Page 1

OLIVARES reparando los cielos

exposici贸 del 28 de novembre a Reis 2015


2

Reparador de cielos 120 x 140 cm mixta sobre tela


4


Reparando los cielos Des que es va instal.lar a Cali (Colòmbia) fa dos anys, l’obra de Miguel Olivares (Barcelona, 1967) ha protagonitzat un seguit de canvis que l’han abocat a una nova etapa creativa que ara presenta per primera vegada al públic. Si l’obra anterior era principalment urbana, la immersió a la societat caleña l’ha dut a introduir gradualment elements del món rural i la natura. També han aparegut personatges somiant o dedicats a activitats introspectives que són el leitmotiv de la mostra. Aquests nous protagonistes, aparentment observadors passius, viuen al marge dels espais d’intercanvi i comunicació de les ciutats però aporten una mirada que penetra en un món fet de situacions paral.leles i contrastos: modernitat- tradició, raó-intuició, natura-civilització, camp-ciutat, comunicació-introspecció. La realitat hi és representada com una rica xarxa de plans que, encara que de vegades semblin desconectats, participen de la complexitat de l’existència. Aquesta diversitat es reflexa en la composició i factura de les obres: proporcions i escales diferents, materials i recursos de moltes procedències i ús de la tecnologia informàtica -fotografies manipulades o imatges creades digitalment- al costat de tècniques artístiques tradicionals -dibuix, pintura, impressió gràfica, etc. Les novetats formals que ha introduït han facilitat també que l’artista pogués traslladar el concepte de collage a un suport flexible i enrotllable abandonant la base rígida, aconseguint així unes obres més adequades a la mobilitat de la vida contemporània. Olivares posa de manifest un món complex on la imaginació, la intuïció i el somni són tan importants com allò tangible. El discurs de l’artista s’articula des d’un realisme oníric-poètic que enllaça amb el realisme màgic de la literatura sud-americana, el món subconscient dels surrealistes i l’absència de perspectiva i juxtaposició del primer art medieval. Tot plegat significa l’inici d’una nova línia creativa molt suggerent en l’obra d’Olivares que ara us convidem a descobrir amb nosaltres. 5


6


Reparando los cielos Desde que se instaló en Cali (Colombia) hace ya dos años, la obra de Miguel Olivares (Barcelona, 1967) ha protagonizado una serie de cambios que le han conducido a una nueva etapa creativa que ahora presenta al público por primera vez. Si la obra anterior era principalmente urbana, la inmersión en la sociedad caleña le ha llevado a introducir gradualmente elementos del mundo rural y la naturaleza. También han aparecido personajes soñando o dedicados a actividades introspectivas que son el leitmotiv de la muestra. Estos nuevos protagonistas, aparentemente observadores pasivos, viven al margen de los espacios de intercambio y comunicación de las ciudades pero aportan una mirada que penetra en un mundo hecho de situaciones paralelas y contrastes: modernidad-tradición, razón-intuición, naturaleza-civilización, campo-ciudad, comunicación-introspección. La realidad queda representada en una rica red de planos que, aunque a veces parezcan desconectados, participan de la complejidad de la existencia. Esta diversidad se refleja en la composición y factura de las obras: proporciones y escalas diferentes, materiales y recursos de muchas procedencias y uso de la tecnología informática -fotografías manipuladas o imágenes creadas digitalmente- al lado de técnicas artísticas tradicionales -dibujo, pintura, impresión gráfica, etc. Las novedades formales que ha introducido, como el abandono de la base rígida, han facilitado también que el artista pudiera trasladar el concepto del collage a un soporte flexible y enrollable consiguiendo así unas obras más afines a la mobilidad de la vida contemporánea. Olivares pone de manifiesto un mundo complejo donde la imaginación, la intuición y el sueño son tan importantes como lo tangible. El discurso del artista se articula desde un realismo onírico-poético que enlaza con el realismo màgico de la literatura sudamericana, el mundo subconsciente de los surrealistas y la ausencia de perspectiva y yuxtaposición del primer arte medieval. Todo ello significa el inicio de una nueva línea creativa muy sugerente en la obra de Olivares y que ahora les invitamos a descubrir juntos. 7


8

DĂ­a de cabras 130 x 140 cm mixta sobre tela *


9


10

Urbe 42 x 47 cm mixta sobre tela


La amenaza 42 x 47 cm mixta sobre tela

El sue単o de Ana 42 x 47 cm mixta sobre tela

11


12

El sue単o de Jose 128 x 140 cm mixta sobre tela


14

Miradas (hevy baby) 42 x 57 cm mixta sobre tela


Tempo pizza 42 x 57 cm mixta sobre tela

15


No es ojo porque te ve 120 x 140 cm

mixta sobre tela *

17


18

Cuyes 63 x 140 cm mixta sobre tela


Carrusel 42 x 57 cm mixta sobre tela

19


20

Who let the dogs out 132 x 140 cm mixta sobre tela *


22

New Times 76 x 140 cm mixta sobre tela *


A la caza 42 x 57 cm mixta sobre tela

23


Tanto tempo 120 x 98 cm mixta sobre tela


* les obres marcades amb asterisc (*) estan en procĂŠs

25


Text Batlle Argimon Disseny gràfic Mònica Batlle Fotografies obra Manuela Durán Fotografies estudi Augusto Lián

www.batlleargimon.com

Horari: de dimarts a divendres d’11 a 13,30 i de 17 a 20,30 dissabte d’11 a 14 i de 17 a 20,30 diumenge d’11 a 14

Batlle Argimon S.L. Sant Jordi 14 08172 Sant Cugat del Vallès t 93 675 04 98 lagaleria@pimec.net

Galeria d’Art. Obra gràfica. Marcs. Serveis de Restauració i Conservació

Profile for La GaLeRia

Olivares14 cataleg  

Exposició de Miguel Olivares, "reparando los cielos", a La GaLeria, 28/11/14 a 9/01/2015

Olivares14 cataleg  

Exposició de Miguel Olivares, "reparando los cielos", a La GaLeria, 28/11/14 a 9/01/2015

Advertisement