Page 1

JOSEP MOSCARDÓ gener-febrer 2018

20

a n y s


Exposiciรณ del 12 de gener a finals de febrer 2018 Inauguraciรณ divendres 12 de gener a partir de les 19,30h Visita guiada dissabte 27 de gener a les 18h Xerrada dissabte 24 de febrer a les 18h


Finestra al PG mix ta sobre tela 73 x 60 cm


P G blau m i x t a s o b re te l a 9 7 x 1 4 6 c m

PanorĂ mic nit, B cn mix ta sobre tela 24 x 41 cm


Tra mv i a M e r b eyĂŠ m i x t a s o b re te l a 3 0 x 30 cm

Av Tibidabo, c ases i jardins mix ta sobre tela 130 x 130 cm


C alella pa n o rĂ m i c m i x t a s o b re p a p e r 6 5 x 1 1 9 c m


Calella. Can B atlle mix ta sobre paper 78 x 154 cm


Po nt Ne u f, Pa r i s mix ta sobre tela 60 x 73 cm


El S ena, Paris mix ta sobre tela 50 x 100 cm


Pe d re ra i f a n a l s m i x t a sobre paper 50 x 50 cm


PG vermell mix ta sobre tela 81 x 100 cm


Calella, Ca n a d e l l m i x t a s o b re te l a 5 0 x 1 0 0 c m


Impala, CQ mix ta sobre tela 33 x 38 cm


Po r t B C N m i x t a s o b re p a p e r 5 7 x 7 6 c m


B arceloneta mix ta sobre tela 30 x 60 cm


P G n i t, B C N m i x t a s o b re te l a 3 0 x 3 0 c m

Vinรงon mix ta sobre tela 97 x 130 cm


Pedrera i fanals mix ta sobre tela 100 x 81 cm


Pedrera i taxi, BCN mix ta sobre tela 30 x 30 cm


B cn d i a m i x t a s o b re te l a 6 8 x 1 6 1 c m


Parc GĂźell dia, B cn mix ta sobre tela 30 x30 cm


P G m at Ă­ h o r i t zo nt a l, B c n m i x t a s o b re te l a 5 0 x 1 0 0 cm


Rue du S eine, Paris mix ta sobre tela 60 x 60 cm


J a rd i n s d e l Lo u v re m i x t a s o b re te l a 6 5 x 1 0 0 cm


P l a ce Ve ndĂ´me, Paris mix ta sobre tela 33 x 55 cm


B allant escultura en ferro i fusta policromada


B c n n i t m i x t a s o b re p a p e r 6 8 x 1 0 3 cm


El B o r n , B c n m i x t a s o b re tela 41 x 27 cm


L a ro to n d a m i x t a s o b re te l a 1 3 0 x 8 9 c m


2 0 / 9 / 1 7 , B c n mix ta sobre tela 60 x 81 cm


w w w. b a t l l e a r g i m o n . c o m

20

a n y s

Horari: de dimarts a divendres d’11 a 13,30 i de 17 a 20,30 dissabte d’11 a 14 i de 17 a 20,30 diumenge d’11 a 14

Batlle Argimon S.L. Sant Jordi 14 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) (+34) 93 675 04 98 lagaleria@pimec.net www.facebook.com/lagaleriabatlleargimon www.instagram.com/la.galeria.ba

Q u a d rat d ’o r, n i t m i x t a s o b re te l a 3 0 x 30 cm

GALERIA D’ART. Obra gràfica. Marcs. Serveis de Restauració i Conservació

JMoscardo18cataleg  
JMoscardo18cataleg  

Josep Moscardó '18, exposició del 12/1 a finals/03 a La GaLeRia de Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Advertisement