Page 1

X AV I E R S A LVA D O R octubre 2017


Exposició del 6 d’octubre al 10 de novembre 2017 Inauguració divendres 6 d’octubre a partir de les 19,30h Recital de Poesia dissabte 21 d’octubre a les 19h


Casa blanc a acrĂ­lic sobre tela 33 x 24 cm


C a m p a m i g j o r n a c rĂ­ l i c s o b re te l a 3 0 x 40 cm


P l at j a d e l s u d a c rĂ­ l i c s o b re te l a 50 x 61 cm


Te r rat s a c rĂ­ l i c s o b re te l a 4 6 x 7 1 c m


Va l l d e j u l i o l acrĂ­lic sobre tela 46 x 46 cm


M o m e nt s a c rĂ­ l i c s o b re te l a 41 x 32 cm


P l at j a g ra n a c rĂ­ l i c s o b re te l a 1 2 0 x 9 0 c m


P l a nte s i p e t x i n e s a c rĂ­ l i c s o b re te l a 6 0 x 80 cm


S e renade acrĂ­lic sobre tela 24 x 33 cm


Em b a rc a d o r a c rĂ­ l i c s o b re te l a 3 5 x 27 cm


Lluna plena acrĂ­lic sobre tela 50 x 100 cm


Co m p o s i c i ó i nte r i o r a c rí l i c s o b re te l a 3 0 x 40 cm


S e r ra a l p o nent acrĂ­lic sobre tela 40 x 30 cm


C a m í i d u e s c a s e s a c rí l i c s o b re te l a 5 0 x 6 1 cm


S e c à a c rí l i c s o b re tela 30 x 40 cm


C a r re r a c rĂ­ l i c s o b re te l a 4 6 x 3 8 c m


M at í b l a u a c rí l i c s o b re te la 46 x 38 cm


Al volta nt a c rĂ­ l i c s o b re te l a 7 3 x 1 0 0 c m


Far acrĂ­lic sobre tela 38 x 46 cm


Co n j u nt a l ’o m b ra a c rí l i c s o b re te l a 6 0 x 8 0 cm


C a m í a l n o rd a c rí l i c s o b re te l a 60 x 81 cm


Co m p o s i c i ó a l ’o m b ra a c rí l i c s o b re te l a 4 0 x 3 0 c m


JardĂ­ i p a l m e ra a c rĂ­ l ic s o b re te l a 1 2 0 x 9 0 c m


Le c t u ra a c rĂ­ l i c s o b re te l a 6 0 x 7 3 c m


w w w. b a t l l e a r g i m o n . c o m

Horari: de dimarts a divendres d’11 a 13,30 i de 17 a 20,30 dissabte d’11 a 14 i de 17 a 20,30 diumenge d’11 a 14

Batlle Argimon S.L. Sant Jordi 14 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) (+34) 93 675 04 98 lagaleria@pimec.net www.facebook.com/lagaleriabatlleargimon

Fi n e s t ra o b e r t a a c rí l i c s o b re te l a 3 0 x 4 0 c m

GALERIA D’ART. Obra gràfica. Marcs. Serveis de Restauració i Conservació

Profile for La GaLeRia

Xavier Salvador'17  

Xavier Salvador, catàleg de l'exposició de l'obra més recent, del 6/10 al 10/11/2017 a La GaLeRia de Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Xavier Salvador'17  

Xavier Salvador, catàleg de l'exposició de l'obra més recent, del 6/10 al 10/11/2017 a La GaLeRia de Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Advertisement