CATALÀ-ROCA

Page 1

CATALÀ-ROCA

EXPOSICIÓ del 17 de juny al 30 de juliol 2022

L’exposició de fotografies de Francesc Català-Roca ( 1922-1998 ) que es presenta ara a La GaLeRia de la família Batlle Argimon, forma part de les nombroses activitats i actes que commemoren el centenari del seu naixement. A més, la coincidència de dates amb la 3a edició del Lumínic Festival de Fotografia de Sant Cugat, crea el marc idoni perque la seva obra arribi als seus seguidors i públic en general. Les fotografies que s’han seleccionat per a la mostra, van ser realitzades entre els anys 50 i els 70. Són un clar homenatge a la seva faceta del blanc i negre, i configuren un retrat real i sensible de la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX a Espanya. A cadascuna d’elles es fa palès el seu absolut domini del mitjà i la modernitat de la seva mirada innovadora.

Català-Roca está considerat un dels fotògrafs catalans més importants del segle XX. Iniciat pel seu pare Pere Català Pic, ja des de ben petit volia ser fotògraf; ofici al qual es va entregar amb tota la seva passió. Se li reconeix el paper pont entre les avantguardes d’abans de la guerra i la represa de l’activitat cultural a partir dels anys 50.

2
maig 2022
3
Retrat de Català-Roca al Park Güell 1954 50 x 40 cm
4 Via Laietana, Barcelona 1948 60 x 50 cm
5
6
Escala de la Sagrada Família c.1950 30 x 30 cm
7 Estació de França c. 1948 50 x 40 cm
8
Saliners d’Eïvissa 1951 100 x 100 cm
10
Gossos passejant 1952-53 30 x 40 cm
11
Visita al barri xino, Barcelona 1952 60 x 60 cm
12
Contrallum. Gran Via, Madrid c.1952 80 x 80 cm
14 Sastreria carrer Hospital c.1954 40 x 30 cm Gat i llibreria c.1954 30 x 30 cm
15
16
17
Paral·lel, escenari d’escenaris 1954 60 x 100 cm
18
Hipercub, Salvador Dalí 1953 40 x 30 cm

Recader c.1954 40 x 30 cm

Guàrdia urbà c.1954 40 x 30 cm

19
20 Barca 1954 100 x 100 cm
23 Roses 1954 100 x 100 cm
24
L’angelet 1955 40 x 30 cm

Pastoret amb gos c.1954-56 30 x 30 cm

Venedor de xiulets c.1954 30 x 30 cm

25
26
27
Tendido al sol, Belmonte 1956 60 x 100 cm
28
Rejoneadores 1956 40 x 50 cm
29 Boina 1953 40 x 40 cm
30
Correbous de San Fermín, Pamplona 1959 60 x 100 cm
31
32
33
Caravaca, penjador de cartells 1968 50 x 60 cm
34
35
Vorera, Madrid ( L’ombra del vent ) c.1956 80 x 80 cm
36 Plaza de Oriente, Madrid 1957 60 x 60 cm
37
38

Tenora (el tible de la Principal de Cassà de la Selva) 1958 60 x 60 cm

39
40
Platja animada, Puerto de Santamaría 1959 45 x 60 cm Nena amb gelat a la platja 1963 30 x 30 cm Horitzons (homenatge a Walter Benjamin) 1969 30 x 40 cm
43
Carboneret 1959 40 x 30 cm
44 Positiu negatiu, Sevilla 1962 60 x 50 cm Cartoixa de Montalegre 1967 115 x 115 cm
46
47
Alfajarín 1981 60 x 100 cm

Pels títols de les obres hem intentat unificar el criteri

utilitzat al catàleg editat per la Fundació Miró l’any

2000, “Una nova mirada”, i als cedits pel COAC.

Edita: La GaLeRia, Batlle Argimon S.L.

Text: Andreu Català Pedersen

Fotografies: © Francesc Català-Roca

Disseny gràfic: La GaLeRia , Batlle Argimon S.L.

amb el suport de

amb la col·laboració de:

48

www.batlleargimon.com

GALERIA D’ART

Obra gràfica. Marcs. Serveis de Restauració i Conservació

Horari d’estiu:

Dimarts de 17 a 20,30

De dimecres a divendres d’11 a 13,30 i de 17 a 20,30

Dissabte d’11 a 14

Diumenge, de juliol a setembre, tancat

Batlle Argimon S.L.

S ant Jordi, 14 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) (+34) 93 675 04 98

lagaleria@pimec.net

facebook.com/lagaleriabatlleargimon instagram.com/la.galeria.ba

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.