2 EXPOSICIONS, 2020. LETICIA FEDUCHI - ENRIQUE ASENSI

Page 1

LETICIA FEDUCHI

2 EXPOSICIONS

ENRIQUE ASENSI

octubre 2020


LETICIA FEDUCHI pintures

olis sobre fustaCaquis II 15 X 72 cm

2

Caquis I 28,5 x 60 cm


3


Dos vasos I 51 x 41,5 cm


Vas petit amb flors 38 x 25 cm

Dos vasos II 51 x 41 cm


Flors silvestres I 61 x 39,5 cm 6


Flors silvestres II 61 x 39,5 cm 7


Petita taronja 35 x 20 cm 8


El taronger dels veĂŻns 20 x 35 cm

Taronges 61 x 39,5 cm 9


10

L`hort I

L’hort II

25 x 30 cm

27 x 16 cm


Dues gallines 19 x 37 cm

Gallina 31 x 24,5 cm 11


Flors de l’hort II 50 x 29 cm 12


Flors de l’hort III 50 x 29 cm 13


14

Alls

La gata Bichi

32,5 x 31,5 cm

32 x 12 cm


Primer dia de sol 44 x 24 cm 15


Cadira amb robes verdes 70 x 47 cm


Cadira trencada 82,5 x 51 cm


Roses grogues 53 x 40 cm

18

Roses roses

Rosa groga

53 x 40 cm

32,5 x 20 cm


19


Fulles de vinya 14 x 35 cm

Carabasses 15 x 50 cm 20


Copa

La caiguda

20 x 20 cm

52,5 x 38 cm 21


Bol amb raĂŻm 41 x 41 cm 22


Rosa i raĂŻm 31 x 29 cm 23


Serra de tramuntana II 21 x 47,5 cm

Camí d’Alaró III 12 x 40 cm

Serra de tramuntana I 12,5 x 41 cm 24


Serra de tramuntana III 16 x 21,5 cm

Al bosc 30 x 21 cm 25


Núvols II 10 x 35 cm 26


Núvols I 11,5 x 28 cm 27


Camí d’Alaró I 7 x 26,5 cm

Camp d’ametllers 11,5 x 35 cm

28


Camí d’Alaró II 35 x 42 cm

29


30

Flors i gris

Primavera

55 x 33 cm

30 x 21 cm


L’olla de flors 87 x 49,5 cm 31


Txumbera i llĂ grimes 32

44 x 30 cm


Teula i figues de moro 53,5 x 53 cm

33


Txumbera i blau 59 x 39 cm 34


Fulla de figuera de moro I 32 x 39,5 cm

Fulla de figuera de moro II 44 x 30 cm 35


Ametller florit 12 x 8,5 cm 36


Branques d’ametller I 55 x 55 cm 37


Branques d’ametller II 53,5 x 51 cm 38


Branca d’ametller 53,5 x 33 cm 39


Fulles de nesprer 68 x 26 cm 40


Pans 82,5 x 61 cm 41


Taula, cadira, finestra i porta 80 x 50 cm 42


43


ENRIQUE ASENSI esculturesS/T, 2014 (Ediciรณ 3 ex.) Acer corten, diabasa 49 x 20 x 20 cm 46


S/T, 2020 (relleu) Acer corten, dolomita de Anrรถchte 35 x 50 x 5 cm 47


48

S/T, 2017 (Ediciรณ 6 ex.)

S/T, 2017

Marbre de Calatorao, alabastre 40,5 x 19 x 7,5 cm

Acer corten, alabastre 33 x 13,5 x 13,5 cm


S/T, 2017 (Ediciรณ 6 ex.) Marbre de Calatorao, alabastre 36 x 31 x 13 cm 49


S/T, 2020 (Edició 6 ex.) Diabasa, sènia 35 x 18 x 5 cm 50


Estela I, 2017 Acer corten, granit sud-africĂ 183 x 81 x 17,5 cm 51


52

S/T, 2019 (Ediciรณ 6 ex.)

S/T, 2019 (Ediciรณ 6 ex.)

Diabasa, bronze 31 x 14,5 x 5,5 cm

Diabasa, bronze 28 x 15 x 5 cm


S/T, 2019 (Ediciรณ 6 ex.) Diabasa, bronze 40 x 16 x 7 cm 53S/T, 2019 (Ediciรณ 6 ex.) Acer corten 50 x 22 x 22 cm 55


S/T, 2018 (Ediciรณ 25 + 3 EA) Diabasa, bronze 27 x 18,5 x 9 cm 56


S/T, 2020 (Ediciรณ 6 ex.)

S/T, 2020 (Ediciรณ 6 ex.)

Diabasa 27 x 14 x 6,5 cm

Diabasa, llautรณ 31 x 16 x 6 cm 57


Estela, 2012 Acer corten, granit sud-africĂ 125 x 25 x 13 cm 58S/T, 2017 Alabastre 38,5 x 19 x 6 cm 60

S/T, 2019 (Ediciรณ 6 ex.) Bronze 30 x 22 x 11 cmExp os ició de l 2 d’oc tu b re al 7 d e novemb re 2 0 2 0 Horari: de dimarts a divendres d’11 a 13,30 i de 17 a 20,30 Dissabte d’11 a 14 i de 17 a 20,30 Diumenge d’11 a 14

Batlle Argimon S.L. Sant Jordi, 14 08172 Sant Cugat del Vallès. Bcn (+34) 93 675 04 98 lagaleria@pimec.net instagram.com/la.galeria.ba facebook.com/lagaleriabatlleargimon

w w w. b a t l l e a r g i m o n . c o m

GALERIA D’ART. Obra gràfica. Marcs. Serveis de Restauració i Conservació


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.