Raverm06 juni19

Page 1

1 rubriek

Lifestylemagazine Maassluis 2e jaargang | #06 | juni 2019

Delflandhuis

Theaterseizoen Zeesleepvaart!

Snooker


De e meeste este koks zijn z ijn mannen! en!!

Peugeot peper en n zout molens

Laguiole, diverse stoere stoerre items

Dopper Insulated

Kookboek Smokey S

Creuset Le Cr euset tagine

SMEG keukenapparaten

Bamix op Mini Worksharaat

kenapp l in-one keu ni 2019 allu ju 1 g rda zaterd 0 uur .0 1 1 f a n va

Kom voor oor een stoer vader rdagcadeau gcadeau naar vaderdagcadeau onze ze winkel.

n, n,, mengen en errre p rre n pu Hakken, het n ka ix am c de Ba n etc. en pe pp klop o ook ze de jij il w jjk u rlilijk lemaal.l Natuu allle ns tij j hem den n,, schaf je n jouw keuken iin en le a al je ijg d n kr n, da n e demodag aa de rting ook op de ko k % 0% 10 g deze da n. en xe ox bo ac e tie-b de d nd en verschille

Noordvliet Noor dvliet 9 r 31 3142 142 CH Maassluis r 010-59 010-5913854 913854 r info@anne-anne. info@anne-anne.nl nl r www www.anne-anne.nl .anne-anne.nl


voorwoord 3

Colofon REDACTIE Jan Wolters Febe Prins Liesbeth Klee Marjan de Groot Ineke Vink

Samen kom je verder

UITGAVE Een uitgave van Bastion X Communicatie Partners in samenwerking met Zij&Blij, Stichting Promotie Maassluis (Ervaar Maassluis) en gemeente Maassluis.

CONTACT Bastion X Nauwe Sloopje 1b 3231 BW Brielle T 0181 417111 info@bastionx.nl www.bastionx.nl

VERSPREIDING Broos Verspreidingen bezorgt h-a-h in Maassluis, Maasdijk, en Maasland.

ARTDIRECTION Jerry de Jong

EINDREDACTIE Jan Wolters

Maassluis heeft veel te bieden. Het is een dynamische stad waar van alles gebeurt. Met zijn multiculturele karakter is Maassluis een omgeving waar de inwoners zich thuis voelen. Nabij het centrum van Maassluis vind je een plek waar mensen vanuit alle lagen van de samenleving bij elkaar komen. Een plek die door velen wordt omschreven als ‘hun thuis’: Buurtcentrum De Hooftzaak. In de elf jaar dat ik hier werk, heb ik mogen zien hoe ons buurtcentrum zich ontwikkelde tot een ontmoetingsplek die het hart veroverde van velen en daardoor een onmisbare bouwsteen binnen Maassluis is geworden.

ADVERTENTIES Dennis van der Zalm

FOTOGRAFIE Jessie Koekendorp Gemeente Maassluis Stichting Ervaar Maassluis Historische Vereniging Maassluis Bastion X Stockbureaus

Wat maakt ons onmisbaar? Een samenleving functioneert pas goed als iedereen meetelt. Het is de taak van ons allemaal om mensen die erbuiten dreigen te vallen, er weer bij te betrekken. Dat is de basis van waaruit wij werken, wat wij doen en voor wie wij het doen.

FOTOCOVER Jessie Koekendorp

COPYRIGHT Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder vooraf gegeven toestemming van de uitgever. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

DISCLAIMER De geplaatste foto’s zijn afkomstig van vele bronnen. De redactie heeft getracht de exacte herkomst van de foto’s te achterhalen. Tevens is nadrukkelijk toestemming gevraagd aan de verstrekker van de foto’s voor het plaatsen. Het is nooit de intentie van de redactie geweest om bewust zonder toestemming van de maker, foto’s waarop copyright rust, (ongevraagd) te publiceren.

editie

06

Het zijn de buurtbewoners die in De Hooftzaak een sfeer creëren waarin iedereen welkom is, ertoe doet en mee kan doen. De diversiteit maakt dat we elkaar aanvullen en van elkaar kunnen leren. Door naar elkaar te luisteren, ontdek je het verhaal dat erop wacht om gehoord te worden. Het is mooi om te zien dat mensen zich hier veilig genoeg voelen om hun verhaal te delen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, wat je achtergrond is of welke huidskleur of diploma’s je hebt. Ons uitgangspunt is dat we allemaal gelijkwaardig zijn. Ik zie wat deze benadering met mensen doet; het creëert vertrouwen waarbinnen allerlei mooie dingen zich ontvouwen en talenten zichtbaar worden. Door die talenten te bundelen, kunnen we activiteiten ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van onze bezoekers. Wij zijn er voor alle inwoners van Maassluis De samenwerking en verbinding die voortvloeit uit wat wij doen, reikt verder dan de

muren van het buurtcentrum. Zo hebben wij met theater Koningshof en muziekschool Maassluis de activiteit ‘zing Nederlands met me’ georganiseerd en gaan wij met onder andere de gemeente, Seniorenwelzijn en Welzijn E25 met een foodtruck de wijken in om mensen te ontmoeten en te betrekken. Samen met verschillende organisaties hebben wij het jaarlijkse evenement ‘de langste tafel van Maassluis’ opgezet. Mensen uit verschillende culturen kunnen daar hun passie voor eten met elkaar delen. Midden in de Koningshoek wordt een lange tafel gedekt waaraan iedereen die dat wil, kan aanschuiven. Met elkaar aan tafel zitten leidt tot saamhorigheid en betrokkenheid. Samenredzaamheid Wij menen dat ons buurtcentrum zijn bestaansrecht ontleent aan het feit dat iedereen er zijn schouders onder zet. Lokale organisaties, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers; iedereen draagt iets bij . Veel mensen herkennen het gevoel er alleen voor te staan en alles zelf op te moeten lossen. Maar de kracht van openheid, samenwerking en betrokkenheid laat zien dat het idee zelfredzaam te moeten zijn, plaats heeft gemaakt voor samenredzaam zijn. En dat is waar wij voor staan, want samen kom je verder. Stap gerust eens bij ons binnen, u bent van harte welkom!

Patricia van Lingen, activiteitenbegeleider Buurtcentrum De Hooftzaakinhoud + uitgever 5

Inhoud

28

Reis & tips Eilandhoppen

56

52

Kantjeboord... POSITIEF... Het zijn veelal positieve berichtgevingen in

de media als het gaat over onze economie. Krapte in de

woningbouw en tekorten aan grondstoffen en handjes

lijken de huizenprijzen steeds verder omhoog te stuwen.

Alles staat in verbinding met elkaar. En ieder voordeel heeft vaak ook weer een nadeel zijn wijze woorden die

mijn vader mij regelmatig voorhield. GROEI... Zo worden we ondanks de groeiende en bloeiende economie toch

Muziek Harp i.p.v. pop

regelmatig opgeschrikt door berichten dat grote ketens en

bedrijven ineens in de problemen raken. Ik noem maar

even een Intertoys, Blokker en Miller&Monroe. Wellicht

heb je vorige maand ook het bericht in de media voorbij

zien of horen komen dat de drukkerij, die onder andere de Donald Duck en Libelle drukt, in de problemen is

geraakt. Senefelder Misset, opgericht in 1873 en een van

de grotere drukkerijen in Nederland. En de drukker

37 42

Vakwerk Andere optiek

44 46 54 56

07 10 12 17 18 24 32 34

Historie Delflandhuis Gemeente Maassluis *5 jaar natuur Ervaar Maassluis Mooie ontwikkelingen Evenement Dag van de zeesleepvaart Beauty Mooij & Zon! Uit Theater Koningshof Museum Maassluis Maassluise kunstenaars Bekende Jan Verhaas

60

Horeca Nodigt vaders uit... Stadshart Lokaal en gerust winkelen Cultuur Kunst verbindt... Mode van Bolses Horeca Lunchen met HM Vakwerk Kroketten Weetjes Alles over... en geefmaardoorcolumn

van onze Rvaer’m! Die zagen wij even niet aankomen.

OVERNAME... Ook voor ons was het dus schrikken en

opletten geblazen de afgelopen weken. Het was kantje

boord, maar gelukkig is er snel een goede overname-

kandidaat gevonden en kan de drukkerij met zijn 180 werknemers haar klanten blijven bedienen. En zo

kunnen wij dan weer genieten van deze voorjaarseditie van Rvaer’m. Alsof er niets is gebeurd. LEZEN... En wat valt er

deze keer allemaal te lezen in Rvaer’m? Het voorwoord is

van Patricia van Lingen van buurtcentrum De Hooftzaak. We duiken in de geschiedenis van het Delflandhuis. Deze

historische bijdrage is voor de eerste keer verzorgd door de Historische Vereniging Maassluis (waarvoor onze dank).

Boswachter Jeroen Doolaar vertelt over het succes van jey

jubilerende Avonturis dat van heinde en verre bezoekers

trekt. We staan met voorzitter Gerrit Langelaar stil bij de

Dag van de Zeesleepvaart. Shamáti Willemse is een groot

muzikaal talent; sinds kort mag ze zelfs op een echte con-

certharp spelen. Het reisverhaal gaat over de het hoppen

vanhet ene naar het andere Griekse eiland. Jan Verhaas is

de bekende Maassluiser, maar zo heel bekend is hij eigen-

lijk nog niet. Tot slot vertelt Stephan Legué over zijn vak als opticien en geeft Wilma Mooij een aantal beautytips.

LEESPLEZIER... En natuurlijk staat er in deze editie nog veel meer. Ik wens je veel leesplezier. DZ


Gratis waardebepaling! De deskundige makelaars en taxateurs van Prins NVM Makelaars hebben alle kennis om aan de hand van vele factoren de juiste prijs te bepalen van uw woning. Met de bekendheid van de lokale markt kunnen wij u advies geven over het verkoopklaar maken van uw woning en wat de courantheid van uw woning in de markt is.

Maak een afspraak met Prins NVM Makelaars via telefoon 010 - 260 00 20 of ga naar www.prinsnvmmakelaars.nl/gratiswaardebepaling

Noordvliet 15 | 3142 CH Maassluis 010 - 2600020 | info@prinsnvmmakelaars.nl

7

FYSIO NODIG? Jouw gezondheid onze zorg info@fysiojipregtop.n info@fysiojipregtop.nl nl 06-53294442/010-7614462 06-53294442/ 010-76 614462 www.fysiojipregtop.nl www .fysiojipregtop..nl

www.prinsnvmmakelaars.nl


historie 7

Delflandhuis Sinds 2010 is het Delflandhuis aan de Hoogstraat eigendom van Vereniging Hendrick de Keyser. Er zijn plannen om het mooie pand open te stellen voor het publiek. Met behulp van gidsen van de Historische Vereniging Maassluis en vrijwilligers van Ervaar Maassluis is dat hopelijk dit zomerseizoen te regelen. Reden om in de geschiedenis van het monumentale pand te duiken.

In 1289 ondertekende Floris V, in die tijd landsheer over het graafschap Holland, de oorkonde die de geboorte van het hoogheemraadschap Delfland bezegelde. Hierdoor gingen toezicht en zorg van dijken en watergangen in de omgeving van Maassluis tot de verantwoordelijkheden van het waterschap behoren.

HET GEMEENE HUIS

Maassluis was, vanwege de twee sluizen, een belangrijk punt voor de waterhuishouding van de Westambachten van Delfland, ook wel het Westland genoemd. De bestuurders van het hoogheemraadschap kwamen in Maassluis bijeen in een houten barak die tussen de beide sluizen lag. Deze was in 1571 gebouwd als vervanging van een oud ‘huysken’ aan de Zuidgeer. De barak was ook in gebruik als opslagmagazijn van goederen voor de polderbemalers en dijkbewakers. In 1626 verrees op diezelfde plek, aan de

Hoogstraat (nu nr. 11), een ‘gemeenlandshuis’ ter vervanging van dit oude vervallen ‘dijksmagazijn’. Het huis was voor het ‘gemeene’ ofwel gehele (Delf)land bestemd. Het nieuwe gebouw moest komen aan de buitenzijde van de Maasdijk waarin vijf van de dertien Delflandse sluizen lagen (de Monstersche, de Wateringsche en de drie Boonersluizen). Achter die dijk kwam het dorp Maassluis, sinds twaalf jaar afgescheiden van Maasland, tot ontwikkeling.

ZWARTE KERKHOFVOGELS

Het moest een representatief en voornaam gebouw zijn, waarvoor de Hollandse renaissancestijl uitermate geschikt was. De besprekingen over de aanbestedingen werden meestal besloten met een maaltijd. Dat de bestuurders van een goed leven hielden, blijkt wel uit het feit dat er aan de dijkzijde een aparte opslagruimte kwam voor wijn en bier. De werkzaamheden gingen van start en de


8 historie

HISTORISCHE VERENIGING MAASSLUIS Het onderzoeken, vastleggen en beschrijven van de geschiedenis van gebouwen als het Gemeenlandshuis is een van de taken van de Historische Vereniging Maassluis (HVM). De HVM legt de geschiedenis van Maassluis zo volledig mogelijk in woord en beeld vast. Dat gebeurt door onderzoek in literatuur en archieven, maar ook door gesprekken met (oudere) Maassluizers. De resultaten worden vastgelegd in de boekjes ‘Historische Schetsen van en over Maassluis’ en in andere publicaties, zowel op papier als digitaal. De ‘Canon van Maassluis’ is de nieuwste publicatie. Verder organiseert de HVM lezingen en presentaties.

eerste steen werd gelegd door de penningmeester van de West- en Oostambachten, Adriaen Adamszoon van Kerchove. Deze steen bevindt zich in de muur aan de Stadhuiskade. Zijn familiewapen is erop afgebeeld en de opvallende drie zwarte vogels verwijzen naar zijn achternaam.

EEN RUIME FOOI

Toen het werk afgerond was, bleken de opdrachtgevers niet tevreden over de verhoudingen van het gebouw. Daarom lieten ze het achtkantige torentje aan de havenzijde verbreden en verhogen. De metselaars verdienden daarmee 196 pond extra.

Een nadeel van de gekozen plaats was de smederij van Jan Oloffszoon. Die grensde aan het Gemeenlandshuis en men vreesde ernstige hinder te ondervinden van de smidshamers, rook en roet. Daarom kocht Delfland het huis van de smid en bood het in een veiling weer te koop aan, echter met de uitdrukkelijke bepaling dat er ten eeuwigen dagen in het huis geen smid of koperslager mocht wonen of iemand die voor zijn beroep veel lawaai maakte of met ovens werkte. Ook een herbergier, tabaksverkoper of iemand met een vergelijkbaar beroep mocht er niet wonen. Na een voorspoedige bouw maakten de hoogheemraden en de aannemers een

inspectietocht door het pand die werd afgerond met een maaltijd in het huis van de dijkgraaf. Op 8 mei 1627 hielden de ambachtsbewaarders van Maasland er hun eerste vergadering. De bouw van het pand kostte de Hoogheemraden ruim 10.000 pond, maar zowel de dijkgraaf als de hoogheemraden waren zo tevreden over het werk dat ze de ambachtslieden een fooi gaven van 41 pond. Zij mochten dit bedrag ‘gaen verteren daer ’t henluyden goet duncken soude’.

Toch waren er in 1660 alweer bedenkingen. Men overwoog om het gebouw te vergroten door het dak op te vijzelen waardoor het gebouw een extra verdieping zou krijgen. De kosten daarvoor werden geraamd op 2.575 pond. De uitvoering ervan is echter nooit ter hand genomen.

HUIS MET TWEE GEZICHTEN

Bouwen op een dijk als de Hoogstraat heeft als gevolg dat het deel aan de Stadhuiskade twee verdiepingen heeft en dat aan de Hoogstraat slechts één. De Hoogstraat was de voornaamste straat in Maassluis, maar de havenkom was minstens even belangrijk. Voorname gasten kwamen vaak over het water naar Maassluis. De voorgevel heeft een rijk geornamenteerde ingangspartij met het wapen van Delfland en daaronder de wapens van de hoogheemraden.


historie 9

Wapen van Delfland met de dubbele adelaar, daaronder wapens van de hoogheemraden in 1626. Voorgevel aan de Hoogstraat, gefotografeerd toen de Kleine Kerk, die er tegenover lag, was afgebroken. Delflandhuis aan de Hoogstraat. Gevel aan de Stadhuiskade, rond 1900. In de benedenverdieping bevond zich de sluiswachterswoning. Tegenwoordig is daar een overnachtingsgelegenheid van Bed & Monument. Gevels aan de Stadhuiskade. Delfsblauw toilet bij de vergaderzaal. Unieke spiltrap uit één stam eikenhout.

Verder valt de dubbele rij dakkapelletjes op het hoge dak op. Aan de Stadhuiskadegevel vinden we de ‘eerste steen’ en een torentje waarin boven en beneden toiletten zijn gebouwd, het is dus géén traptoren. Op die toren is een bel aangebracht die moest waarschuwen voor het spuien van de haven. De sluiswachter luidde de bel als waarschuwing dat de sluisdeuren van de spuidokken van Zuid- en Noordgeer werden opengezet en het spuiwater in de haven kwam. Deze sluiswachter woonde met zijn gezin op de benedenverdieping van het pand aan de Stadhuiskade.

HET OUDE INTERIEUR

Binnengekomen door het kleine loopdeurtje in de brede toegangsdeur, kom je in de ingangshal met de beroemde spiltrap naar de zolder. Dit is een uniek pronkstuk van ambachtelijke kunst, uit één stam Hollands eikenhout gehouwen. In de vergaderzaal bevond zich op de muren goudleer behang met een groene achtergrond. Cornelia van Diest maakte dit in 1681 op 170 bladen. De prijs daarvoor bedroeg 229 pond en 10 schellingen. In 1734 echter werd bij een opknapbeurt het oude goudleer verwijderd en gebruikte men het deels voor reparaties in andere vertrekken zoals de achterkamer. Een nieuwe wandbekleding bestond uit fijn geschilderd linnen doek met een bloemenmotief.

VERGADERZAAL MET WC

Omstreeks 1900 is het oude secreet in het torentje, dat zich achter een deur in de vergaderzaal bevond, vervangen door een watercloset, fraai gedecoreerd met delfsblauwe boeketten. Het is dus niet zo dat dit speciaal voor het staatsbezoek van koningin Wilhelmina in 1924 is gemaakt, wat lange tijd gedacht is.

Boven de toegangsdeur in de vergaderzaal hangt een olieverfschilderij uit 1992 met koningin Beatrix tijdens de opening van de Maaslandkering. De grote schouw heeft centraal op het gemarmerde hoofdgestel de afbeelding van een dubbelkoppige adelaar met gespreide vleugels. Dit is het wapen van het hoogheemraadschap.

De gebrandschilderde ramen, mede karakteristiek voor de Hollandse Renaissancestijl, zijn gemaakt door Wouter Lenaertszoon uit Maasland. Hij beeldde de wapens en de namen af van de dijkgraaf, hoogheemraden, secretaris en penningmeester en in de voorzaal de wapens van de acht hoofddorpen van de Westambachten. Bovendien schilderde hij het wapen van Delfland en de wapens van de dijkgraaf en hoogheemraden die in 1626 in functie waren in de kroonlijst boven de toegangsdeur.


10 gemeente

*5 jaar avontuur

Natuurspeeltuin Avonturis viert vijfjarig bestaan:

‘Hutjes bouwen, rode wangetjes, nou die slapen wel goed!’ Ze komen uit Rozenburg, De Lier, Naaldwijk of Monster. Maar ook uit Vlaardingen, Schiedam en Spijkenisse en natuurlijk uit Maassluis zelf. Dertigduizend kinderen, opa’s en oma’s, vaders en moeders, verzorgers, ooms en tantes: jaarlijks bezoeken ze met veel plezier natuurspeeltuin Avonturis. “Kinderen huilen hier maar om drie redenen,” zegt boswachter Jeroen Doolaar. ,,Omdat ze een keer gevallen zijn, omdat ze per ongeluk een brandnetel hebben aangeraakt - dat zijn ze ook zo weer vergeten -, maar meestal omdat ze naar huis moeten en nog door willen spelen. Hier hoor je ze niet over een tablet.”

Vijf jaar bestaat de Maassluise natuurspeeltuin Avonturis nu, gelegen op een unieke locatie langs Het Scheur. Want waar anders kun je spelen in een prachtige groene omgeving met uitzicht op de voorbijvarende schepen? En waar kun je zo goed hutten bouwen en met water spelen? Avonturis is niet zomaar op de tekentafel bedacht. Kinderen van verschillende basisscholen, maatschappelijke organisaties zoals Scouting, de Maassluise Sport- en Recreatieraad, de Adviesraad Samenlevingszaken, Myosotis en MOG Maassluis zijn van tevoren betrokken geweest bij het ontwerpen van de natuurspeeltuin. Dat deden ze in ontwerplabs en zo konden ze ontwerper Sigrun Lobst goed adviseren over de inrichting. Het is daarom ook dat


gemeente 11

Avonturis zo’n groot succes is, denkt de boswachter. “Het loopt zo goed. We hebben bijvoorbeeld heel veel BSO’tjes (BuitenSchoolse Opvang, red.), vooral in de ochtenduren. Laatst kwamen er vijf bussen met 230 kinderen, dat was supergoed: in één keer was heel de tuin vol, dan ben ik wel trots hoor. Hutjes bouwen, rode wangetjes, nou die slapen wel goed!’’

kan ik nu iets terug doen voor de kinderen in en rondom Maassluis.” De boswachter ziet allerlei dieren en insecten in Avonturis rondlopen en -vliegen. “In het begin hebben we een vosje gehad, maar die vond het hier toch wat te druk. Maar soms komt hij nog op visite, laatst heeft een bezoeker nog een foto van hem gemaakt.

Gieser wildeman Er vliegen ook veel eksters en kauwtjes rond. Favoriet zijn de perenbomen die vol gieser wildemannen kunnen hangen. Boswachter Jeroen: “Ze hebben het precies in de gaten wanneer ze gegeten kunnen worden. Dan nét voordat we de peren willen plukken, pikken ze de bomen helemaal leeg.”

Roodkapje De boswachter heeft Avonturis vanaf het begin zich zien ontwikkelen. “Eerst had je nog veel ongewenste planten, die moest je op de bloemenakkers er allemaal een voor een uittrekken. Verder heb je vergeleken met vijf jaar geleden nu meer gangetjes, meer openingetjes in de bosschages en bloemenakkers. Hierdoor is het nog spannender geworden. Het is een beetje het omgekeerde advies van oma aan Roodkapje: blijf vooral niet op het pad!” En hierdoor is Avonturis niet alleen leuk voor kinderen, vindt de boswachter. “Fotografen kunnen nu door die doorgangetjes heel makkelijk foto’s van vlinders maken. We hebben allerlei soorten vlinders, dat is geweldig om te zien!” Verder werd in het begin het picknickweitje niet gemaaid. Het is een natuurspeeltuin en dan ga je toch niet maaien? Maar in de praktijk werkte dat niet, merkte Jeroen. ”Je hebt ook zitgelegenheid nodig. Hoog gras blijft lang nat en daar wil je echt niet je picknickkleedje op leggen.” De laatste weken is hij onder meer bezig geweest met het kortwieken van braamstruiken. “We hadden verschrikkelijk veel bramen en die verdrukken alles. Jonge plantjes gaan dan alleen als dunne sprietjes snel omhoog om licht te kunnen vangen, maar zijn daardoor niet sterk. Je ziet het nu weer goed dichtgroeien.” Ook zijn er in Avonturis twaalf bomen geplant als onderdeel van de compensatie van de aanleg van de Blankenburgtunnel. “Dat is gedaan door kleintjes, die kunnen dan later hun eigen boom aanwijzen.”

Vrijwilliger Vijf jaar geleden was de opening en al snel kwam boswachter Jeroen Doolaard aan boord. “Het is zo’n mooie plek, ik wil hier nooit meer weg. Ik had nooit verwacht dat ik dit nog zou doen. Ik was vroeger hovenier, maar heb een chronische ziekte en kan daardoor niet meer volledig werken. Ik dreigde achter de geraniums te verdwijnen, maar als vrijwillige ‘boswachter’

Ook hadden we hier een hermelijn, dat is heel bijzonder. En torenvalken, die komen vooral voor de veldmuizen. Het is zo’n mooi gezicht als je een torenvalk ziet bidden in de lucht en dan links en rechts naar beneden ziet zwiepen. Hij is zo slim! Soms jaagt hij een veldmuisje expres op om zo zijn nestje te vinden: ‘Zo, hier is meer te halen dan één happie’. Echt knap van zo’n beestje, supergaaf!” Soms vinden kinderen ‘krabonderdelen’. ‘Hoe kan dat nou?’ vragen ze dan aan de boswachter die het leuk vindt om rondleidingen te geven. ‘Lopen hier dan krabben rond?’ Het antwoord vliegt boven Avonturis: een stel hongerige meeuwen laat zich even zien. Boswachter Jeroen: “Dan hebben ze een krab gevangen, zijn ze te gulzig en dan laten ze soms een krabbenpootje vallen.”

Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen? In Avonturis zijn bij de opening kleine ‘schatputten’ aangebracht, maar ze zijn nog niet echt gebruikt. Daar wil de boswachter graag verandering in aanbrengen. Je kan die putjes gebruiken voor bijvoorbeeld een speurtocht met coördinatoren. Er is dus nog genoeg te doen in Avonturis. En dat Avonturis nog altijd veel nieuwe bezoekers trekt, blijkt uit een feestje in de natuurspeeltuin, georganiseerd door een opa en oma uit Schiedam. “Ze kwamen erop via Ervaar Maassluis”, zegt boswachter Jeroen. Op woensdag 26 juni wordt het eerste lustrum van Avonturis gevierd. Meer informatie over het programma volgt.

Bij de foto’s: Het voorjaar en de zomer zijn Jeroen Doolaars favoriete jaargetijden. “Het najaar is ook altijd prachtig, maar dan ben ik al bezig met het groot onderhoud met heel veel snoeiwerk.”


Volg on social ms op edia

Mooie ontwikkelingen Mooie ont w ikkelingen bbijij E Ervaar r vaar Maassluis! M a a s sl u is ! Kent onze K ent u on z aarrangementen ze r rangementen aal? l? EEN STUKJE S T UK JE M MAASSLUIS AASSLUIS A AAN AN D DE E HOEK HOEK V VAN AN Z ZUID ZUID−HOLLAND UID−H HOLL OLLA AND ND DE D E MUUR MU U R Ontdek O ntdek ddiverse iverse ffietsiets- eenn wandelroutes w a n d el r o u t e s Heef t u al Heeft al eeen en Maassluise Maassluise skyline? sk y line? D Dee sskylines k y lines zzijn ijn verkrijgbaar verk rijgbaar iinn zzwart war t M DF, MDF, eeikenhout, ikenhou t, notenhout notenhou t en populierenhout. populierenhou t. De skylines sk y lines zijn zijn ee eechte te must-have must-have vvoor oor eenn ech eelke lke Maassluizer! M a a s sl u i z e r ! D k y lines zzijn ijn exclusief exclusief Dee sskylines ttee verkrijgen verk rijgen bij bij E r vaar Maassluis Maassluis IInfo, n f o, Ervaar N ieu wstraat 2. 2. Nieuwstraat

iinn ‘‘De De Hoek Hoek van van ZZuid-Holland’. uid-Holland’. Dit Dit iiss het he t rresultaat esultaat vvan an eeen en vveelbelovende eelbelovende en ggemeente eme meente ooverschrijdende verschrijdende samenwerking samenwerking ttussen ussen M aassluis, W estland, Mi dden-Delf land, Maassluis, Westland, Midden-Delfland, D elf t, Rotterdam Rot terdam ((gebied gebied Hoek Hoek van van Holland), Holland), Delft, VVlaardingen laardingen en en Schiedam. Schiedam.

De ‘Hoek ‘Hoe o k vvan an ZZuid-Holland’-routes uid-Holland’-rou tes bestaan bestaan wandelroutes met uuit it fietsf iets- en en w a n d el r o u t e s m et ddiverse i v er se tthema’s hema’s die die vvoor oor u zijn zijn oontwikkeld. nt wikkeld. ZZoo iiss er er Streekproductenroute, Waterroute, ddee S tre r ek producttenrou te, de de W atter rou te, ddee … eenn ddat at is is ttee merken! m e r ke n ! W Wee hhebben ebben al al vveel e el Pontjesroute P ontjesrou te (klein (klein en en ggroot) root) en en de de Gouden Gouden bbezoekers ezoekers en ttoeristen oeristen e mogen mogen verwelkomen ver welkomen Eeuw eu w route. rou te. De De routes rou tes nemen nemen u mee mee langs la n g s bbijij E r v aa r M aassluis IInfo. n f o. M ensen uit uit ddiverse i v er se E Ervaar Maassluis Mensen iverse hhoogtepunten oog tepunten eenn locaties locaties iinn ddee rregio. e g io . ssteden teden iinn N ederland en en m ensen uuit it o.a. o.a . B elgië, ddiverse Nederland mensen België, IInn M aassluis kunt k unt u oo.a. .a. de de Beeldentocht B e el d e n t o c h t Maassluis D uitsland, E ngeland en e Frankrijk Frank rijk he bben Duitsland, Engeland hebben rroute ou te vvinden. inden. eervaren r varen hoe hoe m ooi eenn leuk leuk Maassluis Maassluis iis. s. mooi

HET TO HET TOERISTI TOERISTISCH ERISTIS SCH CH SEIZOEN SEIZOEN IS IS WEER W EER B BEGONN BEGONNEN EGONN NEN EN

FGI

De fietsroutes f ietsrou tes worden worden aa aaangeboden ngeboden vvia ia de de m obiele aapp pp en en w ebsite vvan an Route.nl; Rou te.nl; het he t mobiele website ggrootste rootste online online pplatform lat for m vvoor oor ffietsiets- eenn wandelroutes w andelrou tes – gebaseerd gebaseerd op op fietsf iets- en en w andelk nooppunten – iinn N ederland, België B e lg i ë wandelknooppunten Nederland, en Duitsland. Duitsland.

MOOIE ONTWIKKELING MOOIE O ONTWIKK N T W IK K KELING ELING VOOR VOOR HET H ET M MEEZINGSP MEEZINGSPEKTAKEL EEZINGSP PEKTAKEL EKTAKEL De voorbereidingen voor bereidingen vvoor oor de de 15e 15e ed editie i t ie vvan an het het MeezingSpektakel MeezingSpek takel zijn zijn aalweer lweer in in vvolle olle ggang! ang! Op Op vvrijdag rijdag 2 augustus augustus zal zal het he t pa rkeer ter rein achter achter ddee N ieu wstraat parkeerterrein Nieuwstraat vveranderen eranderen in in een een ggroot root pplein lein vol v ol ggezelligheid. ezelligheid. Dit Dit jjaar aar zal zal er er ook ook eeen en heus heus hhorecaplein orecaplein worden worden georganiseerd, georganiseerd, w elke welke kkomt omt ddee staan staan oopp Schanseiland. Schanseiland. Dus Dus w ie wie ttrek rek hheeft eef t gekregen gek regen nnaa aall dat dat zzingen, ingen, kan ka n nnaa aafloop f lo o p m et eeen en gerust ger ust hart ha r t w at lekkers l ek k e r s met wat hhalen alen bbijij ddee M aassluise horeca. hor eca . Maassluise


ervaar 13

BESTE BES TE LEZER L VAN VAN R RVA RVAER’M VAER’M A

TE ZIEN EN TE D DOEN iis aa lluuis IInn Maa

LLeuk euk om om kkennis ennnis te te maken! maken! W Wijij zijn zi jn Cor, Cor, Marja Marja en Lenie; L enie; het he t

25 ME I

Voorjaarsfair Voorjaarsfair Maassluis Stadshart M aassluis luis

‘‘donderdag-team’ donder dag -team’ bij b ij E Ervaar r vaar

08 JUN

Dag van de Zeesleepvaart eepvaart Maassluis Buitenhaven van M aassluis

15 JUN

Open dag Wilgenrijk

M aassluis In f o. Maassluis Info. Alle drie Alle drie zzijn ijn wij wij aals ls vvrijwilliger rijwilliger w werkzaam erkzaam als als Nieuwstraat ggastvrouw/gastheer astvrouw/gastheer iinn ddee N ieuwstraat 22.. Wijij zzetten W etten Maassluis Maassluis ggraag raag op op ddee kkaart aart en en dankzij dankzij de de leuke leuke ggroep roep werkzaamheden ergg leuk ccollega’s ollega’s en aafwisselende fwisselende w erkzaamheden vinden vinden wij wij he hhett hheel eel er leuk Ervaar oom m onderdeel onderdeel ttee zzijn ijn vvan an E rvaar Maassluis. Maassluis. Bijij elke wordt B elke vvrijwilliger rijwilliger w ordt er er gekeken gekeken nnaar aar zijn zijn ooff hhaar aar ssterke terke ppunten unten eenn Hierdoor bbehoeften ehoeften vvoor oor de de werkzaamheden werkzaamheden vvan an ggastvrouw/gastheer. astvrouw/gastheer. H ierdoor wee vvolop kkrijgen rijgen w olop ddee kans kans om om jezelf jezelf ttee oontwikkelen ntwikkelen eenn nieuwe nieuwe dingen dingen te te lleren. eren.

15 UN & 16 JJUN 22 UN T/M T/ M 29 JJUN 23 UL T/M T/ M 25 JJUL

02 AUG AU G

Robin van Persie International nternational TTournament ournament VDL M aassluis Maassluis Week van de Cultuur Week tuur Diverse D iverse llocaties ocaties Bouwdorp Oost Vlaardingsedijk MeezingSpektakel M eezingSpektakel el

Onze werkzaamheden O nze w erkzaamheden bbestaan estaan uit uit hhet et welkom welkom heten heten vvan an aalle lle bezoekers bezoekers eenn ttoeristen oeristen in in Maassluis Maassluis en en hhen en te te iinformeren nformeren over over aalles lles wat wat eerr ttee doen doen Maassluis. Uiteraard wee nnaast eenn ttee zien zien is is iinn M aassluis. U iteraard iinformeren nformeren w aast ddee bbezoekers ezoekers activiteiten oook ok oonze nze eeigen igen iinwoners nwoners over over alle alle ac tiviteiten en eevenementen venemen ementen ddie ie gepland gepland sstaan. taan. Zo Zo kunt kunt u dit dit jjaar aar onder onder aandere ndere genieten genieten van van ddee VVoorjaarsfair, oorjaarsfair, ddee D ag vvan an ddee ZZeesleepvaart, eesleepvaart, hhet et VVarend arend C orso & het het Dag Corso M eezingSpektakel, de de FFurieade urieade eenn ddee Kerstmarkt! Kerstmarkt! MeezingSpektakel,

02 02 AUG G T/M T/ M 04 AU 20 AUG G T/M T/ M 22 AU 06 SEP EP T/M T/ M 08 S

VVarend arend Corso

Daarnaast D aarnaast zorgen zorgen wij wij ook ook vvoor oor de de inin- en en verkoop verkoop van van onze onze lleuke euke merchandise. Maassluise m erchandise. We We hebben hebben hier hier producten producten zzoals oals ddee M aasssluise Schokkers, Maassluise wijnen, S chokkers, M aassluise bieren bieren en w ijnen, aansichtkaarten, nsichtkaarten e , kkerstballen erstballen en natuurlijk na tuurlijk de de cityshapes. citysha h pes.

14 SEP S EP

Waterwegpop W aterwegpop

Het werken H et w erken op op donderdag donderdag is is aaltijd ltijd ddruk, ruk, maar maar ontzettend ontzettend ggezellig! ezellig! ZZoo wee eelke Schakel waarna kkrijgen rijgen w lke donderdagochtend donderdagochtend ddee S chakel bbinnen, innen, w aarna vele vele Maassluizers M aassluizers meteen meteen oopp de de stoep stoep staan staan om om aals ls eerste eerste hhet et llokale okale wee aall veel nnieuws ieuws ttee kunnen kunnen lezen. lezen. Inmiddels Inmiddels herkennen herkennen w veel vvaste aste ggezichten! ezichten! Wijij zzijn met W ijn ervan ervan oovertuigd vertuigd ddat at we we m et onze onze iinzet nzet eenn gastheerschap gastheerschap eeen en positieve positieve bbijdrage ijdrage lleveren everen aan aan de de ervaringen ervaringen vvan an bbezoekers ezoekers mogen aaan an ((Ervaar) Ervaar)) Maassluis. Maassluis. We We hopen hopen u binnenkort binnenkort oook ok te te m ogen wanneer bezoek Maassluis vverwelkomen, erwelkomen, w anneer u een een be zoek bbrengt rengt aan aan M aassluis Ervaar Wijij staan ooff aaan an E rvaar Maassluis Maassluis IInfo. nfo. W staan ggegarandeerd egarandeerd voor voor u kklaar! laar!

Leeniiee & Coorr arjjaa, L Mar

14 EP & 15 SSEP 022 0 OKT KT T/M T/ M 06 O

Bouwdorp Wilgenrijk rijk Wilgenrijk Wereldhavendagen Wereldhavendagen en Rotterdam

Open M Monumentendag onumentendag endag Furieade 40ste Thema: De 4 0ste Furieade

13 DEC D EC

Kerstlichtjeswandeling deling

15 DEC D EC

Kerstmarkt

Bekijk de volledige agendaa op de website:

ERVAARMAASSLUIS.NL ER VAARMAASS SLUIS.NL


14 evenement

8juni DAG VAN

ZEESLE De Stichting Sleepboothaven Maassluis organiseert met de hulp van vele vrijwilligers om het jaar de Dag van de Zeesleepvaart. Het andere jaar is er de Vaardag Sleepboothaven. Daarnaast organiseert de stichting open dagen op de zeesleepboten in de haven, doet mee aan de maritieme tentoonstelling in Europoort, de Dag van de Cultuur en Dordt in Stoom. Tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam zorgt het Sleepvaartmuseum voor een uitgebreide Maassluise vloot en fungeert de stichting als schakel tussen de boten en de organisaties tijdens de Furieade en de intocht van Sinterklaas. Naast het organiseren van evenementen waarbij aandacht wordt besteed aan de historie van de sleepvaart en berging, doet het Sleepvaartmuseum ook mee aan Maassluise en landelijke activiteiten ter promotie van de historische sleepvaart en steunt de stichting de samenwerking tussen de aan sleepvaart gerelateerde organisaties in Maassluis. Voorzitter Gerrit Langelaar spreekt vol enthousiasme over de rol van Stichting Sleepboothaven Maassluis in de Maassluise samenleving en met name over de komende Dag van de Zeesleepvaart op 8 juni. De voorzitter is iedere dag wel even bezig met ‘zijn’ Stichting Sleepboothaven Maassluis stichting. “Ik ben altijd verbonden geweest met het maritieme”, laat Gerrit Langelaar weten. “Na mijn studie scheepsbouw kon ik bij Smit International aan de slag, maar ook vanuit mijn familie ben ik met boten opgegroeid. De stichting heeft mij als voorzitter gevraagd en dat doe ik nu al vijftien jaar met veel enthousiasme. Het is fantastisch om te zien dat er zoveel vrijwilligers van de verschillende schepen en het sleepvaartmuseum meewerken aan evenementen als de Dag van de Zeesleepvaart. Er is natuurlijk ook een projectgroep die de leiding heeft, maar alles gebeurt uiteraard op vrijwillig basis. Dat maakt Maassluis ook wel bijzonder vind ik. Dat er zoveel mensen zich vrijwillig inzetten voor activiteiten in Maassluis.


evenement 15

Zeesleepboten

DE

Er zijn negen schepen aangesloten bij de Stichting Sleepboothaven Maassluis. Het moeten echte schepen zijn die met de sleepvaart en met Maassluis verbonden zijn om zich te mogen aansluiten. Er is een speciale schouwcommissie in het leven geroepen die bepaalt of de boten aan de eisen voldoen. “We doen dit om de specialiteit van de zeesleepvaart en berging te handhaven in Maassluis. Zeesleper Elbe is natuurlijk een goed voorbeeld evenals de Furie, maar ook Bruinvisch, Hudson en Steenbank. Delta, Adriaan, Tonijn en Maassluis zijn schepen die wij tot onze vloot mogen rekenen. De schepen zelf hebben trouwens allemaal hun eigen stichting. Wij organiseren diverse evenementen en proberen de verbinding en samenwerking tussen de verschillende boten te versterken. Dat lukt al heel goed. Onze stichting ondersteunt ook het gebruik van de vlieten en juicht de opening van de sluis enorm toe, want varen is en blijft leuk.”

EEPVAART Dag van de Zeesleepvaart

‘Er zijn veel kleine leuke stadjes in Nederland, maar het maritieme karakter dat vind je in Maassluis.’

Tijdens de Dag van de Zeesleepvaart wordt dit jaar flink uitgepakt met kramen op het gebied van de zeevaart en op het maritieme vlak. Je vindt er bijvoorbeeld een nautische markt, boeken, schilderijen en ambachten, allemaal op nautisch gebied, en natuurlijk is er een uitgebreide vlootschouw. De Dag van de Zeesleepvaart wordt, behalve door de projectgroep en alle vrijwilligers, mede mogelijk gemaakt door sponsoring van verschillende bedrijven. “Wij zijn dankbaar voor bijdragen op verschillende manieren van onder andere de gemeente Maassluis, Alphatron, Europroducts, Havenbedrijf Rotterdam en Ervaar Maassluis. Het is een evenement dat steeds meer grond onder de voeten krijgt; ik vind dat heel mooi om te zien. De dag trekt elk jaar weer tussen de 10.000 en 20.000 bezoekers, afhankelijk van het weer. Het zijn bijna allemaal mensen met een maritieme inslag. Ze komen van heinde en verre om hier de vlootschouw te ervaren op de Waterweg. Dat maakt de Maassluise Dag van de Zeesleepvaart een uniek evenement. Dat we dat kunnen bereiken met elkaar is wel iets waar ik trots op ben.”


Wilgenrijk | Verreweg Nieuw Hollands Huis verwelkomt kopers

Nog geen twee maanden na de start verkoop hebben de eerste kopers hun handtekening onder de koopovereenkomst van Verreweg Nieuw ,ŽůůĂŶĚƐ ,ƵŝƐ ŐĞnjĞƚ͘ DĂŬĞůĂĂƌƐ tŝŵ ĞŶ DĂƌƟũŶ͗ “Verreweg Nieuw Hollands Huis is een geliefde ontwikkeling in het populaire woongebied tŝůŐĞŶƌŝũŬ ŝŶ DĂĂƐƐůƵŝƐ͊͟

• •

/ĞĚĞƌ ŚƵŝƐ ŝƐ ƵŶŝĞŬ ĚŽŽƌ ĚĞ ƐƚĂƟŐĞ ĞŶƚƌĞĞ ĞŶ eigen architectuur. h ŬƵŶƚ ŚŝĞƌ ŝŶ ĞĞŶ ĚƵƵƌnjĂĂŵ ĞŶ ĞŶĞƌŐŝĞnjƵŝŶŝŐ ŚƵŝƐ ǁŽŶĞŶ͘ EŝĞƚ ĂůůĞĞŶ ŐŽĞĚ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ŵŝůŝĞƵ͕ ŵĂĂƌ ŽŽŬ ǀŽŽƌ Ƶ͘͟

Stel uw droomhuis samen “De huizen zijn groot, luxe en energiezuinig. Wilt u ƚŽĐŚ ĞdžƚƌĂ ƌƵŝŵƚĞ ŽĨ ĞdžƚƌĂ ůƵdžĞ͕ njŽĂůƐ ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĞĞŶ ƚǁĞĞĚĞ ďĂĚŬĂŵĞƌ͍ 'ĞĞŶ ƉƌŽďůĞĞŵ͕ ǀŝĂ ĚĞ ǁŽŽŶĐŽŶĮŐƵƌĂƚŽƌ ;ŶŝĞƵǁŚŽůůĂŶĚƐŚƵŝƐ͘Ŷůͬ ƐƚĞůƐĂŵĞŶͿ ŬƵŶƚ Ƶ Ƶǁ ŚƵŝƐ ƐĂŵĞŶƐƚĞůůĞŶ͊ ŝƚ ŝƐ ĞĞŶ ƵŶŝĞŬĞ ƚŽŽů͕ ǁĂĂƌĚŽŽƌ Ƶ Ƶǁ ĚƌŽŽŵŚƵŝƐ ŬƵŶƚ ĐƌĞģƌĞŶ͘ h ŵĞƌŬƚ ŚĞƚ Ăů͕ ǁŝũ njŝũŶ ĞƌŐ ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚ ŽǀĞƌ ĚĞnjĞ ŚƵŝnjĞŶ ĞŶ ǀĞƌƚĞůůĞŶ Ƶ Ğƌ ŐƌĂĂŐ ŵĞĞƌ ŽǀĞƌ ŝŶ ĞĞŶ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬ ŐĞƐƉƌĞŬ͘ EĞĞŵƚ Ƶ ŐĞƌƵƐƚ ĐŽŶƚĂĐƚ ŵĞƚ ŽŶƐ ŽƉ͊͟

Uitzonderlijk grote en luxe huizen met diepe achtertuin op het zuidwesten “Het luxe afwerkingsniveau is echt opvallend aan deze huizen. Wij zien zelden zulke luxe en grote ŚƵŝnjĞŶ ŝŶ ĞĞŶ ƉƌĂĐŚƟŐĞ ŐƌŽĞŶĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐ͊ tŝũ ǀĞƌƚĞůůĞŶ Ƶ ŐƌĂĂŐ ŵĞĞƌ͗ • ŚŝƋƵĞ ĞŶ ůƵdžĞ ďĂĚŬĂŵĞƌ ĞŶ ƚŽŝůĞƩĞŶ͘ • Hardhouten trappen i.p.v. vurenhouten ƚƌĂƉƉĞŶ͊ • Het gehele huis wordt voorzien van hoge plinten. • Ğ ŚŽŽŐƚĞ ǀĂŶ ĚĞ ďĞŐĂŶĞ ŐƌŽŶĚ ŝƐ Ϯ͕ϴϱ ŵ͕ ŶŽƌŵĂůŝƚĞƌ ŝƐ Ěŝƚ Ϯ͕ϰϱ ŵ͘ • 2 parkeerplaatsen op eigen terrein ŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚ͕ ǁĂĂƌǀĂŶ ϭ ŽŶĚĞƌ ĚĞ ĐĂƌƉŽƌƚ͊

www.nieuwhollandshuis.nl


evenement 17

250 jaar Dag van de Zeesleepvaart

De Dag van de Zeesleepvaart in Maassluis vindt dit jaar op zaterdag 8 juni plaats en viert 250 jaar aan jubilea. De Hudson bestaat 80 jaar, het Zeekadetkorps Maassluis 70 jaar, de Elbe 60 jaar en het Nationaal Sleepvaart Museum 40 jaar. Bij elkaar opgeteld 250 jaar.

In de buitenhaven zijn alle historische schepen, aangesloten bij Sleepboothaven Maassluis, van dichtbij te bewonderen. Maar ook onze goede buur, de Rigel van het Zeekadetkorps Maassluis en diverse gastschepen van buiten de stad liggen deze dag in de haven van Maassluis. Op de Furie en gastsleper Holland uit Terschelling kun je meevaren om de historie te voelen, ruiken en horen wanneer de schepen operationeel zijn. Op de kade zijn leuke activiteiten, zoals de nautische markt. Deze is groter dan voorgaande jaren. Er is voldoende gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje verzorgd door Hotel Maassluis te genieten van alle activiteiten op het water. Het shantykoor Die Maeze Sanghers uit Maassluis, het Meezingkoor Maassluis en het shantykoor Overstag uit Vlaardingen zorgen voor de muzikale gezelligheid. Als feestelijke afsluiting vindt om vijf uur traditioneel een vlootschouw plaats. Alle deelnemende schepen aan de Dag van de Zeesleepvaart verzamelen zich op Het Scheur en varen in een stoet de Rigel, met aan boord burgemeester Haan, voorbij. Dit gebeurt voor de havenmonding van Maassluis, zodat alle toeschouwers vanaf de kant goed zicht hebben op wat zich op het water afspeelt. Ook slepers die zich op dat moment in de haven van Rotterdam bevinden, sluiten aan. Meevaren met de Furie of de Holland kan ook!

Meer informatie is terug te vinden op: www.sleepboothaven.nl of via de site van Ervaar Maassluis: www.ervaarmaassluis.nl

AAN JUBILEA IN MAASSLUIS


18 beauty

VAN HAAR GROTE VOORLIEFDE VOOR SCHOONHEIDSVERZORGING EN GEZONDHEID HEEFT WILMA MOOIJ HAAR WERK GEMAAKT. DIT JAAR BESTAAT HAAR SCHOONHEIDSSALON TIEN JAAR. DOOR DE JAREN HEEN HEEFT ZE HEEL WAT KENNIS EN VAARDIGHEDEN OPGEBOUWD OP HET GEBIED VAN SCHOONHEIDSVERZORGING EN ALLES WAT DAARMEE TE MAKEN HEEFT. EERLIJKHEID ZIET WILMA ALS DE BELANGRIJKSTE FACTOR VOOR HAAR SUCCES. “IK WIL HET BESTE VOOR MIJN KLANTEN EN DENK MET ZE MEE.”

Techno ontmo natuur.


beauty 19

ologie oet r... Wilma komt uit de transportbranche, maar heeft altijd al een grote interesse gehad in schoonheidsverzorging. “Op advies heb ik de tweejarige beroepsopleiding gevolgd. Dat was mogelijk door één dag per week vrij te nemen en zo heb ik mijn Vakdiploma Schoonheidsspecialiste behaald. Na jaren in het wegtransport heb ik het roer omgegooid en tien jaar geleden mijn eigen schoonheidssalon gestart”, geeft Wilma trots aan.

De Maassluise specialiste bloeit helemaal op als iemand na een behandeling weer in de spiegel kijkt en helemaal straalt. “Het geeft me veel voldoening. Maar het zijn niet alleen de behandelingen zelf, waarvoor de mensen in mijn schoonheidssalon komen. Voor velen is het ook ontspanning en hun verhaal kwijt kunnen. De gehaaste wereld waarin we leven is het belangrijk een moment voor jezelf te creëren en dat kan bij mij in de stoel.” Nu de zomer eraan komt, vergt de beautyroutine extra aandacht, vindt Wilma. Ze geeft graag wat tips en beautygeheimen prijs om op een goede manier voor de huid te zorgen gedurende de komende zonnige dagen. En het blijft niet bij een hydraterend maskertje alleen.

ZON Het is fijn, wanneer we op een veilige en verantwoorde manier kunnen genieten van die heerlijke zomer- en vakantiedagen. Daar hoort volgens Wilma een goede factor zonbescherming bij. “Tegenwoordig zijn dagcrèmes verkrijgbaar met een sun protection factor. Dat is prima, maar de factor beschermt je huid slechts zo’n twee uur tegen de schadelijke zonnestralen.

Dat geldt ook voor producten met een hoge factor zoals spf 50. Velen denken dat je door de hoge factor langer beschermd blijft, maar dat is absoluut niet het geval”, wil Wilma duidelijk maken. “Het aanbrengen van zonnebescherming moet je blijven herhalen. De huid van het gelaat is veel dunner en gevoeliger dan de rest van je lichaam. Daarom is het ook beter om niet teveel met je gezicht in de zon te zitten. Draag een petje, een hoed of zorg ervoor dat je met je gezicht onder een parasol verdwijnt. Je huid kan sneller tekenen van veroudering oplopen door de schadelijke invloed van de zon. Het is ook belangrijk water te drinken”.

MAGNESIUM Naast zuurstof en water is magnesium een van de eerste drie levensbehoeften, weet Wilma. “Magnesium is een mineraal en onmisbaar voor vele biochemische processen. Velen denken bij magnesium aan tabletten of poeders om in te nemen, maar beter is het via de huid te laten opnemen. Het is in verschillende vormen verkrijgbaar, bijvoorbeeld als vlokken voor een voetenbad of als olie, die je op de huid aanbrengt. Ook diverse verzorgingsproducten bevatten magnesium. Het zorgt onder andere voor een goede nachtrust wanneer je ‘s avonds een voetenbad neemt. Magnesium voorkomt kramp in je spieren. In de schoonheidssalon kun je ook een magnesiumtreatment ondergaan, wat zorgt voor een magnesium-boost met de focus op ontspanning. Heel veel ongemakken en aandoeningen zijn gerelateerd aan magnesiumgebrek”, legt Wilma uit. “Bovendien heeft Vitamine D (door de zon en als supplement) magnesium nodig om opgenomen te worden in je lichaam”, voegt Wilma eraan toe.

ZONKLAAR Na alle informatie over hoe je je het beste voorbereidt op de zon, is het ook belangrijk te weten wat je kan doen om je gezicht zomerklaar te maken. “Ik adviseer een behandeling met een dieptereiniging, waarbij niet alleen de bovenliggende laag van de huid aangepakt wordt, maar ook de onderliggende laag van de huid. Veel mensen passen een scrub toe, maar dat kan, vooral voor de droge en gevoelige huid, erg grof zijn en kan je huid beschadigen”, licht Wilma toe. Haar advies is dan ook, enerzijds de huid activeren en ondersteunen, anderzijds de huid beschermen.

DEYNIQUE Om je huid te geven wat nodig is, is het goed te weten welke werkstoffen een product bevatten. “Daarom heb ik bewust voor het merk Deynique gekozen. Deynique heeft een verzorgingssysteem op basis van Aloe Vera dat voor elk huidtype en leeftijd geschikt is. Door de verscheidenheid aan producten kan ik heel goed afstemmen op de conditie van de huid, seizoenswisselingen en de wensen van de klant. Met Deynique is crisis voor de spiegel verleden tijd”, verklaart Wilma met een lach. Deynique is echt een trendsetter op het gebied van cosmetische ontwikkelingen en het cosmeticamerk geeft ook regelmatig trainingen. “Ik zeg weleens: technologie ontmoet natuur. Technologie zijn ook mijn handen en niet alleen de ondersteunende apparaten. Op deze manier kan ik de klant de beste behandeling geven met de nieuwste technieken.” Persoonlijke aandacht en eerlijkheid is voor Wilma heel belangrijk. “Gelukkig merk ik, dat mijn klanten dit bijzonder waarderen.” En dat is wat Schoonheidssalon W.M. Mooij zo uniek maakt.


20 beauty

Uit de zonneb ben je. We hoeven je vast niet meer uit te leggen waarom je je huid moet beschermen tegen de zon. De zon kan immers huidschade,rimpelvorming en hyperpigmentatie en in het ergste geval huidkanker veroorzaken. Smeer jezelf altijd in met zonnebrandcrème als je de zon in gaat en blijf in de zomer tussen twaalf en drie uur 's middags uit de zon.

Beschermookje haartegendezon! Net als je huid, kan ook je haar beschadigd raken door de zon. Gebruik een speciale (zomer)shampoo, conditioner of haarspray om je haar te beschermen. Heb je lang haar? Maak er een knot van. Daarnaast kun je je haar ook bedekken met een hoed of doek. Gebruik na het wassen een haarmasker om de conditie van je haar te verbeteren. TIPS HAARPRODUCTEN • L'Oreal Solar Sublime Spray • Wella Care Sun Protection Spray • Redken Color Extend Sun After-sun Shampoo


Nazorg Ben je toch verbrand? Gebruik dan geen vette crèmes op oliebasis. Deze houden de warmte van de huid alleen maar vast. Een verkoelende en verzorgende aftersun werkt het beste. Ook als je al zongebruind bent, smeer je je in als je de zon in gaat. Zo ga je huidveroudering en hyperpigmentatie tegen en blijft de kleur langer zitten vanwege de hydratatie van de huid.

brand ...

beauty 21

Let ook op... Er zijn twee soorten zonnebrand: zonnebrand met een chemisch of fysisch filter. Een chemisch filter trekt in de huid en absorbeert daar de uv-straling. Fysische filters leggen een laagje op de huid waardoor het licht wordt weerkaatst. Deze zijn vaak veiliger voor de huid en bieden betere bescherming. Een nadeel is de zichtbare witte laag op je huid. Waar je nog meer op kunt letten bij het aanschaffen van zonnebrandcrème is de samenstelling. De volgende ingrediënten kunnen schadelijk zijn: Parfums: zonnebrandcrèmes met een lekker geurtje bevatten toegevoegde parfums. Deze zorgen in combinatie met de straling van de zon voor pigmentvlekken. Uitkijken dus. Alcohol: werkt irriterend en droogt de huid uit. Zonnefilter oxybenzone: dit type chemische zonnefilter kan mogelijk hormoon verstorend werken en wordt teruggevonden in bloed, urine en zelfs moedermelk.

Lotions encrèmes Een zonnelotion met hogere factor zorgt voor een betere bescherming. Maar dit betekent niet dat je met factor 50 opeens heel lang in de zon kunt blijven. Smeer jezelf goed, gelijkmatig en volledig in en herhaal het op een zonnige dag om de twee uur. Na het zwemmen en na overmatig transpireren is het verstandig om jezelf nog eens extra in te smeren. Ook als het bewolkt is moet je je huid beschermen tegen de zon, want uv-straling gaat door de wolken heen. Met een zonnebrandcrème die tegen uv-B- en uv-A-straling beschermt, bescherm je je huid niet alleen tegen verbranding maar ook tegen huidveroudering. Als je uitgebreid gaat zonnen of op zonvakantie gaat, gebruik je een zonnebrandcrème met beschermingsfactor (SPF) van minstens 30. In Nederland heeft een zonnebrandcrème de factor die het belooft, maar sommige duurdere lotions hebben betere filters. Daar staat tegenover dat je van een goedkopere crème makkelijker wat meer gebruikt waardoor je hiermee uiteindelijk toch beter beschermd bent tegen de zon.

Beste koop en best uit de test 2017... zonnebrandcrème Beste koop (2017) | Niveau Sun Protect & Hydrate. Beste uit de test (2017) | Garnier Ambre Solair met karité boter.

Mannenhuid De mannenhuid is wat vetter dan die van vrouwen vanwege een hogere talgproductie, wat weer veroorzaakt wordt door het hoge testosteronniveau. Het vet houdt de huid soepel waardoor mannen minder snel rimpels krijgen en de mannenhuid minder snel veroudert. Tips voor de mannenhuid De mannenhuid heeft baat bij producten op waterbasis. Het vele scheren is een aanslag op de huid, gebruik daarom kalmerende en herstellende producten. Gebruik geen aftershave in de zomer, dat kan in combinatie met de zon op de huid pigmentvlekken veroorzaken. Fijne producten voor het mannengezicht L'Oréal Men Expert 3 Dagen baard. Het is niet fijn om je dagelijks te moeten scheren, maar een stekelige baard is ook niet alles. L'Oréal biedt de oplossing met een hydraterende gel met vitamine E die de huid voedt, kalmeert en onzuiverheden tegengaat. Zo heb je altijd een gezicht dat fijn aanvoelt.


Bezoek ons op de open dag j ni 15 ju

Reparatie en spoed service!

Beleef Wilgenrijk Op zaterdag Op zaterdag 1 15 5 jjuni uni oopent pent Wil Wilgenrijk genrijk haar haar deuren deuren vvoor oor de de jjaarlijkse aarlijkse Open Open Dag! Dag! In hhet et hhele ele woongebied woongebied zijn lleuke euke aactiviteiten ctiviteiten ttee bbeleven eleven voor voor jjong ong en en oud: oud: • B Bekijk ekijk als éérs éérste te ddee bbeelden eelden eenn sschetsen chetsen van de de nieuwste ni euwste bbuurten uurten die die na na ddee zomer zomer in verkoop verkoop ggaan aan • VVolg olg info informatieve rmatieve w workshops orksh r ops oover ver ‘all ‘alles es m met et wa watt nieuwbouwhuizen ni euwbouwhuizen te te maken maken hheeft’ eeft’ ddoor oor makelaars m akelaars eenn architecten architecten • VVaar aar kkano ano ddoor oor hhet et woongebied woongebied • G Geniet eniet van eeen en biologisch biologis g ch hhapje apje eenn dr drankje ankje bbijij ddee fo foodtruck odtruck • O Ontspan ntspan oopp het het zzomerterras omerterras met met lounge-DJ lounge-DJ • B Bekijk ekijk hhet et sscheren cheren van de de schapen schapen bij bij ddee Sc Schaapskooi haapskooi • TTimmer immer lleuke euke dingen dingen in ddee ttimmertent immertent • B Bestuur estuur kl kleine eine bouwmachines bouwm machines • LLaat aatjjeerrondleiden ondleidenoover verhhhet et bbouwterrein ouwterrein van Buitengoed Buitengoed Bekijk hhet Bekijk et vvolledige olledige programma programma en en sschrijf chrijf je je in vvoor oor de de w workshops orkshops op op wilgenrijk.nl/opendag. wil genrijk.nl/oopendag.

Problemen met aansluiten, bekabelling of verbindingen, onze technische dienst lost het graag en doeltreffend voor u op. info@meerservices.nl 010 599 01 20

Weverskade W everskade 1 110, 10, M Maassluis aassluis l 08 085 57 792 92 82 82 0 02 2 l woonwinkel@wilgenrijk.nl woonwinkel@wilgenrijk.nl

www.meerservices.nl


Berjamin Bernard Baardshampoo Heb je een mooie volle baard, dan wil je die natuurlijk mooi houden. Dit doe je met de baardshampoo van Benjamin Bernard. De shampoo reinigt je baard van wortel tot punt en bevat alleen natuurlijke ingrediĂŤnten. NIVEA MEN Sensitive Gezichtsbalsem: deze balsem is speciaal ontwikkeld voor de man met de gevoelige huid. Het spul verzacht je huid direct en trekt snel in zonder een vettig of plakkerig gevoel achter te laten.

Scheertrends Korte baard Een korte baard staat onder elk kapsel. Kies vooral voor de korte baard als je wat langer haar hebt.

De snor Ja mannen, de snor mag weer. Hij wordt dit seizoen los gedragen van de baard, waarbij de baard in de hals netjes is bijgewerkt of weggehaald.

GEZICHTSBEHANDELING

Snorrebaard

Een bezoekje aan een huidspecialist kan je huid goed doen. Daarnaast werkt een gezichtsbehandeling vaak erg ontspannend. Zo zorg je niet alleen goed voor je gezicht maar ook voor je geest! Je kunt een behandeling boeken als je bijvoorbeeld last hebt van pigmentvlekken (ook wel hyperpigmentatie genoemd) of van huidveroudering door bijvoorbeeld zonneschade. Of je kiest voor een intensieve peeling waar oude huidcellen mee worden verwijderd. Dit geeft elke huid een heerlijke boost. Met een bindweefselmassage verbeter je de huiddoorbloeding waardoor de huid wordt verstevigd. En zo zijn er nog veel meer prettige gezichtsbehandelingen die je huid weer kunnen laten stralen!

Geen volle baard De volle lange baard is inmiddels passĂŠ. Als je mee wilt gaan met de trends draag je een gecontroleerde, kalme lange baard die de vormen van het gezicht volgt.

Permanent

ontharen Gemiddeld besteedt een vrouw 72 dagen van haar leven aan het scheren van haar benen. Door je benen permanent te laten ontharen, kun je dan ook veel kostbare tijd besparen. Er zijn twee effectieve manieren van permanente ontharing: IPL en laserontharing.

IPL Intense Pulsed Light Technology (IPL) maakt gebruik van lichtpulsen. Deze bewegen door je huid op zoek naar kleurpigment. Omdat je haarwortels het meeste pigment bevatten, komt het licht hier terecht. Dit zorgt voor verhitting en uiteindelijk vernietiging van de haarwortel en het grootste gedeelte van de haarschacht. Gemiddeld blijven de haren na zes tot negen IPL-behandelingen helemaal weg.

Laserontharing

Stoppelbaard Geen heftige baardgroei? Geen paniek. De stoppelbaard is altijd een goede optie. De lijnen waarin je scheert zijn daarbij belangrijk. Zo kun je een voller gezicht slanker doen lijken door de juiste scheerlijnen te volgen. (Bron: www.neveroffside.nl)

beauty 23

Trends zonnebrillen

vrouw!

Klein maar fijn: wil je echt de blits maken, ga dan voor een zonnebril met kleine ronde of vierkante glazen en draag 'm laag op je neus. Futuristisch: een groot model waarmee je zo uit een sciencefictionfilm lijkt te zijn gestapt is deze zomer een echt fashion item. Opvallend: Ook deze zomer mogen extravagante brillen met bijvoorbeeld een kekke print weer. Gekleurd: van kleur wordt iedereen vrolijk. Kies dus voor een kleur in retro groen of geel. Cat-eye: een zonnebril met schuine vormen staat bijna iedereen. En deze trend zorgt ervoor dat je er altijd statig en glamoureus bijloopt. (Bron: www.fashionchick.nl)

Bij laserontharing wordt, zoals de naam al zegt, gebruik gemaakt van een laser. Een geconcentreerde lichtbundel met een hoge energiewaarde en specifieke golflengte wordt uitgezonden op de huid. Die energie wordt opgenomen door het pigment rond de haarwortel. Door verhitting worden de haarwortelcellen uiteindelijk vernietigd. Er zijn meestal tussen de vijf tot acht behandelingen nodig voordat het haar permanent wegblijft. Bij beide behandelingen is het erg belangrijk dat de licht- of lasertherapie wordt afgestemd op je huid. Dit om huidbeschadiging te voorkomen. Bezoek daarom een specialist als je dit soort risico's liever mijdt. Je kunt ook kiezen voor de aanschaf van apparaat voor laser- en lichtontharing waarmee je thuis aan de slag gaat. Verdiep je van tevoren dan wel goed in het product.


24 uit

Het nieuwe

theaterprogramma seizoen 19/20 Sinds de lancering van het nieuwe theaterprogramma seizoen 19/20 half april is de verkoop van het aantal kaarten voor het nieuwe seizoen in volle gang. En hoe! We hebben een explosief aantal tickets verkocht naar aanleiding van het nieuwe theaterprogramma 19/20. Het nieuwe theaterprogramma wordt goed ontvangen en de reacties zijn heel positief. Namen als Sara Kroos, Huub Stapel, Veldhuis & Kemper, RenĂŠ van Meurs, Stefano Keizers, Karin Bloemen, Alderliefste, Jason Bouman & band, Best of Britain, Spruijt & Opperman, Petra Berger, Henry van Loon, RouĂŠ Verveer, Johan Derksen, Guido Spek, Jim van der Zee, Thomas Acda, Angela Groothuizen, Best of Britain, Ed Struijlaart, Scrum, 3JS, Het Groot Niet Te Vermijden, Johan Derksen, Timon Krause, Leonie Meijer, Angela Groothuizen, Fred van Leer, Nasrdin Dchar... Het zijn een aantal namen die de revue passeren.

FAMILIEVOORSTELLINGEN Ook voor de jeugd is er natuurlijk volop keuze. Zo komen bijvoorbeeld de vriendjes van Sesamstraat langs in Sesamstraat Live! Brandweerman Sam, Lefkop en Beer zijn jeugdvoorstellingen die komend seizoen te zien zijn. Kom ook lekker meesingen met Dirk Scheele en natuurlijk met Juf Roos. Ook Doornroosje, de familievoorstelling van Van Hoorne Entertainment komt naar Theater Koningshof. Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website voor meer info en boek je kaarten! www.theaterkoningshof.nl.


uit 25

Agenda

cinema

Kijk voor het volledige programma op www.theaterkoningshof.nl 010-59 11 430

Koningshof Wo 5 juni 2019 | 20.00 uur Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain Amélie woont in het centrum van Parijs en werkt als serveerster in een café. Haar leven is een beetje saai, want ze is veel alleen. Wanneer ze zich realiseert dat ze het leven van anderen aangenamer kan maken door ongemerkt hun wensen in vervulling te brengen, stort ze zich vol overgave op deze nieuwe bezigheid. Als een kleine schikgodin gaat ze te werk, maar niemand bekommert zich om Amélie, wanneer ze verliefd wordt op een jongen die ze niet durft te benaderen. Ze blijft eenzaam en verlegen. Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain is een sprookjesachtige film met prachtige beelden Parijs. Alleen voor de wereldberoemde prachtige muziek door Yann Tiersen zou je de film al moeten zien.

Woe 12 juni 2019 | 20.00 uur Zwaar Verliefd! Isa is een jonge, sympathieke, succesvolle dierenarts. Toch is ze onzeker, vooral over haar lijf en de liefde. Ruben is de perfecte man. Knap, werkt met zijn handen en houdt zielsveel van zijn labrador Bo. Als Isa op een dag Rubens labrador redt van een chocoladevergiftiging, valt ze als een blok voor zijn baasje. En hij voor haar, maar dat durft Isa niet te geloven. Ze laat zich door haar zusje en vriendinnen overhalen haar eetpatroon te veranderen en te gaan sporten. Geregisseerd door Jamel Aattache. Met Barbara Sloesen, Jim Bakkum en Abbey Hoes.

Wo 26 juni | 20.00 uur Mamma Mia Here we go again / Sing-a-long Het vervolg op de eerste film toont zowel de gebeurtenissen die erop volgen als deze die aan het hotel op het Grieks eiland voorafgingen. In het verleden ontmoeten we een jongere Donna die volop van het leven geniet. We volgen haar romantische escapades wanneer ze het pad kruist van Sam, Harry en Bill. Na een tijd blijken de romances niet enkel rozengeur en maneschijn te zijn. In het heden worstelt een zwangere Sophie met de afwezigheid van haar moeder. Geregisseerd door Ol Parker. Met Meryl Streep, Amanda Seyfried, Lily James en Jeremy Irvine. De film wordt getoond tijdens de Week van Cultuur.


26 reis

Leuk... eiland-

hoppen!


reis 27

Onze eerste vakantie samen; waar gaan we heen? We brainstormen wat en besluiten te gaan eilandhoppen in Griekenland. We boeken een vlucht. De eerste overnachting is in Athene en dan zien we wel waar we heen gaan. Het avontuur kan beginnen. De maandag erop landen we na een vlucht van drie uur in de Griekse hoofdstad. Van tevoren word je er goed op attent op gemaakt dat in Athene toeristen veelvuldig slachtoffer worden van zakkenrollers. Niet gek ook, want na een wandeling door de stad kan de conclusie niet anders zijn dan dat Athene een grote onoverzichtelijke chaos is. In bepaalde wijken staan auto’s langs de kant van de weg, het onkruid groeit er hier en daar overheen en ook in enkele leegstaande huizen heerst een soort Narnia-sfeertje. Door de ramen zie je dat het pand van binnen helemaal is begroeid met bomen en planten. Als ik nu terugdenk aan Athene, zie ik vooral katten. Overal lopen die beestjes rond, met een enkele zwerfhond in het decor.

De leukste manier om Griekenland te beleven en te ontdekken! Maar natuurlijk heeft de stad ook indrukwekkende bezienswaardigheden. Ik heb het over de Akropolis met het Parthenon. Het is een hele klim naar boven, zeker in de Griekse hitte, maar wat je dan te zien krijgt is het meer dan honderd procent waard. Het beeld van de enorme eeuwenoude tempels is een bijzondere ervaring. De geschiedenis ervan maakt het geheel nog indrukwekkender. Vanaf deze

hoogte kun je over de hele stad kijken en dan zie je hoe dichtbebouwd en supergroot Athene is. In de verte zie je de zee; morgen gaan wij daar aan onze eerste bootreis beginnen. ‘s Avonds wordt Athene omgetoverd in een bruisende, swingende stad. Overal wordt gedanst, gedronken en gefeest. Een onstuimige bootreis De volgende dag besluiten we snel een ticket te kopen om de eilanden te gaan ontdekken. Het meisje achter het loket bij het metrostation van Pireus (de havenstad) vertellen we simpelweg dat we naar een mooi eiland willen. Ze geeft ons een lijstje en we kiezen voor Sifnos. We dumpen onze backpacks en na een Griekse geschiedenisles van de travelagent die onze tassen in ontvangst neemt, gaan we iets eten. Terug in de haven stappen er wat wit weggetrokken mensen uit de catamaran. ‘Heavy weather, the ship will not leave the coming days’. Er wordt zelfs gesproken over een orkaan met de toepasselijke naam Zorba. Top, heel even denken we de komende dagen vast te zitten op het vasteland. We krijgen ons geld terug en kunnen bij een andere maatschappij een ticket voor een grotere boot regelen. Echter niet naar Sifnos, maar naar Paros. Zeezieke vriend Daar ligt de enorme ferry dan, vrachtwagens en enorme aantallen mensen komen van het schip af. Nu kunnen wij aan boord. Ondanks de grootte van het schip hebben we op z’n zachtst gezegd wel wat meegekregen van de storm. Met schommelingen van links naar rechts, om de minuut een enorme klap van de neus die na een golf het wateroppervlak weer raakt en een zeezieke vriend naast me zit ik de tijd uit. Een Grieks meisje naast ons is ook niet bestand tegen de uitzonderlijke situatie, maar is wel voorbereid. Ze biedt ons een pilletje aan tegen de misselijkheid en vertelt dat zo’n storm als deze elk jaar wel een keer voorkomt. Ze woont in Syros en studeert in Athene, net als veel andere bewoners van de Cycladen. Waar ze overigens niet echt over te spreken zijn, is dat ze in Athene weinig tot geen rechten hebben en dat de economische omstandigheden er niet al te best zijn. Bij een stop in Syros neemt een grote groep muzikanten de plaats in van onze gesprekspartner. Een andere eilandbewoonster vertelt ons dat ze het bestaan van de Cycladen aan het vieren zijn. Het gehele vervolg van de reis bespelen ze vol enthousiasme violen, banjo’s en trommels terwijl ze luidkeels meezingen. We komen twee uur later aan dan de bedoeling was en worden opgehaald door de vriendelijke hoteleigenaar.

Off-road ritjes De volgende morgen ontwaken we met uitzicht op het zwembad van het Akrotiri hotel met daarachter het beeld van een eindeloze Middellandse Zee. Een goed verblijf met hele lieve en begripvolle mensen. Een medewerker van het hotel vertelt wat de moeite waard is om te bezoeken. Via een verhuurbedrijf hebben we een uurtje later een stoere quad voor onze neus staan. Het huren van een vervoermiddel is echt wel noodzakelijk op zo’n groot eiland als dit. De off-road banden zijn toch wel ergens goed voor. Al snel gaan we de grote weg af en scheuren we over de zandvlakte waar we een enorm parcours tegenkomen. Mini eiland Een aanrader is het mini eiland Antiparos tegenover Paros waar je met een veerboot heen kan. We raken in gesprek met een stel dat door de weersomstandigheden vast is komen te zitten op het kleine oppervlak. We bedenken ons toch maar en gaan niet naar de overkant. Wel heel jammer, want het schijnt een pareltje te zijn. Met een quad kun je heel makkelijk stoppen waar je maar wilt. We ontdekken zo de mooiste plekjes waar ogenschijnlijk verder niemand komt. Paros is ook een schitterend gebied om te wandelen, lees klimmen. We komen aan de rand van het eiland bij Rocky Park, een enorm wandelpark tussen grote bergen. Het begint al wat te schemeren en de golven klotsen tegen de oevers. Er staat een harde wind. Het geheel maakt de urenlange wandeling spannend en avontuurlijk. Al


28 reis

helemaal uitgeput en zonder water op zak, willen we toch nog naar het allerhoogste punt. Het is best een lange klim, maar de inspanningen zijn zeker de moeite waard. Het is een leuk avontuur en het uitzicht bovenop is prachtig. Het boze oog De binnenstad van Parikia waar we verblijven, is typisch, maar sprookjesachtig om te zien. Leuk om te melden dat de binnenstad vroeger een soort doolhof was als bescherming tegen Venetiaanse piraten. De schattige kleine straatjes zijn versierd met de meest kleurrijke bloemen, oneindig veel leuke winkeltjes, fel witte huisjes en met vooral veel blauw. We kopen een mooi armbandje. De Griekse verkoopster vertelt over het blauwe oog dat eraan hangt. Het symbool zorgt ervoor dat het boze oog op afstand wordt gehouden. De kleur blauw is om je tegen jaloezie van anderen te beschermen. Vandaar ook de vele blauwe details op de eilanden. Tegen de avond reizen we af naar Naousa, een nabijgelegen stad die het hotel ons aanraadt te bezoeken. We begrijpen meteen waarom. Het is een echt havenstadje met veel gezellige restaurantjes. Zeker een aanrader! De volgende dag varen de veerboten weer en kopen we een ticket voor de reis naar onze volgende bestemming. Fira Ondanks dat we niet erg van toeristische bestemmingen houden, trekt Santorini ons toch. In de haven van het populaire eiland is de drukte bijna niet te overzien. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de eerste schepen die na dagen weer vertrekken. Je hebt hoe dan ook een bus of een auto nodig om Fira, de hoofdstad, te bereiken. Het bewoonde leven speelt zich namelijk af op het hoogste gedeelte van het eiland. Verschillende bus- en taxichauffeurs vragen je opdringerig of je met ze mee wilt rijden. Dat hebben we dus niet gedaan. Het handigste is een lokale bus op te zoeken. Die vertrekt ongeveer om het kwartier en een ticket kost € 2,50. Een hotel boeken we vaak pas rond het middaguur, meestal wanneer we op de boot zitten. Dan pas hebben we een beeld van waar we willen verblijven op het eiland. Bovendien heb je dan de beste deals. In Santorini willen we niks online boeken maar er een uitdaging van maken om zelf op zoek te gaan naar een goed hotel. Geen goed idee dus, tenzij je uren doodmoe met een enorme backpack op je rug door de stad wil banjeren. Uiteindelijk vinden we wat en gaan we Fira in om wat te eten en de clubs te verkennen. ‘s Avonds heb je een prachtig uitzicht vanuit de

binnenstad. Je kijkt naar beneden op enorme appartementencomplexen met super veel lichtjes die een trap vormen naar het begin van de grote zee. Het decor heeft een beetje weg van een rijstveld, maar dan met prachtige lichtjes en marmeren huisjes. De volgende ochtend verhuizen we toch naar iets buiten de hoofdstad, het Anna Pension. En achteraf heel fijn dat we dit gedaan hadden. Een hele goede service, een schone en vooral grote kamer en nog redelijk dichtbij de grote stad. Daarbij is deze kamer ook nog eens twee keer zo goedkoop. Een rijke geschiedenis Er is zoveel te zien en te ontdekken dat we niet weten waar we moeten beginnen. Allereerst huren we wederom een quad. Mocht je iets willen huren in Santorini, dan is Tony’s Rent a Car & Moto-atv echt een aanrader. Lieve mensen die je graag willen helpen. In Santorini merk je dat alles wat duurder is dan in Paros en Athene. Dat komt natuurlijk door de populariteit van het eiland. Red Beach en Akrotiri zijn handig om te combineren en dat gaan we dan ook doen. In de Griekse oudheid was Akrotiri een havenstad en die door een vulkaanuitbarsting is verwoest. Hierdoor zie je nog heel veel gevels en zelfs rioolleidingen die ze toen al hadden. Nu kun je de opgegraven overblijfselen bezoeken. Heel bijzonder allemaal; het wordt niet voor niets het Pompeï van Griekenland genoemd. Achteraf wel jammer dat we geen gids hadden, want zo kom je toch net wat meer te weten. Wel leuk om te onthouden is dat je hier als jongere door je studentenkaart te laten zien bij de meeste musea recht hebt op gratis entree. Een stukje verderop ligt Red Beach. De naam van het zandstrand heeft alles te maken met de roodgekleurde rotsen. Met dertig graden lopen we over de robijnkleurige rotsen richting het strand dat mede door de hoge golven, prachtig is om te zien. Zorba Dag twee reizen we voornamelijk met onze quad het eiland over, bezoeken Black Beach en het hoogste punt van Santorini. We eten een hapje en gaan kijken naar de beroemde zonsondergang van Santorini, die je volgens velen een keer gezien moet hebben. Helaas is het wat bewolkt, maar desondanks ziet het er inderdaad prachtig uit. In de avond reizen we naar de stad Oia, helemaal aan het uiteinde van Santorini. Het is bijna een uur reizen met de quad. Met op de terugweg de orkaan Zorba op komst is dit enigszins avontuurlijk. Een lange, donkere rit op de quad langs de kleine bergweggetjes.


vxtipt... Eilandhoppen volgens VakantieXperts Als je na het lezen van het artikel nu denkt; zo dat is gaaf, maar wel een hoop werk. Stap dan eens binnen of maak een afspraak bij VakantieXperts. Geen uren zoeken en vragen hoeveel het hotel de komende nacht kost, maar gewoon combinaties waarbij alles al is geregeld. Vliegreis, transfers, boottocht en de verschillende hotels. Zelfs zonder zeuren en all inclusive een auto huren voor 185 euro per week (op Mykonos) of 212 euro op Lefkas. Zij regelen het vooraf. Minder avontuurlijk misschien, maar wel zorgeloos genieten van je kostbare vakantiedagen. VakantieXperts heeft namelijk al een heleboel combinaties bedacht. Op de eilandengroep Sporaden met de eilanden Skiathos (66 strandjes), Skopelos ( het eiland van de kerken en kloosters) en Alonissos (groen, een waterpark en duiken). Wakker worden met de geur van dennenbomen, geniet op het strand of een maak een wandeltocht en dan dineren in zo’n typische taverna. Hier kom je echt tot rust. Of de eilandengroep Cycladen met de eilanden Mykonos, Paros, Naxos en Santorini. Partygangers slapen dan eerst een paar dagen op het partyeiland Mykonos en genieten daarna van de prachtige stranden, de natuur en de cultuur van de andere eilanden. Dat wordt moeilijk kiezen. Santorini is het meest fotogenieke. Vooral het uitzicht op de kleurrijke huisjes is uniek. Zij hebben ook nog de eilandengroep Dodekanesos met de eilanden Kos (fietseiland en prachtige hotels of appartementen), Leros, Patmos en Kalymnos (het sponzen eiland met glasherder water). De laatste mooie combinatie is tussen de eilanden Lefkas, Parga en het groene eiland Corfu. De prijzen bij VakantieXperts liggen gelijk met de prijzen die u op internet betaalt en zij bieden u als extra de zekerheid van het Garantiefonds en het Calamiteitenfonds. De prijzen zijn afhankelijk van de vertrekdatum en welke categorie hotels u wilt. Daarom kunnen we hier geen prijs noemen. Bel ze gewoon. Ze maken graag een voorstel.

VakantieXperts • Dr. Kuyperkade 6 | 3142 GB Maassluis T 010-3030227 | E vakantiexpertsmaassluis@vx.nl www.vakantiexpertsmaassluis.nl


Schipper, mogen we meevaren? W Win in een gezellig borrelarrangement ngement van twee uur in de nieuwste e rondvaartsloep rondvaartsloep van W Warbout arbout Rondvaarten. Rondvaarten. Er kunnen nnen maximaal 25 personen meevaren! ren! Kijk op Facebook Er Ervaar Maassluis voor de regels en maak kans op deze leuke prijs!

Warbout W arbout R Rondvaarten ondvaa arten en Sloep Sloepverhuur verhuur info@warboutrondvaarten.nl info@warboutrondvaar ten.nll - T 010 - 5924494 - www www.vlietlander.nl .vlietlander der.nl

aart Rondv n?

e ag. wiFnacn ebook p Hou r Maassluis Ervaa gaten. in de

Warbout W arbout R Rondvaarten ondvaarten ten n PERSONEN AN 1-190 AN VA V

Verrassende V errassende e arrangementen op de plassen en vlieten van Midden idden Delfland e.o.

Crisis in de spiegel? Laat u vrijblijvend informeren over de nieuwste technologieën op cosmetisch gebied, behandelmethodes en exclusieve producten. $QWL DJLQJ 1DWXUDO )DFH /LIWLQJ &XSSLQJ =XXUVWRIEHKDQGHOLQJ 2; 6\QHUJLH ;2 &HOO 3ODVPD

Jan Luykenstraat 34 - 3141 BN Maassluis - T 010 5922245 - M 06 22973488 - info@wmmooij.nl - www.wmmooij.nl


reis 31

De volgende ochtend heeft Zorba gelukkig haar kracht al verloren en varen er weer ferry’s tussen de eilanden. Dit betekent ook voor ons verkassen naar de volgende bestemming: Kreta. Romantisch Chania Een wat groter eiland en dus ook heel iets anders dan de vorige eilanden die we hebben bezocht. Binnen no-time zitten we weer op de boot. In het begin is het allemaal heel erg wennen, maar als je het eenmaal een paar keer hebt gedaan, is het als het ware net alsof je op de bus stapt. Een hele gave bus wel, met een buffet, à la carte restaurants, bedden, veel stoelen en een bijzonder uitzicht. Op de late avond komen we aan in Heraklion en we lopen in een kwartiertje naar ons hotel. De geboekte kamer blijkt een appartement in een wooncomplex te zijn. Voordat we naar binnen kunnen is er wat gedoe en dat versterkt ons verlangen Heraklion snel te verlaten. De volgende ochtend regelen we een auto om naar de stad Chania af te reizen, wat betekent dat we twee uur moeten rijden. We kunnen ook met de bus, maar het lijkt ons leuker om zo nu en dan te kunnen stoppen als we bijvoorbeeld onderweg iets willen zien. Het regelen van de auto is heel gemakkelijk, maar wees wel secuur in het nakijken van de auto voor je vertrekt. Als je bijvoorbeeld nog een krasje ziet dat niet genoteerd staat, is het voor de zekerheid handig om dat aan te geven. We regelen dat we de auto in Chania weer kunnen inleveren. We willen ook nog bezoekje brengen aan Knossos in Heraklion, waar je de opgravingen van het oude paleis kunt bewonderen. Volgens overlevering zat de minotaurus gevangen in het labyrint van Knossos. Na een reis van twee uur langs de oneindige Middellandse Zee komen we aan in Chania. Achteraf gezien hadden we toch beter met de bus kunnen gaan. We zijn nauwelijks gestopt en het was ook nog eens stukken goedkoper geweest. Daarnaast moesten we de auto inleveren op het vliegveld en daarvandaan weer terug met de bus naar de binnenstad. Maar goed we zijn er. We struinen al snel door de stad en zijn meteen verliefd op Chania. Een gezellige drukte, ontelbare kleine straatjes met winkeltjes, pleintjes met de leukste terrasjes en livemuziek. Chania is een superromantische stad en echt een aanrader om te bezoeken. Eten en ouzo In Paros had een inwoner verteld dat je op Kreta heel goed kan eten en niets is minder waar. Het is moeilijk een keuze te maken uit zoveel aantrekkelijke restaurantjes, maar

uiteindelijk vinden we iets dat ons wel aanstaat. Tholos is een restaurant met een bijzondere uitstraling, een goede service en heerlijke gerechten. Naast ons zitten twee Britten met wie we aan de praat raken. Zij komen geregeld naar Kreta en vertellen dat het ook echt de moeite waard is om wat meer het land in te rijden. Het uitzicht belooft prachtig te zijn. Helaas komen wij daar niet meer aan toe. Tot slot raden ze ons een bar aan waar we tot de late uurtjes met ze hebben gekletst en ouzo hebben gedronken. Lange reis terug De volgende dag vertrekt onze boot pas om tien uur s ‘avonds uit Chania. We hebben dus nog een dagje op Kreta. We besluiten vandaag eens een dagje te chillen op het strand; er staat ons tenslotte een lange reis te wachten. Omdat we ‘s nachts varen hebben we zogenaamde airseats geboekt om een beetje comfortabel te kunnen slapen. Achteraf gezien kun je beter een cabine huren als je op je slaap gesteld bent, want dit is verschrikkelijk. Na uiteindelijk een beetje ingedommeld te zijn worden we luid gewekt door de alarmbellen die aangeven dat we de haven naderen. In de schemering van de vroege morgen pakken we de metro richting Athene en lopen we van daaruit naar het hotel. We hadden het kunnen verwachten, maar we krijgen te horen dat we pas rond twaalf uur de kamer in mogen. Gelukkig kunnen we er wel die enorme tassen achterlaten. Hoe graag we ook na onze tocht onder een warme douche willen staan, moeten we ons toch even gaan vermaken. We besluiten richting een natuurpark te gaan en bezoeken nog een gedeelte van het Parthenon. Vervolgens worden we ontzettend blij omdat we kunnen inchecken. We nemen snel een douche en gaan wat bijslapen. Rond een uur of vier eten we een hapje in een gezellig tentje waar een band voor een leuke sfeer zorgt. Morgen is het weer tijd om naar huis te gaan, maar we hebben allebei totaal geen zin om Griekenland alweer te verlaten. Nog een keer De volgende ochtend ontbijten we in het nog stille Athene en stappen vervolgens op de metro richting vliegveld. We zijn wat laat en kunnen meteen aan boord. Na drie uur vliegen landen we weer in ons vertrouwde landje. Allebei zijn we erover uit dat Griekenland op deze manier ontdekken het allerleukste is en dat we het zeker nog een keer willen doen in de toekomst. Er zijn tenslotte nog heel wat eilanden die we niet gezien hebben!


Maassluise kunstenaars exposeren in Maassluis 32 uit

Museum Maassluis is een bijzondere plek in Maassluis. De geschiedenis van het museum gaat terug tot 1933. Toen had het vooral het karakter van een oudheidkamer. Het was gevestigd in een deel van het oude stadhuis aan de Hoogstraat. Daar is nu het Nationaal Sleepvaartmuseum te vinden. Voor beeldende kunst was in die eerste jaren niet veel aandacht. Pas nadat het Gemeentemuseum in 1967 verhuisde naar het huidige onderkomen aan de Zuiddijk, kwam er letterlijk en figuurlijk ook meer ruimte voor beeldende kunst.


uit 33

lokaal was op de zolder van de Dr. Abraham Kuyperschool (in de volksmond Kuyperbooneschool) in de Nieuwe Schoolstraat. Het succes van de expositie in 1947 stimuleerde ook andere kunstenaars in Maassluis. Ze staken de koppen bij elkaar en al in september van het jaar erop konden de kunstliefhebbers weer naar de gymnastiekzaal. Dit keer was de tentoonstelling georganiseerd in samenwerking met de Maassluise Oranje-Vereniging. Deelnemers, op de affiche aangeduid als ‘medewerkenden’, waren C.W. Smith, Joh. Oberreiter, H. Fortuin, D. Huisman, J. Smith, J. Kap, J. Ouwenbroek en mej. M.E. v.d. Doll.

In de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog was er voor kunstenaars in Maassluis geen vaste plek om hun werk te laten zien. Daarom besloten drie van hen in 1947 zelf iets te regelen. Henk Fortuin, Jan Ouwenbroek en Maaslander Dirk Huisman mochten hun schilderijen en tekeningen ophangen in de gymnastiekzaal van de Min. de Visserschool aan de Fenacoliuslaan. De drie exposanten kenden elkaar van de Gemeentelijke Nijverheids Avondschool in Maassluis waar ze les kregen in vrij tekenen schilderen van Johann Oberreiter. Het les-

Als je de archieven van Museum Maassluis induikt, kom je van alles tegen over samenwerkende Maassluise kunstenaars. Het begint met een affiche en een foldertje uit 1948. Daarna volgen vele affiches en uitnodigingen van exposities in Museum Maassluis en elders. De laatste twintig jaar zijn er in Museum Maassluis regelmatig groepsexposities georganiseerd in het kader van de Kunsten Atelierroute. Destijds ontstond er een steeds grotere behoefte om als groep kunstenaars op te trekken. Daarbij kwam dat de kunstenaars vonden dat ze zichtbaarder zouden moeten zijn. Om dit voor elkaar te krijgen organiseerden de Maassluise kunstenaars in 1998 een eerste experimentele

Atelierroute, gekoppeld aan een expositie. Een jaar later - op 4 en 5 september 1999 was er de eerste Kunst- en Atelierroute. Inmiddels is de eerste Kunst- en Atelierroute 20 jaar geleden en vieren de Maassluise Kunstenaars een jubileum. Tijd om hierbij stil te staan. Museum Maassluis heeft daarom een tentoonstelling gemaakt die inzicht geeft in wat er sinds de eerste samenwerkingen tussen kunstenaars in 1948 tot nu allemaal gebeurd is, uiteraard geïllustreerd met diverse werken van (oud)leden van de Maassluise Kunstenaars. Deze tentoonstelling, ‘Grenzeloos en Tijdloos, Maassluise Kunstenaars van toen en nu’ is gekoppeld aan de Kunstroute Maassluis 2019 met als thema ‘Grenzeloos’, is te zien tot 30 juni 2019.

Museum Maassluis Zuiddijk 16-18 3143 AS Maassluis Geopend van dinsdag t|m zondag van 14.00 tot 17.00 uur.


Jan Verhaas... Topscheidsrechter met een missie 34 bekende

Vijf keer leidde hij de WK finale, vijf keer was hij actief op het kampioenschap van Engeland en maar liefst acht keer stond hij in de finale van de Masters. Vele malen was hij op tv te bewonderen en toch kan Jan Verhaas hier gewoon over straat lopen zonder te worden herkend. “In Nederland weet niemand wie ik ben”, zegt Jan. En dat terwijl de geboren Maassluizer in Engeland op handen wordt gedragen en ze hem in China achterna lopen voor een handtekening of om op de foto te gaan. Jan is namelijk internationaal scheidsrechter snookeren, een sport die in ons land (nog) niet bijzonder populair is. Maar als het aan Jan ligt, gaat dat veranderen.

De Koninklijke Nederlandse Biljart Bond, waar het snookeren onder valt, heeft zijn uitzonderlijke talent en de bijzondere positie die hij in de snookerwereld in neemt, wel erkend. Vijf jaar geleden heeft de bond hem benoemd tot erelid. Daar is hij best trots op, want dat wordt niet zomaar iedereen.

EERSTE KENNISMAKING

Eind jaren tachtig maakte Jan voor het eerst kennis met het snookeren. In het voormalige zeemanscentrum De Beer bij Rozenburg stond een snookertafel waar weleens wat probeerde. Het werd serieuzer toen hij en een vriend getriggerd werden door een snookerwedstrijd op tv. Jan raakte zelfs helemaal geobsedeerd. Snookeren is op geen enkele wijze met biljarten te vergelijken. Nog afgezien van de veel grotere tafel, het grote aantal ballen die ook nog een stuk kleiner zijn, en de veel dunnere keu. “Snookeren is veel interessanter dan biljarten met die drie ballen op zo’n klein tafeltje. Het is vooral een kwestie van vooruit denken, tactiek en je kansen berekenen. Maar heel goed ben ik er nooit in geworden”, moet Jan eerlijk bekennen. Hij bleek meer talent te hebben voor een rol als scheidsrechter. Jan speelde in de grote snookercentra in Schiedam en Rotterdam. Aan de Lijnbaan waar maar liefst elf tafels stonden, is hij voorzichtig met scheidsrechteren begonnen. “Voor de eigenaar organiseerde ik toernooien en regelde ik alles. Daardoor kreeg ik allerlei vragen voorgelegd, ook over het spelletje zelf. Voor mij reden om me er verder in te verdiepen en de spelregels te leren.” Dat was niet zo simpel. Er zijn niet alleen veel regels, maar het gaat erbij snookeren vooral om hoe die te interpreteren.

“Als scheidsrechter zie je erop toe dat er volgens de regels gespeeld wordt. Snookeren is een spel van aanvallen en verdedigen. Spelers zijn verplicht op hun niveau te spelen en niet bewust verkeerd te stoten om zo de tegenstander niet in een goede positie te brengen. Daar moet je heel goed op letten en ingrijpen als dat nodig is. Je moet de spelers daarom heel goed kennen. Het is misschien een beetje lullig, maar een speler die een bal per ongeluk aanraakt, bijvoorbeeld met zijn mouw, wordt bestraft. Het kan tenslotte ook stiekem opzet zijn.” Jan, die als scheidsrechter altijd onberispelijk gekleed gaat in een smoking, legt de ballen dan met zijn witte handschoenen weer op hun plaats.

EERSTE WEDSTRIJD

Zijn eerste wedstrijd als scheidsrechter was in Haarlem. “Ik was zo zenuwachtig als de pieten. Gelukkig ging het goed, want het was wel de nationale top die ik stond te scheidsrechteren.” Maar het ging best goed. Jan werkte zich vrij snel op tot de Nederlandse top. Weliswaar nog steeds op amateurniveau. Een groot internationaal proftoernooi in Rotterdam betekende min of meer zijn grote doorbraak.


bekende 35 “Daar heb ik laten zien wat ik kan en wie ik ben.” Met als gevolg dat Jan werd gevraagd voor toernooien in Engeland. “Ik ben toen 62 dagen achter elkaar aan het werk geweest. Dat was behoorlijk zwaar, maar ik vond het geweldig. Ik heb er vooral veel van geleerd en ervaring opgedaan en ik ben er ook veel zelfverzekerder door geworden.”

OP DE JUISTE PLEK

Zijn hobby groeide steeds verder uit de hand. Voor Jan reden de proef op de som te nemen. Hij besloot het drie jaar te gaan proberen om er een boterham mee te verdienen. “Lukte het me niet, dan kon ik altijd weer de procestechniek in. Dat had ik met mijn baas afgesproken.”

De Britten waren erg gecharmeerd van die jonge kerel uit Nederland. Groot-Brittannië is de bakermat van het snookeren en die tijd (begin jaren negentig) vooral ook alleen daar populair. De Engelse bond wilde de sport mondialiseren en zag in Jan een mooi uithangbord. Daarom had hij een streepje voor. “Ik was op het juiste moment op de juiste plek.”

Jan heeft het waar kunnen maken, hoewel hij zijn positie wel heeft moeten veroveren. De Britse, vooral oudere, scheidsrechters vormden een soort kliek en keken met argusogen naar die Nederlander. “Ik moest me eerst bewijzen om echt geaccepteerd te worden.” Dat is hem vrij snel gelukt. Zijn eerste tv-optreden op het UK championship heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen.

Het was het grootste en meest aansprekende toernooi ter wereld. En in Engeland was snookeren na voetballen de tweede televisiesport. “Hoe meer je op tv te zien bent, des te meer aanzien je krijgt en des te meer werk je wordt aangeboden. Als ze je nooit zien, weten ze niet dat je bestaat. Het is gewoon belangrijk om in de picture te staan.” Jan was toen self employed – hij moest voor zijn eigen inkomen zorgen – maar inmiddels staat hij op de loonlijst van de World Snooker Association, de wereldprofbond.

WERELWIJD BEKEND

Het snookeren is nu ook populair buiten de landsgrenzen van het Verenigd Koninkrijk. De laatste zeven jaar is het echt booming. Vooral dankzij de nieuwe baas, Barry Hearn, en de aandacht die Eurosport aan het snookeren besteedt. Jan is in diverse Europese landen geweest en ook in India, Australië, Thailand, Brazilië en in China.

“Het is een rondreizend circus. Met z’n allen, spelers, scheidsrechters en organisatie, gaan we van het ene naar het volgende toernooi.” Snookerfans vinden het prachtig. Vooral op tv wordt er veel naar gekeken. In China wist Jan niet wat hij meemaakte. “De tvuitzending van de Formule 1 werd zelfs voor het snookeren gecanceld. Bleken er 120 miljoen mensen naar gekeken te hebben. Chinezen willen zelfs een handtekening van je of samen met je op de foto. Na afloop wachten ze je gewoon op.”

Hoewel Jan net de vijftig is gepasseerd, is hij een van de oudste scheidsrechters. Door zijn staat van dienst houdt hij zich voor de wereldbond bezig met het opleiden en beoordelen van andere scheidsrechters. Hij moet zijn collega’s ook scherp houden, een hele verantwoordelijkheid, vindt Jan. Tijdens een toernooi bepaalt hij wie bij de tv-tafel komt te staan - slechts een van de twaalf tafels komt op televisie - en wie de kwart-, halve of de finale mag leiden. “Dat is leuk om te doen en geeft ook aan dat er waardering is voor hoe ik met mijn vak omga.”

Zijn vader vond het destijds maar niks dat Jan zijn goed betaalde baan wilde inruilen voor een onzeker bestaan in een sport die hij niet eens goed kende. “Nu is hij blij dat ik die stap genomen heb en is hij ook wel trots op wat ik heb bereikt.” Jan heeft tenslotte naam gemaakt in de snookerwereld, maar

in eigen land is dat nog niet echt doorgedrongen. Hij vindt het ook jammer dat hij zijn sport hier nog geen echte boost heeft kunnen geven. Een groot toernooi, vijf jaar geleden in Nederland, met een deelnemersveld van 128 profs en elke dag een uitverkochte zaal, heeft daar geen verandering in gebracht. Evenals in Amerika is pool-biljarten hier veel populairder. Het is een simpeler spelletje, een tafel neemt minder ruimte in beslag en op tv wordt er veel naar gekeken. Jan geeft de moed echter niet op. “Als ik er straks mee stop, moet overal worden gesnookerd. Ik loop met wat dingetjes in mijn hoofd rond om snookeren weer in Nederland terug te krijgen.” En dan weet ook iedereen wie Jan Verhaas is.


vraag naar de voorwaarden

krijg

koo p

gee f

voor ogen die het goed bekeken hebben Koningshoek 92345, Maassluis, Tel. (010) 591 09 54

Dat is LapTop! L Top! Lap

Laptops vanaf € 399,-

Een laptop kopen doe je bij MeerServices, dé speciaal speciaal-zaak voor consumentenelektr consumentenelektronica. ktrronica. Wij Wij hebben een ruim assortiment (top)merken. info@meerservices.nl 010 599 01 20

www.meerservices.nl www w.meerservices.nl erservices.nl

Wilt u adverteren in Rvaer’m? Of bent u op zoek naar een communicatiebureau voor uw reclame, huisstijl en media? E-mail naar info@bastionx.nl of bel 0181 417 111 !


De Maassluise nodigt alle vaders uit!

De Maassluise horeca heet u - en alle vaders - van harte welkom in onze prachtige stad! In en rond het historische en sfeervolle stadshart zijn vele, gezellige horecagelegenheden te vinden waar u terecht kunt voor ontbijt, lunch ĂŠn uiteraard diner. Bijna alle horeca is op loopafstand van elkaar gevestigd. Komt u liever met de auto? In Maassluis kunt u overal gratis parkeren! Ook buiten het stadshart zijn diverse horecagelegenheden gevestigd waar u uiteraard ook heerlijk kunt lunchen of dineren. Trek gekregen? Ontdek de Maassluise horeca en reserveer gauw een tafel! Tot snel.

Ervaar Maassluis

horeca 37


38 horeca Monsieur Paul

Noordvliet Noordzijde 5 3142 CH Maassluis 010 591 8008 www.monsieurpaul.nl

Kevins Grand Café

P.C. Hooftlaan 6 3142 GH Maassluis 010 236 2155 www.kevinsgrandcafe.nl

Grand Café ’t Hoofd Voor lunch, borrel & diner

Camelot Al 20 jaar eerlijke en oprechte gastronomie! ’t Schuurkerkje De leukste ruimte voor borrels, feestjes, workshops, vergaderingen en meer...

Restaurant De Ridderhof

Sportlaan 2, 3141 XN Maassluis 010 591 1211 www.restaurantderidderhof.nl

Grand Café ’t Hoofd

Burg. de Jonghkade 35 3143 CC Maassluis 010-765 0342 www.grandcafethoofd.nl

Brasserie de Lantaern

Hotel Maassluis Overnachten, dineren & vergaderen? Bezoek onze site voor uw arrangement!

Restaurant De Ridderhof Dé locatie voor gezelschappen zowel zakelijk als privé.

Zuidvliet 12 3141 AL Maassluis 010 590 0011 www.delantaernetenendrinken.nl/

Grand Café de Waker Markt 6 3142 GG Maassluis 010 795 4078 www.cafedewaker.nl/

Theater Koningshof

Uiverlaan 20 3145 XN Maassluis 010 591 1430 www.theaterkoningshof.nl

Monsieur Paul 3 gangen menu voor maar € 17,50

Theater Koningshof Combineer uw bijeenkomst met een bezoek aan ons theaterprogramma en theaterdiner.

De Lantaern Smaakvol genieten in huiselijke sfeer.

Restaurant Hven Hotel Maassluis

Govert van Wijnkade 48 3144 EG Maassluis 010 - 261 4343 www.hotelmaassluis.nl

Grieks restaurant Alfa Markt 17 3142 GE Maassluis 010 591 0901 www.restaurantalfa.nl

Restaurant Camelot

Veerstraat Zuidzijde 12 3142 CP Maassluis 010 590 2510 www.restaurant-camelot.nl

De Waker Probeer onze De Waker Burger vanaf € 12,50

Smaak en Meer Een eigen dinerruimte? Vraag naar onze ‘proeverij’.

Restaurant De Beren Maassluis

Lange Boonestraat 12 3142 CC Maassluis 010 590 1494 www.beren.nl

Smaak & Meer

Govert van Wijnkade 20 3144 EE Maassluis 010 351 0201 www.smaakenmeer.nl

Theater Schuurkerk Maassluis Schuurhof 142 3141 AT Maassluis 06 190 12 700 www.schuurkerkje.nl

Grieks Restaurant Alfa Grieks op z’n best! Terras met 80 zitplaatsen.

De Beren Juni Satémaand € 10,50 Juli Spareribsmaand € 10,50

Kevin’s Geniet van een lunch, borrel of diner op onze terrasboot!


horeca 39

Tip

van Chef Michel Stoorvogel Restaurant Camelot

Timbaaltje van gerookte zalm en schaaldieren

Ingrediënten per persoon • 5 gr bladgelatine • 2 dl Room • 200 gram garnaal, kreeft, krab • 4 plakjes gerookte zalm • vleugje limoensap • baby spinazie

Bereiding Week de gelatine minimaal 5 minuten in koud water en breng ondertussen 1 deciliter room aan de kook. Los de uitgeknepen gelatine op in de warme room. Draai de schaaldieren fijn met de gelatineroom en zet dit mengsel koud weg. Klop de andere deciliter room lobbig en meng dit samen met het limoensap door de schaaldiermassa. Bekleed 4 serveerringen met plakjes gerookte zalm en spinazieblaadjes en vul af met de schaaldiermousse. Zet de timbaaltjes een uur, of langer, in de koelkast om op te stijven. Keer de ringen voorzichtig om op een bord en serveer direct. Eet smakelijk!

Bij binnenkomst in het gezellige restaurant Camelot worden we allerhartelijkst ontvangen door gastvrouw Jenny en chef Michel. Ze geven geduldig uitleg om thuis aan de slag te gaan als een echte chef. Als verrassing mogen we het timbaaltje ook zelf proeven! Een slimme zet... we hebben de maaltijd hier meteen voortgezet. Heerlijk! Voor ons reden genoeg om zeker en graag terug te komen! Restaurant Camelot “s mairg a ni tarcuis air biadh.” “Hij die een goede maaltijd niet weet te waarderen, is een dwaas”

Camelot is de naam van het legendarische kasteel van koning Arthur waarvan niemand weet waar het eigenlijk ligt.

Raad énwin!

FACEBOOK WIN-ACTIE! Raad in welke twee horecagelegenheden deze foto’s gemaakt zijn en maak kans op een van de drie horecawaardebonnen ter waarde van € 25,-. Houdt de Ervaar Maassluis Facebookpagina in de gaten!Dit Blondje is zo gek nog niet!

De wandeling die je niet mag missen! Stap mee op 23 juni in het centrum van Maassluis.

horeca 41

De deelnemers De Beren Maassluis La Chouffe blond 8%

Bier is er tegenwoordig in allerlei soorten, maten en kleuren. Pils, lager, malt, witbier, fruitbier, blond, weizen, IPA, stout, bruin, bock, dubbel, tripel, quadruppel, amber, abdijbier, saison en ongetwijfeld zijn er nog wel meer. We focussen ons nu echter op blond bier. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de Blonde Ronde op 23 juni!

Watmaakt deBlonde RondE nuzoleuk? Je gaat bij verschillende horecagelegenheden naar binnen en je proeft op elke locatie een lekker blond biertje met een klein hapje. Tijdens de wandeling loop je gezellig door de binnenstad van Maassluis. Je krijgt een stempelkaart en je mag zelf kiezen waar je naartoe wandelt en welke locaties je wilt bezoeken. Sommigen schijnen de locaties op alcoholpercentage te kiezen. Bij de startlocatie ontvang je een glas waarmee je van ‘kroegje je naar kroegje’ gaat. Bij elke horecagelegenheid laat je je glas vullen met een heerlijk blond biertje. En natuurlijk mag je dit glas houden als aandenken aan de Blonde Ronde.

Wat is blondbier? Blonde bieren zijn licht tot goudkleur gekleurde bieren, die minder hop bevatten dan andere bieren. Vaak hebben deze bieren een friswitte schuimkraag. Meestal zijn het Belgische bieren, vaak behoorlijk stevig en met een hoger alcoholpercentage dan pils. Ze zijn zacht en fris van smaak en dus perfect als dorstlesser of als aperitief. De ene blond heeft een zoet karakter, de ander is wat moutig en weer een ander zit vol fruitige tonen. Binnen de blonde bierstijl valt van alles te ontdekken. De lichte kleur past helemaal bij het voorjaar.

Historie Blond bier werd voor het eerst gebrouwen in België, als variant op het donkere dubbel bier. Het dubbel bier werd naar Frankrijk geëxporteerd, maar de Fransen waren geen fan van deze biersoort. Een slimme marketeer kwam met het idee om dubbel met een bleke mout te brouwen. Het blond bier was geboren en bleek een succes. Blond bier ontleent zijn naam aan de mooie, goudgele (blonde) kleur. Onmiskenbaar! Tegenwoordig is blond bier zo bekend dat bijna elke brouwer in Nederland en België wel een blond bier in het assortiment heeft.

De Lantaern Blauwe Ijsbeer Smaak & Meer Blonde Anouk Koperen Kat Le Marias Styx (stadsbier) Raven Bone HIll Het Drankenkabinet/ De Proeverij Affligem blond en Brand IPA Session in kleine glaasjes ‘t Hoofd Noordt Blondt De Waker Klaagzang Het Dreupelkot Betty Ford Café Pulp Affligem fris blond Kevin’s Lux cactus ale Brasserie 2012 Maredsous Blond Monsieur Paul Brugse zot blond


42 uit

Gezellig shoppen in het hart van de stad! De fijnste items uit Maassluis! Smeg ijskast Een echte eyecatcher... zeker met zijn dieprode kleur. Stoer, hip, maar ook chiq! Smeg waterkoker Een prachtig item, robuuste uitstraling, met vele functies. Een warmhoudfunctie, antislip voetjes, een safety functie en een 360 graden draaivoet. Risk Verover de wereld in Maassluis. Dit strategische spel met verbeterde figuren en missiekaarten is super spannend. Een leuke aanwinst met de hele familie - tijdens de vakantie gezellig te spelen! Lekker... en leuk! Klassieke zwarte thee met een kruidig karakter. Alles van Zusss. Lamp, olie, geest in de fles, kaars en navulling. Leuke give aways. Van Gogh Schilderskist Schuilt er een Vincent in jou? Met deze schilderskist, voorzien van de prachtigste kleuren kan het bijna niet missen! DSoho. Let’s go velvet! Burned orange geeft warmte aan het interieur. Bij deze fauteuil is de oranje kleur gecombineerd met een messing kleurig onderstel. Soho is ook leverbaar in een groene of grijze velvet stof en met een matzwart onderstel.


uit 43

Lokaal shoppen Met een gerust hart winkelen... Een levendig en gezellig stadshart met veel verschillende winkels en volop gelegenheid om ergens iets te drinken of te eten. Maassluis heeft het allemaal. Terrasjes, een weekmarkt en veel activiteiten maken het nog eens extra leuk om juist hier te winkelen.

Dat deed u natuurlijk al, met een gerust hart winkelen in het Stadshart van Maassluis, omdat het gewoon leuk is. Maar met een AED binnen hand-bereik is het ook nog eens veiliger. Bij hartproblemen kan met behulp van een AED erger worden voorkomen.

Het Stadshart is toch wel een van de aantrekkelijkste gedeelten van Maassluis. Met die prachtige oude panden, al dat water, de interessante bezienswaardigheden en, natuurlijk niet in de laatste plaats, al die leuke winkels met het zeer gevarieerde aanbod, zoals op de pagina hiernaast is iet zien. En... het is er ook nog eens gezellig.

Verspreid over het Stadshart zijn straks maar liefst tien AED’s te vinden. Door de korte onderlinge afstanden is er dus altijd één bij de hand. In een aantal zaken, zoals Primera, Monsieur Paul, De Waker en het informatiecentrum in de Nieuwstraat was al een AED aanwezig. Centrummanager Leo Leichtenberg doet erg zijn best om anderen te interesseren zo’n defibrillator op te hangen. Het is de bedoeling dat er tien AED’s op strategische plekken in het centrum van Maassluis komen. De gemeente Maassluis en het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. maken het financieel mogelijk.

Winkelen en boodschappen doen in het Stadshart is lekker makkelijk, dichtbij en ook nog eens voordelig. De winkeliers zien u graag komen en hebben altijd aantrekkelijke acties en aanbiedingen. Ze zien u de volgende keer natuurlijk weer graag terug. En u bent er zo even snel een boodschap doen op de fiets. Het parkeren is er trouwens gratis. Waar vind je dat tegenwoordig nog? En er is in het Stadshart altijd wel wat te doen. De winkeliers organiseren regelmatig leuke activiteiten. Houdt u niet van die extra drukte, dan loopt u toch gewoon bij een horecagelegenheid naar binnen of zoekt u een plaatsje op een terras. Tot ziens!

Een automatische externe defibrillator is een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt vaak alleen maar zo.

Een AED is eenvoudig te bedienen, maar het is wel handig (en verstandig) een gerichte cursus te hebben gevolgd. Als de AED voor een reddingsactie van de muur is gehaald en de eerste instructies zijn gevolgd, geeft het apparaat meteen aan: 'roep om hulp'. De computerstem geeft vervolgens precies aan wat er moet gebeuren. Het is een kwestie van het opvolgen van de instructies en wachten op professionele hulp. Ondernemers van het Stadshart kunnen uiteraard ook een cursus volgen.

Met de AED's wordt weer een stap gezet in het optimaliseren van het Stadshart, dat graag een vijfde KVO-ster (Keurmerk Veilig Ondernemen) binnen wil halen. Dat is het hoogste veiligheidskeurmerk dat er bestaat.

STADSHARTMAASSLUIS.NL


44 cultuur

Kunst en cultuur verbindt JELLE RAVESTEIN, BETER BEKEND ALS DE STADSDICHTER VAN MAASSLUIS, IS EEN ECHTE MAASSLUISER. “VROEGER WAS HET EEN SLAAPSTAD, MAAR DE LAATSTE JAREN IS MAASSLUIS UITGEGROEID TOT EEN BRUISENDE BESTEMMING. ER WORDT TEGENWOORDIG VAN ALLES GEORGANISEERD EN HET LIJKT STEEDS MEER EEN TOERISTISCHE TREKPLEISTER TE WORDEN.” MAAR OOK HET AANBOD IN KUNST EN CULTUUR GROEIT EN DAAR IS JELLE NATUURLIJK EXTRA BLIJ MEE. HET BEWONERSPROJECT WELKOM/THUIS IN SLUISPOLDER-WEST IS EEN MOOI VOORBEELD. DE STADSDICHTER IS ER DE TROTSE AMBASSADEUR VAN. Al op jonge leeftijd was Jelle gefascineerd door taal. “Ik ben op m’n veertiende begonnen met het schrijven van gedichten. In het Engels. Mijn vrienden vonden het zo goed dat het volgens hen best de nieuwste hit van The Beatles had kunnen zijn. Het was een mooie bevestiging voor mij dat ik wist dat ik kon dichten”, lacht Jelle. Wat jaren later verving Jelle de Engelse taal voor het Nederlands, maar het dichten daarentegen begon langzaamaan wat te verwateren. Tot zo’n zeven jaar geleden. “Sindsdien schrijf ik weer heel intensief. Vorig jaar ben ik zelfs uitgeroepen tot stadsdichter van Maassluis”, geeft hij trots aan.

DICHTERSCAFÉ Jelle vindt het belangrijk dat er in de stad veel wordt gedaan aan kunst en cultuur. “In 2016 is het dichterscafé opgericht. Eén keer in de twee maanden komen we bij elkaar in Kevin’s Grand Café en iedereen is welkom. Beginnende dichters, rappers, columnisten maar ook gewoon geïnteresseerden die graag komen kijken en vooral luisteren. We noemen het ondertussen gewoon het literair café. Dichten wordt steeds populairder, ook onder de jeugd”, weet de Maassluise stadsdichter. Jelle zelf haalt zijn inspiratie uit het dagelijks leven en heeft meestal niet veel tijd nodig om iets op papier te krijgen. “Ik ben iemand die observeert en daar kan ik al makkelijk iets over schrijven. Ik denk dat iedereen het wel in zich heeft. Maar een gedicht gaat pas echt leven als het op de juiste manier wordt voorgedragen.”


cultuur 45

WELKOM/THUIS Jiske Foppe, projectleider van WELKOM/THUIS, en Jelle zetten zich maar al te graag in voor het bevorderen van de samenhorigheid tussen bewoners. Het project gaat over de wijk Sluispolder-West, waar een groot deel van de woningen wordt gesloopt en nieuwbouw komt. “Er zijn massa’s bewoners die binnen de wijk verhuizen naar tijdelijke flats, maar er zijn ook nieuwe bewoners die hun intrek nemen in de wijk. De gemeente en woningcorporatie Maasdelta hebben besloten om door middel van cultuur de verbinding te zoeken tussen de mensen. En daar zet ik me heel graag voor in”, legt Jiske uit.

HERINNERINGSBUNDEL “We zijn nu op zoek naar verhalen, herinneringen en toekomstbeelden van de bewoners van de wijk. Die willen we achteraf ook uitbrengen in de vorm van een herinneringsbundel. Om die verhalen te kunnen vergaren, help ik mee aan het organiseren van een kunstroute door de wijk. Uit de workshops komen poëtische regels, verhalen, anekdotes, woorden en fragmenten van bewoners. Deze komen terug op plekken in de openbare ruimte. Ze worden verwerkt in verschillende objecten waaronder keramiek - vogelbassins door bewoners gemaakt - en in een gevelgedicht. Op deze manier vormen ze een route door de wijk waarin bewoners zichzelf herkennen. Ook staat er iets bijzonders te gebeuren met de Jan Luykenflat”, geeft Jelle aan.

VERBINTENIS En zo staan er volgens Jiske nog veel meer leuke en bijzondere activiteiten op de planning. “Op 30 juni is er bijvoorbeeld een woordenwandeling door de wijk. Een bekende dichter maakt op maat een wandeling door de wijk met mooie poëtische teksten en tijdens de wandeling kun je meeluisteren via een headset. Dat belooft heel bijzonder te worden. Ook worden er verschillende workshops gegeven, door bijvoorbeeld Ida van der Lee”, vertelt Jiske enthousiast. “Het is een prachtige manier om mensen dichter bij elkaar te brengen. We hopen dan ook dat veel mensen belangstelling hebben voor de evenementen die we organiseren”, geeft Jelle aan. “Zeker, erg leuk. En we krijgen er heel wat voor terug. Namelijk verbintenis”, concludeert Jiske. Deelname is in elk geval gratis. Kunst en cultuur leven heel erg in Maassluis, is de conclusie van het tweetal. Maar ze vinden tegelijkertijd dat er eigenlijk nooit genoeg van is.


46 mode

Bolses 10 jaar modieus! Dit jaar bestaat Bolses 10 jaar en natuurlijk wordt dat gevierd met leuke aanbiedingen en acties. Altijd goed om Facebook in de gaten te houden dus! Maar of er nu een aanbieding is of niet, het is altijd leuk om even binnen te kijken in deze leuke en frisse winkel. De koffie staat in elk geval klaar bij Angela Gilbert-Doyer, de troste eigenaresse van Bolses.

Tassen...

“In het begin verkochten we bij Bolses alleen tassen en portemonnees. Daar komt de naam ook eigenlijk vandaan. Bolsa(s) is de Spaanse benaming voor tas(sen), maar omdat we dat niet zo lekker vonden klinken werd het Bolses. In de loop der jaren hebben we het concept tassen weten uit te breiden naar een veel breder assortiment.” De keuze op het gebied van tassen en accessoires is opvallend en leuk. Tassen en portemonnees van Cowboysbag, LouLou Essentiels, Elvy en Secrid zijn altijd aanwezig.

Fashion Boutique

“Mijn vriendin Laura Both die ook in de winkel werkt, maakt zelf sieraden die ze hier onder de merknaam Hip & Lau verkoopt. Daarnaast hebben we ook dames- en herenarmbanden van het merk Josh. We hebben ons eigen label Fem, maar ook andere merken, zoals Dayz en Ydence waarbij we altijd kiezen voor kleine, unieke en snel wisselende collecties. Wij verkopen slechts een minimaal aantal basics, want die koop je overal. Maar wil je iets bijzonders en toch betaalbaar, dan kom je hier. Dat geldt ook voor de schoenen van Fabulous Fabs, gemaakt van kunststof, met een fijn voetbed en comfortabele pasvorm. Ontzettend leuk, zeer betaalbaar en gemaakt met veel gebruik van echt leer, kurk of touw.” En of je nu kiest voor sandalen, slippers, schoenen óf laarzen, je betaalt bij Blses nooit meer dan € 59.95. “Inmiddels zijn we dus veel meer een fashion boutique dan alleen tassenwinkel.”

Voor de benen...

Bolses heeft panty’s, pantykousjes- en sokjes van Oroblu. Veel dames komen van heinde en ver om deze panty’s hier te kopen. Het grote voordeel van Oroblu is dat ze niet alleen een onzichtbaar teenstuk hebben, maar het vrouwenbeen ook een natuurlijk gebruind tintje geven. In het vroege voorjaar, met al die witte benen is dat natuurlijk fanatastisch!

Sluizer... of Slak

Angela Gilbert vindt het heerlijk dat zij winkel en gezin zo weet te combineren dat iedereen zich er prettig bij voelt. Angela woont met haar gezin boven de winkel. Een jaar of twee geleden grepen ze de mogelijkheid aan om van nummer 5 te verhuizen naar nummer 12 waar ook de bovengelegen woning beschikbaar was. “Echt ideaal want een half jaar geleden is zoon Siem geboren” zegt Angela. “Dan is het geweldig om met je gezin en ook nog eens als echte Sluizer of Slak, midden in het Stadshart te kunnen wonen én werken.”

Nieuwstraat 12 | Maassluis | T 010 - 592 07 774


mode 47

winkel Bolses owner Angela Gilbert modellen Yoni van Dongen Babette Heijblom merken Ydence • Dayz • Oroblu • LouLou Essentiels • Elvy • Fabulous Fabs • Cowboysbag • Secrid haar visagieVirgo kappersteam fotografie Jessie Koekendorp locatie Centrum Maassluis Covergirl Yoni van Dongen Woonplaats Maasland Geboorteplaats Vlaardingen Hobby’s tennis, reizen, eten Mijn link met Bolses? Allereerst de enorm leuke en stijlvolle outfits die in de winkel verkrijgbaar zijn; als tweede, de eigenaresse! Niet alleen mijn vriendin, maar vooral een spontane ondernemer die echt de tijd voor je neemt en eerlijk durft te zijn. Het assortiment van Bolses biedt een enorme diversiteit aan kleding en accessoires en er is voor ieder wat wils. Zelf vind ik het heerlijk om spontaan binnen te lopen, een praatje te maken en haar nieuwe collecties te bewonderen om zo weer mijn kledingkast aan te vullen. Mijn naam is Yoni van Dongen en ik ben werkzaam voor SUEZ waar ik voornamelijk mijn focus leg op optimalisatie en procesverbetering binnen de diverse afdelingen. Naast mijn full-time baan vind ik het heerlijk om 's avonds ontspannend een balletje te slaan op de tennisbaan, te borrelen met vriendinnen en te genieten van een avond uiteten. Verder vind ik het enorm leuk om de wereld steeds verder te ontdekken en avontuurlijke reizen te maken.


48 mode


mode 49


50 mode


mode 51


52 muziek

HARPPOP! IN PLAATS VAN

ZE IS NOG MAAR VIJFTIEN JAAR MAAR HEEFT GROOTSE PLANNEN EN IS DAAR OOK ERG SERIEUS MEE BEZIG. SHAMÁTI WILLEMSE IS EEN FERVENT LIEFHEBBER VAN MUZIEK. NIET VAN POPMUZIEK ZOALS JE MISSCHIEN BIJ DIE LEEFTIJD ZOU VERWACHTEN, MAAR VAN KLASSIEKE MUZIEK. SINDS KORT HEEFT DE MAASSLUISE TIENER EEN ECHTE CONCERTHARP. DE HAAKJESHARP, WAAROP ZE ALTIJD HEEFT GESPEELD, HEEFT ZE INGERUILD VOOR DEZE PAREL. ZE WIL NAMELIJK NAAR HET CONSERVATORIUM EN DIE GROTE WENS LIJKT STEEDS DICHTERBIJ TE KOMEN.

Shamáti speelt al ruim zes jaar op de haakjesharp en de klarinet. Haar voorkeur gaat echter uit naar de harp. Dat is ook reden waarom een concertharp is aangeschaft, ook wel pedaalharp genoemd. Zoals de naam al aangeeft, heeft een concertharp pedalen waarmee de snaren met twee keer een halve toon zijn aan te passen. Bij de haakjesharp maken de haakjes de snaren een stukje korter en verandert op die manier de toonhoogte van een snaar. De Keltische harp, een andere naam voor de haakjesharp, is in de meeste gevallen een studie-instrument en is vooral handig voor een beginnende muzikant. “Veel mensen vinden het heel bijzonder als ik vertel dat ik op een harp speel. Ik denk omdat het toch niet zoveel voorkomt, de meesten hebben zelfs nog nooit een harp

gezien”, geeft Shamáti aan. Haar keuze voor de harp is eigenlijk puur toeval. “Ik was op een open dag van de muziekschool in Vlaardingen en ik wilde graag leren trommelen. Op de harp die ik er zag staan, mocht ik het even proberen. Ik was meteen verliefd. Ik speel nu al enige tijd bij Muziek@Maassluis, de muziekschool van Maassluis waar de harpdocente naar toe is gegaan.”

De jongedame heeft haar muzikale talent niet van een vreemde. “Mijn opa kon altijd goed orgel spelen en mijn vader gitaar. Hij was zelfs aangenomen op het conservatorium, maar heeft er tocht van afgezien. Hij werkt liever met zijn handen”, legt Shamáti uit. De harpiste timmert hard aan de weg en is al bezig zich voor te bereiden om later naar het conservatorium te gaan. “In januari ben ik op een open dag geweest en werd ik uitgenodigd voor de jong talent klas. Op deze manier helpen ze je voor te bereiden op de auditie en kun je toewerken naar het niveau dat dan van je verlangd wordt. Je zit voor langere tijd in een klas waarbij je één keer in de week les krijgt in je hoofdvak, je instrument. Daarnaast krijg je ook theorieles. Terwijl je als het ware wordt klaargestoomd voor het conservatorium, kun je gewoon je middelbare school afmaken.” Shamáti legt uit dat met name in het klassieke genre toch net wat extra’s van je verwacht wordt. “Het conservatorium stelt zich realistisch op en vindt het daarom belangrijk mensen op te leiden die uiteindelijk hun geld zouden kunnen verdienen met het maken van muziek. In de klassieke wereld is dat tegenwoordig net iets lastiger. Er gaan niet zoveel mensen meer naar een concert als vroeger.”

“Ik houd eigenlijk helemaal niet van popmuziek”, laat Shamáti weten. “Als er in een num-

mer wordt gezongen, vind ik het eigenlijk al niet leuk meer. Klassieke muziek maakt gewoon zoveel meer indruk op me. Johan Sebastiaan Bach en George Friedrich Händel zijn mijn favoriete componisten.” Haar meeste leeftijdgenoten zeggen die namen waarschijnlijk niets. Shamáti laat trots haar harp zien, het enorme instrument ziet er prachtig uit. “Mijn haakjesharp heeft 38 snaren en een concertharp 47. Dat komt het meest voor bij dit soort harp, maar sinds kort is er ook een met 49 snaren. Die harp is speciaal ontworpen voor Remy van Kesteren, een bekende Nederlandse harpist. Met mijn harp heb ik een even groot bereik als een piano, maar wij gebruiken onze pinken niet bij het spelen. Die zijn namelijk te kort ten opzichte van je andere vingers”, vertelt Shamáti, terwijl ze het verschil duidelijk laat zien met haar hand.

Op de muziekschool krijgt ze les in klarinet en harp en ze treedt ook regelmatig op. “In het begin vond ik dat wel erg spannend, maar nu is dat wel wat minder. Onlangs heb ik zelfs voor het eerst met een wedstrijd meegedaan, het Jong Talent Concours Maassluis”, vertelt ze trots. Voor Shamáti is haar liefde voor muziek een soort schoolwerk, tenminste zo plant ze het wel in. “Op die manier zorg ik ervoor dat ik het ook echt doe. Ik speel dagelijks en moet het steeds een beetje opbouwen, want het vraagt veel inspanning.” Het allereerste liedje dat ze op de harp speelde kan Shamáti zich nog goed voor de geest halen. “Dat was een kinderliedje, Mieke hou je vast”, vertelt ze met een glimlach. “Ik weet nog dat ik er toen lang over heb gedaan om alle technieken onder de knie te krijgen. Nu ben ik flink wat jaren verder en heb ik heel veel geleerd. Later wil ik heel graag zelf les gaan geven, maar wel op professioneel niveau”, geeft de veelbelovende muzikante tot slot aan.


muziek 53


54 horeca

LUNCH MIDDAGETEN NOENMAAL MIDDAGETEN DÉJEUNER MITTAGESSSEN

Lunchen, we doen het steeds vaker buiten de deur en makkelijker. Het liefst in goed gezelschap en op een leuke en gezellige plek. In Maassluis kies je dan al snel voor Hotel Maassluis met aan de ene kant het Scheur en aan de andere kant de Govert van Wijnkade; precies daar waar het uitzicht altijd adembenemend is. RESTAURANT HVEN

Het restaurant en de serre van Hven zijn stijlvol ingericht wat goed past bij de originele bestemming van het pand. Het is ooit gebouwd als kantoor van sleepvaartdienst L. Smit & Co, het latere Smit International. Bij mooi weer is het zonovergoten terras op de Punt geopend met uitzicht over het Scheur, waar van vroeg tot laat de meest uiteenlopende schepen voorbij varen. Het overdekte achterterras is het hele jaar door geopend en beschikt over terrasverwarming. Smaakvolle gerechten, dorstlessende bieren, bourgondische wijnen en feestelijke cocktails. Hoe ziet uw culinaire moment bij Restaurant Hven eruit?

WISSELEND MAANDMENU

Restaurant Hven is trots op het speciale maandmenu met elke maand weer andere streek- en seizoensgebonden gerechten. Wat niet veel mensen weten, is dat dit menu al vanaf het middaguur geserveerd wordt. Heerlijk om in het weekend eens een keer te doen, zo uitgebreid en lekker lang lunchen met uitzicht op het water.


AGE NDA horeca 55

EET SMAKELIJK, BON APPÉ› TIT, ENJOY YOUR MEAL, GUTEN APPETIT!

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend om de lunch, het middageten of nog ouderwetser, het noenmaal ergens tussen twaalf uur en halftwee te gebruiken. Toch was het tot halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw nog heel gewoon om rond dit tijdstip de ‘warme’ hoofdmaaltijd te nuttigen. ’s Avonds at men dan iets lichters, meestal een boterhammetje.

Onze agenda ziet er voor de komende periode als volgt uit :

HOE ZIT DAT BIJ DE BUREN?

In de ons omringende buurlanden gaat het er rond het middageten best anders aan toe dan bij ons. In Frankrijk is de hoofdmaaltijd bijvoorbeeld nog steeds de maaltijd tussen twaalf en halfdrie. Iedereen is eraan gewend om ruim de tijd te nemen voor deze maaltijd. Ook onze oosterburen eten nog vaak rond het middaguur warm en ’s avonds kiezen ze voor een lichtere versie. In de loop van de jaren zeventig begon men, vooral in de grotere steden, steeds vaker af te wijken van de tijd waarop de warme maaltijd werd gegeten en verplaatste de hoofdmaaltijd zich langzamerhand van de middag naar de avond. En… als laatste weetje, terwijl in veel landen de lunch uitsluitend gebruikt kan worden op bepaalde uren kennen we dat in Nederland eigenlijk niet. Hier willen we het liefst de hele dag door iets te eten kunnen bestellen en gelukkig kan dat ook!

EN VROEGER?

In de late middeleeuwen (1250-1500) was er sprake van slechts twee maaltijden per dag: het middag- en avondeten. Het waren allebei warme maaltijden en van het woord lunch hadden ze nog nooit gehoord. Van een echt ontbijt was geen sprake. Ze namen een kopje soep of een papje of ze stelden zich tevreden met een kommetje melk. In de late middeleeuwen aten ze vooral veel brood, want dat was niet zo duur en vulde goed. Fruit was duur en werd nauwelijks gegeten. Brood werd wel gecombineerd met vlees of vis. Groenten waren belangrijk, zowel voor de gewone mensen als de gegoede burgerij. Een van de voornaamste gerechten uit de gewone keuken was potagie of stoofpot. Dat was een eenpangerecht, een dikke soep van gehakte groenten, wat kruiden en wat vlees, en werd samen met een stuk brood gegeten.

PINKSTERBRUNCH Zondag 9 juni 2019 Vier deze Pinksterdag met een gezellige brunch. Kom samen met de hele familie genieten van verschillende luxe koude en warme gerechten. VADERDAG Zondag 16 juni 2019 Trakteer vader, samen met je broers en zussen en natuurlijk je moeder, op een feestelijke Vaderdagbrunch aan het water of in de serre. Kijk op de website en reserveer vast een tafel. BORRELARRANGEMENT Eén uur onbeperkt drinken. FEESTARRANGEMENT Vier of vijf uur genieten van binnenlandse dranken. 10 personen... Wel eerst even reserveren: 010 - 261 43 43 receptie@hotelmaassluis.nl HOTEL MAASSLUIS

Govert van Wijnkade 48 | Maassluis Facebook: Hotel Maassluis Instagram: Hotel Maassluis www.hotelmaassluis.nl


56 vakwerk

Een andere

optie Van zijn carrièreswitch heeft hij geen seconde spijt. “Ik zat bij de ING altijd achter een schermpje, terwijl ik het contact met mensen toch ook heel belangrijk vind in mijn werk. Bij een reorganisatie heb ik aangegeven dat als er iemand uit zou moeten, ik het geen probleem zouden vinden dat ik dat zou zijn. Het vak van opticien leek me erg leuk. Ondertussen heb ik me verder georiënteerd, gesprekken gehad met verschillende opticiens en mijn diploma gehaald. Uiteindelijk moest ik voor een commissie verschijnen om te laten zien dat ik de juiste man voor het vak was. Ze geloofden in mij en ik mocht aan de slag.”De broer van Stephan en zijn zoon zitten ook in de optiek en bij allebei heeft hij een tijd stagegelopen. “Ervaring opdoen in dit vak is erg belangrijk”, weet hij. Stephan staat dan ook voor kwaliteit en service en hij vindt het belangrijk zich te blijven ontwikkelen.

SERVICE HOOG IN VAANDEL Stephan houdt graag zoveel mogelijk in eigen hand. Van het opmeten van de ogen tot het slijpen van de glazen. Het gebeurt allemaal in de winkel en dat is ook het stukje service waar hij voor staat. “We denken met de klant mee. Voor een brildrager is het heel belangrijk dat de glazen zo snel mogelijk op de juiste sterkte zijn of dat een kapot montuur wordt gemaakt of vervangen. Eigenlijk is het alleen maar fijn, de mensen waarderen je harde werken en het is ook nog eens gewoon hartstikke leuk”, stelt hij tevreden vast.

TOT VOOR KORT WERKTE STEPHAN LEGUÉ BIJ ING ALS IT-SPECIALIST. NOG NIET ZO HEEL LANG GELEDEN WIST HIJ NIET DAT ZIJN TOEKOMST IN DE OPTIEKWERELD LAG. EEN INTERN PROJECT BIJ DE BANK BRACHT DAT AAN HETLICHT. “IK HEB HET ALTIJD ERG NAAR MIJN ZIN GEHAD IN DE IT, MAAR HET LEEK ME GEWOON INTERESSANT OM TE WETEN DAT, ALS IK OOIT NOG IETS ANDERS ZOU WILLEN DOEN, WAT DAT DAN ZOU ZIJN. NIET WETENDE DAT IK HET JAAR EROP ALS OPTICIEN BIJ PEARLE ZOU WERKEN”, LACHT STEPHAN.

SLIJPMACHINE Stephan slijpt de brillenglazen zelf. Het begint bij het opmeten van de ogen aan de hand waarvan vervolgens de slijpmachine kan worden ingesteld. De glazen komen als grote, brede schijven binnen en moeten op de juiste manier geslepen worden. En niet alleen omdat ze in het montuur moeten passen. “Bij een multifocale bril zit in het midden het optisch centrum om in de verte goed te kunnen zien. Het is belangrijk dat dit punt precies op de hoogte zit van de pupil. Hieronder zit bij een multifocale bril het leesgedeelte. Om te lezen kijk je automatisch naar beneden en is de overgang naar die andere sterkte dan vloeiend. Bij een bifocale bril zit onder het optisch centrum een half maantje, waarbij het oog makkelijker de overgang kan maken. Vaak is dat voor ouderen erg fijn.” De berekeningen maakt de opticien in de winkel, hij zet die vervolgens om in glas en geeft daarna de waardes mee in de machine. “Zo kunnen we het glas precies op maat en sterkte slijpen”, legt hij uit.


vakwerk 57

Brillenglazen zijn gek genoeg vaak niet van glas, maar van kunststof. Stephan legt uit: “Als mensen het echt willen, kan er altijd glas in het montuur gezet worden. Maar men kiest doorgaans voor kunststof glazen omdat die een stuk lichter zijn.”

HERSENEN Het vervelende is dat niet goed meer kunnen zien, heel geleidelijk gaat. Mensen zijn zich er meestal niet van bewust. “Als je achterin de klas niet meer goed kunt zien wat er op het bord staat, verkeersborden pas vanaf heel dichtbij kunt lezen of als je aan het eind van de dag moe bent en hoofdpijn hebt, zou het weleens verstandig kunnen zijn om je ogen te laten controleren”, adviseert Stephan. Het is niet zozeer dat ogen nog verder achteruitgaan als er aan die slechtziendheid niets wordt gedaan, maar het is wel heel vermoeiend en er kunnen vervelende of gevaarlijke situaties door ontstaan. “De hersenen zorgen er namelijk voor dat wat je ogen zien, wordt vertaald in een beeld. Als je niet goed ziet, ben je tot min een half zelf in staat om dit te corrigeren. Je hersenen zien graag alles scherp. Als dit niet het geval is, geven ze de zes spieren, die zich bij elk oog bevinden, de opdracht om het beeld scherp te krijgen. En daar word je heel erg moe van. Aan het eind van de dag kun je daardoor zelfs last hebben van hoofdpijn.”

SCHERMPJES Tegenwoordig moeten veel mensen al op jongere leeftijd een bril dragen. Dit heeft onder andere te maken met de vele beeldschermen waar velen van ons elke dag tegenaan kijken. “Er gebeuren eigenlijk twee dingen”, weet Stephan. “Ogen krijgen een grote hoeveelheid licht te verdragen en moeten tegelijkertijd op een klein gebied van dichtbij kunnen scherpstellen. Ogen moeten daar heel veel moeite voor doen. En omdat het zoveel moeite kost voor zo’n lange tijd, gaat de kwaliteit van het oog achteruit. Het is daarom heel belangrijk om na een half uurtje achter zo’n schermpje te hebben gezeten, even naar buiten te gaan en je blik op oneindig te zetten. Daarmee compenseer je dan weer het scherpstellen van dichtbij.”


Met een showroom van 100m² wordt Meiden van Ambacht ook wel gezien als de meest knusse woonkamer van Maassluis. Meerdere stijlen komen samen waardoor een warme sfeer is gecreëerd met allerlei woonaccessoires uit verschillende werelddelen. Meiden van Ambacht is gespecialiseerd in houten vloeren, laminaat en pvc en heeft vele jaren ervaring met allerlei soorten houten vloeren, waaronder traditioneel parket, massieve planken en systeemplanken. Meiden van Ambacht kan houten vloeren op maat laten maken voor reparatie of het aanhelen van vloeren bij een aanbouw. De Meiden hebben een team van professionele parketteurs met ruime ervaring in zowel de particuliere als de zakelijke markt. Is uw bestaande vloer aan een opfrisbeurt toe? Raadpleeg dan Meiden van Ambacht. De vloer wordt naar wens vakkundig geschuurd, eventueel gerepareerd en behandeld. Tevens maken wij meubels op maat, eventueel naar het ontwerp van de klant.

Hoogstraat at 2 3142 EA Maassluis sluis T 010 - 5926713 713

info@meidenvanambacht.nl ht.nl www.meidenvanambacht.nl www w.meidenvanambacht.nl ht.nl volg ons ook op Facebook k

Kijken & luister luisteren ren VADERDAG

TIP! LAATSTE ZONDAG VAN JULI • TWAALF BANDS 14.00 - 22.00 UUR • DRIE LOCATIES • BRIELSE VESTING PODIUM TURFKADE | ’T VERVOLG

DE SJEF BLACK CAT BISCUIT (B) OLD CHEVY ( BRAZIL ) JULIAN SAS BAND

PODIUM MARKT | DE HOOFDWACHT

DAVE WARMERDAM BAND DETONICS VUIG SUGAR QUEEN & THE STRAIGHT BB (USA/B) PODIUM MAARLAND | ’T SWARTE SCHAEP

ST. LOUIS SLIM TALKIN’ BLUES GILES ROBSON BAND (UK) LAPA LOCA PLAYS ARETHA WWW.BRIELLEBLUES.NL

Ook genieten van pur pure e kleure kleuren e en helder geluid? en Wijij leveren W leverren QLED en SONOS S apparatuur tegen scherpe prijzen. info@meerservices.nl 010 599 01 20

www.meerservices.nl www w.meerservices.nl erservices.nl


vakwerk 59

Niet zomaar een kroket! Meesterpatissier Koos Holtkamp maakt niet alleen heerlijk gebak; wie heeft er niet in de rij gestaan voor de beroemde Koningsdag Tompoes? Ook voor heerlijke kroketten draait Koos zijn hand niet om. Of juist wel… alle kroketten zijn namelijk handgerold. En of je nu kiest voor de garnalenkroket, de kaaskroket of de vleeskroket, er kleven risico’s aan, je eet je vingers er bij op!

Black Angus Een kroket is niet zomaar eventjes gemaakt. Eerst wordt een dikke rundvleesragout, in vaktaal de salpicon, gemaakt die minstens een dag nodig heeft om zover op te stijven dat er kroketten van kunnen worden gerold. Alleen zo ontstaat de verfijnde smaak die kenmerkend is voor de ambachtelijke kroketten uit de keuken van Holtkamp. Het vlees in de rundvleeskroket is sinds anderhalve maand afkomstig van Black Angus runderen van een boer in de buurt. Dat maakt de rundvleeskroket nog lekkerder dan hij al was!

Tip van de krokettenmaker “Ze zijn het allerlekkerst als je ze langzaam ontdooit (in de koelkast) en 5 minuten frituurt in vet van 175 graden.”


VADAGCADEAU

60 weetjes

Pak je weken... CLASSES MASTER

In het kader van het 60-jarig jubileum van Jong Talent Concours Maassluis organiseert stichting Maassluise Muziekweek twee masterclasses met twee gerenommeerde muzikanten, violiste Maria Milstein en pianist Hannes Minnaar. Voor deze masterclasses zijn getalenteerde pianisten en violisten uitgenodigd. Het zijn oud-deelnemers of prijswinnaars van Jong Talent Concours Maassluis en prijswinnaars van het Prinses Christina Concours. De masterclasses zijn op zaterdag 22 juni in de Schuurkerk en de Immanuelkerk. Het afsluitende concert is in de Immanuelkerk. De masterclasses en het slotconcert zijn openbaar. Het volledige programma is te vinden op: www.maassluisemuziek.nl

Met de Pak je koffer weken van Winkelcentrum Koningshoek maak je tot en met zaterdag 8 juni kans op mooie zomerse prijzen. De komende weken ontvang je bij besteding van tenminste tien euro een flyer met een unieke code. Met deze code maak je kans op zomerse prijzen van de winkels. Niet alleen zonnebrand, after sun of een nieuwe zonnebril, maar ook buitenspeelgoed voor op de camping, verkoelende prijzen voor in het zwembad, wandelkleding voor in de bergen. Alles voor jouw geweldige vakantie. De hoofdprijs is een vakantie waardecheque voor de droomvakantie die je altijd al wilde. Je kan ook een selfie maken bij de koffer. Door je leukste selfie op de Facebookpagina of Instagram van Winkelcentrum Koningshoek te plaatsen, maak je kans op een goed gevulde vakantiekoffer. Op zaterdag 8 juni zijn er twee stewardessen die je graag helpen met het invoeren van je unieke code, zodat je gelijk kunt kijken of je in de prijzen bent gevallen.

Het s bijna weer zover; de derde zondag in juni is het vaderdag. De vraag is dan, wordt het een stropdas, worden het sokken of toch een overhemd? Voor wie origineler uit de hoek wil komen heeft de Surprise Factory leuke ideeĂŤn. Sommige zijn niet echt goedkoop, maar je hebt dan wel wat. Zoals het besturen van een echte racewagen op het circuit van Zandvoort. Het kan ook voor minder: grot biken in Valkenburg, een nachtje slapen op de ss Rotterdam, een roofvogel op je hand laten landen of met een quad over een spannend parcours rijden. www.surprisefactory.nl

Weetjes SPOREN V/D

VISSERIJ

Sporen van aan de visserij verwante nijverheid vinden we nog volop in Maassluis. Zo werd in de Zure Vischsteeg zure haring gemaakt, uit de kuiperij in de Ankerstraat kwamen de haringtonnen en in de Taanstraat hingen getaande netten te drogen. Het Zeemanshuis op de Wip bood onderdak aan zeelieden en hotel Piet Hein, een voormalige kuiperij in de Piet Heinstraat, is nog steeds een geliefd pension bij zeelieden. Diverse touwfabrieken en lijnbanen zijn nog in straatnamen te herkennen.


weetjes 61

Jumping Maassluis Jumping Maassluis beleeft van woensdag 29 mei tot en met zondag 2 juni de vijftiende editie met vijf dagen fantastische springsport, dressuur, beleving en gezelligheid. De woensdag en de donderdag staan in het teken van dressuur. Op Hemelvaartsdag is tevens het equipe springen voor maneges en is er een demonstratie. Van vrijdag toe en met zondag is er de echte jumping, verdeeld over 31 springrubrieken in twee springringen. Jumping Maassluis heeft een overdekt terras met prachtig uitzicht op het wedstrijdterrein. Er zijn diverse stands waar ondernemers hun producten kunnen presenteren. Ook is er kinderentertainment Rofianda is de nieuwe hoofdsponsor van Jumping Maassluis. Het Tilburgse bedrijf is trendsetter in LED en heeft al vele hippische bedrijven voorzien van deze energiebesparende verlichting. Rofianda heeft de rijhallen en stallen van Manege Middenhof bijvoorbeeld voorzien van LED-verlichting.

s...

y a M y l l i L Wie is LillyMay? De Maassluise fotografe omschrijft zich op haar eigen website als volgt: vrouw, moeder, muziek, sportief, kat, hond, lezen, lachen, tattoo, luieren, familie, Griekenland, vrienden, concert, film, fotografie, creatief nieuwsgierig, koffie, reizen. Veelzijdig dus. LillyMay Photography fotografeert dan ook

RICCIOTTI

OPDEMARKT

Het fameuze Ricciotti Ensemble geeft op zaterdag 27 juni een concert op de Markt. Het muziekgezelschap bestaat uit zo’n veertig studenten van verschillende conservatoria. Altvioliste Sunniva Skaug, een van de prijswinnaars van Jong Talent Concours Maassluis editie 2019, speelt als extra prijs één stuk samen met het ensemble. Het straatsymfonieorkest brengt muziek waar en wanneer dat maar kan; live symfonische muziek die voor iedereen toegankelijk is. www.maassluisemuziek.nl

Mezensterfte...

Er worden steeds vaker dode kool- en pimpelmeesjes gevonden. Het gif van bestrijdingsmiddelen lijkt de boosdoener. Er zijn gelukkig genoeg alternatieven om rupsen van de buxusmot te bestrijden. Wat je ook doet, gebruik nooit (bio)gif om het motje te lijf te gaan. Dat doodt namelijk ook andere dieren, zoals bijen, lieveheersbeestjes en vlinders. Ook bij biologische middelen gaan alle rupsen ervan dood. Een deel van het gif komt op de onderliggende beplanting terecht en dus ook op andere planten waar zich allerlei insecten bevinden. Niet doen dus! Vervang je buxusstruiken door een struik die niet gevoelig is voor de buxusmot, zoals liguster, de ouderwetse heg. Dat is en blijft de vriendelijkste oplossing.

van alles; van een zwangerschap, een eerste verjaardag tot een bruiloft en alles wat ertussen zit en erbuiten valt. Zoals de foto van marinier Marco Herkens die met een artikel in de vorige editie van Rvaer’m stond.

www.lillymay.nl


Geef maardoor column Terwijl mijn man en dochter zich dagelijks drie slagen in de rondte sporten, nestel ik me liever op de bank met een goed boek. Met al dat sportieve gedoe om me heen, roep ik al jaren dat ik de enige ‘normale’ thuis ben. Ik mis daadwerkelijk de genen die ook maar iets in de verte met sport te maken zouden kunnen hebben. Totdat ik vorig jaar vijftig werd en de kolder in mijn kop kreeg om een, voor mij, unieke prestatie te leveren; een marathon lopen! Maar dan wel op een mooie locatie, want ludiek moet ook wel leuk zijn tenslotte. Ik kwam van de bank en ging aan de slag. Het was zeker in het begin zwaar afzien, maar er ging een sportieve wereld voor me open. Opeens had ik vier personal trainers die zich spontaan opwierpen om mijn doel te bereiken en sloot ik me aan bij Atletiek Vereniging Waterweg om de beginnerscursus te volgen. Wat ik voorheen zeer verfoeide, deed ik nu met veel plezier: zwetend langs de straten met mijn mascara ongeveer op m’n knieën. Het interesseerde me niets, ik liep vrolijk van de ene blaar naar de volgende blessure en zette door. Afgelopen december heb ik de marathon van Honolulu in Hawaii volbracht. Als ik mijn eindtijd vergelijk met de lopers van AVW, heb ik er wel langer over gedaan. Maar who cares? In Honolulu zat ik keurig in de middenmoot en heb ik over die 42,195 kilometer mijn eigen gevecht geleverd met een mooie medaille als bewijs van mijn prestatie. In april stond ik langs de kant bij de marathon van Rotterdam om de AVW-lopers aan te moedigen, inclusief mijn echtgenoot. Hij zag deze marathon als een ‘testloopje’, op naar de echte uitdaging van dit jaar. Het kan namelijk in marathonland nóg gekker. In september wordt er koers gezet richting Zwitserland. Daar zullen tweeënvijftig heldhaftige malloten van AVW en Thof Running de Jungfrau marathon lopen, ook wel de zwaarste marathon ter wereld genoemd met 1829 hoogtemeters te overbruggen. Alsof een vlakke marathon nog niet zwaar genoeg is; dit wordt compleet gekkenwerk. Dartelen door pittoreske Zwitserse dorpjes en zwoegen op de Alpenweides, in mijn ogen zijn dit allemaal sportieve helden die hiervoor een onderscheiding verdienen! Het wordt overduidelijk tijd dat ik ook weer een sportief doel ga stellen voor mezelf, want eh… heeft er iemand nog een goed boek voor me? Veerle Vliegenthart Met veel plezier geef ik het column stokje door aan Jan Peute.

Zure haring & ROLMOPS Zure haring wordt gemaakt van haring die na juni wordt gevangen. Deze zijn niet meer geschikt om als Hollandse Nieuwe verkocht te worden. Dat komt omdat ze vol zitten met hom of kuit of omdat ze te mager zijn geworden nadat ze vis hom of kuit hebben geschoten. Zure haring is ingelegd in azijn en kruiden. Ook de rolmops is eigenlijk een zure haring, maar dan in opgerolde vorm met daarin een stukje ui en augurk.

HARING & LOGGERS

Vanaf 1780 (Vierde Engelse Oorlog) ging het slecht met de hoekervisserij bij IJsland. Oorlogen belemmerden de visvangst en de bevolking verviel tot armoede. Na de Franse tijd (1813) kwam de visserij weer moeizaam op gang. Met de ‘uitvinding’ van de logger in 1866 kwam de welvaart pas weer terug naar Maassluis. De Scheveningse reder A.E. Maas ontdekte dit scheepstype op een scheepvaarttentoonstelling in Frankrijk. Hij kon in Maassluis een werf kopen om loggers te gaan bouwen. De logger was een licht en snel schip voor de haringvangst. Men kon met lichte katoenen netten vissen in plaats van de zware getaande netten van hennep. Er waren minder bemanningsleden nodig om schip en netten te bedienen en dat was goedkoper. Op het hoogtepunt van de haringvisserij, rond 1900, lagen er meer dan 100 schepen in de Maassluise haven.


Comfortabel & veilig! Dat wilt u toch ook? Kom langs en laat u informeren over ons instapmodel. Doen!

Overal uw huis onder controle! Wonen zonder zorgen. Wij kunnen u er aan helpen. Slimme systemen vol met moderne elektronica zorgen ervoor dat u zich thuis veilig kunt voelen. In onze nieuwe showroom laten wij u graag zien hoe het werkt en welke mogelijkheden er allemaal zijn. Via een App op uw telefoon heeft u een directe

lijn met de alarmcentrale met het systeem voor inbraakalarm, rookmelding, gasalarm, waterschade en melding bij een overval of ongeval. En zelfs voor het regelen van de verlichting voor een maximaal comfort. Met onze systemen heeft u alles onder controle.

www.meerservices.nl | info@meerservices.nl Industrieweg 50-56 | T 010 599 01 20


De lekkerste

kroketten rollen wij gewoon zelf!

Ook O ok voor: voor: vverse erse ttompoezen, ompoezen, h handgemaakte andgemaaakte b bonbons, onbons, ze zelfgemaakte lfgemaaakte kaa kaasaas- ga garnalenrnalen- en B Black lack Anguskroketten, Anguskrokettten, verse verse bavaroispunten, bavaroispun nten, warme warme saucijzen sauciijzen en nog nog veel veel en veel veel meer! meer! Onze kkroketten rokettten zijn ziijn ook ook verkrijgbaar verkrijgbaar b bij: ij: G Grand rand C CafĂŠ afĂŠ D Dee W Waker, akerr, M Markt arkt 6 - M Maassluis. aassluis. Monsieur M onsieur P Paul, aul, N Noordvliet oordvliet NZ 5 - M Maassluis. aassluis. H Hoeve oeve B Bouwlust, ouwlust, O Oostgaag ostgaag 31 - M Maasland aasland en Diner Din er @ D Donner, onnerr, C Coolsingel oolsingel 119, R Rotterdam. otterdam. Nieuwstraat N ieuwstraat 4 | 3141 AA Maassluis Maassluis | 010 010 591 2051 | info@holtkamp inffo@holtkamp | www.holtkamp.nl www.holtkamp.nl