SALT - En god start varer hele livet

Page 1

EN GOD START VARER HELE LIVETEN GOD START VARER HELE LIVET Med mange års erfaring er vi ydmyke og vårt ansvar bevisst når vi skal legge til rette for god omsorg, lek, læring og utvikling for barna i barnehagen. Men hvilke kompetanser og ferdigheter krever fremtidens samfunn av barna våre? Og hvilke utfordringer og muligheter vil barna våre stå overfor? Og ikke minst – hvordan vil de søke å løse og gripe dem? Det eneste vi vet med sikkerhet er at vi ikke vet hva fremtiden vil bringe. Vi må forberede våre barn til jobber som enda ikke er skapt. Våre barn skal jobbe med teknologi som enda ikke er oppfunnet – og løse problemstillinger som enda ikke er tenkt. Barnehagen har et stort og viktig mandat. Barnehagen skal være en trygg omsorgsarena og en viktig læringsarena, og er starten på barnets utdanningsforløp. Ikke bare er barnehagetiden en viktig periode i seg selv, men den skal også legge et godt grunnlag for vekst videre i livet. Vi vet at de første årene av livet er en avgjørende tid, hvor barnets personlighet blir grunnlagt, og evnen til empati og tilknytning utvikles. Våre barnehager skal være til barnets beste. Barn skal oppleve glede og mestring i barnehagen. De skal få leke, lære og utvikle

seg, og delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap med nulltoleranse for mobbing. Våre barnehager formidler verdier og holdninger, gir barn ferdigheter, kunnskaper, og trening i å delta aktivt i et fellesskap med andre barn og voksne. Barna lærer å ta vare på seg selv, hverandre og det samfunnet vi lever i. Barn får utviklet sin selvfølelse og samspillsevner gjennom utfordringer og mestring i møte med seg selv og andre. Viktige ferdigheter som å lese, skrive, regne blir lagt grunnlag for i førskolealder. God kvalitet på innholdet i barnehagehverdagen vil derfor få stor betydning for en positiv utvikling hos barnet for resten av livet. Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og samtidig være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. For å lykkes i alt dette jobber alle våre barnehager med 4 felles og grunnleggende programområder; Sunne barn – Aktive barn – Lekende barn og Trygge barn. Disse områdene tar for seg det vi mener er de viktigste forutsetningene for å kunne skape gode barnehager og gi barna en god start som varer hele livet!


SUNNE BARN HOVEDMÅL

Legge grunnlaget for god helse og et godt kosthold som gir overskudd til lek og læring, gjennom måltider og matlaging som bidrar til måltidsglede, deltagelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barn og voksne.

KOSTHOLD ER EN DEL AV ET GODT BARNEHAGETILBUD Å leve sunt handler om å spise variert så du får dekket behovet for alle næringsstoffene kroppen trenger. Da vil kroppen fungere optimalt, du yter mer og trives bedre. Men å leve sunt er også mer enn energi og næringsstoffer. Mat og kosthold handler om læring, trivsel og kultur. Mat og kosthold handler om omsorg og kjærlighet.

Å GI BARNA GOD OG NÆRINGSRIK MAT, ER EN DEL AV DEN DAGLIGE OMSORGEN I BARNEHAGEN. Vi ønsker å bidra til at barn får et sunt og variert kosthold med tanke på god helse og overskudd til lek og læring. Et godt kosthold sammen med fysisk aktivitet gir bedre fysisk form og mer overskudd til å takle hverdagens utfordringer og forebygge livsstilssykdommer. Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Vi er opptatt av å se det enkelte barn og gi dem muligheter til lange leke og læreperioder inne og ute. For oss er derfor et sunt kosthold en naturlig del av den daglige omsorgen i barnehagen.


INGEN MATPAKKE I VÅRE BARNEHAGER Barna spiser frokost, lunsj og et mellommåltid på ettermiddagen i barnehagen. Barna har ikke med seg matpakke, men en tursekk innimellom. Vi serverer mat som er variert for å sikre inntak av viktige næringsstoffer som gir barna ulike smaksopplevelser.

Kunnskap

Kostvaner

Vi stimulerer til nysgjerrighet og interesse for hva man spiser, og hvor maten kommer fra.

Barna er med i matlaging og borddekking.

Barna får kunnskap om hva som er et sunt kosthold og god helse.

Barnehagen er ikke bare med på å forme barnets kostvaner i dag, men også kostvanene barna vil ha når de blir eldre.

Barna får trening av finmotorikk, selvstendighet og språk gjennom måltidet.

Kostvaner i barnehagen legger grunnlaget for god start som varer hele livet!

er d l o at th Kos bare m a enn r e aren er m s e l fel finn

n er e rosesser m t e d i o Målt nnelsesp a lærer da arn ner hvor ed, og b tradisjo st rer, er. kultu g norm o


MÅLTIDENE I BARNEHAGEN Frokost gir kroppen energi etter en natts søvn hvor kroppen går på sparebluss og energilageret blir mindre. En god lunsj bidrar til jevnt blodsukker som holder humør og konsentrasjon oppe. Ettermiddagsmåltidet er et sunt mellommåltid som gir energi fram mot middagsmåltidet hjemme.

EN JEVN MÅLTIDSRYTME GIR; Bedre konsentrasjonsevne Mindre sultfølelse Økt forbrenning Mer overskudd og bedre humør Mindre lagring av fettvev Stabilt blodsukker

Maten inneholder næringsstoffer som legger grunnlag for vekst, utvikling, vedlikehold og prestasjon. Måltidene skal i løpet av en uke være varierte slik at barnet får i seg de næringsstoffene det har behov for. Å spise variert er det beste utgangspunkt for et sunt kosthold. I samarbeid med hjemmet legger vi til rette for at barn med allergier og andre behov også kan spise variert.


I VÅRE BARNEHAGER ET FULLVERDIG KOSTHOLD

er drikke til måltidene vann, skummet melk, ekstra lettmelk eller lettmelk

Alle måltider i barnehagen er fullverdige, noe som innebærer at de skal inneholde minst en matvare fra hver matvaregruppe:

er vann tørstedrikk mellom måltidene

Brød/korn/potet/pasta Frukt/grønnsaker/bær Fisk/sjømat/kjøtt/egg/ost/erter/bønner

ønsker vi variasjon i kostholdet og serverer varme måltider minimum en gang i uken foretrekkes magre kjøtt og kjøttprodukter, fisk og grønnsaker som varmmat er det viktig at maten skal smake godt og være næringsrik

MAT TIL FEIRING, FEST OG MARKERINGER Vi ønsker å videreføre matkultur – og tradisjon, og det som hører til ved gjentagende markeringer og arrangementer. Bla. 17. mai- feiring, Lucia og karneval. Det er viktig for oss å ha kunnskap om matvaner og tradisjoner i ulike religioner. Vi samarbeider med hver enkelt familie om hvilke tradisjoner og matkultur de har i sin religion. Alle barna blir kjent med og får respekt for de ulike tradisjoner og kulturer som vi har i barnehagen.

Bursdagsfeiring

Det er barnehagen som har ansvaret for det som serveres og skjer i barnehagen ved barnas bursdager. De gjennomføres uten servering av søt mat og drikke.

er mat og drikke med mye tilsatt sukker og salt tatt vekk legger vi til rette for at barn med allergier og andre behov også kan spise variert, i samarbeid med hjemmet får barna kunnskap om tradisjoner og forskjellige matprodukter bruker vi gode og næringsrike matvarer deltar barna i tilberedning av mat og voksne er delaktige og spiser sammen med barna under måltidet er måltidet en øvelse i å vise omsorg for hverandre


GOD HYGIENE ER VIKTIG I BARNEHAGEN Smitte og sykdom God hygiene er viktig for å unngå smitte og sykdom både for barn og voksne i barnehagen. God hygiene læres best i felleskap med andre for å fremme god helse.

Gode rutiner Barna i barnehagen skal gjennom daglige rutiner få kunnskap og erfaring med gode hygieniske tiltak. Dette skal bidra til at de selv får gode rutiner for egen hygiene i fremtiden.

I VÅRE BARNEHAGER har vi såpedispensere og papirhåndklær ved alle håndvasker, og bruker alltid varmt vann og såpe ved håndvask vasker alle hendene godt før vi lager mat har vi med våtservietter når vi er på tur ut fra barnehagen vasker vi alltid hendene godt etter toalettbesøk, bleieskift og nesetørk sørger vi for at barna vasker hendene når de kommer inn fra lek og opphold ute lærer barna at de skal unngå å nyse og hoste på hverandre har vi rutiner for at fellesleker av plast og tre vaskes regelmessig med rengjøringsmiddel og varmt vann, og tøyleker vaskes i vaskemaskin har vi gode rutiner når det gjelder hygiene på kjøkken, i kjøleskap og tilberedning av mat i vår internkontroll


HOVEDMÅL Legge grunnlaget for god helse og et godt kosthold som gir overskudd til lek og læring. Delmål 1 Gi barna sunne matvaner og et godt kosthold. Tiltak Legge opp til 3 måltider hver dag Være reflekterte voksne som benevner hva vi spiser og snakker om sunne matvaner Legge til rette for regelmessige måltider

Delmål 2 La barna delta aktivt i måltidet. Tiltak Barna hjelper til med å dekke bordet Barna får tilbud om å smøre mat selv Barna deltar i forberedelser og tilberedning av mat

Delmål 3 Stimulere til gode hygienerutiner. Tiltak Barna vasker hendene regelmessig Gode rutiner for hygiene i barnehagen Alle voksne er gode forbilder for barna


AKTIVE BARN HOVEDMÅL

Barn skal oppleve glede, mestring og et positivt syn på egen kropp gjennom variert fysisk aktivitet.

VI LEGGER TIL RETTE FOR AT BARNA SKAL HA NOK FYSISK AKTIVITET Allerede fra spedbarnsalderen er læring av bevegelser en viktig del av barnets totale utvikling. Her legges grunnlaget for vekst og det er derfor viktig at små barn får anledning til å utfolde seg allsidig i fysisk aktivitet og lek. Utviklingen av de grunnleggende bevegelsene

som å krabbe, gå, løpe og hoppe kommer ikke av seg selv, men må læres. Barnet bør få trene på disse bevegelsene i ulike sammenhenger og i ulike fysiske miljøer. I tillegg vet vi at fysisk aktivitet har en positiv effekt på barnets selvtillit og selvfølelse.

AKTIVITET UTVIKLER Normal vekst Fin- og grovmotorikk Styrke Utholdenhet og bevegelse God helse Matlyst, søvn, kognitiv utvikling, psykisk helse og lek


ET AKTIVT LIV Et aktivt liv er den beste forebyggingen mot en rekke sykdommer, som for eksempel hjerte- og karsykdommer, fedme, muskelplager og diabetes. Tilstrekkelig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og

utvikling av kroppen og for utvikling av motorikk, styrke, utholdenhet og bevegelighet. Kroppen vår er konstruert for bevegelse, og denne bevegelsesevnen er fundamental i barns oppvekst.

BEVEGELSE BÅDE UTE OG INNE Ved å la barna være mye ute, møter de naturlige utfordringer som gir dem sjansen til sansestimulering og til å utvikle robusthet. Dette skjer i omgivelser der barna finner utfordringer tilpasset sitt utviklingsnivå, enten i barnehagens uteområde eller i nærområdet. Våre barnehager skal ha arealer og utstyr nok til lek og varierte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring, sanseerfaring og muligheter for

læring og mestring. Det fysiske miljøet ute eller inne skal ikke begrense barns muligheter til egenstyrt aktivitet, men være utfordrende og gi muligheter til utforsking på egenhånd, samtidig som det er trygt. Uteleken gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Uteleken byr på store utfordringer når det gjelder å bevege seg. Dette er bra for barnas motoriske utvikling!


I alle vüre barnehager bruker vi programmet Micromotus flere ganger i uken. Micromotus er bevegelse til musikk og historier og bidrar til fysisk aktivitet, bevegelsestrening og mestring hos de aller minste pü en leken, gøyal og gjenkjennende müte. Bevegelsene som brukes i historiene er alle grunnleggende basisferdigheter satt sammen av fysioterapeuter. Grunnhistoriene vi bruker er laget av ansatte i vüre barnehager som jobber med barn hver dag, i tett samarbeid med skuespillere, komponister og musikere som skreddersyr programmet.


VI OPPMUNTRER TIL AKTIVITET SOM ER HUMØRFYLT, POSITIV OG UTVIKLENDE BASISFERDIGHETER Barn er født til bevegelse og har et naturlig behov for å bevege seg. Gjennom kroppen sanser, opplever og lærer barnet. Lek og bevegelse har derfor betydning for barnets helse, vekst og utvikling. Ved å jobbe med basisferdighetene utvikler barna motorikken, utholdenheten og bevegeligheten parallelt. GLEDE OG MESTRING Vi har et mangfold av barnehager. Idrettsbarnehager, naturbarnehager, EQ-barnehager med mer. Målet i alle våre barnehager er at barna opplever glede, mestring og får et positivt syn på egen kropp gjennom fysisk aktivitet. Det er vårt ansvar som voksne i barnehagen å fremme aktivitet som er humørfylt, positiv og utviklende, for alle barna i barnehagen.


VI BRUKER NÆRMILJØET OG NATUREN AKTIVT

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Store muligheter for lek og læring ligger i utemiljø og nære naturområder. Friluftsliv og naturopplevelser er viktig både for barnas totale utvikling og for å fremme kunnskap og holdninger til natur og miljø.

I våre barnehager ser vi på skogen som en unik arena for læring både sosialt, motorisk og med tanke på at barna skal få en forståelse av sammenhengen i naturen. At barna lærer å bli glad i naturen, kan få barn til å ville ta vare den. De forskjellige nærmiljøene innbyr alle til aktivitet og lek som hvert enkelt barn kan få ta del i.


HOVEDMÅL Barn skal oppleve glede, mestring og et positivt syn på egen kropp gjennom variert fysisk aktivitet. Delmål 1 Barna får utfordringer som de mestrer og som de kan strekke seg etter. Tiltak Jevnlig bruk av Micromotus Vi tilbyr barna flerfunksjonelle leker Vi tilbyr barna aldersrelaterte leker

Delmål 2 Barna har et lekemiljø inne og ute som stimulerer til aktivitet. Tiltak Aktive voksne legger til rette for utfordringer inne/ute Vi har fleksible rom som inviterer til bevegelse inne

Delmål 3 Barna er mye ute og bruker nærmiljøet og naturen aktivt. Tiltak Jevnlig bruk av skog og mark Barna er på turer i nærmiljøet Barna er ute hver dag


LEKENDE BARN HOVEDMÅL

Alle barn i våre barnehager skal ha et godt leke- og læringsmiljø, tid til lek og reflekterende voksne.

Lek er læring

Helhetlig læringsbegrep

Lek er barndommens kjennemerke.

Barnehagen er en trygg omsorgsarena, og en viktig læringsarena, og den aller første delen i et utdanningsløp for barna våre.

Barn leker fordi leken er nødvendig for å vokse og utvikle seg. Leken er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. Den er en tilstand det er fint å være i, samtidig som det er barnet som har kontroll over sin medvirkning i leken, og tar ansvar for den. Lek er ikke bare lek – Lek gir glede og er lystbetont samtidig som den er barns viktigste arena for læring. Lek er læring, og barnehagens helt sentrale arbeidsmetode. E.Erikson (1969) mener at lek er den mest naturlig helbredende aktivitet som naturen har gitt oss, -et viktig aspekt for våre barns velvære.

Våre barnehager bygger sin virksomhet på et helhetlig læringsbegrep. Det stilles opp mot et syn på læring der pedagogisk virksomhet primært dreier seg om å strukturere og formidle en bestemt kunnskapsmasse i løpet av et avgrenset tidsrom som for eksempel i en fysikktime på skolen. De viktigste læringsituasjonene i en barnehage oppstår i daglig samspill, lek og vennskap mellom barn, og i samspillet mellom barn og voksne.


Faglige ferdigheter

Begreper Vennskap Selvregulering Tall

Konflikt håndtering

Bokstaver

Sosiale ferdigheter

Problemløsning

Motorikk

Oppmerksomhet

Selvutvikling Kommunikative ferdigheter

LEKEN GIR BARN VIKTIGE FERDIGHETER

Persepsjon

Ferdigheter Gjennom leken får barn motoriske, kognitve, kommunikative, og sosiale ferdigheter. Leken er identitetsskapende og bidrar til at barn får en forståelse av seg selv og felleskapet på en rekke ulike områder. Voksenrollen Å skape rom for leken, og å ha personale som kan mye om lek, er å ta på alvor noe av det som er aller viktigst for barn. Både her og nå, og som grunnlag for videre utvikling og læring.


ET HELHETLIG SYN PÅ LÆRING Et helhetlig læringsbegrep er et grunnleggende utgangspunkt i våre barnehager. Det baserer seg på at all læring skjer i det daglige samspillet mellom barn - barn og barn - voksen. Det dreier seg om de formelle, så vel som de uformelle læringsprosesser som skjer i hverdagen.

Det dreier seg om å kunne lekeregler og å knytte vennskap. Den sosiale læringen foregår i barnets daglige samspill med andre mennesker. Kvaliteten på samspillet barna imellom og mellom barn og voksne, bestemmer om utviklingen går i ønsket retning.


PERSONALET DELTAR I BARNS LEK At voksne skal være tilstede, observere og delta i lek, veilede, og hjelpe barna inn i lek, er sentralt i læringsarbeidet vårt. Vårt personale har lekekunnskap og deltar i lek på barns premisser, initierer lekesituasjoner og bruker leken som arena for læring. I praksis betyr dette at vi finner «lommer» i leken der vi kan samtale med og veilede barna og dermed forsterke barns læringsutbytte. Leken er barns hovedaktivitet og danner grunnlaget for deres sosialisering, utvikling, læring og danning.


LANGE LEKE OG LÆRINGSPERIODER OG ET GODT LEKEMILJØ Næring For at leken skal blomstre trenger barna tid, plass, og noe å leke med. Leken trenger også næring som enkeltbarnet får gjennom erfaringer og opplevelser, både i barnehagen så vel som i barnehagens nærmiljø. Barn trenger trygghet, trivsel og omsorg i barnehagen, for å våge og kaste seg ut i leken. Organisering For å ivareta leken kan barnegruppene deles, både ute- og inne arealet tas i bruk og avdelingene er innredet etter barns behov. I barnehagehverdagen har vi lagt vekt på god tid til lek, og vi er opptatt av at dagen ikke skal bli for mye oppstykket. Voksenstyrte aktiviteter ønsker vi i størst mulig grad å legge naturlig inn i barnehagedagen.


HOVEDMÅL Alle barn i våre barnehager skal ha et godt leke- og læringsmiljø, tid til lek og reflekterende voksne. Delmål 1 Barna har lange leke og læringsperioder gjennom en barnehagedag. Tiltak Vi har gode beskrivelser og kunnskap om lange leke og læringsperioder Vi har en dagsrytme som gir tid til lek Vi bruker hele barnehagen til lek Vi deler barna i grupper Vi har barn som kan leke og vise enighet, gjensidighet og turtaking

Delmål 2 Barna har et godt og utviklende leke og læringsmiljø. Tiltak Vi tilrettelegger materiell og utstyr Vi tilrettelegger for allsidige aktiviteter Vi er bevisst på innkjøp av lekemateriell Vi har gode rutiner på planlegging og evaluering av barnehagens leke- og læringsmiljø

Delmål 3 Vi har voksne med lekekunnskap, og som bruker leken som arena for læring. Tiltak Voksne med felles kunnskap om lek Voksne som legger til rette for lek Voksne som starter lek Voksne som verner og utvikler lek Voksne som observerer lek Voksne som samtaler med barna om lek Voksne som bruker de verktøyene som er utviklet i Barnehagenett


TRYGGE BARN HOVEDMÅL

Trygge barn som vokser og utvikler seg sammen med andre og opplever mestring, nærhet og inkludering i hverdagen.

TRYGGHET - KJERNEN I BARNS UTVIKLING TRYGGHET GJENNOM 4 OMRÅDER

1 2 3 4

Voksenrollen - Autoritative voksne Utvikling av den profesjonelle verktøykassen. Barnas arbeidsmiljø Lek og vennskap er det viktigste i barnehagen. Barnas fysiske lekemiljø Vi har lekeområder som stimulerer til lek, læring og utvikling. Foreldresamarbeid Det er vårt ansvar å skape et godt grunnlag for en god relasjon med foreldrene.


TRYGGHET & UTVIKLING Barnehagen skal gi barna troen på seg selv og andre.

felleskap gir barn kunnskap om seg selv i forhold til andre.

De siste årene er det forsket mer på hjernen og dens utvikling. Nyere forskning viser at en god utvikling av barnets hjerne er når barnet:

Ved å bli kjent med det som er forskjellig, blir barnet bevisst seg selv og sin personlighet.

• • •

får nok søvn og riktig ernæring opplever mange repetisjoner av enkle og hverdagslige aktiviteter har trygge og gode relasjoner preget av vennlighet og tilstedeværelse

Barns aktivitet, engasjement og deltagelse i barnehagens

Et barns hverdag er full av små og store utfordringer. Det å være trygg på seg selv og oppleve trygghet i sine omgivelser vil derfor være selve grunnlaget for god lek, læring og utvikling. Trygge barn vokser og utvikler seg sammen med andre og de opplever mestring, nærhet og inkludering i hverdagen.

RELASJONSKOMPETANSE

PRIMÆRKONTAKT - EN GOD START Når barnet begynner i barnehagen, vil det få tildelt en primærkontakt. Det betyr at en av de som jobber på avdelingen vil ta imot og være den nærmeste voksenkontakten både for barnet og foreldrene den første tiden i barnehagen. Primærkontakten vil følge barnet opp for å sikre en god tilknytning.

det første leveåret er å knytte seg til en eller flere nære voksenpersoner. Barnet greier seg ikke alene og må raskt knytte seg til noen som kan ta hånd om det. Barn har evnen til å knytte seg til flere personer som står dem nær, og som gir dem fysisk og emosjonell omsorg, er stabilt til stede i deres liv, og har en nær og positiv relasjon til dem.

For personalet er relasjonskompetanse en del av den profesjonelle verktøykassen. Relasjoner mellom barn og betydningsfulle voksne former og skaper barns oppfatning av seg selv, andre, og miljøet rundt seg.

En viktig del av utviklingen til barnet

Gode relasjoner mellom barn og voksen vil gi barnet positive erfaringer som kan få effekt på lang sikt ved at disse veves sammen med nye positive erfaringer, for eksempel i skolen.

• Primærkontakt tar imot barnet/familien og følger opp den første tiden. • Med mål om en best mulig tilvenning, har barnehagen en dialog med foreldrene om hvor lenge det er nødvendig for barnet at de er med i barnehagen. • Vi passer på at barnet blir presentert for nye ting i et rolig tempo. Rutiner og bli kjent på avdeling er viktigst. Personalet ser an hvert enkelt barn og hvem som er klar for hva. • Personalet er bevisste på at barnet blir kjent med alle voksne på avdelingen.

Utøvelse av god relasjonskompetanse innebærer at man ser på barnet som en selvstendig aktør i sitt eget liv, og man viser respekt for barnets integritet. Voksne hos oss er bevisst på hvordan man reagerer og oppfører seg i samspill med alle barn.

Dette gjør vi i barnehagen:


VOKSENROLLEN

FORELDRESAMARBEID

I våre barnehager jobber vi kontinuerlig med å utvikle personalet slik at de har den nødvendige kompetanse til å møte hvert enkelt barn. I barnehagen møter barna voksne som er: • Autentiske (ekte) og forutsigbare - voksne som setter grenser som barna forstår, og som forstår at barn trenger grenser • Autoritative voksne som er myndige og varme, sensitive og følger godt med, ser, observerer og lytter, og griper inn i barns lek og samvær ved behov • Tydelige og «pålogga» - voksne som setter ord på hva de mener, og er gode til å bruke språket og benevne overfor barna • Kompetente og har store tanker om de små - voksne som møter barna der de er, med rom for alle, og plass for den enkelte

Vi har alltid noe å snakke om Foreldrene er den viktigste omsorgspersonen i barns liv, og hvordan foreldrene har det er betydningsfullt for barnas opplevelse av seg selv og sine omgivelser. Personalet og foreldre må snakke sammen om hva det innebærer å dele omsorgen for barnet. Både personalet og foreldrene bør ta hensyn til at barnet skal greie å fungere på

to arenaer, eller flere hvis barnet har to hjem. Forståelse og samarbeid, dekker ulike sider ved kontakten mellom barnehagen og foreldrene. Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles.

Voksne og barn er likeverdige, men ikke likestilte.

Vi legger vekt på:

Dette gjør vi i barnehagen:

• • • •

• Foreldremøte/ besøksdager for nye foreldre i mai/juni hvor de får informasjon om barnehagen, oppstart, tilvenning og praktiske ting. De får også mulighet for en til en samtale • Sender ut informasjon før barnehagestart om primærkontakt, tidspunkt for oppstart og tilvenning • Tar ansvar for å innhente nødvendig informasjon fra foreldrene –som er eksperter på sitt barn, og samarbeider om en tilpasset tilvenningen etter barnets behov • Gjennom daglig kontakt ved levering og henting av barnet har vi en god dialog med foreldrene. Gir god informasjon om barnet, tar imot beskjeder og følger opp evt avtaler • Ved oppstart sender vi en melding til foreldrene om hvordan barnet har det • Gir tilbud om minst 2 foreldresamtaler pr.år • Gir foreldrene veiledning og støtte etter behov • Fellesarrangementer som for eksempel miljødager, foreldrekaffe og lignende • Foreldremedvirkning gjennom et aktivt foreldreutvalg og samarbeidsutvalg • Foreldrerådsmøter og foreldremøter • Samarbeider med foreldrene om kontakt med aktuelle instanser i kommunen

At barn, foreldre og personale skal få god tid til å bli kjent med hverandre Å skape trygghet og tillit fra første møte Å utveksle informasjon mellom foreldre og personalet Individuell oppfølging Våre barnehager skal være til barnets beste. Barn skal oppleve glede, mestring og trygghet i barnehagen. Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig for det enkelte barnets trivsel, trygghet, utvikling og læring.

I våre barnehager har vi lang og god erfaring i å samarbeide med foreldre. Vi skal møte alle foreldre med respekt og visshet om at alle foreldre gjør det de mener er til det beste for sine barn. Samarbeid betyr regelmessig kontakt mellom hjemmet og  barnehagen der vi utveksler informasjon og drøfter små og store spørsmål.


LEK OG VENNSKAP Barnas arbeidsmiljø Lek og vennskap er det viktigste i barnehagen. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturelle ulikheter.

God lek kjennetegnes ved at barna kan vise enighet, gjensidighet og turtaking. I et lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre.

BARNAS FYSISKE LEKEMILJØ - EN TRYGG PLASS OG LEKE Sikkerhet I våre barnehager setter vi sikkerhet høyt. Barna er forsikret hos oss 24 timer i døgnet gjennom vår egen heldøgns ulykkesforsikring. Hvis ulykken først er ute, har vi ansatte som er opplært i førstehjelp, og vet hvordan de skal handle.

Lekeområder Vi har lekeområder som stimulerer til lek, læring og utvikling. Barnehagens lekeområde både inne og ute gjennomgås systematisk og regelmessig for å sikre at alt skal være trygt og godt for barna. Dette er nedfelt i barnehagens HMS rutiner.


BARN HAR RETT TIL Å BLI SETT OG HØRT Barnas arbeidsmiljø omhandler hva vi mener naturlig bør prege det psykososiale miljøet blant barn og voksne i barnehagen. Barn har rett til å bli sett og hørt og samtidig føle seg trygge på at deres meninger blir respektert uten redsel for mobbing og avvisning. Dette er helt grunnleggende for å utvikle en god sosial kompetanse. Det er i barnehagens hverdagssituasjoner og lek barna får prøvd ut og testet sine sosiale ferdigheter. Vi bruker leken aktivt for å forebygge mobbing og utenforskap i barnehagen. Det er de voksenes ansvar å utvikle inkluderende fellesskap både i barnegruppen og i personalet. Dette jobbes det systematisk med i alle våre barnehager. Barnehagene har nulltoleranse for mobbing og det er utarbeidet egen handlingsplan mot mobbing med tilhørende verktøy som barnehagenettloven og samtalekort.

VÅR EGEN BARNEHAGELOV DISKUTERES MED BARNA REGELMESSIG For at alle barna skal trives, føle seg trygge og lære seg å omgås andre, må vi ha visse kjøreregler i barnehagen. Alle barnehager har laget en egen «barnehagelov» som sier noe om hvordan miljøet skal være i den enkelte barnehage. Loven skal fortelle oss hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre. Loven skal diskuteres med barna i barnehagen regelmessig. Alle barna skal diskutere hver enkelt regel, og konkretisere hva det betyr i praksis. Loven skal henges opp på hver avdeling. Loven fokuserer på positive kvaliteter innenfor sosial kompetanse.

BARNEHAGENETTLOVEN

Barnas arbeidsmiljø skal preges av følgende mål fra «Barnehagenettloven» Jeg sier ifra til en voksen når noe ikke er greit Jeg deler med andre Jeg har lov til å bli sint, men gjør ikke andre vondt Jeg hjelper til, hvis noen trenger hjelp Jeg trøster når noen er lei seg Jeg tar vare på lekene, og rydder når jeg er ferdig


HOVEDMÅL Trygge barn som vokser og utvikler seg sammen med andre og opplever mestring, nærhet og inkludering i hverdagen. Delmål 1 Vi har voksne som er bevisst på hvordan man reagerer og oppfører seg i samspill med alle barn.

Delmål 2 Vi skal skape et godt grunnlag for en god relasjon med foreldrene.

Delmål 3 Vi bruker leken aktivt for å forebygge mobbing og utenforskap i barnehagen.

Tiltak Relasjonskompetanse Kontinuerlig utvikle personalets faglige verktøykasse Gode rutiner for tilvenning og tilknytning gjennom bruk av Primærkontakt Proaktivt HMS arbeide

Tiltak Gode tilvenningsrutiner Gode informasjonsrutiner Kidplan Foreldresamtaler Foredreutvalg og Samarbeidsutvalg. Kundemålinger

Tiltak De voksne har ansvar for et godt psykososialt miljø i barnegruppen Mobbing og utstøting skal ikke skje og det skal nytte å si i fra. «Barnehageloven» diskuteres med barna regelmessig


VÅR MENING Oppholdet i en av våre barnehager skal fylle barn og foreldres virkelighet med mening. Mening som gir opplevelse og skaper minner. For når barn og foreldre slutter i barnehagen vil vi fortsatt være nær. Og vi ønsker at alle skal se tilbake på tiden i barnehagen som god og meningsfylt. Eller sagt med andre ord… EN GOD START VARER HELE LIVET

Se mer på; www.barnehagenett.no og facebook BARNEHAGENENETT AS - Mail: post@barnehagenett.no / Tlf: 69 14 00 11


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.