Lekesikker 2017

Page 1

LEKESIKKER

Etisk handel Giftfritt lekemiljø Lekeplass sikkerhet


Trygge barnehager for lek og læring Vår måte å drive barnehager på bygger på nitidig jobbing og utvikling. Når vi planlegger hvordan våre barnehager skal være tar vi utgangspunkt i hvordan vi selv vil oppleve en barnehage, både som barn og foreldre. Samtidig som vi ivaretar de krav og forventninger myndigheter og samfunnet har. Det er et stort fokus på helse, miljø og sikkerhet for barn, både nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker å ha et bevisst forhold til hva vi omgir oss med og presenterer for barna i våre barnehager. Med økt kompetanse og bevissthet har vi med enkle forandringer og grep gjort tiltak som møter de utfordringene vi ser, for best å kunne legge til rette for en trygg, god og lærerik dag i barnehagen. Vi kaller det LEKESIKKER barnehage. Et samarbeid mellom barnehagene og våre leverandører av leker og forbruksmateriell. Fordi vi ønsker å gi barna EN GOD START PÅ LIVET

å s p u t k Fo gg he y tr


LEKESIKKER Vi deler LEKESIKKER barnehage i tre hovedområder Etisk handel Vi har et bevisst forhold til hva og hvor vi kjøper leker Giftfritt lekemiljø Vi er trygge på at barna befinner seg i et giftfritt, og lekesikkert miljø Lekplassikkerhet Vi sørger for at vi til enhver tid har lekeapparater som oppfyller kravene til sikkerhet på lekeplassen


LEKES ar ! t Vi var s an


SIKKER Visste du at....?

det kan være helseskadelige kjemikalier i barnas leketøy barn er mer utsatt for påvirkning av kjemikalier enn voksne det er strenge krav til innhold av kjemikalier i leker og andre produkter til små barn mange kjemiske stoffer er forbudt i leker og småbarnsprodukter

Dette vet vi, og vi gjør noe med det.Vi viser hensyn og er bevisste

Barn er mer utsatt for farlige kjemiske stoffer enn voksne. Dette fordi deres kropp og hjerne ikke er ferdigutviklet enda. Barn blir kjent med verden gjennom blant annet å putte ting i munnen. Derfor er vi bevisste på at lekene vi har er lekesikre og frie for farlige stoffer. I tillegg er vi bevisste på at formingsmateriell og kjøkkenutstyr som befinner seg i barnas miljø i barnehagen tilfredsstiller våre krav til LEKESIKKER barnehage.


LEKES Vi vet hva vi kjøper

Våre barnehager handler leker og materiell kun gjennom seriøse forhandlere, som tar etisk ansvar i forhold til innkjøp og produksjon av varer og tjenester. Vi etterspør alltid våre forhandlere om hvilke retningslinjer de har i forhold til etisk handel, og kontroll av produkter fra sine leverandører. Våre barnehager tar ikke imot leker eller annet materiell fra foreldre eller andre. Dette for at vi til enhver tid kan være sikre på at det barna leker med ikke inneholder helsefarlige kjemiske stoffer.

Vi sikrer leken ute I våre barnehager blir lekeplassikkerhet ivaretatt ved at barnehagen har interne og eksterne HMS rutiner. Vi tilser at vi til enhver tid har lekeapparater som oppfyller kravene til sikkerhet på lekeplassen. Våre lekeplasser er trygge for barn å leke på. Ulykker kan forekomme, men det skal ikke skje grunnet feil og mangler på våre lekeapparater.

He

sf

n nsy


SIKKER

le! ful

v Be

e! t s is

ti d

m Fre

! tet t e sr


us k Fo iljø m på

- merking Leker som er egnet for hjemmebruk eller i barnehagen skal være merket med CE. Det er fabrikantene som selv står for å kontrollere og merke sine produkter. CE merket innebærer at de oppfyller de europeiske sikkerhetskravene, og det skal være lettere å velge sikre produkter.

Vi


tar ansvar

Våre barnehager handler kun gjennom forhandlere som er godkjente etiske forhandlere. Våre barnehager kjøper leker fra kjente leverandører og produsenter. Våre barnehager spør leverandøren /produsenten om vi er usikre på noe. Våre barnehager tar ikke imot leker, eller materiell fra foreldre, ansatte eller andre. Våre barnehager kontrollerer leker og utelekeplassen jevnlig.


Ønsker du å starte prosessen hjemme? Få oversikten over leker dere har hjemme. Kom i gang. Det viktigste er å begynne et sted. Er plastleken myk, ikke CE merket og eldre enn fem år? Lukter det parfyme eller ubehag av lekene? Har dere vesker, sko, belter, smykker m.m. av bly som er ment for voksne? Har dere plastleker som er klissete eller klebrige? Leker barna med kasserte tastaturer, mobiler eller annen elektronikk? Mangler lekene kvalitets- eller miljømerke?

Kan du krysse av på en eller flere på denne listen, bør du vurdere å kaste leken.

Les mer på www.barnehagenett.no Les mer på www.erdetfarlig.no Barnehagenett AS

T: 69 14 00 11 M: post@barnehagenett.no W: www.barnehagenett.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.