__MAIN_TEXT__

Page 1

Barkåkrabladet

2020

#4

en hälsning från Barkåkra församling

tro och liv 1


innehåll 3

Herde Per har ordet

4

Ung och engagerad

7

Tro, hopp & kärlek

8

Diakonen i gudstjänsten

9

Personalnytt

10

Århundradets regn

12

Julquiz

14

Ställ upp i kyrkovalet

16

Julinsamling - ”bryt en tradition”

18

Musik i gudstjänster

20

Kalender

22

Såhär når du oss

23

Adventsbön

24

Korsordet

©Barkåkra Församling Vinter 2020 Ansvarig utgivare: Kyrkoherden Redaktion: Martina Slater, redaktör Per Gyllenör Mats Bengtsson Peter Jonsson Layout: Martina Slater Foto: Martina Slater/Bildbanken IKON/Unsplash/Pixabay/Anders Nilsson Omslagsfoto: Martina Slater Tryck: Tryckaren i Engelholm Den som sänder in material, text och bild, anses medge digital lagring och godkänna ändring av material och publicering. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och korta ner texterna. Materialet publiceras även på internet. 2


” ”

Det går en bro mellan tro och liv.

tro och liv Du håller Barkåkrabladet i din hand. Församlingsbladet har fått ett nytt utseende. Temat är tro och liv. Tro och liv hör ihop, liksom söndag och vardag hör ihop och kyrka och bygd. Med tro och liv som ledord vill vi att kyrkan ska vara vardagsnära och relevant för människor i vår församling. Vi arbetar för att kyrkans gudstjänst ska ha betydelse för min vardag och min plats på jorden. Så är gudstjänsten tänkt att vara. Att kristen tro och människors vardag hör ihop är den enkla anledningen till att det firas gudstjänst i vår kyrka i Barkåkra sedan århundraden tillbaka. Människors erfarenhet att gudstjänsten fungerar för livet ligger bakom kyrkans tusenåriga närvaro i vår församling. Gudstjänsten och riten följer oss genom livet. De gudstjänster som markerar livets olika passager har vi firat i generationer. De ramar in livet och ger mening

och mål åt livsresan: I dopgudstjänsten tar Gud emot en ny människa i sin kyrka och vi får tacka för livet som ständigt förnyas. Konfirmationsgudstjänsten fördjupar förståelse för hur livet hänger ihop och kan förstås i ljuset av kristen tro i en ung människa. Vigselgudstjänstens välsignelse över två människor är ett insegel på livslång samhörighet och ansvarstagande. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi våra döda i Guds nåderika famn. Minnena som finns kvar - ett kors runt halsen, en tummad Bibel på nattduksbordet, ett bröllopsfoto från vigseln i kyrkan och ett kondoleanskort från en begravning. Det går en bro mellan tro och liv. Det sätter mig i förbindelse med historien. Kyrkan är dåtid, nutid och framtid. Det förpliktar till att arbeta för en vardagsnära kyrka där tro och liv går hand i hand. Herde Per Foto: Anders Nilsson

3


Ung och engagerad Maria Toft Soares är aktiv i Barkåkra församling sedan barnsben och sitter nu som ledamot i både kyrkofullmäktige och kyrkorådet. För Maria är gemenskapen och den trygga miljön den största fördelen med att vara engagerad i församlingen. VAD BETYDER TRO FÖR DIG? Jag tänker att det måste finnas något mer i den här världen än bara vi. När allt flyter på i vardagen tänker vi inte så mycket på tro men i svårigheter, och sorg exempelvis, blir det mer påtagligt att tron är viktig. Vi hittar förhoppningsvis tröst i tron och kan hantera näras bortgång med hjälp av tanken att vi ses igen. Det är i de svåra situationerna som tron blir starkare. Sedan är det viktigt för mig att lära mina barn om människors lika värde och det tycker jag finns i tron. PÅ VILKET SÄTT ÄR DU AKTIV I FÖRSAMLINGEN? Det började redan som barn här i Vejbystrand. Jag gick på Kyrkans barntimme, precis som alla andra barn i byn. Sedan fortsatte jag i alla aktiviteter under barndomen och konfirmerade och gifte mig i Barkåkra kyrka. När barnen var små gick jag med dom till Lillkyrkis och nu när de är större brukar vi vara med på Bönan. På Bönan träffade jag Lisbeth (Andersson, ordförande i kyrkorådet reds. anm.) och vi pratade om att jag 4

skulle delta som kandidat till kyrkorådet. Där blev jag invald 2017. HUR HAR TIDEN SOM FÖRTROENDEVALD VARIT? Väldigt lärorik! Jag har lärt mig hur kyrkans organisation är uppbyggd och hur man kan vara med och påverka - allt från verksamheternas utveckling till rekryteringar i församlingen, samt hur kyrkans medel förvaltas. Det är en väldigt god gemenskap i kyrkorådet. Vi verkar tätt med kyrkoherden och de anställda i församlingen så det är verkligen en bra grupp. Det finns mycket kompetens och erfarenhet i gruppen, men vi behöver lite nya ansikten så jag ser fram emot att fler vill engagera sig i församlingen och vara med och bli förtroendevalda. VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT VARA ENGAGERAD I SIN FÖRSAMLING? Gemenskapen. Det är också en lugn plats att mötas på, i kyrkan eller

församlingshemmen, och det gäller såväl de yngre som äldre i exempelvis caféverksamheten. En trygg miljö, tycker jag. Jag brinner mycket för barnoch ungdomsverksamheten. Jag hoppas att den får finnas kvar och utvecklas. Vi har så fina lokaler och bra ledare. Det finns många barn som inte är intresserade av sport och jag tänker att man kan hitta en meningsfull fritid med nya vänner och gemenskap även inom kyrkan, precis som i lagsporter.


Det är i de svåra situationerna som tron blir starkare.

Maria Toft Soares

Ålder: 36 Familj: Man och 3 barn Yrke: Massör Aktiv som: Ledamot i kyrkorådet och kyrkofullmäktige, kyrkvärd samt aktiv i olika verksamheter som anordnas av församlingen. Så firar jag jul: Hemma hos mamma och pappa med ett stort julbord! 5


Bibelord 1 Korintierbrevet 13:4-13 ”…Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.” Håll dig lugn. Tvivla inte. Eller åtminstone tvivla mindre! Använd och låt din tro-, hoppoch kärlekskompass visa dig vägen när du navigerar emellan skären och paradisöarna på livets resa. Och du, kämpa vidare. Du är aldrig ensam i din kamp. Om Gud är med dig, vem kan vara emot dig? Låt kärleken ta över! Lev i tron, på hoppet och givetvis lev fullt ut i kärleken! STÖRST av allt ÄR KÄRLEKEN!

6


Sliten klyscha eller livskompass? TRO, När virus sprids, naturkatastrofer eller annat negativt inträffar i vår närhet, gör det något med människosläktet. När det sker på distans är det lättare att avfärda det och t o m glömma bort det, det ligger i vår natur. Det finns de som tror på allt, medan andra nonchalerar det mesta. Vissa har kanske problem med överheter, statsapparater eller annat som försöker styra oss. Sedan finns även de som tror på det osannolika! Dagens läge har vi aldrig varit med om förut i samma utsträckning. Många äldre drar kanske paralleller med tidigare upplevelser av svårigheter, självupplevda eller som berättats för dem. I svårigheterna prövas tron. Har man inte trott innan, så kanske man börjar så smått att ”damma” av sin barnatro. Eller börjar man fundera på om det finns något som är större än mig själv och ”kastar iväg” en liten bön...för säkerhets skull.

HOPP &

KÄRLEK

Vi lever alla på hoppet vare sig vi vill eller ej. Jag tror verkligen att hoppet är det sista som lämnar oss. På en tur upptäckte jag en skylt på en liten stuga, där stod ”Hoppet!”. Ibland funderar jag på vad det verkligen innebar för den som satte upp skylten en gång. Stängde skyltens innebörd ute all oro, sorg, tvekan och tvivel? Påminde den om Hoppets underbara kraft om förnyelse, framtid och möjligheter att kunna hantera det onda som skulle komma och som vederbörande klart och tydligt motade bort vid sin dörr? Samtidigt proklamerade den att här inne lever vi i och på Hoppet!

Kärleken mellan medmänniskor är både enkel och svår, men vi ser också dagligen att omsorgen om varandra verkligen kan ”förflytta berg”. I dagens läge med pandemin är oron stor hos många. Jag kan också konstatera att våra ungdomar och ”fyrtiotalister” har en annan syn på det här med restriktioner och uppmaningar. Vad är kärlek i denna situation? Människans förmåga eller oförmåga till kärlek påverkar allt det vi gör och tänker. Kampen mellan empatin och egoismen är, som vi alla vet, ständigt pågående. Ibland segrar det ena och ibland det andra. Men visst påverkar kärleken stora negativa händelser såsom pandemier, krig eller andra onda saker? Människans uppfinningsrikedom speglar och väcker det goda inom oss! Det goda vinner över det onda på något fantastiskt vis! Kanske inte som vi tror utan ännu bättre.

Nu har jag upptäckt att skylten och dörren är borta och även de som bodde där. Jag hoppas att man tog med hoppet mot det nya målet. Vi hoppas ständigt och det ligger i vår natur att ständigt leva på hoppet. Det räcker med att du själv tänker på hur dina egna tankar om hopp påverkar ditt liv och hur du hoppas på saker och ting!

Men snälla du: fortsätt att följa restriktionerna både för din och andras skull. Tänk på dina medmänniskor omkring dig, av kärlek. Kärleken övergår allt förstånd!

Diakon Mats

7


Diakonen i gudstjänsten Att tro och liv hör ihop syns särskilt tydligt när församlingens diakon medverkar tillsammans med prästen i gudstjänsten. Diakonens medverkan i gudstjänsten är viktig för att knyta samman vardagslivets tjänande med mässan. Diakoni är så att säga gudstjänstens fortsättning i veckan. Det jag möter i kyrkan - lever jag i min vardag. Mässan ska beröra och göra något med oss. Diakoni är inte bara ett socialt arbete bland ensamma och behövande i största allmänhet. Den kraftsamlar i gudstjänsten och utgår från altaret. Diakonin är ett kärlekens tecken och en grundläggande livsyttring för kyrkan. Församlingen behöver se sina diakoner i tjänst vid altaret för att förstå deras uppdrag. Diakonen känns igen på sin snedställda stola (bandet som går över bröstet). I gudstjänsten ber vi för de nödställda och behövande, vid altaret delas bröd och vin lika bland gudstjänstfirarna. I vardagen möter diakonen de som han ber för i gudstjänsten och brödet delas vidare bland behövande i form av hembesök, samtal, sorgegrupper och mycket annat. Likavärdet är grundläggande för kyrkans människosyn. Välsignelse läses över församlingen efter gudstjänsten och vi sänds alla att vara vardagsdiakoner i veckan. Tro och liv – liturgi och diakoni. Utan diakoni – ingen kyrka. Herde Per

8


Lycka till, Daniel!

Lycka till, Alex!

Trettonde augusti 2013 kom Daniel Rohne till Barkåkra församling som ny pedagog. Det har varit sju år då Daniel delat med sig av sin kompetens som pedagog och bjudit på sig själv som den glada och trevliga person han är. Hans stora hjärta för barn och unga har säkert satt spår hos många konfirmander och unga vuxna genom åren. Tiden som konfirmand är en viktig tid i livet då mycket grundläggs av människosyn och livsperspektiv. Kyrkans bidrag är viktigt. De som vi möter i konfirmandarbetet bygger morgondagens samhälle. Daniel har bidragit med mycket.

Alexander Bille lämnar oss för nya äventyr i annan församling. Alex har varit en fantastisk resurs i såväl barn- och ungdomsarbetet som i arbetet bland vuxna och äldre.

Tack Daniel, för vad du betytt för Barkåkra församling, och lycka till med teologistudierna. Kanske får vi höra dig predika i vår kyrka när/om studierna leder till prästvigning. Det ser vi fram emot. Herde Per

Alexander har under sin korta tid hos oss hunnit bidra med mycket gott i både församlingen och arbetslaget och har visat sig vara en riktigt duktig diakon med stor bredd i sin kompetens. Stort tack Alex, för tiden i Barkåkra, och varmt lycka till på nya äventyr! Herde Per

Välkommen till oss, Katarina! Hej Barkåkra församling! Katarina är mitt namn och jag är på väg till er! Detta är något som jag ser fram emot med stor glädje: att få bli del av er fina församling! Jag är församlingspedagog och kommer i huvudsak att jobba med barn och familj samt ungdomar i församlingens verksamheter. Jag hoppas att tillsammans med ett härligt team få vara en medvandrare och en del av den bro som leder till nyfikenhet på tro. Guds rika frid till er alla! Vi ses snart! Hälsningar Katarina

Vår nya

församl ingspedagog ! I högmässan på Första söndagen i advent, 29:e november, tar vi emot vår nya församlingspedagog Katarina Ahl. Med glädje och förväntan varmt välkommen till oss i Barkåkra, Katarina. Herde Per 9


Århundratets regn

Århundradets regn drabbade Malmö söndagen den 2 september 2014. På 24 timmar föll 100,1 mm regn vilket är rekord för Malmö och medförde stora översvämningar. Århundradets regn drabbade Barkåkra sex år senare: tisdagen den 18 augusti 2020. Väderleksrapporten i Helsingborgs Dagblad angav att det skulle bli en solig dag med högsommarvärme: uppåt 28-29 grader och inget regn i sikte. Det blev precis så varmt och soligt som det stod i väderleksrapporten fram till klockan tretton. Då började det mulna och ett lätt regn blötte personalen som i behaglig sommarklädsel var sysselsatt med gravskötsel på kyrkogården. Vi spanade uppåt i skyn och sade till varandra - behöver vi regnkläder? Nej, det blir nog bara en liten skur. Det slutade strax att regna och vi fortsatte med krattningen en stund. Men sedan började regna igen och nu kom det ganska häftigt! Vi tog skydd under några träd. Det funkade ett tag men snart började vattnet att rinna ned genom bladverket. Kläderna blev blöta och regnet bara fortsatte. Nu sprang vi det snabbaste vi kunde från bortre änden på kyrkogården ner till vårt omklädningsrum. När vi kom fram var vi precis så blöta som man blir när man hoppar i Rönne å med kläderna på, det var inte skönt. På med rena torra kläder och regnkläder och ut igen. Nu började det bli riktigt tufft, det regnade något alldeles kolossalt. Vår första tanke var ”hur är det med prästgården - har det kommit vatten i källaren…?” Vi hade nämligen haft vatten i källaren vid ett tillfälle tidigare i sommar. Vi bestämde oss för att ta oss dit med bilen, slängde in vattenpump, förlängningssladd och en slang i bagaget. Den kraftiga vinden från väster som åtföljde regnet hade nu vänt och kom med orkanstyrka från öster och det tilltagande regnet hade övergått i skyfall! När vi skulle svänga ut på vägen, som går förbi kyrkan mot Förslöv, var sikten nästan noll men vi gasade på och svängde söderut och körde förbi kyrkan och församlingshemmet. På vägen låg en ganska stor gren som blåst ned från en av kastanjerna som står i kanten av kyrkogården, men den 10

gick att passera, och vi tog oss till prästgården vars källare mycket riktigt var full med vatten. Nu stod trafiken helt stilla på den väg vi alldeles nyss trafikerat, en jättegren som delat ett stort träd hade blåst ned på vägen där vi några sekunder tidigare passerat, prata om änglavakt. Samtidigt som detta hände brakade åskan lös, det small med oerhörd kraft som granateld rakt ovanför våra huvuden! Fem dånande smällar inom loppet av några minuter. Strömmen gick och det gick inte att pumpa vatten i källaren. Ovädret avtog något och mina kollegor, med benäget bistånd av en rådig bilist, bogserade bort det nedfallna trädet med hjälp av vår hjullastare. Bilarna som bildat kö på vägen kunde börja rulla igen med regionbussen till Båstad i första ledet. Nu började arbetsdagen nalkas sitt slut. Klockan blev närmre fyra, det slutade att regna, och strömmen kom tillbaka. Nu hade vi möjlighet att överblicka förödelsen som det framforsande vattnet orsakat på gravplatserna och gångarna. Längst ned i det nordöstliga hörnet på nya kyrkogården hade det bildats en stor sjö av vattenmängderna som forsat fram och enligt obekräftade uppgifter kom det 125 mm regn mellan klockan 13 och kl 16 den dagen i Barkåkra. Mitt på kyrkogården låg dessutom en tung gjutjärnsbänk som hade vält omkull i stormen. I centrala Ängelholm där undertecknad är bosatt hade det under samma tid fallit endast 2 mm regn. Sådan skillnad kan det bli när ett åskregn drar förbi och kontentan måste bli: lita aldrig på en väderleksrapport! Kyrkogårdsföreståndare Mats


” ”

Lita aldrig på en väderleksrapport!

11


Julquiz 1. Vad betyder ordet ”Advent”? A. Väntan B. Ankomst C. Ljusens tid D. Början 2. På vilken dag lade man traditionellt lutfisken i blöt i det gamla bondesamhället? A. Tomasdagen (den 21 december) B. Andersdagen (den 30 november) C. Annadagen (den 9 december) D. Luciadagen (den 13 december) 3. Ursprunget till vår jultomte, S:t Nikolaus, var biskop i staden Myra där han delade ut gåvor till fattiga barn till jul. I vilket land ligger staden Myra idag? A. Grekland B. Armenien C. Syrien D. Turkiet 4. I vilka bibelböcker kan vi läsa om Jesu födelse? A. Markusevangeliet och Johannesevangeliet B. Lukasevangeliet och Markusevangeliet C. Matteusevangeliet och Lukasevangeliet D. Johannesevangeliet och Matteusevangeliet 5. Den 10:e december delas Nobelpriset ut. Inom hur många områden ska det delas ut enligt Alfred Nobels testamente? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 12


6. I kyrkan har vi olika liturgiska färger under olika delar av kyrkoåret. Vi kan se detta på bland annat altarkläde och prästens mässkrud. Vilken färg är det på juldagen? A. Röd B. Violett C. Vit D. Rosa 7. Varför firar vi jul? A. Kalle Ankas födelse B. För att få julklappar C. Till minne av Jesu födelse i Betlehem D. För att ha en myshelg mitt i vintern 8. Kyrkan har ett eget år som kallas för kyrkoåret, när börjar kyrkoåret? A. På juldagen B. På nyårsdagen C. På 1:a advent D. På Trettondedag jul 9. Den kända julsången ”O helga natt” kallas ibland något annat, vad? A. Jesus julsång B. Adams julsång C. Josefs julsång D. Marias julsång 10. Vilket år var det första året med julkalender i SVT? A. 1958 B. 1960 C. 1967 D. 1971 De rätta svaren finns på sista sidan, längst ned. 13


Ställ upp i kyrkovalet l a v o k r Ky 19 SEP 2021

Vill du vara med och göra skillnad? Då kan uppdraget som förtroendevald i Svenska Kyrkan vara något för dig! Här får du veta hur du gör för att ställa upp i kyrkovalet. Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. I kyrkovalet 2017 ställde nästan 30 000 personer upp som kandidater och 23 000 valdes till minst ett uppdrag. Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har du och andra en möjlighet att påverka. DET HÄR KRÄVS FÖR ATT BLI KANDIDAT Du som ställer upp som kandidat i kyrkovalet måste: • •

• •

14

tillhöra Svenska kyrkan. vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund, eller tidigare ha varit förtroendevald i Svenska kyrkan. fylla 18 år senast på valdagen. vara kyrkobokförd i det området valet gäller (för kyrkomötet är du bara valbar i det stift där du är kyrkobokförd).

OM DU BLIR INVALD Som förtroendevald inom Svenska kyrkan är du med och bestämmer vad kyrkan ska göra de kommande fyra åren. Det handlar framför allt om tre olika områden: • • •

Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen. Vad det får kosta – budgeten och resursfördelning. Hur de grundläggande uppgifterna ska bedrivas – att följa upp och utvärdera den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro, och att möta och hjälpa utsatta människor.

Om du blir invald gäller det en hel mandatperiod, alltså fyra år. Det är tiden fram till nästa val. Om du inte blir invald på valdagen kan det hända att du utses till ledamot eller ersättare vid ett senare tillfälle, till exempel för att ersätta någon som flyttat.

Ordförande i Barkåkra församlings kyrkoråd - Lisbeth Andersson om sina erfarenheter och varför det är bra att ställa upp i kyrkovalet: I snart 20 år har jag varit förtroendevald, först som ledamot av kyrkofullmäktige, därefter i kyrkorådet och de tre sista mandatperioderna har jag fått förtroendet att vara kyrkorådets ordförande. Under dessa år har jag haft en aktiv roll i församlingen och lärt mig massor. Det viktiga har varit alla möten med människor som engagerar sig, man är inte ensam! Kyrkovalet upplevs av många som oviktigt, men för mig är det tvärtom. Jag vill värna om en demokratisk öppen kyrka, som förmedlar hopp och kristen tro. Men innan valdagen kommer, då de röstande ger de nominerade sitt stöd, måste församlingen ha människor som vill engagera sig genom att ställa upp på en nomineringslista. Det jobbet sker nu och några månader framåt. Om du känner att kyrkans värderingar och arbete är betydelsefullt, kan jag varmt rekommendera att bli förtroendevald! /Lisbeth (som inte kommer att vara med på nomineringslistan detta val, nu är det dags för nya krafter och nya initiativ)

Anmäl ditt intresse senast den 10 januari


Ordförande i Barkåkra församlings kyrkofullmäktige - Johan Lundström om varför det är en god idé att engagera sig i kyrkopolitiken:

Att få möjligheten att ställa upp som förtroendevald i Svenska Kyrkan är verkligen något som jag vill varmt rekommendera, särskilt i Barkåkra församling. Som förtroendevald i kyrkofullmäktige är du med och påverkar hur vår församling ska styras. Man ser till att pengar används på ett sätt som gynnar vår församling. Man ägnar sig åt frågor som är angelägna för Barkåkra församling och alla dess medlemmar genom att besluta om mål och riktlinjer för verksamheten. Naturligtvis är det viktigt att se till att vår vackra kyrka och dess byggnader får de medel som behövs men lika viktigt är det att få arbeta med den fantastiska personalen i församlingen och se till att de har de finansiella resurser de behöver för att bland annat bedriva ett rikt gudstjänstliv, barnverksamhet, diakoni och hjälp till behövande. Som förtroendevald känner man att man kan göra skillnad i enskilda människors liv genom de riktlinjer och beslut som diskuteras och fattas. I september 2021 är det kyrkoval igen. Vill du vara med och påverka något som faktiskt kan göra skillnad i människors liv? Då ska du fundera på att bli förtroendevald i Barkåkra församling. Hör av dig så kan jag berätta mer. /Johan Johan Lundström jtlundstrom@me.com Margaretha Ekelund-Svensson margaretha.ekelundsvensson@ gmail.com

Hur styrs en församling?

Grunden i Svenska kyrkans organisation är församlingarna. Det finns drygt 1 300 lokala församlingar som tillsammans täcker hela landet. Församlingarna har självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund. Församlingens grundläggande uppgift är att:

• fira gudstjänst • bedriva undervisning • utöva diakoni och mission Församlingen är en gemenskap för medlemmar som är bosatta inom församlingens geografiska område. Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i församlingen och dess ledamöter väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. För varje församling finns ett kyrkoråd eller ett församlingsråd som utses av kyrkofullmäktige och fungerar som församlingens styrelse. Varje församling har också en kyrkoherde: en präst med ansvar för ledning, samordning och tillsyn. Dessutom har varje församling en församlingsinstruktion som är ett dokument som berättar om vad församlingen är och vill vara och beskriver det område där församlingen verkar.

15


JULINSAMLING-”BRYT EN TRADITION”

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Årets julinsamling handlar om skadliga traditioner som miljontals flickor drabbas av, bara för att de är flickor. Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp mot flickor. Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra tydligt under julen, vår största kristna högtid. Traditioner är invanda seder och bruk, språk och värderingar som förs vidare i generationer. Ofta skapar de en trygg ram runt våra liv oavsett var i världen vi befinner oss. Men en del traditioner är skadliga. Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp drabbar många flickor runt om i världen. Varje dag gifts fler än

30 000 flickor bort, en del av de inte äldre än 10 år. Var tredje kvinna och flicka utsätts för våld under sitt liv, bara för att hon är flicka. Den pågående coronakrisen innebär att ännu fler flickor och kvinnor utsätts. Arbetslöshet och social distansering leder till ökat våld i hemmet och fler unga flickor riskerar att giftas bort och bli gravida.

Skadliga sedvänjor, strukturer och normer berövar flickor och kvinnor makten över sina liv. Det kan vi inte acceptera!

Att arbeta för att förändra kvinnors och flickors utsatta situation är en nyckel för att nå rättvisa och jämställda samhällen. Men det tar tid att förändra förtryckande strukturer och människor med makt ger den ogärna ifrån sig, trots att rättvis maktfördelning gynnar alla. Tillsammans med våra samarbetspartner världen över kämpar vi för varje flickas rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv.

Årets julinsamling börjar 1:a advent och avslutas Trettondedag jul. act Barkåkra Vi tar gärna emot fler som vill hjälpa oss i vårt arbete. Är du intresserad? Kontakta jeanette.nihlen@

svenskakyrkan.se 16

Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv. Swisha din gåva till julinsamlingen: 900 1223 eller scanna QR-koden bredvid.


17


Musik i gudstjänster 1:a advent 29/11 10.00

Juldagen 25/12 07.00

1:a adventsgudstjänst Johan Odin, trumpet Per Gyllenör/Titti Ertsborn

Julotta Jenny Winstedt, sång Per Gyllenör/Mia Gyllenör

Julafton 24/12 10.00 och 11.30

*

08.00

*

Krubbgudstjänst med konfirmandernas julspel Hans Eriksson/Titti Ertsborn /Mats Bengtsson

Julotta Mia Gyllenör, sång Per Gyllenör/Mia Gyllenör

*

*

Nyårsafton 31/12 16.00 Nyårsbön Lukas Gustafsson, sång Per Gyllenör/Lars Hellberg

Trettonde dag jul 6/1 16.00 Musikgudstjänst Johan Sandberg, sång Hans Eriksson/ Titti Ertsborn

*

*

16.00 Julbön Annika Fransson, sång Hans Eriksson/ Titti Ertsborn

*

* =BILJETT KRÄVS

Se nästa uppslag, sidan 21, för information om biljetthantering.

Annandag jul 10.00 och 11.30

*

Krubbgudstjänst med konfirmandernas julspel Hans Eriksson/ Titti Ertsborn/Mats Bengtsson

18


MUSIKGUDSTJÄNST i B a r k å k ra k y r k a

Trettondedag jul 6 januari klockan 16.00 Titti Ertsborn, sång och piano Hans Eriksson, komminister

g erg, sån b d n a S Johan 19


Gudstjänster i

DECEMBER

6 10.00 2:A SÖNDAGEN I ADVENT GUDSTJÄNST Hans Eriksson/Titti Ertsborn 9 08.30 ONSDAG MORGONMÄSSA Hans Eriksson/Titti Ertsborn 13 10.00 3:E SÖNDAGEN I ADVENT HÖGMÄSSA Per Gyllenör/Lars Hellberg 20 10.00 4:E SÖNDAGEN I ADVENT MARIAMÄSSA Hans Eriksson/Alexander Bille /Lars Hellberg 24 10.00 JULAFTON KRUBBGUDSTJÄNST samt Hans Eriksson/Mats Bengtsson 11.30 /Titti Ertsborn Biljett krävs, avhämtas på expeditionen* 16.00 JULAFTON JULBÖN Hans Eriksson/Titti Ertsborn Biljett krävs, avhämtas på expeditionen* 25 07.00 JULDAGEN JULOTTA samt Per Gyllenör/Mia Gyllenör 08.00 Biljett krävs, avhämtas på expeditionen* 26 11.00 ANNANDAG JUL KRUBBGUDSTJÄNST samt Hans Eriksson/Mats Bengtsson 13.00 /Titti Ertsborn Biljett krävs, avhämtas på expeditionen* 27 10.00 SÖNDAGEN E. JUL GUDSTJÄNST Per Gyllenör/Lars Hellberg 31 16.00 NYÅRSAFTON NYÅRSBÖN Per Gyllenör/Lars Hellberg. Biljett krävs, avhämtas på expeditionen*

JANUARI

1 16.00 NYÅRSDAGEN MÄSSA Per Gyllenör/Lars Hellberg 3 10.00 SÖNDAGEN E. NYÅR HÖGMÄSSA Hans Eriksson/Lars Hellberg 6 16.00 TRETTONDEDAG JUL MUSIKGUDSTJÄNST Hans Eriksson/Titti Ertsborn /Johan Sandberg. Biljett krävs, avhämtas på expeditionen* 10 10.00 1:A SÖN E. TRETTONDEDAGEN HÖGMÄSSA Hans Eriksson/Titti Ertsborn /Alexander Bille 13 08.30 ONSDAG MORGONMÄSSA Hans Eriksson/Lars Hellberg 17 10.00 2:A SÖN E. TRETTONDEDAGEN GUDSTJÄNST Per Gyllenör/Lars Hellberg 24 10.00 3:E SÖN E. TRETTONDEDAGEN HÖGMÄSSA Hans Eriksson/Mats Bengtsson /Titti Ertsborn 31 10.00 SEPTUAGESIMA FAMILJEGUDSTJÄNST Per Gyllenör/Hans Eriksson DOPETS DAG /Lars Hellberg

20


Barkåkra kyrka FEBRUARI

3 08.30 ONSDAG MORGONMÄSSA Per Gyllenör/Titti Ertsborn 7 10.00 KYNDELSMÄSSODAGEN FAMILJEGUDSTJÄNST Per Gyllenör/Hans Eriksson DOPETS DAG /Lars Hellberg 14 10.00 FASTLAGSSÖNDAGEN HÖGMÄSSA Per Gyllenör/Mats Bengtsson /Lars Hellberg 17 19.00 ASKONSDAG ASKONSDAGSMÄSSA Hans Eriksson/Titti Ertsborn 21 10.00 1:A SÖNDAGEN I FASTAN HÖGMÄSSA Hans Eriksson/Titti Ertsborn 28 10.00 2:A SÖNDAGEN I FASTAN GUDSTJÄNST Per Gyllenör/Lars Hellberg

Angående biljetter till våra gudstjänster under julhelgen Vi kommer att hålla öppet men tar ansvar. Då julgudstjänsterna är mycket populära, måste vi ta kontroll över antalet besökare genom att införa biljettsystem, likt det vi hade i våras. Det kommer att finnas 40 biljetter tillgängliga till varje gudstjänst. Såhär går det till: Du ringer till expeditionen 0431-44 54 70 och bokar din biljett alternativt kommer direkt hit när expeditionen är bemannad. Här finns personal 09.00 – 12.00 och 13.00 – 14.00 på vardagar. Det går också utmärkt att mejla oss: barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se Vi tar för närvarande inte emot besök på expeditionen, så för att hämta biljetter ringer du på klockan eller knackar på, så överlämnar vi biljetterna på trappan utanför. Biljetter till julens gudstjänster hämtas senast måndag den 21 december. Eventuella överblivna biljetter kommer att finnas för utdelning i kyrkan under gudstjänsterna.

Med res er va för ändr tion in med anle gar dning av Coro napandem in

Maxantal biljetter att hämta ut per person är 4 st. 21


Ett speciellt tack Utan ideella krafter klarar vi oss inte – så enkelt är det! Diakonala gruppen, internationella gruppen, kyrkvärdar, förtroendevalda och alla andra vanliga bedjare och stöttepelare ett varmt TACK riktar jag till alla er som på ideell grund på olika sätt under året bidragit till att göra Barkåkra kyrka till den folkliga och levande gemenskap som en kyrka ska vara. Ni är alla guld värda. En stor kram och en god och välsignad jul önskar jag er! Herde Per

Såhär når du oss FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

FÖRTROENDEVALDA

Kyrkoherde Per Gyllenör

Kyrkorådets ordförande Lisbeth Andersson 070-575 34 47

44 54 71 070-575 61 83

Komminister 44 54 72 Hans Eriksson 070-202 58 53 Kyrkomusiker 44 54 77 Titti Ertsborn 070-242 35 02 Diakon 44 54 74 Mats Bengtsson 070-580 51 14 Diakon vakant Församlingspedagog Katarina Ahl 0703-96 22 24 Diakoniassistent/kanslist Jeanette Willes Nihlén 073-520 21 06 Församlingsvärdinna Eva Olsson 070-396 22 93 Skäldervikens församlingshem och Barkåkras församlingshem Församlingsvärdinna Jessica Wehlin 073-326 60 91 Vejbystrands församlingshem och Barkåkras församlingshem

22

Kyrkofullmäktiges ordförande Johan Lundström 825 64

BEGRAVNINGSÄRENDEN M.M. Kyrkogårdsförvaltning 44 54 81 Kyrkogårdsföreståndare 44 54 81 Mats Hultmark 070-597 99 58 Kyrk- och Kyrkogårdsvaktrnästare Johan Engström 44 54 82 Kyrk- och Kyrkogårdsvaktmästare Cecilia Svensson 44 54 83 070-396 22 32 Gravskötselavtal m.m. Peter Jonsson 44 54 70

FÖRSAMLINGSEXPEDITION Kanslister 44 54 70 Peter Jonsson 070-828 37 82 Jeanette Willes Nihlén 073-520 21 06

Kamrer Helén Paulsson

44 54 80 0730-850 585

Kommunikatör Martina Slater 076-870 59 00

EXPEDITION & BESÖKSADRESS

Barkåkra Prästgård Barkåkravägen 199 262 91 Ängelholm Telefon: 0431 - 44 54 70

POSTADRESS Barkåkra Församling Barkåkravägen 199 262 91 Ängelholm barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/barkakra

ÖPPETTIDER Måndag-fredag kl. 9 - 12 och 13 - 14 Helgdagar stängt. Vid bokning av förrättning eller lokaler, kontakta expeditionen.


God Jul och Gott Nytt År önskar vi i personalen!

Adventsbön ”Adventsljusen tänder vi ett efter ett, en brinnande bön för sanning och rätt. Det första ska lysa i mig djup härinne, bevara mitt hjärta och värma mitt sinne. Det andra ska lysa för alla jag känner, att alla får plats och kan leva som vänner. Det tredje ska lysa för alla som lider, som kämpar och drömmer om lyckliga tider. Det fjärde ska lysa för marken och skogen, för luft och för hav och vår framtid på jorden. Adventsljusen tänder vi ett efter ett, en brinnande bön för sanning och rätt.”

av Margareta Melin 23


korsordet Bokpriser till de tre först inskickade rätta lösningarna! Skicka till: Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 Ängelholm Märk brevet: ”Korsordet” 

Eller fotografera av och mejla till: barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se

KALLAS OCKSÅ TUSENBRODER

DYSTERGÖKAR TYGSKADA

TRÖTTHET

EFTER MIKA O. FÖRE HABACKUK

NÄS KVARHÅLLANDE

NEPERS OCH EULERS TAL

EN LENNART MILJÖPARTIST

JAPANSK TECKNAD FILMGENRE

KVINNONAMN 1 MOS 3:20

JOH. 6:1-15 VAR MARIA DEN HÖGT … DEN ÄR SVÅR ATT SVÄVA I

LAVETTEN E.U. FÖRR NAMN: 1 SAM 1:12 OCH JOH 3:1 UNG. TVENNE KORT ALFA

ÄGODEL EN LINDGREN

KRÄLDJUR VÄRKMEDICIN

FÖRMINSKAR

EN LINUS WESTERGÅRD GUDS ÅR ORG. FÖR FETMASTUDIER

SYSTER TILL LUKE HIMLAKROPP

DÄRI TÄVLAR CYKLAR

TJÄNSTVILLIGA

FÖRFÖLJER EFTER GT

ETT PARTI I RIKSDAGEN

SÅ LÄNGE ELDEN VARAR

No. 15 DÄR SJUNGS DET

FÖRST OCH SIST I GREKL.

PÄRLBO ORIENTERINGSÄMNEN

ÅNGA FINNS SOM LAGER

BLEV HON I JOH. 8:11 HANDLAT

GJORDE JESUS DEG AV I JOH. 9:6

PASSNINGARNA SLÄPANDE

KAN FJÄRILEN AV HÅVEN

DRABBAD EXTRA ORDINARIE

BEGAV HAN SIG I LUK. 15:20

BIBBLAN I LUND

TIDIGT PÅ MORGONEN

BOETT

FAST VÄTSKA FJÄRDE I RADEN

FN FÖRR ROSTFRI BOSTAD

KÖRSÅNG JEANSMÄRKE

DRAG SKOTSK NÖT DEN KAN SNURRAS PÅ GAFFEL

DEN GAMLE BARRVÄXT DET ÄR EN PLATS ATT HUSERA I

24

KONDENSERAS INNAN LUNCH SPELTILLVERKARE No. 15

ÄR GUD ENLIGT JOH 4:24

Rätt svar Julquiz: 1-B, 2-C, 3-D, 4-C, 5-B, 6-C, 7-C, 8-C, 9-B, 10-D

HA FÖR AVSIKT SOLVITAMIN

PETER NILSSON EN KÄNGU

Profile for barkakra

Barkåkrabladet nr 4 2020  

En hälsning från Barkåkra församling

Barkåkrabladet nr 4 2020  

En hälsning från Barkåkra församling

Profile for barkakra
Advertisement