La mar de contes

Page 2

PRESENTACIÓ

D'històries del mar a la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat en podeu trobar mil i una. És impossible viure en un barri com el nostre i no somiar en aventures fantàstiques més enllà de l’horitzó: fragates submergides, corsaris, pirates, sirenes, sardines submarines, pescadors, balenes blanques, personatges i animals mitològics, illes paradisíaques que amaguen tresors, nàufrags, ciutats exòtiques amb ports bulliciosos, éssers fantàstics que habiten les profunditats de les aigües... Aquesta guia recull el llistat de llibres de la secció La mar de contes de l’àrea infantil i familiar de la biblioteca. Aquí trobareu contes i llegendes per a petits grumets i també narracions i novel·les per a joves pirates. La llista està organitzada de la mateixa manera que trobareu els documents a les prestatgeries: atenent l’edat dels infants, per autors/res, i per generes literaris.

Guia de lectura 2017

1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.