Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat

Barcelona, ES

Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat, és un servei públic gratuït, obert a tothom. Un espai cultural de trobada i d'intercanvi, viu i dinàmic. La seva missió és garantir la igualtat d'oportunitats i el lliure accés a la informació, a la formació i a la cultura de la població en general. Així com afavorir el diàleg, la cohesió social i el desenvolupament cultural del barri de la Barceloneta.

https://www.barcelona.cat/bibbarceloneta

Publications