Page 1

Bangla Post

Year:15 u Issue: 741 u Friday 10 August - Thursday 16 August 2018

FREE

mJÄuJßkJˆ Kj~Kof KnfPrr kJfJ~

Bang

st la Po

% #

* +

"

"

.%

"

$

)

/

!" *" #

!-

6 6 / &8 /Y+3 q0 :6 Z. *% 1 @9 , t6 n7 /Y- .3` /X < 1 = 3, = 3,

* . %3 6 /Y *3` * % 3N91 ?( 1 V< =9 * 6 V2 60 # 6 <,5 < 17 & .6 $. V1 6 t6 & 1 :n !q V/ % 19 < .6 / &8 6 &< 1H =% V0<1 ? & q5 . t6 # 6 : -5 = % 6 q 0 6 ` 1 6< %.<. ,6 mV9& 6 *A 6 . 1/ * 3 6 3 : <. /66 n7 3< 93 . 6 6 3* 9 !B 2 1 q5 & < < & 3C *8 . ? / G ? , ? $.B 6.B q5 & q5& &< & / 6 =* @ ( * ? 3 6 W 3. <3 ? . 8B *% =?B r 9F @1 m15 93 <h7, $ . . 1* V:? 6 $B < =9 6 , 1 * 6 ? 6< ?3 ? 3]< 3_15 3< $B lg = /Y- .3` V+ . <> <. *6 = 6 .6 /, 6 G3* o ? =* 9/ >B &86 V#? 635 3* 3* , 9. 4 . / / / V* 1 ,3. , 96 q5 & < ,6 .:@<2 9 #. 6 #9 $ 15 .% 6 2 &2.% 6 2 &2 1 6< . 6 ,6 :G +8 6 *E39 <3 V3 1@ 9 < <= <= 38 /Y : 6 1@ ! ,j 9 ! <6 175 ^. %. * 9 *9. 6 3* <N 156 %.5 # *B /o ? 1 H6 ( *6 *A 6 3_ 9 $. G3 &9B .n 9 #* %.<. 9 $.B 1 6 3_ 15 G3 m15 @ <hY * 1 <3 6 * 1 %.<. *A / 2 : @1 hY, ? 15 < /Y 4D6 6< 6 3_15 _E 1 ? $. ,j < 9 * .B 1$ ' V09 , -6 .6 1. . ,6 m # 1s ? ? 4 % . ? V .& 6 6B 1 606 9 ? 93 . 6 = ? $9B + /6 3< \* $X ,: . .* # ? V( 9 V& 9!Y V1 6 . 3/ 6B V1 6 : 1@ : , : p9 * 1 @9 %.<. %. , V< 6 n ? 6< @9 < 1-1 1 6< %.<. b 1 1 $ 26 ? 1? < V, ? 6 %.5B ' .1 / &8 6 6 6 1 @9 = O / &86 6 3 -5 VG V0 6 3 1 9 X ;[ = 6 ? .1 b 6.B q0 6 =? 1 6 %.5 / 17 &: 2< 6 . <5 V, ? ? V% ,9I 9 2 &2 3< 93 3_15 9 $ 9. V1 V, * m= 1C V3 < N 1 ? < X 17 &: # # * 9.B 15 D 6 * ! .R .% 6 ?6 6 1 %.K $ 5 *<h _E & /g; ,6 /g;6 1 1? ?9 < 3. V6 6 2 &2 93 _%8 * #* .? 6B V+ 4 * p %.5 * o .% * / 1 V3 6 93 V! 1?* 9$ V/ n V( #X : =,9 V: 3 %1 9 !B 2< V/ V1 > ' g ! = ? $9B V, ? 1 3_15 3< 9 1N1b 1,5 9 ? 8 *A 6 6 V3 6 /o ? V. ? 4 . 1C 1$6 = ? $ 9.B 1:Q / 6 % .5 19/1 * i< /6 V4 # <6 %. : 6 6 V< 9 !? / 9? 1 .? $. * "&. 6 1-1 6 V06* V3 ( 3 3 16 ( 6 3 * . % . ? 2 ; ? 1 ?6 m,: : =,9 * 9 1 < * = ? $B <hY * 6 + B * 6 * < % . 1 9. 6 , = </ ( <. . V+ 6 ? V. ? t s5!* ,6 3,, g. & 3 = V< <1 V3 2S* 0 . <` V< ? m/* 96 =, 96 * / . . 48 9 ? < 9 < =?B V< 3 f9F =6 <_ .6 <3? 6 : 38 .6 1 /Y d1?p .? /o ? # i< 1> <3<5 V,!q % . . !Ye/ % (. & ) 25_6 ) / OB 0. 3 (? <@s 6 12 !6 # i< 6 V . 1-1 6 (SAW % 38 .6 1<1 <6* % 38 .6 ) V! ?a * , ? 1rJ* PHET EXTRA * / &8 6 V.*J *P ! (? 6 19 66 9 17 q 0 6 <@s V,: & 25_6 .6 16 AN THE PRO / 61 OF = ? $B 3 / 6# f9F = 9 6<@ 5 $B CED ALF V! ?a $ 3< 93 % > ? /> 6 <@s 6 .*. / 6 6 1 < 3 V3 = k, SACRIFI I ON BEHUMMAH. , 98. 1,. * 38 .6 V! ?a [J * 1 <1 * V1: 69 /Y $B 6 V%. .% < .6 ? ,6 <` %5 QURBANR OF HIS UTIFUL <_ . :M /Y : /Y * 1, c !Y=! 3 9? 6 /o BEA = 1; ? 6 . ?q0 66 /6 /Y- . THE POO THIS =?$ H US. U6 DAY $ / 61 6 % . * , ? 19 REVIVENAH WIT V1: ?a E TO 2 , &6 6 6 V! . 1 9 SUN CR IFIC 5 911 722 .%6, FROM * ,6 UR SA 011 V/ 6 $.

*

*#

" %

"+

E US LIV JOIN 17.08.18 Y, FRIDA M 6PM FRO

(Sky

Britain's HiGHEst DistriBUtED FrEE BanGLa nEWsPaPEr

& & ,

'

,*

#

% !$ *

&

$ 9 6 ? .?3 # 1s 8@ ? .*E.c9B / 8@ = 1B 6 ! > / 9&< 3 / &8 6 % 63 . 96 #93 . q 0 6 .6 & ? 6 =5 * / ^ c .* /18 9^ T9 # 9 6 ? . 6 9 G5 @: = < 1 ! >6 )6 3 X 3 17+ L. 6 ! % 63 . 1 ? ,; . m=5 :&5 ? $B -5 , .6 3 V1 > / 19 /Y# 6 24 !Y=) 6 = . ?* . * _ .4 ? /Y * 1, . # 9 1B .5+ <[ 63 V" ;* : - 6 * = /Y :* 3. % +8 / 6 1B & 3 <6 c 9 /o ? & = * .R 17 & .6 .6 # = ? $ !* 3 < 6 ? $B

Chan

!#

"

% %* %

&

!

%

!(

HETIC PROP

£35

YO .uk MA KE hands.org slim mu

ah unn Ss thI IVE REV

nel: 734)

www.banglapost.co.uk

I’m doing it like Ibrahim (as) Qurbani from £28 Donate 020 7377 4200 muslimaid.org Charity No. 1176462

#likeibrahim


02 Bangla Post 10 - 16 August 2018

CELEBRATING THE BEST OF THE BRITISH BANGLADESHI COMMUNITY AT THE

2018

Nominate now! Complete the form below or visit www.bbwhoswho.co.uk MEDIA PARTNERS

CHANNEL S

SPONSORS BY

Accountancy

Please P lease n nominate ominate y yourself ourself o orr ssomeone omeone y you ou k know now b by y fi filling lling th the e fform orm b below elow NAME N A ME

AGE A GE

A D D RES S ADDRESS

P OSTCODE POSTCODE

T EL E P H O N E TELEPHONE

M O BI L E MOBILE

SECTOR S EC TOR

B BUSINESS US I N E S S

EDUCATION E DUC ATION

FAMILY F AMILY B BACKGROUND ACKGROUND

CHARITY C H A RI T Y O OR R C COMMUNITY O MMUNI T Y W WORK O RK

OTHER O T H ER N NOTABLE OTABLE A ACHIEVEMENTS C H I E V EM E N T S

OTHER O THER IINFORMATION NFORMATION

2018

Nomination fee £10.00 . Cheque payable / Bank Transfer to BBWW LTD Sort code: 40-02-33 Account: 92024810 Please fill in the form and send it to: Nomination closes British Bangladeshi Who’s Who 2018, Unit 2, 60 Hanbury Street, London E1 5JL 15th August 2018 Email: info@bbwhoswho.co.uk | bbwhoswho@gmail.com | Website: www.bbwhoswho.co.uk


Bangla Post

Year:15 u Issue: 741 u Friday 10 August - Thursday 16 August 2018

FREE

Britain's HiGHEst DistriBUtED FrEE BanGLa nEWsPaPEr

www.banglapost.co.uk

ßmJrTJ KjP~ IvJuLj o∂Pmq ßfJukJz

aJS~Jr yqJoPuax

ßmJrTJ kKrKyfPhr ÈßuaJr mé' KTÄmJ ÈmqJÄT cJTJf' Fr of uJPV - mKrx \jxj

ˆJl KrPkJatJr : KmsPaPjr xhq xJPmT krrJÓsoπL mKrx \jxj mPuPZj, ßmJrTJ kKrKyf oMxKuo jJrLPhr ÈßuaJr mé' KTÄmJ ÈmqJÄT cJTJf' Fr of uJPVÇ fÅJr F o∂mq oMxKuo xŒshJ~PT oJrJ®TnJPm @yf TPrPZÇ ÊÀ yP~PZ jJjJ KmfTtÇ YuPZ mqJkT ßfJukJzÇ k´iJjoπL ßgPrxJ ßo FmÄ Tj\JrPnKan kJKatr ßY~JroqJj msqJ¥j uMAx xy Tj\JrPnKan hPur FTJKiT rJ\jLKfT xyTotL mKrx \jxjPT fÅJr o∂Pmqr \jq hM”U k´TJv TrPf mPuPZjÇ mPuPZj ãoJ YJAPfÇ KT∂á mKrx \jxj fÅJr o∂Pmq IauÇ \JKjP~ KhP~PZj-hM”U k´TJv KTÄmJ ãoJ YJS~J- ßTJjKaA TrPmj jJ KfKjÇ mMMimJr ßcAKu ßaKuV´JPlr PuUJ FT KjmPº mKrx \jxj ßmJrTJ KjP~ SA o∂mq TPrjÇ SA KjmPº mKrx \jxj @rS mPuKZPuj, ßmJrTJ KjKw≠ yS~J CKYf j~, KT∂á FaJPT ßhUPf ÈyJxqTr' uJPVÇ fÅJr F o∂mq oMxKuo ßVJÔL, Tj\JrPnKan

JOIN US LIVE FRIDAY, 17.08.18 FROM 6PM

kJKatr TP~T\j FoKk S KmPrJiL huèPuJr oPiq ßãJPnr xOKÓ TPrÇ Tj\JrPnKan oMxKuo ßlJrJo mPuPZ, F

irPjr o∂mq xJŒ´hJK~T xŒ´LKf jÓ TPrÇ ßmJrTJ krJ oMxKuo jJrLPhr ÈKYKb ßluJr

mJPér oPfJ uJPV' FmÄ SA jJrLPhr ÈmqJÄT cJTJPfr' xPñ fMujJ TPr mqJkTnJPm xoJPuJKYf --16 kOÔJ~

k´J¬m~Û x∂JPjrJ xπJxmJPhr ohh kJPòÇ \JotJKjr lMjPT KoKc~J V´∆k \JotJKjr Inq∂rLe ßVJP~ªJ xÄ˙Jr FTKa jfMj kKrxÄUqJPjr mrJf KhP~ Km˜íf k´KfPmhj QfKr TPrPZÇ k´KfPmhPj \JotJKjr ßVJP~ªJ xÄ˙Jr k´iJj yJ¿ KV´yV oJPxPjr C≠íKf KhP~ muJ yP~PZ, --16 kOÔJ~

ßkJÓ ßcÛ : @∂\tJKfT UqJKfxŒjú @PuJTKY©L vKyhMu @uoPT KYKT“xJr \Pjq mñmºM ßvU oMK\m ßoKcPTu KmvõKmhqJuP~ (KmFxFoFoAC) KjP~ @xJr kr ßxUJj ßgPT fJPT @mJr KcKm TJptJuP~ KlKrP~ ßjS~J yP~PZÇ KYKT“xTrJ vKyhMPur ˝J˙qVf ßTJPjJ mz xoxqJ ßhUPf kJjKj mPuS mMimJr (8 @Vˆ) \JjJPjJ yP~PZÇ KmFxFoFoAC kKrYJuT KmsPVKc~Jr ß\jJPru ßoJyJÿh @»MuäJy @u

yJÀj mPuj, vKyhMuPT mMimJr xTJu ßxJ~J 9aJr KhPT yJxkJfJPu KjP~ @xJ y~Ç ßxUJPj ßoKcKxj KmnJPVr Kcj FKmFo @»MuäJyr ßjfíPfô KYKT“xTrJ --16 kOÔJ~

PROPHETIC

FROM

(Sky Channel: 734)

ˆJl KrPkJatJr : VJKz kJKTtÄP~ jfáj Kj~o YJuM TPrPZ kNmt u¥Pjr aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿uÇ kJKTtÄ Im˙J~ VJKzr AK†u YJuM rJUPf 20 kJC¥ \KroJjJ TrJ yPmÇ mJ~M hNwPer oJ©J TKoP~ @jJr uPãq TJCK¿Pur YuoJj k´YJrJKnpJj ÈyqJvaqJV KmsgKTîj' Fr IÄv KyPxPm jfMj FA jLKf V´ye TrJ yP~PZÇ ßWJKwf Kx≠J∂ IjMpJ~L, 28 KhPjr oPiq FA \KroJjJr Igt kKrPvJi TrPf yPmÇ IjqgJ~ fJ ßmPz 40 kJCP¥ CjúLf yPmÇ aJAoPxr k´TJKvf FT k´KfPmhPj muJ yP~PZ, KmsPaPjr 30Ka TJCK¿Pu Foj \KroJjJ YJuM rP~PZÇ Vf 8 oJPx jrCAY, --16 kOÔJ~

Q˝rJYJrL vJxPjr QmKvÓq \JjJPuj ßxJPyu fJ\

oMxKuo x∂JjPhr KcKm ßylJ\Pf vKyhMu @uo KjP~ \JotJKjr @vïJ ˆJl KrPkJatJr : \JotJKjr Inq∂rLe ßVJP~ªJ xÄ˙J ßhvKaPf mxmJxrf ßmv KTZM oMxKuo kKrmJPrr x∂JjPhr xπJxmJPh \KzP~ kzJr KmwP~ @vïJ k´TJv TPrPZÇ mJKutj S C•r rJAj-SP~ˆlJKu~J rJ\q hMKar ßmv KTZM kKrmJPrr Skr j\rhJKr TPr ßVJP~ªJrJ \JjPf ßkPrPZj, fJPhr jJmJuT S

kJKTtÄ Im˙J~ VJKzr AK†j YJuM rJUPu \KroJjJ

nah hIS sun t E V REVI

£35

ˆJl KrPkJatJr : mJÄuJPhPvr k´go k´iJjoπL fJ\CK¨j @yPoh kM©, xJPmT ˝rJÓs k´KfoπL fJjK\o @yPoh ßxJPyu fJ\ oñumJr (7 @Vˆ) fJr ßnKrlJP~c ßlxmMT ßkP\ Q˝rJYJrL vJxj KjP~ FTaJ ˆqJaJx KhP~PZjÇ ˆqJaJPx KfKj Q˝rJYJrL vJxPjr 8Ka QmKvÓq CPuäU TPrjÇ ˆqJaJxKa oMÉPftr oPiq yJ\Jr yJ\r TPo≤x, ßv~Jr y~Ç ˆqaJaxKa KjP~ kPã-KmkPã ofJof QfKr yP~PZÇ PxJPyu fJ\ Foj xoP~ FA ˆqJaJx KhPuj- pUj KjrJkh xzPTr hJKmPf rJ˜J~ jJoJ KvãJgtLPhr jOvÄxnJPm hoj TPr ãofJxLj @S~JoL uLV xrTJr fáoMu xoJPuJYjJr --16 kOÔJ~

KnxJ kJAP~ KhPf mJÄuJPhPv KjP~ ßoP~r KmP~

ˆJl KrPkJatJr : mJÄuJPhKv mÄPvJØNf mÉ ßoP~PT ß\Jr TPr mJÄuJPhKv kMÀwPhr xPñ KmP~ ßhS~J yPò, pJPf SA kMÀwrJ KmP~r xNP© KmsKav KnxJ ßkPf kJPrÇ SP~uPx \jì ßjS~J S ßmPz SbJ ÀKm ßoKr Foj FT\j KpKj mÉ mZr @PV FTA rTo WajJr KvTJr yP~KZPujÇ xŒ´Kf KfKj \JKjP~PZj fJr ßxA IKnùfJr TgJÇ fJr nJwJ~, KmP~r xo~ ÈkMfMPur oPfJ xJ\JPjJ

yP~KZuÇ' 1998 xJPu pMÜrJP\q ÛMu ZJ©L gJTJ Im˙J~ 15 mZr m~Px fJPT mJÄuJPhPv KjP~ pJS~J y~ KmP~ ßhS~Jr \jqÇ ßxUJPj fJr YJYJ fJr \jq kJ© KbT TPr ßrPUKZPujÇ SA mqKÜ KmsKav KnxJr \jq fJPT KmP~ TrPf @V´yL yP~KZuÇ mukNmtT ßhS~J KmP~Pf ßgPT kJKuP~ ßpPf kJrJ ßoKr mPuPZj, ÈPhPv ßlrf KVP~ --16 kOÔJ~

THE PROPHET (SAW) SACRIFICED AN EXTRA QURBANI ON BEHALF OF THE POOR OF HIS UMMAH. REVIVE THIS BEAUTIFUL SUNNAH WITH US.

MAKE YOUR SACRIFICE TODAY muslimhands.org.uk 0115 911 7222


04 Bangla Post 10 - 16 August 2018

TKoCKjKa xÄmJh

TJKctPl yö k´Kvãe xlunJPm xŒjú

yö yPò AxuJPor kJÅYKa ˜P÷r oPiq FTKa KmPvw ˜÷Ç @rKm v» yPör @KniJKjT Igt yPuJ AòJ TrJ mJ xÄT· TrJÇ AxuJoL kKrnJwJ~ yö muJ y~ KjKhtÓ xoP~ KjKhtÓ TKfk~ FmJhf kJuPjr CP¨Pvq mJAfMuJä y Kp~JrPfr xÄT· TrJÇ k´PfqT oMxuoJjPhr \jq \LmPj FTmJr yö TrJ lrpÇ míPaPjr SP~uPxr rJ\iJjL TJKcl vyPrr GKfyqmJyL vJy\JuJu oÛ F¥ TJuYJrJu ßx≤JPr IKf xŒ´Kf yJrJoJAj ßasPnux F¥ yö xJKnx èPkr kã ßgPT FT yö k´Kvãe S ßxKojJr Fr @P~J\j TrJ

y~Ç vJy\JuJu oÛ F¥ TJuYJrJu ßx≤JPrr UfLm S BoJo @uyJ\ô yJKl\ oJSuJjJ mhÀu yT.Ç oxK\h TKoKar ßxPâaJKr @uyJ\ô @jJ Ko~Jr kKrYJujJ~ IjMKÔf yö k´Kvãe S ßxKojJPr xJVf mÜmq rJPUj yJrJoJAj ßasPnux F¥ yö xJKnx èPkr kKrYJuT @uyJ\ô jMÀu AxuJo jNr. KfKj fJr mÜPmq xmJr xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ oxK\Phr TJrL vJy fxKuo @Kur ßTJr@j ßfuJS~JPfr kr yö k´Kvãe S ßxKojJPr mÜmq rJPUj

oxK\h TKoKar ßY~JroqJj @UfJÀöJoJj TMPrxL KjkM. xJPmT ßY~JroqJj vJy @uL @Tmr. xJPmT ßxPâaJKr xJÄmJKhT ßoJyJÿh oKTx ojxMr k´oUM Ç PxKojJPr oxK\Phr UfLm S BoJo @uyJ\ô yJKl\ oJSuJjJ mhÀu yT. yö TrJr KmKnjú Kj~oJmuL lK\uf S èÀfô xŒPTt KmKnjú KhT fMPu iPrjÇ yö k´KvãPe KmkMuxÄUqT kMÀw S oKyuJr S CkK˙f KZPujÇ kPr @P~J\T k´KfÔJj Fr kã ßgPT xmJr \jq @kqJp?Per S mqJm˙J TrJ y~Ç

Hurry before offer Ends

IJorJ 2018-19 Fr KcPx’r, ßlms∆~JrL FmÄ FKk´u oJPxr CorJy mMKTÄ KjKò

u¥Pj kMKuPvr xÄUqJ 20 mZPrr oPiq xmtKjoú Î ßo~r \j KmVPxr CPÆV xrTJPrr mJP\a TJPar TJrPj rJ\iJjL u¥Pj kMKuPvr xÄUqJ Vf 20 mZPrr oPiq FUj xmtKjoú kptJP~Ç KxKa yPur FT kKrxÄUqJj ßgPT \JjJ ßVPZ 2010 xJPu k´Kf FT yJ\Jr u¥jJPrr \jq kMKuPvr xÄUqJ KZPuJ 4.1 \jÇ FmZr fJ TPo yP~PZ 3.3Ç Fr KmkrLPf xJrJ ßhv \MPz nJP~Pu≤ âJAo âoJVfnJPm mJzPZ, mqJkT lJK¥Ä TJa ßoPasJkKuaj kMKuvPT xÄTáKYf TrPZÇ 2013 PgPT 2017 xJPur oPiq u¥Pj kMKuPvr mJP\a \jk´Kf 20% TPoPZÇ IJr xJrJPhPv

TPoPZ 6%Ç 2010 xJPur kr PoPasJkKuaj kMKuv fJr mJP\a 700 KoKu~j kJC¥ TKoP~PZÇ 2021 xJPur oPiq IJPrJ 325 KoKu~j kJC¥ xJv´P~r mJiqmJiTfJ rP~PZÇ

KxKa yPur kKrxÄUqJj k´TJPvr kr aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r \j KmVx VnLr CPÆV k´TJv TPrPZjÇ FT KmmOKfPf KfKj mPuPZj, FTKhPT kMKuPvr xÄUqJ ToPZ IjqKhPT kJuäJKhP~ mJzPZ âJAoÇ Po~r mPuj, kMKuPvr ayu mOK≠ IkrJi hoPj nëKoTJ rJUJr TJrPj IKfKrÜ kMKuv KjP~JPVr \jq IJorJ TJCK¿Pur lJ¥ ßgPT mrJ¨ KhP~KZÇ fPm xrTJPrr mJP\a TJPar TJrPj yJKrP~ pJS~J k´PfqT kMKuv IKlxJr KjP~JV ßh~J x÷m j~Ç IJr F\jq xrTJrPTA FA mJ˜mfJ ßoJTJPmuJ~ FKVP~ IJxPf yPmÇ

mJÄuJPhv FPxJKxP~vj mOÓu mJg F¥ SP~PÓr CPhqJPV yö pJ©LPhrPT k´Kvãj S KmhJ~ x’itjJ

UJ~Àu @uo KuÄTj: mJÄuJPhv FPxJKxP~vj míÓu mJg F¥ SP~Ó TfíkPãr CPhqJPV 2018 xJPur yö pJ©LPhrPT yP\ôr @yTJo xy k´P~J\jL~ xTu KmwP~r k´Kvãj S KmhJ~ x’itjJ k´hJj TrJ yP~PZÇ yJC\ xnJkKf lTÀu @uLr xnJkKfPfô, iot Kmw~T xŒJhT ßxKuo @yoh S FcMPTvj ßxPâaJrL @AjMu AxuJo Fr ßpRg kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ yP\ôr lr\ xy IjqJjq @yTJo KjP~ mJÄuJ S AÄKuv nJwJ~ @PuJYjJ TPrj míÓu ßx≤sJu oxK\Phr UKfm yJKl\ ßoRuJjJ ATrJo C¨Lj, \JuJuJmJh AxuJKoT ßx≤Jr Fr UKfm ßoRuJjJ Qx~h oMK~hMu AxuJo,vJy\JuJu oxK\Phr UKfm ßoRuJjJ @K\\Mr ryoJj mJ~fMu ßoJTJrro oxK\Phr UKfm ßoRuJjJ ojxMr @yoh ßYRiMrL. vJykrJj oxK\Phr AoJo ßoRuJjJ @yPoh ßYRiMrL, VsLj mqJÄT oxK\Phr AoJo ßvU oMlKf ßxJuJAoJj, PoRuJjJ @»Mu oMKTf k´oMUÇ míy¸KfmJr mJh ß\Jyr ßgPT KmPTu kpt∂ ˙JjL~ vJy\JuJu oxK\Ph FA k´Kvãe TotvJuJ IjMKÔf y~Ç FPf

YuKf mZPrr yöpJ©L 30 \j jJrLkMÀw xy KmKnjú TKoCKjKar jfMj k´\Pjìr ßZPu ßoP~ ZJzJS jJrLkMÀw Vj IÄvVsye TPrjÇ y\ fJKuo IjMÔJPj Kmw~KnKÜT @PuJYjJ~ IÄv ßjj KmPvwù @PuoVjÇ ˝JVf mÜmq rJPUj mJÄuJPhv yJDP\r xJiJrj xŒJhT ßoJPvth @yoh ofKòr, ijqmJh ùJkj TPr mÜmq rJPUj mJÄuJPhv yJDP\r asJKˆ Fo F S~JyJm, y\ô pJ©LPhr kã ßgPT ßhJ~J k´JgtjJ TPr mÜmq rJPUj ßr\JCu yT ßYRiMrL ÀTM, oUKuZ Ko~J, vJyLj @yoh k´oMUÇ k´Kvãe k´hJjTJPu mÜJrJ mPuj, yö yPò AxuJPor kJÅYKa ˜P÷r oPiq Ifq∂ èÀfôkMet FTKa ˜÷Ç k´PfqT xJogtmJj oMxuoJPjr \jq \LmPj FTmJr yö kJuj TrJ IkKryJptÇ FA lr\ kJuPj vJrLKrTnJPm ßmKv kKrvso TrPf y~Ç fJA yJ\pJ©LPhr yPör kMPmt vJKrrLT S oJjKxTnJPm xJKmtT k´˜áKf Vsye k´P~J\jÇ fJÅrJ @PrJ mPuj, yPö pJS~Jr kMPmt k´PfqT pJ©Lr \jqA k´Kvãe Vsye TrJ IfqJmvqTÇ TJre k´Tf í Kj~o-

jLKf \JjJ jJ gJTPu KmÊ≠nJPm yö kJuj TrJ x÷m j~Ç @r KmÊ≠nJPm yö kJuj TrPf jJ kJrPu FaJ yPm ÊiM oÑJ-ohLjJ Ãoe, yö kJuj j~Ç fJA yP\ pJS~Jr kMPmt yö k´KvãPe IÄvVsyPer ßTJPjJ KmT· ßjAÇ xJKmtT xyPpJVLfJ~ KZPuj xyxnJkKf YoT @uL, ßas\JrJr \JPmh ryoJj, pMVì-xŒJhT ofK˜j @uL, IPVtjJAK\Ä ßxPâaJKr Kx¨LT Ko~J, Pk´x F¥ KoKc~J ßxPâaJKr UJ~Àu @uo KuÄTj, Po’JrKvk ßxPâaJKr ßoJÜJKhr Ko~J, @»Mu S~JKyh, ßoJmJrT @uL, @»Mu jJKxr k´oMUÇ míÓPu k´go mJPrr oPfJ mJÄuJPhv yJCP\r CPhRPV FrTo yö pJ©LPhrPT k´Kvãj S KmhJ~ x’itjJ k´hJj TrJ~ TKoCKjKar kã ßgPT mftoJj TKoKaPT @∂KrT ijqmJh \JjJPjJ y~Ç yJ\ôLPhr xmtJñLj oñu TJojJ TPr ßhJ~J kKrYJujJ TPrj vJy\JuJu oxK\Phr UKfm ßoRuJjJ @K\\Mr ryoJjÇ kKrPvPw oiqJ¤ ßnJP\r oJiqPo IjMÔJPjr xoJK¬ TrJy~Ç


TKoCKjKa xÄmJh

10 - 16 August 2018 Bangla Post 05

KjrJkh xzPTr hJmLr xJPg xÄyKf k´TJv TPrPZ pMÜrJP\q mxmJxrf k´mJxL mJÄuJPhvLrJ fJPrT ßYRiMrL: KjrJkh xzPTr hJmLPf mJÄuJPhPv YuoJj @PªJuPjr xJPg xÄyKf k´TJv TPrPZ pMÜrJP\q mxmJx k´mJxL mJÄuJPhvLrJ Ç ÛMu kzM~J KvÊ KTPvJrPhr xJPg FTJ®fJ k´TJv TPr rKmmJr kNmt u¥Pjr @ufJm @uL kJPTt k´J~ kJÅYv KTPvJr S KvãJgtLxy xPYfj k´mJxLrJ KoKuf yP~ k´KfmJh TotxNKYPf IÄv ßjj Ç Fxo~ oJjmmºPj IÄv KjP~ k´mJxLrJ mJÄuJPhPvr KvãJgtLPhr 9 hlJ hJmL ßoPj KjP~ xrTJrPT hs∆f mJ˜mJ~Pjr ß\Jz hJmL \JjJj Ç KmKnjú ßxäJVJj x’Kuf mqJjJr S käqJTJct yJPf KjrJkh xzPTr kJvJkJKv KvÊPhr \jq KjrJkh nKmwq“ KjKÁPfr @ymJj \JjJPjJ y~ oJjmmºj S Im˙Jj TotxNKYPf ßgPT Ç vf vf k´mJxL mJÄuJPhvL

ZJzJS pMÜrJP\qr UqJfjJoJ KmKnjú

KmvõKmhqJuP~r fÀj KvãJgtLrJ

IrJ\QjKfT mqJjJPr IÄv ßjj oJjm

kJaKu ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJj ßoJ: KxrJ\Mu AxuJPor xJPg ofKmKjo~ xnJ IjMKÔf

JOIN US LIVE

Thursday  16th August 2018 6PM to 1AM mOy•r kJaKu ACPT ßrKxPc¿ Fr CPhqJPV pMÜrJ\q xlrrf \VjúJgkMPrr kJaKu ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJj ßoJ: KxrJ\Mu yT Fr xJPg FT of KmKjo~ xnJ IjMKÔf yP~PZÇ xÄVbPjr kã ßgPT Vf 5 @Vˆ, rKmmJr kNmt u¥Pjr FTKa ßrˆáPrP≤ FA ofKmKjo~ xnJr @P~J\j TrJ y~Ç ofKmKjo~ xnJ~ xnJkKffô TPrj xMPuoJj ßYRiMrL uJuJ Ko~J FmÄ ßpRgnJPm kKrYJujJ TPrj xJPuy @yPoh ßYRiMrL @ulá S Fo \JoJj PYRiMrL fZKuoÇ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj ßuJToJj ßyJPxj ßYRiMrLÇ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj kJaKu ACKj~Pjr PY~JroqJj ßoJ: KxrJ\Mu yT KxrJ\Ç xnJ~ ÊPnòJ mÜmq rJPUj TJCK¿ur @mMu UP~r ßYRiMrLÇ ÊPnòJ mÜPmq KfKj rJ˜JWJa, @Aj vO⁄uJ xy xJKmtT ImTJbJPoJVf Cjú~Pjr& ní~vL k´vÄxJ TPrjÇ kJvJkJKv KfKj FuJTJr @PrJ Cjú~Pjr Skr èÀfôJPrk TPrjÇ FZJzJS xnJ~ @PrJ mÜmq rJPUj, rJKvh @yPoh ßYRiMrL @TuMx, yJ\L oMÜJr Ko~J, yJ\L @»Mu Vlár, @»Mu UJKuT, l\uMu yT, \MmJP~r @yPoh ßYRiMrL, TJ\L TKmr @yPoh, @Kor CK¨j, jMÀu yT,

xMPyu @yPoh, F ßT Krkj, o\MohJr @uL, UKuuMr ryoJj, xMmJy AmPj jJK\r, hKmr Ko~J, yJÀj Ko~J, ßVJuJm CK¨j, @»Mu oMKjo xy IPjPTÇ mÜJrJ kJaKu ACKj~Pjr xJKmtT Cjú~Pjr kJvJkJKv ßmv KTZá TJptâPor Skr èÀfôJPrJk TPrjÇ KmPvw TPr yJSr rãJ TrJÇ yJSr rãJr \jq k´mJxLPhr ßp ßTJPjJ xyPpJKVfJr k´P~J\j yPu fJ ßh~Jr k´fq~ mqÜ TPrjÇ FuJTJr KvãJr Cjú~Pj FTKa oKyuJ TPu\ k´KfÔJ TrJr mqJkJPS mÜJrJ mPuj, FA TPu\ k´KfÔJr ßãP© ßTJPjJ xoxqJ jJAÇ k´mJxLPhS pJ TrjL~ TrPmÇ k´iJj IKfKg ßY~JroqJj PoJ: KxrJ\Mu yT kJaKu ACKj~Pjr KmKnjú Cjú~joNuT TotTJP¥r TgJ CPuäU TPrjÇ FmÄ F xo~ k´mJxLPhr KmKnjú hJmLr ßk´KãPf KfKj @PrJ mPuj, FuJTJr WJKa~Jr yJSr rãJ S FTKa oKyuJ TPu\ k´KfÔJr mqJkJPS fÅJr k´PYˆJ ImqJyf gJTPmÇ KfKj F xo~ @PrJ mPuj, oKyuJ TPu\ k´KfÔJr \jq \J~VJ KbT TrJ FmÄ ImTJbJPoJ KjmtJPjr mqJkJPr k´mJxLPhr ImKyf TrJ yPmÇ kJvJkJKv IfLPfr oPfJ k´mJxLPhr xJKmtT xyPpJKVfJ ImqJyf gJTPm mPu KfKj @vJmJh mqÜ TPrjÇ

Channel S (SKY 734)

mºPjÇ ÛMuKvãJgtLPhr Ckr YJuJPjJ KjkLzPjr KmÀP≠ fLms KjªJ ùJkj TPr KmsKav mJÄuJPhvL KvÊ KTvPrrJÇ mJÄuJPhvL ˆMPc≤x FPxJKxP~vPjr k´KfÔJfJ mqJKrˆJr vrLl yJ~hJPrr FmÄ ßua nP~\ Km Ky~JPctr k´KfÔJfJ vJTMr yPTr kKrYJujJ~ mÜmq rJPUj dJTJ KmvõKmhqJuP~r FmÄ ACKjnJKxtKa Il SP~ux Fr k´JÜj IiqJkT cÖr ßT Fo F oJPuT, dJTJ KmvõKmhqJuP~r k´JÜj KxPja xhxq jJxÀu yJKoh ß\JjJP~h, ßua nP~\ Km Ky~JPctr ßjfJ fJPrT ßYRiMrL, ßxKuo oJyoMh FmÄ @fJCr ryoJj, KnTJÀPjúxJ jMj ÛMu F¥ TPu\ AC ßT FuJAKoKjr VJ\L @vJ, ACPT ßmñKu KcnJ r xJKh~J aMŒJ, fJyKojJ yJxJj, vyLh KjÊ yJxJj, o†M JrJ

o†M, TMAj ßoKr AKjnJKxtKa mJÄuJ ßxJxJAKar ZJ© k´KfKjKi, ACKjnJKxtKa Il ßToKms\ mJÄuJPhvL ßxJxJAKar rJPvU, u¥j A~Ä ßumJr ßY~Jr oJé& tmJjtJr, aJS~Jr ßyoPua TJCK¿ur FyfJvj yT S xJKmjJ @ÜJr, ßxJxJKuˆ kJKat Kj~PTtr ßjfJ Ku\J rJ~ S FcVJr, \JVsf mJÄuJPhPvr ßk´KxPc≤ S~JTL @»MuäJy, ßrKxPcK¿~Ju oPcu TPu\ FuJoKj ACPTr ZJ© k´KfKjKi @PrJS mÜmq rJPUj oJymMmMr ryoJj, @yPoh lM~Jh, \JKou nNÅA~J, @»Mu @Kuo oMxJ, ßxKuo oJyoMh, @KfCr ryoJj, A~JKy~J, \qJKT, @yPoh ,oMxKuoJ FvJ,lM~Jh k´oMUÇ xmJA FTA ßäJVJPj @ufJm @uL kJPTt @TJv mJfJx k´TKŒf TPr ßfJPu - CA S~J≤ \JKˆx, CA S~J≤ ßxl ßrJc Ç


06 Bangla Post 10 - 16 August 2018

TKoCKjKa xÄmJh

xmt ACPrJkL~ mñmºá kKrwPhr CPhqJPV mñmºMr @mã nJÛpt ßmhLPf láPur ßfJzJ KhP~ v´≠J ùJkj

@Vˆ oJx mJñJuLr ßvJPTr oJxÇ oJPxr k´go Khj ßgPTA KmKnjú xÄVbj S ßVJÔL yJ\Jr mZPrr ßvsÔ mJñJuL \JKfr \jT mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr KmPÆyL @®Jr k´Kf Kmjos vs≠Jr xJPg ˛re TPrÇ FA @VPˆr 15 fJKrPUr TJu rJPf TKfk~ hMÛíKfTJrL ßxjJ xhxq ßhvL~ S KmPhKv wzpPπr oJiqPo Kjoot nJPm mñmºM S fJÅr kKrmJPrr xTu xhxqPT TPrÇ Vf TJu 6A @Vˆ @orJ xmt ACPrJkL~ mñmºá kKrwPhr CP¨JPV jm KjmJKYtf ßY~JroqJj cJ l~\Mu

AxuJPor ßjfíPfô TJptTrL TKoKar xhxq Vj KxcjL Kˆsa ßar @S~JoL uLV ßjfJ @lxJr UJÅj xJPhT TfíTt KjKoft mñmºMr @mã nJÛpt ßmhLPf láPur ßfJzJ vs≠J ùJkj TPrjÇ fJrJ KTZM xo~ hJÅKzP~ KjrmfJ kJuj TPrjÇ FxoP~ xÄK㬠mÜífJ~ xnJkKf cJ” l~\Mu AxuJo S IjqJjq ßjfímíª mñmºMr \LmPjr KmKnjú KhT fMPu iPr vs≠J S KmPhyL @®Jr vJK∂ S oJVPlrJf TJojJ TPrj FmÄ \JKfr \jPTr ˝kú ßxJjJr mJÄuJ VzPf mñmºM TjqJ oJjjL~ k´iJj

oπL ßvU yJKxjJr yJf ßT vKÜvJuL TrPf FTPpJPV TJ\ TrJr k´fq~ ßWJweJ TPrjÇ FPf IjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj xJiJre xŒJhT FxFo oM˜JKl\Mr ryoJj, ßas\JrJr @l\Ju ßyJPxj, xy xnJkKf ßxKuo CuäJy, rKlT CuäJy, TJ~xJr rvLh, @»Mu \Kuu ßYRiMrL, FcPnJPTa \JPj @uo, @xJh CK¨j, @vrJl CK¨j, AxuJo CK¨j, mJmMu ßxJrS~JrhL, KZK¨TMr ryoJj ßTJPrvL, cJ @»Mu TJKhr S TJoJu ßhS~Jj k´oMU ßjfímíª Ç

ACPT mJÄuJ Ka10 KoKc~J TJk 8 ßxP¡’r

AllJf @rJ : TqJjJKr ßyJ~Jlt V´∆Pkr CPhqJPV S u¥j KâPTa uLPVr @P~J\Pj @VJoL 8 ßxP¡’r vKjmJr IjMKÔf yPf pJPò

\JKTr ßyJxJAj TP~x, @lxJr CK¨j, rJ~yJj, KojyJ\ UJj, vKrlMu AxuJo k´oMUÇ IjMÔJPjr ÊÀPfA \JKTr UJj

KaKn Sp?Jj, ¸jxr ßlˆ F¥ KoKˆ, oqJPj\Jr xMoj vrLl, 5) F Ka Fj mJÄuJ ACPrJk, ¸jxr nqJjPf\ FKéPc≤ oqJPj\Po≤,

ACPT mJÄuJ Ka 10 KoKc~J TJk 2018Ç F CkuPã 2 IVJˆ míy¸KfmJr KmTJu 6 aJ~ S~Jj TqJjJcJ Û~JPrr TqJjJKr ßyJ~Jlt V´∆Pkr ßmJct ÀPo FT ßk´x uJC¿ Fr @P~J\j TrJ y~Ç TqJjJKr ßyJ~Jlt V´∆Pkr IqJPxJKxP~a KcPrÖr \JKTr UJPjr xnJkKfPfô IjMÔJPj @PrJ CkK˙f KZPuj, Pk´x TîJPmr xnJkKf jJyJ\ kJvJ, Fu Kx Fu Fr xnJkKf @mM xMKl~Jj K^uJo, xJiJre xŒJhT jJKyh ßjS~J\ rJjJ, kKrYJuT @»Mu @S~Ju fJPrT, KjC\ uJAl 24.To Fr xŒJhT ßvU oKyfMr ryoJj mJmuM , PVJuJo rxNu, AmsJKyo UKuu, oM˜JT mJmMu,

mPuj AC ßT mJÄuJ Ka 10 KoKc~J TJPkr @P~J\Pjr oNu CP¨vq KjP\Phr oPiq ÃJfíPfôr mºj ß\JrJPuJ TrJÇ jfMj k´\Pjìr oPiq ßUuJiMuJr @Vsy xíKÓ S @jª lMKft TrJÇ KfKj FA aMjtJPo≤PT KxKr~JxKu jJ ßjmJr \jq xmJr k´Kf @øJj \JjJjÇ FmJPrr aMjtJPoP≤ IÄvVsyeTJrL hu, ¸jxr S oqJPj\JrrJ yPuj 1) YqJPju Fx, ¸jxr k´mJxL kKuä, oqJPj\Jr jJAo ryoJj, 2) IVtJjJA\Jr APuPnj, ¸jxr xMªrmj lJCP¥vj, oqJPj\Jr vJoLo ryoJjÇ 3) YqJPju @A ACPrJk, ¸jxr KxKa uct, oqJPj\Jr xJuoJj @yPohÇ 4)

oqJPj\Jr @»Mx xJuJoÇ 6) ßmfJr mJÄuJ, ¸jxr Ko≤ TqJaJKrÄ, oqJPj\Jr @»Mu fJPrT 7) u¥j mJÄuJ ßk´x TîJm, ¸jxr yJPnr Kyu APuTasKjT, oqJPj\Jr @Krl ßyJxJAjÇ 8) ATrJ mJÄuJ, ¸jxr ßyJ~Ja aJCj ujKc, oqJPj\Jr KV~Jx CK¨jÇ IjMÔJPj xmtxÿKfâPo Kx≠J∂ y~ ßp ßTJj hu nJzJPa ßUPuJ~Jz oJPb jJoJPf kJrPm jJ, pKh ßTJPjJ hPur ßUPuJ~Jz xÄTa gJPT ßxãP© u¥j mJÄuJ ßk´x TîJPmr xhxq ßUPuJ~Jz KyxJPm KjPf kJrPmÇ kKrPvPw \JKTr UJj xTuPT ijqmJh \JKjP~ IjMÔJPjr xoJK¬ aJPjjÇ


TKoCKjKa xÄmJh

hJS~Jfáu AxuJPor ßTªsL~ xhxq xPÿuj IjMKÔf

ßrJmmJr 5 @Vˆ kNmt u¥Pjr KmV uqJ¥ ˆsLPa ImK˙f ÈhJÀu CÿJ ßx≤Jr'F hJS~JfMu AxuJo ACPT F¥ @~JPrr ßTªsL~ mJKwtT xhxq xPÿuj IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr @oLr yJxJj oMAjM¨LPjr xnJkKfPfô IjMKÔf xnJr ÊÀPf kKm© TJuJPo kJT ßgPT ßfuJS~Jf ßkv TPrj oJSuJjJ yJPl\ @mMfJPyrÇ xÄVbPjr ßTªsL~ xyTJrL xJiJre ßxPâaJKr oJSuJjJ yJPl\ @»Mu oMKTPfr xûJujJ~ IjMKÔf xhxq xPÿuPj ˝JVf mÜmq rJPUj jJP~Pm @oLr l~\Mu AxuJoÇ ÈTMr-@Pjr @PuJ' vLwtT KmwP~ @PuJYjJ ßkv TPrj xÄVbPjr @oLr yJxJj oBjMK¨jÇ KfKj mPuj @oJPhr ksiJj TJ\ yPm, oJjMwPT TuqJPer KhPT @ymJj TrJÇ @uäJyr ÆLPjr Ckr KbPT gJTJÇ

ßx\jq hrTJr xmtJm˙J~ xÄVbj mJ \JoJf m≠ \Lmj pJkj TrJÇ xÄVbPjr TotL mJKyjLPhr oPiq ÆLjL xŒTt VzJ FmÄ kJr¸KrT ÃJfífk ô eN t xŒTt ˙Jkj TrJÇ FT\j oMKoj KyPxPm x“ TJP\r @Phv FmÄ IjqJ~ Ix“ TJ\ ßgPT Kmrf gJTJÇ fJZJzJ hMKj~J FmÄ @PUrJPfr TuqJe S xlufJ uJPnr \jq hJ~L AuäJuäJyr nMKoTJ kJuj TrJÇ kPr vLwtT KmwP~ VsMk @PuJYjJ IjMKÔf y~ FmÄ KlcPmT kshJj TrJ y~Ç xnJr @PuJYq xMYLPf KZu, Vf xnJr TJptKmmreL ßkv, @KgtT KrPkJat, KmnJVL~ hJK~fôvLuPhr KrPkJat ßkv, kqJPju KcxTJvj, ksPvúJ•r kmt, KmKnjú KmwP~ xhxqPhr krJovt kshJj AfqJKhÇ xhxq xPÿuPjr KÆfL~ kPmtr

IjMÔJj kKrYJujJ~ KZPuj xÄVbPjr ßTªsL~ ßxPâaJKr ß\jJPru vJKær @yoh TJSxJr S mqJKrˆJr fJuyJ \JKou @yohÇ xJŒ´KfT AxuJPoJlKm~J S IjqJjq KmwP~ kqJPju KcxTJvPj IÄv Vsye TPrj yJPl\ oJSuJjJ @mM xJ~Lh, ßoJyJÿh @»Mx xJuJo,yJPl\ oJSuJjJ vKlTMr ryoJj, c” @»Mx xJuJo @\JhL, c” @mMu TJuJo @\JhL, yJxJj oBjMK¨jÇ xÄVbPjr @oLr yJxJj oMAjM¨Lj fJr KmhJ~L mÜmq FmÄ xÄVbPjr ßTªsL~ vNrJ xhxq c” @»Mx xJuJo @\JhLr ßhJ~Jr oJiqPo xnJr TJ\ ßvw y~Ç KhjmqJkL IjMKÔf xhxq xPÿuPj pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT vfJKiT xhxq-xhqJxJ xPÿuPj ßpJV ßhjÇ

10 - 16 August 2018 Bangla Post 07

mJÄuJPhv FPxJKxP~vj mOÓu mJg F¥ SP~PÓr mJ“xKrT @jª Ãoj UJ~Àu @uo KuÄTj: TKoCKjKar jmLj ksmLePhr oPiq ßoumºj xíKÓr uPã ksKf mZPrr jqJ~ mJÄuJPhv FPxJKxP~vj mOÓu mJg FmÄ SP~ˆ FmJr @P~J\j TPr mJ“xKrT mjPnJ\j S @jª Ãoj Fr míÓu mJÄuJPhv FPxJKxP~vj nmj PgPT pJ©J TPr SP~oJDg Kx KmY Fr

@yoh ofKòr, xy-xnJkKf YoT @uL, ßas\JrJr\JPmh ryoJj, pMVìxŒJhT ofK˜j @uL , IPVtjJAK\Ä ßxPâaJKr Kx¨LT Ko~J, FcMPTvj ßxPâaJrL @AjMu AxuJo, Pksx F¥ KoKc~J ßxPâaJKr UJ~Àu @uo KuÄTj, iot Kmw~T xŒJhT ßxKuo@yoh, ßo’JrKvk ßxPâaJKr

@P~J\j S rJPlu KaPTa Fr. IÄvVsyjTJrLPhr oPiq cs Fr oJiqPo kMrÛJr Kmfrj TPrj mJÄuJPhv yJCP\r asJKÓ Fo FS~JyJm. IÄvVsyj TJrL míª FrTo @jª Ãoj S KkTKjT Fr @P~J\j Vsyj TrJr \jq mJÄuJPhv yJC\

CP¨PvqÇ CÜ @jª pJ©J~ TKoCKjKar Kfj vPfr S IKiT jJrL kMÀw S mJóJrJ IÄv Vsyj TPrjÇ @jª ÃoPj mJÄuJPhv FPxJKxP~vj Fr kKrYJujJ TKoKar kPã ßjfífô kshJj TPrj xnJkKf lTÀu @uL,xJiJrj xŒJhT ßoJPvth

ßoJÜJKhr Ko~J, @»Mu S~JKyh ksoUM Ç míPaPjr Totmq˜fJPT KkZPj ßlPu FTKhPjr \jq ImJu mí≠ pMmTrJ ßpj KlPr ßkP~KZu yJKrP~ pJS~J ßhPvr kMrPjJ ßxA @Po\. xTPuA KlPr KVP~KZPuj ßlPu @xJ ßxA xm KhPj. jJjJrTo ßhvL~ UJhq hsmq ZJzJS KZu KmKnjú rTPor ßUuJiMuJr

TftíkãPT TKoCKjKar kãPgPT ijqmJh \JjJjÇ kKrYJujJ TKoKar kã PgPT @jª Ãoj S KkTKjT xlu nJPm xŒjú TrPf xJKmtT xyPpJVLfJr \jq xTu TKoCKjKa ßjfímª, ¸¿r ßhrPT ijqmJh S TífùfJ ùJkj TPrj xnJkKfÇ

Our services u Residential & Commercial Conveyancing u Landlord and Tenant u Immigration & Asylum u Citizenship u Judicial Review u Civil Penalty

Iqbal Hussain

(For Residential and Commercial

Conveyancing, and Landlord and Tenant)

Fazle Elahi (For Immigration, Asylum, Citizenship, Judicial Review and Civil Penalty)

Mobile Number: 077 1181 3285 Telephone Number: 020 8808 1285 London Solicitors LLP, Unit 3 Fountayne Business Centre, Broad Lane, Tottenham, London N15 4AG Email: info@thelondonsolicitors.co.uk Website: www.thelondonsolicitors.co.uk

0171 381 6588

London : 07440 193 506, www. greenvilla.online


TKoCKjKa xÄmJh

08 Bangla Post 10 - 16 August 2018

Íu¥Pj KjrJkh xzT @PªJuPjr xogtPj S @PªJujrf mOy•r rÄkMr xKoKf ACPT'r KmPvw xJiJre xnJ ZJ©ZJ©LPhr KjptJfPjr k´KfmJPh k´KfTL Ijvj IjMKÔf" Vf 5A @Vˆ nP~x lr mJÄuJPhPvr @P~J\Pj u¥Pj KjrJkh xzT @PªJuPjr xogtPj S mJÄuJPhPvr ZJ©-ZJ©LPhr KjptJfPjr k´KfmJPh k´KfTL Ijvj IjMKÓf y~Ç kNmt u¥Pjr GKfyJKxT @ufJm @uL kJPTt IjMKÔf k´KfTL IjvPj KjkLzj S mu k´P~JPVr oJiqPo mJPxr YJkJ~ KkÔ xykJaLr yfqJr KmYJPrr hJmLPf ÛMPur ßTJouoKf ZJ©ZJ©LPhr @PªJujPT hoPjr fLms KjªJ S ßãJn k´TJv TrJ y~Ç KmKnjú vyr ßgPT KmkNu xÄUqT ZJ© ZJ©L KvãT ßkvJ\LKm S k´KfmJhL jJrL kMÀw FA k´KfTL IjvPj IÄv Vsyj TPrjÇ k´KfTL Ijvj ßgPT fJrJ KjrJkh xzT, @PªJuPjr j~ hlJ hJmL xy Kjyf S @yfPhr rÜoJUJ ZKm xy KmKnjú k´KfmJhL ßväJVJj x’Kuf ßkäTJct S ßkJˆJPr @PªJuPjr k´Kf fJPhr xÄyKf S xrTJr S xrTJrhuL~ ZJ© xÄVbPjr Ikyre èo èKu yfqJ S iwtPjr KmÀP≠ fLms k´KfmJh \JjJPjJ y~Ç Ijvj ßvPw FT @PuJYjJ~ xÄVbPjr pMÜrJ\q vJUJr KjmtJyL xhxq TJKj\ lJPfoJ S @uJCK¨j rJPxPur kKrYJujJ~ mÜJrJ KjrJkh xzT @PªJuPjr xJPg xÄyKf k´TJv TPrj FmÄ @PªJujrf ZJ©ZJ©LPhr Ckr KjptJfPjr fLms KjªJ k´TJv TPr IKjKfKmuP’ ZJ©Phr ßpRKÜT hJKm ßoPj ßjS~J FmÄ KjptJfj mPºr @ymJj \JjJjÇ IjqgJ~ k´mJx ßgPT xmJAPT FTKFf TPr TPbJr TotxNYL ßWJwjJ

TPrPmjÇ CÜ @PuJYj~ mÜmq rJPUj xÄVbPjr k´KfÔJfJ @fJ CuäqJy lJÀT, IiqJkT Fo F oJPuT, yJxjJf ßyJPxj FoKmA, ßo\r Im: Kx¨LT, c. @uJ CK¨j,

mJÄuJPhvL ˆMPc≤ ACKj~Pj @ymJ~T FxFAY ßxJyJV, nP~x lr mJÄuJPhPvr pMÜrJ\q vJUJr @ymJ~T l~xJu \JKou, @mhMr rKyo, jNr ßyJPxj, @mMu ßyJPxj

Kj\Jo, uM“lr ryoJj, \JyJñLr ßyJPxj, @msJrJr AKu~Jx, uM“lr ryoJj KuÄTj, @TKuoJ oMKjú, oJyoMhMu yJxJjÇ krPn\ @\o, oPjJ~Jr ßoJyJÿh, jJK\~J @ÜJr, FohJh ßyJPxj KakM, c. oMK\mMr ryoJj, KoZmJCöJoJj xMPyu, FcPnJPTa fJKyr ßYRiMrL, \Kxo CK¨j ßxKuo, FjJoMu yT Kuaj, xKlTMu AxuJo KrmuM, oJSuJjJ vJoLo @yoh, \JyJñLr ßyJPxj, vlrJ\ vrlM, @mM jJPxr ßvU, l\Pu ryoJj KkjJT, oJÀl KV~Jx mJ√L, rJPxu ryoJj, xJKh~J aMŒJ, @mhMu S~JyJm ÀPmu xy @PrJ IPjPT Ç

Aˆ u¥Pjr @S~JoLuLPVr ßvJT Khmx kJuj 15A @Vˆ mñmºM PvU oMK\mMr ryoJPjr 43fo vJyJhJ“ mJKwtTL kJuj CkuPã @VPˆr 1o KhPj ßvJT Khmx kJuj TPrPZj Aˆ u¥j @S~JoLuLVÇ kNmt u¥Pjr oJAPâJ Km\Pjx ßx≤JPr IjMKÔf ßvJT xnJr ÊÀPf mñmºMr k´KfTíKfPf lMu KhP~ vs≠J \JKjP~PZ Aˆ u¥j @S~JoLuLVÇ Frkr pMÜrJ\q @S~JoLuLV S IjqJjq Iñ xÄVbPjr ßjfímOª láu KhP~ v´≠J \JjJjÇ kPr AÓ u¥j @S~JoL uLPVr xnJkKf @uyJ\ô @K\\Mu yT Fr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT

@uyJ\ô aMjM Ko~Jr kKrYJujJ~ @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr xnJkKf xMufJj

Best wishes to all on this great occasion from us

J Stiơord Solicitors & Commissioner for Oaths

We provide services in:     †‹bm]ş";ѴѴbm]uor;uঞ;v  Lease, Business and Company  Landlord and Tenant Disputes  bˆbѴbঞ]aঞon   Immigraঞon & Asylum

 Housing & Right to Buy  ;m;C|v & Social Welfare  Will and Probate  Family Law  Employment Law

We require require S We Solicitor olicitor and C Caseworker, aseworkerr, Please apply within

Contact us: 2 Canary Gateway, 787 7 Commercial Road, Road, London, E14 7HG 7H HG Unit 2,

7 1717, Fax: 0207 7 987 6129 Tel: 0207 537 Email: info@jslsolicitors.co.uk, info@jslsolicittors.co.uk, Web: www.jslsolicitors.co.uk www w.jslsolicitors.co.uk Email: A uthorised a nd R egulated b y tthe he Solicitors Solicitors Regulation Regulation Authority Authority (SRA (SRA No. No. 572245) ; Company Company Registration Registration No: No: 08220311 08220311 Authorised and Regulated by

oJyoMh vKrl, nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT jBo CK¨j Kr~J\, xy xnJkKf xJoZMK¨j @yoh oJˆJr, KxfJm @uL, xJÄVbKjT xŒJhT @uyJ\ô xJöJh Ko~J, pMÜrJ\q @S~JoLuLV ßjfJ @jxJÀu yT, ßoPyr KjVJr ßYRiMrL, Fo F TKro, u¥j oyJjVr @S~JoLuLPVr xJiJre xŒJhT @ufJlár ryoJj ßoJ\JKyh, xJÄVbKjT xŒJhT PxKuo @yoh ßYRirL, @S~JoLuLV ßjfJ @uyJ\ KjoJA Ko~J, @vrJl CK¨j, @»Mu yJjúJj, mvLr @yoh, @»Mx xJ•Jr, ÉxPj @rJ oKfj, o\MhJr Ko~J, vJoxMK¨j @S~JrL, @†MoJj @rJ @j†M, xMufJj @uL, , ZS~Jm @uL, \MmJP~r @yoh, @KvTár ryoJj, ßvU ßxKuo, F @uL k´oUM Ç xnJ~ kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~JPfr kr mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj, mñoJfJ lK\uJfáj ßjZJ oMK\mxy ßvU TJoJu, ßvU \JoJu, ßvU rJPxu, xMufJjJ TJoJu, kJrKnj \JoJu ßrJ\L, ßvU @mM jJPxrxy pJrJ 75 xJPur 15A @Vˆ WJfTPhr yJPf vJyJhJf mre TPrPZj fJPhr xTuPT v´≠Jr xJPg ˛re TPr fJÅPhr xTPur @®Jr oJVPlrJf TJojJ TPr KmPvw ßhJ~J TrJ y~Ç xnJ~ mÜJrJ mñmºMr PvU oMK\mMr ryoJPjr yfqJTJrL oífqMh¥ k´J¬ UMKj pJrJ KmPhPv kuJfT fJPhrPT PhPv KlPr FPj fJPhr lJÅKx TJptTr TrJr hJKm \JjJjÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj, \JKfr \jPTr TjqJ PvU yJKxjJr xMPpJVq PjfíPfô Phv FKVP~ pJPòÇ mJÄuJPhv oiq @P~r PhPv kKrjf yP~ Kmvõ hrmJPr optJhJr @xPj IKfKÔf yPòÇ mÜJrJ k´iJjoπL PvU yJKxjr xM˝J˙q S hLWt \Lmj TJojJ TPrjÇ xJPg xJPg mñmºMr @® Tgj IxoJ¬ @® \LmjL kJb TPr mñmºM xŒPTt \JjJr @ymJj \JjJjÇ

míy•r rÄkMr xKoKf ACPT KmkMu xÄUqT rÄkMrmJxLr CkK˙KfPf FT KmPvw xJiJre xnJ Vf 22 ßv \MuJA IjMKÔf y~Ç xnJ~ xnJkKffô TPrj k´iJj CkPhÓJ @»Mr rJöJT ßoJuäJ, xnJ kKrYJujJ TPrj CkPhÓJ \JyJñLr @uo FmÄ xJKmtT xyPpJKVfJ TPrj CkPhÓJ @»Mu \Kuu xrTJrÇ 11 xhxq KmKvÓ TJptKjmtJyL TKoKar 6 \j xhxq Fmw xnJkKf S xJiJre xŒJhPTr KmÀP≠ IjJ˙J @jJ y~Ç @VJKo 36 oJPxr oPiq VefJKπT CkJP~ KjmtJYPjr oJiqPo jfMj TKoKa Vbj TrJ yPm FmÄ @VJoL 28 \MuJA rÄkMr xKoKfr mJKwtT mjPnJ\j TrJr Kx≠J∂ ßj~J y~Ç CkK˙f xTPu TrfJKur oJiqPo CkPrJÜ Kx≠J∂PT ˝JVf \JjJjÇ CÜ xnJ~ CkK˙f KZPuj 11 xhxq KmKvÓ TJptKjmtJyL TKoKar 6 \j xhxqoJTxMhJ KvKrj, ßxJrS~JKh mJmMu, ßoJfyJÀu AxuJo, UJ\J xJoxMP\JyJ Kk´¿, ßVJuJo ßoJ˜lJ, S~JKyhJ ÀjJÇ @PrJ CkK˙f KZPuj mqKrˆJr KouM, mqJKrˆJr oJoMj TJPhKr, oj\MÀu yT, lKTr ßYRiMrL

Kouj, jJKxoJ TJ\u, UJKh\J KoKu, \Kuu, vKyh, lJÀT, Kuaj, ßr\JCu, vJKyj S @KojMu yT xy @PrJ IPjPTÇ míy•r rÄkMr xKoKfr ACPT ßk´KxPc≤ S ßxPâaJKrr ß˝òJYJKrfJ FmÄ IxJÄKmiJKjT TJptâPor TJrPj KmPvw xJiJre xnJ~ xKoKfr xJiJre xhxqVe, CkPhÓJ kKrwh FmÄ 6 TJptTKr TKoKar xhxq @PuJYjJr oJiqPo Vf 22 \MuJA rKmmJr TKoKar KmuMK¬ ßWJweJr Kx≠J∂ ßj~J y~Ç kPr k´iJj CkPhÓJ @»Mr rJöJT ßoJuäJ KmPvwnJPm xJPmT ßk´KxPc≤ mqJKrˆJr ßoJKojMu AxuJo, xJPmT nJAx ßk´KxPc≤ mqJKrˆJr AorJj ßYRiMrL S xJPmT \P~≤ ßxPâaJKr mqJKrˆJr ßoJ” Ko\JjMr ryoJPjr xJPg YMzJ∂ @PuJYjJ TPr TKoKa KmuMK¬ ßWJweJ TPrj Ç mKyrJVfPhr KjP~ xnJ~ yJouJr fLms k´KfmJh S WíeJ \JjJPjJ yP~PZÇ pMÜrJP\q ImK˙f rÄkMrmJxLPT xKoKfr mqJkJPr fJPhr xJPg ßpJVJPpJV jJ TrPf IjMPrJi TrJ yP~PZÇ xÄmJh KmùK¬

TPrJjJr xJKntPxr Skr IJ˙J kMeÎk´KfÔJ~ IJPrJ jojL~ yS~Jr hJmL \JKjP~PZj ßo~r KmVx TPrJjJr xJKntPxr k´Kf KmvõJx kMeÎk´KfÔJr ˝JPgt oOfPhy krLãPer ßãP© IKiTfr jojL~fJ k´hvtPjr IJy±Jj \JKjP~PZj aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r \j KmVx S fJÅr xÄKmKim≠ (ˆqJaáaKr) ßckMKa ßo~r KxrJ\Mu AxuJoÇ oOfáq xjh k´hJPjr ßãP© ˝\j yJrJPjJr ßvJPTr xo~ mJrJr mJKxªJPhr KTnJPm xyJ~fJ TrJ pJPm, ßxxŒKTtf FT TjxJuPavj TJptâPor ßk´KãPf fJrJ FA IJy±Jj \JjJjÇ fJÅrJ k´˜JmeJ~ ßpxTu ßãP© IV´JKiTJr ßh~J yPm, PxèPuJ xKjúPmKvf TrJ~ xP∂Jw k´TJv TPrjÇ yJA PTJat FTKa oJouJr ÊjJKjPf AjJr jgt u¥j KcKˆsÖ TPrJjJr Ko\ yqJPxu Fr fgJTKgf ‘TqJm rqJï’ jLKfoJuJPT ‰mwoqoNuT FmÄ fJr FA khPãkPT ‘xŒMet náu’ mPu rJ~ ßh~J~ Ko\ yqJPxu FKa mJKfu TrPf mJiq yj FmÄ jfáj jLKfoJuJ k´e~Pj FA TjxJuPavj TJptâo Êr∆ TPrjÇ Po~r KmVx TjxJuPavj TJptâo pJPf pgJpgnJPm ImKyf TrJ pJ~, ßx\jq IJPrJ KjUÅMfTre S KmuPÍr kKrxÄUqJj k´TJPvr IjMPrJi TPrPZjÇ pKhS mJrJèPuJ FA xJKntPx IgtJ~j TrPuS FKa fJPhr TJPZ \mJmKhKy TPr jJÇ k´gJVf jLKfoJuJ IJPrJ

YqJPuP†r \jq CjìÜ yPf kJPr mPu fJrJ CPÆV k´TJv TPrPZÇ k´˜JKmf jLKfoJuJr Pk´KãPf fJrJ ofJof ßh~Jr ßãP© IjqJjq KmwP~S IKiTfr Cjú~Pjr Skr ß\Jr KhP~PZjÇ ßpoj jj∏AjPnKxn ÛqJPjr ßãP© FoIJrIJA ÛqJjJr mqmyJPr KmKjP~JV TrJ FmÄ mJrJr mJKxªJPhr \jq IJCa Im IJS~Jxt xJKntx YJuM TrJÇ FZJzJ fJrJ aJS~Jr yqJoPuaPxr mJKxªJPhr \jq kkuJPrr IKlx myJu rJUJrS hJKm \JjJjÇ AjJr jgt u¥j TPrJKj~Ju KcˆsÖ Fr IgtJ~j TrPZ aJS~Jr yqJoPuax', A\KuÄaj, TqJoPcj S yqJTKj TJCK¿uÇ FA kptJP~r TjxJuPavj TJptâo ßvw yP~PZ 1 IJVÓÇ fPm jLKfoJuJ YëzJ∂ TrJr IJPV IJPrJ FTJKiT kptJP~ TjxJuPavj TJptâo kKrYJujJ TrJ yPmÇ Po~r \j KmVx mPuj, TPrJjJr xJKntPxr Skr \jVPer IJ˙J kNek´KfÔJ~ k´go khPãk KyPxPm FA TjxJuPavjPT IJorJ ˝JVf \JjJAÇ IJoJPhr mJKxªJrJ pUj ßvJTJV´˜ gJPTj, fUj fJPhr \jq k´P~J\jL~ xyJ~fJ KjKÁf TrPf IJorJ TPrJjJr xJKntPxr xJPg TJ\ TrPf YJAÇ IJorJ Foj xJKntx YJA, pJ IJoJPhr TKoCKjKar k´KfKa oJjMPwr k´fqJvJ kNrPe xãoÇ


TKoCKjKa xÄmJh

KmvõjJg FAc ACPTr 10 mZr kNKft, TJCK¿uJPhr xÄmitjJ xŒjú

YqJKrKa xÄVbj KmvõjJg FAc ACPTr 10 mZr kNKft, jfáj TKoKar IKnPwT S pMÜrJP\qr KmKnjú TJCK¿u PgPT KjmtJKYf CkP\uJr TJCK¿uJPhr xÄmitjJ FmÄ oqJVJK\j k´TJvjJ IjMÔJj xŒjú yP~PZ Vf 7 IVJˆ oñumJr kMmt u¥Pjr mäojM KoKc~J Px≤JPrÇ FPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr PgPT xÄVbPjr asJKˆ, uJAl ßo’Jrxy, KmKnjú xJoJK\T S xJÄÛíKfT xÄVbPjr ßjfímª O CkK˙f KZPujÇ xÄVbPjr KmhJ~L xnJkKf KoxmJy CK¨Pjr xnJkKfPfô, KmhJ~L xJiJre xŒJhT @mMu yJxJjJf S Pas\JrJr \JKTr PyJPxj TP~Z Fr PpRg kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj oJSuJjJ jJKxr CK¨jÇ xnJ~ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ¸LTJr TJCK¿uJr @~Jx Ko~J, PckMKa ßo~r TJCK¿uJr KxrJ\Mu AxuJo, KjCyJo TJCK¿Pur ßckMKa ßY~Jr mqJKrˆJr jJK\r @yoh, TJCK¿uJr @~vJ ßYRiMrL, aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur TJCK¿uJr vJy ßxJPyu @KojPT láu KhP~ TKoCKar kã ßgPT xÄmitjJ k´hJj TrJ y~Ç xnJr Pvw kptJP~ xÄVbPjr jm KjmtJKYf xnJkKf @»Mr rKyo r†M, xJiJre xŒJhT xJÄmJKhT \JKTr ßyJPxj TP~Z, ßas\JrJr mUKf~JrVjxy TKoCKjKar xmJAPT láu KhP~ mre TrJ y~Ç FZJzJ IjMÔJPj k´J~ 70 yJ\Jr aJTJ lJ¥ ßrA\ TrJ y~Ç pJ @xjú kKm© BhMu @pyJ~ KmvõjJPgr hJKrhsPhr oPiq Kmfrj TrJ yPmÇ xnJ~ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj u¥j mJÄuJ ßk´xTîJPmr xJiJre xŒJhT PoJyJÿh \MmJP~r, KmvõjJg FcáPTvj asJPˆr ßas\JrJr @\o UJj, xJPmT ZJ©PjfJ @ZKTr @uL, xJÄmJKhT ryof @uL, ßoJ˜JT @uL mJmMu, @»Mu TJA~Mo, k´mJxL IuÄTJrL ACKj~j SP~uPl~Jr asJPˆr xJPmT xnJkKf @mMu TJuJo @\Jh, hvWr k´mJxL ßxqJxJAKar xnJkKf @»Mu Tá¨Mx, xJPmT xnJkKf @lZr Ko~J ßZJa Ko~J, KvãJKmh vJjMr @yoh UJj, KmvõjJg KcV´L TPuP\r k´nJwT @»Mu oKfj, IuÄTJrL ACKj~j SP~uPl~Jr asJPˆr xJPmT xJiJre xŒJhT oUro @uL @lÀ\, FcPnJPTa yJKmmMr ryoJj yJKmm, TKoCKjKa ßjfJ @»Mu

yJjúJj, ßVJuJkV† ßyK·Ä yqJ¥x Fr xJPmT xJiJre xŒJhT fJ\Mu AxuJo, xJPmT ZJ©PjfJ \Kxo CK¨j ßxKuo, @l\Ju ßyJPxj, ßhRufkMr FcáPTvj F¥ SP~uPl~Jr asJPˆr k´YJr xŒJhT @»Mu yJKoh xMPoh, TKoCKjKa PjfJ lJÀT Ko~J, KmvõjJg ßcPnuJkPo≤ ßxqJvJu asJˆ ACPTr @»MuäJy @u PjJoJjÇ mÜmq rJPUj KmvõjJg FAc ACPTr k´KfÔJfJ xnJkKf UJPuh UJj, k´KfÔJfJ xJiJre xŒJhT @»Mu mJKZf rKl, k´KfÔJfJ ßas\JrJr ßoJyJÿh ßZJmyJj, asJKˆ mUKf~Jr UJj, lJÀT Ko~J, xJKær @yoh, @mMu TJuJo, vJy ßxJkj, @»Mu yJKoh KakM, vJoxMu @uo ßoPyKh, @mMu ßyJPxj oJoMjÇ FZJzJS @PrJ CkK˙f KZPuj KmvõjJg FAc ACPTr uJAl ßo’Jr S mqmxJ~L @»Mv vKyh, mqmxJ~L ßoJyJÿh lJÀT Ko~J, yJKmmMr ryoJj, KmvõjJg CkP\uJ kKrwPhr xJPmT nJAx ßY~JroqJj ßVRZ UJj, KmvõjJg ߸JKaÄ asJPˆr xnJkKf ohKrZ @uL mJhvJ, KmvõjJg FcáPTvj asJPˆr pMVì xŒJhT @UuJTár ryoJj, aJS~Jr yqJoPuax PT~JrJr FPxJKxP~vPjr xnJkKf @mMu ßyJPxj, S~JjmJÄuJKjCP\r mJftJ xŒJhT @æJxMöJoJj, oJhJjL SP~uPl~Jr asJPˆr xJiJre xŒJhT yJKl\ ßyJPxj @yoh, KmvõjJg xhr ACKj~j SP~uPl~Jr asJPˆr ßas\JrJr ohKrZ @uL olöMu, PhRufkMr FcáPTvj F¥ SP~uPl~Jr asJPˆr pMVì xŒJhT yJKxjMöJoJj jNrL, ßas\JrJr Thr CK¨j, AKoPV´vj @Aj\LKm S~JKyh @uL, KmvõjJg FAc ACPTr uJAl ßo’Jr xJPhT @uL, l~\Mr ryoJj, @ZKTr @uL, lUÀu AxuJo, yJKrZ @uL, TKoCKjKa ßjfJ \JyJñLr ßyJPxj, TJSZJr @yoh, KmvõjJg ßcPnuJkPo≤ ßxqJvJu asJˆ ACPTr xnJkKf KxK¨Tár ryoJj, xy xnJkKf oJylá\rM ryoJj Krkj, xJiJre xŒJhT K\~JCu yT K\~J, ßTJwJiqã KxrJ\Mu AxuJo, vJy TJSZJr @yoh, @»MuJä y @u oJoMj, TKoCKjKa ßjfJ xKuKxar rKlT Ko~J, @lZr ßyJPxjÇ IjMÔJPjr ßvw kptJP~ jm KjmtJKYf xnJkKf @»Mr rKyo r†M xTPur k´Kf TífùfJ k´TJv TPrj FmÄ xÄVbPjr Cjú~Pj xTPur xJKmtT xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ

VäJxPVJ oxK\Ph hJS~JfMu AxuJPor hJS~JKf xoJPmv IjMKÔf Vf 2 @Vˆ ÛauqJP¥r VäJxPVJ vyPr ImK˙f ÈVäJxPVJ oxK\h'Fr ChqJPV FT hJS~JKf xoJPmv IjMKÔf y~Ç oxK\Phr ßY~JroqJj vJy\JyJj Fr xnJkKfPfô FmÄ oxK\Phr UKfm vJP~U @»Mu TJA~Mo Fr kKrYJujJ~ IjMKÔf xoJPmPv IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj hJS~JfMu AxuJPor

ßTªsL~ ßoyoJj vJP~U oJSuJjJ ßr\JCu TKro vJP~U oJSuJjJ lJÀT ßyJPxAjÇ AxuJoL hJS~JPfr k´P~J\jL~fJ FmÄ @PUrJf S Fr \mJmKhKyfJ vLwtT KmwP~ oNuqmJj @PuJYjJ ßkv TPrjÇ hJS~JfL xoJPmPv KmkMu xÄUqT kMÀw-oKyuJ IÄv Vsye TPrjÇ

10 - 16 August 2018 Bangla Post 09

u¥Pj oJymMm @uL UJPjr oOfáqmJKwtTLr ßhJ~J oJyKlPu fJPrT ryoJj S cJ” \MmJAhJ ryoJj xJPmT oπL S ßjRmJKyjL k´iJj Kr~Jr FcKorJu oJymMm @uL UJPjr 34fo oífqMmJKwtTL CkuPã UfPo ßTJr@j, KouJh S ßhJ~J oJyKlu 6 @Vˆ ßxJomJr mJh @Zr kMmu t ¥Pjr Kh r~qJu KrP\K¿ yPu IjMKÔf y~Ç Kr~Jr FcKorJu oJymMm @uL UJj ˛íKf xÄxh pMÜrJ\q vJUJr CPhqJPV IjMKÔf UfPo ßTJr@j, KouJh S ßhJ~J oJyKlPu ßpJh ßhj orÉPor \JoJfJ S KmFjKkr nJrk´J¬ ßY~JroqJj ßhvjJ~T fJPrT ryoJj S orÉPor TKjÔ TjqJ cJ” \MmJAhJ ryoJjÇ ˛íKf xÄxPhr xnJkKf ßxJPyu @yPoh xJKhPTr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT @Pmh rJ\Jr kKrYJujJ~ ßhJ~JkNmt orÉPor \Lmj S TPors Ckr xÄK㬠@PuJYjJ~ IÄv ßjj pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf S ˛íKf xÄxPhr k´iJj CkPhÓJ Fo F oJKuT, KxKj~r xyxnJkKf TJoJu CK¨j, pMVì xŒJhT FoJhMr ryoJj FoJh Ç PhJ~J oJyKlPu ßhPvr TíKfx∂Jj Kr~Jr FcKorJu oJymMm @uL UJPjr ÀPyr oJVPlrJf TJojJ TPr ßhJ~J TrJ y~ FmÄ orÉPor kKrmJPrr xTu xhPxqr xM˝J˙q S CP•JrP•Jr xoíK≠ TJojJ TrJ y~Ç FZJzJ ßhJ~J oyKlPu KmFjKkr k´KfÔJfJ vyLh ßk´KxPc≤ K\~JCr ryoJj S @rJlf ryoJj ßTJPTJr ÀPyr oJVPlrJf TJojJ TrJ y~Ç xJPmT k´iJjoπL KmFjKk ßY~JrkJrxj ßhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~Jr oMKÜ S KmFjKkr nJrk´J¬ ßY~JroqJj ßhvjJ~T fJPrT ryoJPjr xM˝J˙q TJojJxy xoVs ßhvmJxLr \jq KmPvw oMjJ\Jf TrJ y~Ç PhJ~J oJyKlPu ˛íKf xÄxPhr kã ßgPT CkK˙f KZPuj CkPhÓJ vJy @TfJr ßyJPxj aMau M , @»Mu oMKTf,

@KojMr ryoJj @TrJo, xyxnJkKf UxÀöJoJj UxÀ, l~xu @yPoh, ßoJ˜JT @yPoh, ßxKuo @yPoh, \JoJu @yPoh, pMVì-xŒJhT UJPuh ßYRiMrL, @TfJr @uL, xJÄVbKjT xŒJhT vJy\JyJj ßyJPxj ßvjJ\, xy-xJÄVbKjT xŒJhT j\Àu AxuJo oJxMT, jMÀu @uL Krkj, ßmJryJj CK¨j, xMP~hMu yJxJj, @Krl @yPoh Ç PhJ~J kKrYJujJ TPrj KmsTPuj oJxK\Phr UKfm oJSuJjJ j\Àu AxuJoÇ TKoCKjKar KmKvÓ oMræLxy KouJh S ßhJ~J oJyKlPu IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj ßTªsL~ KmFjKkr nJAx ßY~JroqJj mrTf CuäJy mMu,M ßTªsL~ KmFjKkr @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT oJKyhMr ryoJj, KmKxFr xJPmT ßk´KxPc≤ S TKoCKjKa ßjfJ kJvJ UªTJr FoKmA, aJS~Jr ßyoPua TJCK¿Pur xJPmT ßckMKa ßo~r IKyh @yPoh, ßTªsL~ KmFjKkr @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT mqJKrˆJr jJKxr CK¨j IxLo, mqJKrˆJr Fo F xJuJo, pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT k´iJj CkPhÓJ vJP~óJ ßYRiMrL TM¨MZ,

pMÜrJ\q KmFjKkr xJiJrj xŒJhT T~xr Fo @yoh, KxPua ß\uJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT @uL @yPoh, ßTªsL~ KmFjKkr xy@∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT @PjJ~Jr ßyJPxj ßUJTj, pMÜrJ\q KmFjKkPjfJ @»Mu yJKoh ßYRiMrL, @mMu TJuJo @\Jh, oMK\mMr ryoJj oMK\m, QfoZM @uL, Fo uMflMr ryoJj, k´Plxr lKrh CK¨j, ßoJ” ßVJuJo rJæJKj, mqJKrˆJr TJoÀöJoJj, ßVJuJo rJæJKj ßxJPyu, fJ\Mu AxuJo, @KvTMr ryoJj @KvT, @X&èr Ko~J, \JKm xJPmT ZJ©hu xnJkKf kJrPn\ oKuäT, xJÄmJKhT KvyJmMöJoJj, ßoRunLmJ\Jr ß\uJ KmFjKk xyxnJkKf jJKxr CK¨j KobN, ßTªsL~ ZJ©hPur xJPmT @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT jxÀuäJy UJj \MjJP~h, KxPua ß\uJ ZJ©hPur xJPmT @øJ~T l~xu @yPoh ßYRiMrL, pMÜrJ\q KmFjKk ßjfJ vKrlMöJoJj ßYRiMrL fkj, FohJh ßyJPxj KakM, jJKxo @yPoh ßYRiMrL, vKyhMu AxuJo oJoMj, @KfTMr ryoJj ßYRiMrL kJ√M, mqJKrˆJr oShMh @yPoh UJj, fJ\ CK¨j, vJoxMr

ryoJj oJyfJm, fJKyr rJ~yJj ßYRiMrL kJPnu, KoxmJyCöoJj ßxJPyu, @uyJ\ô xJKhT Ko~J, ßlrPhRx @uo, @\ou ßYRiMrL \JPnh, vJKoo @yPoh, pMmhPur xnJkKf rKyo CK¨j, ßxòJPxmT hPur xnJkKf jJKxr @yPoh vJKyj, @Aj\LmL ßlJrJPor xnJkKf mqJKrˆJr @mMu o¿Mr vJ\JyJj, pMmhPur xJiJre xŒJhT @l\Ju ßyJPxj, ßxòJPxmT hPur xJiJre xŒJhT @mMu ßyJPxj, \JxJPxr xJiJre xŒJhT fJ\Kmr ßYRiMrL KvoMu, KmFjKkPjfJ ßoJ” l~\Mu yT, @xJhMöJoJj @yPoh, Fo @uyJ\ô Fo F ßxKuo, ÀÉu AxuJo ÀuM, ßTªsL~ ZJ©hPur xyxnJkKf vKlTMu AxuJo KrmuM, @»Mu TM¨ZM , xJP~h CK¨j ßYRiMrL, vKrlMK¨j mJmM, @»Mx xJuJo, fkM ßvU, ßrJoJj ßYRiMrL, @Krl @yPoh, KmFjKkPjfJ oJSuJoJ vJKoo @yPoh, ovJKyh @uL fJuMThJr, IqJcPnJPTa Ku~JTf @uL, jJ\oMu yJxJj \JKyh, xJÄmJKhT @TfJr oJyoMh, @»Mu yJKoh UJj yJPnj, @mM jJPZr ßvU, ßoJ” xrlrJ\ @yPoh xrlM k´oUM Ç

-m]Ѵ-7;v_Ň"ol-Ѵb-Ň-l0bQURBANI APPEAL 2018 LIVE ON CHANNEL S MONDAY 13th AUGUST =uolѵpm to 1am om-ঞomĹƏƑƏѶƔƑƒƐѵѵѵ "|†7boĹƏƑƏѶƔƑƒƓƐƐƐ

"+ƕƒƓbtu-ĺbm|1_v†hĺ|ˆ


xŒJhTL~

10 Bangla Post 10 - 16 August 2018

21 - 27 IJwJ| 1425 mñJ»

Bangla Post Unit - S7, The Whitechapel Centre 85 Myrdle Street, London E1 1HL Tel: News - 0203 871 8202 Sales - 0203 633 2545 Email: info@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman Sheikh Md. Mofizur Rahman Founder & Managing Director Taz Choudhury Board of Director Kamruz Zaman Shuheb Advisers Mahee Ferdhaus Jalil Tafazzal Hussain Chowdhury Shofi Ahmed Alhaj Tahir Ali Abdul Jalil Editor in Chief Taz Choudhury Editor Barrister Tareq Chowdhury Head of Production Shaleh Ahmed Sub Editor Md Joynal Abedin Head of Advertising Nick Nathan Marketing Manager Mahfuzur Choudhury Faith Adviser Moulana Md Abdul Malik Correspondent Sylhet Bureau Chief Hasanul Hoque Uzzal West Midland H M Ashraf Ahmed Birmingham Riyahd Ahad Raju Ahmed Oldham Syed Sadek Ahmed Luton Taz U Ahmed Manchester Shah Kayyum Coventry Numan Raja

Sylhet Office Moin Uddin Monju Dhaka Office Md Zakir Hossen

xŒJhTL~

kMMKuPvr xJPg uJKbPxJa yJPf FrJ TJrJ?

rJ\iJjL dJTJ~ mJPxr YJkJ~ hMA KvãJgtL Kjyf yS~Jr kr ßhPvr vf vf Ûáu-TPuP\r KvãJgtL @PªJuPj rJ˜J~ ßjPo @PxÇ fJrJ jqJ~ KmYJr S KjrJkh xzPTr hJKm ßfJPuÇ asJKlT kMKuPvr nNKoTJ~ ImfLet yP~ fJrJ VJKzr uJAPx¿ pJYJA ÊÀ TPrÇ ßhUJ ßVu kMKuv-oπL-xKYm ßgPT ÊÀ TPr TftJmqKÜPhr VJKzr uJAPx¿ ßjA, fJrJ asJKlT @Aj IoJjq TPr YuJYu TPrjÇ ßhPv @APjr vJxPjr ßp @TJu YuPZ, ßxKa ßmv jVúnJPm k´TJv ßkuÇ fJA IPjT hMPntJV xyq TPrS oJjMw fJPhr @PªJuPjr k´Kf xogtj KhP~PZÇ TouoKf KvãJgtLPhr FA IKnjm @PªJuj Kmvõ VeoJiqPo xJzJ ßlPuÇ nJmoNKft rãJ~ xrTJr @PªJuj gJoJPf muk´P~JPVr ßWJweJ ßh~Ç SA ßWJweJr krA kMKuv @PªJujTJrLPhr Skr Kjoto yJouJ ÊÀ TPrÇ xmPYP~ n~Jmy mqJkJr yPò, kMKuPvr xJPg FThu pMmTPT uJKbPxJaJ yJPf ßhUJ ßVPZÇ fJPhr ßTC ßTC KZPuj oJgJ~ yqJuPoa kKrKyfÇ Fxm xπJxL kMKuPvr xJPg TÅJPi TÅJi KoKuP~ @PªJujrf KvãJgtLPhr Skr Kjoto yJouJ YJKuP~PZÇ KvãJgtLPhr @PªJuPjr Umr xÄV´y TrJr xo~ xÄmJhoJiqPor TotLPhr Skr xrTJr-xoKgtf mPu Fxm IKnpMÜ mqKÜrJ ßp @âoe YJKuP~PZj, fJ ßTJPjJ xnq VefJKπT ßhPv T·jJS

@yxJj TKmr K\’JmMP~r xJPmT rJÓskKf rmJat oMVJPm FTmJr hMmJA xlPr ßVPujÇ K\’JmMP~Pf è\m ZKzP~ kzPuJ FojórmJat oMVJPm ߈sJPT @âJ∂ yP~ hMmJAP~ KYKT“xJr \jq ßVPZjÇ nJAx ßk´KxPc≤ FoJrxj FojJñJS~J I∂tmrsfLTJuLj ßk´KxPcP≤r hJK~fô KjP~PZjÇ YJrKhj kPr oMVJPm ßhPv KlrPu xJÄmJKhTrJ fJPT KWPr iPrjÇ oMVJPm xJÄmJKhTPhr mPuj, FaJ KbT ßp @Ko oPr KVP~KZuJoÇ KT∂á k´KfmJPrr oPfJ FmJrS ßmÅPY CbuJo mPu ßhPv KlPr @xPf mJiq yuJoÇ 2015 xJPur \MPj @PoKrTJ~ xoTJoL KmP~r IjMoKf ßhS~J y~Ç rmJat oMVJPm fUj mPuKZPuj, @oJr ˘LPT fJuJT KhP~ @Ko mJrJT SmJoJPT KmP~ TrPf YJAÇ oMVJPmr o∂mq KjP~ KmfTt ÊÀ yPu KfKj FT xÄmJh xPÿuPj mPuj, è\m @oJr KkZM ZJzPZ jJÇ h~J TPr è\Pm TJj ßhPmj jJ! @KoS è\Pm TJj KhPf oJjJ TKrÇ è\m pKh ZzJPfA y~, fJyPu ßx è\m ßpj KjrJkh y~Ç ßpj ßxaJ mqKÜ mJ xoKÓr \jq Kmkh ßcPT jJ @PjÇ TJre, FPTmJPrA ßTJouoKf KvãJgtLPhr ÈKjrJkh xzT YJA' KTÄmJ ÈCA S~J≤ \JKˆx' @PªJuj oMU gMmPz kPzPZ è\Pmr TJrPeAÇ mJÄuJPhPvr oJjMPwr hMntJVq FA ßp fJrJ oJjMw KmYJr TPr iot KhP~ @r ßpPTJjS @PªJuPjr KmYJr TPr mz hMKa hPur Æj&Æ @r ßrwJPrKwr ßnfr KhP~Ç F TJrPeA KmFjKk ßjfJ @Kor UxÀ oJyoMh ßYRiMrLr ßaKuPlJj @uJk nJArJu y~ FmÄ k´iJjoπLS muPf kJPrj, pJrJ VJKz ßkJzJ~ @r oJjMw kMKzP~ oJPr, fJrJ dMPT kPzPZ ZJ©Phr ßnfPrÇ ÛMuPcsx @r mqJV KmKâ yPò ßhhJrÇ FPhr yJf ßgPT ZJ©ZJ©LPhr rãJ TrPf yPm! KfKj Imvq FA WajJr \jq fífL~ kPãr AºjPTS hJ~L TPrPZjÇ FA fífL~ kã KmFjKk jJKT Ijq ßTC, ßxaJ KfKj ¸Ó TPr mPujKjÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ KvãJgtLPhr TîJPx KlPr pJS~Jr @øJjS \JKjP~PZjÇ FKhPT, mJÄuJPhv KâPTa KaPor TqJP¡j (Paˆ S Ka-PaJP~K≤) xJKTm @u yJxJj ZJ©ZJ©LPhr ÛMu-TPuP\ KlPr ßpPf @øJj \JKjP~PZjÇ è\m KjP~ @PVS KfjmJr KuPUKZÇ hMntJVq @r è\m jJKT oJjMPwr KkZM ZJPz jJÇ ZJ©Phr ÈKjrJkh xzT YJA' @PªJuj KjP~ xmPYP~ ßmKv è\m ZzJPjJ yPòÇ Foj FTaJ è\m yPòóAKu~Jx TJûj @r KjrJkh xzT YJAP~r ßjfíPfô gJTPZj jJÇ ßjfífô YPu pJPò TPu\kzM~J hMA ZJP©r yJPf! @mJr ßTC ßTC FA oJjMwaJPT xzToπL mJjJPjJrS @øJj \JKjP~PZjÇ fPm TJ\L jSvJmJ jJPor FT IKnPj©L ßoJmJAu ßgPT uJAPn FPx ßWJweJ KhP~PZj, ÈZJ©Phr @PªJuPjr xoP~ K\VJfuJ~ FT\Pjr ßYJU fMPu ßjS~J yP~PZ @r hMA\jPT ßoPr ßluJ yP~PZÇ @kjJrJ ZJ©Phr rãJ TÀjÇ' (WajJaJ

TrJ pJ~ jJÇ @âoeTJrLrJ uJKb, ßuJyJr rc, rJohJ AfqJKh KjP~ Tftmqrf xÄmJhTotLPhr Skr @âoe YJKuP~PZj, KjKmtYJPr @WJf TPrPZj, TqJPorJ ßnPX KhP~PZj, ßoJmJAu ßlJj ßTPz KjP~PZjÇ TMKz\Pjr ßmKv xÄmJhTotL @âoPer KvTJr yP~PZj; fJÅPhr oPiq @yf yP~PZj 12 \jÇ KjrJkh xzPTr hJKmPf ÛMu-TPuP\r KvãJgtLPhr vJK∂kNet @PªJuj FTkptJP~ muk´P~JPVr oJiqPo hoj TrJr ßYÓJr lPu ßhv\MPz CP•\jJTr kKrK˙Kfr xíKÓ y~; Foj kKrK˙KfPf xKbT xÄmJh xÄV´y S kKrPmvPjr èÀfô KmPvwnJPm ßmPz pJ~Ç KmPvw TPr A≤JrPjaKnK•T IPkvJhJr S Ihã KjC\ ßkJatJu FmÄ xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo è\m, \·jJT·jJ, CxTJKj AfqJKh ZKzP~ kzJr ßp @vïJ rP~PZ, fJ ßrJi TrJr xPmtJ•o k∫J xKbT S hJK~fôvLu xJÄmJKhTfJr kg CjìMÜ rJUJÇ KT∂á hJK~fôrf xJÄmJKhTPhr Skr vJrLKrT @âoe S xŒ´YJroJiqPor TJptJuP~ KYKb kJKbP~ jJjJ rTPor KjPwioNuT KjPhtvjJ k´hJj kMPrJkMKr KmkrLf k∫JÇ fJ ZJzJ A≤JrPjPar VKf ToJPjJr oJiqPo oJjMPwr @∂”PpJVJPpJPV KmWú WaJPjJ xrTJPrr ÈKcK\aJu mJÄuJPhv' ßxäJVJPjr xJPg kMPrJkMKr xJÄWKwtTÇ

uãeL~ Kmw~ yPuJ xÄmJhTotLPhr Skr @âoe YJuJPjJ yP~PZ @Ajví⁄uJ rãJr hJK~Pfô KjP~JK\f mJKyjLr xhxqPhr CkK˙KfPfAÇ xÄmJhTotLPhr @âoe ßgPT rãJ TrJ S KjrJk•J ßhS~J fJÅPhr ßkvJVf hJK~fô KZuÇ fJÅrJ ßxA hJK~fô kJuj jJ TPr jLrm hvtPTr nNKoTJ kJuj TPrPZjÇ xÄWm≠ hMm•ít Phr ÆJrJ xÄmJhTotLPhr Skr xv˘ @âoPer oPfJ èÀfr ßlR\hJKr IkrJi @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxqPhr xJoPjA xÄWKaf yPò, KT∂á fJÅrJ ßx IkrJi ßbTJPjJr ßYÓJ jJ TPr jLrm hvtPTr nNKoTJ kJuj TrPZj- FaJ ßTJPjJ @APjr vJxjKnK•T rJÓs mJ xoJP\r KY© yPf kJPr jJÇ xrTJPrr FTJKiT oπL hJKm TPrPZj kMKuPvr xPñ yJouJ~ ßpJV ßh~J SAxm ßuJT xrTJrL hPur ßTC j~Ç fJyPu Fxm ßuJT TJrJ? fJrJ KT ßkvJhJr xπJxL? fJrJ KT xrTJr KmPrJiL? pKh fJA yP~ gJPT fPm kMKuPvr xJPg fJPhr xUqfJ ßTj? KvãJgtLPhr Skr yJouJTJrL Fxm xπJxL TJrJ- ßxA mqJUqJ xrTJrPTA KhPf yPmÇ KmPvw TPr kMKuvPT Kmw~Ka kKrÏJr TrPf yPm ßp, Fxm yJouJTJrLr xJPg fJPhr xŒTt KT? kMKuPvr xJPg pKh ßTJPjJ xŒTt jJ gJPT-fPm Fxm hJ, ZáKr, KTKrx yJPf Fxm xπJxLPhr kMKuv ßV´lfJr TPrKj ßTj?

KjrJkh è\m YJA! 04 @Vˆ, 2018 Fr) jSvJmJPT ßxA rJPfA ßVslfJr TPr rqJm! è\m ZzJPjJr TJrPe F kpt∂ TP~T\j ßVslfJr yP~PZj? ßTC ßTC AKjP~-KmKjP~ è\m ZzJPjJr ßYÓJ TrPZj FA mPu ßp jSvJmJr Foj muJr TJre TL? KfKj TJr kJrkJx xJnt TrPZj? KfKj KT KmKjoP~ KTZM ßkP~PZj? è\m ZzJPjJr KvTJr yPòj jSvJmJ KjP\, FojKT xJKTm @u yJxJjSÇ xJKTm @VJoLPf KjmtJYj TrPZj Foj fgqS nJArJu yP~PZÇ è\m KmUqJfPhr KkZM ZJPz jJÇ KyauJrPT KjP~ xmPYP~ mz è\m KZu KyauJr @®yfqJ TPrjKjÇ KfKj kJKuP~ @P\tK≤jJ YPu pJj FmÄ ßxUJPjA ßvw Kj”võJx fqJV TPrjÇ kMrPjJ ßuUJr ßrlJPr¿ TUjS è\m y~ jJÇ fJA è\m KjP~ kMrPjJ TP~T uJAj fMPu ßhS~J pJ~: è\mPT KvP·r I∂ntKM Ü TrJr hJKm CbPf kJPr pUj-fUjÇ ACPrJPkr ßhvèPuJ~ è\mPT KjP~ IPjT VPmweJ YPuÇ FTmJr AÄuqJP¥r FT KmvõKmhqJuP~ KmùJjL rmJat jqJPkr ßjfíPfô KrCoJr AK†Kj~JKrÄ KckJatPo≤ ßUJuJ yP~KZuÇ è\Pmr cJukJuJ mJ kJUJ xmPYP~ VKfvLuÇ YJr ˜÷ mJ KnK• jJ gJTPu jJKT KmÃJK∂oNuT è\m k´Je kJ~ jJÇ ßpoj: T. è\maJ oPj rJUJr oPfJ yPf yPmÇ U. è\mPT YuoJj ßTJjS wzpπ mJ @PªJuPjr IÄv KyPxPm \MPz KhPu nJPuJ y~Ç V. ßTJjS iot, hu mJ ßVJÔLr ßxK≤Po≤ iJre TrPf yPm è\mPTÇ W. @kJor \jxJiJrPer k´YKuf KmvõJx mJ ßxK≤Po≤PT @WJf TPr CxPT KhPf kJPr Foj K\Kjx raJPu ßxA è\m lu ßh~Ç ZJ©ZJ©LPhr ÈKjrJkh xzT YJA' @PªJuPj ZKzP~ kzJ è\m KT∂á SkPrr TgJèPuJ k´oJe TPrÇ ZJ©ZJ©LPhr ÈKjrJkh xzT YJA' @PªJuPjr xmtPvw è\m yPòó ZJ©Phr ßYJU fMPu ßluJ yP~PZÇ TokPã Kfj\j oJrJ ßVPZ FmÄ fJPhr uJv èo TrJ yP~PZÇ KjyfPhr mJmJ-oJ KmKnjú \J~VJ~ irjJ KhPòjÇ @r YJr\j ßoP~PT iwte TrJ yP~PZÇ fJrJ uöJ~ KoKc~Jr xJoPj @xPf kJrPZj jJÇ ßTj ßpj oJjMw xfqaJ KmvõJx TrPZ jJ, è\mPTA xfq mPu iPr KjPò! è\Pmr ˙JK~fô To KT∂á Fr KmóJr S k´nJKmf TrJr ãofJ IPjTÇ è\m mJfJPxr @PV iJ~Ç FA kíKgmL pUj rJ\JxosJarJ vJxj TrPfJ, fUj è\mA KZu IPjT wzpPπr YJKuTJvKÜÇ FTaJ YLjJ k´mJh Fojóxm kJKUr kJUJ rKXj jJÇ KT∂á è\m YJAPuA fJr kJUJr rÄ kKrmftj TrPf kJPrÇ è\Pmr kJUJ kJKUPhr ßYP~ TP~Tèe hs∆fVJoL! ßoJVu vJxjPT IPjT xo~ iotL~ híKÓPTJe ßgPT KmYJr TrJ y~Ç

IoMxuoJjPhr ßYJPU ßoJVurJ KjÔMr FmÄ IoJjKmT vJxPjr k´mftj TPrKZuÇ @r oMxuoJjrJ nJPmj, ßoJVurJ nJrfmPwrs ©JeTftJ KZPujÇ hMA kPãr KmYJPrA xosJa @TmrPT ßVsa irJ y~Ç @Tmr mLrmuPT kZª TrPfj, KpKj xjJfj iotJmu’L KZPujÇ IjqKhPT mLrmuPT nJPuJ ßYJPU ßhUPfj jJ ßoJuäJ ßhJKk~J\JÇ 1586 @lVJjPhr xPñ FT pMP≠ mLrmu Kjyf yPu è\m ZKzP~ kPz ßp mLrmu @xPu oJrJ pJjKjÇ KfKj kJKuP~ ßVPZj C•Prr kJyJKz Iûu jJVrPTJPaÇ ßxUJPj xjúqJxLPhr xPñ KfKj WMPr ßmzJPòjÇ mLrmPur ßvJPT TJfr xosJa @Tmr ßuJT kJbJPuj ßxUJPjÇ ßxA ßuJT KlPr FPx \JjJPuJ WajJ xfq j~, è\m! mLrmu @xPuA oJrJ ßVPZj! ZKzP~ kzJ è\Pmr Skr KnK• TPr IPjPTA uJv @r iwtPer KvTJr ZJ©LPhr UMÅP\ ßmr TrJr ßYÓJ TPrKZPujÇ KT∂á ßTCA k´oJe TrPf kJPrjKjÇ ßylJ\Pf AxuJPor dJTJ ImPrJPir rJPf vf vf oJjMwPT yfqJ TrJ yP~PZ mPu è\m ZzJPjJ yP~KZuÇ mJóPm ßfoj WPaKjÇ fPm xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqo FUj mqmÂf yPò, è\m ZzJPjJr ßoKvj KyPxPmÇ TJrS TJrS xíKÓvLufJ ßhPU ImJT yPf y~Ç KjP\r mJjJPjJ xÄmJh k´YJPrr \jq UmPrr ßaKuKnvPjr ßuJPVJ mJ xÄmJhkP©r jJo \MPz ßhS~J yPòÇ \MPz ßhS~J yPò KmPhKv ßTJjS ZKm mJ KnKcSÇ @orJ è\Pmr \JÅfJTPu @aTJ kPz @KZÇ FTKa ßaKuKnvPjr jJo \KzP~ è\m ZzJPjJr TJrPe SA ßaKuKnvj TuJmJVJj gJjJ~ K\Kc TrJ y~Ç PvwPov ZJ©ZJ©LPhr KjrJkh xzT YJA @PªJuPjr kKreKf TL yPm? vJymJV @PªJuPjr oPfJ UMm fJzJfJKz ˛íKf yP~ pJPm xm? è\Pmr kJUJ~ nJKxP~ KhP~ KTÄmJ KmFjKkPT ßhJwJPrJk TPr ãofJxLjrJ TL @PªJujaJPT iJoJYJkJ KhP~ ßluPm? k´iJjoπL ßvU yJKxjJ KmFjKkPT ßhJwJPrJk TPrPZj @mJr fífL~ kPãr TgJS AKñf TPrPZjÇ FA fífL~ kã TJrJ? è\Pmr @zJu ßgPT fJPhr UMÅP\ ßmr TrJ \ÀKrÇ pJrJ @oJPhr ßTJouoKf KvÊ KTPvJrPhr ˝kú ßnPX KhPò fJPhr UMÅP\ ßmr TrJS \ÀKrÇ pJrJ KvÊPhr oífqMr kr hJÅfJu yJKx yJPx, @mJr ãofJ iPr rJUJr \jq ãoJ YJAPf mJiq y~, fJPhr ãofJr mJAPr rJUJaJS \ÀKrÇ xmPYP~ ßmKv \ÀKr oJP~r oofJ KjP~ kMPrJ @PªJujaJPT mMPT ßaPj ßjS~J, ZJ©ZJ©LPhr ˝kúèPuJr kKrYptJ TrJÇ xmJA WPr KjP~ ßpPf kJPr jJÇ ÊiM k´iJjoπLA ßxaJ kJPrjÇ KfKjA kJPrj ZJ©ZJ©LPhr @mJrS TîJPx KlKrP~ @jPfÇ è\Pmr kJUJ ßTPa KhPf kJPrj KfKjÇ @vJ TKr KfKj xmKTZMr xoJiJj TrPmjÇ


KxPua xÄmJh

10 - 16 August 2018 Bangla Post 11

PoRunLmJ\Jr ß\uJr Km@AFPxr xJPmT oyJ KjP\PT Km\~L ßWJweJr @Pmhj @KrPlr xKYm k´mJxL l\uM ßYRiMrLT xÄmitjJ k´hJj P\xKoj ojxMr: ßoRunLmJ\Jr ß\uJr TKoCKjKa xÄVbj ßvU ßmJryJj CK¨j (ry.) AxuJoL ßxJxJAKa (Km@AFx) Fr CPhqJPV

xÄbPjr xJPmT oyJ xKYm, hMmJA k´mJxL ßoJ” l\uMr ryoJj ßYRiMrLPT ßoRunLmJ\Jr xlrTJPu FT xÄmitjJ IjMÔJPjr @P~J\j TrJ y~Ç Vf 31 \MuJA, oñumJr, Fl. Fo. ßogc Fr TjlJPr¿ yPu xÄVbPjr k´KfÔJfJ ßY~JroqJj Fo. oMKymMr ryoJj oMKym Fr xnJkKfPfô IjMKÔf y~ÇFPf k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj xÄVbPjr Ijqfo CkPhÓJ ßuUT S mqJÄTJr Fc. ßoJyJÿh @mM fJPyrÇ IjMÔJj YuJTJPu míPaj ßgPT ßaKuTjlJPrP¿ mÜmq rJPUj xÄVbPjr ßkPasJj ßoRunLmJ\Jr ß\uJr xJPmT ZJ©PjfJ S míPaPjr TKoCKjKa KucJr ßoJ” oKTx ojxMr @yoh xÄmKitf mqKÜ l\uMr ryoJj ßYRiMrLr xMxJ˙q S hLWtJ~M TJojJ TPr xÄVbPjr @VJoLKhPjr ToTJP¥

k´mJx ßgPT xyPpJKVfJ TrJr @ymJj \JjJjÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj míKav mJÄuJPhvL SP~uPl~Jr

FPxJKxP~vj IrKkÄaj ßoRunLmJ\Jr ß\uJ vJUJr xJiJre xŒJhT Fc. @»Mu oKfj ßYRiMrL, yJKl\J UJfMj mJKuTJ Có KmhqJuP~r k´iJj KvKãTJ ßoJ” rJPxhJ ßmVo, ß\uJ oJiqKoT KvãT xKoKfr xJiJre xŒJhT Qx~h vSTfMöJoJj, \JPo~J hJÀu ßTJr@j ßoRunLmJ\JPrr Kk´K¿kJu vrLl UJPuh xJAlMuäJy, @hr oJhoJxKÜ kNjmtJxj ßTPªsr kKrYJuT KjKUu fJuMThJr, KmKc IjKaKnr ßY~JroqJj FohJhMu yT, ßoRunLmJ\Jr ß\uJ ZJ©uLPVr xy xnJkKf ßoJ” l~xu ojxMr S ¸ªj ßoRunLmJ\JPrr xnJkKf AyJo oM\JKyhÇ xÄVbPjr KjmtJyL kKrYJuT S~JKxo @yPoh KjvJPjr xûJujJ~ IjMÔJPj mÜmq rJPUj mqJÄT TotYJrL

ßlcJPrvj ßoRunLmJ\Jr ß\uJ vJUJr xJiJre xŒJhT ßT. Fo. @UuM, kNmJuL mqJÄT TotYJrL xÄW ßoRunLmJ\Jr vJUJr xnJkKf jNÀu AxuJo, xÄVbPjr xJPmT k´YJr S k´TJvjJ xŒJhT vJy\JyJj @yoh xMoj, xJÄVbKjT xŒJhT jJKl\ AoKf~J\ ßYRiMrL, Igt xŒJhT jJ\oMu ßyJPxjÇ h¬r xŒJhT ßYRiMrL ßoJyJÿh ßorJ\, xy xoJ\ TuqJe xŒJhT ßxJyJj ßyJxJAj ßyuJu, xJAlMu AxuJo ßYRiMrL, ßrJaJPrÖr hMuJu ßyJPxj \MoJj, ßrJaJPrÖr lM~Jh @yoh, ßrJaJPrÖr Fx Fo QxTf, @yoh jJBo, rJPxu @yoh, Fo. \MPjh @yoh, ßoJóJKTo @yoh KaaM, rJyJfMu AxuJo rJKy, KxrJ\Mu yJxJj, ßoJóJKTo @yoh rJKy, lP~\ @yPoh k´oUM Ç xÄmKitf ßoJ” l\uMr ryoJj ßYRiMrL mPuj @orJ IfLPf KmKnjú rTo xJoJK\T TotxNKY kJuj TPrKZ, mftoJPj F TJ\èPuJ TrPZj FUjTJr xÄbPjr ßjfímª í rJÇ @\ @kjJPhrPT IPjT IPjT TífùfJ S ijqmJh \JjJKò AjvJ@uäJy Km@AFx xÄVbPjr xJPg @KZ @VJoLPf gJTPmJ mPu KfKj k´Kfv´∆Kf mqJÜ TPrjÇ KcjJr ßvPw xnJkKfr mÜPmq xÄVbPjr ßY~JroqJj Fo. oMKymMr ryoJj oMKym CkK˙f xmJAPT ijqmJh \JKjP~ xnJr xoJK¬ ßWJwjJ TPrjÇ

KxPua IKlx : xhq xoJ¬ KxPua KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj KjP\PT Km\~L ßWJweJr @Pmhj \JKjP~PZj ßo~r kPh k´KfÆKªôfJTJrL KmFjKkr k´JgtL @KrlMu yT ßYRiMrLÇ mMimJr (8 @Vˆ) k´iJj KjmtJYj TKovjJr mrJmPr F mqJkJPr KuKUf @Pmhj \JjJj KfKjÇ KxKxT KjmtJYPj Vf 30 \MuJA ßnJaVsye IjMKÔf yPuS xÄWJf S \Ju ßnJPar TJrPe 2Ka ßTPªsr ßnJaVsye ˙KVf ßWJweJ TPrKZu KjmtJYj TKovjÇ ˙KVf hMA ßTPªs @VJoL 11 @Vˆ ßnJaVsye IjMKÔf yS~Jr TgJ rP~PZÇ KjP\PT Km\~L ßWJweJ TrJr hJKm \JKjP~ mMimJr k´iJj KjmtJYj TKovjJr mrJmPr ßh~J @PmhjkP© @Krl mPuj, È@Ko FA oPot ImVf TrPfKZ ßp, KxPua KxKa TPktJPrvPjr ˙KVf yS~J VJ\L ßmJryJj CK¨j Vro ßhS~Jj xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªsr 3221 ßnJaJPrr oPiq APfJoPiq oJrJ ßVPZj

80 \j S mJÄuJPhPvr mJAPr KmPvõr KmKnjú ßhPv Im˙Jj TrPZj @rS 80 \jÇ IjqKhPT, yKmjKª xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ ßTPªs 2566 ßnJaJPrr oPiq APfJoPiq oJrJ ßVPZj 38 \j FmÄ KmPhPv @PZj 100 \jÇ FZJzJ FuJTJ ßZPz Ijq© YPu ßVPZj @rS 3 \jÇ ˙KVf yS~J FA hMA ßTPªsr 301 \j ßnJaJr oíf FmÄ ßhPvr mJAPr rP~PZjÇ CPuäKUf 301 \j ßnJaJr ßpPyfM oífqMmre FmÄ ßhPvr mJAPr Im˙JPj rP~PZj, ßxPyfM @xjú KxKa KjmtJYPj FA hMA ßTPªsr ßnJa VsyPer ßTJjS k´P~J\j ßjA mPu @Ko oPj TrKZÇ IfFm, KmPmYjJkNmtT @oJPT ßo~r kPh Km\~L ßWJweJ TrPf @kjJr oK\t y~Ç FKhPT, KxKxT KjmtJYPjr KraJKjtÄ TotTftJ ßoJ. @uLoMöJoJj \JKjP~PZj, oíf S k´mJxL ßnJaJr xŒKTtf ßTJPjJ fgq fJÅr TJPZ ßjAÇ CPuäUq, ˙KVf hMA ßTªs ZJzJ mJKT

xm ßTPªsr xKÿKuf ßnJa VejJ~ ßo~r kPh FKVP~ @PZj KmFjKkr ßo~r k´JgtL @KrlMu yT ßYRiMrLÇ ßWJKwf luJlu IjMpJ~L 132 ßTPªsr oPiq iJPjr vLw k´fLT KjP~ KfKj ßkP~PZj 90 yJ\Jr 496 ßnJaÇ fJÅr KjTafo k´KfÆj&ÆL @S~JoL uLV k´JgtL mhrCK¨j @yoh TJorJj ßjRTJ k´fLPT ßkP~PZj 85 yJ\Jr 870 ßnJaÇ PoJa 134 ßTPªsr oPiq Kmví⁄uJr \jq hMA ßTPªsr ßnJa ˙KVf TrJ y~Ç SA hMA ßTPªsr ßoJa ßnJaJr 4787 \jÇ 4 yJ\Jr 626 ßnJPa FKVP~ gJTJ @KrlPT yJrJPf yPu SA hMA ßTPªsr xm ßnJa TJˆ yPf yPm FmÄ xm ßnJaA ßkPf yPm @KrPlr KjTafo k´KfƪL TJorJjPTÇ mJómfJr KmYJPr SA hMA ßTPªsr ßnJa fJA FUj @jMÔJKjTfJ oJ©Ç Fr oPiqA @Krl fJÅr @PmhPj \JjJPuj ˙KVf hMA ßTPªsr xTu ßnJa TJˆ yS~Jr ßTJPjJ x÷JmjJ ßjAÇ


12 Bangla Post 10 - 16 August 2018

PyKfoVP† asJT-IPaJKrTvJ xÄWPwt 2 xPyJhr Kjyf

KxPua IKlx : KxPua-\KTV† xzPTr ßVJuJkV† CkP\uJr ßyKfoVP† asJT S KxFjK\ YJKuf IPaJKrTvJr oMPUJoMKU xÄWPwt 2 xPyJhr Kjyf yP~PZjÇ fJPhr FT\j WajJ˙Pu FmÄ Ikr\j yJxkJfJPu ßj~Jr kr oJrJ pJjÇ KjyfrJ yPuj- ßVJuJkVP†r C•r rKjUJAu WMVJrTMu VsJPor KxTªr @uLr ßZPu froM\ @uL (45) S xMÀ\ Ko~J (40)Ç xMÀ\ Ko~J KZPuj IPaJKrTvJr YJuTÇ KfKj fJr Ikr hMA nJAPT KjP~ KxPua vyPrr KhPT pJKòPuj mPu \JKjP~PZj k´fqãhvtLrJÇ @yf Ijq\jPT yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ fJr Im˙JS @vÄTJ\jTÇ fJr kKrY~ kJS~J pJ~KjÇ mMimJr xTJu xJPz 11 aJr KhPT ßoJuäJVsJo xrTJKr k´JgKoT

KmhqJuP~r xJoPj hs∆fVJoL FTKa mJuM ßmJ^JA asJT S KxFjK\ YJKuf IPaJKrTvJr oMPUJoMKU xÄWPwt F yfJyPfr WajJ WPaÇ WajJr krkrA asJT YJuT kJKuP~ pJ~Ç kPr KmãM≠ \jfJ asJTKaPf @èj iKrP~ ßh~Ç fJrJ k´J~ FT W≤J rJóJ ImPrJi TPr rJPUÇ Umr ßkP~ kMKuv WajJ˙u kKrhvtj S pJjYuJYu ˝JnJKmT TPrÇ FKhPT lJ~JrxJKntx TotLrJ WajJ˙Pu ßkRÅPZ asJPTr @èj KjKnP~PZjÇ asJPTr iJÑJ~ IPaJKrTvJKa FPTmJPr hMoPz oMYPz rJóJr kJPv KZaPT kPzÇ F mqJkJPr ßVJuJkV† oPcu gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) FPTFo l\uMu yT KvmKu 2 \j KjyPfr TgJ KjKÁf TPrPZjÇ TP~T\j k´fqãhvtL \JKjP~PZj, @yf Ikr \Pjr Im˙JS @vÄTJ\jTÇ

KxPuPar xÄmJh

PlxmMPT xrTJr KmPrJiL ˆqJaJx ßh~J~ ZJ©hu TotL @aT KmvôjJg xÄmJhhJfJ : PlxmMPT xrTJr, rJˆs S kMKuPvr KmÀP≠ IväLu FmÄ CÛJjLoNuT ˆqJaJx ßh~J~ @uL @yoh vJoLo jJPo FT ZJ©hu TotLPT @aT TPrPZ KxPuPar KmvõjJg gJjJ kMKuvÇ ßx CkP\uJr UJ\JûL ACKj~Pjr ßfKuPTJjJ VsJPor vKlT Ko~Jr kM© S ACKj~j ZJ©hPur xKâ~ TotLÇ 6 @VÓ ßxJomJr rJf xJPz 9aJr KhPT ˙JjL~ rJ\JV† mJ\Jr ßgPT fJPT @aT TrJ y~Ç

\JjJ ßVPZ, hLWtKhj iPr ZJ©hu TotL @uL @yoh vJoLo xrTJr, rJˆs S kMKuPvr KmÀP≠ IväLu FmÄ CÛJjLoNuT ˆqJaJx ßlxmMPT ßkJˆ TPr @xPZÇ Fr ßk´KãPf ßxJomJr rJPf gJjJr Fx@A ˝JiLj fJuMThJPrr ßjfíPfô FThu kMKuv fJPT rJ\JV† mJ\Jr ßgPT @aT TPr KjP~ @PxÇ @aPTr xo~ kMKuPvr TJP\ mJÅiJr xíKˆ TPr FA ZJ©hu TotLr xyPpJKVrJÇ

KxKxPTr 16 ßTPªs kMj:PnJa Vsyj CkuPã FxFoKkr Ve-KmùK¬

KxPua IKlx : KxPua KxKa TPktJPrvPjr 16 ßTPªsr kMj: ßnJa Vsyj IjMKÔf yPò @VJoL 11 @VˆÇ KxPua @ûKuT KjmtJYj TotTftJ S KxPua KxKa TPktJPrvPjr KratJKjtÄ IKlxJr APfJoPiq jfMj TPr ßnJa VsyPer k´˜Ká f ÊÀ TPrPZjÇ ˙KVf yS~J 24 S 27 j’r S~JPctr hM'Ka ßTPªs ßo~r S TJCK¿ur kPh FmÄ 19,20 S 21 jÄ S~Jct KjP~ VKbf xÄrKãf S~Jct-7 F hM'k´JgtLr oPiq xoJj xÄUqT ßnJa yS~J~ 14Ka ßnJa ßTPªs ßnJa Vsye IjMKÔf yPmÇ FKhPT, KxPua KxKa TPktJPrvj KjmtJYPj mº ßWJKwf 2Ka ßnJa ßTPªsr xTu kPh FmÄ 7 jÄ xÄrKãf S~JPctr ßnJa ßTPªs xÄrKãf TJCK¿ur kPh xmtJKiT xoPnJa k´J¬ 2 \j k´JgtLr oPiq 11 @Vˆ kMj” ßnJa Vsye CkuPã ßoJar xJAPTu YuJYPur Skr KjPwiJùJxy Ve KmùK¬ \JrL TPrPZ KxPua ßoPasJkKuaj kMKuv (FxFoKk)Ç FPf muJ yP~PZ, mJÄuJPhv KjmtJYj TKovj xKYmJu~

kKrk© jÄ-07 fJKrU 10 \MuJA 2018KUs” oNPu \JrLTíf kKrkP©r KjPhtvjJr @PuJPT 9 @Vˆ rJf 12aJ ßgPT ßnJa VsyPer kPrr Khj IgtJ“ 12 @Vˆ xTJu 6aJ kpt∂ xÄKväÓ KjmtJYjL FuJTJ~ ßoJarxJAPTu YuJYPur Ckr KjPwiJùJ @PrJk TrJ y~Ç KjmtJYPj k´JgtL, @Aj-ví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL, k´vJxj S IjMoKfk´J¬ kptPmãT FmÄ KjmtJYjL FP\≤Phr \jq FA KjPhtv k´PpJ\q yPm jJÇ fPm, kptPmãT S ßkJKuÄ FP\≤Phr pJjmJyPj KjmtJYj TKovj TftíT k´h• ÓLTJr mqmyJr TrPf yPmÇ F @Phv nñTJrLr KmÀP≠ @AjJjMV mqm˙J Vsye TrJ yPmÇ F ZJzJ, @VJoL 8 @Vˆ rJf 12 aJ ßgPT 14 @Vˆ rJf 12 aJ kpt∂ KjmtJYjL FuJTJ~ Qmi I˘ myj S k´hvtj KjKw≠ TrJ yP~PZÇ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr ßãP© F KjPwiJùJ k´PpJ\q yPm jJÇ PfoKj nJPm, \JrLTíf KjPhtvjJr @PuJPT KjmtJYPjr @PVr Khj IgqtJ“ 10 @Vˆ rJf 12 aJ ßgPT ßnJa

VsyPer Khj IgqtJ“ 11 @Vˆ rJf 12 aJ kpt∂ xÄKväÓ KjmtJYjL FuJTJ~ ßaKéTqJm, ßmmL aqJKé, IPaJKréJ (KxFjK\), oJAPâJmJx, \Lk, KkT@k, TJr, mJx, asJT, ßaPŒJ, jKxoj, TKroj, nanKa, AK\mJAT FmÄ pπYJKuf pJjmJyj YuJYPur Ckr KjPwiJùJ @PrJk TrJ yP~PZÇ KjmtJYPj k´JgtL, @Aj-ví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL, k´vJxj S IjMoKfk´J¬ kptPmãT FmÄ KjmtJYjL FP\≤Phr \jq FA KjPhtv k´PpJ\q yPm jJÇ TKfk~ \ÀrL TJ\ ßpojFqJ’MPu¿, lJ~Jr xJKntx, KmhqM“, VqJx, cJT, ßaKuPpJVJPpJV AfqJKh TJptâPo mqmyJPrr \jq CPuäKUf pJjmJyj YuJYPur ßãP© F KjPwiJùJ k´PpJ\q yPm jJÇ fPm, kptPmãT S ßkJKuÄ FP\≤Phr pJjmJyPj KjmtJYj TKovj TftT í k´h• ÓLTJr mqmyJr TrPf yPmÇ \JfL~ yJASP~ xoNPyr ßãP©S FA KjPwiJùJ k´PpJ\q yPm jJÇ FxFoKkr Ck-TKovjJr (KxKaFxKm) ßk´Krf KmùK¬Pf F fgq \JjJPjJ yP~PZÇ

||||||||||||||||| mJÄuJ ßkJˆ kzMj, KmùJkj Khj |||||||||||||||||

3

ÈIJkjJr x∂JPjr Cöôu nKmwq“ ‰fKrPf IJorJA yPmJ oNu xyJ~T'

167 Commercial Road Opposite of Mulbury Girls School London E1 2DA E: info@exceltutors.org.uk www.exceltutors.org.uk T: 0207 0011 411 / 07758 271 568


PhPvr xÄmJh

˝JnJKmT kKrK˙Kf rJ\iJjLPf

KmPvw xÄmJhhJfJ, dJTJ : KmVf TP~TKhPjr fMujJ~ mMimJr rJ\iJjLr kKrK˙Kf KZu ˝JnJKmTÇ ßTJgJS KvãJgtL mJ @PªJujTJrLPhr \oJP~f mJ KmPãJn ßhUJ pJ~KjÇ jVrLr ßmKvrnJV FuJTJ~ @Ajví⁄uJ rãTJrL mJKyjLr xhxqPhr IKfKrÜ CkK˙Kf KZu IPjT ßmKvÇ ßp ßTJj irPer ^JPouJ k´KfPrJi S kKrK˙Kf ˝JnJKmT rJUPf fJrJ KZPuj xfTtÇ F ZJzJ Vf ßxJomJr ßgPT rJ\iJjLxy xJrJPhPv VekKrmyj YuJYu ÊÀ yPuS mMimJr S k´P~J\Pjr fMujJ~ pJjmJyPjr xJÄUqJ KZu UMmA ToÇ fPm jVrLr k´KfKa xzPT KrTxJr xÄUqJ KZu IPjT ßmKvÇ fJPhr ßmKvrnJV ßoRxMoL YJuT S V∂mq jJ KYjPuS nJzJ yJPT KÆèj KfjèjÇ pJr TJrPe IKlxVJoL xJiJre pJ©LPhr ßnJVJK∂ KZu YrPoÇ xPr\KoPj vJymJV, xJP~¿ uqJm, lJotPVa, rJokMrJ, mJ`J, KorkMr 10, C•rJ yJC\ KmKøÄ, pJ©JmJzL S mxMºrJ @mJKxT FuJTJ WMPr ßTJgJS KvãJgtLPhr CkK˙Kf ßYJPU kPzKjÇ KvãJoπLr KjPhtPw ÛMuTPu\èPuJPf kMPrJkMKr kJbJhJj ÊÀ yP~PZÇ TP~KTa ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~ yaJ“ TPr kJbJhJj mº ßWJweJ TrPuS ßmKvrnJV ßUJuJ KZuÇ F ZJzJ BPhr ZMKa CkuPãq ßmv KTZM ÛMu-TPu\ S kJmKuT KmvõKmhqJu~ mº yS~J~ KvãJgtLrJ mJKz YPu ßVPZÇ vJymJPVr lMakJPfr ßhJTJKj ßmJryJj Ko~J \JjJj, Vf TP~TKhj IPjT @PªJujTJrLPT ßhUJ ßVPuS mMimJr TJCPT vJymJPV ßhUJ pJ~KjÇ FTKhPT xrTJr fJPhr hJKm ßoPj KjP~PZ IjqKhPT kMKuPvr irkJTPrr TJrPe fJrJ ßTC @PxKj mPu KfKj IKnof mqÜ TPrjÇ vJymJPV @`Jrf dJTJ KmvõKmhqJuP~r TP~T\j KvãJgtL \JjJj, kMKuv IqJTvPj pJS~J~ @fKïf yP~ KvãJgtLrJ rJóJ~ jJoPf xJyx kJPò jJÇ fJrJ mPuj, dJKmr TP~TKa yPu @PªJuPj IÄv ßjS~Jr TJrPe KvãJgtLPhr oJrir TPr kMKuPv ßhS~J yP~PZÇ KorkMPr ßmxrTJKr YJTMPr @ufJl

ßyJPxj mPuj, @PV TJCPT rJ˜J~ Kj~o oJjPf ßhKU jJAÇ ZJ©Phr @PªJuPjr lPu I∂áf rJóJ~ oJjMw S pJjmJyj YuJYPur FTKa Kj~o YJuM yP~PZÇ KfKj mPuj, @PªJuPjr CP¨vq nJPuJ KZuÇ fPm ßTC ßTC FKaPT xrTJPrr KmÀP≠ CPÛ KhPf ßYP~KZuÇ fJA xrTJr FKa mº TPr ßh~Ç Fr @PV Ve\JVre oPûr @PªJuj Knjú UJPf KVP~KZu mPu KfKj \JjJjÇ F KmPwP~ dJTJ oyJjVr kMKuPvr Ck-TKovjJr (KoKc~J) oJxMhMr ryoJj \JjJj, @Aj ví⁄uJ kKrK˙Kf kptPmãPe @PVS rJ˜Jr ßoJPz ßoJPz kMKuv hJK~fô kJuj TrPfjÇ mftoJPj kKrK˙Kf FTaM ßWJuJPa gJTJ~ jVrLr KmKnjú kP~P≤ IKfKrÜ kMKuv ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ FKhPT, rJ\iJjLr KmKnjú FuJTJ xKr\KoPj VekKrmyPjr xÄUqJ IkptJ¬ mPu uãq TrJ ßVPZÇ hMFTKa ÀPa ßoJaJoMKa mJx YuPuS IKiTJÄv ÀPa mJPxr xÄUqJ KZu UMmA ToÇ jVrLr ßmKvrnJV ßoJPz hLWtãe pJ©LPhr IPkãJ TrPf ßhUJ ßVPZÇ KTZMãe kr FTKa mJx @xPu fJPf ÉoKr ßUP~ kPzj

pJ©LrJÇ FA xMP\JPV ßTJj ßTJj ÀPa KjKhtÓ nJzJr ßYP~ ßmKv nJzJ @hJ~ TrPf ßhUJ ßVPZÇ FZJzJ dJTJ~ dMTPf S dJTJ ZJzJr xo~ aJKotjJuèPuJPf hNrkJuäJr mJPxr uJAPx¿ S TJV\k© ßYT TrPf ßhUJ ßVPZÇ jVrLr TP~TKa kP~P≤ Imqm˙JkjJ k´KfPrJPi Km@rKaF'r 5Ka S oqJK\Pˆsa oKvCr ryoJPjr ßjfíPfô ÃJoqoJj @hJuf kKrYJKuf y~Ç Kmyñ mJPxr xyTJrL @Tmr @uL \JjJj, ÈIPjPTr TJV\k© KbT jJ gJTJ~ mJx To ßhUJ pJPòÇ @aPTr nP~ mJxèPuJPT KmKnjú VKur ßnfPr S rJ˜Jr kJPv hJz TKrP~ rJUJ yP~PZÇ Km@rKaFr Ck-kKrYJuT (k´PTRvuL) oJxMh @uo \JjJj, xzPT pJjmJyPjr Imqm˙JkjJ k´KfPrJPi @oJPhr 5Ka ßoJmJAu ßTJat kKrYJKuf yPòÇ ßTJj IKj~o ßkPu fJPhr ß\u-\KroJjJxy KmKnjú h¥ ßhSJ yPòÇ FKhPT, jVrLPf pJjmJyPjr xïPar TJrPe KrTxJr CkK˙Kf KZu IPjT ßmKvÇ Kn@AKk xzPTS KrTxJ YuPf ßhUJ ßVPZÇ YJuTPhr xPñ TgJ mPu IPjTPT ßoRxMoL YJuT oPj yP~PZÇ fJPhr ßTC ßpoj

V∂mq KYjPZ jJ ßfoKj nJzJS yJÅTPZ IPjT ßmKvÇ kfij ßoJPz oKl\ @uL jJPo FT YJuT \JjJj, ÈFT x¬Jy yPuJ dJTJ~ FPxKZÇ VsJPo TJ\ To gJTJ~ dJTJ~ FPx rJ\ KoK˘r TJ\ TrfJoÇ YJrKhj iPr KUuVJÅS ßgPT KrTxJ nJzJ KjP~ YJuJKòÇ' KfKj mPuj, TP~TKhj mJx mº gJTJ~ KrTxJ YJuJPjJ ÊÀ TPrPZjÇ F ZJzJ KrTxJ~ pJ©L S nJzJ IPjT ßmKv kJS~J pJPòÇ oKfK^u FuJTJ~ FT YJujT \JjJj, fJrJ 8 \j KrTxJ YJuJPjJr \jq asJPT TPr rÄkMr ßgPT dJTJ~ FPxPZjÇ rJ˜J WJa jJ KYjPu YJuJPf TÓ yPò KTjJ Foj k´Pvú ßyPx mPuj, È\J~VJ KYjPf y~ jJ, FoKjPf pJ©LPhr IPjT YJkÇ fJrJA KYKjP~ KjP~ pJ~Ç' kKrmyj xÄKväÓrJ mPuj, @PªJujTJrLrJ IPjT mJx nJÄYMr TrJ~ ßxèPuJ ßorJof TrJ yPòÇ TJ\ ßvw yPu ßxèPuJ rJ˜J~ jJoJPjJ yPu pJj YuJYu kKrK˙Kf ˝JnJKmT yPmÇ FKhPT, BhMu @pyJ CkuPãq @VJo KaKTa TJaPf mMimJr hNrkJuäJr mJx TJC≤JrèPuJPf IPjT Knz uãq TrJ ßVPZÇ

10 - 16 August 2018 Bangla Post 13

TëajLKfTPhr xJPg KmFjKkr QmbT KmPvw xÄmJhhJfJ, dJTJ : dJTJ~ Tortf KmKnjú ßhPvr TNajLKfTPhr xPñ QmbT TPrPZj KmFjKk ßjfJrJÇ UJPuhJ K\~J TJrJVJPr pJS~Jr kr YfMgtmJPrr oPfJ TNajLKfTPhr xPñ QmbT TPrPZ huKar ßjfJrJÇ oñumJr KmPTu 4aJ 17 KoKjPa èuvJPj KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr TJptJuP~ F QmbT ÊÀ yP~ ßvw y~ KmPTu 5aJ 10 KoKjPaÇ QmbPT KmFjKk ßjfJPhr oPiq CkK˙f KZPuj KmFjKk oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr, ˙J~L TKoKar xhxq mqJKrˆJr oShMh @yoh, Ko\tJ @æJx, VP~võr Yªs rJ~, mqJKrˆJr rKlTMu AxuJo Ko~J, j\Àu AxuJo UJj S c. @mhMu oBj UJj, KmFjKkr ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ Kr~J\ ryoJj, xJKmy CK¨j, F ß\ ßoJyJÿh @uL S oLr ßyuJu, IqJcPnJPTa oMKjú lJKyo, xJÄVbKjT xŒJhT vJoJ SmJP~h, KjmtJyL TKoKar xhxq ÀKoj lJryJjJ, ß\mJ UJj S fJKmg

KjptJfj FmÄ oJouJr k´xñ fMPu irJ yP~PZ mPu KmFjKk ßjfJrJ FojaJA \JKjP~PZjÇ KmFjKkr TëaQjKfT CAÄP~r FT ßjfJ \JjJj, Fr mJAPr ßhPvr Inq∂rLe rJ\jLKf, hPur ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr oJouJ, \JKoj k´Kâ~J ZJzJS @VJoL \JfL~ KjmtJYPjr ßk´ãJka fMPu irJ y~Ç QmbPT xŒsKf ßvw yS~J kJÅY KxKa TPktJPrvj KjmtJYPjr IKj~o S ßnJa \JKu~JKfr Kmw~ TNajLKfTPhr ImKyf TrJ y~Ç FZJzJ Vf 4 @Vˆ ßgPT 6 @Vˆ kpt∂ rJ\iJjLr K^VJfuJ S iJjoK¥ FuJTJ~ xÄWKaf xÄWPwtr KnKcS KY© k´hvtj TrJ y~Ç FTAxPñ pMÜrJPÓsr rJÓshNf oJvtJ KˆPljx mäo mJKjtTJPar VJKzmyPr yJouJr Kmw~KaPTS fJrJ k´JiJjq ßhjÇ F yJouJr xPñ xrTJrhuL~ ßjfJTotL xŒíÜ- Foj fgq-k´oJe ßhj ßjfJrJÇ Fr oPiq KmKnjú xÄmJh oJiqPo yJouJr xPñ xŒíÜ @S~JoL uLV S ZJ©uLV ßjfJPhr

@S~JuÇ TNajLKfTPhr oPiq KZPuj l∑JP¿r rJÓshëf, ACPrJkL~ ACKj~Pjr rJÓshëf, kJKT˜JPjr nJrk´J¬ yJATKovjJr, pMÜrJÓs, TJjJcJ, ߸j, TMP~f, IPˆsKu~J, xMA\JruqJ¥, jrSP~, pMÜrJ\q S \JotJj hëfJmJPxr k´KfKjKirJ CkK˙f KZPujÇ KmFjKk xNP© \JjJ pJ~, QmbPT KjrJkh xzPTr hJKmPf KvãJgtLPhr YuoJj @PªJuj, huL~ ßjfJTotLPhr KmÀP≠ yJouJ,

jJo, k´fqãhvtLPhr metjJ fMPu irPmj mPu \JjJ ßVPZÇ KmFjKk xN© \JjJ~, TNajLKfTPhr xPñ QmbPTr k´˜áKf KyPxPm ßxJomJr KmTJPu ßY~JrkJrxPjr èuvJj TJptJuP~ \ÀKr QmbT TPrj KmFjKkr TNaQjKfT CAÄÇ QmbPT CkK˙f KZPuj ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ Kr~J\ ryoJj, xJKmyCK¨j @yPoh, xJÄVbKjT xŒJhT vJoJ SmJP~h, KjmtJyL TKoKar xhxq fJKmg @C~Ju k´oMUÇ

mOPaPjr xmt© KjC\ FP\P≤ k´go mJÄuJ TJV\ IJkKj pKh ßTJPjJ TJrPe KjC\ FP\P≤ mJÄuJ ßkJˆ jJ kJj fPm KjPÕr lro kNre TPr IJkjJr KjTa˙ KjC\ FP\P≤ \oJ KhP~ IJkjJr TKk mMP\ KjjÇ Bangla Post order form for newsagent: Dear newsagent, Please order/save for me a copy of Bangla Post every Friday, starting from___/___/ ___, until further notice. Name:__________________________________________________ Address:________________________________________________ _______________________________________________________ Tel:____________________________________________________


PhPvr xÄmJh

14 Bangla Post 10 - 16 August 2018

@PªJuj-jJKuv TPr UJPuhJ K\~JPT oMÜ TrJ pJPm jJ: yJKjl

1638 \j y\pJ©Lr KnxJr @Pmhj FUPjJ \oJ kPzKj

94389 yJ\Jr y\pJ©L xChL ßkÅRPZPZj

KmPvw xÄmJhhJfJ, dJTJ : 1yJ\Jr 6v' 38 y\pJ©L'r KnxJr @Pmhj FUPjJ y\ IKlPx \oJ kPzKjÇ FTKa ßmxrTJrL mqJÄPTr oJiqPo @AKmFFjF xChL A-y\ KxPÓPo yP\r KmkMu kKroJe aJTJ \oJ ßh~Jr kPzS pgJxoP~ ßkRPZKjÇ lPu IPkãoJj Fxm y\pJ©Lr ßoJlJ AxqMPf IPyfMT Kmu’ yPòÇ @VJoL 10 @VPÓr kr dJTJ˙ xChL hNfJmJx Tftk í ã @PrJ ßTJPjJ y\ KnxJ AxqM TrPm jJÇ oñumJr rJf kpt∂ hNfJmJx Tftkí ã 1 25115 \j y\pJ©L'r KnxJ AxqM TPrPZÇ YuKf mZr mJÄuJPhv ßgPT 126798 \j y\pJ©L yP\ pJPmjÇ oñumJr KhmJVf VnLr rJf kpt∂ 94389 \j y\pJ©L xChL @rPm ßkRPZPZjÇ Vf 14 \MuJA ßgPT y\ lîJAa ÊÀ yP~PZÇ KmoJPjr y\ lîJAa YuPm @VJoL 15 @Vˆ kpt∂Ç xJCKh~Jr y\ lîJAa @VJoL 17 @VÓ ßvw yPmÇ y\ IKlPxr kKrYJuT y\ ßoJ: xJAlMu AxuJo mPuj, ßpxm y\ FP\K¿ mJzL nJzJ TrPf Kmu’ TPrPZ fJPhr y\pJ©LPhr KnxJ FUPjJ mJKT rP~PZÇ KmPTu kpt∂ 1800 y\pJ©Lr KnxJr @Pmhj mJKT rP~PZ mPu KfKj \JjJjÇ rJPf F xÄUqJ @PrJ TPoPZÇ TP~TKa y\ FP\K¿ Vf míy¸KfmJr Kk´Ko~Jr mqJÄPT yP\ aJTJ \oJ KhPuS VfTJu kpt∂ fJPhr aJTJ xChLPf ßkRPZKjÇ FPf FP\K¿èPuJ y\pJ©L'r ßoJlJ yJPf ßkPf Kmu’ yPòÇ yJPmr xnJkKf @uyJ\ @»Mx ßZJmyJj nNAÅ ~J mPuj, Vf míy¸KfmJr Kk´Ko~Jr mqJÄPT

yP\r aJTJ \oJ KhP~ TP~TKa FP\K¿ KmkJPT kPzPZÇ @AKmFFj-Fr oJiqPo yP\r aJTJ oñumJr KmuP’ xChLPf ßkRPZPZÇ lPu y\pJ©LPhr ßoJlJ @jPf ßhKr yP~PZÇ KfKj mPuj, y\pJ©LPhr yP\ ßpPf ßTJPjJ xoxqJ yPm jJ AjvJ@uäJyÇ yJPmr oyJxKYm Fo vJyJhJf ßyJxJAj fxKuo mPuj, dJTJ˙ xChL hNfJmJx Tftk í ã IfqJ∂ @∂KrTfJr xJPg k´KfKhj hs∆f y\ KnxJ AxqM TrPZÇ Vf ÊâmJr mPºr KhPjS yJPmr IjMPrJPi hNfJmJx Tftkí ã KnxJ ßxTvj UMPu 13 \j y\pJ©L'r KnxJ xrmrJy TPrPZjÇ CPuäKUf 13 \j y\pJ©L vKjmJr ßnJPrr y\ lîJAPaA xChL @rPm pJS~Jr xMPpJV

ßkP~PZjÇ yJPmr k´KfÔJfJ xy-xnJkKf S YqJPu†Jr SnJrxLP\r ˝fôJKiTJrL Qx~h ßVJuJo xrS~Jr \JjJj, @AKmFFj-Fr oJiqPo yP\ aJTJ xChL @rPm kJbJPf Kmz’jJr KvTJr yS~J~ ßmv KTZM y\ FP\K¿'r y\pJ©L pgJxoP~ yP\ ßpPf kJPrKjÇ lPu y\pJ©Lr InJPm F pJmf KmoJPjr 15Ka y\ lîJAa mJKfu TrPf yP~PZÇ FKhPT, y\pJ©L KrPkäxPo≤ 15% kpt∂ ßh~J yP~PZÇ FPf k´J~ 3 yJ\Jr y\pJ©L yP\ pJS~Jr k´Kâ~J AKfoPiq xŒjú TPrPZjÇ 15% KrPkäxPoP≤r IKfKrÜ @PrJ KTZM y\pJ©L'r KrPkäxPo≤ IjMPoJhj kJS~Jr @vJ~ y\ IKlPx KuKUf @Pmhj KhP~ k´yr

èjPZjÇ IKfKrÜ KrPkäxPoP≤r IjMPoJhj jJ kJS~J~ FUPjJ ßmv KTZM y\pJ©L'r yP\ pJS~J IKjKÁf yP~ kPzPZÇ FAY Fo FAY SnJrxL\ (1020) y\ FP\K¿'r 15% KrPkäxPoP≤r 5 \j y\pJ©L'r IjMPoJhPjr \jq y\ IKlPx lJAu \oJ KhPuS oñumJr kpt∂ IjMPoJhj KoPuKjÇ Fxm y\pJ©L TPm IjMPoJhj kJPm fJ' ßTC KTZM muPf kJrPZ jJÇ k´gPo @h-ÆLj A≤JrjqJvjJPur oJiqPo Fxm y\pJ©L KrPkäxPoP≤r oJiqPo yP\ pJS~Jr TgJ KZuÇ KT∂ ßTJaJ ßvw yS~J~ fJrJ FAY Fo FAY SnJrxLP\r oJiqPo yP\ pJS~Jr ßYÓJ YJuJPòjÇ oMlfL ßpJmJP~r VKj Ffgq \JjJjÇ

PV´lfJr vKyhMu @uo yJxkJfJPu

KmPvw xÄmJhhJfJ, dJTJ : fgqk´pMKÜ @APjr oJouJ~ KroJP¥ gJTJ k´UqJf @PuJTKY©L vKyhMu @uoPT KYKT“xJr \jq yJAPTJPars KjPhtPv KcKm TJptJu~ ßgPT mñmºM ßvU oMK\m ßoKcPTu KmvõKmhqJuP~ (KmFxFoFoAC) ßjS~J yP~PZÇ KcKmr IKfKrÜ TKovjJr @mhMu mJPfj mPuj, mMimJr xTJu 9aJr KhPT vKyhMu @uoPT mñmºM ßvU oMK\m ßoKcPTu KmvõKmhqJu~ yJxkJfJPu ßjS~J y~Ç @PuJTKY©L vKyhMu @uoPT KYKT“xJ S ˝J˙q krLãJr \jq KmFxFoFoACP~ kJbJPf oñumJr KjPhtv KhP~KZPuj yJAPTJatÇ vKyhMu @uoPT KroJP¥

ßjS~Jr QmifJ YqJPu† TPr FT Kra @PmhPjr kKrPk´KãPf KmYJrkKf Qx~h h˜VLr ßyJPxj S KmYJrkKf ATmJu TKmr xojõP~ VKbf yJAPTJat ßmû oñumJr F KjPhtv ßhjÇ @hJuPf

KrPar kPã ÊjJKj TPrj c. TJoJu ßyJPxj S mqJKrˆJr xJrJ ßyJPxjÇ

@PhPvr kr c. TJoJu ßyJPxj xJÄmJKhTPhr mPuj, ßpPyfM @hJuf hs∆f CjJPT yJxkJfJPu ˙JjJ∂Prr KjPhtv KhP~PZj, ßxA kpt∂ fJr KroJ¥ ˙KVf gJTPmÇ híT VqJuJKr S kJbvJuJ xJCg FKv~Jj KoKc~J FTJPcKor k´KfÔJfJ vKyhMu @uoPT ßxJomJr @hJuPf yJK\r TPr 10 KhPjr KroJ¥ @Pmhj TrJ yPu oyJjVr yJKTo @xJhMöJoJj jMPrr @hJuf xJf KhPjr KroJ¥ o†Mr TPrjÇ KvãJgtLPhr oPiq CÛJKjoNuT KogqJ k´YJPrr IKnPpJPV SA KhjA fJr KmÀP≠ fgq S ßpJVJPpJV k´pKM Ü (@AKxKa) @APjr 57 iJrJ~ oJouJ TPr ßVJP~ªJ kMKuvÇ

KmPvw xÄmJhhJfJ, dJTJ : @S~JoL uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT oJymMmCu @uo yJKjl mPuPZj, FKfPor aJTJ ßoPr UJS~J~ UJPuhJ K\~JPT xJ\J KhP~PZ @hJufÇ FToJ© @hJufA kJPr fJPT oMKÜ KhPfÇ @PªJuj S KmPhKvPhr TJPZ jJKuv TPr fJPT oMÜ TrJ pJPm jJÇ mMimJr xTJPu TMKÓ~J ß\uJ k´vJxPjr xPÿuj TPã ˛Jat kKrY~k© Kmfre TJptâPor @jMÔJKjT CPÆJij ßvPw xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm KfKj F TgJ mPujÇ yJKjl mPuj, KmFjKk FUj ßhSKu~J yP~ ßVPZ, fJA fJPhr rJ\jLKf FUj jJKuv TrJÇ F ßhPvr xm ãofJr oJKuT \jVeÇ @VJoL \JfL~ xÄxh KjmtJYPj \jVe pJPhr ßnJa ßhPm fJrJ ãofJ @xPmÇ xÄKmiJj IjMpJ~L KjmtJYj yPmÇ ßT @xu @r ßT jJ @xu fJr \jq KjmtJYj ßgPo gJTPm jJÇ KfKj @rS mPuj, KvãJgtLPhr vJK∂kNet @PªJuj YuJTJPu fJPhr oPiq KmFjKk-\JoJ~JPfr TqJcJrrJ dMPT KvãJgtL S xJÄmJKhTPhr Skr yJouJ YJKuP~PZÇ @orJ F WajJr KjªJ \JjJPjJr kJvJkJKv fh∂ TPr KmYJr hJKm TrKZÇ xrTJr AKfoPiq KvãJgtLPhr IPjT hJKm ßoPj KjP~PZÇ mJómJ~j ÊÀ yP~ ßVPZÇ xzT oífqMr KoKZu pJPf TPo ßx\jq TPbJr @Aj TrJ yP~PZÇ @APjr k´P~JPV ÊÀ yPuA ßhPvr

xzT KjrJkh yS~Jr kJvJkJKv hMWtajJ IPjT TPo @xPmÇ IjMÔJPj @rS CkK˙f KZPujß\uJ k´vJxT ßoJ. \Kyr rJ~yJj, ß\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj yJK\ rKmCu AxuJo, ßkRr ßo~r @PjJ~Jr @uL, ß\uJ KjmtJYj TotTftJ jS~JmMu AxuJo, IKfKrÜ ß\uJ k´vJxT (xJKmtT) frlhJr ßxJPyu ryoJj, FKcFo yJxJj yJKmm, ˙JeL~ xrTJPrr CkkKrYJuT ßoJóJT @yPoh FmÄ ˙JjL~ \jk´KfKjKixy KmKnjú hlfPrr TotTftJrJÇ F xo~ oJymMmCu @uo yJKjl xJf KxKj~r jJVKrPTr yJPf ˛JatTJct fMPu KhP~ TJptâPor CPÆJij TPrjÇ 9 @Vˆ ßgPT 5 jPn’r kpt∂ F TJct Kmfre TJptâo YuPmÇ

J Stifford Solicitors & Commissioner for Oaths

Our highly experienced team continue to provide services in

4 Conveyacing 4 Landlord & Asylum 4 Benefit & Social Welfare 4 Civil Litigation 4 Family Law 4 Employment Law

®

wedding wedding services ser vices ervi

TJKctlxy xJCg SP~ux S SP~Pˆ ßp ßTJj IjMÔJj IJP~J\Pj IJoJPhr ßxmJ ßkPf ßpJVJPpJV Tr∆j Chowdhury M Jinnat Ali Principal Solicitor

GS WEDDIN EMENT MANAG EVENT G CATERIN TAGES S D AN DECOR RAPHY VIDEOG RAPHY PHOTOG

\jìKhj S irPjr KmmJyxy xm rÄ qJaJK IjMÔJPjr T KnKcS S xJKntx FmÄ lPaJV´JlL

Cardiff covering Car diff based c overing Wales West South W ales and the W est For information calll F or further inf ormation please cal 029 2048 7189 07834 475 0 29 2 048 718 9 or 0 7834 377 47 5 or email w weddings@juborajgroup.com eddings@juborajgroup.com

787 Commercial Road, London E14 7HG (Ground Floor, Unit 2, Canary Gateway) T: 020 7538 1717 M: 07846 500 614 E: info@jslsolocitors.co.uk, W: www.jslsolocitors.co.uk

www.jubor www.juborajgroup.com/weddings ajgroup.com/ om/w weddings


iPotr kJfJ

oJSuJjJ PoJ: IJ»Mu oJKuT ßYR:

10 - 16 August 2018 Bangla Post 15

ßTôJrIJj S yJhLPxr IJPuJPT oJpyJm!

UfLm mJAfáu IJoJj \JPo oxK\h, ßmgjJuV´Lj, u¥j

TárIJj S yJhLx FT S IKnjú yS~J xP•ôS Fr mqJUqJ KmPväwe S A\KfyJh, hOKÓnKñr kJgtPTqr hÀj oM\fJKyh VPer Kx≠JP∂S of kJgtTq S KnjúfJ kKruKãf y~Ç pJr lPu IPjT oJpyJPmr CØm WPaÇ krmfLt xoP~ ßx xPmr oPiq YJrKa oJpyJPmr CkPr oMxKuo KouäJPfr IJyPu yPTôr A\oJ k´KfKÔf y~ F YJr oJpyJPmr ßp ßTJj FTKa oJpyJm IjMxre TrPuA TárIJj S yJhLPxr IjMxre TrJ yPmÇ YJrKa oJpyJm yPuJ yJjJlL, vJKlA, oJKuTL S yJ’uLÇ CxMu S IJTôJBh xÄâJ∂ oJxIJuJ oJxJAPur mqJkJPr láTJô yJP~ KTrJPor oPiq ßTJj AUKfuJl mJ ofJQjTq y~KjÇ Imvq vJUJ k´vJUJ oJxJAPu fJPhr oPiq AUKfuJl yP~PZÇ rJxMuMuäJy (x) Fr AP∂TJPur kr jfáj KmwP~ xJyJmJP~ KTrJPor oPiq A\KfyJh S fJTôuLPhr xMYjJ y~Ç Ky\rL k´go KÆfL~ S fífL~ vfJ»LPf A\PfyJhL oJxJAPur k´xJPrr lPu mÉ oJpyJPmr xOKÓ y~Ç oJpyJm Igt YuJr kgÇ TárIJj S yJhLPx mKetf KmiJjJmuLr kNet IjMVf yP~ ßmPyvPf ßkRZJr xy\ S xru kg yPò oJpyJmÇ KlTôJy KmPvwù CuJoJPhr oPf k´oJe IPjõwe mqfLf vrL~f ˝LTíf oPf ßTJj oM\fJKyh AoJPor k´ùJ S xfqfJ~ KmvõJx TPr k´oJPer k´Kf hOTkJf mqKfPrPT fJr IjMxre TrJÇ oM\fJKyPhr k´oJe IPjõwe jJ TrJr Igt F j~ ßp, oM\fJKyPhr oj VzJ TgJr Ckr IJou TrJ mrÄ fJr ÆLKj Auo, k´ùJ S xmt\j V´Jyq KjntrPpJVqfJ~ IVJi IJ˙J S hO| KmvõJx ßkJwe TPr F IJ˙J~ IjMxre TrJ ßp, oM\fJKyh AoJPor TJPZ ImvqA ßTJj jJ ßTJj k´oJe KjKÁfnJPm gJTJr TJrPeA KfKj Foj of ßkJwe TPrPZj KmiJ~ k´oJe IPjõwe IjJmvqTÇ vrL~Pfr kKrnJwJ~ Foj mqKÜPT oM\fJKyh muJ y~ KpKj KTfJmMuäJyr Auo S fJr mqJUqJ KmPväwPer xTu jLKfoJuJr ùJj rJPUj FmÄ AuPo yJhLPxr kNet IKnù, yJhLPxr fJK•ôT AKuo xŒjú xjh ofj, kr¸r KmÀiL huLPur pgJpg mqJUqJ, xojõ~ xJij S KmPväwPe kJrhvLt, ßTJrIJj yJhLPxr IJPuJPT KmÊ≠ KTô~JPx ßpJVq FmÄ oJjm xoJP\r rLKf jLKf, IJYJr IJYre xŒPTt kNet S~JKTôlyJuÇ oM\fJKyhVe ßUJhJ k´h• Fxm ßpJVqfJr KnK•Pf TárIJj yJhLx ßgPT vrL~Pfr ÉTáo S KmiJjJmuL AxKfomJf TrJr mqJkJPr IJuäJyr x∂áKÓ yJKxPur uPãq KjÔJr xJPg IJk´Je xmtJ®T ßYÓJ TPr ßVPZjÇ AxuJoL vrL~Pfr oNu C“x yPuJ TárIJj S yJhLxÇ ßTJrIJPjr IJ~JPfr ÉTáPoA rJxMPur IjMxre ßpnJPm lr\ TrJ yP~PZ ßfoKjnJPm ßTJrIJj S yJhLPxr IJPhPvr KnK•Pf oM\fJKyh AoJPor ofJof fgJ oJpyJPmr IjMxre, xJiJrPer \jq \ÀrL TrJ yP~PZÇ kKm© ßTJrIJPj oJpyJPmr hKuu : hKuu jÄ 1: oyJj IJuäJy mPuj, Íßy BoJehJrVe! ßfJorJ IJuäJy fJ~JuJr IJjMVfq Tr, IJjMVfq Tr, rJxMPur FmÄ ßfJoJPhr oiqTJr CuMu IJor Fr IjMxre TrÇ" xMrJ KjxJ IJ~Jf 59Ç CÜ IJ~JPf CuMu IJor Fr Igt IJuäJoJ AmPj TJKxr (r) Fr oPf IJyuMu KlTôy S~JK¨j IgtJ“ Kmù lKTy S oM\fJKyh AoJoÇ xJyJmJ S fJPm~LPhr oPiq KmUqJf oMlJxxLr yprf IJ»MuJä y AmPj IJæJx (rJ) yprf oM\JKyh, IJfJ, yJxJj, mxrL S IJmMu IJKu~J (r) IjM„k of mqÜ TPrPZjÇ fJlxLPr AmPj TJxLr 1o U¥ 491 kO:Ç IPjPTr oPf CuMu IJoPrr Igt KmYJrTÇ F TgJ xfKx≠ ßp, oMxuoJjPhr KmYJrT Kmù IJPuo S vr~L oMlKfVeÇ xMfrJÄ oMxuoJjPhr oMlKf S l~xJuJTJrL yPòj oM\fJKyh AoJoVeÇ CÜ IJ~JPfr oPiq oyJj IJuäJy 3Ka IJPhv TPrPZjÇ FT- IJuäJyr KjPhtv oJjJ, hMA- rJxMu (xJ:) Fr IjMxre fgJ yJhLPxr Ckr IJou TrJ KfjoM\fJKyh AoJPor IjMxre TrJÇ FUj ßTC pKh k´goKa oJPj IgtJ“ ßTJrIJj oJPj yJhLx oJPj jJ, ßx ßpoKjPf oMoLj yPf kJrPm jJÇ ßfoKjnJPm ßTJrIJj S yJhLx ßoPj S pKh IJuäJyr KjPhtPvr 3~ IÄv IgtJ“ oM\fJyLh AoJPor mqJUqJ u… ofJof oJPj jJ fJ yPu kKm© ßTJrIJPjr kNet IJjMVfqTJrL KyPxPm Veq yPm jJÇ xMfrJÄ F IJ~JPfr 3~ IÄv yPò oJpyJm S fJTôuLPhr xM¸Ó huLuÇ hKuu jÄ 2: oyJj IJuäJy mPuj; ÈpUj fJÅPhr TJPZ ßTJj KjrJk•Jr Kmw~ IgmJ ßTJj n~ nLKfr Kmw~ IJPx fUj fJrJ fJ k´YJr TPr pKh fJÅrJ fJ rJxMu S fJÅPhr oiqTJr ßjfí˙JjL~ IJKuo (CuMu IJor) ßhr KjTa CkK˙f Trf fPm fJÅPhr oiq yPf pJrJ fJ pJYJA mJZJA TPr, fJrJ (k´Tíf Im˙J) \JjPf kJrfÇ' xMrJ KjxJ, IJ~Jf -83 IJPuJYq IJ~JPf CØMf kKrK˜Kfr mqJkJPr oM\fJKyhVPer IKnof V´ye TrJr k´Kf AKñf rP~PZÇ FPf xJiJrPer \jq oJpyJPmr IJmvqTfJ k´oJKef y~Ç fJlxLPr TmLr , lJ: S oJ: 243 hKuu jÄ-3: IJuäJy fJ~JuJ mPuj, ÈIfFm ßfJorJ pKh jJ \Jj

fPm ùJjL mqKÜPhr TJPZ K\ùJxJ TrÇ' xMrJ IJK’~J IJ~Jf jÄ7, m˜áf pJrJ \JPj jJ fJPhrPT IJKuoPhr TJZ ßgPT ß\Pj KjPf F IJ~JPf KjPhtv ßh~J yP~PZÇ F ÆJrJ fJTôuLh S oJpyJm oJjJr IJmvqTfJ k´oJKef y~Ç lJ: S oJZJ: 3~ U¥, 244 kO: fJlxLPr TárfámLPf CPuäU rP~PZ, F IJ~Jf ßgPT \JjJ ßVußp mqKÜ vrL~Pfr KmKi KmiJj \JPj jJ, F„k mqKÜPhr Ckr Kmù IJPuoPhr IjMxre \ÀrLÇ fJlxLPr oM~JKrl kO:872Ç IJr \JjJr oot yPuJ kKrkNetnJPm ßTJrIJj S yJhLPxr xJKmtT ùJj uJn TrJÇ pJ ßTmu oM\fJKyh AoJoPhr kPãA x÷mÇ pJPhrPT IJuäJy fJ~JuJ KmPvw èeJmuL hJj TPr TáÀPj ZJuJZJ~ CÿPfr ÆLj AxuJPor mqJUqJ hJPj FmÄ AxuJPor k´xJPr k~hJ TPrKZPujÇ AuPo ÆLPjr Foj VnLr ùJj IJuäJyr AòJ~ KmPvw mqKÜPhr hJj TrJ y~Ç yprf oM~JKm~J (rJ) ßgPT mKetf KfKj mPuj, rJxMu (x) mPuPZj pJr xJPg IJuäJy kJT oñPur AòJ rJPUj, fJPT ioLt~ KlTôJyr ùJj hJj TPrjÇ mMUJrL S oMxKuo, KovTJf, 32 kO: xyLy yJhLPx oJpyJPmr hKuu: KfrKopL vrLl 1o U¥ 248 kO. mKetf, rJxMuuM Jä y (x) pUj oM~Jp Kmj \JmJu (rJ) ßT TJpL KyPxPm A~JoPj kJbJj, fUj oM~Jp (rJ) ßT uãq TPr jmL TrLo (x) muPuj, ßy oM~Jp! fáKo KTPxr oJiqPo xoxqJr xoJiJj TrPm? yprf oM~Jp (rJ) muPuj KTfJmMuäJyr oJiqPoÇ jmL (x) muPuj, pKh KTfJmMuäJyr oPiq xoJiJj UMÅP\ jJ kJSÇ fJr C•Pr oM~Jp (rJ) muPuj, xMjúJyr oJiqPoÇ Frkr É\Mr muPuj, pKh FPfS jJ kJS, fUj yprf oM~Jp muPuj, IJKo Foj xm mqJkJPr A\KfyJh TrmÇ F C•Pr rJxMu (x) UMKv yP~ muPuj, xTu k´vÄxJ FToJ© G IJuäJyr KpKj fJÅr rJxMPur hNfPT Foj KmwP~r fJSlLT hJj TPrPZj pJr Ckr fJr rJxMu x∂áÓ IJPZjÇ CÜ yJKhPx yprf oM~Jp (rJ) Fr CKÜ ÈIJKo F xTu mqJkJPr A\KfyJh Trm' Fr Ckr rJxMu (x) Fr x∂áKÓ k´TJv TrJA A\KfyJPhr ‰mifJ mrÄ k´P~J\jL~fJ k´oJKef y~Ç kKm© ßTJrIJj S yJhLPxr oot CkuK… hMnJPV KmnÜÇ 1) ßp xm oot ITJaqnJPm k´oJKef S k´KfKÔf pJ IjMiJmPj ßTJj xPªPyr CPhsT mJ I¸ÓfJ KTÄmJ ÆPªôr xOKÓ y~ jJÇ ßpoj jJoJp, ßrJpJ, y\ô, pJTJf AfqJKh lrp yS~JÇ FxPmr ÉTáo TárIJj S yJhLx yPf xmJA C≠Jr TrPf xãoÇ fJA F ßvseLr oot C≠JPr oM\fJKyh BoJPor ßTJj k´P~J\j ßjAÇ 2) Foj xm IJ~Jf S yJhLx pJr oPiq ßTJj jJ ßTJj I¸ÓfJ KTÄmJ kr¸r KmPrJiL huLu S ƪô KmhqoJjÇ ßpèPuJr mqJUqJ xJPkPã xoJiJj IkKryJptÇ pJ ßTmuoJ© ßTJrIJj yJhLPxr xŒNet„Pk IKnù S kJrhvLt oM\fJKyh BoJo mqfLf Ix÷mÇ oM\fJKyh AoJo ßTJrIJj S yJhLPxr ùJj oJiqPo I¸Ó KmiJPjr FmÄ kr¸r KmPrJiL huLPur pgJgt xojõ~ xJij kNmtT IJuäJyr x∂áKÓ yJKxPur xy\ xru kPgr KhT KjPhtvjJ k´hJj TPrjÇ Foj oM\fJKyh S KmPvwù k´Jù ßUJhJ nLÀ IJPuPo ÆLPjr IjMxre TrJ S~JK\mÇ IJuäJy fJ~JuJ S fJÅr rJxMPur IjMxrPer \jq ImvqA ßTJrIJj S yJhLPxr KhPT iJKmf yPf yPmÇ TárIJj S yJhLPxr xm ootA KT xm oJjMw xonJPm IjMiJmj TrPf xão? jJ fJ j~Ç ßp xm IJ~Jf S yJhLPx I¸ÓfJ S ƪô KmhqoJj ßxèPuJr oot IjMiJmPj IJuäJyr ÉTáPoA oM\fJKyhPhr IjMxre IkKryJptÇ kKm© ßTJrIJPjr Igt I¸Ó, Foj FTKa IJ~JPfr metjJ FA: oyJj IJuäJy mPuj, ÈFmÄ fJuJT k´J¬J jJrLVe Kfj TáÀ kpt∂ (A¨f kJuPjr \jq) IPkãJ TrPmÇ' I© IJ~JPf TáÀ v»Ka ÆqgtPmJiTÇ pJr FT Igt yJK~p (EfáxsJm) FmÄ Ijq Igt fáÉr (kKm©Jm˙J) F IJ~JPf ßTJj IgtKa CP¨vq yPm fJPf KÆiJ KmhqoJjÇ fJA IJ~JPfr pMKÜpMÜ Igt Kj„kPj VPmweJr k´P~J\jÇ pJ xmt xJiJrPer \jq x÷m j~Ç oM\fJKyPhr mqJUqJr k´P~J\jÇ F„k I¸ÓfJ S ƪô KjrxPj k´PfqT mqKÜr oM\fJKyh AoJPor IjMxre k´P~J\jÇ FTgJ Ij˝LTJpt ßp, F„k KmwP~ xJiJrPer Kj\ KmPmYjJ~ Kx≠J∂ KjPf ßVPu oJrJ®T ÃJK∂r IJvÄTJ gJPTÇ Ikr KhPT TárIJj yJhLx KmPvwù oM\fJKyh AoJPor IjMxrPe ßx IJvÄTJ gJPT jJÇ TJre fJPhr Auo IJou, fJTôS~J S AUuJPxr xJPg xJiJre ßuJPTr ßTJj fáujJ y~ jJÇ F ZJzJ fJPhr pMV rJxMuMuäJy (x) Fr pMPVr KjTafo yS~Jr TJrPe fJrJ ßx pMPVr kKrPmv kKrK˙Kf S xJKmtT Im˙J x’Pº xoqT ImVf KZPujÇ lPu TárIJj S yJhLPxr oot C≠Jr TrJ fJPhr kPã xy\ KZu pJ krmfLtPhr \jq ßoJPaA xy\ xJiq j~Ç yJhLx ” yprf IJ»MuäJy Kmj oJxCh (rJ) mPuj rJxMu (x) mPuPZj IJoJr CÿPfr oPiq xPmtJ•o oJjMw IJoJr pMPVr pJrJ IgtJ“ xJyJmJVe If”kr pJrJ IgtJ“ fJPm~LVe, fJrkr pJrJ IgtJ“ fJPm fJPm~LVeÇ mMUJrL yJ, jÄ-2509, oMxKuo yJ. jÄ-

2533 fJAf É\Mr (x) yJhLPxr oJiqPo TáÀPj ZJuJZJr lK\uf metjJ TPr fJPhr IjMxre oMxuoJjPhr \jq ImiJKrf TPrPZjÇ PxA oM\fJKyh AoJoVPer ITîJ∂ k´PYÓJr luvs∆KfPf TárIJj S yJhLPxr I∂KjtKyf ÉTáo IJyTJo x’Kuf KlTôJy vJP˘r InáqÆ~ WPaPZÇ F ßk´KãPf ßx xTu AoJo oM\fJKyPhr IjMxre TrJ krmfLt ßuJTPhr \jq, IkKryJpt yP~ kPzPZÇ m˜áf F IjMxrePTA oJpyJPmr IjMxre S fJTuLh muJ y~Ç

IJ˙Jr IJPuJPT hM\Pj hMA KhPT KTômuJ oPj TPr jJoJp IJhJ~ TPr KjuÇ fJrJ CnP~ FTof yPf jJ kJrJ~ FPT IkPrr KmkrLPf KTômuJ oPj TPr jJoJp IJhJ~ TPr KjPuS CnP~r jJoJp IJhJ~ Ê≠ yPm mPu lTôLyPhr of rP~PZÇ xJiJre hM\j oMxuoJPjr F„k KY∂J S IJ˙Jr k´KflKuf KTômuJ V´ye ßpJVq yPuJ IgY FT\Pjr KTômuJ xKbT yPuS Ikr\Pjr KTômuJr KmkrLPf jJoJp IJhJ~ yPmÇ xMfrJÄ oM\fJyLh AoJPor Kx≠J∂ k´Tf í KmwP~r KmkrLPf yPuS fJPf S ZM~JPmr IKiTJrL yPmjÇ

F„k I¸ÓfJ S ƪô KjrxPj k´PfqT mqKÜr oM\fJKyh AoJPor IjMxre k´P~J\jÇ FTgJ Ij˝LTJpt ßp, F„k KmwP~ xJiJrPer Kj\ KmPmYjJ~ Kx≠J∂ KjPf ßVPu oJrJ®T ÃJK∂r IJvÄTJ gJPTÇ Ikr KhPT TárIJj yJhLx KmPvwù oM\fJKyh AoJPor IjMxrPe ßx IJvÄTJ gJPT jJÇ TJre fJPhr Auo IJou, fJTôS~J S AUuJPxr xJPg xJiJre ßuJPTr ßTJj fáujJ y~ jJÇ rJxMu (x) Fr AP∂TJPur kr TárIJj S yJhLPxr xKbT oot C≠JPmr \jq xJyJmLVe FPT IkPrr mqJUqJ KmPväwPer Ckr Kjntr TrPfjÇ krmfLtPf CuJoJP~ Cÿf Fr oJP^S F iJrJ ImqJyf gJPT pJ kptJ~âPo oM\fJKyhPhr IjMxrPe oJpyJPm „k uJn TPrÇ láTJô yJP~ oMfJTôJK¨oMj TárIJj S yJhLx VPmweJ TPr oJxIJuJ AxKf’JPfr jLKfoJuJ k´e~j TPrj FmÄ ÆLKj IJyTôJPor oNu C“x huLu YfáÔ~ ßgPT lÀ~L IJyTJo AK˜’Jf TPrjÇ ßp xTu oJxIJuJ~ láTôJyJP~ KTrJo GTqofq ßkJwe TPrPZj, ßxèPuJ ITJaq Kx≠J∂ KyPxPm VOyLf yP~PZÇ IJr ßp xTu oJxIJuJ~ fJrJ AUKfuJl TPrPZj fJ CÿPfr \jq ryof KyPxPm kKrVKef yP~PZÇ ßpPyfá oJxIJuJ AxKf’JPfr \jq k´P~J\jL~ jLKfoJuJ k´e~j TPr Fr oJiqPo xyLy oJxIJuJ ßmr TrJA oM\fJKyhVPer CP¨vqÇ fJA oJxIJuJ CØJmj mJ AxKf’Jf TrJr ßmuJ~ fJÅPhr TJPrJ pKh náuS yP~ gJPT fmMS KfKj ßjTLr IKiTJrL yPmjÇ IJr KpKj xKyynJPm oJxIJuJ AxKf’Jf TrPf xão yj KfKj KÆèe ßjTLr IKiTJrL yPmj mPu ZyLy mMUJrL vKrPl yJKhx mKetf rP~PZÇ AUPfuJlL oJxIJuJr ßmuJ~ k´TífkPã xyLy ÉTáo FTKaA yP~ gJPTÇ fPm fJ ßTJjKa, ßx mqJkJPr IJuäJyA IKiT \JPjjÇ fPm CnP~r IJou Ê≠ yS~Jr FTKa hOÓJ∂ yPuJ: hMA\j mqKÜ ßTJj IkKrKYf ˙JPj jJoJp kzJr \jq KTômuJ KjitJrPj Ijq ßTJj CkJ~ jJ ßkP~ Kj\ Kj\ oPjr hO|

fJKrU 10.08.18 ÊâmJr 11.08.18 vKjmJr 12.08.18 rKmmJr 13.08.18 PxJomJr 14.08.18 oñumJr 15.08.18 mMimJr 16.08.18 mOy¸KfmJr

fJA oJpyJPmr IjMxre \ÀrLÇ YJr oJpyJPmr oPiq AoJo IJpo IJmM yJjLlJ (rJ) KZPuj fJPmBÇ KfKj 8 \j xJyJmL ßgPT KvãJ V´ye TPrPZj KmiJ~ fJr oJpyJm xmPYP~ IKiT k´xJr uJn TPrPZÇ ßTjjJ fJÅr A\KfyJPhr ßpRKÜTfJ k´ùJ S AuPor mqJkTfJ FmÄ fJr AuPor ßpJVq C•rJKiTJrLVPer xÄUqJ, Totf“krfJ xmPYP~ ßmvL KZuÇ KfKj KZPuj oM\fJKyhVPer KvPrJoKeÇ fJÅr xŒPTt AoJo vJPlB (r) mPuKZPuj: KlTôJy vJP˘ xTu oJjMw AoJo IJmM yJKjlJ (r) Fr kKr\jfáuqÇ AoJo IJmM yJKjlJ (r) KZPuj AoJo mMUJrL (r) Fr hJhJ C˜JhÇ IPjT IJPZj AoJo mMUJrLPT oJPjj, IgY hJhJ C˜JhPT oJPjj jJÇ oM\fJKyh AoJoPhr k´Kf AKñf TPr É\Mr (x) Fr FTKa yJKhx CPuäUPpJVq: yprf AmPj IJ»Mr ryoJj IJu IJpJrL mPuj rJxMu (x) mPuPZj, FA Auo krmfLt pMPVr jqJ~ krJ~j mqKÜVe V´ye TrPmj pJrJ F Auo, (AxuJoL ùJj) ßgPT YrokK∫Phr KmTíf„k, mJKfuk∫LPhr wzpπ S oMUtPhr mqJUqJ KmPväwe hNrLnëf TrPmjÇ (mJ~yJTL) m˜áfkPã AoJoVe ÆLKj KvãJ~ IKnù S kJrhvLtÇ yJhLPxr nJwqoPf fJrJA Yro mJKfu k∫LPhr KmTíf S ÃJ∂ mqJUqJ KmPväwe hNrLnëf TPrPZjÇ fJA xKbT kPg YuJr \jq fJPhr IjMxre IkKryJptÇ IJuäJy ßpj xmJAPT xfq CkuK… TrJr ßfRKlT hJj TPrjÇ IJoLjÇ Email: moulanamalik@yahoo.co.uk

x¬JPyr jJoJPpr xo~ xNYL l\r xMpÆt ~ ßpJyr IJZr oJVKrm AvJ 3:56

5:35

1:11

6:14

8:36

9:41

3:58

5:36

1:11

6:12

8:34

9:40

4:00

5:38

1:11

6:11

8:32

9:38

4:02

5:40

1:10

6:10

8:30

9:36

4:04

5:41

1:10

6:08

8:28

9:34

4:06

5:43

1:10

6:07

8:26

9:32

4:07

5:44

1:10

6:06

8:24

9:31

w jJoJp ÊÀr FA xo~xNKY u¥Pjr \jq k´PpJ\qÇ


16 Bangla Post 10 - 16 August 2018

ßmJrTJ KjP~ IvJuLj

yj mKrx \jxjÇ mMimJr KmKmKx IjuJAPjr k´KfPmhPj muJ yP~PZ, k´iJjoπL ßgPrxJ ßo FA o∂mqPT ÈxM¸Ó IkrJi' CPuäU TPr mKrx \jxjPT ãoJ YJAPf mPuPZjÇ fPm xJPmT krrJÓsoπLr WKjÔ FT xN© \JKjP~PZ, mKrx \jxj \JKjP~PZj, KfKj ãoJ YJAPmj jJ FmÄ FA o∂Pmqr \jq fJÅPT @âoe TrJPT ÈyJxqTr' mPuPZjÇ SA xN© @rS mPuPZ, È\Kau AxMqèPuJPf KmfTt mº TrJr lJÅPh @oJPhr kzJ CKYf j~'Ç Fxm KmwP~ TgJ muJ CKYfÇ TgJ muPf mqgt yPu k´KfKâ~JvLu S Yrok∫LPhr \jq ßã© QfKr yPmÇ Tj\JrPnKan kJKatr ßY~JroqJj msqJ¥j uMAx FT aMAaJr mJftJ~ mKrx \jxjPT Foj o∂Pmqr \jq ãoJ YJAPf mPujÇ KmKmKx KmPväwPTr oPf, Tj\JrPnKan kJKatr ßjfíPfôr k´KfPpJVL KyPxPm mKrx \jxjPT ßhUJ y~Ç KmPvw TPr ßmsKéa KjP~ k´iJjoπL ßgPrxJ ßor jfMj kKrT·jJr xoJPuJYjJ TPr KfKj krrJÓsoπLr kh ßZPz ßhS~Jr kr Kmw~Ka @rS @PuJYjJ~ @PxÇ F TJrPe kJKatr ßY~JroqJPjr TgJ~ mJiq yP~ ãoJ YJS~JPT fJÅr hMmtufJ KyPxPm irJ yPf kJPr mPu oPj TrPf kJPrj KfKjÇ KmsKav oKπxnJ~ k´go oMxKuo jJrL xJPmT Tj\JrPnKan ßY~JrSoqJj mqJPrJPjx S~JKxt mKrx \jxPjr xoJPuJYjJ TPr mPuPZj, ãoJ jJ YJAPu \jxPjr KmÀP≠ hPur ví⁄uJnPñr \jq vJK˜oNuT mqm˙J ßjS~J CKYfÇ KfKj \jxPjr o∂mqPT ÈIkoJj\jT, CP¨vqk´PeJKhf CxTJKjoNuT, KT∂á UMmA iNft rJ\jLKf' mPu CPuäU TPrjÇ S~JKxtr oPf, ßmJrTJ AxMqPf KmfTt fMPu oPjJPpJV TJzPf ßYÓJ TrPZj mKrx \jxjÇ TJre KfKj \JPjj, fJÅr Foj o∂mq hPur KTZM IÄvPT jJzJ ßhPmÇ mJÄuJPhKv mÄPvJØNf FoKk ÀvjJrJ @uLS FT aáAa mJftJ~ mKrx \jxPjr o∂Pmqr fLms KjªJ \JKjP~PZjÇ mKrx \jxj fÅJr FA IvJuLj o∂Pmqr \jq ãoJ YJAPf I˝LTíKf \JjJPjJr TJrPe KmfTt @rS ßmPzPZÇ mMimJr KhjmqJkL KmsKav VeoJiqoèPuJPf Kmw~Ka k´iJjq ßkP~PZÇ mKrPxr SA o∂Pmqr ßk´KãPf ßmJrTJ FmÄ KjTJm kKriJj TPrj Foj KmsKav jJrLPhr IjMnNKf fáPu iPr xÄmJh oJiqoèPuJÇ ßmJrTJ S KjTJm kKrKYf Fxm jJrL IPjTaJ FTA rTPor IjMnNKf k´TJv TPr mPuj, mKrx \jxj SA o∂mq TrJr xo~ náPu ßVPZj ßp, ßmJrTJ S KjTJPmr @zJPu FT\j oJjMw rP~PZÇ ßxA oJjMwPT KfKj YronJPm IkoJj TPrPZjÇ fJrJ @rS mPuj, KmsPaPj oMxKuo KmPÆPwr TJrPe FoKjPfA oMxKuo jJrLrJ jJjJrTo y~rJKjr KvTJrÇ ßmJrTJ KjP~ SA o∂mq TPr mKrx oMxKuo KmPÆwPT @rS CxPT KhPujÇ xŒsKf ßcjoJPTt ßmJrTJ KjKw≠ TrJr k´xPñ muPf KVP~ mKrx SA o∂mq TPrKZPujÇ ßmJrTJ kKriJj KjP~ ßcjoJPTt fáoMu KmfTt YuPZÇ ßmJrTJ KjKw≠ TrJr TJrPe ßhvKaPf IPjT jJrL rJ˜J~ kMKuKv mJiJr oMPU kzPZjÇ y~rJKjr KvTJr yPòj xJiJre oJjMPwr ÆJrJÇ ßcjoJPTtr kMKuv ÊâmJr rJ\iJjL ßTJPkjPyPVPjr FTKa vKkÄ oPu oMUJm~m @míf KjTJm krJr hJP~ 1000 ßâJjJ mJ 13 yJ\Jr aJTJ \KroJjJ TPrPZÇ 1 @Vˆ ßgPT ßcjoJPTt kJmKuT YfôPr KjTJm krJ KjKw≠ TrJ y~Ç Frkr FA k´go \KroJjJr WajJ WauÇ ßTJPkjPyPVPjr kMKuv \JKjP~PZ, rJ\iJjLr C•rJûPu yrxPyJuPor FTKa vKkÄ oPu 28 mZr m~Û FT\j jJrL oMUJm~m @míf KjTJm kPr FPu kMKuv fJÅPT \KroJjJ TPrÇ fPm xPñ xPñ \KroJjJ @hJ~ jJ TPr kMKuv \KroJjJr KYKbKa SA jJrLr mJKzr KbTJjJ~ kJKbP~ KhP~PZÇ vKkÄ oPu kMKuv ßkRÅZJPjJr @PVA oMUJm~m @míf KjTJm kKrKyf jJrLKar xPñ Ikr FT jJrLr TgJ-TJaJTJKar WajJ WPaÇ fPm KjTJmKmPrJiL jJrLKa ß\Jr TPr KjTJm UMuPf ßYP~KZPuj KT jJ, kMKuv fJ KnKcS lMPaP\ UKfP~ ßhUPmÇ k´TJvq \J~VJA ^VzJ TPr FA hMA jJrL vJK∂ nñ TPrPZj KT jJ, kMKuv fJ fh∂ TrPZjÇ ßcKjv xÄmJhoJiqo Kra\JC ÊâmJr \JKjP~PZ, Vf ßo oJPxr ßvPw ßcjoJPTtr kJutJPoP≤ k´TJvq ˙JPj oMUJm~m @míf KjTJm krJ KjKw≠ @AjKa 75-30 ßnJPa kJx yS~Jr kr 1 @Vˆ ßgPT fJ @APj kKref yP~PZÇ jfMj @AjKaPf kMPrJ vrLPr ßmJrTJ, oMUJm~m @míf KjTJm FmÄ ßTJPjJ irPjr oMPUJv S jTu hJKzxÄâJ∂ Kmw~èPuJ KjKw≠ TrJ yP~PZÇ @APj ßmJrTJ, oMUJm~m @míf KjTJm kKrKyf ßTJPjJ jJrLPT kMKuv K\ùJxJmJh TrPf kJrPm FmÄ fJÅPT k´TJvq ˙Jj fqJPVr KjPhtv KhPf kJrPmÇ Imvq vLPfr fLms k´PTJPkr lPu oJluJr, oMUdJTJ aMKk mJ TJKjtnJu C“xPm oMPUJv S jTu hJKzr Kmw~èPuJ FA KjKw≠ @APjr @SfJr mJAPr rJUJ yP~PZÇ ßcjoJPTtr jfMj @AjKa KjP~ ßhvKaPf ßmv xoJPuJYjJ rP~PZÇ xoJPuJYPTrJ mPuPZj, pPgÓ ßUJÅ\Umr jJ KjP~A @AjKa kJx TrJ yP~PZÇ IitPTJKar KTZM ßmKv \jxÄUqJ-

k´go kJfJr kr

IiqMKwf ßhvKaPf 2010 xJPur FT \KrPk ßhUJ ßVPZ, oJ© 200-vr KTZM ßmKv jJrL ßcjoJPTt ßmJrTJ S oMUJm~m @míf KjTJm kKriJj TPrjÇ ACPrJPkr ßhvèPuJr oPiq xmPYP~ ßmKv oMxuoJj-IiMqKwf ßhv l∑J¿ k´go 2011 xJPu oMUJm~m @míf KjTJm kKriJj KjKw≠ TPrÇ Frkr KmVf mZrèPuJPf yuqJ¥, ßmuK\~Jo, IKˆs~J FmÄ FUj ßcjoJPTt FA @Aj mum“ yPuJÇ

kJKTtÄ Im˙J~ VJKzr

CArJu, KrKcÄ S ßToPcj TJCK¿u FA \KroJjJr Kj~o YJuM TPrÇ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur kJbJPjJ FT KmùK¬Pf \JjJPjJ y~, aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿uS mJ~M hMwe ßrJPi FTA \KroJjJr Kj~o YJuM TrPZÇ KmPvw TPr mJrJr ÛMuèPuJr @PvkJPvr rJ˜J~ IPkãoJj Im˙J~ pJrJ VJKzr AK†j YJuM rJUPmj, fJPhr mqJkJPr KmPvw j\r ßh~J yPmÇ pJjmJyPjr TJrPeA 50 nJPVrS ßmKv mJ~N hNwe yP~ gJPTÇ aJS~Jr yqJoPuaPx K©PvJit m~xLPhr oOfáqr 7 hvKoT 4 vfJÄPvr TJre yPò mJ~N hNweÇ mJrJr 40 nJV oJjMw ßp FuJTJèPuJPf mJx TPrj, ßxUJjTJr mJ~M hNwPer oJ©J xrTJr FmÄ ACPrJkL~Jj ACKj~Pjr Qmi oJ©Jr ßYP~ ßmKv FmÄ FKa mJóYJ S k´J¬m~Û pJPhr võJx\Kjf xoxqJ @PZ, fJPhr \jq KmPvw ãKfr TJre yPòÇ KTÄx TPuP\r FT VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ mJ~N hNwPer TJrPe aJS~Jr yqJoPuaPxr mJóJPhr uJÄ TqJkJKxKa mJ võJxpPπr xãofJ \JfL~ VPzr ßYP~ 10 vfJÄv ToÇ F k´xPñ aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r \j KmVx mPuj, @oJPhr mJrJr mJ~Nr oJj Cjúf TrJaJ èÀfôkeN t IVsJKiTJrÇ fJA @orJ KmÊ≠ mJ~N V´ye vLwtT k´YJrJKnpJj ÊÀ TPrKZÇ aJS~Jr yqJoPuaPx hNwPjr Ijqfo TJre yPò pJjmJyPjr iN~JÅ FmÄ mJ~N hNwe @oJPhr KvÊ KTPvJrPhr uJÄ mJ võJxpPπr ˝JnJKmT míK≠r Skr FmÄ IxM˙q mJKxªJPhr ˝JP˙qr Skr UJrJk k´nJm ßluPZÇ VJKz gJoJ Im˙J~ Ig&Jt kJKTtÄ TrJ Im˙J~ IpgJ VJKzr AK†j YJuM jJ rJUPf YJuTPhr k´Kf KmPvw IjMPrJi \JjJj ßo~r KmVxÇ PTKmPja ßo’Jr lr F~Jr ßTJ~JKuKa, TJCK¿ur rqJPYu mäqJT mPuj, kJKTtÄ Im˙J~ AK†j YJuM rJUJr oJPj yPuJ VJKzr YJrkJvPT hNwPer ya ¸Pa kKref TrJ FmÄ FPf ßpoj @PvkJPvr ßuJT\j ãKfV´˙ y~, ßfoKj VJKzr ßnfPr pJrJ gJPTj, fJPhr SkrS k´nJm kPzÇ KfKj mPuj, TJZJTJKZ ßTJgJS ßpPf yPu VJKzr mhPu kJP~ ßyPÅa KTÄmJ xJAPTPu pJS~J ßpoj @oJPhr KjP\Phr \jq nJPuJ, ßfoKj kKrPmPvr \jqS nJPuJÇ CPuäUq, TJCK¿ur IKlxJrrJ kJKTtÄTíf VJKzr AK†j mº TrJr IjMPrJi \JjJPjJ xPfôS pKh YJuT fJ jJ oJPjj, ÊiMoJ© fUj \KroJjJ TrJ yPmÇ KTZM KTZM ßãP© hJÅzJPjJ Im˙J~ VJKzr AK†j YJuM rJUJ pJPmÇ ßpoj asJKlT KxVjJPu IPkãoJj Im˙J~, VJKzr AK†Pjr ßTJj ©∆Ka KYK€f KTÄmJ ßorJof TrJr k´P~J\Pj, VJKzr oPiq gJTJ ßTJj ßoKvjJKr YJuJPjJr k´P~J\Pj AfqJKhÇ

Q˝rJYJrL vJxPjr QmKvÓq

xÿMKãeÇ 2009 xJPu ßvU yJKxjJr ßjfíPfô @S~JoL uLV ãofJ~ @xPu ßxJPyu fJ\PT ˝rJÓsoπL TrJ y~Ç ryxqo~ TJrPe ßxJPyu fJ\ oπLfô ßZPz pMÜrJPÓs kJKz \oJjÇ FT xo~ KfKj FoKk kh ßgPTS khfqJPVr ßWJweJ ßhjÇ ßp TJrPe mftoJj xoP~ ßxJPyu fJP\r ˆqJaJxKa IjqrTo èÀfô ßkP~PZÇ ßxJPyu fJP\r ßlxmMT ˆqJaJxKa ÉmÉ fMPu irJ yPuJÈmñmºM FmÄ fJ\C¨Lj @yoPhr yJPf VzJ xÄVbj @S~JoL uLV fJr \jì uVú ßgPT VeoJjMPwr IKiTJr @hJP~r uPãq Q˝rJYJrL KmPrJiL @PªJuj TPrPZ FmÄ oyJj oMKÜpMP≠r oJiqPo mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ FPjPZ FA ßhPvr oJjMPwr ßoRKuT IKiTJr KjKÁf TrJr \jqÇ krmftLPf FTA iJrJ~ @S~JoL uLV \jVPer IKiTJr k´KfÔJr k´KfKa xÄV´JPo ßjfífô KhP~PZÇ AhJjLÄTJPu @orJ IPjPTA Q˝rJYJrL vJxj KT fJ y~PfJ nMPu KVP~KZÇ jfMj k´\Pjìr \jq ßZJ¢ TPr KjPoú KTZM joMjJ KhuJo, pJPf TPr @orJ nKmwqPf Q˝rJYJr KT fJ KYK¤f TrPf kJKrÇ Q˝rJYJrL vJxj ßYTKuˆ: 1. pUj xJiJre oJjMw fJr oMÜKY∂J mqÜ TrPf n~ kJ~Ç 2. pUj hu, xrTJr FmÄ rJÓs FTJTJr yP~ pJ~ @r xrTJrPT xoJPuJYjJ TrPu ßxaJPT rJÓsPhsJKyfJ mPu @UqJK~f TrJ y~Ç 3. pUj ßhPvr k´YKuf jJjJ @Aj FmÄ jfMj jfMj @Aj xOKÓ/QfKr TPr fJr IkmqmyJr TPr KroJP¥ ßj~J FmÄ KjptJfj TrJ y~ 4. KmjJ KmYJPr yfqJ S èo TPr ßluJ y~Ç 5. rJÓsL~ k´KfÔJjxoNyPT ãofJ~ KaPT gJTJr \jq mqmyJr TrJ y~Ç 6. @Ajví⁄uJ rãJmJKyjL kMKuvxy IjqJjq xÄ˙JPT ßkPaJ~J mJKyjL KyPxPm mqmyJr TrJ y~Ç 7. pUj xJiJre jJVKrTxy xTPur TgJmJftJ, ßlJj @uJk,

ßxJvqJu KoKc~J ßkJˆ oKjar S ßrTct TrJ y~Ç 8. pUj FA xo˜ Kmw~ KrPkJat jJ TrJr \jq xÄmJhoJiqo, xJÄmJKhTPhr ßVJP~ªJ xÄ˙J KhP~ ÉoKT ßh~J y~Ç'

oMxKuo x∂JjPhr KjP~

Fr @PV KxKr~J S ArJT ßgPT pM≠ TPr KlPr @xJ kKrmJrèPuJxy @rS KTZM oMxKuo kKrmJr FmÄ fJPhr x∂JjPhr oJP^ xπJxmJPh \KzP~ kzJr uãe ßhUJ pJPòÇ fPm pM≠ ßgPT KlPr @xJ kKrmJrèPuJr @fKïf x∂JjPhr xJoJK\TnJPm kMjmtJxPjr \jq k´vJxj ßYÓJ YJKuP~ pJPòÇ k´KfPmhPj muJ y~, 2012 xJu ßgPT F kpt∂ \JotJKj ßgPT \KñPVJÔL AxuJKoT ߈Par (@AFx) yP~ k´J~ 960 \j KxKr~J S ArJPTr pMP≠ IÄv KjPf KVP~KZuÇ FPhr oPiq FT-fífL~JÄv \Kñ @mJr \JotJKjPf KlPr FPxPZ FmÄ 150 \j pMP≠ Kjyf yP~PZÇ \JotJKj ßgPT KxKr~J FmÄ ArJPT @AFPxr yP~ pMP≠ pJS~J IKiTJÄv mqKÜA C•r rJAjSP~ˆlJKu~J rJP\qr mJKxªJÇ \JotJKjr KTZM rJP\q @Aj IjMpJ~L 14 mZr kNet yPuA ßVJP~ªJ xÄ˙J fJPhr Skr j\rhJKr TrPf kJPrjÇ \JotJKjr ßVJP~ªJ xÄ˙J \JKjP~PZ, F oMyPN ft fJrJ oMxKuo kKrmJrèKur k´J~ 300 x∂JPjr Skr j\rhJKr myJu ßrPUPZÇ

KcKm ßylJ\Pf vKyhMu

vKyhMPur ˝J˙q krLãJ TPrjÇ ßxxo~ fJrJ fJr ˝J˙qVf ßTJPjJ mz xoxqJ ßhUPf kJjKjÇ vKyhMPur ˝J˙q krLãJ S KYKT“xJr \Pjq FKmFo @»MuäJyr ßjfíPfô YJr xhPxqr ßoKcPTu ßmJct Vbj TrJ yP~PZÇ fJr ˝J˙q krLãJ ßvPw KYKT“xTrJ \JjJj ßp, vKyhMPur vJrLKrT Im˙J nJPuJ rP~PZÇ fJPT yJxkJfJPu nKft TrJr ßTJPjJ TJre ßjAÇ Frkr, yJxkJfJu ßgPT @PuJTKY©L vKyhMuPT hMkMr 2aJr KhPT KcKm TJptJuP~ KlKrP~ ßjS~J y~ mPu CPuäU TPrj @»MuJä y @u yJÀjÇ yJxkJfJPu vKyhMuPT 512 jÄ ßTKmPj rJUJ yP~KZPuJ mPuS \JjJj KfKjÇ KvãJgtLPhr @PªJuPj ÈCxTJKjoNuT KogqJ' fgq k´YJPrr IKnPpJPV fgq-k´pKM Ü @APjr oJouJ~ KroJP¥ gJTJ vKyhMu @uoPT 7 @Vˆ oñumJr kMKuPvr ßylJ\f ßgPT IKmuP’ yJxkJfJPu ˙JjJ∂Prr KjPhtv ßhj yJAPTJat? vKyhMuPT KroJP¥ kJbJPjJr QmifJ YqJPu† TPr fJr ˘L ßryjMoJ @yPoPhr FT Kra @PmhPjr ßk´KãPf yJAPTJPatr QÆf ßmû mOy¸KfmJr xTJu xJPz 10aJr oPiq fJr vJrLKrT Im˙J KjP~ k´KfPmhj KhPf mñmºM ßvU oMK\m ßoKcTqJu KmvõKmhqJu~ TftíkãPT KjPhtv ßhj? KjrJkh xzPTr hJKmPf KvãJgtLPhr @PªJuPjr oPiq Vf vKjmJr (4 @Vˆ) iJjoK¥ FuJTJ~ ZKm ßfJuJr xo~ vKyhMPur Skr yJouJ YJKuP~ TqJPorJ ßnPX ßluJ y~Ç F KmwP~ TgJ muPf ßmv TP~TmJr ßlxmMT uJAPn @Pxj KfKj? IKnPpJV TPr mPuj, KxKa TPuP\r kJPv È\~ mJÄuJ' ßäJVJj KhP~ ZJ©uLV TotLrJ fJr Skr yJouJ YJuJ~Ç @PªJuj KjP~ @u \JK\rJPT ßhS~J FT xJãJ“TJPr xrTJPrr nNKoTJr xoJPuJYjJS TPrj vKyhMu? Frkr ßrJmmJr rJPf fJPT fJr iJjoK¥r mJxJ ßgPT @aT TPr KjP~ pJ~ xJhJ ßkJvJPT gJTJ ßVJP~ªJ kMKuv? KmfKTtf fgq k´pMKÜ @APjr 57 iJrJr oJouJ~ ßV´¬Jr ßhUJPjJr kr ßxJomJr fJPT xJf KhPjr KroJP¥ kJbJ~ @hJufÇ dJTJr @hJuf k´JñPe vKyhMu hJKm TPrj, kMKuv ßylJ\Pf fJPT oJrir TrJ yP~PZ? CkK˙f xJÄmJKhTPhr CP¨Pv KfKj mPuj, È@oJPT @WJf TrJ yP~PZ? @oJr rÜJÜ kJ†JmL iMP~ @mJr krJPjJ yP~PZÇ' KvãJgtLPhr Skr yJouJr fh∂ YJ~ IqJoPjKˆ, vKyhMPur Kj”vft oMKÜ hJKm KjrJkh xzPTr hJKmPf KmPãJnTJrL KvãJgtLPhr Skr yJouJr WajJ~ IKmuP’ TJptTr fhP∂r @øJj \JKjP~PZ KmsKav oJjmJKiTJr xÄ˙J IqJoPjKˆ A≤JrjqJvjJuÇ xÄ˙JKar SP~mxJAPa k´TJKvf FT KmmOKfPf ˝jJoijq @PuJTKY©L vKyhMu @uPor @aPTr WajJPT ÈxrTJPrr hojjLKf ß\JrJPuJ yS~Jr n~Jmy jK\r' @UqJ KhP~ IKmuP’ fJr Kj”vft oMKÜS hJKm TrJ yP~PZÇ Vf 29 \MuJA KmoJjmªr xzPT mJxYJkJ~ hMA KvãJgtL KjyPfr WajJ~ Vf x¬Jy ßgPT KjrJkh xzPTr hJKmPf TîJx m\tj TPr rJ˜J~ jJPo KvãJgtLrJÇ míy¸KfmJr kpt∂ ßxA @PªJuj vJK∂kNet gJTPuS ÊâmJr ßgPT yJouJr KvTJr y~ @PªJujTJrL KvãJgtLrJÇ IqJoPjKˆ A≤JrjqJvjJPur hKãe FKv~J Kmw~T Ck-kKrYJuT Sor S~JrJAY fJr KmmíKfPf mPuj, mJÄuJPhv xrTJPrr IKmuP’ @PªJujrf KvãJgtL S fJPhr kPã TgJ muJ oJjMwPhr Skr YJuJPjJ hojkLzj mº TrPf yPmÇ KvãJgtLPhr KjrJkPh vJK∂kNet xoJPmPvr IKiTJr rP~PZÇ FA IKiTJPrr k´Kf v´≠JPmJi gJTPf yPm, Fr xMrãJ KjKÁf TrPf yPmÇ KmmíKfPf vJK∂kNet @PªJuPj kMKuKv muk´P~JPVr WajJ~ IKmuP’ TJptTr fhP∂r @øJj \JjJPjJ yP~PZÇ KmPãJn ToNxNKYPf KvãJgtLPhr Skr xrTJr xogtTPhr yJouJ @r kMKuKv jLrmfJrS fh∂ hJKm TPrPZ IqJoPjKˆÇ KmmíKfPf

vKyhMu @uPor @aT k´xPñ muJ yP~PZ, vJK∂kNet kPg Kj\˝ ofJof mqÜ TrJr TJrPe TJCPT @aPTr ßTJjS jqJpqfJ ßjAÇ IKmuP’ fJPT Kj”vft oMKÜ KhPf yPmÇ IqJoPjKˆr KmmíKfPf muJ yP~PZ, YuKf mZPrr ßvw KhPTA mJÄuJPhPv KjmtJYj IjMKÔf yPmÇ fJA @∂\tJKfT hJ~m≠fJ ßgPTA xrTJPrr FA xm xÄTa xoJiJj TrPf yPmÇ KmPvw TPr of k´TJPvr ˝JiLjfJ, vJK∂kNet xoJPmv S KjrJk•Jr IKiTJr KjKÁf TrJ UMmA èÀfôkNetÇ KvãJgtLPhr KmPãJn KjP~ ßlxmMPT ßkJˆ ßhS~Jr TP~T WµJ kr KcPaKÖn msJPûr xhxq kKrY~ KhP~ FT hu ßuJT mJÄuJPhKv lPaJV´JlJr FmÄ hOT S kJbvJuJ KoKc~J A¿KaKaCPar k´KfÔJfJ vKyhMu @uoPT fJr mJKz ßgPT fMPu KjP~ ßVPZ mPu \JjJ ßVPZÇ ßxJomJr rJ\iJjLr iJjoK¥r hOT VqJuJKrPf vyLhMu @uoPT mJKz ßgPT fMPu ßjS~Jr KmwP~ xÄmJh xPÿuPj fJr ˘L ßryjMoJ @yPoh mPuPZj, ÈpJrJ fMPu KjP~ ßVPZ fJrJ IKlKx~JKu @oJ~ KTZM mPujKjÇ ßTJj fgqS ßhS~J y~KjÇ @Ko xKfqTJr IPgtA \JjPf YJA, fJr TL IkrJi?'

KnxJ kJAP~ KhPf

@Ko ßhUuJo, FUjS Foj k´gJ YJuM rP~PZÇ I· m~xL ßoP~rJ KmP~r lJÅPh kPz FmÄ ßxUJj ßgPT @r ßmKrP~ @xPf kJPr jJÇ' fJr FA mÜmq Foj FT xo~ FPuJ pUj F KmwP~ pMÜrJP\qr xrTJr k´Y¥ xoJPuJYjJr oMPU rP~PZÇ míy¸KfmJr FT k´KfPmhPj \JjJPjJ yP~PZ, pMÜrJ\q xrTJr Foj mÉ kMÀwPT KmP~r xNP© KnxJ KhP~PZ pJrJ xÄKväÓ jJrLPhr oPfr KmÀP≠ KmP~ TPrPZÇ hq aJAox kK©TJ~ k´TJKvf SA k´KfPmhPj CPuäU TrJ yP~PZ, mJÄuJPhv, kJKTóJj S nJrPfr oPfJ hKãe FvL~ ßhvèPuJPf KmP~r \jq ßpPf mJiq yP~KZu Foj ßoP~Phr mz FTKa IÄv krmftLPf fJPhr È˝JoLPhr' KnxJ k´Kâ~J @aPT ßhS~Jr ßYÓJ TPrKZuÇ KT∂á ßp 88Ka ßãP© Foj WajJ WPaPZ ßxèPuJr oPiq 42KaPfA xÄKväÓ ˝JoLrJ KnxJ ßkP~PZÇ xJoJ\ ßxmJoNuT k´KfÔJjèPuJr kã ßgPT xrTJPrr KmÀP≠ ÈjJ ßhUJr nJj' TrJr IKnPpJV @jJ yP~PZÇ xrTJr ßpj APò TPrA KmsKav ßoP~Phr FojnJPm mqmÂf yPf KhPòÇ pMÜrJP\qr ˝rJÓs oπeJu~ F IKnPpJV I˝LTJr TPrPZÇ mukNmtT ßhS~J KmP~r FT\j nMÜPnJVL \JxKnªJr xJP– WrJÇ TJotJ KjntJjJ jJPor xoJ\ ßxmJoNuT k´KfÔJPjr FA k´KfÔJfJ o∂mq TPrPZj, ÈFoj KT TotTftJrJS pUj mM^Pf kJPrj mukNmtT KmP~r WajJ WPaPZ, fUjS fJrJ ßxUJPj k´gJ, iot, xJÄÛíKfT QmKvÓq ßhPUj FmÄ KjKmtTJr KYP• TJ\ TPr pJjÇ' 2014 xJPu AÄuqJ¥ S SP~uPx mukNmtT KmP~r KmÀP≠ @Aj kJx yP~PZÇ SA @Aj IjMpJ~L mukNmtT KmP~ ßhS~Jr WajJ~ \KzfPhr xPmtJó xJf mZPrr TJrJhP¥r KmiJj rP~PZÇ @APj FUj kpt∂ hMA kãPT IKnpMÜ TrJ yP~PZÇ FTKa WajJ~ mJÄuJPhKv mÄPvJØNf FT mJmJ-oJPT ßoJa @a mZPrr ß\u ßhS~J yP~PZÇ KucPx mxmJxrf SA mJmJ-oJ fJPhr ßoP~PT ß\Jr TPr FT\j KjTaJ®LP~r xPñ KmP~ ßhS~Jr ßYÓJ TrKZPujÇ @PrTKa WajJ~ kJKT˜JKj FT jJrLPT TJrJh¥ ßhS~J yP~PZÇ SA jJrL fJr ßoP~PT KÆèe m~xL kMÀPwr xPñ mukNmtT KmP~ ßhS~Jr ßYÓJ TrKZPujÇ pMÜrJ\q xrTJPrr mukNmtT KmP~ KmPrJiL xÄ˙J ÈPlJxtc oqJPr\ ACKja' (FlFoAC) \JKjP~PZ, KmsKav jJVKrTPhr mukNmtT ßhS~J KmP~r WajJ~ xmPYP~ FKVP~ rP~PZ YJrKa ßhvÇ FèPuJ yPuJ kJKT˜Jj (439), mJÄuJPhv (129) ßxJoJKu~J (91) FmÄ nJrf (82)Ç xoJ\ ßxmJoNuT k´KfÔJjèPuJ \JKjP~PZ, Fxm ßoP~Phr IPjTPT KmP~ ßhS~Jr kr VntmfL jJ yS~J kpt∂ xÄKväÓ ßhvèPuJPf gJTPf mJiq TrJ y~Ç VntmfL yPu fJPT pMÜrJP\q ßpPf ßhS~J y~Ç xÄKväÓPhr iJreJ, mJóJ xPñ gJTPu KmP~r xNP© ˝JoLr kPã KnxJ kJS~J xMKmiJ yPmÇ pMÜrJP\q ˘L x∂Jj \jìhJj TrPu ˝JoL KnxJr \jq @Pmhj TPrj FmÄ ˝JoL ßvw kpt∂ pMÜrJP\q ßpPf xogt yjÇ ˘L fJr ˝JoLr SA KnxJ @Pmhj mJKfPur @Pmhj TrPf kJPrjÇ KT∂á F \jq fJPhrPT k´TJvq ßWJweJ KhPf y~Ç xÄ˙JèPuJ oPj TPr, SA k´Kâ~Jr \jqA mukNmtT KmP~r nMÜPnJVL KmsKav ßoP~rJ KnxJ @Pmhj mJKfPur @Pmhj TrJ ßgPT KkKZP~ pJ~Ç pMÜrJP\qr ˝rJÓs oπeJu~ hJKm TPrPZ, ÈmukNmtT KmP~ ßbTJPjJr KmwP~ pMÜrJ\q ßxrJÇ Fr KmÀP≠ uzJA TrJaJ 2016 xJPu k´TJKvf jJrLr k´Kf xKyÄxfJ ßrJPi @∂” xrTJr xoP^JfJr èÀfôkNet IÄvÇ KjrJk•J KjKÁPfr khPãPkr KmwP~ @orJ k´KfùJm≠Ç pKh ¸¿r KjP\A KnxJ @PmhPjr KmPrJKifJ TPrj fJyPu SA KnxJ ßhS~J yPm jJ, ßxJ\J TgJÇ ßlJxtc oqJPr\ ACKjPa ßpxm ßTx kJbJPjJ y~ fJr xmèPuJPfA ßp ¸¿Prr xogtj k´fqJyJPrr Kmw~ \Kzf fJ j~Ç ßpxm oJouJ~ fh∂ TPr ßhUJ pJPm ßp ßTJjS KmPvw khPãk ßjS~Jr ßjA, ßxxm ßãP© @AjJjMV k´Kâ~Jr KnxJ AxMq TPr ßhS~J yPmÇ'


TKoCKjKa xÄmJh

mJÄuJPhv IJ†MoJPj IJu AxuJy jrCAY vJUJ Vbj

mJÄuJPhv IJ†MoJPj IJu AxuJyr jrCAY jrPlJT vJUJr CPÆJij TrJ yP~PZÇ F CkuPã xÄVbPjr jmKjmtJKYf TKoKar IJfìk´TJPvr uPã FT IJPuJYjJ xnJ S ßhJ~J oJyKlPur IJP~J\j TrJ y~Ç IJP~JK\f xnJKa Vf 22 \MuJA rKmmJr rJf 11:30 WKaTJ~ jrCAY F aJCPjr FTKa yPu IjMKÔf y~Ç ßTJrIJj ßfuJS~Jf oiq KhP~ Êr∆ yJS~J xnJ~ TJrL ACjMx IJyoh S TJrL AKu~Jx IJyoh Fr ßpRg kKrYJujJ S IJuyJ\ô S~JKZr IJuLr xnJkKfPfô k´iJj mÜmq rJPUj mJÄuJPhv IJ†MoJPj IJu AxuJyr xnJkKf xJPym\JhL yprf oJSuJjJ ÉxJoMK¨j ßYRiMrL, láufuLÇ fJr

mÜPmq KfKj mPuj, vJKÜr iotAxuJo FUj IvJK∂r âJK∂uPVú FPx PkRPZPZÇ FT rTo IJuLPorJ AxuJPor jJjJr∆k xOKÓ TPrPZjÇ fJrJ jJoJP\r Kj~o TJjMj mhu TPrPZjÇ KfKj IJPrJ mPuj kMrJfj AxuJoPT rãJ TrPf yPu ßoJyJÿh xJ: IjMxJrLPhr rÜ k´JPer KmKjoP~ yPuS fJ rãJ TrPf yPmÇ xnJ~ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj IJ†MoJPj IJu AxuJyr u¥j vJUJr ß\jJPru ßxPâaJrL oJSuJjJ ßoJ” yJxJj ßYRiMrL, láufuLÇ \P~≤ ßxPâaJrL oJSuJjJ lKrh IJyoh ßYRiMrLÇ ßV´aJr u¥j KcKnvPjr ßk´KxPc≤ yJKl\ oJSuJjJ TP~ZáöJoJj, ß\jJPru ßxPâaJrL

oJSuJjJ IJ»Mu Tá¨MZÇ ÊPnòJ mÜmq rJPUj yJ\L ßjZJr IJuL, yJ\L fJSKlTár ryoJj uJKTÇ IjqJPjúr oPiq CkK˙f KZPuj KV~Jx CK¨j, Kuoj IJyoh, \MP~u UJj, IJ»Mu yJjúJj, láu Ko~J, xMoj IJyoh, AoJj ßyJPxj, xJAhMr ryoJj, vJKyhMöJoJj, TP~Z IJyoh, xKyh IJyoh, K\uäMu yT vJ∂, \MPmr IJyoh, AmsJKyo UKuu, fJ\Mu AxuJo k´oMUÇ xnJ ßvPw oymf ßvUPT xnJkKf S TJrL PoJ: ACjMx IJyohPT ß\jJPru ßxPâaJrL TPr xmtxÿKf âPo 15 xhxq KmKvÓ FTKa TKoKa Vbj TPr xTu xhPxqr fJKuTJ k´TJv TrJ y~Ç

pMÜrJ\q KjrJkh xzT YJA KjxYJr @PuJYjJ S ßhJ~J oJyKlu dJTJr rKo\ CK¨j TqJ≤jPo≤ Ûáu F¥ TPuP\r KvãJgtL rKo\ S KoPor yfqJTJrL csJAnJPrr hOÓJ∂oNuT vJK˜ S fJPhr KmPÆyL @®Jr oJVPlrJf

kKrYJrujJ~ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj @»Mu yJjúJjÇ xnJ~ mÜmq rJPUj k´mLj TKoCKjKa ßjfJ S oMKÜpMP≠r

ßjfJ xKlT Ko~J, ßVJuJkV† ßyK·Ä yqJ¥x Fr xJPmT xnJkKf xJ~Jh @yoh xJh, TKoCKjKa ßjfJ jJKxr CK¨j, xÄVbPjr xy xnJkKf xJPuy

TJojJ TPr @PuJYjJ S ßhJ~J oJyKlu TPrPZ pMÜrJ\q KjrJkh xzT YJA KjxYJÇ 4 @Vˆ vKjmJr kNmt u¥Pjr oJAPâJx Km\Pjx ßx≤JPr @P~JK\f xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf @»Mu ßyuJu ßYRiMrL ßxKuoÇ xJiJre xŒJhT @KojMu yT K\uMr

Ijqfo xÄVbT xMufJj oJyoMh vrLl, k´iJj mÜJ KyPxPm mÜmq rJPUj TKoCKjKa ßjfJ @»Mu @yJh ßYRiMrL, KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj xÄVbPjr k´iJj CkPhˆJ TKoCKjKa ßjfJ ßVJuJo KTmKr~J, mJÄuJV† FcáPTvj asJPˆr xJPmT xnJkKf @jyJr Ko~J, TKoCKjKa

@yoh, oMj TáPrvL, ßas\JrJr ßrJTvJjJ yJKx ßxJjL~J, k´mLj oMræL UJKux Ko~J, @Aj Kmw~T xŒJhT @»Mu ßmuJu ßYRiMrL, AKx ßo’Jr mJmMu UJj, xJPmT k´YJr xŒJhT @vT @uL, vJy ßmuJu, ßxJjJ Ko~J, o\MohJr Ko~J, xMPyu @yoh k´oMUÇ

u¥Pj ÛMu ZJ©Phr mqKfâoL oJjm mªj ZJ©Phr Skr KjptJfj mPªr hJKm

ACPT xKucJKrKa lr ˆMPc≤ oMnPo≤ Il mJÄuJPhv ACPTr CP¨qJPV u¥Pjr @ufJmuL kJPTt IjMKÔf y~ FT mqKfâoL @P~J\jÇ ßZJa ßZJa ßTJouoKf KvÊKTPvJrrJ hPu hPu @xPf gJPT WJfTPhr KmYJPrr hJKmPf, fJPhr hJKm KZu KjrJkh xzPTr, @PrJ hJKm KZu KjrJkh

xzPTr hJKmPf pJrJ rJ˜J~ ßjPo yfqJ FmÄ KjptJfPjr KvTJr yP~PZ, ßxA WJfT S KjptJfj TJrLPhr IjKfKmuP’ KmYJPrr hJKm \JKjP~PZ u¥Pj ßmPz SbJ FA k´\Pjìr x∂JPjrJÇ CPuäUq KmVf KTZMKhj ßgPT xJrJ mJÄuJPhPv ZJ©rJ rJ\kPg ßjPo @Px KjrJkh xzPTr hJKmPf FmÄ ßxA

@PªJujPT hoPjr IoJjKmT ITJre k´hvtj TPr xrTJr pJ xoVs KmPvõ WíKef y~ FmÄ KmPvõr KmKnjú \J~VJ~ mJÄuJPhvL ZJ©Phr @PªJuPjr xogtPj vJK∂ TJKo oJjMw ßjPo @Px rJ˜J~Ç yJxjJf ßYRiMrL, PvJ~JAmMr ryoJj, @»Mu @C~Ju fJPrT, yJKmmMr

10 - 16 August 2018 Bangla Post 17

ryoJj, \JTJKr~J AxuJo, A~JKy~J AxuJPor f•ôJmiJPj IjMKÔf oJjmmªj S k´KfmJh xoJPmPv ÛMu ZJ©Phr kã ßgPT mÜmq rJPUj CxJP~h @»MuJä y jJPnh, fJxKjo Sor xJTLl, fJmJx&xoM jSKo, oLr @Kor yJo\J, lJryJj @yPoh, PjyJj @yPoh k´oUM Ç

KorkMr ACKj~j KjmtJYj mJ˜mJ~j TKoKar @jª xnJ IjMKÔf

hLWt FTpMPVr ßmKv xo~ @AjL uzJA ßvPw \VjúJgkMr CkP\uJr oLrkMr ACKj~Pj KjmtJYj IjMÔJPjr kPã rJ~ KhP~PZ Có @hJufÇ rJ~ ßWJweJ~ xP∂Jw k´TJv TPr @jª xnJ TPrPZ pMÜrJP\q mxmJxrf oLrkMr ACKj~j KjmtJYj mJ˜mJ~j TKoKar xhxqVjÇ KorkMr ACKj~j KjmtJYj mJ˜mJ~j TKoKar k´iJj xojõ~T @»Mu xKyh Fr xnJkKfPfô S xhxq xKYm ßoJyJÿh KvÊ Ko~Jr kKrYJujJ~ xnJ~ mÜmq oLrkMr ACKj~j SP~u Pl~Jr asJˆ ACPTr k´KfÓJfJ PY~JroqJj @uyJ\ô oJˆJr @oLrC¨Lj @yPoh, k´KfPmvL hvWr ACKj~Pjr mJKxªJ xJÄmJKhT PoJ: ryof @uL, oLrkMr ACKj~j SP~uPl~Jr asJÓ ACPTr mftoJj PY~JroqJj FmÄ x÷Jmq k´JgtL oJymMu yT KvKrj, x÷Jmq k´JgtL xoP~r QxKjT xJyJm @uL, oLrkMr ACKj~j SP~uPl~Jr asJÓ AC PTr k´KfÓJfJ P\jJPru PxPâaJrL @Äèr @uL, TKoCKjKa ßjfJ FUuJZMr ryoJj, PjJoJj @yoh, \JyJÄVLr PyJPxj, PrJPyu @yoh, \MPmr Ko~J, xJAlMu UJj, @PjJ~Jr UJj, Kj\Jo C¨Lj,

vJyLj Ko~J, xMoj Ko~J, xMjM Ko~J, vJy\JyJj Ko~J, ZJ~Jh Ko~J k´oMUÇ xnJ~ fJ“ãKjTnJPm KjmtJYj mJ˜mJ~Pj nëKoTJ rJUJ~ \jJm @: vyLh, KvÊ Ko~J KvãT @uyJ\ô oJˆJr @oLr C¨Lj @yPoh PT lMPur PfJzJ KhP~ xÿJj \JKjP~ mre TPr PjjÇ @PuJYjJ xnJ~ mÜJrJ mPuj, KmVf hMAKa \JfL~ KjmtJYj, CkP\uJ KjmtJYj yPuS ˝JgtJPjúwL FTKa oyPur TJrPj @AjL \KaufJ~ KjmtJYj y~Kj \VjúJgkMr CkP\uJr oLrkMr ACKj~j FmÄ kJvõmftL KmvõjJg CkP\uJr hvWr ACKj~PjÇ mÜJrJ xJŒsKf @hJuf \jVPjr kPã rJ~ KhP~PZÇ fJrJ mPuj, hLWtKhj pJmf IKjmtJKYf \jk´KfKjKi TfítT ACKj~j kKrYJKuf yS~J~ jJjJj \KaufJr xOKÓ yP~PZÇ xMÔá KjmtJYPjr oJiqPo ßpJVq k´KfKjKi KjmtJKYf yPu FuJTJr Cjú~j frJKjúf yPmÇ kKrPvPw y\ô pJ©L KvÊ Ko~J, \MPmr Ko~J xy xTPur \jq PoJjJ\Jf TPr FmÄ Pp PTJj k´P~J\Pj ACKj~j mJxLr PxmJ~ KjP~JK\f gJTJr k´fq~ mqÜ TPr IjMÔJPjr xoJK¬ y~Ç


18 Bangla Post 10 - 16 August 2018

TJjJcJr xPñ KmoJj ßpJVJPpJV mº Tru ßxRKh @rm

mJÄuJ ßkJˆ ßcÛ : TJjJcJr xPñ KmoJj ßpJVJPpJV mº Tru ßxRKh @rmÇ Inq∂rLe KmwP~ yóPãPkr IKnPpJPV TJjJcJr rJÓshNfPT mKyÏJPrr kr ßxRKh @rm FmJr arP≤Jr xPñ KjP\Phr KmoJj ßpJVJPpJV ˙KVf TPrPZÇ PxRKh @rPm ßVs¬Jr yS~J IKiTJrTotLPhr oMKÜ KhPf Vf ÊâmJr @øJj \JjJ~ TJjJcJÇ FPf ßmÅPT mPx ßxRKh xrTJrÇ fJrJ oPj TrPZ, FaJ TNaQjKfT KvÓJYJrmKyntNfÇ FUJPjA ßgPT gJPTKj ßhvKaÇ Vf ßrJmmJr fJrJ TJjJcJr rJÓshNf ßcKjx yrJTPT 24 WµJr oPiq ßhv ZJzPf mPuÇ KjP\r rJÓshNfPTS TJjJcJ ßgPT k´fqJyJr TPr ßj~Ç kJvJkJKv TJjJcJr xPñ jfMj mJKe\q S KmKjP~JV ˙KVPfr ßWJweJ ßh~Ç fPm Fr TJrPe hMA ßhPvr oPiq YuoJj k´J~ 400 ßTJKa oJKTtj cuJPrr mJKe\q S 1 yJ\Jr 300 ßTJKa cuJPrr k´KfrãJ YMKÜ ãKfr oMPU kzPm KT jJ, ßx KmwP~ KTZM muJ y~KjÇ PrJmmJr FT KmmíKfPf ßxRKh @rm mPuPZ, ßxRKh @rPm @aT IKiTJrTotLPhr IKmuP’ oMKÜ KhPf TJjJcJr krrJÓs oπeJu~ S TJjJcJr hNfJmJPxr @øJj \JjJPjJr Kmw~Ka oπeJu~PT \JjJPjJ yP~PZÇ PxJomJr ßxRKh @rPmr krrJÓsoπL @Phu @u-\MmJP~r TJjJcJr xoJPuJYjJ TPr mPuj, ÈKmÃJK∂Tr' fPgqr KnK•Pf TJjJcJ F @øJj

\JKjP~PZÇ Fr k´KfKâ~J~ TJjJcJr krrJÓsoπL KYKrxKf~J Kl∑uqJ¥ mPuj, ÈTJjJcJ xm xo~ KjP\r ßhv S IjqJjq ßhPv oJjmJKiTJr S jJrL IKiTJPrr kPã hJÅKzP~PZÇ' xŒ´Kf ßxRKh @rm ßhvKar jJrLPhr VJKz YJujJr Skr ßgPT KjPwiJùJ fMPu ßj~Ç KT∂á IPjT jJrL IKiTJrTotLPT ßVs¬Jr TPrÇ PxRKh xrTJr kKrYJKuf @u@rJKm~Jr UmPr muJ, TJjJcJr xPñ KvãJgtL KmKjo~ TotxNKYS mº TrPm ßxRKh xrTJr FmÄ ßxRKh xrTJPrr míK•k´J¬Phr Ijq ßhPv kJbJPjJ yPmÇ Fr kKrPk´KãPf Kl∑uqJ¥ mPuj, F Kx≠JP∂r TJrPe ßxRKh @rPmr ßpxm KvãJgtL FUJPj kzJr xMPpJV kJPm jJ, fJPhr \jq FKa uöJrÇ k´KfPmvL ßhv mJyrJAj S xÄpMÜ @rm @KorJf \JKjP~PZ, fJrJ ßxRKh @rPmr kJPv @PZÇ fPm fJrJ FTA irPjr ßTJPjJ khPãPkr TgJ mPuKjÇ PxRKh @rm S TJjJcJr WKjÔ xŒPTrs TgJ CPuäU TPr pMÜrJÓs FT KmmíKfPf ßxRKh xrTJPrr TJPZ ßVs¬Jr IKiTJrTotLPhr KmwP~ KmóJKrf fgq ßYP~PZÇ pMÜrJÓs FT KmmíKfPf mPu, ÈFTA xPñ @orJ ßxRKh xrTJrPT pgJpg k´Kâ~Jr k´Kf xÿJj ßhUJPf FmÄ Fxm IKiTJrTotLPhr oJouJèPuJr mftoJj Im˙J k´TJPv fJKVh KhP~ pJKòÇ'

AorJj UJPjr x“PoP~ KkKa@APf ßpJV KhPuj

mJÄuJ ßkJˆ ßcÛ : kJKT˜JPjr krmftL k´iJjoπL AorJj UJPjr x“PoP~ ßoPyÀKjúxJ yJ~Jf kJKT˜Jj ßfyKrT-A-AjxJl (KkKa@A) kJKatPf ßpJV KhP~PZjÇ KfKj AorJPjr ˘L mMvrJ oJKjTJr ßoP~Ç ßxJomJr AorJPjr xPñ QmbPTr kr ßoPyÀKjúxJ KkKa@APf ßpJV ßhjÇ kJKT˜JKj xÄmJh oJiqo cj \JKjP~PZ, AorJj UJj ßxJomJr @jMÔJKjTnJPm KkKa@AP~r k´iJjoπL k´JgtL oPjJjLf yP~PZjÇ FA xÄâJ∂ QmbPTr kr huKaPf ßpJV ßhj ßoPyÀKjúxJÇ KkKa@A k´iJj AorJPjr xPñ QmbPTr xo~ ßoPyÀKjúxJr oJ mMvrJ CkK˙f KZPujÇ Vf ßlms~M JKrPf uJPyJPr AorJj KmP~ TPrj mMvrJPTÇ AorJPjr xPñ

KmP~r kr mMvrJ \jxoPã @PxjKj FmÄ rJ\jLKfPf xKâ~ nNKoTJ~ ßhUJ pJ~KjÇ Vf 25 \MuJA kJKT˜JPjr \JfL~ kKrwPhr KjmtJYPj \~uJn TPr AorJPjr hu KkKa@AÇ 14 @Vˆ kJKT˜JPjr krmftL k´iJjoπL KyPxPm vkg ßjPmj KfKjÇ AKfoPiq xrTJr VbPjr \jq Ko©Phr xogtj KjP~ k´P~J\jL~ 137 @xj KjKÁf TPrPZj KfKjÇ

Kmvõ xÄmJh

xMA\JruqJP¥ TP~T WµJr mqmiJPj hMKa CPzJ\JyJ\ Km±˜, Kjyf 24 mJÄuJ ßkJˆ ßcÛ : ACPrJPkr @·x kmtfoJuJr xMA\JruqJP¥r IÄPv TP~T WµJr mqmiJPj hMKa KmoJj Km±ó yP~PZÇ Vf vKjmJr FA hMKa WajJ~ 24 \j Kjyf yP~PZj mPu \JKjP~PZ TftíkãÇ vKjmJr KmPTPu xMA\JruqJP¥r kNmtJûPur kJmtfq FuJTJ~ KÆfL~ KmvõpMP≠r @oPur kMPrJPjJ FTKa CPzJ\JyJ\ ß\AC-52 Km±˜ yP~ 20 \j Kjyf yjÇ xMA\JruqJP¥r kMKuv Tftíkã F fgq KjKÁf TPrÇ Fr @PV vKjmJr xTJPu ßx≤sJu xMA\JruqJP¥ kJmtfq FuJTJ~ FTKa ßZJ¢ KmoJj Km±˜ yP~ FTA kKrmJPrr YJr xhxq Kjyf yjÇ ˙JjL~ F~JruJAj ß\AC CPzJ\JyJ\ xÄ˙J KjP\Phr SP~mxJAPa \JjJ~, fJPhr FTKa ß\AC-52 KmoJj Km±ó yP~PZÇ SA KmoJPj Kfj\j âM S 17 \j pJ©L KZPujÇ fPm TL TJrPe CPzJ\JyJ\Ka Km±ó yP~PZ, fJ FUPjJ \JjJ pJ~KjÇ KmKmKx IjuJAPjr FT k´KfPmhPj F fgq \JjJPjJ y~Ç pJ©LrJ xmJA hKãeJûPur xLoJ∂ FuJTJr TJZJTJKZ ßuJTJjt ßgPT

C•r ßTJKr~J ßãkeJ˘ QfKr TPr YPuPZA

mJÄuJ ßkJˆ ßcÛ : \JKfxÄW KjPwiJùJ IoJjq TPr C•r ßTJKr~J fJr kJroJeKmT S ßãkeJ˘ TotxNKY YJuM ßrPUPZÇ \JKfxÄW KjrJk•J kKrwPhr FT k´KfPmhPj F TgJ muJ yP~PZÇ k´KfPmhj @rS muJ y~, Kk~ÄA~Ä \JyJ\ ßgPT \JyJP\ IQmi ßfu\JfL~ keq ˙JjJ∂r míK≠ TPrPZ FmÄ KmPhPv I˘ KmKâr ßYÓJ TrPZÇ PmxrTJKr KmPvwùPhr FTKa kqJPju FA ßVJkjL~ k´KfPmhj ÊâmJr \JKfxÄW KjrJk•J kKrwPhr \oJ ßh~Ç C•r ßTJKr~J FUPjJ k´KfPmhPjr Kmw~ KjP~ mÜmq ßh~KjÇ Vf x¬JPy oJKTtj TotTftJrJ mPuj, pMÜrJPÓsr ßk´KxPc≤ ßcJjJø asJPŒr k´vJxPjr xPñ xJŒ´KfT CÌ xŒTt S kJroJeKmT Kjr˘LTrPer @øJj xP•ôS Kk~ÄA~Ä jfMj ßãkeJ˘ QfKr TrPZ mPu oPj yPòÇ FT\j IùJfjJoJ oJKTtj TotTftJ S~JKvÄaj ßkJˆPT mPuj, ßVJP~ªJ CkVsyèPuJ ßãkeJ˘ KjotJPer FTKa xJAPa ImqJyf Totf“krfJr k´oJe ßkP~PZÇ \JKfxÄPWr k´KfPmhj muJ yP~PZ, ÈC•r ßTJKr~J Fr kJroJeKmT S ßãkeJ˘ TotxNKYèPuJ mº TPrKj FmÄ xJVPr \JyJ\ ßgPT \JyJP\ ßkPasJKu~Jo\Jf keq S T~uJ IQmi ˙JjJ∂r TrPZÇ' FPf @rS muJ y~, KuKm~J, xMhJj S AP~Pojr TJPZ ÈKk~ÄA~Ä KmPhKv oiq˙fJTJrLPhr oJiqPo ãMhs S yJuTJ I˘ FmÄ IjqJjq xJoKrT xr†Jo KmKâr ßYÓJ TPrÇ'

hMKhPjr xlr ßvPw \MKrPU KlrKZPujÇ F WajJr k´fqãhvtL gJTPuS TLnJPm WajJKa WPaPZ, fJ fh∂ TPr ßhUJ yPòÇ CPzJ\JyJ\KaPf ßTJPjJ mäqJT mé KZu jJÇ F ZJzJ rJcJr oKjaKrÄP~S WJaKf KZuÇ xMAx kKrmyj KjrJk•J fh∂ ßmJPctr xhxq cqJKjP~u ßjY mPuj, hMWtajJ˙Pur kKrK˙Kfr Skr KnK•

TPr oPj yPò, KmoJjKar VKf IPjT ßmKv KZuÇ k´J~ Cuä’nJPm oJKaPf @ZPz kPzÇ Kjyf 20 \Pjr oiq 11 \j kMÀw S 9 \j jJrL KZPujÇ fJÅPhr k´PfqPTr m~x 42 ßgPT 84 mZPrr oPiqÇ Kjyf mqKÜPhr oPiq 17 \j xMA\JruqJP¥r S 3 \j IKˆs~Jr jJVKrTÇ r~aJPxrs fgq IjMpJ~L ß\AC-F~Jr ßTJŒJKjr KfjKa KnP≤\

CPzJ\JyJ\ rP~PZ? FèPuJ \JotJKjPf QfKr? ß\AC-52 KmoJjèPuJ mJjJPjJ yP~KZu 1931 ßgPT 1952 xJPur oPiqÇ vKjmJr xTJPu ßx≤sJu xMA\JruqJP¥ kJmtfq FuJTJ~ CPzJ\JyJ\ Km±˜ yP~ hMA KvÊxy FTA kKrmJPrr YJr\j Kjyf yjÇ F UmPrr xfqfJ KjKÁf TPr xMA\JruqJ¥ kMKuv? fJrJ KmoJPj YPz l∑JP¿ pJKòPuj?

APªJPjKv~Jr uomT ÆLPk n~Jmy nëKoTPŒ Kjyf 82 mJÄuJ ßkJˆ ßcÛ : APªJPjKv~J~ kptaj ÆLk uomPT ßrJmmJr xºqJ~ vKÜvJuL FT nNKoTPŒ 82 \j Kjyf yP~PZÇ vfJKiT mqKÜ @yfÇ IPjT WrmJKz Km±ó yP~PZÇ KrUaJr ßÛPu nNKoTPŒr fLmsfJ KZu 6 hvKoT 9Ç kJPvr mJKu ÆLPk´ FA nNTŒj IjMnNf y~Ç ZMKa TJaJPjJr \jq \jKk´~ FA ÆLPk FT x¬JPyr mqmiJPj @mJr FTKa vKÜvJuL nNKoTŒ yPuJÇ Fr @PV Vf 29 \MuJAP~r nNKoTPŒ SA ÆLPk 17 \j Kjyf y~Ç nNKoTPŒr kr xMjJKor xfTtfJ \JKr TrJ y~Ç TP~T WµJ kr fJ fMPu ßjS~J y~Ç yJ\Jr yJ\Jr ßuJT\jPT KjrJkh @vsP~ xKrP~ ßjS~J yP~PZÇ PhvKar hMPptJV ßoJTJKmuJ xÄ˙Jr oMUkJ© xMPfJPkJ kMrPmJ jJVPrJPyJ mPuj, xMjJKor xfTtfJ \JKr TrJr kr ßuJT\j @fKïf yP~ kPzÇ nNKoTPŒ uomPTr kJmtfq C•rJûPu k´JeyJKj ßmKvÇ k´iJj kptaj FuJTJèPuJ ÆLPkr hKãe S kKÁoJûPuÇ pMÜrJPÓsr nNfJK•ôT \Krk h¬r mPuPZ, nNKoTPŒr C“kK•˙u KZu C•r uomPTr 10 KTPuJKoaJr VnLPrÇ nNKoTPŒr kr KÆfL~ hlJ~ hMKa krJWJf y~Ç Frkr I· xoP~r oPiq @rS 24Ka krJWJf y~Ç APªJPjKv~Jr @myJS~J xÄ˙JÇ C≠JrTJrL TotTftJ \JjJj, ßmKvr nJV ã~ãKf yP~PZ uomPTr k´iJj vyr oJfJrJPoÇ ybJ“ k´Y§ ^JÅTKM jPf

ßTÅPk SPb WrmJKzÇ ßuJT\j @fKïf yP~ ÉzoMz TPr WrmJKz ßgPT ßmKrP~ @PxÇ vyPrr KmKnjú IÄv KmhqM“KmKòjú yP~ kPzÇ yJxkJfJu ßgPT ßrJVLPhr xKrP~ ßjS~J y~Ç KxñJkMPrr ˝rJÓsoπL ßT vJjoMVJo mftoJPj FT KjrJk•J xPÿuPj IÄv KjPf uomPT @PZjÇ nNKoTPŒr kr ßlxmMPT ßuPUj, KfKj ßyJPaPur hvo fuJr FTKa TPã gJTPZjÇ nNKoTPŒ kMPrJ nmj k´Y§ ßTÅPk SPbÇ ßh~JPu lJau iPrÇ hJÅKzP~ gJTJ pJKòu jJÇ

hMPptJV ßoJTJKmuJ xÄ˙Jr FT\j ß\qÔ TotTftJ ˙JjL~ ßaKuKnvj YqJPjuPT mPuj, xMjJKor xfTtfJ xKrP~ ßjS~J yPuS hMKa VsJPo xJVPrr kJKj dMPT kPzPZÇ 2004 xJPu APªJPjKv~Jr kKÁoJûuL~ xMoJ©J ÆLPkr CkTNPu 9 hvKoT 3 oJ©Jr nNKoTŒ @WJf yJPjÇ FPf k´u~ÄTrL xMjJKoPf nJrf oyJxJVPrr CkTNPur TP~TKa ßhPv k´J~ 2 uJU 20 yJ\Jr ßuJT Kjyf y~Ç Fr oPiq APªJPjKv~JPfA k´Je yJrJ~ 1 uJU 68 yJ\Jr \jÇ


PUuJiMuJ

ImxPrr ßWJweJ \JotJKjr ˆsJATJr ßVJPoP\r

mJÄuJ ßkJˆ ßcÛ : \JotJKjr yP~ @r @∂\tJKfT lMamu jJ ßUuJr Kx≠J∂ @PVA \JKjP~ KhP~PZj ßoxMf SK\uÇ FmJr \JotJj huPT KmhJ~ muPuj ßhvKar ˆsJATJr oJKrS ßVJPo\Ç rJKv~J KmvõTJPk \JotJKjr mqgtfJr kr ßuJr hPur KÆfL~ lMamuJr KyPxPm ImxPrr ßWJweJ KhPuj KfKjÇ fPm 33 mZr m~xL FA fJrTJ Imxr KjPuS ßUuJr FTKa @TMKf ßrPU ßVPZjÇ \JotJKjr yP~ 78 oqJPY 31 ßVJu TrJ FA fJrTJ \JKjP~PZj, ßTJY YJAPu 2020 ACPrJ ßUuPmj KfKjÇ ßVJPo\ xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPo KjP\r ImxPrr ßWJweJ KhP~ mPuj, '@oJr @∂\tJKfT

TqJKr~Jr xy\ KZu jJÇ xm xo~ xluS yAKj @KoÇ fPm @oJr IPjT IKnùfJ yP~PZÇ ImxPrr CkpMÜ xo~ FUjAÇ KjP\Phr ˝kúkNre TrJr \jq fÀe lMamuJrPhr xMPpJV TPr KhPfA @Ko Imxr KjP~KZÇ' 2007 xJPu \JotJKjr yP~ @∂\tJKfT lMamPu pJ©J ÊÀ y~ ßVJPoP\rÇ 2008 xJu ßgPT lMamPur kJÅYKa mz aMjtJPoP≤r hPu KZPujÇ fPm ßYJPar TJrPe 2014 KmvõTJPk ßUuPf kJPrjKj ßVJPo\Ç Frkr 2016 ACPrJ S 2018 rJKv~J KmvõTJPk hPu xMPpJV kJjÇ \JfL~ hPu fJr ßxrJ xJluq 2008 ACPrJPf rJjJxt @k yS~JÇ

10 - 16 August 2018 Bangla Post 19

CAK¥\PT yJKrP~ KxKr\ \~ aJAVJrPhr

mJÄuJ ßkJˆ ßcÛ : SP~ˆ AK¥P\r KmkPã Ka-PaJP~K≤ KxKrP\r ßvw oqJPY míKÓ @APj 19 rJPjr \~ ßkP~PZ aJAVJrrJÇ Fr oiq KhP~ S~JjPc KxKrP\r kr KaPaJP~K≤PfS 2-1 mqmiJPj KxKr\ \~ KjKÁf TrPuJ xJKTmmJKyjLÇ FZJzJ pMÜrJPÓsr ßlîJKrcJ~ krkr hMA oqJY ßUPu hMKaPfA \~ ßku mJÄuJPhvÇ SP~ˆ AK¥P\r KmkPã ax K\Pf k´gPo mqJa TrPf ßjPo ßlîYJrrJPxuPhr xJoPj 185 rJPjr uãq ßh~ mJÄuJPhvÇ hMA SPkjJr fJKooKuaPjr nJPuJ ÊÀ FmÄ ßvw KhPT oJyoMhu M Jä yr hí|fJ~ 5 CAPTPa 184 rJPjr kMÅK\ kJ~ mJÄuJPhvÇ

fJPhr IKijJ~T TJPutJx msJPla 4 SnJr yJf WMKrP~ 32 rJPj ßjj 2 CAPTaÇ 185 rJPjr uPãq mqJa TrPf ßjPo SP~ˆ AK¥\ 17.1 SnJPr 7 CAPTa yJKrP~ 135 rJj ßfJuJr kr míKÓ jJoPu ßUuJ mº yP~ pJ~Ç kPr ßUuJ @r ÊÀ TrJ x÷m jJ yPu míKÓ @APj mJÄuJPhvPT 19 rJPjr \~L ßWJweJ TrJ y~Ç \P~r uPãq mqJa TrPf ßjPo SP~ˆ AK¥\ AKjÄPxr YfMgt SnJPr k´go CAPTa yJrJ~Ç SA SnJPrr kûo mPu SP~ˆ AK¥P\r CPÆJijL mqJaxoqJj @Pªs ßlîYJrPT xLoJjJ~ jJ\oMPur TqJY mJKjP~ xJ\WPr ßlrf kJbJj ßkxJr oM˜JKl\Ç

ßgPT @Px 35 rJjÇ AKjÄPxr ÆJhv SnJPr ßmJKuÄP~ FPx rJoKhjPT ßmJfl TPr \MKa nJPXj ßkxJr ÀPmu ßyJPxjÇ xJ\WPr ßlrJr @PV rJoKhj 18 mPu 21 rJj TPrjÇ fJr @CPar kr KâP\ @Pxj @Pªs rJPxuÇ oJrTMPa FA mqJaxoqJj FPxA ^z ßfJPujÇ rnoqJj kJSP~uPT KjP~ 10 mPu huL~ xÄVsPy 19 rJj ßpJV TPrj rJPxuÇ AKjÄPxr YfMhtv SnJPr ßmJKuÄP~ FPx kJSP~uPT xJ\WPr ßlrf kJKbP~ \MKa nJPXj oM˜JKl\Ç @mM yJ~hJr rKjr yJPf TqJY KhP~ ßlrJr @PV 20 mPu 23 rJj TPrj kJSP~uÇ kJSP~u ßlrJr kr mqJa TrPf

oM˜JKl\Ç SP~ˆ AK¥P\r xÄVsy fUj 6 CAPTPa 135 rJjÇ \P~r \jq fJPhr hrTJr 18 mPu 50 rJjÇ ˆsJAPT @Pªs rJPxu, KpKj 20 mPu 47 rJPj IkrJK\fÇ fPm FUJPjA ßvw rJPxPur mLrfôVJÅgJÇ ßoJ˜JKlP\r TrJ 18fo SnJPrr k´go mPuA @KrlMPur yJPf TqJY KhP~ KmhJ~ ßjj KfKjÇ Il xJAPc ßoJ˜JKlP\r ßhS~J ßuJ lMuax CKzP~ oJrPf KVP~KZPuj rJPxuÇ fPm mqJPa mPu KbToPfJ TrPf jJ kJPrjKj KfKjÇ mu \oJ kPz uÄ IPl hJÅKzP~ gJTJ @KrlMPur yJPfÇ rJPxu @Ca yS~Jr krkrA míKÓPf ßUuJ mº yP~ pJ~Ç \P~r \jq SP~ˆ AK¥P\r fUj k´P~J\j 17

mJÄuJPhPvr yP~ 32 mPu 61 rJPjr hJÀe AKjÄx ßUPuj Kuaj hJx, pJ xJ\JPjJ KZu 3Ka Z~ S 6Ka YJPrr xJyJPpqÇ @PrT SPkjJr fJKoo ATmJu TPrj 13 mPu 21 rJjÇ ßvw KhPT oJyoMhMuäJyr IkrJK\f 20 mPu 32 FmÄ @KrlMPur 16 mPu 18 rJPjr xMmJPh 184 rJPjr xÄVsy kJ~ mJÄuJPhvÇ CAK¥P\r yP~ 3 SnJPr 26 rJPj hMA CAPTa ßjj ßTPoJ kuÇ FZJzJ

SP~ˆ AK¥P\r xÄVsy fUj 26Ç @PrT SPkjJr S~Juaj 19 rJPj KlPr pJj ßxRoq xrTJPrr mPuÇ Frkr KjP\r k´go SnJPr FPxA CAPTa fMPu ßjj xJKTm @u yJxJjÇ wÔ SnJPrr ßvw mPu oJruj xqJoMP~uPT ßmJø TPr xJ\WPr ßlrJj KfKjÇ fPm ßrJnoqJj kJSP~u S KhPjv rJoKhPjr mqJPa WMPr hJÅzJPf ÊÀ TPr SP~ˆ AK¥\Ç FA \MKar mqJa

jJPoj CAK¥\ IKijJ~T TJPutJx msJPlaÇ fJPT xPñ KjP~ huL~ xÄVsPy 20 mPu @rS 32 rJj ßpJV TPrj rJPxuÇ fPm @r FèPf kJPrKj FA \MKa, FèPf ßhjKj rKjÇ AKjÄPxr 17fo SnJPrr fífL~ mPu msJPlaPT mhKu KløJr xJKær ryoJPjr TqJY mJKjP~ xJ\WPr ßlrf kJbJj KfKjÇ msJPla 10 mu ßUPu 5 rJj fMuPf xão yjÇ kPrr SnJPr ßmJKuÄ @Pxj

mPu 50 rJjÇ fPm kPr @r ßUuJ ÊÀ TrJ x÷m jJ yS~J~ KcFuFx ßogPc mJÄuPhvPT 19 rJPj Km\~L ßWJweJ TrJ y~Ç mJÄuJPhPvr yP~ 3.1 SnJPr 31 rJPj 3 CAPTa ßjj oMóJKl\Ç FZJzJ xJKTm 4 SnJPr 22 rJPj 1Ka S ÀPmu ßyJPxj 4 SnJPr 28 rJPj 1Ka, @mM yJ~hJr rKj 3 SnJPr 27 rJPj 1Ka S ßxRoq xrTJr 2.3 SnJPr 18 rJPj 1Ka CAPTa ßjjÇ

@P\tK≤jJPT yJKrP~ nJrfL~ pMmJPhr AKfyJx

mJÄuJ ßkJˆ ßcÛ : Kmvõ lMamPur krJvKÜr FTKa @P\tK≤jJÇ pMm KmvõTJPk´ huKa To pJ~ jJÇ xJPmT YqJKŒ~j fJrJÇ ßxA @P\tK≤jJ IjN±t-20 huPT yJKrP~ KhP~PZ nJrPfr pMmJrJÇ 10 \Pjr hu KjP~S TKal TJPk @P\tK≤jJPT 2-1 ßVJPur yJPrr ˝Jh KhP~PZ nJrfÇ FA \P~ nJrfL~ lMamu AKfyJPx jfMj FT V· KuPU ßluu lîP~c KkP≤Jr huÇ IjN±t-20 KmvõTJPk @P\tK≤jJ TfaJ

fPm @P\tK≤jJPT yJrJPuS TKal TJk ßgPT KmhJ~ KjP~PZ nJrfÇ fJPf nJrPfr \P~r èÀfô Imvq FTaMS ToPZ jJÇ \P~r mqJkJPr nJrfL~ ßTJY KkP≤J mPuj, 'FA \~ Kj”xPªPy nJrPfr lMamuPT Kmvõ hrmJPr xÿJj\jT \J~VJ~ KjP~ pJPmÇ xKfq muPf FA \~ IKmvõJxqÇ' TKal TJPk Imvq nJrPfr k´go \~S FaJÇ Fr @PV oJKxt~Jr TJPZ 0-2 S oMCKraJKj~Jr TJPZ 0-3 ßVJPu

vKÜvJuL fJ fJPhr KvPrJkJr KhPT fJTJPu ßmJ^J pJPmÇ @uPmPxPuPó pMmJrJ Z~mJr KvPrJkJ WPr fMPuPZÇ nKmwqf @P\tK≤jJ fJrTJPhr IPjPTA ßp FA hu ßgPT ßmr yPm fJPf y~PfJ xPªy ToÇ @r nJrPfr \P~r oJyJ®S IPjT ßmKv fJPhr ßTJPYr TJrPeÇ @P\tK≤jJ KxKj~r hPur ßTJPYr hJK~fô ßhS~J yP~PZ 2006 xJPu KmvõTJk ßUuJ KuSPju ÛJPuJKj S xJPmT fJrTJ kJmPuJ @AoJrPTÇ FA hM'\jA KZPuj pMmJPhr cJV@CPaÇ Vf mZr IjN±t-17 lMamu KmvõTJk @P~J\j TPrPZ nJrfÇ KâPTakJVu ßhvKaPf SA KmvõTJkA lMamPur ß\J~Jr mP~ FPjPZÇ

ßyPrPZ nJrfÇ fPm @P\tK≤jJ oqJPYr @PV ßnKj\MP~uJr KmkPã cs TPr fJrJÇ nJrfL~ pMmJPhr yP~ F oqJPY hLkT aJñKr S @PjJ~Jr @uL ßVJu TPrjÇ oqJPYr 4 KoKjPar oJgJ~ hLkPTr ßyPc FKVP~ pJ~ nJrfÇ @r @PjJ~Jr @uLr 68 KoKjPa Kl∑ KTT ßgPT ßYJU iJÅiJÅPjJ FT ßVJu TPrjÇ fJr @PV 26 KoKjPa nJrPfr FT lMamuJr uJu TJct ßhUPu 10 \Pjr hPu kKref yP~ fJrJÇ KÆfL~ ßVJPur YJr KoKja kr ßVJu mqmiJj ToJ~ @P\tK≤jJÇ Frkr @P\tK≤jJ @r ßVJu TrPf jJ kJrJ~ ßoKxr C•rxNrLPhr KmkPã \~ KjP~ oJb ZJPz nJrfÇ

FmJr oJPxtPuJr KhPT ßYJU \MPn≤JPxr

mJÄuJ ßkJˆ ßcÛ : Kr~Ju oJKhsh ßgPT KmPvõr Ijqfo ßxrJ lMamuJr ßrJjJuPhJPT hPu KnKzP~PZ \MPn≤JxÇ nJXj iKrP~PZ hMA mºM oJPxtPuJ FmÄ ßrJjJuPhJr xŒPTtÇ fPm xÄmJh oJiqPor Umr IjMpJ~L, FmJr oJPxtPuJr KhPT ßYJU rJUPZ \MnrJÇ \MPn≤JPxr ßula mqJPT ßUuJ msJK\Ku~Jj fJrTJ @Pué xJPªsJ TîJm ZJzPf kJPrj mPu è†j @PZÇ KfKj KkFxK\Pf ßpPf YJjÇ fJr \jq jJKT kqJKrPxr huKa 40 KoKu~j ACPrJr k´óJm TPrPZÇ fPm l∑J¿ xÄmJh oJiqPor Umr IjMpJ~L, KfKj @rS 10 KoKu~j ACPrJ ßmKv YJjÇ FZJzJ oqJjPYˆJr ACjJAPacS ßYJU

rJUPZ @Pué xJPªsJr KhPTÇ fPm fJrJ FA msJK\Ku~JPjr \jq ßTJj k´óJm FUjS ßh~KjÇ pKh msJK\Ku~Jj FA KcPl¥Jr humhu TPrj fPm fJr vNjq ˙Jj kNrPe oJPxtPuJPT hPu aJjJr KY∂J TrPZ \MnrJÇ oJPxtPuJPT jJ ßkPu fJPhr ßYJU ßYuKxr @PrT msJK\Ku~Jj AoJrxj kJuPoAKrr KhPTÇ fPm @Pué xJPªsJ hu jJ ZJzPu fJr \J~VJ~ jfMj ßUPuJ~Jz @jJr KY∂J ßjA \MPn≤JPxrÇ @Pué xJPªsJ \MPn≤Jx ZJzPuS oJPxtPuJPT hPu ßnzJPjJ xy\ yPm jJ AfJKur TîJmKar \jqÇ TJre ßrJjJuPhJPT ßZPz FrAoPiq KY∂J~ @PZ Kr~Ju

oJKhshÇ SKhPT hu ZJzPf YJj uMTJ ocKrYSÇ VsLÚTJuLj humhPu pKh oJPxtPuJS TîJm ZJPzj fPm Kr~JPur \jq ßoRxMPo nJPuJ TrJ TKbj yP~ hJÅzJPmÇ PrJjJuPhJr Kr~Ju ßZPz \MPn≤JPx @xJaJ Imvq oJPxtPuJr humhPur kJPu yJS~J KhPòÇ TJre \MPn≤JPxr kftKM V\ fJrTJ ßrJjJuPhJr ßxrJ mºM oJPxtPuJÇ Kr~JPur yP~ fJPhr rxJ~jaJS KZu hJÀeÇ Kr~Ju oJKhsPh oJPxtPuJr âx @r ßrJjJuPhJr ßVJu ßfJ nÜPhr ßYJPU ßuPV gJTPmÇ @r fJA jfMj rxJ~j \oJPf ßrJjJuPhJ Kk´~ mºMPT \MPn≤JPx ßhUJr @vJ TrPfA kJPrjÇ


CLASSIFIED

20 Bangla Post 10 - 16 August 2018

oM~JKöj @mvqT

VAN HIRE TAKEAWAY FOR SALE MAN& Our Service includes

Takeaway for sale close to blackwall tunnel GOOD LOCATION IN WELLING, KENT q Open lease 12 years q Rent £12,000 q No Rates q Weekly Takings £2400 - £3000 q Reasons for sale owner wants to retire

FOR QUICK SALE Please contact: Mir Jamal

CALL FOYZUL 07846 882 878

07983 603 035

kNmt u¥Pjr kkuJr ßx≤sJu oxK\Phr \jq xMªr S Ê≠ ßfuJS~Jf S IKnù FT\j lMuaJAo oM~JKöj ksP~J\jÇ

w Home, flat and room removals w Rubbish clearance w Ikea, Argos and B&Q pick ups w Office furniture, tables, beds & sofas w Valuable and fragile items w Competitive prices w 2 passenger seats for free w Delivery Services 7 DAYS PER WEEK

RESTAURANT FOR SALE IJkKj KT mJÄuJ S AÄKuv aJAk TrJPf YJj RESTAURANT FOR SALE IN SALISBURY NEAR SOUTHAMPTON, SP5 2HE

l 60 SEATER l RENT& RATES: £28K YEARLY l PRICE £25,000 (REDUCED FROM £40,000)

QUICK SALE

IJorJ Kjnëtu mJÄuJ S AÄKuv aJAk hs∆f xoP~r oPiq TPr KhP~ gJKTÇ KjC\, \J~VJ-\Ko xÄâJ∂ ßp ßTJj IKnPpJV, TJKmj jJoJ, KYKb, mA k´TJvxy ßpPTJj aJAk IJorJ TPr gJKTÇ

IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j 07508 335 340

CALL SABBIR 07932 427 156

@VsyLPhrPT KjPoúr jJ’JPr ßpJVJPpJV TrJr \jq IjMPrJi TrJ pJPòÇ PoJmJ:- 07947 528 370 PxPâaJKr @»Mu oMKoj

NASHRAH REAL ESTATE Kk´~ V´JyTmOª, @kjJPhr @˙J FmÄ ßhJ~Jr Ckr KnK• TPr @orJ u¥Pj ßxmJ k´hJj TPr pJKòÇ @orJ Ifq∂ @jPªr xKyf \JjJKò ßp, @kjJPhr FA @˙J @r ßhJ~Jr k´Kfluj KyPxPm @orJ @kjJPhr \jq mJÄuJPhPvS Nashrah Real Estate Fr oJiqPo ßxmJr ÆJr UMuPf pJKòÇ @r @oJPhr KmvõJx mrJmPrr of FmJrS @kjJrJ @oJPhr kJPv gJTPmjÇ

Nashrah Estate Fr ßxmJ xoNy

w lîqJa Kmâ~ w \Ko Kmâ~ w ßcPnukPo≤ Il käa w @mJKxT lîqJa FmÄ mJKeK\qT käa nJzJ ßh~J

Contact us : Nashrah Real Estate Dhaka office House# 09, Road# 20/C Sector# 04, Uttara Dhaka-1230, Bangladesh Mobile : +8801789 162422

London office : Bismilla Property Ltd 760-762 Barking Road E13 9PJ, United Kingdom T : 020 8586 9561 M : 07568 592 272 (M N Haque Bishal)

Sweet Shop for Sale

Taz: 739-42

Rates For Classified 1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 5 weeks - £150

Tel: 020 3633 2545

u¥Pjr KmsTPuj FuJTJ~ mJÄuJPhPvr xMjJoijq mqJP¥r xMAax vk kKrYJujJr InJPm \r∆rL KnK•Pf KmKâ TrJ yPmÇ Pr≤, ßrAa FmÄ mqmxJ nJuÇ ÊiMoJ© IJV´yL ßâfJrJ ßpJVJPpJV TrPmjÇ PpJVJPpJV j’Jr 07846 374 846 / 07985 291 562 JA: 736-37

Bismilla Halal Sweet & Ice Cream 92 Mile End Road, London E1 4UN

Media Money Transfer

worldwide money transfer, instant cash, bank deposit

Travels

advertising, news worldwide air stories, videography, tickets, lost passport, photography passport renew

Staff Requirement

Recive money in minutes!!

waiter, chef, tandoori chef or kitchen porter

Phone: 01582 943036

email:tazexpress@hotmail.co.uk Taz U Ahmed (Director) M: 07877398132 124 Dunstable Road, Luton LU1 1EW (1st Floor)

(3 min walking distance from Whitechapel)

Tel: 07908 324 831


10 - 16 August 2018 Bangla Post 21

Bangla Post

www.banglapost.co.uk Email: news@banglapost.co.uk

Boris Johnson faces growing criticism over burka jibe

Former foreign secretary Boris Johnson is facing growing criticism over his remark that Muslim women wearing the burka "look like letter boxes". Dominic Grieve, the ex-attorney general, said he would quit the party if Mr Johnson became leader. Ex-Tory chairwoman Baroness Warsi said Mr Johnson's remarks could trigger a rise in hate crime. Senior Tories have urged him to apologise but he has not done so, and has stood by his comments. In a Daily Telegraph article, he said full-face veils should not be banned, but it was "absolutely ridiculous" women chose to "go around looking like letter boxes". He also compared them to looking like "bank robbers". A source close to the former London mayor has said: "We must not fall into the trap of shutting down the debate on difficult issues. "We have to call it out. If we fail to speak up for liberal values then we are simply yielding ground to reactionaries and extremists." But, speaking on BBC Radio 4's The World at One, Mr Grieve - a former Remain campaigner who has previously clashed with Mr Johnson over Brexit - said his behaviour was "very embarrassing". Mr Grieve said he would "without the slightest doubt", quit the Tories if Mr Johnson became leader, "because I don't regard him as a fit and proper person to lead a political party". The leader of the Scottish Conservatives, Ruth Davidson, has also backed calls for an apology over what she called "gratuitously offensive" comments. Speaking at an event in North Berwick, East Lothian, she said: "This wasn't an off-the-cuff slip, he wrote a column, he knew exactly what he was doing and I think it crossed from being provocative and starting a debate and actually it became rude and gratuitous. "It's also not been shown through history that when men make sweeping statements about what women should or shouldn't wear that it goes well for them. "I think he should apologise for them." Earlier Culture Secretary Jeremy Wright said there was no reason not to have a "robust conversation"

Mr Grieve said he would "without the slightest doubt", quit the Tories if Mr Johnson became leader, "because I don't regard him as a fit and proper person to lead a political party". about the subject, but added: "We're not talking to our friends in the pub. We are public figures and we have an additional obligation to be careful." A former Tory chairman, Lord Pickles, said Mr Johnson, who was foreign secretary until resigning last month over Brexit, risked "closing down" the debate with his "illiberal language". Supporters of Mr Johnson say the row is politically-motivated and that other senior Tories have made similar remarks without such criticism. Mr Johnson, who is the current MP for Uxbridge and South Ruislip, has long been seen as a potential candidate for the leadership of the Conservative Party. He fronted the successful Leave campaign in the 2016 EU referendum, and resigned as foreign secretary last month in protest at Theresa May's Brexit plans. Writing in the Guardian, Baroness Warsi said Mr Johnson's remarks were "indefensible" and "have no

place in the modern Conservative Party". She said, although he was setting out a liberal position on the burka, he was doing it in an "alt-right" way, and using Muslim women as "political fodder… to stake out a leadership bid". "Johnson's words… send out a message that Muslim women are fair game," she wrote. But mother-of-seven Tahira Noor, who has been wearing a burka for 20 years, said it was "100% my choice" and Mr Johnson's comments showed a "lack of knowledge". She told BBC Radio 5 Live: "In today's day and age, the majority of the women who wear the burka are born and brought up in this country, are educated in this country, they've been to colleges, universities, and have understood why they want to do what they're doing. "They're under no oppression, they're not doing it because their husbands want them to or their fa-

thers want them to." Ms Noor has four daughters and none of them wear a burka, adding: "It's not a must, it's not an obligation." Sahar Al-Faifi, from Cardiff, who wears the niqab, told BBC News: "I absolutely have no problem with anyone disagreeing with my choice to wear it and criticising it. "But when you demonise and dehumanise a minority, who happen to be women of colour, I have a problem with this. "It's not for the state, it's not for the government and it's definitely not for middle-aged white men to tell me what to wear and what not to." Tory MP for Mansfield, Ben Bradley, said it was not the language he would have used, but added: "Ultimately he is a journalist... and journalists want their pieces to be read. "They want people to talk about what they have written [and] I would say that is probably the motivation." Mr Johnson's former adviser Mu-

nira Mirza said Mr Johnson's views on the burka had been "entirely consistent" and other Conservative politicians had expressed the same view, without being called Islamophobic. In 2013 former Justice Secretary Ken Clarke - who also opposed a ban on the public wearing of burkas - said they should not be worn while giving evidence in court. He referred to burkas as a "peculiar costume" and a "kind of bag". Ms Mirza added: "The reality is there is a political fight here. People who frankly couldn't care less about the issues that Muslim women face are piling into Boris because Boris said it." Conservative MP Conor Burns also defended Mr Johnson, accusing his political colleagues of "bandwagon jumping". The member for Bournemouth West tweeted those who criticised the former foreign secretary "clearly didn't understand" his comments. Last year, Zaynab Hussein, a mother from Leicester, was left fighting for her life after a man she didn't know smashed into her with his car - and then ran over her again. She was attacked because she was a Muslim. Tell Mama, the national organisation that collects anti-Muslim attack statistics, says that the majority of street victims of such abuse and violence are women, for the same reason that Mrs Hussein was singled out: some Muslim women are easily identifiable by their mode of dress - and therefore easy to target. Seven years ago Baroness Warsi said prejudice against Muslims had passed the "dinner table test". And Mr Johnson's critics regard his "letter box" and "bank robber" comments as part of the problem the peer defined: normalising prejudice and dehumanising women, rather than calmly debating the complexities of the veil in an open society. Since Baroness Warsi's warning, there has been the launch of a cross-departmental working group to tackle anti-Muslim hate. But it has been criticised as toothless, not least because the government can't agree a definition for Islamophobia.


22 Bangla Post 10 - 16 August 2018

Community News

Twenty-five volunteers receive Islamic Relief Lifesaver Awards for going the extra mile on behalf of the aid charity Twenty-five volunteers from across England, Scotland and Wales have received awards for their outstanding volunteering work for the international humanitarian aid organisation Islamic Relief. The prestigious Lifesaver Awards brought together 200 volunteers from across the UK to the Manzil Banqueting Hall in Manchester on 22 June. The achievements of the 25 Islamic Relief volunteers who have gone the extra mile in supporting the charity in its fundraising and campaigning work around the country were acknowledged by their peers. The Dr Hany El-Banna Award (Lifetime Achievement Award), named after the founder of Islamic Relief, went to Hafsa Salim Lorgat. A mother of four from Leicester, Hafsa has been an Islamic Relief volunteer for 15 years and is a source of inspiration and wisdom to many young volunteers. Dr El-Banna presented the award to Hafsa, who said: "Receiving this award was a complete surprise. I am deeply humbled and profoundly overjoyed to serve humanity by raising money for people in need across the world and putting a smile on someone’s face. I want to thank Dr Hany, all at Islamic Relief and my dear family and friends in Leicester, Derby and Nottingham for joining me with all the opportunities to serve humanity together.” The Volunteer of the Year is Akeel Ghaffar, 28, from Glasgow, who

works as a Private Bank Analyst at Barclays. An Islamic Relief volunteer for eight years, he received the award in recognition of his leadership skills, his outstanding contribution to the wellbeing of the volunteering team and the significant impact he has made to his local community. Akeel said: “I am extremely humbled to have won this amazing award and honoured to have just being nominated amongst the other fantastic lifesavers. “I have been involved in many different events, tough challenges, local projects and larger national and international campaigns throughout the years. The experience and invaluable skills learned along the way has been such a benefit for me to take to my day job with project management

focus in Operations. “One thing I love by volunteering is the opportunities that arise to get out of my comfort zone and learn new skills, network and engage with the community; at the same time ultimately making a difference to the people in need.” Other Lifesaver Award winners: • Sumayya Memoniat from Leicester is Regional Volunteer of the Year for the East Midlands • Hassan Shahid from London is Regional Volunteer of the Year for London & the South of England • Muzzamil Khan from Bradford is Regional Volunteer of the Year for the North East of England • Hamza Adams from Blackburn is Regional Volunteer of the Year for the North West of England • Zainab Faizlaine from Glas-

gow is Regional Volunteer of the Year for Scotland • Haneefa Qureshi from Cardiff is Regional Volunteer of the Year for Wales • Dua Latif and Aamna Talib from Birmingham are jointly Regional Volunteer of the Year for the West Midlands And Nabeel Ghaffer, who works for Islamic Relief in its Glasgow office, received the Staff Member of the Year Award. The Lifesaver Awards ceremony also acknowledged the hard work of Islamic Relief volunteers in Birmingham, and London and the South of England – the city and region where the most chocolate cakes were sold for its Cakes 4 Syria fundraising campaign, at 2,299 and 8,554 cakes respectively. This year during the holy month

of Ramadan, through selling chocolate cakes, the volunteers raised a further £250,000 or so for Islamic Relief’s aid work in the war-torn country. In the six years the campaign has been running, the volunteers have raised more than £1m for Syria. Abdulla Almamun, National Volunteer Co-ordinator at Islamic Relief UK, said: “Our dedicated volunteers are the backbone of Islamic Relief. They are crucial in supporting our lifesaving work by fundraising in all sorts of creative ways. For example, volunteers have raised more than £1m in the past six years through our Cakes4Syria campaign. This campaign was created by volunteers and would not be possible without them. “Our volunteers also step in and help at short notice, as they did last year in response to the Grenfell Tower fire disaster. They worked tirelessly for days alongside our staff distributing muchneeded water, food, clothes and basic provisions to shocked survivors who had lost loved ones as well as their homes and all of their belongings.” The success of Islamic Relief’s volunteers programme shows how Muslims of all ages can come together and, by working for the greater good here in the UK, have a far-reaching, positive and lasting impact on the lives of people in need across the world. Volunteering also has a positive effect on the volunteers themselves, many of whom say it is a lifechanging experience.

Indonesia earthquake: at least 91 people dead; death Powerful Earthquake Wreaks Havoc in Indonesia toll rising and people trapped under collapsed mosque A local team from Muslim tor Sahedul Islam who de-

At least 91 people are officially reported as dead, and the death toll continues to rise after a huge 7.0 magnitude earthquake struck the Indonesian island of Lombok on Sunday 5th August. It is also being reported that at least 40 people are trapped under a collapsed mosque in North Lombok. Islamic Relief’s Country Director in Indonesia, Nanang Dirja, said: “Many areas are inaccessible so the death toll will unfortunately be much higher than is currently being reported. There are thousands of people who have not received any aid at all. There are massive needs on the ground; mainly clean water, food, shelter and mosquito nets. Many houses have collapsed and people are sleeping in the open air. Thankfully it’s not raining, but it will be soon and that

will be a massive problem for all those who have lost their homes, and for the aid efforts.” He added: “I have just received reports and a video about a collapsed mosque in North Lombok, where it is believed 40 bodies are trapped inside. Rescue teams are aware of this and are now on the scene.” Islamic Relief has six staff members on the ground and is working with Konsepsi, a local partner based in Lombok Utara. Yesterday, Konsepsi reported 28 deaths, including 10 in Dangiang village, Kecamatan Kayangan, 9 in Gondang village, Gangga sub-district, 5 people in Sesait village, Kayangan and 3 in Santong Pansor village. Mohammed Taquidiin, Director of Konsepsi, said that there are fears for

more deaths in Sesait village and also deaths in Lombok Utara district but it is hard to know exactly what is happening due to the fact that there is no electricity. One of his staff member’s house was flattened but he and his family are safe. Zul Ashfi, Humanitarian Programme Coordinator for Islamic Relief in Indonesia, said: “The situation is catastrophic but we are now doing all we can to get to the people who need the aid most. Yesterday I saw people fleeing for their lives, screaming for help into their mobile phones as they ran. It was very traumatic. They are now sleeping in the open air and have nothing. We are now working against the clock to reach as many people in need as we can.”

Aid's offices in Indonesia rushed to the scene when a 6.4 magnitude earthquake stuck the central island of Lombok, east of the island of Bali, early Sunday morning. The team has been distributing assistance several times since to those made homeless and destitute by the eruption which caused 20 deaths and destroyed 1,000 homes. The fact that a Muslim Aid team was on the ground by the evening of the disaster meant that the organisation has been able to give timely practical and emotional support, according to South East Asia Programme Coordina-

scribed collapsed buildings and streets littered with rubble. "With our office in north Lombok just three hours from the epicentre of the disaster, we were among the first responders in the village of Sambielen, Lombok Utara. Our quick emergency intervention meant we were able to give out much needed blankets, nappies for the babies, toileteries for women, noodles and fresh drinking water for 200 households within 24 hours. With our second distribution, we provided mats and tarpaulin for shelter for those left homeless", said Sahedul.


10 - 16 August 2018 Bangla Post 23

Sports News

Tamim, Mahmudullah set up series win for Bangladesh

Opener Tamim Iqbal scored another century and Bangladesh successfully defended 301 runs to beat the West Indies by 18 runs and win their one-day international series 2-1 on Saturday. Tamim made 103 from 124 balls and Mahmudullah a lusty 67 off 49 balls as Bangladesh finished on an imposing 301-6. After a good start by openers Chris Gayle and Evin Lewis, the West Indies run

rate slowed in the middle overs. Despite a fillip by Rovman Powell of 74 off 41 balls, the home side still fell short on 283-6. After being crushed in the test series, Bangladesh won the ODI series, its first away from home in nine years. Tamim was quiet in the tests but loud in the ODIs, where he scored 130 not out in the first and 54 in the second. He raised his 11th ODI century in the 38th over with a

ICC punishes Rubel for using offensive language during ODI against West Indies The International Cricket Council has reprimanded and handed pacer Rubel Hossain one demerit point for using obscene language during the deciding ODI Bangladesh won against the West Indies. Rubel was found to have

demerit point for showing dissent during the second T20I against Afghanistan in Dehradun last month. The incident happened in the 28th over of the West Indies’ run chase when Rubel used an inappropriate word, which

breached the article of the Code of Conduct for Players and Player Support Personnel which relates to “using language or a gesture that is obscene, offensive or insulting during an International Match”, the ICC said in a media release on Sunday. The bowler now has two demerit points in his disciplinary record. He had received one

was picked up by the stump mic, after Shimron Hetmyer edged him for a boundary, the ICC said. There was no need for a formal hearing as Rubel admitted the offence and accepted the sanction proposed by Chris Broad of the Emirates Elite Panel of ICC Match Referees. Bangladesh won the match by 18 runs to take the series 2-1.

single to long off and was out in the next over when a mistimed slog dropped at square leg. He hit two sixes and seven boundaries. His innings allowed Mahmudullah and captain Mashrafe Mortaza to take a swipe at West Indies. Mortaza hit 36 off 25 balls, and Mahmudullah powered Bangladesh past 250 and 300 for their highest ODI score against the West In-

dies. The 2-1 series win comes on the back of an ordinary Test series, but the visitors once again showed that ODIs remain their preferred format. It is also Bangladesh's first ODI series win in West Indies, and the second such win overall against the opposition. West Indies though remain without a series win for four years now, and much of the defeat fell at their feet in Basseterre.

Lukaku to return early to help depleted Man United: Mourinho Football - World Cup - Belgium - Brussels, Belgium July 15, 2018. Belgian soccer team players Kevin De Bruyne and Romelu Lukaku reacts while appearing on the balcony of the city hall at the Brussels' Grand Place, after taking the third place in the World Cup 2018, in Brussels, Belgium July 15, 2018. Reuters Belgium striker Romelu Lukaku has curtailed his vacation and will join Manchester United at the start of their Premier League campaign, manager Jose Mourinho has said. Mourinho called for the club's World Cup participants to shorten their rest days after last month's tournament to help United, who have also been hindered by injuries, avoid a poor start to the league season. England duo Phil Jones and Marcus Rashford were already set to return early and United will now be boosted by Lukaku's decision as they prepare to host Leicester City in their first league game on Aug 10. "We will have (Victor) Lindelof who started training two days ago," Mourinho said after United's 2-1 win over Real Madrid in the pre-season International Champions Cup (ICC) on Wednesday.

"Marcus Rashford, Jones and Lukaku, because they gave to the group and to the team three days of their holidays, so they are coming back three days early to try to be available for the team." The Portuguese boss praised his senior players for the intensity they showed in United's pre-season tour but insisted the fixtures did not reveal anything new strategically. "I didn't learn anything (tactically). I know what (Ander) Herrera is, I know what (Juan) Mata is, I know what (Alexis) Sanchez is, I know what they are... I know the kids need time to grow up," Mourinho said. "The boys tried everything, they gave everything, they know we have to try to fight for the best result but tactically it means nothing." United have won two of their five pre-season fixtures so far and will be keen to make a quick start in their quest to win silverware this season. Mourinho was unsure, however, if Anthony Martial would return in time to play Sunday's final friendly against Bayern Munich after the Frenchman left the team's pre-season tour early to attend the birth of his daughter.

Higuain joins Milan, Bonucci back at Juventus in complex deal Argentina striker Gonzalo Higuain has joined AC Milan from Serie A champions Juventus while Italy defender Leonardo Bonucci has moved in the opposite direction, rejoining the Turin side one season after his shock departure. Juve defender Mattia Caldara will also move to Milan as part of the complex three-way deal, the clubs said on Thursday. Higuain, 30, will join Milan on a one-season loan for 18 million euros ($20.85 million) with an option to buy at the end of that period, the two Italian giants added. Juve have bought Bonucci for 35 million euros ($40.58 million), one year after selling him to Milan, who have signed Caldara for the same

amount in what is effectively a swap. Both players have signed five-year contracts.

55 goals in 105 appearances in all competitions, including 40 in 73 Serie A outings.

Higuain moved to Juventus in 2016 for 90 million euros after scoring a record 36 Serie A goals in the previous season for Napoli and his sudden departure infuriated that team's supporters. The 30-year-old has won Serie A and Coppa Italia titles in each of his two seasons with Juve and netted

Critics, however, say he has failed to make an impact on the big occasion. He had a subdued World Cup where he started one game, appeared as a substitute in two more and failed to score a goal. He was left on the bench for the second round match against France as Argentina lost 4-3

and were knocked out. Higuain appeared to become surplus to requirements after Juventus signed World Player of the Year Cristiano Ronaldo last month. 'BBC' DEFENCE Bonucci's return to Juve reunites him with Andrea Barzagli and Giorgio Chiellini, who together formed the so-called 'BBC' defence which was one of Europe's most formidable rearguards. The 31-year-old, who has played 80 times for Italy, left the Turin club for 40 million euros one year ago amid reports that he had fallen out with coach Massimiliano Allegri. Barzagli, 37, extended his contract for another season in June.


Year : 15 u Issue: 741 u Friday 10 August - Thursday 16 August 2018

Bangla Post

Read Bangla Post online www.banglapost.co.uk

Britain's HiGHEst DistriBUtED BanGLa nEWsPaPEr

I’m doing it like Ibrahim (as) Qurbani from £28 Donate 020 7377 4200 muslimaid.org Charity No. 1176462

#likeibrahim

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper. Printed by St Clements Press (1988) Ltd. National distribution by Postscriptum, Tel: News - 0203 871 8202, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk

Bangla Post Issue 741  
Bangla Post Issue 741  
Advertisement