Page 1

DESIGNMANUAL kredse 1


Indhold Forord.............................................................................................. 3 Logo................................................................................................. 4 Kredslogoer...................................................................................5 Event-logo ................................................................................... 6 Undtagelser i forhold til event-logo..................................7 Designelement............................................................................ 8 Tekstur............................................................................................ 9 Primær skrifttyper.................................................................. 10 Farver............................................................................................... 11 Billeder........................................................................................... 12 Brevpapir...................................................................................... 13 Kuverter.........................................................................................14 Visitkort.........................................................................................15 Identifikationskort....................................................................16 E-mail og signatur.................................................................... 17 Hjemmeside.................................................................................18 Forsider på foldere og brochurer, invitationer . og programmer .......................................................................19 Image plakater......................................................................... 20 Annoncer...................................................................................... 21 Rapporter, politikker og omslag......................................22 Notat, dagsorden og referat, samt rapporter og politikker.............................................23 Diplomer......................................................................................24 Nåle og æresbeviser..............................................................25 Power Point................................................................................26 Flag................................................................................................. 27 Stempler.......................................................................................28 Skilte og roll-ups ....................................................................29 Nyhedsbrev .............................................................................. 30

1. udgave - 1. oplag - 2012

2


KREDS info

Forord Badminton Danmark ønsker at fremstå som en professionel og moderne organisation med en enkel og let genkendelig ensartet grafisk profil alle de steder, hvor forbundet optræder visuelt. Derfor indeholder denne designmanual retningslinier og måder at bruge Badminton Danmarks grafiske univers. Disse retningslinjer skal overholdes. Af brandingsmæssige årsager må Badminton Danmark aldrig forkortes med bogstaverne BD.. Bruges Badminton Danmarks logo af andre virksomheder eller organisation, er det deres ansvar at skrive, hvorvidt de er samarbejdspartnere, sponsorer eller medlem af Badminton Danmark, på deres grafiske materiale. Denne manual bør besvare de fleste spørgsmål fra kredse, eksterne partnere, personer i Badminton Danmarks organisation og ansatte. Er det ikke tilfældet, er du altid velkommen til at kontakte Badminton Danmarks kommunikationschef Trine Bay. Alt grafisk materiale såsom logoer, teksturer og den slags kan rekvireres i elektronisk form i Badminton Danmarks sekretariat. Spørgsmål bør rettes til Badminton Danmarks kommunikationschef Trine Bay.

Retningslinjer for Kredsenes brug af designmanual De designmæssige retningslinjer/vejledninger for kredsene (Badminton Sjælland, København, - Sønderjylland, - Midtjylland, - Nordjylland, - Fyn, - Lolland-Falster og - Bornholm) fremgår visuelt i den samlede designmanual. De steder, hvor det vil være relevant for kredsene at anvende eget logo erstatter det som udgangspunkt Badminton Danmark – se de specifikke områder. Der, hvor der ikke er tilføjet en mulighed for ændre, følges de retningslinjer angivet med brug af Badminton Danmarks logo og navn.. . Vores grafiske samarbejdspartner Formegon Aps kan tilbyde layout eller tryk. Tilbud kan indhentes på info@formegon.dk eller ved telefonisk kontakt til Günther Lindahl på telefon 43999099 eller mobil 40367890. Formegon har kontor i Greve og Idrættens Hus Brøndby.

3


Logo Badminton Danmarks grafiske profil udgøres blandt andet af forbundets logo. Logoet består af to dele - fjerbold (ikon) og navn - som ikke bør skilles fra hinanden. De to dele. fungerer som en enhed, og må derfor aldrig skaleres, flyttes, farves eller roteres uafhængigt af hinanden. Logoet må bruges i tre farver - rød, sort og hvid. Den røde bruges på hvid baggrund, sort på hvid baggrund og hvid på rød baggrund. Logoet findes i en mini-udgave, som tilgodeser, at stregerne i fjerbolden ikke forsvinder, når det nedskaleres. Denne udgave bør kun bruges, når logoet optræder meget småt (20mm eller 30px i bredden). Badminton Danmarks logo findes også i en engelsk version, som bruges til alt internationalt arbejde.

Rød CMYK. Print / tryk uncoated papir C05 M100 Y83 K0 Tryk coated papir C10 M100 Y83 K0 Pantone Pantone 186 RGB R227 G30 B56

Sort CMYK Pantone RGB

C0 M0 Y0 K100 Pantone BlackC R0 G0 B0

Hvid

Mini-udgave Må kun bruges når logoet er under 20mm eller 30px i bredden.

Engelsk

4


Kredslogoer Alle Kredse skal følge samme retningslinjer som Badminton Danmark i forhold til anvend­ else af eget logodesign - eks. Badminton Sjælland. Den grafiske profil udgøres blandt andet af det fælles ikon. Logoet består af to dele - fjerbold (ikon) og navn på kreds - som ikke under nogen omstændigheder må skilles fra hinanden. De to dele fungerer som en enhed, og må derfor aldrig skaleres, flyttes, farves eller roteres uafhængigt af hinanden. Det fulde logo må kun bruges i tre farver - rød, sort og hvid. Den røde bruges på hvid baggrund, sort på hvid baggrund og hvid på rød baggrund. Illustreret herunder i sort.

5


Event-logo For at brande logoet og gøre ikonet (fjerbolden) genkendelige skal logoet altid benyttes i titler på følgende måde: Tekst fortsættes umiddelbart i maksimalt 2 linjer efter teksten ”BADMINTON DANMARK/DENMARK”, det vil sige maksimalt 4 linjer i alt. Tekst må som udgangspunkt ikke ændres ud over retningslinjerne for logo vedr. font, fontstørrelse og farve (rød, sort eller hvid). Tekst i linje 1+2 må ikke ændres. Der skal være luft fra logo ned til linje 3. En eventuel titelsponsor indgår i linje 3, hvis en sådan findes. Linje 4 kan indeholde undertitel (linje 3+4, hvis ingen titelsponsor). Linje 3+4 tilpasses i tekststørrelse, så bredden passer med en af de øverste 2 linjer i forhold til fontstørrelse eller længde. En linje 5 kan undtagelsesvis indføres, hvis det er meget nødvendigt. Linje 5 kan indeholde en eventuel manchet til at beskrive begivenheden nærmere. Linje 5 skal tilpasses i fontstørrelse eller længde, så det passer med en af de øverste 2 linjer. Eksempler herunder illustreret i sort

FUN ONE DM I SKOLEBADMINTON

GRAND PRIX UNGDOM

danish junior cup

6


Undtagelser i forhold til event-logo Der er kun følgende undtagelser til brug af tekst, hvor ikon, tekst, fontstørrelse og farve må ændres. Det er i forbindelse med Badminton Danmarks store kommercielle events som kan være navngivet i samarbejde med en sponsor som Yonex Denmark Open, Yonex Copenhagen Masters, Yonex DM individuelt senior og Yonex DM for Hold senior. Her skal ikon stadig benyttes, dog kan det være nødvendigt (som i nedenstående logo) at indarbejde sponsors identitet i ikonet, da der er tale om et større kommercielt samarbejde om eventen. Store kommercielle events defineres generelt som events med tilskuere og billetsalg. Her må benyttes 5 linjer maksimalt, hvis nødvendigt, jf. ovenstående generelle beskrivelse. En eventuel titelsponsor i linje 1, eventens navn i linje 2+3, eventuel manchet i linje 4+5, som kan være nødvendig ved f.eks. indgåelse af aftaler med en ”presented by sponsor” o. lign.

COPENHAGEN

COPENHAGENMASTERS

MASTERS

Hvis eksterne logoer (fx sponsorlogoer) skal anvendes i sammenhæng med logo eller ikon, skal dette altid først godkendes af kommunikations- eller eventchefen.

7


Designelement Når logoet forstørres, danner det Badminton Danmarks vinkel (26,4°). Denne vinkel må gerne spejles horizontalt eller vertikalt. Vinklen er altid givet ud fra logoets vinkel. Dvs., hvis logoet drejes 90°, er vinklen 116.4°. Det røde område i vinklen er altid defineret i Badminton Danmarks primære røde farve (se afsnittet om farver). Hvis vinklen bruges på både forside og bagside, skal snittet være det samme, så vinklen ligger oven i hinanden.

8


Tekstur Net-teksturen bruges primært som en struktur i mørk rød (se afsnittet om farver) på det røde område til at ‘skabe spil’. Det kan variere i størrelse, tydelighed og position, så længe vinklen er den samme som det røde designelement, og nettet ikke rammer den vinklede kant. Nettet kan også bruges i grå/sort uden for det røde område, hvor det er relevant og fungerer som grafisk element.

9


Primær skrifttyper Gotham er Badminton Danmarks primære skrifttype og skal anvendes, så vidt det er muligt. Skriftyperne må ikke blandes.

Overskrift

Gotham Bold, 15 pkt.

Underoverskrift

Gotham Medium, 12 pkt.

Brødtekst

Gotham Light, 9 pkt.

Sekundær skrifttype Da Gotham ikke er en standard skrifttype kan det forekomme, at den ikke er tilgængelig. Derfor har Badminton Danmark den standardiserede skrifttype Arial som sekundær skrifttype. Denne skrifttype kan anvendes til mindre publikationer, men bør aldrig blandes sammen med Gotham.

Overskrift

Arial Bold, 15 pkt.

Underoverskrift Brødtekst

Arial Regular Light, 9 pkt.

10


Farver Der anvendes fire farver - rød (primær), mørkerød, grå, og sort. Logoet må kun optræde i rød, hvid eller sort. Primær rød CMYK. Print / tryk uncoated papir Tryk coated papir

C05 C10

Pantone RGB

Pantone 186 R227 G30

B56

Mørk Rød CMYK. Print / tryk uncoated papir / . tryk coated papir

C0

M89

Y76

RGB

R149 G36

B35

M100 M100

Y83 Y83

K0 K0

K45

Grå CMYK Print sort 70% Tryk uncoated papir / coated papir sort 50%

Sort CMYK Pantone RGB

Idrættens Hus Brøndby Stadion 20. DK-2605 Brøndby

C0 M0 Y0 Pantone BlackC R0 G0 B0

Grå tekst Print Tryk uncoated papir / coated papir

sort 70% sort 50%

Net på hvid baggrund Print Tryk uncoated / coated papir

sort 60% sort 40%

K100

Net på rød baggrund Brug den definerede mørkerød.

11


Billeder For at billederne fra Badminton Danmark opnår en tydelig genkendelighed og ens­-. artet­hed, bruges en blå toner over billedet. Den blå tone (R8 G105 B147) er kontrastfarven til Badminton Danmarks røde farve. Nedenfor er et eksempel på, hvordan dette bør bruges. Blåtonede billeder bruges primært på forsider og plakater, og hvor det er med til at skabe genkendelighed. Andre steder bruges almindelige farvebilleder.

12


KREDS info

Brevpapir Badminton Danmark har fortrykt brevpapir, som kan bruges til officielle dokumenter.

Logo erstattes . af kredslogo.

Idrættens Hus Brøndby Stadion 20

Navn xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

DK-2605 Brøndby

Side Side 12 af af 12 2

Bank: 2217 839013333 CVR: 1369 3315

Adresse ændres. Overskrift fra 15 til 44 pkt.

XERIA SOLUPTA DOLORRUM Aximus. Sed eatur sinctur, illabo. Udit alit eic tection nim acium, idistibusam non num facernate volum quatio bererorem sinctus aectia nihilique nonem doluptur? Oditae. Itatibus, voluptatque veria doloribus, ad rerupit ium volorerferum. Repernat officipsam, sumquid elentium il everum vendunditi que et moluptam, non re vel ipicidus mil min rem ad molupta nimpos ipsapiciat et officid quatur sa voluptate mo inient. Aximus, acerum quis et, ullant earunt ent quatintium re et, conem. Sam que non nonecuptatem eum quid ma nosae repratiost, illoresecero venisit omnimagnis quas sequi sin cus quiam nobis estota doluptati remporeribus nihicti andite. Volut escia porem est eum, vendia sequatis andus debit eos aligendus nostiberae quatur aut quiatquam, corporem rerspid ut ut eatur aceperest fuga. Ut officid esse omnimusam, asimus dent qui consequi ratem rersperum aut excepud aesciae labo. Obit, officimet quatemp orepudandi ut fugitatem eum hit aut eius. At aut lam, sum exerchi llandunt.

også til kreds.

Ipicia. dolute. voluptam. con. posam. quam. quos. remporepel. iur. as. nonessi. nctatur,. nesequi. odigenis. eossumqui. repername. plis. natus,. untibusa. cuptat. eiusam. nimos. pore.deligen.dundita.dundis.sim.exerspit,.tem..Et.aliquodi.ullaccum.ut.aut.hari.seque. ne.maiorem.rendit,.te.commodit.fugit.fugit.pres.niscietur.mos.pro.offi.cab.orerum. facepre.veles.endebit.il.eictur.alis.volum.recturi.volum.quatuscil.maiorep.edipica.borione.comnis.aut.poraepe.lestiusa.sed.magnatum.invellabor.magnatur.sincto.maion. reptae.vel.eum.es.poribus.nulparum.que.pro.te.core.essunditas.autat. Us,.tecus.magnitet.lab.ipit.exernam.endissinusa.comnimusda.natas.el.ipsam,.cum.sa. quae.vendiate.et.ra.nemporum.expe.incipsandit.asit.porpos.comnisquod.molupient. accatae.et.expedit.est.ut.eum.fugia.consero.offi.caectas.qui.doloreptumet.vel.ma. dolupta. tescium. es. aut. prae.. Nam. fuga.. Tati. ditatibus. ent. veniatempori. nost,. sunt. pelitat.essus.eum.verumet.que.molo.con.comnis.conecto.estrumq.uamenimperes. dion.nonsedi.piderrum.veliquatem.invelles.sitati.re.con.nones.autatur.alitiaepudae. sedit.essit.offi.ciendi.cullibus.dolorep.tatqui.dolupta.coreicil.et.fuga..Mi,.oditatur.aute. experchite.volor.atur? Git.omnihitas.dolore.velessequia.quatquia.simagnimaion.rectemporiam.quia.et.poritibusa.si.id.que.veliquis.del.moles.ium.inctat.odit.eatur?.Rentis.mi,.sed.excerovide. consecum.qui.dus.sequi.vento.magnimint.ut.fugit.ipsam,.ventiorem.dit.reped.moluptam.andest.ut.harchil.ium.a.vollaudae.proreped.enihillam.etur.asseribusdam.sam. facepta.qui.sinis.ium.iur,.nos.num.ducit.fugit.adignam.quibusda.aut.facerovid.erro. diatem.fugitaestrum.faccum.serions.editatur.sape.id.ut.et.aut.offi.cil.eos.et.vit.laut. etur.alit.que.ped.quamet.prae.evelici.pisciae.num.que.ea.nonseque.pa.dolor.sapicia. tiusam.aut.re.quatus.acia.velisquident.autemporem.dolendia.nonsed.ut.quam.reptur. ma.id.event.volori.debitae.stiorae.porupta.nitati.sectem.volecum.intus.int.quo.mil. mo.blanis.re.porem.recus.ut.minvend.itaspit.alici.illa.diaspidempos.eat.verro.consequis.este.perumque.num.alic.te.cum.aut.latem..Inus.eicimint.voluptate.nectur.sa. culpa.simustiis.mo.ipsapienit.occae..Nam,.esequibusae.quidenis.ea.nonsedis.eossect. atempe.perum.sa.ped.unt,.sitecat.umquia.dolorrora.sintiuntur,.quam,.cusdand.elluptatibus.quatio.comnisq.uiducidunt.que.sa.pos.reptas.doleste.nitaquis.dolum.sam. ut.as.et.re.venda.inus.idendi.bea.ipsam.landemp.orestrum.vellore.rciasin.ulparum. quisinctur.sit.illandam.sit.lique.moloratum.nullabo.reictur.epellec.eperitam.dolupis. assuntisciet.eaquae.nost,.vollectas.exerro.tor.rem.aut.offi.c.tem.ese.sae.pel.inimint. emporro.eiciur.minis.molectiur,.aut.es.repudigni.dusam.que.quati.re.nusciat.intioria. none.nonsequ.osaecum.et.ad.quias.veligenim.entorro.conserorum.et.iunt.reratquam. rectae.doluptus.corum.reptasi.aut.accae.eaquo.elestissima.sum.quia.sim.que.comnihi.tatur,.soluptas.duciliae..Et.aut.audist.offi.ciatur?.Qui.sit.veniatur,.que.delest,.cus. asimaximet.doluptatur?.Quis.aliquaturem..Optatibus.aut.autem..Lenit.pos.dolorrum

Idrættens.Hus.•.Brøndby.Stadion.20.•.DK-2605.Brøndby.•.Bank:.2217.839013333.•.CVR:.1369.3315

Logoerne er ikke med på brevpapir til kredse

13


14 C4 uden rude M5 uden rude BADMINTON DANMARK Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby

M5 med rude BADMINTON DANMARK Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby

BADMINTON DANMARK Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby

dermed til kreds.

Kuverter

- adressen ændres af kredslogo. Logo erstattes .

KREDS info


KREDS info

Visitkort Der trykkes 2 slags visitkort til Badminton Danmark - dansk og engelsk. Der er en per­ forering på midten, så det kan knækkes over, og den ene del gives videre.

Logo erstattes . af kredslogo. - info ændres dermed to give

to keep

også til kreds.

ANDERS ANDERSEN Titel engelsk/ titel dansk Phone Mobile E-mail Web

+45 12 34 56 78 +45 12 34 56 78 anders@badminton.dk badminton.dk badmintondenmark.com facebook.com/badmintondk House of Sport Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby

ANDERS ANDERSEN Titel engelsk/ titel dansk Phone Mobile E-mail Web

+45 12 34 56 78 +45 12 34 56 78 anders@badminton.dk badminton.dk badmintondenmark.com facebook.com/badmintondk House of Sport Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby

15


Identifikationskort Forbunds- samt æres- og fortjensttegns id-kort Kortene er i tråd med resten af Badminton Danmarks designlinje. På kortet er der angivet, hvad det giver adgang til for den enkelte person.

Dommer id-kort Kortet er udstedt til dommere, som fungerer i kredsen, og giver adgang til holdkampe generelt, dog excl. badmintonligafinalerne. Kortene er ikke gengivet her. Der findes forskellige typer id-kort i Badminton Danmarks organisation, som ikke følger Badminton Danmarks designlinje. Den præcise udformning aftales med den relevante afdelingschef, som også er til rådighed for rådgivning generelt.

16


KREDS info

E-mail og signatur E-mail skrives med skriften Arial i sort. Signaturens navn skrives med Arial Bold og med Badminton Danmarks røde farve. Resten af signaturen skrives med Arial Regular i lys grå.

BADMINTON DANMARK

Logo erstattes . af kredslogo. - info ændres dermed

Navn Navnesen

også til kreds.

Hele job titlen Direct Phone: +45 12 34 56 78 Mobile Phone: +45 12 34 56 78 E-mail: nn@badminton.dk www.badminton.dk www.badmintondenmark.com www.facebook.com/badmintondk

17


Hjemmeside

På hjemmsiden bruges værktøjet Typekit, som gør det muligt at bruge skrifttypen Proxima, der er opbygget på de samme skrifttypeformer som Gotham.

Overskrift

Proxima Bold, 16 px.

Underoverskrift

Proxima Medium, 13 px.

Brødtekst

Proxima Light, 10 px.

18


KREDS info

Forsider på foldere, brochurer, invitationer og programmer Nedenfor ses eksempler på foldere og brochurer. Badminton Danmarks logo skal altid trykkes på forsiden af tryksager og publikationer. Det sikres ved, at Badminton Danmarks logo står på forsiden. For at synliggøre og honorere sponsorer og samarbejdspartnere placeres deres logoer på bagsiden af relevante tryksager og/eller omtales i en eventuel kolofon. I de tilfælde, hvor de skal på forsiden, er det vigtigt, at Badminton Danmarks logo skiller sig ud. Når eksterne logoer bruges, er det vigtigt, at Badminton Danmark skiller sig ud fra disse. En måde at opnå dette kan være at lade de eksterne logoer optræde i negativ farve.

Badminton Danmarks sponsorer skal altid have en primær placering på alle plakater og

Logo erstattes.

i annoncer i forhold til eventuelle andre lokale

af kredslogo.

eller arrangementsbestemte sponsorer. På annoncer, som indrykkes flere gange i samme medie, kan der dog skiftes mellem de. aktuelle sponsorer, fx kan logoer optræde sammen to og to, så alle vises i løbet af perioden. Brug af sponsorlogoer afhænger af den aktuelle aktivitet, blot vær opmærksom og. afklar det med direktøren eller den sponsoransvarlige. Logoer erstattes af . Badminton Danmark-logo

19


KREDS info

Image plakater

BADMINTON I VERDENSKLASSE

rUMAC CUSDA AUT DE LACCUT DE NU Torsdag d. 13 Juli 2011 Ebitaecae nosaper cimaximo tem nia quaere lam conem. Tus uto optiant eum eum sam consedis none delita dem ilis as dolupis pores doluptate sumquo blabore rerepera verferc hicieni dolorisi doluptat et rem elici dolorestior mi, evento conseria eici nullecatis. Nam et, optium id molorepelis nost, sa eaquo ma qui blaut fugit, tea si autem secusdandi consecus vellam. Fugition consendigent quiae badminton.dk/comnima

Logo erstattes. af kredslogo.

Der vil være undtagelser til layout af plakater og markedsføringsmaterialer, ved samarbejde med sponsorer og andre samarbejdspartnere. I disse tilfælde er det dog vigtigt, at man overholder så meget af designmanualens elementer og procedurer som muligt, herunder skrifttyper, farver, grafikelementer osv.

20


KREDS info

Annoncer Her ses de forskellige m책der at lave en logoplacering i image-annoncer.

Logo erstattes af kredslogo.

21


KREDS info Tilpasses kredse når det er nødvendigt

Rapporter, politikker og omslag Her bruges et sidehoved, som indeholder Badminton Danmarks logo, hvor navnet holder kant med brødteksten. Yderligere bruges sidetallet i 7 pkt. højrestillet, kursiv og grå tekst. Sidefoden består af Badmintons Danmarks adresse centreret i 7 pkt. grå.

Side 1 af 83

Natemqui.ut.enimo.illenis.nonseceaque.audit.od.ut.voloratem.fugiat.latquas.ni.res. ent. aribus. repror. magnisin. re. verum. quas. autem.. Itae. nes. ex. ent. fugiatur. mincips. antemque.ad.est,.nonsequis.simperestiis.pe.dolestrum.elenimenecte.volorerion.pera. volum.natem..Ed.minciet,.consequi.doloraecus.mo.ducia.corerio.nsequamus.volor. rest. aut. et. et. earuptate. que. nat. inum. dolore,. quidelibus,. estiorerate. dolorer. umquam,.cullant.eum,.ut.as.quide.alit.audaers.perumet.alibusae.prat.volorem.aborerum. ad.modit.etum.iur,.sit.ventem.is.re.veliqui.atiae..Itatiur.solumque.quam.faccae.entiusam.num.qui.niatemodit.quunt.endisquae.si.rerchil.lorrum,.as.rem.experum.eatesci. psunt,. ut. re. pa. doluptate. pore. cor. audam. vendi. odi. beatet,. simustiam. landiam. reris.doloreris.molore.in.nonet.alit.quis.re,.ut.mi,.cora.numque.est.haritas.doluptaquae.con.consed.es.eumqui.que.licilla.ceatem.cus,.ium.earumque.re.volut.quaturis. dolupta.dolupidipist.explis.magnienis.di.omniminum,.uta.dollate.velest.vendam.fugia.consed.quis.modigni.hicius,.ut.ut.aceaque.des.dolori.untis.excea.audae..Us.num. endae.labora.cum.rem.re.ipsundi.psuscil.iquiae.qui.res.maximet.unti.audam,.nonesec. eperrup.taquid.minverspis.di.ut.ut.liquaecusda.volore.comnisq.uisquun.tiatum,.ut. aut.volestiis.si.unt.verum.que.cor.archit,.tes.arum.ex.et.ut.et.pa.vendici.maximillesed. quos.maximaio.qui.inti.alistotatet.alique.endebis.dis.es.quam.alique.id.milique.intur. rerum.deligent.ist,.veria.volupta.vel.evenis.aut.ipid.et.veriam.as.doloribus.ipsapis.il. ium.resed.ut.voluptam.accus.dipsuntur.reri.nesti.cor.mos.est.etus,.omnimpo.rercien. iendae.esecus.millam.nistio.maio.volorupta.sitata.quide.possint.aute.rehendelibus. rerrovit.aliti.dolo.voluptur.arcit.alia.coresti.neceribust.rem.quid.quiatur.sitae.nonse. prempelenis.aci.quiam.et.liam.labor.alitatia.di.cor.aciunt.exces.et.quissi.occab.illorat. liquo.tem..Fictiuntur.sedisimusdae.cuptaturem..Vidi.venis.magnimet.isto.dio..Sunda. dolorent,.commodis.quaecte.mporrum.si.ut.excerferiant.dis.abo..To.dis.autecep.ratium.voluptatem..Lestiis.sit.res.andunditae.comnihillum.re,.que.ratem.aut.preiciaero. excepro. rrores. pratem. rerum. utem. adi. optat. et,. cullanist,. sinihiciis. esed. ut. faciate. ndisint.ut.deleste.sincien.tibus,.ut.aut.aborios.rempe.nobitem.es.vitae.conet.pro.con. peliam,.offi.ciumquat.por.aciatius.aut.aut.qui.sapersped.ut.ducit,.con.nobit.omnissi. nullest,.sequias.perepelit,.quiae.nobit,.tet.destis.autemporist.arum.quis.ma.iust.quassun. tibust,. corit. aut. ea. dolorio. nsequam. ullamenimos. derferit. esenim. reiunde. pro. velesti.orumqui.vitatis.ipient.quae.nobis.nam.hil.ex.et.quiam.hillauda.illit.la.am.ium. quiam.re.prae..Tur.aborepudi.sinctot.aspicat.explatque.velluptur.autet.quam,.to.dis. num.harum.quiaspe.lestiun.tiorrum.reped.et.remoluptur,.eum,.odignis.et.pos.qui.ommolli.tatur?.Quidundit.que.conseca.boribus.dendae.parci.accuscim.facero.eosam.et,. ad.magnimolor.resed.ut.et.quam.si.alit.harciatatio.culpa.aut.lat.faccus. Ferempo.ratiorrum.que.eos.dese.volendit.et.est,.velibeariasi.dolo.qui.quae.magnimo. diorem. dolut. dolorer. ibuscid. quis. num. dolupta. velitatquo. dolume. dis. ad. maiones. tincta.natenem.atet.aut.qui.ute.aspediorem.eos.es.molore.nusti.sequi.beatest.prestrumqui.nimus.minvendunt.voluptam.adis.et.hariatur,.optatiunt.quideliberio.ima

ELITESTrATEGI 2002-2006 14.01.2008

Idrættens.Hus

Idrættens.Hus.•.Brøndby.Stadion.20.•.Dk-2605.Brøndby.•.Bank:.2217.839013333.•.CVR:.1369.3315

Brøndby.Stadion.20.•.Dk-2605.Brøndby Bank:.2217.839013333.•.CVR:.1369.3315

Forside

Sidehoved og sidefod

Side 1 af 83

Natemqui.ut.enimo.illenis.nonseceaque.audit.od.ut.voloratem.fugiat.latquas.ni.res. ent. aribus. repror. magnisin. re. verum. quas. autem.. Itae. nes. ex. ent. fugiatur. mincips. antemque.ad.est,.nonsequis.simperestiis.pe.dolestrum.elenimenecte.volorerion.pera. volum.natem..Ed.minciet,.consequi.doloraecus.mo.ducia.corerio.nsequamus.volor. rest. aut. et. et. earuptate. que. nat. inum. dolore,. quidelibus,. estiorerate. dolorer. umquam,.cullant.eum,.ut.as.quide.alit.audaers.perumet.alibusae.prat.volorem.aborerum. ad.modit.etum.iur,.sit.ventem.is.re.veliqui.atiae..Itatiur.solumque.quam.faccae.entiusam.num.qui.niatemodit.quunt.endisquae.si.rerchil.lorrum,.as.rem.experum.eatesci. psunt,. ut. re. pa. doluptate. pore. cor. audam. vendi. odi. beatet,. simustiam. landiam. reris.doloreris.molore.in.nonet.alit.quis.re,.ut.mi,.cora.numque.est.haritas.doluptaquae.con.consed.es.eumqui.que.licilla.ceatem.cus,.ium.earumque.re.volut.quaturis. dolupta.dolupidipist.explis.magnienis.di.omniminum,.uta.dollate.velest.vendam.fugia.consed.quis.modigni.hicius,.ut.ut.aceaque.des.dolori.untis.excea.audae..Us.num. endae.labora.cum.rem.re.ipsundi.psuscil.iquiae.qui.res.maximet.unti.audam,.nonesec. eperrup.taquid.minverspis.di.ut.ut.liquaecusda.volore.comnisq.uisquun.tiatum,.ut. aut.volestiis.si.unt.verum.que.cor.archit,.tes.arum.ex.et.ut.et.pa.vendici.maximillesed. quos.maximaio.qui.inti.alistotatet.alique.endebis.dis.es.quam.alique.id.milique.intur. rerum.deligent.ist,.veria.volupta.vel.evenis.aut.ipid.et.veriam.as.doloribus.ipsapis.il. ium.resed.ut.voluptam.accus.dipsuntur.reri.nesti.cor.mos.est.etus,.omnimpo.rercien.

Side 1 af 83

Natemqui.ut.enimo.illenis.nonseceaque.audit.od.ut.voloratem.fugiat.latquas.ni.res. ent.aribus.repror.magnisin.re.verum.quas.autem..Itae.nes.ex.ent.fugiatur.mincips.antemque.ad.est,.nonsequis.simperestiis.pe.dolestrum.elenimenecte.volorerion.pera. volum.natem..Ed.minciet,.consequi.doloraecus.mo.ducia.corerio.nsequamus.volor. rest.aut.et.et.earuptate.que.nat.inum.dolore,.quidelibus,.estiorerate.dolorer.umquam,. cullant.eum,.ut.as.quide.alit.audaers.perumet.alibusae.prat.volorem.aborerum.ad. modit.etum.iur,.sit.ventem.is.re.veliqui.atiae..Itatiur.solumque.quam.faccae.entiusam. num.qui.niatemodit.quunt.endisquae.si.rerchil.lorrum,.as.rem.experum.eatesci.psunt,. ut.re.pa.doluptate.pore.cor.audam.vendi.odi.beatet,.simustiam.landiam.reris. doloreris. molore. in. nonet. alit. quis. re,. ut. mi,. cora. numque. est. haritas. doluptaquae. con. consed. es. eumqui. que. licilla. ceatem. cus,. ium. earumque.re.volut.quaturis.dolupta.dolupidipist.explis.magnienis.di.omniminum,.uta.dollate.velest.vendam.fugia. consed. quis. modigni. hicius,. ut. ut. aceaque. des. dolori. untis. excea. audae.. Us. num. endae. labora. cum. rem. re. ipsundi. psuscil. iquiae. qui. res. maximet. unti. audam,. nonesec. eperrup. taquid. minverspis. di. ut. ut.

Side 1 af 83

Natemqui.ut.enimo.illenis.nonseceaque.audit.od.ut.voloratem.fugiat.latquas.ni.res. ent.aribus.repror.magnisin.re.verum.quas.autem..Itae.nes.ex.ent.fugiatur.mincips.antemque.ad.est,.nonsequis.simperestiis.pe.dolestrum.elenimenecte.volorerion.pera. volum.natem..Ed.minciet,.consequi.doloraecus.mo.ducia.corerio.nsequamus.volor. rest.aut.et.et.earuptate.que.nat.inum.dolore,.quidelibus,.estiorerate.dolorer.umquam,. cullant.eum,.ut.as.quide.alit.audaers.perumet.alibusae.prat.volorem.aborerum.ad. modit.etum.iur,.sit.ventem.is.re.veliqui.atiae..Itatiur.solumque.quam.faccae.entiusam. num.qui.niatemodit.quunt.endisquae.si.rerchil.lorrum,.as.rem.experum.eatesci.psunt,. ut.re.pa.doluptate.pore.cor.audam.vendi.odi.beatet,.simustiam.landiam.reris.doloreris. molore. in. nonet. alit. quis. re,. ut. mi,. cora. numque. est. haritas. doluptaquae. con. consed. es. eumqui. que. licilla. ceatem. cus,. ium. earumque. re. volut. quaturis. dolupta. dolupidipist.explis.magnienis.di.omniminum,.uta.dollate.velest.vendam.fugia.consed. quis. modigni. hicius,. ut. ut. aceaque. des. dolori. untis. excea. audae.. Us. num. endae. labora.cum.rem.re.ipsundi.psuscil.iquiae.qui.res.maximet.unti.audam,.nonesec.eperrup. taquid. minverspis. di. ut. ut. liquaecusda. volore. comnisq. uisquun. tiatum,. ut. aut. volestiis.si.unt.verum.que.cor.archit,.tes.arum.ex.et.ut.et.pa.vendici.maximillesed. quos.maximaio.qui.inti.alistotatet.alique.endebis.dis.es.quam.alique.id.milique.intur. rerum.deligent.ist,.veria.volupta.vel.evenis.aut.ipid.et.veriam.as.doloribus.ipsapis.il. ium.resed.ut.voluptam.accus.dipsuntur.reri.nesti.cor.mos.est.etus,.omnimpo.rercien. iendae.esecus.millam.nistio.maio.volorupta.sitata.quide.possint.aute.rehendelibus. rerrovit.aliti.dolo.voluptur.arcit.alia.coresti.neceribust.rem.quid.quiatur.sitae. nonse. prempelenis. aci. quiam. et. liam. labor. alitatia. di. cor. aciunt. exces. et.quissi.occab.illorat.liquo.tem..Fictiuntur.sedisimusdae.cuptaturem.. Vidi. venis. magnimet. isto. dio.. Sunda. dolorent,. commodis. quaecte. mporrum. si. ut. excerferiant. dis. abo.. To.dis.autecep.ratium.voluptatem..Lestiis.sit.res. andunditae.comnihillum.re,.que.ratem.aut. preiciaero. excepro. rrores. pratem. rerum.utem.adi.optat.et,.cullanist,. sinihiciis. esed. ut. faciate. ndisint. ut. deleste. sinc i e n.

Ferempo.ratiorrum.que.eos.dese.volendit.et.est,.velibeariasi.dolo.qui.quae.magnimo. diorem. dolut. dolorer. ibuscid. quis. num. dolupta. velitatquo. dolume. dis. ad. maiones. tincta.natenem.atet.aut.qui.ute.aspediorem.eos.es.molore.nusti.sequi.beatest.pre-

Idrættens.Hus.•.Brøndby.Stadion.20.•.Dk-2605.Brøndby.•.Bank:.2217.839013333.•.CVR:.1369.3315

Idrættens.Hus.•.Brøndby.Stadion.20.•.Dk-2605.Brøndby.•.Bank:.2217.839013333.•.CVR:.1369.3315

Forskellige implementerings løsninger af billede

22


Notat, dagsorden og referat, samt rapporter og politikker Her bruges samme sidehoved og sidefod som ved rapporter, politikker og omslag. (se forrige side).

Side 1 af 12

Side 1 af 12

Et utad eossit vent optac Mødereferat 12.03.2011

Anihilique.el.imint.rem.cum.nis.asped.ut.et.ommo.cone.pre.pres.pro.destiunt.reris. quiaest.ullore.nihiliquae.iuntibus.nias.qui.am.utatent,.testis.estius.et.quiae.rempor.as. nis.nesciet.alibus.id.eum.lautatent.ius.doluptae.sus.nus.nos.incte.antinci.in.nonsed. que. doluptiatiis. sum. vit. quasperovit. offi.ciis. pratiores. eos. voluptat. occum. eaque. prem. res. ut. imilit,. quo. et. electem. earum. re,. aut. quasped. utem.. Ignihil. icimost,. ari. qui.simus. In.pa.voluptiossed.que.re.net.qui.quae.mod.quaspitibus.est.dissiniet,.volorep.ratiaepe.voloratem.hillace.rsperciam.inumquo.bea.vollorum.simi,.et.aut.volecto.remquiandae..Itatur? Tem.fuga..Et.voluptam.consequate.non.cupta.culparum.aceata.porerit.atusdandunt. latas. voluptat. dolum. nimodis. illabor. itatur. asperuntur. solendi. bercian. daectis. doluptam.im.vitinvent.fuga..Ut.quat.qui.occabor.magnimet,.omnime.plaboribea.vitae. nosandeni.custrum.qui.doluptatiis.si.tem..Vite.vellesserem.ium.quia.volore,.omnimus. modis.unt.iurerum.qui.si.doloreriatem.estorem.facitat.min.consequ.isquame.quaest,. sam.ium.fugitis.et,.eost.architiis.aperemp.erionsequos.venecturis.eliatestet.estrum,. eos.ide.vit.que.porit,.cus. Nis.dipsam.erionsequas.earis.minctur.alignatem.harumquibus.re.quiscil.lupieni.audi. rem.endis.molor.as.eaque.simusam.ariatur?.Qui.abor.aut.qui.atum.fugia.ducitem.et. anda.volorem.sedit,.corepudant.il.et.isquis.este.dolorem.faccaborepe.is.est.am.reperum. et. vellupta. neculla. boreratia. poriand. elestem.. Re. coruptum. aliquis. accabore. nonsequi.offi.ciis.renis.modit.litat.aut.elessunt.mi,.sita.veliquae.omnis.quis.abor.secerch. icaeper. natur,. idemquunda. que. ped. ut. dese. sin. poremque. ped. ma. sit. quis. dis.di.to.quas.am,.inveri.asseque.voluptassit.volorer.issedis.volum.quo.molorep.eribusa.aut.es.anis.aut.quam.quos.dipienimint.rem.in.parum.iur.aut.volecte.dolorepel. experestia.dolesci.piciur.res.doluptatur,.assimaio..Eptioratquia.atur.atem.et.ulparis. sequam.venihil.lacerfe.rsperchit.am.fugitibus. Eculparunt.harunto.rempos.derfero.rrumqui.voluptas.et.harcips.anitatur? Haritaq.uisquia.nus.mi,.int.qui.dolupta.nimet.mi,.nis.dest,.con.reiciandae.occulpa Et.el.ium.re.nis.dolupta.ssimusa.dolorem.quunti.ape.od.molenis.ex.et.volorum.atem. quame.sum.invelestrum.rectatur,.qui.delestr.umendae.culluptas.sequia.culpa.veles-

Badminton.Danmark

Ipicia. dolute. voluptam. con. posam. quam. quos. remporepel. iur. as. nonessi. nctatur,. nesequi. odigenis. eossumqui. repername. plis. natus,. untibusa. cuptat. eiusam. nimos. pore.deligen.dundita.dundis.sim.exerspit,.tem..Et.aliquodi.ullaccum.ut.aut.hari.seque. ne.maiorem.rendit,.te.commodit.fugit.fugit.pres.niscietur.mos.pro.offi.cab.orerum. facepre.veles.endebit.il.eictur.alis.volum.recturi.volum.quatuscil.maiorep.edipica.borione.comnis.aut.poraepe.lestiusa.sed.magnatum.invellabor.magnatur.sincto.maion. reptae.vel.eum.es.poribus.nulparum.que.pro.te.core.essunditas.autat. Us,.tecus.magnitet.lab.ipit.exernam.endissinusa.comnimusda.natas.el.ipsam,.cum.sa. quae.vendiate.et.ra.nemporum.expe.incipsandit.asit.porpos.comnisquod.molupient. accatae.et.expedit.est.ut.eum.fugia.consero.offi.caectas.qui.doloreptumet.vel.ma. dolupta. tescium. es. aut. prae.. Nam. fuga.. Tati. ditatibus. ent. veniatempori. nost,. sunt. pelitat.essus.eum.verumet.que.molo.con.comnis.conecto.estrumq.uamenimperes. dion.nonsedi.piderrum.veliquatem.invelles.sitati.re.con.nones.autatur.alitiaepudae. sedit.essit.offi.ciendi.cullibus.dolorep.tatqui.dolupta.coreicil.et.fuga..Mi,.oditatur.aute. experchite.volor.atur? Git.omnihitas.dolore.velessequia.quatquia.simagnimaion.rectemporiam.quia.et.poritibusa.si.id.que.veliquis.del.moles.ium.inctat.odit.eatur?.Rentis.mi,.sed.excerovide. consecum.qui.dus.sequi.vento.magnimint.ut.fugit.ipsam,.ventiorem.dit.reped.moluptam.andest.ut.harchil.ium.a.vollaudae.proreped.enihillam.etur.asseribusdam.sam. facepta.qui.sinis.ium.iur,.nos.num.ducit.fugit.adignam.quibusda.aut.facerovid.erro. diatem.fugitaestrum.faccum.serions.editatur.sape.id.ut.et.aut.offi.cil.eos.et.vit.laut. etur.alit.que.ped.quamet.prae.evelici.pisciae.num.que.ea.nonseque.pa.dolor.sapicia. tiusam.aut.re.quatus.acia.velisquident.autemporem.dolendia.nonsed.ut.quam.reptur. ma.id.event.volori.debitae.stiorae.porupta.nitati.sectem.volecum.intus.int.quo.mil. mo.blanis.re.porem.recus.ut.minvend.itaspit.alici.illa.diaspidempos.eat.verro.consequis.este.perumque.num.alic.te.cum.aut.latem..Inus.eicimint.voluptate.nectur.sa. culpa.simustiis.mo.ipsapienit.occae..Nam,.esequibusae.quidenis.ea.nonsedis.eossect. atempe.perum.sa.ped.unt,.sitecat.umquia.dolorrora.sintiuntur,.quam,.cusdand.elluptatibus.quatio.comnisq.uiducidunt.que.sa.pos.reptas.doleste.nitaquis.dolum.sam. ut.as.et.re.venda.inus.idendi.bea.ipsam.landemp.orestrum.vellore.rciasin.ulparum. quisinctur.sit.illandam.sit.lique.moloratum.nullabo.reictur.epellec.eperitam.dolupis. assuntisciet.eaquae.nost,.vollectas.exerro.tor.rem.aut.offi.c.tem.ese.sae.pel.inimint. emporro.eiciur.minis.molectiur,.aut.es.repudigni.dusam.que.quati.re.nusciat.intioria. none.nonsequ.osaecum.et.ad.quias.veligenim.entorro.conserorum.et.iunt.reratquam. rectae.doluptus.corum.reptasi.aut.accae.eaquo.elestissima.sum.quia.sim.que.comnihi.tatur,.soluptas.duciliae..Et.aut.audist.offi.ciatur?.Qui.sit.veniatur,.que.delest,.cus. asimaximet.doluptatur?.Quis.aliquaturem..Optatibus.aut.autem..Lenit.pos.dolorrum

Idrættens.Hus.•.Brøndby.Stadion.20.•.DK-2605.Brøndby.•.Bank:.2217.839013333.•.CVR:.1369.3315

Idrættens.Hus.•Brøndby.Stadion.20.•.DK-2605.Brøndby Bank:.2217.839013333.•.CVR:.1369.3315

Forside

Sidehoved og sidefod

23


KREDS info

Diplomer Diplomerne printes på intern printer - på fortrykt papir med den røde kasse i bunden og nettet i venstre top.

DET DANSKE HOLDMESTERSKAB I BADMINTON

KURSUSBEVIS HJÆLPETRÆNER

KASTRUP-MAGLEBY BADMINTONKLUB

KARSTEN J. HANSEN

Ucipietur sita ipsus enimilluptia velitas porerum si consecte vende cusapicto volorum iusan. Dis alisqui oditet optatem nistis aut et modis sequas aut modiaepudi.

Ucipietur sita ipsus enimilluptia velitas porerum si consecte vende cusapicto volorum iusan. Dis alisqui oditet optatem nistis aut et modis sequas aut modiaepudi.

Hans Henrik Fløe Formand

Erik Munk Jensen Kursusleder

Peter Locht Turneringsleder

Logo erstattes af kreds logo

Idrættens Hus • Brøndby Stadion 20 • Dk-2605 Brøndby • Bank: 2217 839013333 • CVR: 1369 3315

Idrættens Hus • Brøndby Stadion 20 • Dk-2605 Brøndby • Bank: 2217 839013333 • CVR: 1369 3315

Badminton Danmark logo

KURSUSBEVIS INTRUKTØRKURSUS 1 LOUISE THASTRUP

Ucipietur sita ipsus enimilluptia velitas porerum si consecte vende cusapicto volorum iusan. Dis alisqui oditet optatem nistis aut et modis sequas aut modiaepudi.

Erik Munk Jensen Kursusleder

Idrættens Hus • Brøndby Stadion 20 • Dk-2605 Brøndby • Bank: 2217 839013333 • CVR: 1369 3315

24


Nåle og æresbeviser Badminton Danmarks æresbevis uddeles ved specielle begivenheder som ærestegn for lang og tro tjeneste og ved opnåelse af grader inden for Badminton Danmarks virke på træner- og dommerfronten. Æresbeviset er altid stemplet med Badminton Danmarks Ærestegn og underskrevet af formanden.

ÆRESMEDLEM BADMINTON DANMARK POUL ERLING CHRISTENSEN

Ucipietur sita ipsus enimilluptia velitas porerum si consecte vende cusapicto volorum iusan. Dis alisqui oditet optatem nistis aut et modis sequas aut modiaepudi.

Hans Henrik Fløe Formand

Idrættens Hus • Brøndby Stadion 20 • Dk-2605 Brøndby • Bank: 2217 839013333 • CVR: 1369 3315

25


KREDS info

Power Point

Logo erstattes af kreds logo

Her indsĂŚttes Badminton Danmark logo

26


Flag På Badminton Danmarks flag bruges logoet på den røde baggrund, hvor også netteksturen bruges vinklet.

27


Stempler Stempler indeholder altid enten fjerbolden eller det fulde navn på forbundet. Det accepteres, at der ikke altid er grafik på stempler. Stempler produceres i rød, så der ikke tages hensyn til, hvor og hvordan de benyttes.

Idrættens Hus • Brøndby Stad ion 20 2605 Brøndby • Tlf. 43 26 26 26

28


KREDS info Som udgangspunkt skal der

Skilte og roll-ups

vĂŚre kreds logo - og meget gerne ogsĂĽ et Badminton Danmark logo.

29


Nyhedsbrev

30


31


Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 Dk-2605 Brøndby CVR: 1369 3315 www.badminton.dk

32

Designmanual - Kredse  

Designmanual for Badminton Danmarks kredse

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you