Festes 10 definitiu

Page 1

S ERRA DE TRAMUNTANA FESTES


PRESENTACIÓ El nostre treball tracta de les festes de la Serra de Tramuntana. Els diferents apartats són: • Festes importants. • Calendari de festes d’Escorca. • Canvis de les festes al llarg del temps.


Festes importants Gener 1.-.Sant Antoni i el dimoni. 2.El pi de Pollença

3 Sant SebastiĂ


Marรง

4.-El davallament de Jesus -Pollenรงa 5.-Setmana Santa.


Maig 6.-Process贸 de Corpus

7.- Moros i cristians-Soller i Pollen莽a


JUNY 8 .-Sant Joan 9.-Sant Pere JULIOL 10.- En honor a la Verge Maria

11.-Desfilada de la Beata.


Agost 12.-Festes de Sant Roc 13.- Mare de DÊu d’agost Septembre

14.-Festes del Rei En Jaume-Calvia

15.-Diada de Mallorca 12de septembre


DESEMBRE 16.-CANT DE LA SIBIL.LA24 de desembre


CALENDARI FESTES ESCORCA ESCORCA Les festes més importants que se celebren a Escorca són: • El 29 i el 30 de març Sa Fira Naturesport. • 10 d`agost Sant Llorenç. • 29 de juny,Sant Pere, patró dels pescadors. • 12 de setembre festa de la verge de Lluc. • 6,7,13,14,20 i 21 de desembre mercat de Nadal. SERRA DE TRAMUNTANA Sa fira industrial i ramadera se celebra dia12 i 13 d’octubre.


Les festes han canviat? Hem trobat que les festes no han canviat perque les coses que hi havia antes tambe hi son a l’actualitat i feien lo que se fa ara per exemple: a sant Antoni no ha canviat perque cada any ho fan igual ,se fa que uns homes se disfrassen de dimonis i asusten a la gent.Els nins juguen mentres que els pares preparen la torrada per menjar sobressada i botifarrons.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.