Säkerhet idag 002

Page 1

002 SÄKERHET IDAG

Säkerhet Idag Mars 2024

INDUSTRINÄT BLIR EXKLUSIV DISTRIBUTÖR FÖR ESLA

EUROPEAN SPECIAL LADDERS I NORDEN

Industrinät påbörjar distribution av spanska Elsas produkter i ett exklusivt avtal för den nordiska marknaden. Esla tillverkar säkra stegar och arbetsplattformar med fokus på kundens specifika behov.

Partnerskapet stärker Industrinäts position som leverantör av säkerhetslösningar och kompletterar befintligt sortiment av fallskyddsklassade nät och installationer. Eslas produkter, som håller höga säkerhetsstandarder enligt EN131 och EN14122,

inkluderar mobila stegar och plattformar med hjul för ökad rörlighet. Dessa möjliggör säkrare och mer effektivt arbete, oavsett om det är inomhus, utomhus eller på ojämnt underlag, och exemplifierar Eslas fokus på anpassningsbara lösningar för kunder.

“Eslas innovativa produkter utgör en utmärkt komplettering till vårt sortiment och möjliggör säkrare arbete på höjd för våra kunder i Norden”, säger Daniel Olsson, VD för Industrinät. “Vi är stolta över att kunna erbjuda Eslas högkvalitativa produkter och ser fram emot att introducera dem på den nordiska marknaden.”

För ytterligare information om Eslas produkter: Besök www.industrinat.se eller www.esla.eu.

Säkerhet Idag Maj 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS

FALLSKYDDSNÄT, TRAPPSTEGAR & STEGAR

MED PLATTFORM FRÅN INDUSTRINÄT

INDUSTRINÄT ERBJUDER MÅTTANPASSADE

SKYDDSNÄT, ARBETSPLATTFORMAR SAMT TILLBEHÖR

MED ELLER UTAN INSTALLATION.

Våra produkter inkluderar specialanpassade nät, utformade för att möta era specifika behov, komplett med professionellt påsydda avslutningskanter. Vår expertis sträcker sig även till tjänster som installation och besiktning, för att säkerställa att allt fungerar felfritt. Industrinät - Ett företag som räddar liv och förhindrar olyckor

info@industrinat.se / Phone: +46 31 7884512 / https://industrinat.se/

Klicka för att kolla in våra övriga magasin!

Nr 002/2024

Utgivare: Säkerhet Idag ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710

Redaktion: Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se

Art Director: Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se

Marknad: Försäljningschef Lisa Hofberg, lisa.hogberg@storkom.se

Försäljning: Benjamin Jonsson, benjamin.jonsson@storkom.se

Kontakta oss:

Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna. Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll. Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material. Tidningen får citeras med angivande av källa.

Verisure lanserar en ny tjänst för att öka kunskapen och medvetenhet vid skarpa brandhändelser. Nu har hela familjen möjlighet att på ett realistiskt sätt träna brandsituationer hemma för ökad trygghet och säkerhet.

Undersökningen Svenskarna & Trygghet visar att bara varannan förälder har pratat med sina barn om hur de ska agera vid brand hemma.

Många känner sig osäkra på vad som händer vid en skarp brandsituation och hur man ska agera. Möjligheten att träna inför en skarp situation kan göra stor skillnad vid en eventuell brand.

Verisure har därför tagit fram den unika funktionen Brandövning i Verisures App för att öka tryggheten och höja kunskapsnivån för hela familjen.

Via Verisure Appen kan man nu få tips på vad som är viktigt att tänka på vid brand, information om hur larmcentralen agerar i en skarp situation samt möjlighet att på ett realistiskt sätt simulera en brandövning hemma.

– Alla vet att övning ger färdighet och att öva hur man hanterar en brandsituation i hemmet kan göra skillnad på liv och död. Den nya funktionen i vår app stärker vårt erbjudande inom området brandsäkerhet samtidigt som vi erbjuder våra kunder flera verktyg att använda för att hantera en skarp brandsituation, säger Erik Ireståhl, chef kund- och produkterbjudande, Verisure Sverige.

Undersökningen Svenskarna & Trygghet visar att en majoritet av svenskarna uppger att de vet hur de ska agera vid en brand i hemmet, men bara hälften av de som är föräldrar uppger att de pratat med sina barn om hur de ska agera vid brand.

Mer än hälften tror heller inte att deras barn vet vad de ska göra om det börjar brinna.

– Att prata om vad som sker vid en brand innebär större möjlighet för alla familjemedlemmar att agera på ett sätt som underlättar och säkerställer att situationen hanteras på bästa sätt. Alla ska veta hur brandlarmet låter, vart man ska bege sig och vem man ska kontakta. Vi rekommenderar att hela familjen tar sig tid att prata om brand och genomför brandövningar minst en gång per år, säger Clas Starwing, Trygghetsexpert på Verisure Sverige.

FRAMTIDENS CYBERSÄKERHET BYGGER PÅ PLATTFORMISERING

TEXT: Åsa Edner, Sverigechef på Palo Alto Networks

Det är inte ovanligt med verksamheter som använder över trettio olika säkerhetsprodukter. Att det är en svår och otacksam uppgift att få dem att fungera tillsammans ger sig själv. I en bättre värld är detta leverantörernas jobb.

Säkerhetsansvariga står idag inför en komplex hotbild med aktörer som agerar allt snabbare. Det är dags för ett paradigmskifte. Tiden är mogen för plattformisering.

VAD KRÄVS AV EN SÄKERHETSPLATTFORM?

Plattform är ett vanligt begrepp i IT-sammanhang, men också ett ord som kan missbrukas. I det enklaste – och sämsta fallet består ”plattformen” av ett antal produkter som paketeras för att få ned priset.

Resultatet kan ändå bli en väldigt spretig lösning. Men för att få en plattform räcker det inte att köpa flera säkerhetsprodukter med samma varumärke – om delarna inte är integrerade och kan samverka effektivt.

I ordets rätta mening handlar en plattform om avancerad integration av produkter och funktioner, så att de enkelt kan dela data och även hanteras gemensamt.

En plattform blir på så vis mer heltäckande och mycket mer användbar än summan av dess delar.

De flesta är nog överens om att automatisering med hjälp av AI har en självklar roll i framtidens säkerhetslösningar. Data är i sin tur nyckeln till att göra AI riktigt användbart. En gemensam databas blir därför en självklar del av varje säkerhetsplattform.

KONSOLIDERING ÄR EN ANNAN SAK

Det är också viktigt att skilja mellan plattformisering och konsolidering. Konsolidering har som regel att göra med besparingsåtgärder, där man slår ihop funktioner och exempelvis ersätter flera system med ett enda.

Ett annat motiv för konsolidering kan vara att minska antalet leverantörer.

Dessa fördelar kan man få med en ”äkta” plattform också, men skillnaden är att den även tillför värde. Den främsta drivkraften för att skaffa en plattform för cybersäkerhet är att den möjliggör förbättringar av både säkerheten och verksamheten, med potential att utvecklas minst lika snabbt som hotbilden.

SE TILL HELHETEN

Vad är det som bromsar utvecklingen av säkerhetsplattformar?

Ni vill ha en lösning där alla delar håller högsta klass. Plattformar kan misstänkas för att ha svaga punkter där det finns bättre alternativ i form av en spjutspetsprodukt.

Återigen gäller det att se till helheten, för integration handlar också om att möjliggöra nya funktioner och nå resultat.

Som bäst blir plattformen när den hjälper oss att lösa svåra problem på smarta sätt som vore omöjliga med fristående produkter.

Det är både svårt och dyrt att integrera säkerhetsprodukter.

En leverantör som lyckas med det tillför därför mycket värde då ni som kund slipper det svåra och slitsamma jobbet med systemintegration.

Och integration är faktiskt bara början.

När utgångspunkten är att det redan finns en pålitlig integrerad plattform växer utvecklingspotentialen och ni har något att bygga på inför framtiden.

Säkerhet Idag 8 Maj 2024

CYBERANGREPP MED USB-MINNEN ETT NYGAMMALT HOT

Attacker som använder AI, deepfake och avancerad ransomware gör att det är lätt att glömma gamla beprövade metoder.

Det gäller särskilt som oförsiktiga anställda ofta är det största hotet mot företag. En medhavd USB-sticka med skadlig kod som ansluts till en av företagets enheter kan snabbt få förödande konsekvenser.

USB-enheter fungerar utmärkt för att sprida skadlig programvara i organisationer som annars är mycket säkra. Om rätt försvar inte finns på plats och blockerar anslutningen eller automatiskt skannar USB-enheten kan intrånget vara ett faktum.

MINDRE FÖRETAG SÄRSKILT UTSATTA

Många verksamheter, särskilt mindre företag, är beroende av USB-enheter. De är små, billiga och bärbara vilket gör dem användbara när man ska lagra eller överföra filer från en enhet till en annan.

Om skadlig kod från en USB-sticka sprids till en enhet kan den lätt spridas i nätverket inklusive de USB som är anslutna till nätverkets datorer. På så vis fortsätter den skadliga cykeln.

– Bara för att det dyker upp nya mer avancerade cyberhot försvinner inte de gamla. När de inte uppmärksammas lika mycket kan det uppfattas som att de inte längre utgör ett hot. Det är ett farligt sätt att släppa garden vilket nu utnyttjas av cyberkriminella. Att pandemin är över har också inneburit att medarbetare åter är mer mobila och har större användning för USB-enheter, säger Peter Graymon, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

TRE TIPS FÖR ATT MINSKA RISKEN MED USB-ENHETER:

Anslut inte en okänd USB-enhet till din dator. Om du har en USBsticka som du vill använda, ge den till lämpliga kollegor (IT- eller säkerhetsavdelning). Koppla aldrig in den till din dator för att se innehållet eller för att försöka identifiera ägaren.

Om en dator behöver USB-åtkomst, tillåt det bara för specifika USB-enheter (inte alla). Använd programvara för skydd av slutpunkter och aktivera automatisk genomsökning av externa enheter vid anslutning för att säkerställa att det inte finns några skadliga filer.

För att helt eliminera risken, lås USB-åtkomst för datorer i din organisation. Det kan i allmänhet göras genom att använda gruppolicy eller företagets säkerhetsplattform.

Säkerhet Idag 9 Maj 2024
“Ett eftersatt underhåll av den fysiska anläggningen kan skapa stora säkerhetsrisker“
hedasecurity.se service@hedasecurity.se 010 - 263 80 00
Experter på Service & Säkerhet Creating a safe community

FLER KÄNNER SIG TRYGGARE

DÄR DET FINNS

KAMERAÖVERVAKNING

En klar majoritet av svenskarna känner en ökad trygghet på platser utrustade med kameraövervakning. Det visar undersökningen Svenskarna & Trygghet genomförd av Novus på uppdrag av Verisure.

Nästan åtta av tio svenskar (79 procent) uttrycker att de håller helt eller delvis med om påståendet “Jag känner mig tryggare på platser där jag vet att det finns kameraövervakning”.

Många är även positiva till kameraövervakning med ansiktsigenkänning, men det är stora skillnader i åldersgrupper.

Undersökningen visar också att nästan nio av tio (88 procent) instämmer helt eller delvis i att kameraövervakning på allmänna platser är positivt. Det är främst i åldrarna 40 år och uppåt som man är mest positiv.

I åldersgruppen 25–39 år är det något färre, 80 procent, som är helt eller delvis positiva.

– Data från undersökningen pekar på en stark samhällstrend där kameraövervakning uppfattas som en viktig del i att öka den allmänna tryggheten och säkerheten i offentliga miljöer. Just nu sker det en snabb utveckling inom kamera-området för att höja kvalitén på bilder, stärka integriteten och addera möjligheten till automation, säger Clas Starwing, Trygghetsexpert på Verisure Sverige.

I den pågående samhällsdebatten har även kameraövervakning med ansiktsigenkänning diskuterats.

Här är det något färre som är positiva - 7 av 10 är helt eller delvis positiva till kameraövervakning med ansiktsigenkänning.

Trots att en majoritet är positiva går det att utläsa stora skillnader i åldrarna. I åldersgruppen 25-39 år är det endast 18 procent som instämmer helt i att det vore bra med kameraövervakning med ansiktsigenkänning medan motsvarande siffra i åldersgruppen 50-65 år är 40 procent.

– Denna variation i uppfattning understryker betydelsen av en balanserad och informerad dialog kring säkerhetsteknologier och deras användning i vår omgivning. Det är viktigt att balansera för- och nackdelar och se till att gå fram i en takt som gynnar brottsbekämpningen och samtidigt stärker tryggheten för alla, säger Clas Starwing, Trygghetsexpert på Verisure Sverige.

Det framgår i undersökningen att personer boende i hyreslägenheter eller högutbildade tenderar att vara mer skeptiska till övervakning med ansiktsigenkänning.

ATT INVESTERA I CYBERRESILIENS

Men vad är skillnaden mellan cyberresiliens och cybersäkerhet?

Cybersäkerhet fokuserar främst på att förebygga, upptäcka och mildra cyberhot och -attacker.

Huvudmålet med cybersäkerhet är att skapa en robust försvarsmekanism för att minska sannolikheten för cyberincidenter och skydda mot kända hot.

Cyberresiliens är ett bredare begrepp som inte bara omfattar förebyggande av cyberincidenter utan också förmågan att anpassa, återhämta sig och fortsätta verksamheten trots cyberstörningar eller incidenter.

Det primära målet med cyberresiliens är att säkerställa att en organisation kan fortsätta sin kritiska verksamhet och att inverkan på dess övergripande affärsmål minimeras även när organisationen står inför cyberstörningar.

En cyberresiliensstrategi innebär ett övergripande tillvägagångssätt för att förbereda sig för och reagera på cyberhot och incidenter.

RISKBEDÖMNING:

Att förstå organisationens unika cyberrisker är grunden för en cyberresiliensstrategi. Detta inkluderar att identifiera kritiska tillgångar, sårbarheter och potentiella hot. Att göra en riskbedömning hjälper till att prioritera var man ska allokera resurser för skydd och återhämtning.

INCIDENTRESPONSPLAN:

En incidentresponsplan beskriver de procedurer och åtgärder som ska vidtas i händelse av en cyberincident. Det bör innehålla tydliga roller och ansvar, kommunikationsplaner och steg för att begränsa, mildra och eliminera hotet.

BUSINESS CONTINUITY PLAN (BCP):

En affärskontinuitetsplan fokuserar på att upprätthålla väsentlig affärsverksamhet under och efter en cyberincident. Det inkluderar strategier för att hålla kritiska funktioner i drift, även om vissa system eller data äventyras.

DISASTER RECOVERY PLAN (DRP):

En katastrofåterställningsplan beskriver stegen för att återställa IT-system och data till normalt fungerande tillstånd efter en cyberincident. Detta inkluderar säkerhetskopiering av data, systemåterställningsprocedurer och alternativa infrastrukturarrangemang.

PERSONALUTBILDNING OCH MEDVETENHET:

Anställda spelar en avgörande roll för cyberresiliens. Utbildningsprogram och informationskampanjer hjälper personalen att känna igen hot som nätfiske och förstå sitt ansvar för att skydda organisationens digitala tillgångar.

KONTINUERLIG ÖVERVAKNING OCH HOTINTELLIGENS:

Proaktiv övervakning av nätverket och systemen kan hjälpa till att identifiera misstänkta aktiviteter eller sårbarheter. Hotintelligensverktyg ger information om nya hot och hjälper organisationer att ligga steget före angripare.

LEVERANTÖRS- OCH TREDJEPARTSRISKHANTERING:

Organisationer bör bedöma och hantera cyberriskerna förknippade med tredjepartsleverantörer, partners och leverantörer, eftersom deras sårbarheter kan påverka din egen motståndskraft.

ENGAGEMANG FRÅN LEDNING OCH STYRELSE:

Säkerställ att den högsta ledningen och styrelsen är aktivt i nvolverade i och medvetna om organisationens strategi för cyberresiliens.

Säkerhet Idag 14 Maj 2024

STÄRKT FÖRSVARSFÖRMÅGA KRÄVS

ÄVEN PÅ ENERGIOMRÅDET

Försvarsberedningen lämnade den 26 april sin rapport ”Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad” till försvarsministern Pål Jonson och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Rapporten konstaterar att Sverige står inför ett historiskt totalförsvarsbeslut. Inriktningen av det militära försvaret och utformningen av totalförsvarets ekonomi består av upprustning i det militära och civila försvaret som tillsammans är totalförsvaret.

Energiföretagen välkomnar försvarsberedningens rapport ”Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad” (Ds 2024:6) som lyfter frågan om att återskapa en modern motsvarighet till det tidigare driftvärnet för skydd och bevakning av samhällsviktig infrastruktur.

Energiföretagen vill lyfta fram tre åtgärder som inte nämns i rapporten men som kommer att vara avgörande i det fortsatta arbetet för att säkerställa ett fungerande energisystem:

1. SVERIGE

BEHÖVER ÅTERINFÖRA ETT STARKT DRIFTVÄRN

Under kalla kriget fram till år 2005 fanns ett driftvärn. En del av hemvärnet var dedikerad till att försvara viktiga anläggningar inom bland annat infrastruktur och energiförsörjning. Redan försvarsberedningens tidigare rapport ”Kraftsamling” föreslog ett återinförande av en organisation liknande driftvärnet. Detta har aktualiserats av flera myndigheter och föreslås i rapporten

att utredas vidare.

2. SVERIGE BEHÖVER UPPRÄTTA EN REPARATIONSBEREDSKAP FÖR ENERGISEKTORN

Tillgång på energi är helt avgörande för att våra viktigaste samhällsfunktioner ska upprätthållas över tid. För att säkerställa leveranssäkerhet, robusthet och motståndskraft i energisystemet – också vid kris och krig – är prioritering av civilplikt för energiberedskap och behovet av lagerhållning avgörande. Detta tas delvis upp i försvarsberedningens rapport som pekar på behovet att beredskap för det militära försvaret.

3. Ö-DRIFT SKA FUNGERA I HELA LANDET

När den nationella återuppbyggnaden vid eventuellt avbrott blir långvarig är ö-drift aktuellt, vilket kräver stora och kostsamma åtgärder. Det är därför viktigt med en tydlig prioritering så att tid och resurser läggs på de områden där behoven är störst.

FINANSIERING BEHÖVER SÄKERSTÄLLAS

Alla tre nämnda områden kräver statlig långsiktig finansiering för att genomföra och bygga upp förmågor i hela landet.

Genom regeringens energipolitiska proposition har ett nytt leveranssäkerhetsmål för energisystemet föreslagits. Detta är åtgärder som behöver tas fram, beslutas och finansieras. Finansiering för att säkerställa försörjningstryggheten bör täckas av statliga garantier och avtal.

Säkerhet Idag 15 Maj 2024

ÖVERSVÄMNING AV NÄTSKRÄP EN OSYNLIG UTMANING FÖR SAMHÄLLET

Det pågår en översvämning av elektroniskt skräp, som stör ledningsnätets infrastruktur. I värsta fall kan detta påverka kritiska branscher som sjukvården, industrin och försvaret.

Kunskapen behöver bli större, menar Karlstadsföretaget KAMIC som delar med sig av samhällsviktig information om EMC.

Elektromagnetisk kompatibilitet, EMC, är förmågan hos elektroniska

komponenter, anläggningar och system att fungera tillsammans utan att orsaka eller bli påverkade av elektromagnetiska störningar i deras normala miljö. Ett exempel – våra mobiltelefoner och smarta bilar måste fungera utan att störa radiokommunikationen på närliggande flygplatser eller den uppkopplade utrustningen på sjukhusen.

I dag innehåller många elektroniska produkter komponenter som kan orsaka störningar i ledningsnätet*. Det skapas nätskräp som påverkar allt från kablar till sensorer och styrsystem, vilket i sin tur kan äventyra ledningsnätets prestanda och pålitlighet.

Säkerhet Idag Maj 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS

Torbjörn Jansson, sakkunnig inom EMC-frågor hos KAMIC, förklarar:

– Ledningsnätets infrastruktur får löpande fler anslutna anläggningar som påverkar både nätets kvalitet och effekt. Förändringar i spänning som spikar, dippar, transienter och övertoner förekommer allt oftare, och det beror inte sällan på nätets uppbyggnad, anslutna produkter samt ökade anslutningsgrad, totalt sett.

FÖRKORTAR ELEKTRONIKENS LIVSLÄNGD

Laddstolpar, solcellsanläggningar och liknande installationer som omvandlar likström till växelström samt frekvensstyrningar, orsakar det som kallas övertoner. Övertoner innebär att elnätet belastas med mer eller mindre än det normala, 50Hz. Detta kan, i sämsta fall, resultera i kortslutning eller brand.

– Forskning har visat att övertonsproblematiken även kan förkorta livslängden på elektronik mellan 25–30 procent, samt att kablar behöver överdimensioneras. Ett stort hållbarhetsproblem på sikt då elektronik måste bytas ut i förtid, menar Jörgen Persson, projektingenjör i skärmningsteknik.

JOBBAR MED SKÄRMNINGSTEKNIK

För att skydda samhällskritiska installationer här och nu krävs kunskap om EMC samt effektiv skärmningsteknik. Det kan till exempel handla om specialkonstruerade rum med avancerade filter som stänger ute nätstörningarna. KAMIC har lång erfarenhet och stor kunskap om tekniken.

– I dag används detta främst av Försvarsmakten och myndigheter, men vi ser att även företag som jobbar med känslig och kritisk information bör se över sitt skydd mot intrång och

elektromagnetiska fält, säger Jonas Eriksson, affärsområdeschef, KAMIC Skärmningsteknik.

Det är förstås viktigt att också gå till botten med problemet – att minska översvämningen av elektroniskt skräp är helt nödvändigt. Tillverkare behöver utveckla produkter som är EMC-kompatibla.

– Genom att anamma hållbara EMC-lösningar kan vi tillsammans säkerställa att våra ledningsnät blir mer robusta och tillförlitliga så att vår elektronik blir mer hållbar, i en tid av ökad elektronisk konsumtion, avslutar Jonas Eriksson.

LÄNK DIGITAL

Lär dig mer om EMC och riskerna med nätskräp här.

LÄNK PRINT

Läs mer på: www.kamic.se

Besök oss på: www.linkedin.com/company/kamic-installation-ab

Följ oss på Instagram: @kamicinstallation

Kontakta oss på: emc@kamic.se

Säkerhet Idag Maj 2024 - DETTA ÄR EN ANNONS

8 AV 10 FÖRETAGSLEDARE OROAS ÖVER ATT GÄNGKRIMINALITETEN SKA FÖRSÄMRA BILDEN AV SVERIGE INTERNATIONELLT

Dessutom uppger 5 av 10 företag att den pågående våldsutvecklingen påverkar huvudstadsregionens attraktivitet och därmed gör det svårare att locka till sig kompetens.

Det visar siffror från Stockholms Handelskammares senaste undersökning, Status Sthlm, där fler än 400 företagsledare från Stockholms och Uppsala län tillfrågats.

I undersökningen, som genomförs i samarbete med Demoskop, svarar 81 procent av företagen att de är oroliga över att Sverigebilden utomlands kommer att försämras mot bakgrund av gängkriminaliteten och brottsutvecklingen.

Siffrorna är en nedgång på nio procentenheter från den tidigare mätningen i Status Sthlm som publicerades i oktober 2023.

– Det är allvarligt att företagen fortfarande är oroliga över brottsutvecklingen. Även om siffrorna nu är något mindre alarmerande kan vi tyvärr inte se någon stor nedgång i företagens oro sedan i höstas, då pessimismen kring Sverigebilden låg på en historiskt hög nivå. Sedan undersökningen genomfördes har det dessutom inträffat nya uppmärksammade våldsdåd, vilket skulle kunna innebära att siffrorna idag är ännu högre, säger Fredrik Erfelt, biträdande näringspolitisk chef och expert på trygghets- och säkerhetsfrågor.

Företagarna fortsätter också att oroa sig för sin kompetensförsörjning i spåren av de våldsdåd som regelbundet drabbar Stockholm.

Hälften av företagsledarna uppger att de är oroliga för sin förmåga att rekrytera personal om inte utvecklingen kan vändas.

Och av de tillfrågade anser hela 76 procent att brottsligheten har en direkt påverkan på näringslivets framtida attraktionskraft och tillväxt.

– Att företagen spår att gängbrottsligheten kan leda till en minskad tillväxt och drabba attraktionskraften i huvudstadsregionen är en direkt signal till ansvariga myndigheter. Handelskammaren har länge eftersökt ett samarbete mellan det offentliga och det privata. Staten ansvarar för att komma till bukt med samhällsutvecklingen men näringslivet måste bli en integrerad del i processen om vi på allvar ska kunna mota tillbaka den organiserade brottsligheten, säger Fredrik Erfelt, Stockholms Handelskammares expert på trygghetsoch säkerhetsfrågor.

BRAND I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS HUS – VAD SÄGER LAGEN?

Tänk dig att det börjar brinna i din lägenhet eller på vinden i bostadsrättsföreningens hus. Det första som ska göras är givetvis att tillkalla hjälp, men vad händer när branden är släckt?

Vad ansvarar bostadsrättsföreningen för och vad har bostadsrättshavare för ansvar? Om branden är anlagd – vad händer med grannen som orsakat branden?

UNDERHÅLLS- OCH REPARATIONSANSVAR

Det kan finnas många olika orsaker till att en brand uppstår i ett flerfamiljshus. Det kan handla om rena olyckshändelser, den mänskliga faktorn, vårdslöshet eller att branden är anlagd. Många brandskador kan också undvikas genom löpande underhållsåtgärder.

Enligt HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar är det bostadsrättshavaren som ansvarar för att lägenheten är i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren bland annat ansvarar för underhållet och reparationen av eldstäder och braskaminer. Bostadsrättshavaren har även ansvar för brandvarnare, säkringsskåp, samtliga elledningar i lägenheten samt brytare, eluttag och fasta armaturer.

I normalstadgarna framgår det att bostadsrättsföreningen

ansvarar för bland annat ledningar för gas och elektricitet om bostadsrättsföreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet – i dagligt tal stamledningar. Därtill kommer underhålls- och reparationsansvar för rökgångar, med undantag för rökgångar i kakelugnar.

ANSVAR FÖR ÅTERSTÄLLANDE EFTER BRAND

Efter en brand kan det vara överväldigande att hantera reparationer och återställande av skador. Utgångspunkten är att bostadsrättsföreningen ansvarar för återställandet av såväl lägenhet som allmänt utrymme efter en brandskada.

Om brand uppstår i en lägenhet ansvarar bostadsrättshavaren för reparationen om brandskadan uppkommit genom bostadsrättshavarens egen vårdslöshet eller försummelse.

Bostadsrättshavaren ansvarar även för reparation av brandskada om det skulle vara en gäst eller någon annan som hör till hushållet som genom vårdslöshet eller försummelse orsakat branden.

Däremot ansvarar bostadsrättshavaren inte för den som levererar beställda varor i lägenheten eller som oombedd söker upp bostadsrättshavaren.

För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock bostadsrättshavaren ansvarig endast om hen brustit i omsorg och tillsyn.

Säkerhet Idag 20 Maj 2024

HOUSEGARD PRESENTERAR LUMA: SERIEKOPPLAD

BRANDVARNARE OCH HUB

Housegard introducerar nu sin nya produktserie Luma. Produktserien består av Luma Brandvarnare med inbyggt 10-årsbatteri, samt tillhörande WiFi-Hub som ökar kontrollen och säkerheten i hemmet.

LUMA BRANDVARNARE

Nu lanserar Housegard Luma Brandvarnare, en seriekopplingsbar brandvarnare som går att koppla samman med upp till 40 enheter. Larmar en, larmar alla – på så vis blir man varnad för brand oavsett var i hemmet man befinner sig när en eventuell brand bryter ut.

ENKEL MONTERING ÖKAR SÄKERHETEN

Att installationen ska vara enkel och snabb är viktigt då det bidrar till att fler faktiskt monterar brandvarnaren i taket där den gör som allra bäst nytta och förhindrar att den blir liggande någon annanstans i hemmet.

Därför är Luma Brandvarnare utrustad med 3M-tejp som gör att man slipper använda sig av verktyg för att installera den, samtidigt som man slipper borrhål i taket.

– Vid en brand är varje sekund viktig. Därför ska alla brandvarnare vara monterade i taket där de detekterar rök allra snabbast eftersom brandrök stiger uppåt. Med 3M-tejpen går installationen endast på några sekunder, vilket förhoppningsvis gör att fler monterar brandvarnaren i taket direkt, säger Filip Sahlberg,Produktchef GPBM Nordic.

Luma inkluderar även ett batteri som håller lika länge som brandvarnarens livslängd, 10 år.

Det innebär att när varnaren väl sitter på plats kan den sitta där i hela 10 år innan det är dags att byta ut den mot en ny, utan att man behöver fundera på batteribyten. Det blir också en extra säkerhetsåtgärd.

HÅLL KOLL PÅ BRANDVARNARNA MED LUMA HUB

Med Luma-hubben kan man smidigt koppla ihop sina Lumabrandvarnare med sin smartphone och alltid hålla koll på dem - även när man inte är hemma.

Det är även möjligt att testa och pausa varnarna via appen samt se information om aktuell batterinivå. På så sätt ökar man både kontrollen och säkerheten i hemmet eller fritidsboendet.

Housegard Luma finns tillgänglig från april 2024.Rekommenderat pris är 599 kr för brandvarnaren i 2-pack och 499 kr för Luma Hub.

Säkerhet Idag 21 Maj 2024
Aspirerande rökdetektorsystemet ASD - Bland de mest tillförlitliga systemet på marknaden för tidig upptäckt av brand. Svensk Byggtidning 190x125.indd 1 2024-03-15 12:56:52
För mer information: www.securifire.se Mail: sakerhet@elektroskandia.se

SECURITAS lägger grunden

för ett bra säkerhetsarbete

Nästan alla eldsvådor startar som små bränder och därför är det viktigt att upptäcka dem snabbt för att kunna förhindra spridning. Med ett automatiskt brandlarmsystem kan en brand snabbt detekteras.

NÄR EN BRAND har detekterats är det viktigt att agera snabbt, antingen genom en utbildad person med rätt släckutrustning eller ett släcksystem.

Securitas stöttar sina kunder på byggarbetsplatser och ser fram emot att jobba med dem för att uppnå en högre nivå av säkerhet och minska olyckor.

Securitas ser en ökad medvetenhet om bränder i olika verksamheter och levererar helhetslösningar inom teknik och rådgivning. Företagets kunder vill ha rätt nivå av brandskydd i sina byggprojekt för att hantera de risker som finns.

För att minska sannolikheten och minimera skadorna av en brand är ett förebyggande arbete som bedrivs systematiskt grunden för ett bra säkerhetsarbete.

Fastighetsägare och verksamhetsutövare är ansvariga för det systematiska brandskyddsarbetet och bör tänka på tre skeden; före- under- och efter en händelse.

Självklart bör mycket fokus ligga på det första skedet. Att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i förebyggande syfte kommer alltid att minska sannolikheten för en större skada.

I det systematiska brandskyddsarbetet finns en organisation med rätt kompetens som utför kontroller av teknisk utrustning.

Idag hanterar Securitas säkerhet från ax till limpa och stöttar kunderna med en helhetslösning av brandskydd.

– Vi levererar brandsäkerhet till byggsektorn inom hela spannet, från mobila- och tillfälliga brandlarm, via utbildningar inom brandfarliga heta arbeten, brandlarmslösningar, släckutrustning, förenklad utrymningsdimensionering och utbildning inom HLR, till rådgivning inom det systematiska brandskyddsarbetet, säger Ulf Laurin, affärsområdeschef för Brand och räddning på Securitas.

Securitas har en hög kompetens och

Före skedet

Att ha en fungerande hantering av avvikelser och incidenter som skulle kunna leda till en olycka, är centralt för att minska riskerna och upptäcka en brand i ett tidigt skede.

Brandlarm och andra tekniska lösningar är viktiga verktyg i detta skede. En brand börjar nästan alltid som en liten eld, relativt lätt att släcka. Att tidigt installera ett fungerande brandlarm och till det koppla åtgärder, bör inte underskattas.

Under skedet

Om en brand ändå utvecklas är det viktigt att agera med rätt verktyg och kompetens.

Rätt fungerande släckutrustning i kombination med att fler resurser är på väg till olycksplatsen, är av yttersta vikt.

Att personalen agerar rätt i varje tänkt scenario räddar liv, egendom och miljö.

Genom att agera rätt i ett tidigt skede blir konsekvenserna mindre och den dagliga verksamheten kan efter utvärdering och rapportering fortgå.

Efter skedet

En brand får ofta tråkiga följder; avbrott i produktionen, en förlust av egendom och i värsta fall skador på personalen.

Det är viktigt just att man vid varje incident utvärderar och lär sig av händelserna för att minimera sannolikheten för att olyckan ska ske igen.

ett tydligt koncept för kundernas bästa.

– Vår högsta prioritet är att våra kunder kan bedriva en säker och avbrottsfri verksamhet i sin vardag oavsett om de bedriver en byggarbetsplats, en industri, handel eller ett kontor. Vi har en lokal närvaro och en nationell organisation med kompetens och erfarenhet inom brand och räddning, som kan hjälpa till så de kan fortsätta fokusera på sin kärnverksamhet, avslutar Ulf Laurin.

78 Svensk Byggtidning DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV SECURITAS
www.securitas.se

/IVECO´S NYA SÄKERHETSSYSTEM RÄDDAR LIV

EU:s uppdaterade lagkrav i den allmänna säkerhetsförordningen (GSR*) träder i kraft den 7 juli 2024 och förväntas enligt EU rädda mer än 25 000 liv och undvika 140 000 olyckor fram till år 2038.

IVECO:s hela modellprogram uppfyller alla dessa krav och erbjuder ett mycket bättre skydd för fotgängare, cyklister och förare. De nya säkerhetsfunktionerna kommer att hjälpa förarna att undvika farliga situationer och därigenom minska risken för olyckor och rädda liv.

Jörgen Andreassen, som har varit anställd på IVECO i 38 år och är företagets mest erfarna testchaufför i hela Europa, välkomnar de nya säkerhetsåtgärderna:

– IVECO har alltid haft ett stort fokus på säkerhet, och de många nya funktionerna kommer verkligen att göra skillnad för säkerheten och bidra till att undvika olyckor och rädda liv, säger han.

IVECO Way-serien har nu fått avancerade körassistanssystem på nivå 2, vilket representerar ett stort steg framåt för både säkerhet och körkomfort.

De mest avancerade förarassistanssystemen kan hjälpa föraren med både längsgående placering och riktningskontroll under långa körningar.

Highway Assist hjälper föraren att hålla fordonet mitt i körfältet genom att upptäcka och korrigera avvikelser från körriktningen med hjälp av kameror, Active Steering och Capacitative Handsoff Detection.

Den adaptiva farthållaren med Stop&Go ser till att bilen håller en jämn hastighet och ett säkert avstånd till fordonet framför, och den kan även stanna och starta om bilen i trafikstockningar.

– Det är väldigt bra för våra kunder att IVECO lanserar ett heltäckande säkerhetspaket för hela IVECO´s modellprogram, vilket inkluderar informationssystem för döda vinkeln och oskyddade trafikanter, trötthetsvarnare, intelligent fartassistans och alkolås, säger Jörgen Andreassen.

Utöver dessa avancerade säkerhetsfunktioner har IVECO även uppgraderat den professionella säkerhetsrapporten och integrerat röstassistenten IVECO Driver Pal i infotainmentsystemet.

Detta gör det möjligt för föraren att styra olika funktioner med sin egen röst, vilket ökar användarvänligheten och minskar risken för distraherad körning.

ÅKERSTRÖMS BJÖRBO OCH OVAKO KONCERNEN I SVERIGE INGÅR STRATEGISKT PARTNERSKAP FÖR EN SÄKRARE ARBETSMILJÖ

Åkerströms, som i över 60 år utvecklat högteknologiska radiostyrningslösningar för industrin, och Ovako Sweden – ett av Nordens ledande industriföretag, har genom ett licensavtal förenats för att främja en säkrare arbetsmiljö.

Syftet är att säkra manuella processer kring tunga lyft genom Åkerströms SAAS-tjänst Access_Ctrl. Samarbetet representerar en gemensam vision och ett åtagande att gynna långsiktig hållbarhet.

Hans Åkerblom, VD för Åkerströms, understryker betydelsen av att skapa en trygg arbetsmiljö och minimera risken för produktionsstopp:

– Genom att effektivisera säkerhetsfunktioner som daglig tillsyn och behörighetsstyrning, samt att på sikt prognostisera underhåll och service för anslutna enheter, tar vi ett avgörande steg mot säkrare verksamheter inom industrin. Licensavtalet mellan oss och Ovako koncernens bolag i Sverige innebär inte bara ett gemensamt åtagande för säkerhet, utan också en klar vision om att driva branschutvecklingen i en ansvarsfull riktning.

Phetra Ericsson, EVP Group HR, Communication & EHS för Ovako:

– Tjänsten som erbjuds våra bolag och anläggningar i Sverige syftar till att säkerställa ett systematiskt sätt att öka personsäkerheten för tunga lyft. Efter framgångsrika testinstallationer finns nu möjligheten att utöka med fler anslutningar i Hofors, Hällefors, Smedjebacken, Boxholm och Hallstahammar. Vi ser fram emot att ytterligare förbättra vår personsäkerhet och skapa en ännu tryggare arbetsplats för våra medarbetare.

– Vanligtvis undertecknas stora avtal med pompa och ståt, men detta avtal markerades av en enkel ceremoni på väg till kontoret i Borlänge, vid Stora Skedvi kyrka tidigt på morgonen berättar Hans. Det var en ödmjuk start på ett viktigt partnerskap. Ett partnerskap som inte bara handlar om affärer, utan också om trygghet för varje individ som arbetar för våra kunder.

LB9 BRANDSLÄCKARE

Presto Group, Europas ledande leverantör av brandsäkerhet, första hjälpen och säkerhetsutbildningar, meddelar att de nått framgångsrika testresultat för LB9 brandsläckare, vilket innebär ett betydande framsteg i hanteringen av litiumjonbatterier.

Antal bränder där litiumjonbatterier är inblandade har ökat med 42 procent under de senaste fem åren, enbart i Sverige, vilket gör att det framgångsrika NTA 8133 resultatet spelar en viktig roll för att bekämpa detta växande säkerhetsproblem.

Prestos team av brandsäkerhetsexperter har, genom omfattande forskning och rigorösa undersökningar inom batterikemi och brandbeteenden, identifierat ett effektivt sätt att släcka bränderna.

Lösningen är att kyla battericellerna för att förhindra termisk rusning (överhettning) och samtidigt skydda omgivande material.

– Vi påbörjade en resa för att bättre förstå komplexiteten och dynamiken kopplade till litiumjonbatterier, eftersom de traditionella metoderna var ineffektiva. Vårt innovationsteam har arbetat oförtrutet med att utveckla en effektiv lösning som adresserar de unika utmaningar som dessa bränder utgör och vi är mycket stolta över de fantastiska resultaten, säger Göran Hult, R&D Manager på Presto Group.

LB9 brandsläckaren är utrustad med ett högeffektivt släckmedel med låg ytspänning, vilket gör att det kan tränga igenom material mer effektivt.

Genom att fokusera på att kyla battericellerna och förhindra spridning mellan celler, säkerställer LB9 fullständig släckning av litiumjonbatteribränder.

Den utdragna tömningstiden och förmågan att släcka omgivande material, gör LB9 till en effektiv släckarlösning för en mängd olika områden.

Dessutom så är den fri från PFAS, vilket ytterligare stärker Prestos arbete inom hållbarhet, och att leverera på bolagets vision; att tillsammans rädda liv.

Ett av de viktigaste resultaten i projektet var det nyligen genomförda testet enligt standarden NTA 8133 utförd av KIWA, ett ledande tredjeparts certifieringsorgan i Europa.

Denna grundliga testningsprocess utvärderade LB9s kapacitet med att hantera litiumjonbatteribränder upp till 600Wh, vilket vanligtvis finns i enheter som exempelvis smartphones, bärbara datorer och el-cyklar. LB9 fick exceptionella resultat.

Befogenhetsbedrägerier ökade markant med 38%.

KRAFTIG ÖKNING AV BEDRÄGERIBROTT

MED SOCIAL MANIPULATION I FOKUS 2024

De två första månaderna 2024 rapporterades en signifikant ökning i antalet bedrägeribrott jämfört med samma period föregående år.

Totalt anmäldes 43 244 bedrägeribrott, en ökning med nästan 10% från januari 2023, då 39 346 brott rapporterades.

Denna ökning är konsekvent även jämfört med den sista månaden under 2023, där december hade en ökning på 10%.

Speciellt anmärkningsvärt är ökningen inom olika former av social manipulation, som totalt sett ökade med 18%.

INOM DENNA KATEGORI SÅGS OLIKA TRENDER:

Romansbedrägerier ökade med 7%.

Investeringsbedrägerier minskade med 5%.

Identitetsbedrägerier ökade med 15%.

Fakturabedrägerier ökade med 6%

Kortbedrägerier ökade lätt med 3%.

Annonsbedrägerier ökade med 19%.

NBC har ännu inte redovisat några brottsvinster för perioden, vilket förstärker behovet av effektivare återvinningstekniker och starkare samarbeten mellan olika myndigheter för att bekämpa och minimera effekterna av dessa brott.

Denna information understryker den kritiska nödvändigheten av fortsatt vakthållning och strategiutveckling för att hantera och förebygga bedrägeribrott i Sverige.

Det är avgörande att alla sektorer, från privat till offentlig, samarbetar för att skydda medborgarna och säkerställa att brottslingar ställs inför rätta.

29

NORDSTAN BEFÄSTER NIVÅ PLATINUM

I SÄKERHETSCERTIFIERINGEN SHORE

För fjärde året i rad har det oberoende certifieringsföretaget Safe Asset Group granskat Nordstans tekniska och operativa förmåga inom risk, trygghet och säkerhet. Förra året var Nordstan Europas första köpcentrum att uppnå SHORE PLATINUM, något som befästs i årets mätning.

Sammanlagt är det 850 olika kriterier som granskats inom områden som organisation, krisledning, förebyggande riskminimering och beredskap. Nordstan förbättrar sitt resultat från föregående år och behåller därmed nivå PLATINUM.

– Den årliga säkerhetscertifieringen är ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet med att utveckla gemensamma processer och rutiner för alla verksamheter i Nordstan. Under året har vi lagt extra fokus på förebyggande säkerhetsutbildningar för butikspersonal. Vi har också installerat två lättillgängliga hjärtstartare som kan bidra till att rädda liv om någon i Nordstan drabbas av plötsligt hjärtstopp, säger Patrik Ripadal, säkerhetschef i Nordstan.

Nordstan har framförallt ökat sitt resultat inom det SHORE sammanfattar som samhällsansvar. Det handlar om den övergripande beredskapen för allvarliga händelser, men kan också vara trygghets- och säkerhetsevent för besökare som HLR-utbildningar och blåljusdagar då det skapas möjlighet att få träffa polis och räddningstjänst i köpcentrumet.

– Nordstan fortsätter uppvisa ett tydligt och bra systematiskt risk- och säkerhetsarbete som håller hög internationell standard. En viktig parameter inom det förebyggande säkerhetsarbetet handlar om samverkan där Nordstan har varit duktiga på att skapa goda samarbetsformer med många olika instanser och organisationer i staden, säger Erik Engstrand, VD på SAFE Asset Group.

DE SEX OMRÅDENA SOM GRANSKAS I SHORECERTIFIERINGEN ÄR:

• Ledningssystem och riskhantering

• Fysiskt fastighetsskydd

• Kundsäkerhet och trygghet

• Hyresgästsäkerhet och trygghet

• Säkerhet och bevakningssystem

• Kris och kontinuitetsplanering

Diplomat Dörrar är först ut med osynliga, digitala låset Yale Durus från Assa Abloy som tillval i sina dörrar som man dessutom förstärker med extra lamellimmat ramträ för att uppnå bästa prestanda för både dörr och lås.

Resultatet kallas DiploSmart och är marknadens första smarta dörr med integrerat digitallås och är framtaget i ett unikt samarbete mellan Diplomat Dörrar, Inwido och Assa Abloy.

DiploSmart är en uppkopplad ytterdörr med alla fördelar med ett digitalt lås utan att några detaljer syns. Det dolda låset kombinerar både ett mekaniskt och digitalt lås. Låset monteras och döljs genom en anpassad konstruktion i valfri Diplomatdörr.

Det kan styras med nyckel, app eller extern knappsats via Bluetooth-teknik. Genom den användarvänliga Yale Home-appen kan användarna övervaka låsets aktivitetslogg, få push-notiser och ge tillfällig åtkomst till exempelvis hantverkare.

Förutom att erbjuda bekvämlighet och säkerhet har låset flera andra avancerade funktioner, inklusive automatisk låsning och upplåsning, varningar om lågt batteri och möjligheten att ge nödström via USB-C. Dess integration med molnbaserade tjänster och smarta hem lösningar möjliggör också en sömlös anslutning till en mängd olika enheter och plattformar.

– Med DiploSmart får man alla fördelar med ett digitalt lås utan att kompromissa med utseendet på dörren. Låset är diskret placerat inuti dörrbladet, vilket innebär att det inte syns varken från utsidan eller insidan av dörren, säger Maria Hallebo, produktchef på Diplomat Dörrar AB och delaktig i utvecklingen av det nya låset tillsammans med moderbolaget Inwido och Assa Abloy.

002 SÄKERHET IDAG

Säkerhet Mars 2024

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.