Nordic Recycling 001

Page 1

NORDICRECYCLING 001

Nordic Recycling Februari 2024

STADSUTVECKLING MED ÅTERBRUK AV ÄLVSJÖMÄSSAN

I Älvsjö vill Stockholms stad förverkliga en trygg, tät och livfull blandstad där bostäder är nära granne med andra aktiviteter.

Konceptet har många positiva förtecken, men skulle kunna bli ännu starkare om man tog tillvara den redan etablerade multifunktionella byggnadsresurs och den starka identitet som Älvsjömässan utgör, jämfört med att riva den.

I DN berättade nyligen Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård om stadens plan för utveckling av stadsdelen Älvsjö. Planen innebär att man ersätter Älvsjömässan med bostäder.

En utbyggnad av området är väl motiverad då Älvsjö redan har goda kommunikationer som i en nära framtid kommer byggas ut än mer. Området ska bli tätt, tryggt och livfullt med ett stort utbud av allmänna platser för idrott, umgänge, lek och rekreation.

Vad bör man i Älvsjö särskilt ta hänsyn till för att förverkliga en verkligt pluralistisk och socialt hållbar stadsdel?

Vi vill lyfta två aspekter, de unika förtjänsterna av att både kunna återbruka etablerade rumsliga förutsättningar för multifunktion och betydelsen av att tillvarata den identitet som redan finns på platsen.

ÅTERBRUK OCH SOCIAL HÅLLBARHET

Älvsjömässans byggnads- och infrastruktur kan, som våra kollegor på arkitektkontoret Urban Design också framfört (tidskriften Plan #4 2023) återbrukas, förnyas och bearbetas för att bli en tät väv av byggnader och stadsrum som gör miljön levande över dygnets alla timmar.

Mässbyggnaderna med tillhörande lastgator och bilparkeringar går att utveckla för att erbjuda lokalisering till verksamheter med ett mycket brett innehåll.

Ensemblen av värdefulla byggnadsstrukturer behöver inte beskrivas som ett lönsamhetsproblem, den kan omformas för att stärka blandstaden.

Här finns plats för många olika funktioner, förutom fortsatt utställningsverksamhet, även möten, konferenser, idrott, simhall, kultur, kontor och bostäder.

I en bearbetad struktur kan man foga in husvolymer som innehåller olika typer av lägenheter. Sammanhanget är som gjort för att tänka nytt och arbeta med visioner om framtidens socialt mer hållbara bostäder som drar fördel av den omedelbara förbindelsen med mötesplatser och offentliga lokaler.

Klicka för att kolla in våra övriga magasin!

Nr 001/2024

Utgivare:

Nordic Recycling ges ut av Stordåhd Kommunikation AB, Box 451 30, 104 30 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 159, Växel: 08-501 08 710

Redaktion:

Jon Mattias Högberg, jmhogberg@storkom.se

Art Director:

Tony Björkholm, tony.bjorkholm@storkom.se

Marknad:

Försäljningschef Lisa Hofberg, lisa.hogberg@storkom.se

Försäljning: Lisa Hofberg, lisa.hogberg@storkom.se

Kontakta oss:

Tyck till! Frågor, idéer, tips och kommentarer om denna tidning är välkomna.

Tillstånd av ansvarig utgivare fordras för återgivande av tidningens innehåll.

Tidningen ansvarar ej för insänt material och ej beställt material.

Tidningen får citeras med angivande av källa.

BANBRYTANDE TEKNOLOGIER BAKOM SMARTA BYGGNADER

Under Light + Building 2024, den ledande mässan inom belysning och byggteknik, presenterar ABB hur digitalisering inom smarta byggnader, moderna bostadsområden och industrin redan idag ger energieffektiva fördelar och hur innovationer kommer att stödja en mer hållbar framtid.

Att spara energi är det enklaste och snabbaste sättet att skydda miljön, där byggsektorn erbjuder särskilt stor potential.

Omfattande elektrifiering och digitalisering är nyckeln till att genomföra energiomställningen och bidrar avsevärt till att öka effektiviteten och bevara naturresurser.

Förra året förvärvade ABB Eve Systems, en tillverkare inom hemautomation. Genom förvärvet har ABB öppnat ett helt nytt kapitel på vägen mot ett mer flexibelt och öppet ekosystem.

Eves teknik bygger på anslutningsstandarden Matter och nätverksprotokollet Thread. ABB är därmed i framkant när det gäller att integrera en ny teknologi som kan utvidga världen av hemautomatisering maximalt.

Under evenemanget kommer det att visas exempel på hur integrationen av Eve-enheter med ABB-free@home®-systemet leder till nya funktioner.

I det centrala området, där “boende”, “kontor” och “design och arkitektur” utrymmen finns, välkomnas monterbesökarna att uppleva förbättrad livskvalitet och upptäcka konkreta fungerande lösningar för nya byggnadsprojekt och renoveringar.

Många av de teknikerna får sin mässpremiär i Frankfurt 3-8 mars.

Bland dessa finns pekskärmar som kan styra alla rumsfunktioner från anpassningsbara gränssnitt, prisbelönta strömbrytare tillverkade av återvunnet material och nya expansionsmoduler för energihanteringssystem som ökar öppenheten och flexibiliteten.

Dessutom kan besökarna upptäcka hur lösningarna för byggnads automation, energidistribution och energihantering sätter nya standarder för att spara tid och utrymme vid installation och arbetsplanering.

MARKSKRUVAR - BANBRYTANDE HÅLLBARA FUNDAMENT I MODERN KONSTRUKTION

Traditionellt har byggande varit en betydande bidragande orsak till miljöförstöring, men tidvattnet håller på att förändras.

Markskruvar representerar denna förändring och erbjuder ett hållbart, pålitligt och miljövänligt alternativ till konventionella grundläggningsmetoder.

UPPKOMSTEN AV HÅLLBART BYGGANDE

Rörelsen för hållbart byggande är ett svar på det akuta behovet av miljövård inom byggbranschen.

Traditionella byggmetoder har bidragit avsevärt till koldioxidutsläpp och resursutarmning, vilket har lett till en global efterlysning av mer miljövänliga tillvägagångssätt.

Hållbart byggande innebär att använda förnybara material, minimera avfall och minska energiförbrukningen under en byggnads livscykel.

Det är inte bara ett miljökrav; det är även ekonomiskt eftersom hållbara byggnader ofta ger lägre driftskostnader. Framväxten av hållbart byggande speglar en bredare samhällelig förändring mot att värdesätta miljöhälsa och resurseffektivitet, vilket markerar en betydande förändring i hur vi närmar oss byggnad och stadsutveckling.

FÖRSTÅ MARKSKRUVAR

Markskruvar, en modern lösning inom hållbart byggande, erbjuder ett innovativt sätt att bygga grunder. Till skillnad från traditionella

betongfundament är markskruvar metallstänger som skruvas i marken, vilket ger en stabil och robust bas för olika strukturer.

Deras installation är mindre invasiv och orsakar minimal miljöstörning. Dessa skruvar är anpassningsbara till olika jordtyper och kan enkelt tas bort och återanvändas, vilket framhäver deras hållbarhet. Dessutom minskar markskruvar avsevärt koldioxidavtrycket i samband med grundkonstruktion, eftersom de eliminerar behovet av betong – en viktig källa till CO2-utsläpp.

Denna teknik stöder inte bara miljömål utan ger också praktiska, tidsbesparande och kostnadseffektiva fördelar, vilket gör den till ett attraktivt val för moderna byggare.

KVALITET OCH PÅLITLIGHET – TVÅ KÄNNETECKNEN FÖR MARKSKRUV

Kvaliteten och tillförlitligheten hos markskruvar är avgörande för deras ökande popularitet inom hållbart byggande. Dessa skruvar är noggrant testade och tillverkade enligt höga standarder, vilket säkerställer att de tål olika miljöförhållanden och belastningar.

Deras hållbarhet är ett resultat av avancerad ingenjörskonst och högkvalitativa material, vilket gör dem till ett robust alternativ till traditionella fundament.

Tillförlitligheten hos markskruvar är uppenbar i deras långa livslängd och minimala underhållskrav, och erbjuder en pålitlig grundlösning för ett brett utbud av byggprojekt.

Deras konsekventa prestanda under olika jordtyper och miljöförhållanden befäster ytterligare deras rykte som ett kvalitetsdrivet, pålitligt alternativ i modern byggpraxis.

Nordic Recycling 8 Februari

HALMSTADS FÖRSTA HÅLLBARHETSPROGRAM FÖR EN STADSDEL

Halmstads kommun har tagit fram sitt första hållbarhets-program, för det nya bostadsområdet Björkeslätt som planeras norr om Sofieberg.

Programmet ska fungera som en guide för alla inblandade så att den nya stadsdelen blir så hållbar som möjligt ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

– Det är ett helt nytt sätt för oss att arbeta. Jag hoppas att Björkeslätt blir en förebild för hur kommunen kan arbeta hållbart i hela kedjan. Från smart planering och bra byggmetoder till att skapa förutsättningar för en hållbar livsstil för invånarna, säger Malin Johansson, planarkitekt.

Området Björkeslätt ska börja byggas senast 2030 och rymma upp till 900 bostäder, grönområden och offentlig service. Området, som ligger strax norr om Kärlekens skola, är inom en vattentäkt och därför lägger programmet extra vikt vid vattenfrågor.

PROGRAMMET INNEHÅLLER FEM MÅLOMRÅDEN FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING:

• Blå stadsdel

• Lokal tradition och utbud

• Gröna stråk och mötesplatser

• Hållbart resande

• Resurseffektivitet

I programmet beskrivs till exempel hur Prästjordens vattentäkt ska skyddas och hur den biologiska mångfalden samtidigt kan gynnas. Vatten ska vara närvarande och synligt i områdets parker.

Byggnation ska ske med förnybar energi och återanvändning av material.

Som boende i området ska det vara lätt att leva hållbart med ökade möjligheter till återbruk, återvinning, hållbart resande och delningsekonomi.

Odlingstraditionen som finns på platsen vidareutvecklas, kanske genom gemensamma mindre odlingar?

Samarbete kommer bli en viktig faktor för att lyckas.

Programmet innehåller konkreta checklistor med åtgärder som kommunen, exploatörer, LBVA och andra samarbetspartners kan ta stöd av.

Nordic Recycling 9 Februari

TEKNISKA BYGGPRODUKTER - DE STÖRSTA UTSLÄPPSKÄLLORNA I BYGGNADER

Med hjälp av erfarenhetsutbyte och ramverk tillhandahållna av Combient Pure fick deltagarna Ass< Abloy, KONE, Sswegon och Vasakronan genomgå sprintar inom sex huvudteman: kundförståelse, effektmätning, demontering och omvänd logistik, förlängning av produktens livslängd, cirkulär upp-handling och anpassning av interna processer.

NYA CIRKULÄRA KONCEPT OCH ARBETSSÄTT

– Genom att delta i programmet har ASSA ABLOY fått insikter om hur vi kan hantera utmaningar vid uppskalning av cirkulära produkter till större volymer. Vi har förbättrat vår process för cirkulär utveckling och för hur vi kan öka den totala försäljningsvolymen av cirkulära produkter. Ett annat resultat av programmet är att vi har etablerat ytterligare ett center för att återanvända ASSA ABLOY-delar, säger Zeljka Svensson, ansvarig för global innovationsledning på ASSA ABLOY.

Vid KONE har programmet hjälpt företaget att gå från konceptuellt tänkande till mer specifika åtgärder.

– I takt med att moderniseringsverksamheten växer har vi sett att behovet av cirkularitet ökar såväl som delning, återanvändning av befintliga material och att hitta nya användningsområden för produkter. Genom att arbeta tillsammans kan branschen påskynda dessa tillvägagångssätt och omforma framtiden, säger Minna Pirkkanen, chef för moderniseringsutbudet på KONE.

För Swegon resulterade programmet i lanseringen av konceptet RE:3 – RE:use, RE:vitalise och RE:duce, som systematiserar företagets cirkularitetsarbete samt vägleder kunder och medarbetare.

– För oss på Vasakronan gav programmet en djupare förståelse för våra leverantörers utmaningar och en möjlighet att dela kunskap med yrkesfolk längs hela värdekedjan. Vi kommer att beakta det vi lärt oss när vi uppdaterar cirkularitetskraven i våra anbudsspecifikationer, så att de blir ännu mer relevanta för våra entreprenörer och leverantörer, säger Claire Mirjolet, projektledare hållbarhet på Vasakronan.

– På Combient Pure är vi mycket stolta över de här pionjärföretagen, som bland de första i sina branscher utvecklar cirkularitet i sina egna organisationer, i sina värdekedjor och tillsammans med sina kollegor, säger Louna Laurila, programchef på Combient Pure.

Snabb applicering och

lång

livslängd med FILMGALVANISERING

Behovet av underhåll av infrastruktur byggd i stål är nästan oändligt. Genom att använda katodisk filmgalvanisering kan detta underhåll göras mycket mer effektivt, snabbare och ofta billigare än dagens lösningar. Metoden har kort appliceringstid, lång hållbarhet och innebär minimalt framtida underhåll.

ATT ROSTSKYDDA med traditionella målningssystem är både tidskrävande och dyrt. Renovering av rostskyddet på en bro som förbinder två lokalsamhällen görs inte över en natt, och avstängningar påverkar trafikflödet.

– Med katodisk filmgalvanisering kan jobbet utföras på timmar i stället för dagar. Till skillnad från rostskyddsfärg ger det ett galvaniskt skydd som kan jämföras med varmförzinkning och metallisering, förklarar Thor Smette som är generaldirektör på ZINGA Scandinavia.

ZINGA är flytande zink som appliceras på järn och stål som skydd mot korrosion.

Det appliceras som färg, med pensel, roller eller färgspruta. ZINGA består av 96 procent ren zink och ger katodiskt skydd. Efter torkning ger det inga utsläpp och det är helt giftfritt och kan därför användas i kontakt med dricksvatten och sårbar natur. Systemet uppfyller kraven i NORSOK och ISO 12944.

– Efter sandblästring appliceras ZINGA

i två skikt med en timmes torktid mellan skikten. Efter sex timmar kan det övermålas. Underhållets varaktighet är lång och beläggningens hållbarhet bestäms av uppoffringshastigheten för zink.

Zinken korroderar framför stålet och ”offrar” sig för att skydda stålet. Om en skada uppstår i stålet avsätts korrosionsprodukterna från zinken på det skadade området, och återförsluter det från atmosfären och förhindrar att korrosionen kryper i sidled.

Katodisk filmgalvanisering kan användas för underhåll av stålkonstruktioner som stålbroar, kajer, räcken, lyktstolpar, skyddsräcken, högspänningsmaster och andra konstruktioner. Med katodisk filmgalvanisering utförs renoveringen på kortast möjliga projekttid, med extrem hållbarhet och minsta möjliga framtida underhåll.

– Skadad och naturligt sliten galvanisering anses av många vara början på slutet på konstruktionens existens, och stålet ersätts med nytt. Det är oftast felaktigt och en onödig

resursanvändning. Med ZINGA kan galvaniseringen repareras på plats. Även rostiga högspänningsmaster, skyddsräcken och lyktstolpar kan galvaniseras om och få nytt liv, säger Thor Smette.

I dag har nästan 100 projekt slutförts framgångsrikt. I Norge finns 30 år gamla broar som renoverats med ZINGA utan behov av underhåll under perioden. Bara under de senaste åren har kraftledningsmaster galvaniserats om och 25 stålbroar i Skandinavien har renoverats.

– Uppmärksamheten och förfrågningarna ökar. Samhället kan spara mycket pengar och medborgarna kan besparas mycket frustration om det här blir det nya sättet att underhålla stålkonstruktioner, konstaterar Thor Smette. www.zinga.se

27 DAGENS INFRASTRUKTUR // DENNA ARTIKEL PRESENTERAS AV ZINGA
Järnvägsbro i Mönsterås före och efter renovering med katodisk filmgalvanisering.

DE DRIVER UTVECKLINGEN AV FRAMTIDENS HÅLLBARA, FABRIKSTILLVERKADE KÖK >>>

DE DRIVER UTVECKLINGEN AV FRAMTIDENS HÅLLBARA, FABRIKSTILLVERKADE KÖK.

Puustelli har tagit positionen som en modern kökstillverkare som driver utvecklingen av framtidens hållbara, fabrikstillverkade kök.

Ett mål som bland annat tydligt visades genom patentet på Miinuskonceptet från 2018.

Ett koncept som bygger på målet att producera kök med lägsta möjliga koldioxidavtryck och med längsta möjliga hållbarhet.

En del i Miinus-konceptet är möjligheten att välja en FosbArt-lucka. En lucka som inte enbart tillför ett eget uttryck utan också innehar den bästa inomhusklassificeringen M1.

FosbArt-luckorna är tillverkade av OSB-skivor (FOSB= Furniture Oriented Stranded Board) som genom sin grovborstade och levande yta skapar unikt uttryck. Ett material man främst sett inom byggbranschen men som på senare tid också letat sig in i hemmiljön.

– När Miinus föddes 2013 kom OSB skivan in som ett ypperligt material. Eftersom det finns olika typer av OSB och våra krav och önskemål var så specifika, krävdes åtskilliga tester innan vi träffade rätt. 2017 knäckte vi koden genom en ytbehandling som bibehöll känslan och uttrycket och samtidigt gör att luckan lämpar sig iköksmiljöer. Byggnadsskivan blev en möbelskiva och namnet Fosb Art kändes helrätt, säger Tony Lönnqvist, Project Manager på Puustelli och en av eldsjälarna bakom Miinus-konceptet och framtagningen av FosbArt-luckorna.

FosbArt-luckorna bidrar till många fördelar. En giftfri produktionsprocess av rena material och en stor valmöjlighet av färger ger den medvetne konsumenten möjligheten att skapa ett personligt kök med lågt avtryck såväl under produktionsprocessen som när luckorna väl är monterade på hemmaplan.

Ett kök som inte läcker giftiga gaser utan innehar den bästa inomhusklassificeringen M1. Fosb-Art kan levereras i upp emot 30 kulörer om man inte föredrar den trärena looken.

Materialet är dessutom ett mer kostnadseffektivt alternativ och en av de luckor som ligger i Puustellis lägre prissegment.

– Med FosbArt erbjuder vi en lucka med levande struktur och träkänsla. En produkt som både är genial utifrån materialval och som sticker ut designmässigt. Som krona på verket är den miljövänlig och en sann förebild ur ett cirkulärt perspektiv, avslutar Tony Lönnqvist.

UNIK

ENERGILÖSNING

FÖR HÅLLBARA BOSTÄDER I RÅBYLUND

En etapp är redan klar och etapp två blir färdig i början av 2024. Bostadsområdet Råbylund i sydöstra Lund växer fram så att det syns. Här har bostädernas miljövänliga energisystem tagits fram som en unik lösning just för Råbylund.

Området Råbylund i sydöstra Lund består av fem byggetapper. Arbetet påbörjades 2021, och samtliga fem etapper skall stå klara under 2026.

Kraftringen fick tidigt i processen i uppdrag att ta fram en energilösning för de 367 lägenheterna i de två första etapperna.

En grundförutsättning var att energianvändningen maximalt fick uppgå till 42 kWh/kvadratmeter och år. Kraftringen antog utmaningen. Jon Svärd är energiexpert i Kraftringen och har projektlett Kraftringens arbete med energisystemet på Råbylund:

– Vi är mycket stolta över projektet. Det var från första början tydligt och klart att utgångspunkten var en energiprestanda på max 42 kWh/kvadratmeter. Utifrån det unika kundbehovet har vi sedan designat anläggningen från grunden och kombinerat olika energikällor på nya sätt för att på så vis kunna skapa ett riktigt effektivt energisystem, säger Jon Svärd.

Energilösningen består av fjärrvärme, värmepump, värmemagasin i ackumulatortankar, elenergilagring i elbatteri, solceller el och solceller med el och termisk värme.

Hela energilösningen samverkar i ett styrsystem som kommunicerar med kundens övergripande styrsystem i byggnaden.

Målsättningen är att byggnadens energiprestanda ska hållas under 42 kWh/kvadratmeter och år. Styrsystemet gör så att det alltid är den mest gynnsamma energikällan som används.

– Det unika är den sammansatta energilösningen där hybridsolceller levererar både el och termisk energi från solen. Den termiska energin hämtas även om solen inte lyser eftersom panelerna värms av omgivande lufttemperatur. Det ger oss möjligheten att hämta solenergi även under nattetid. I övrigt handlar det lite förenklat om att lagra och flytta överskottsenergi från dag till natt och att förlänga solsystemets varaktighet över traditionell säsong, berättar Jon Svärd.

Heimstaden är byggherre, ägare av fastighetsbeståndet i Råbylund och beställare av projektet.

Golvlösning en Smartare

»Installationsgolv

»ljudgolv

»Ventilationsgolv

»Golvvärmesystem

effectreklam.se giha.se

Balkonger för livskvalitet – året runt!

Våra balkonger står starka genom år och årstider, väder och vind. I sortimentet hittar du underhållsfria produkter som präglas av hållbarhet, enkelhet och flexibilitet. welandaluminium.se

www.kl-industri.se

www.kl-industri.se

info@kl-industri.se • www.kl-industri.se

RING
®
uner RING ®
RING ® Fastighetsautomation
OATLYS NYA HUVUDKONTOR FICK NYTT LIV MED HJÄLP AV TEKLA STRUCTURES >>>

Den nya stommen syns inte på utsidan av Gjuteriet. Det blå i modellen är den nya stommen inuti den gamla byggnaden.

Träkonstruktörerna på Tyréns fick uppdraget att modellera trästommen i Oatlys nya huvudkontor Gjuteriet i Malmö.

En gammal varvsbyggnad fick helt nytt innanmäte, samtidigt som delar av det befintliga återbrukades.

Verktyget Tyréns använde i detta utmanande projekt var Tekla Structures byggbara modell, som kompletterats med egna specialanpassningar av programmet.

I Malmö hamn ligger Gjuteriet, en klassisk gammal industribyggnad som minner om stadens varvshistoria. Idag är byggnaden varsamt omgjord för att berätta en helt ny framgångssaga, den rymmer Oatlys huvudkontor.

Fastighetsägaren Varvsstaden har utvecklat fastigheten tillsammans med hyresgästen och arkitekterna Kjellander Sjöberg. Ett övergripande mål var att uppnå höga standarder för återbruk.

I byggnaden fanns redan en stålstomme med en travers som använts i varvsverksamheten men för att rädda och utveckla byggnaden behövdes en ny stomme som skulle vara av trä. En av flera utmaningar var att den nya stommen skulle skapas inom den befintliga stålstommen och väggarna av tegel. Arkitekten ville att mycket av trästommen skulle vara synlig för att skapa en industriell känsla.

SPECIALISTER PÅ TRÄKONSTRUKTIONER

Uppdraget att producera den nya stommen av KL-trä gick till Martinsons och tillverkningen skedde i deras fabrik i Bygdsiljum med trä från området. Det var också Martinsons som gav Tyréns uppdraget att modellera trästommen och projektera bygghandlingarna.

UPPHÄNGD PÅ STÅLKONSTRUKTION

Konstruktionsmässigt handlade utmaningen om att nyttja de gamla ståltraverserna som upplag till både takkonstruktion och hängande fackverk. Fackverken, som är nästan 5 meter höga, bildar två våningsplan som ej står på grunden. Istället är de upphängda i ståltraverserna i var ände.

ANPASSAT VERKTYG FÖR TRÄKONSTRUKTIONER

Det finns unika aspekter att ta hänsyn till vid modellering i trä, som exempelvis dess fiberriktning. Det kan även finnas särskilda behov så som i Gjuteriet, där ytan i stommen skulle synas och därmed vara välputsad.

– Vi har anpassat Tekla Structures efter våra behov och nu har vi en version som fungerar exceptionellt väl för träkonstruktioner, säger André Vik, konstruktör på Tyréns kontor i Umeå.

NYA HUVUDKONTOR FICK NYTT LIV MED HJÄLP AV TEKLA
OATLYS
STRUCTURES

Takstomme på travers med lanterniner i bakgrunden. Här är ¨trästommen synlig och nockbalken är snedkapad i underkant. FOTO: Rasmus Hjortshøj - COAST

INFÄSTNINGSSYSTEM FÖR SOLPANELER

Vårt parallella infästningssystem för solpaneler är anpassat för att klara det tuffa nordiska klimatet med snö och hård vind. Systemet passar alla tak och alla typer av solpaneler, och självklart har vi valt material med stor omsorg.

MADE

IN SWEDEN WELAND QUALITY
welandstal.se

Slipp krångel och spara tid

Välj våra montagevänliga fönster så får du:

– Måttanpassat utan extra kostnad. Slipp trånga montage.

– Formstabil konstruktion. Underlättar monteringen.

– Förborrning. Välj synlig, dold eller kombinera.

Läs mer på westcoastwindows.se

Kabellösningar från nordisk tillverkare för energiöverföring i vindkraftsparker. Det som är viktigt för våra kunder är också viktigt för oss:

Driftsäkerhet Tillgänglighet Installationsvänlighet

Kolla in våra vindkraftprodukter på www.rekakabel.se

Se referensbilder på www.nibema.se

FÖR
MILJÖVÄNLIGA KABLAR
NORDISKA FÖRHÅLLANDEN
SPECIAL ÄR STANDARD. Entrépartier i EK och invändiga glaspartier
RINGDAHL MASKINER AB Stockholm www.ringdahl-maskiner.se Leverantör av utrustning TILL PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN
Made in Trollhättan

INVIGNING AV

MOBILITETSHUSET HYLLIEÄNG – MED FASAD AV

ÅTERBRUKAT MATERIAL

Mobilitetshuset Hyllieäng står nu klart att invigas av Parkering Malmös VD och av Sofia Hedén, ordförande i miljönämnden och kommunalråd för miljö och service i Malmö.

Med sin unika återbrukade fasad fångar Mobilitetshuset Hyllieäng ögat när du passera längs Annetorpsvägen, men när första spadtaget togs för drygt ett år sedan visste inte ens arkitekten hur huset skulle se ut när det stod färdigt.

Med material som till viss del har varit okända långt in i byggprocessen och som levererats efterhand har gestaltningen varit en utmaning utöver det vanliga. Men nu, drygt ett år senare, bidrar mobilitetshuset genom cirkulärt byggande, laddplatser, solceller och mobilitetstjänster till minskad miljöpåverkan och hållbar stadsutveckling.

LADDPLATSER, SOLCELLER OCH FASTIGHETSBATTERI

Mobilitetshuset är förberett för 180 laddplatser. Laddboxarna kommer att laddas med hjälp av närproducerad el. På taket finns solceller, som kommer att vara kopplade till ett fastighetsbatteri (88 kWh).

Laddplatserna och solcellerna kommer att aktiveras först i juni, när E.On har installerat sin nätstation.

DIGITALA NYCKLAR

Mobilitetshuset Hyllieäng är det första av Parkering Malmös anläggningar som kommer att vara försett med digitala nycklar.

Det innebär att abonnemangskunder kommer att öppna såväl port och entrédörr som cykelgaraget med hjälp av en app i mobilen, när huset är stängt nattetid för korttidskunderna.

FORSKNINGSPROJEKT

Byggprocessen av Mobilitetshuset Hyllieäg har följts och delfinansierats av det Vinnova-finansierade forskningsprojektet ”Centrum för cirkulärt byggande” - även kallat CCBuild”.

Genom att låta följa bygget från idé/projekteringsfas till färdigställande har Parkering Malmö velat visa hur vår önskan att använda återbrukade byggprodukter som byggmaterial påverkat designprocessen.

INGEN LÅGKONJUNKTUR FÖR ÅTERBRUKSBRANSCHEN 2023

BLEV ETT SUPERÅR

Marknaden för begagnade kontorsmöbler blomstrar. Det är tydligt när den branschledande återbrukspionjären Rekomo summerar 2023.

Trots ett utmanade år i världsekonomin redovisar företaget en omsättning på närmare 147 miljoner kronor och under året har man sålt, köpt och hyrt ut över 50 000 återbrukade möbler – ett av de bästa resultaten sedan bolaget grundades 1992.

Den svenska återbruksaktören Rekomo summerar 2023, och omsättningen uppgår till närmare 147 miljoner kronor. Rekomo har sålt återbrukade kontorsmöbler i över 30 år, och omsättningen under 2023 är en av de bästa någonsin.

Under 2023 har Rekomo sålt, köpt och hyrt ut över 50 000 begagnade möbler till kunder över hela landet. Försäljningen har bidragit till ett minskat koldioxidutsläpp på hela 2 750 ton koldioxid, jämfört med nyproducerade alternativ.

– Vi är glada över vår positiva utveckling, trots det svåra omvärldsläget med lågkonjunktur, krig, räntor och ökade kostnader. Vi tar oss an 2024 med ödmjukhet, men också förhoppning och kämparglöd. Vi ser en tydlig trend i att intresset för återbrukat bara

ökar, säger Jonas Åström, VD på Rekomo.

En fråga som Rekomo har lyft i debatter under året handlar om hur offentlig sektors klimatansvar ser ut.

För trots att allt fler verksamheter nu har möjlighet att handla återbruk, genom de nya ramavtalen som finns på plats, visar sammanställningar att endast 1 procent av de möbler som köptes in var återbrukade –medan så hög andel som 99 procent var nyproduktionsinköp.

Inför 2024 börjar Rekomo märka av ett skifte. Offentlig sektor har vaknat när det kommer till återbruk, och bland beställarna finns allt från Göteborgs stad och Nacka kommun till Lunds kommun och Malmö stad.

– Vi avslutade förra året med flera nya kunder inom offentlig sektor. Det är förstås mycket glädjande, såväl för oss på Rekomo som för samhället och vår planet i stort. Vi ser också att allt fler kunder väljer att hyra, i stället för att köpa kontorsmöbler. Det ger en helt annan frihet att möta möbelbehoven när organisationen förändras. Jag hoppas och tror att 2024 är året då ännu fler verksamheter inom såväl privat som offentlig sektor börjar ta viktiga steg framåt tillsammans – för att minska sin klimatpåverkan, säger Jonas Åström.

Under 2023 öppnade ett nytt kontor i Norrköping, och nu finns Rekomo på fyra orter i Sverige – Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping. Och under 2024 planerar man för fortsatt expansion.

Nordic Recycling 30 Februari

OUTOKUMPU OCH V-ZUG SKA MINSKA UTSLÄPPEN FRÅN

VITVARUBRANSCHEN

Outokumpu och V-ZUG ska minska utsläppen från vitvarubranschen först i Schweiz med att använda rostfritt stål med upp till 93 % lägre koldioxidavtryck.

Outokumpu, den globala ledaren inom hållbart rostfritt stål, har ingått ett partnerskap med V-ZUG, en schweizisk producent av vitvaror i premiumklass, för leveranser av världens första towards-zero rostfria stål. Outokumpu Circle Green®, med upp till med 93 % lägre koldioxidavtryck än branschgenomsnittet*, kommer att användas för att producera delar till V-ZUGs diskmaskiner.

V-ZUG kommer att bli det första schweiziska vitvaruföretaget att använda Outokumpu Circle Green i sin produktion. Samarbetet stödjer båda företagens ambitiösa klimatmål och påskyndar den gröna omställningen inom vitvarubranschen.

– En framtid med lägre koldioxidutsläpp är beroende av hållbart rostfritt stål och andra cirkulära lösningar. Outokumpu går

i bräschen för att minska koldioxidutsläppen inom stålindustrin och stödjer redan kunder att minska sina utsläpp, med över 10 miljoner ton varje år. Genom att övergå till och investera i mer hållbara tekniska lösningar samt material kan företag avsevärt minska effekterna av klimatförändringarna. Vår lösning, Circle Green, möjliggör för den gröna omställningen inom olika branscher. Vi är stolta över att arbeta tillsammans med V-ZUG, som också leder vägen mot en mer cirkulär framtid med låga utsläpp, säger Niklas Wass, Executive Vice President för Stainless Europe på Outokumpu.

V-ZUG producerar sina vitvaror i Schweiz, men företaget har dotterbolag runtom i EU, Storbritannien, Kina, Hongkong, Singapore och Australien, samt distributionspartners världen över.

Circle Green, som främst produceras av återvunna material, kommer från Outokumpus verk i Torneå i Finland, som är bland de största materiella återvinningscentralerna i Europa.

Från Torneå distribueras sedan banden till Tyskland för vidare bearbetning och sedan till Zug i Schweiz. Där, i hjärtat av Schweiz, utvecklar och tillverkar V-ZUG de flesta av sina produkter.

Nordic Recycling 31 Februari

INTELLIGENTA NÄTSTATIONER FÖR DET SMARTA ELNÄTET

INTELLIGENTA NÄTSTATIONER

INTELLIGENTA NÄTSTATIONER FÖR DET SMARTA ELNÄTET

FÖR DET SMARTA ELNÄTET

KL Industri är Nordens ledande leverantör av nätstationer för sekundär distribution upp till 24 kV. Vi levererar nyckelfärdiga, intelligenta stationer för sektionering av tätort- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Stationerna kan utrustas för mätning, övervakning och kommunikation. Stationer för vindkraft, industri och laddstationer för elfordon ingår också i vår portfölj.

KL Industri är Nordens ledande leverantör av nätstationer för sekundär distribution upp till 24 kV. Vi levererar nyckelfärdiga, intelligenta stationer för sektionering av tätort- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Stationerna kan utrustas för mätning, övervakning och kommunikation. Stationer för vindkraft, industri och laddstationer för elfordon ingår också i vår portfölj.

KL Industri är Nordens ledande leverantör av nätstationer för sekundär distribution upp till 24 kV. Vi levererar nyckelfärdiga, intelligenta stationer för sektionering av tätort- och landsbygdsnät med lastfrånskiljare alternativt fulleffektbrytare. Stationerna kan utrustas för mätning, övervakning och kommunikation. Stationer för vindkraft, industri och laddstationer för elfordon ingår också i vår portfölj.

I våra nätstationer ingår unerRING som är ett mordernt RMU ställverk föreberett för framtidens smarta elnät. Hög person- och driftsäkerhet är nyckelegenskaper. Ställverket är modulärt och byggs upp fack för fack med fri konfigurering. unerRING är miljövänligt, fritt från SF6-gas och använder vakuum som brytmedium. unerRING är ljusbågssäkert, då alla primärdelar är enfasigt inbyggda i epoxi enligt ”sealed-for-life” principen

I våra nätstationer ingår unerRING som är ett mordernt RMU ställverk föreberett för framtidens smarta elnät. Hög person- och driftsäkerhet är nyckelegenskaper. Ställverket är modulärt och byggs upp fack för fack med fri konfigurering. unerRING är miljövänligt, fritt från SF6-gas och använder vakuum som brytmedium. unerRING är ljusbågssäkert, då alla primärdelar är enfasigt inbyggda i epoxi enligt ”sealed-for-life” principen

I våra nätstationer ingår unerRING som är ett mordernt RMU ställverk föreberett för framtidens smarta elnät. Hög person- och driftsäkerhet är nyckelegenskaper. Ställverket är modulärt och byggs upp fack för fack med fri konfigurering. unerRING är miljövänligt, fritt från SF6-gas och använder vakuum som brytmedium. unerRING är ljusbågssäkert, då alla primärdelar är enfasigt inbyggda i epoxi enligt ”sealed-for-life” principen

uner RING

KL Industri AB • Box 2039 • 612 02 Finspång Telefon 0122-243 00 E-mail info@kl-industri.se • www.kl-industri.se
RING ®
uner
KL Industri AB • Box 2039 • 612 02 Finspång Telefon 0122-243 00 E-mail info@kl-industri.se • www.kl-industri.se
KL Industri AB • Box 2039 • 612 02 Finspång Telefon 0122-243 00 E-mail info@kl-industri.se • www.kl-industri.se
®
uner RING
www.kl-industri.se RING ®

NY RAPPORT: FAKTA FÖR CIRKULÄR HANTERING AV

TRYCKIMPREGNERAT TRÄ

Träskyddsinstitutet publicerade för några dagar sedan rapporten, “Avfall från tryckimpregnerat trä – fakta för cirkulär hantering”.

Den utgör ett viktigt faktatillskott för beslut om hur träavfall ska hanteras säkert och hållbart, och den ligger även till grund för fortsatt utveckling av återbruk och cirkulär materialhantering.

Med anledning av publiceringen av rapporten “Avfall från tryckimpregnerat trä - fakta för cirkulär hantering”, vill Svenska Trä’skyddsföreningen framhålla vikten av denna omfattande studie.

Den är författad av Jöran Jermer och publicerad av Svenska Träskyddsinstitutet som Meddelanden Nr 193 - 2024.

Den erbjuder en djupgående analys av sammansättningen av impregnerat trä och dess avfall.

Rapporten understryker betydelsen av att förstå de olika typerna av impregnerat trä samt deras miljöpåverkan vid avfallshantering, med särskilt fokus på historisk användning, regelverk och hanteringsmetoder.

Genom att lyfta fram utvecklingen inom träskyddsmedel och de utmaningar som finns med att miljöbedömma olika träskyddsbehandlingar, bidrar rapporten med viktig kunskap för att främja en mer hållbar och effektiv avfallshantering.

Man vill med rapporten särskilt uppmärksamma värdefulla insikter om hur avfall från tryckimpregnerat trä för närvarande hanteras inom dagens system, med beaktande av både ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Denna rapport är ett måste för alla aktörer inom återvinnings- och avfallshanteringssektorn, som strävar efter att förbättra hanteringen av detta komplexa avfallsflöde.

Fredrik Westin, VD för Svenska Träskyddsföreningen, betonar rapportens betydelse:

– En viktig pusselbit mot en mer miljövänlig och ansvarsfull hantering av dessa material.

LOKAL METALLÅTERVINNING I FRAMKANT - HÖGA KRAV

KRÄVER HÖGRE AMBITIONER

I en tid då hållbarhet och återvinning är mer aktuellt än någonsin, tar en lokal metallåtervinning steget mot att bli en allt viktigare spelare inom metallindustrin.

Genom att fokusera på hållbar återvinning genom lokala samarbeten, positionerar sig Smålands Stålgjuteri i Eksjö som en ledande kraft för grönare produktion.

– Det här är en verklig game-changer för metallindustrin, säger Marek Zacharzewski, platschef på W.A.C Recycling i Nässjö. För våra kunder, genom att utnyttja lokal metallåtervinning till max, kan vi skapa en mer hållbar produktionsprocess för dem som också är kostnadseffektiv. Det finns många fina svenska avsättningskanaler att skapa värdefulla samarbeten med, istället för att exportera. Efterfrågan av återvunnet material inom järn- och metaller kommer öka både inom Sverige och utomlands. I Vinning försöker vi alltid skapa smarta processer både för kund och för att minska det gemensamma klimatavtrycket tillsammans.

JAKTEN PÅ HÅLLBARA LÖSNINGAR - AKTIV HOS SMÅLANDS STÅLGJUTERI

Ett konkret exempel på hur lokal metallåtervinning förbättrar hållbara

processer, är det lokala samarbetet mellan W.A.C och Smålands Stålgjuteri.

W.A.C hjälper gjuteriet med högkvalitativt klippskrot av återvunnet material för att passa in på de höga kvalitetskraven för en perfekt smälta, som gynnar slutproduktens kvalitet.

Hos gjuteriet går all metall vidare till kund, eller egen omsmältning. Inget går till spillo, inte ens energin.

Smålands Stålgjuteri ligger nämligen i framkant på många hållbara områden, jakten på energibesparingar är ständigt igång och investeringar har gjorts för att ta tillvara på all industriell spillvärme från gjuteriet.

– Vi tror på framtiden och att möta kunder och omvärldens krav, då detta driver utvecklingen framåt, säger produktionschef Rikard Celinder, från Smålands Stålgjuteri.

Metallindustrin står inför en rad utmaningar när det gäller att minimera sin mijöpåverkan. Med detta i åtanke, kommer den lokala återvinningen behöva erbjuda fler lösningar som inte bara är hållbara, men också ekonomiskt effektiva för att klara kraven.

– Vi kan genom smarta samarbeten alla se fram emot en grönare och mer hållbar framtid inom metallindustrin, det tror vi starkt på inom Vinning-koncernen avslutar Marek.

Nordic Recycling 36 Februari

NYA RIKTLINJER FÖR RENOVERING AV GOLV

Golvbranschen GBR har tagit fram nya riktlinjer för golvrenovering. Genom att renovera ett golv i stället för att riva ut det och lägga nytt sparas både material och miljön.

Golvbranschens nya riktlinjer för renovering av halvhårda golv, vilket är plast, linoleum och gummi, är nu färdiga. Riktlinjerna kan användas som underlag vid upphandling och bedömning av renoveringsarbeten.

– De nya riktlinjerna har tagits fram i samarbete med branschens aktörer och det säkrar att de är fackmannamässigt utformade. För många offentliga beställare kommer renovering nu att bli ett attraktivt alternativ till att riva ut och lägga nytt, säger Jenny Adnerfall som är hållbarhetsansvarig på Golvbranschen GBR.

Renovering av golv innebär en besparing av naturresurser och det

minskar även koldioxidutsläppen. Enligt en analys från IVL Svenska Miljöinstitutet och golvföretaget Bona kan renovering minska utsläppen av koldioxid med 75 procent.

– Med de nya riktlinjerna får vi möjlighet att ta ännu ett steg i branschens klimatarbete. Alla vinner på att vi värnar naturresurser och minskar koldioxidutsläppen så mycket det går. Därför är det viktigt att renovering också finns som möjligt alternativ, säger Jenny Adnerfall.

Golvbranschen, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled och representerar närmare 300 golventreprenörer och ett 35-tal leverantörer av golvmaterial och tillbehör.

GBR arbetar bland annat med information, forskning samtteknisk och juridisk rådgivning. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökonceptet Auktoriserat Golvföretag administreras av GBR, liksom GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning.

Nordic Recycling 37 Februari

BRA BYGG AVTALAR OM BYGGNATION PÅ INNOVATION

DESTINATION TORSLANDA

BRA Bygg, Billström Riemer Andersson Bygg AB, har tecknat avtal med Next Step Group och Vectura Fastigheter om byggnationen av den första byggnaden på Innovation Destination Torslanda.

BRA Bygg, Billström Riemer Andersson Bygg AB, har kontrakterat den första nybyggnationen på Innovation Destination Torslanda om 25 000 kvadratmeter.

Satsningen är en fortsättning på Volvo Cars elektrifieringsresa.

Projektet sker i samverkan med Next Step Group och Vectura Fastigheter som beställare.

– Det är fantastiskt roligt att få förtroendet att vara med och bidra till samhällsutvecklingen i Göteborg. Vi känner stolthet och glädje över att tillsammans projekterat fram en bra produkt. Nu är vårt fulla fokus att driva projektet i mål för att överträffa kundens förväntningar, säger Magnus Andersson, VD BRA Bygg.

Projektets hållbarhetsmål är högt ställda. Genom att använda en trähybrid för nybyggnationen minskas koldioxidavtrycket jämfört med en traditionell stomme av stål och betong.

Projektet präglas av högt arkitektoniskt värde där trä används på framträdande sätt med fokus på att harmonisera med den omgivande naturen.

Byggstart är våren 2024 och inflyttning planeras till våren 2026. På sikt är avsikten att fortsätta utveckla stadsdelen till upp mot 200 000 - 300 000 kvm.

Området i sin helhet är beläget centralt inom Volvo Cars i Torslanda, söder om utvecklingsdelarna och öster om fabrikerna.

SÄKER PÅ TAKET

Weland Stål sätter alltid säkerheten först. Med våra välfyllda lager av taksäkerhetsprodukter och våra snabba leveranser gör vi det enkelt för dig att göra detsamma. Vi är ett av Skandinaviens ledande företag inom säkerhetsprodukter för tak, och det självklara valet för både villaägare och yrkesmän.

MADE IN SWEDEN

WELAND QUALITY

welandstal.se
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.