Physical Asset Management 3/14

Page 1

NR • 3 • 2014 • Officiell medlemstidning för Svenskt Underhåll / SAMS

Physical Asset Management

Markus Petäjäniemi, LKAB s. 12

Per Erik Johansson, Dynamate s. 17

Projektering / Konstruktion /Anskaffning / Installation / Drift / Underhåll / Support / Logistik / Modifering / Kassation

ÖRESUNDSBRON UTMANAR dagens strategier och metoder

HUR SKALL VI UTBILDA morgondagens praktiker?

UTVECKLINGEN INOM

Physical Asset Management

UNDERHÅLL → vid LKAB en viktig del av Asset Management


ARETICS T7™ TILL- DITT MAINTMASTER™ MAINTMASTER™ NYA UNDERHÅLLSSYSTEM

18 ÅRS ERFARENHET SAMLAD I EN TJÄNST Hur kraftfullt ett system är beror på hur väl det stödjer dina rutiner. Oavsett var du är eller vilken väg du har valt framåt. Låt oss presentera MaintMaster™ – ett driftsäkerhetssystem med oöverträffad flexibilitet och möjlighet till konfiguration. När din verksamhets behov förändras kan du själv förädla och förbättra MaintMaster™ – enkelt, på några minuter, helt utan hjälp från dyra konsulter. Med ett intuitivt användargränssnitt och låg inlärningströskel är MaintMaster™ utvecklat för att kunna användas av alla. Vi på Aretics har ackumulerad kunskap och erfarenhet från 18 års arbete och över 400 lyckade kundsamarbeten. Erfarenhet som ligger till grund för vår leveransmodell Aretics Silverplate™. Vi levererar till: fast pris och fast tid, helt utan risk för dig!

Läs mer om MaintMaster™ och Underhållsmässan på

www.aretics.se Möt oss i monter B04:20


GÄRN A

LÖNSA

SWEETPOP.SE

VI BER ÄTTAR

MER O

M

INDUST MMA R SAM IELLA

FLER GÖR MER RING

Vår grundläggande idé är att inom svensk industri samarbeta om sådant som ger alla inblandade fördelar. Det handlar till exempel om att ta fram standarder, utveckla effektivitet och säkerhet och genomföra utbildningar. Insikten är att när fler gör mer – tillsammans – så händer det som annars inte skulle hända. Vår dagliga verklighet är korsbefruktning i praktiken och det ger resultat för våra kunder. På så sätt är vi inom ssg en liten men viktig del av ett stort nätverk, där Business Excellence står i fokus.

ARBETEN

OSS 0 60

-14150 0


4

INNEHÅLL

INNEHÅLL 5

Ledare

6

Nyheter

12

Underhåll vid LKAB en viktig del av Asset Management

15

Söktjänst med koll på certifierade företag

16

Utvecklingen inom Physical Asset Management

17

Fråga inte: hur gör du - utan hur tänker du

19

Nyheter

20

Öresundsbron utmanar dagens strategier och metoder

22

Staffan Garås: ”Underhåll en framgångsfaktor”

23

Hur skall Sverige utbilda morgondagens praktiker?

24

Nyheter

26

Tillståndsbaserat underhåll med AMS Suite

27

Succébyte av svängkranslager under pressat tidschema i Narviks hamn

28

Nu ska roboten få människans fingerfärdighet

29

Nyheter

30

Viktiga samarbeten i Europa

31

Årets träff för underhållsutveckling

32

Slipp onödiga driftstopp som kan kosta oerhörda pengar

33

Kalendarium

34

Industristopp-appen testas i skarpt läge

27

12

28 17

20 ISSN 2000-8880 Nr 3 • 2014 Officiell medlemtidning för Svenskt Underhåll/SAMS UTGIVARE:

Physical Asset Management ges ut av ljungåfors media ab och SAMS Box 451 30, 104 30 Stockholm Tel: 08-5010 8710, Fax: 08-5010 8719

REDAKTIONSRÅD: Staffan Garås, Matti Tuikkanen, Björn Asplind, Jan Åström CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE:

SKRIBENTER:

Ingemar Andréason, Björn Asplind, Jan Frånlund, Kim Hall, Peter Hedlund, Matti Tuikkanen

Jan Åström, jan.astrom@ljungaforsmedia.se

TRYCK:

ART DIRECTOR:

Exakta 2014

Gabriella Lilliesköld, gabriella.lillieskold@jntpublishing.se

OMSLAGSBILD:

MARKNAD:

Physical Asset Management utkommer fyra gånger om året

Niklas Jönsson, niklas@ljungaforsmedia.se

Skeppslastare. Foto: LKAB


LEDARE

5

Hållbar tillväxt förutsätter ökad produktivitet!

I

ndustriell produktion i Sverige förutsätter en årlig avkastning på cirka 12 procent om inte investerare ska börja leta efter alternativa objekt eller länder att investera i. Det har inte minst turerna kring Volvo och dess storägare Christer Gardell på Cevian Capital och huvudägaren Industrivärden med VD:n Anders Nyréns uttalanden visat genom att kräva att rörelsemarginalen i Volvo ökar från 8,7 procent till 11,7 procent.

ELEKTRISKT DRIVEN MEMBRANPUMP FRÅN WANNER • Höga tryck upp till 170 bar • Hanterar aggressiva och slitande medier • Självsugande, klarar partiklar • Torrkörningssäker, enkelt att byta slitdelar

Matti Tuikkanen VD SAMS

Dessa rättmätiga krav från ägarna på avkastning förutsätter produktivitetsökningar på minst 8 procent per år om vi ska kunna hävda oss i den globala produktivitetskapplöpningen. Är det bara att kopiera Scanias eller Autolivs koncept för att lyckas? Tyvärr är det inte så enkelt även om man naturligtvis vinner mycket på att lära sig av de bästa i klassen. Men börja med att utgå från era egna förutsättningar och gör sedan rätt saker i rätt ordning med stor ihållighet i kombination med respekt och inte minst förankring i hela organisationen som sedan supportas och efterfrågas av ledningen. Ökad produktivitet inom den offentliga sektorn - Varför? När man lyssnar på representanter för den offentliga sektorn så får man lätt intrycket att det endast är exportindustrin som behöver arbeta smartare för att öka sin produktivitet. Men det kan inte vara förnuftig förvaltning av våra tillgångar att samtidigt som det saknas sjuksköterskor i Sverige så fortsätter vi att år efter år utbilda sjuksköterskor och sen exportera 25 procent av dessa till Norge! Skolsektorn har stor brist på examinerade lärare med 52 procent obehöriga lärare i gymnasieskolan samtidigt som 40 procent av alla examinerade lärare har valt att inte ens arbeta inom skolan! Enligt Umeåforskare som undersökt äldreomsorgen är över 50 procent av alla över 80 år felmedicinerade. Varannan är undernärd och var tredje är deprimerad. Vad kostar inte detta i ökade vård- och bemanningsbehov? När det gäller järnvägar och godstransporter så fick exempelvis Skånetrafiken nog i somras när det enbart var 63 procent av alla tåg som var i tid vilket lett till att Skånetrafiken nu planerar att sluta betala banavgiften till Trafikverket! Sammanfattningsvis kan man bara konstatera att konkurrenskraftig produktion i Sverige förutsätter en globalt konkurrenskraftig offentlig sektor och att det är där potentialen är störst idag.

SJÄLVSUGANDE CENTRIFUGALPUMPAR I GJUTJÄRN/ROSTFRITT • Flöden upp till 10 500 l/min, Max 55 mvp • Klarar smuts och partiklar upp till 8 cm • Driftsäker, enkelt att byta slitdelar • Finns även i ATEX-utförande

www.telfa.se

Matti Tuikkanen VD SAMS Alla kan leverera en pump. Vi levererar den som passar. Tel: 075-24 24 450 Mail: info@telfa.se


6

NYHETER

8 miljarder per år för att byta ut kärnkraften enligt Ramböllrapport 8 miljarder kronor eller 6 öre per kWh är kostnaden om vi skulle byta ut kärnkraften i Sverige och ersätta med andra energikällor. Detta visar en studie som presenteras av Ramböll.   Den svenska kärnkraften kommer enligt kärnkraftsindustrin att avvecklas mellan år 2020 och 2045. Flera bedömare pekar på att delar av avvecklingen, oavsett valresultat, kan ske betydligt tidigare än så. Detta ställer Sverige inför utmaningen att bygga ett nytt elförsörjningssystem. Ramböll har genomfört omfattande simuleringar för att studera hur ett framtida svenskt system för elproduktion kan se ut och vilka utmaningar detta innebär.   – Tekniskt visar det sig fullt möjligt att bygga ett system utan kärnkraft. Med dagens teknik får detta däremot konsekvenser i form av både ökade kostnader och ökade utsläpp. Resultatet indikerar en årlig kostnadsökning, jämfört med om dagens system skulle byggas från grunden, på 8 miljarder kronor per år eller 6 öre per kWh, säger Christian Haeger, som har lett arbetet med studien.   Ramböll har simulerat ett elsystem med så låga koldioxidutsläpp som möjligt. Detta visar sig också vara ett elsystem med låga kostnader jämfört med andra tänkbara system. Systemet innehåller enligt Rambölls simuleringar sex kärnkraftsreaktorer med kapacitet motsvarande dagens.   Den stora utmaningen är dock inte att tekniskt utforma ett önskvärt elsystem. Den stora utmaningen är att dagens marknadsmodell inte ger tillräckliga incitament till kraftbolagen för att investera i den produktionskapacitet som krävs när kärnkraften avvecklas. Priserna på marknaden är för låga, investeringskostnaderna för höga och tidsspannet för att bygga ut ny produktionskapacitet är för långt. Det skulle krävas ett pris på ca 53 öre/kWh för att bygga ett system helt utan kärnkraft och 46 öre/kWh för ett system med sex reaktorer. Nuvarande priser på Nordpool spot ligger på ca 30-35 öre/ kWh. Utan subventioner kommer det helt enkelt inte byggas någon produktionskapacitet de närmaste åren, varken i vindkraft, kärnkraft eller något annat.   För att få en omställning på plats till lägsta möjliga kostnad behöver hela marknads- och subventionssystemet tänkas igenom. Det kan kräva exempelvis en ny prissättning av el, som tar hänsyn till mer än energikomponenten i form av kWh utan i större utsträckning värderar effekt och kvalitet i form av frekvens och leveranssäkerhet, något som vi idag tar för givet. ▪

HealthHub, ett innovativt verktyg för förutsägbart underhåll

HealthHub, ett nytt verktyg för förutsägbart underhåll övervakar tillståndet hos tåg, infrastruktur och signalsystem.

Alstom lanserar HealthHub, ett nytt verktyg för förutsägbart underhåll som kan övervaka tillståndet hos tåg, infrastruktur och signalsystem med hjälp av avancerad dataanalys för att förutsäga återstående livslängd. HealthHub har presenterats vid InnoTrans, världens största järnvägsmässa som ägde rum i Berlin 23–26 september. Det är en nyskapande metodik utformad för övergången från det traditionella sträckbaserade underhållet till tillståndsbaserat förutsägbart underhåll. På så sätt sänks operatörens livscykelkostnad. HealthHub stöds av olika avancerade lösningar för datainsamling, t.ex. TrainScanner, en automatiserad diagnostikportal som kan mäta tillståndet för tre viktiga förbrukningsdetaljer hos ett tåg när det rör sig genom portalen: hjul, bromsbelägg och strömavtagarnas kolskenor. Det gör att det går att spara upp till 15% av materialkostnaden genom att de byts bara när det verkligen behövs. För infrastrukturen möjliggör TrackTracer liknande övervakning av spåren och kontaktledningarna. ”HealthHub stärker införandet av metodiken med ’depåstopp’ genom att man förutsäger underhållsåtgärderna. Allt är förberett när tåget kommer in så att underhållspersonalen kan utföra åtgärderna snabbt och utan spill. Det har utformats speciellt så att det ger rekommendationer om att de åtgärder som faktiskt behövs precis när så krävs ska utföras. Det finns flera fördelar för våra kunder: de optimerar storleken på sin flotta tack vare tågens högre tillgänglighet, tiden i depå minskar och den totala livscykelkostnaden sänks ”, säger Laurent Fromont, chef för tjänster vid Alstom Transport. ▪

Siemens bäst i klassen på hållbarhet Siemens har för tredje året i rad utnämnts till det mest hållbara företaget i sin branschgrupp, innehållandes 350 industriföretag, i den årliga internationellt välkända rankinglistan Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Siemens har varit med på listan varje år sedan den introducerades för 15 år sedan.   Siemens branschgrupp ”Industry Capital Goods” spänner över sju industrisektorer och innehåller ca 350 företag. Med 93 av möjliga 100 poäng kunde Siemens återupprepa samma höga poängsumma som förra året, och även ta förstaplatsen bland de 46 företag som utgör branschgruppen ”Industrial conglomerates”. I den gruppen ingår bl.a. 3M, Philips och Toshiba.   – Vi är övertygade om att hållbarhet är livsviktigt för Siemens långsiktiga ekonomiska tillväxt. Just därför blir vi väldigt stolta över att på nytt få ta emot den här utmärkelsen, som bekräftar den fokus som vi lägger på hållbarhetsarbete, säger Roland Busch, styrelsemedlem i Siemens med ansvar för hållbarhetsarbetet.   Dow Jones Sustainability Index sammanställs av det Schweiziska investmentföretaget RobecoSAM, som har utvärderat alla företag enligt en rad kriterier under framtagandet av rankingen, bl.a. innovation, supply chain, klimatstrategi, operationell ”eco-efficiency”, arbetsmiljö och affärsetik. ▪

CERTEX satsar på miljövänliga stållinor

Som ett led i det pågående miljöarbetet lanserar nu CERTEX miljövänliga stållinor på den svenska marknaden. De miljövänliga stållinorna innehåller biologiskt nedbrytbart smörjmedel som uppfyller Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område. De nya stållinorna produceras med biologiskt nedbrytbar smörjning i sin kärna och kommer även att servas med biologiskt nedbrytbart smörjmedel. Det gröna sortimentet består av samma utbud av avancerade stållinor som idag krävs i ibland annat moderna kranar, men nu i miljövänlig version. Som ledande leverantör inom stållinor och lyftutrustning är det stolt CERTEX presenterar ett högkvalitativt och miljövänligt alternativ på den svenska marknaden. ▪


NYHETER

Risk för dyrare elnät och sämre kundnytta efter nytt regeringsbeslut Den 4 september beslutade regeringen om nya regler för elnätsföretagens intäkter. Beslutet innebär att elnätets ålder ska påverka vilka investeringar som ska göras i elnäten, snarare än kvalitet, funktion och kundnytta. Det betyder att elnätsföretagen inte får ta ut intäkter på äldre anläggningar.   – Till följd av regeringsbeslutet anses äldre anläggningar inte ha något värde, trots att de kan fungera helt tillfredställande. Detta kan leda till att fungerande anläggningar byts ut tidigare än nödvändigt vilket riskerar att fördyra för landets elnätskunder, säger Mats Didriksson, chef för Affärsområde Energi på Kraftringen.   Regleringen ska syfta till att elnäten drivs och utvecklas på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, men genom att detaljstyra investeringar riskerar regeringen att istället främja investeringar som inte är nödvändiga eller långsiktigt hållbara.   – När vi planerar investeringar vill vi göra detta utifrån funktion och kvalitet. Nu tvingas vi prioritera investeringarna efter ålder och detta kan till exempel leda till att stormsäkring av elnät på landsbygden behöver senareläggas till förmån för andra satsningar, avslutar Mats Didriksson. ▪

Bravida tar även över driften av Sveriges största postterminal

Bravida tar över ansvaret för drift och underhåll av den energieffektiva byggnaden. Illustration: Sweco

Varje dygn hanteras omkring två miljoner brev av cirka 500 medarbetare på svensk-danska Postnords postterminal i Rosersberg. Bravida har tidigare gjort alla installationer i jätteterminalen och tar nu över ansvaret för drift och underhåll av den energieffektiva byggnaden. Postterminalen är 49000 kvadratmeter stor och angörs dagligen av 200 fordon. Tåg hämtar och lämnar varje dygn post inne i terminalen. Bravida har varit med och gjort alla installationer i terminalen som stod klar i augusti i år. – Varje dygn hanteras omkring två miljoner brev i terminalen vilket ställer höga krav på att el, vs och ventilation fungerar problemfritt. Med ett helhetsansvar för driften och underhållet säkerställer vi att så sker, säger Hamid Bakhtiari, kundansvarig på Bravida TSM och ansvarig för driftsunderhållet med Postnord. Sammanlagt får 800000 hushåll och 77000 företag sin post levererad via brevterminalen i Rosersberg. Terminalen har låg energiförbrukning och på taket finns 2000 kvadratmeter solceller. Bravida har under installationsarbetet uppfyllt Postnords höga krav på en låg energiförbrukning och kommer fortsätta fokusera på det under drift- och underhållsarbetet. ▪

Att fatta beslut som sparar miljoner Att låta pannan fortsätta gå i drift tio år efter att designlivslängden har gått ut, att vänta med att byta ut de korroderade rörledningarna till det planerade underhållsstoppet och att övertyga ledningen om att det korrosionsskadade tryckkärlet kan fortsätta i full drift ända fram till det stora revisionsstoppet. Det är beslut som sparar in många miljoner kronor.   En akut reparation av ett korrosionsskadat tryckkärl skulle kosta drygt 2 miljoner kronor och dessutom stoppa produktionen i fyra veckor. Att slippa byta ut pannan och istället köra den i ytterligare 10 år innebar besparingar på flera miljoner kronor. Och att fortsätta använda korroderade rörledningar och hålla driften igång fram till stoppet gav tid för ett planerat och effektivt byte av rörledningarna.   Inspecta har hjälpt E.ON och Borealis med liknande verksamhetskritiska problem. Det har sparat både tid och kostnader. Jan Storesund, senior materialexpert vid Inspecta Technology, menar att det många gånger går att förlänga livslängden eller fortsätta driften trots en upptäckt skada. Utan att riskera säkerheten.   – Beroende på vad problemet är kombinerar vi de kunskaper som behövs för att lösa det.Vi har många års erfarenhet från de flesta process- och energiindustrierna och en djup kunskap inom provning, besiktning, materialkunskap, hållfasthetsberäkningar och livslängdsanalyser. Tillsammans ger det en värdefull kunskap om objekten, säger Jan Storesund.   – Kompetenskombinationen ger en helhetsbild av objektet. Efter analyser kan vi sedan dra rätt slutsatser och ge förslag på åtgärdsprogram. Det ger ett gediget beslutsunderlag för kunden.   Med en noggrann utredning och analys i ryggen är det lättare att bestämma vilka åtgärder som behövs. Du vet att du har hela bilden och kan ta ett välgrundat beslut, utan att chansa eller på något sätt äventyra säkerheten.   – Anläggningsägaren kan lita på att det vi kommer fram till stämmer. Analyserna ger ett gediget beslutsunderlag och tryggar ditt beslut om vad som ska göras. ▪

85 miljoner till 21 projekt om forskning för nya skogsråvaror och biomassa Produkter från skogen är av stor vikt för Sveriges ekonomi och bidrar starkt till export och lokala arbetstillfällen. I en allt hårdare konkurrens från länder med snabbare tillväxt i skogen och med lägre arbetskostnad behöver svensk industri hitta nya värden och biprodukter från skogsråvaran.   Ved består till cirka 25 procent av lignin som till stor del går till spillo vid tillverkning av kemisk massa. Hur kan vi i framtida bioraffinaderier istället ta tillvara på och vidareförädla lignincellulosa till nya högvärdiga produkter som t ex ”gröna” nano-kolfiber? Sådana skulle bland annat kunna användas som kompositmaterial, brandresistenta värmematerial i kläder eller som renare av miljöfarliga heta gaser.   Det har visat sig att poppel och salix är lovande snabbväxande arter i Sverige för produktion av biomassa. Hur kan man mäta och förutse mängden av biomassa som produceras i skogen under en viss tid så att man kan möta de ökande behoven av energi i Sverige?   Nu har Formas forskarråd beviljat 85 miljoner kronor till 21 projekt som bland annat studerar dessa frågor.   – Svensk skogsindustri behöver ställa om från traditionell produktion av virkesråvara och massa till en mer varierad och hållbar produktion av biobaserade produkter, säger Gia Destouni, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas. Det har kommit in flera spännande idéer och ansökningar och det känns väldigt roligt att vi kan göra den här stora satsningen.▪

7


8

NYHETER

Enfo köper Framsteg AB

NY FÅNGST FÖR PREVAS

– blir en av de största inom BI

Lerøy Aurora AS och Laksefjord AS har beställt underhållssystem Infor EAM från Prevas. Lerøy Aurora AS ingår i koncernen Lerøy Seafood Group ASA, som är en ledande exportör av fisk och skaldjur från Norge och världens näst största producent av atlantisk lax.   Lerøy Aurora AS, med huvudkontor i Tromsö, är självförsörjande på smolt (laxungar) tack vare det helägda dotterföretaget Laksefjord AS och driver eget laxslakteri med förädling och emballering. Med en slaktkapacitet på cirka 330 000 kg per dag fördelade på två skift.   Nu har båda dessa företag valt Infor EAM

Enfo Sweden köper Framsteg AB och blir därmed ett av Sveriges ledande bolag inom business intelligence samt blir marknadsledande inom Service and Asset Management. Förvärvet ingår i Enfos strategi att ta hand om it-stöd och it-lösningar för att hjälpa kunderna fokusera på sin kärnverksamhet.   Enfo Swedens dotterbolag Enfo Pointer är idag bland landets ledande konsultföretag inom business intelligence och beslutsstöd. Genom förvärvet av Framsteg stärks verksamheten ytterligare. Målet är att bli nummer ett i Sverige. Genom det nybildade affärsområdet Enfo Framsteg skapas en ledande position inom Service and Asset Management (underhållssystem).   – Vi ser stora möjligheter till samverkan mellan de båda bolagen. Framstegs specialistkompetens inom QlikView tillsammans med Enfos djupa kunskap inom Data Warehouse och beslutsstöd, ger en resursstark och komplett organisation inom business intelligence som kan erbjuda kunden ett helhetsåtagande. Framstegs expertis inom IBM Maximo, som är det ledande systemstödet för service- och underhållsverksamhet, gör att vi med Enfo Framsteg även kan erbjuda helt nya tjänster för systemunderhåll. Det passar väl in i Enfos strategi att hjälpa kunden att fokusera på sin kärnverksamhet, säger Lars Aabol,VD, Enfo Sweden.   – Business intelligence är ett mycket strategiskt intressant område. Tillsammans med Framsteg kommer vi att kunna ge våra kunder ett mer komplett erbjudande, inklusive bredare och djupare tjänster för applikationsförvaltning. Vi stärker nu vår roll som leverantörsoberoende it-konsult som kan erbjuda helhetslösningar inom business intelligence, säger Åsa Landén Ericsson,VD Enfo Pointer.   – Vi ser mycket positivt på samgåendet eftersom Enfos och vår portfölj kompletterar varandra på ett alldeles utmärkt sätt. Det kommer att möjliggöra vidareutveckling av vår strategi Hela vägen till värdeTM och att vara det mest attraktiva konsultbolaget inom Service and Asset Management. Enfo Framsteg skapar större möjligheter till personlig utveckling för många av våra anställda och givetvis för våra kunder, säger Mats Eliasson,VD, Enfo Framsteg. ▪

Lerøy Aurora AS och Laksefjord AS har beställt underhållssystem Infor EAM från Prevas.

från Prevas som sitt nya underhållssystem och implementeringsprojektet inleddes under augusti månad.   − Vi har tidigare tittat på många olika underhållssystem, säger Geir-Sigvart Isaksen, teknisk chef vid Lerøy Aurora som har varit anställd i företaget sedan 2007. ▪

Vattenfall lanserar snabbladdningsnätverk för elbilar Vattenfall etablerar tre snabbladdningsstationer för elbilar i Stockholm. Laddplatserna, som invigdes den 12 september, är de första i företagets snabbladdningsnätverk i Stockholmsområdet. Innan årsskiftet planeras nätverket bestå av upp till tio stationer.   För 100 år sedan elektrifierade Vattenfall järnvägen. I och med etableringen av ett snabbladdningsnätverk i Stockholm tar nu företaget det första steget för att elektrifiera även vägtransporterna.   Den 12 september skedde invigningen av tre stationer där Zinkensdamm tillsammans med Gärdet och Solna blir först ut. I satsningen ingår dessutom den snabbladdningsstation som Vattenfall och Tyresö Kommun har i drift i Tyresö sedan tidigare. Innan årets slut är upp till sju ytterligare stationer planerade i Stockholmsområdet.   – Vår vision att det ska finnas en miljon eldrivna fordon på vägarna år 2030 kommer inte uppnås av sig själv.Vår roll är att tillhanda-

hålla infrastruktur för snabbladdning, som i sin tur möjliggör en tyst och ren stadsmiljö, säger Mattias Tingvall, affärsutvecklingschef på Vattenfall. Snabbladdningsstationerna i Stockholm har möjliggjorts genom ett samarbete med Stockholms stad och Stockholm Parkering. Nästa steg i satsningen är att etablera sig på ännu fler platser i regionen. Det sker bland annat genom samarbeten med fler aktörer. ▪

Tapflo lanserar ny självsugande centrifugalpump Den självsugande centrifugalpumpen CTS är den andra produktlanseringen i år från Tapflo. För ett par månader sedan lanserades en ny aktiv pulsationsdämpare på marknaden.   CTS är en självsugande horisontell centrifugalpump med öppen impeller, tillverkad i SS2343. Självsugningsförmågan möjliggör installationer där vanliga centrifugalpumpar inte kan användas. CTS pumpen klara sughöjder upp till 4,5 m.   – Endast sugledningen behöver vara under vätskeytan och pumpen kan placeras på lämplig plats. Service av pumpen kan ske utan att rörledningar behöver kopplas loss, förklara Håkan Ekstrand,VD på Tapflo.   Den nya CTS pumpen är uppbyggd på smarta lösningar, snabbt och enkelt underhåll samt i många fall nästan helt underhållsfri.   – Tack vara den innovation konstruktionen behöver användaren endast byta en del för att konvertera en traditionell centrifugalpump av typen CT till en CTS berättar Henrik Borisch på Tapflo. Produkten finns även tillgänglig med flera olika utföranden med spolad tätning etc.   – Det är värt mycket att kunna fortsätta använda rörledningen eller tryckkärlet i ytterligare de månader som är kvar till det planerade stoppet. Det gör stor skillnad att slippa göra något akut och illa genomtänkt, säger Jan Storesund. ▪


rev Sweden_Sujet_171x123 02.11.2010 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Your partner for renewable and clean energy Svenska kraftverk blir genom ANDRITZ HYDRO effektivare, moder nare och miljövänligare. ANDRITZ HYDRO har kunskapen och tekniken som moderniserar vattenturbiner till att producera elbetydligt effektivare och miljövänligare. We focus on the best solution – from water to wire.

ANDRITZ HYDRO AB Box 1, 835 05 Nälden, Sweden Phone: +46 (0) 640 17700, Fax: +46 (0) 640 17780

contact-hydro.se@andritz.com www.andritz.com

Probedruck

Large

Maximera er underhållsverksamhet

Världsklass

Enfo Framsteg levererar införandeprojekt med kort kalendertid, låga externa kostnader och kraftigt minskat behov av intern tid. Våra paketerade utvecklingssteg säkerställer rätt nivå på verksamhetslösningen och låter er nå era mål snabbare.

Ständiga förbättringar

Enfo Framsteg är med er – Hela vägen till värde™.

Medium

Vill ni veta mer eller komma i kontakt med Enfo Framsteg?

Tillståndsbaserat

www.enfoframsteg.com Förebyggande

Small Planerat

Händelsestyrt

a el t k c Ny

l•

oc Pr

e

s se

r•

rd Vä

st el i

or

s Sy

t

s em

c pe

ati ifik

on

Enfo Framsteg är Nordens största IBM Premier Business Partner och expert på IBM Maximo Asset Management.


NYHETER

Bilfinger ingår storkontrakt med Fortum inom vattenkraft

Bravida tecknar ramavtal med SOS Alarm

Bilfinger storsatsar på vattenkraft i Sverige och tar nu över lokal drift och underhållet av 125 kraftstationer och över 250 dammar från Fortum. Avtalet innebär att Bilfinger knyter till sig cirka 200 av Fortums medarbetare. Samtidigt medför affären en tillväxt på hela 20 procent för Bilfinger i Sverige.   − Detta är ett otroligt viktigt kontrakt för oss.Vi ser stora möjligheter till ytterligare tillväxt inom vattenkraft i såväl Sverige och Norge som i övriga Hellström är VD för Bilfinger Europa, säger David Hellström,VD för David Industrial Services Sweden AB. Bilfinger Industrial Services Sweden AB.   Avtalet mellan Fortum Generation AB och Bilfinger innebär att Bilfinger Industrial Services tar över underhåll och lokal drift av Fortums 125 kraftstationer samt över 250 dammar från den 1 januari 2015. Avtalet sträcker sig över tre år med option på ytterligare två.   − Vi har valt Bilfinger eftersom vi värdesätter deras kompetens och koncept inom underhåll.Vi är övertygade att verksamheten är i mycket goda händer och ser fram emot att avtalet träder i kraft, säger Risto Andsten VD på Fortum Generation AB. ▪

Ramavtalet omfattar drift och underhåll av el, tele, data och säkerhet. SOS Alarm hanterar varje år 3,8 miljoner larmsamtal och 975000 vårdärenden på sina 15 Sverigekontor. För att möta SOS Alarms behov har Bravida tagit fram en ny säkerhetsstandard. – Det känns tryggt att arbeta med Bravida som kan leverera en helhetslösning med täckning över hela Sverige.Vi har höga säkerhetskrav på våra larmcentraler och Bravida har tillgodosett våra krav och önskemål på ett bra sätt, säger Christian Weck, inköpschef på SOS Alarm Sverige AB. SOS Alarm har en viktig samhällsfunktion och larmar dygnet runt ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser genom nödnumret 112. Verksamheten ställer höga krav på standardlösningar där eventuella störningar snabbt kan åtgärdas oavsett vilken SOS-larmcentral som drabbats. – Som ett första steg i samarbetet har vi skapat en SOS Standard som installerats på fyra av SOS Alarms 15 larmcentraler. Intentionen är att alla installationer som görs på SOS Alarms larmcentraler ska se ut och fungera på samma sätt, vilket bidrar till en säker och trygg drift, säger Lars Brandt, projektledare på Bravida Fire & Security. ▪

Kraftfull mjukvara Mjukvaruplattform med sofistikerad funktionalitet för diagnos och övervakning av dina maskiner VIB mm/s

10

RPM

Varvtalsberoende larmhantering •

Möjlighet att se maskinens kritiska varvtal och därmed undvika ogynnsamma vibrationer

Sätta larmnivåer utifrån kritiska varvtalsområden

Automatisk justering av larmgränser vid ändrade driftsförhållanden

Generera endast relevanta larm

Te l 0152 - 2 2 5 0 0 ı

spminstrument.se

Trender och larm via internet •

Intressanta mätdata visas via en webbsida

Möjlighet för produktions- och driftspersonal att följa maskinkondition på distans

Fler på företaget ges möjlighet att på ett enkelt sätt se fördelarna med tillståndskontroll och de ekonomiska vinningar detta ger


NYHETER

Matningsdon för järnvägsindustrin med verkningsgrad på 93 procent och välbeprövad teknik med hög integration och få komponenter så får denna produkt unika förutsättningar för lång livstid och hör MTBF ( Mean Time between Failure). Tack vare mycket få komponenter får ENAR150D både hög tillförlitlighet och kompakt utförande. Med H15 kontakt och det fysiska formatet är den kompatibel med många av idag använda standard produkter. Den kan användas i både racksystem och som fristående produkt och har en bredd på endast 18,5 mm, en höjd på 111mm och en längd av bara 162mm, och den passar in i Eurocasette systemet.

Tack vare mycket få komponenter får ENAR150D både hög tillförlitlighet och kompakt utförande.

En av Europas största tillverkare av matningsdon, Powerbox , introducerar nästa generation av innovativa omvandlare, ENAR150D familjen. Dessa energieffektiva kompakta DC/DC omvandlare har en typisk verkningsgrad på 93 % - och är kompatibel med befintliga liknande industriprodukter.   Utvecklad med enkelhet som ledstjärna och användande av modern

Den första modellen har inspänning 110VDC enligt EN50155 normen för järnvägsindustrin och utspänning 2x24VDC/2x3,2A. Utgångarna är isolerade och kan användas som två separata 24 volts källor, parallellt för all ström på en utgång, i serie för 48VDC utspänning alternativt i serie med mittnolla för +/- 24 VDC. ▪

Tillsammans kan vi vara din självklara partner för hydraulikoch pneumatikservice.

Hade du inte möjlighet att besöka Underhållsmässan i mars? Men än är det inte försent att ta del av Parker Hannifins erbjudande och kunnande inom service och underhåll. Kontakta oss eller någon av våra återförsäljare. Välkommen! www.parker.com/se Parker Hannifin Sales Company Sweden, tel 08 - 59 79 5000

SAMS augusti 2014 190 x 132 mm.indd 1

2014-08-15 12:37:10

11


12

ASSET MANAGEMENT

Underhåll vid LKAB en viktig del av Asset Management

De två nya gruvorna Mertainen och Leveäniemi i Svappavaara kommer när de öppnar att skapa 500 arbetstillfällen. Foto: Fredric Alm

AV BJÖRN ASPLIND – Underhåll för oss är en mycket viktig del av Asset Management. LKAB har investerat gigantiskt de senaste tio åren, i storleksordningen fem miljarder kronor per år. Den viktigaste delen i Asset Management är att få största möjliga avkastning på produktionsanläggningarna och så litet störningar som möjligt och därmed ha en så stor del förebyggande underhåll som möjligt. Det här säger Markus Petäjäniemi, direktör Mining & Logistics vid LKAB och nyinvald i styrelsen för Svenskt Underhåll.

L

KAB har de senaste åren byggt en ny struktur och har byggt många nya anläggningar. Några exempel är den nya huvudnivån Malmberget, M 1250-metersnivån under jord.

I Kiruna invigdes under 2013 den nya huvudnivån KUJ1365 på motsvarande nivå under jord. Investeringen beräknas till 12,4 miljarder kronor och var LKAB:s historiskt största investering. De två nya gruvorna Mertainen och Leveäniemi i Svappavaara kommer när de öppnar att skapa uppåt 500 arbetstillfällen. Utifrån de förutsättningar som råder nu beräknar LKAB med att vara i full produktion i början av 2016.   – Vi har en väldigt stor tillgångsmassa i balansräkningen och vi måste få ut det

bästa av investeringarna och tillgångarna. Det är inget självändamål för oss att investera i vår verksamhet. Vi gör det att för att klara av vår affärsidé och leverera världskvalitetsprodukter till våra kunder, betonar Markus Petäjäniemi.   LKAB:s ambition är att skapa välstånd i delar av världen genom att vara väldigt innovativt och resurseffektivt som gruvföretag.   – Vi bryter och förädlar järnmalm som blir ett bra stål som kan användas till att bygga välfärd med allt från balkar för hus till bildelar. ASSET MANAGEMENT En annan viktig grundbult för LKAB är att ha ett bra underhåll och en god Asset

Markus Petäjäniemi är direktör Mining & Logistics vid LKAB och nyinvald i styrelsen för Svenskt Underhåll. Foto: LKAB

Management som är en nödvändighet för att kunna ha en säker och störningsfri produktion med hög tillgänglighet. – För att vi ska vara så effektiva och konkurrenskraftiga som möjligt måste vi vårda våra anläggningar. Just nu är vi en situation där världsmarknadspriserna har ≥


sveriges punktligaste tåg går 1 365 meter under jorden. Just nu pågår ett av industrisveriges största projekt någonsin. LKAB i Kiruna säkerställer malmtillgången i ytterligare 20 år genom att skapa en ny huvudnivå, 1 365 meter under jord. Gruvan i Kiruna är den mest avancerade i världen där driften under jord till stor del sker automatiskt. Midroc Automation levererar, tillsammans med samarbetspartnern Bombardier Transportation, en totalintegrerad logistiklösning för malmstransport under jord. Med system och infrastruktur från Midroc förflyttar LKAB automatiskt och med högsta möjliga hastighet järnmalmen från brytställe till uppfordring, utan att tumma på personsäkerheten. Snabbt, säkert – och i tid. Vi tror på att ge våra kunder möjlighet att fokusera på utveckling av sin verksamhet. Med vår projektförmåga hanterar vi mycket stora multidisciplinära industriprojekt samtidigt som vi ger våra kunder enkelhet, trygghet och gott samarbete i projektgenomförandet. Ett projekt, ett kontrakt.


14

ASSET MANAGEMENT

fallit kraftigt de senaste månaderna. För att vi ska kunna fortsätta ha en normal vinstmarginal, klara investeringar och samhällsomvandlingar samt klara avkastningen till ägarna, måste vi få ner våra kostnader räknat i kronor per ton, samtidigt som vi ska leverera högkvalitativa produkter. Vilka områden måste då hanteras i verksamheten för att bli effektivare? Markus Petäjäniemi delar in det i tre delområden: 1. Hårdvara. Själva maskineriet 2. Ledarskap. Processer, rutiner och systematik i arbetssättet. 3. Människorna. Hur få medarbetarna att till exempel göra rätt saker och samverka. Hur får de rätt kunskaper och förmågor? HELHETEN – Jag brukar säga att om ett av tre områden inte fungerar då fungerar inte helheten. Det hjälper inte om vi har maskiner eller pelletsverk i världsklass om vi inte sköter dem eller får människorna att göra rätt. Hela vår omfattande supply-chain, som börjar i gruvan och slutar när vi lastar på båtarna, är beroende av att vi har stabila processer, så få störningar som möjligt samt en hög tillgänglighet och om vi ska prata Asset Management också har en hög nyttjandegrad. Har vi en låg nyttjandegrad måste vi ha fler maskiner. Självklart handlar det också om att ha maximal anläggningskapacitet och hela tiden arbeta med att bygga bort flaskhalsar för att få ut ännu mer av kapitalet och investeringarna, fastslår Markus Petäjäniemi.

Pelletsverket KK4 i Kiruna, som invigdes 2008, har en av världens största och effektivaste pelletsugnar, en roterande så kallad grate kiln. Hela pelletsmaskinen kallas grate-kiln, där graten är en ”förvärmare” och kilnen själva ugnen. Foto: Fredric Alm

Hur kan då underhåll få en hävstång som har bäring på Asset Management och därmed möjliggöra att LKAB får ut ännu mer av sina investeringar? – Vi har en designkapacitet i våra avläggningar där vi har investerat x antal miljarder för x antal tons produktion. Tänk dig att du får ut litet mer produktion av anläggningen än du tänkte dig, betänk då vilken större avkastning du får.

Ett sätt att arbeta med detta är mindre flaskhalsåtgärder, där vi arbetar bort flaskhalsar som hindrar oss att producera mer. Här är det viktigt att inte glömma de mjuka faktorerna genom att vara noggrann tillsammans med personalen och jobba systematiskt. Då kan vi lyfta oss ytterligare ett litet steg. Här ligger en enorm avkastning på investeringen. Dessutom minskas kostnaderna i kronor per ton och mindre material går till spillo, avslutar Markus Petäjäniemi. FAKTA LKAB: Luossavaara-Kiirunavaara AB, LKAB, är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en växande leverantör av mineralprodukter till andra industribranscher. LKAB-koncernen omsätter cirka 30 miljarder kronor per år och rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, berg-, och verkstadstjänster, sprängmedels- och fastighetsbolag. LKAB har drygt 4000 anställda i 15 länder. Tillsammans tillverkar de världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt, LKAB Green Pellets.

Brytning på Gruvberget, Svappavaara. Foto: Fredric Alm


CERTIFIERING

Söktjänsten som har koll på certifierade företag AV KIM HALL Certifiering har blivit ett starkt konkurrensmedel i upphandlingssammanhang inom framför allt byggbranschen. För att beställare lättare ska veta om en entreprenör, leverantör eller konsultföretag är certifierad finns söktjänsten Certifiering.nu med aktuell information om de företag som är certifierade.

C

ertifiering.nu är en söktjänst av certifierade företag i Sverige. För att hålla hög kvalitet samarbetar vi med branschorganisationen SWETIC (Swedish Association for Testing, Inspection and Certification) samt med ackrediterade certifieringsorgan, säger Jens Norring, grundare av söktjänsten Certifiering.nu.   Ackrediterade certifieringsorgan Samarbetet med SWETIC startade 2004 sedan det blev alltmer vanligt med certifieringar som ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), OHSAS 18001 (arbetsmiljö) med flera. För närvarande finns det 13 ackrediterade certifieringsorgan som medverkar på Certifiering.nu;   A.g.R Certification Sweden AB, AAA Certification AB, BMG Trada Certifiering AB, Bureau Veritas Certification, DNV GL – Business Assurance, FORCE Certification A/S, Inspecta Sweden AB, Intertek Certification AB, LRQA Sverige AB, Qvalify AB, SP Certifiering, Svensk Certifiering Norden AB och TÜV NORD CERT GmbH.   – Det finns i dagsläget drygt 40 olika standarder och cirka 9 600 certifierade företag som man kan söka på, säger Jens Norring. AUTOMATISK UPPDATERING Det intressanta och unika med tjänsten är att Certifiering.nu uppdateras automatiskt varje dygn från respektive medverkande certifieringsorgan. Man lägger inte upp någon information manuellt utan allt sker automatiskt. Så fort certifieringsorganen ändrar i sina system så ändras det även på Certifiering.nu inom 24 timmar.

Certifiering.nu är en söktjänst av certifierade företag i Sverige. Upplägget är enkelt att söka i och alla certifierade företag ligger med basinformation ute utan kostnad.

Det gör att Certifiering.nu alltid har aktuell uppdaterad information.   Certifiering.nu ska även vara en källa för att hitta information om hur man går tillväga för att certifiera en verksamhet.   – Vi försöker även visa på nyttan av att implementera ledningssystem i verksamheten och att anlita ackrediterade certifieringsorgan föra att verifiera att organisationen uppfyller alla krav i standarden, säger Jens Norring.   Definitionen av vad ledningssystem är kan variera, men de har alla det gemensamt att det handlar om ett verktyg för att leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten. Det rör sig om ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt med siktet inställt på ständiga förbättringar, det vill säga att sätta upp mål, genomföra uppgifter med hög kvalitet, kunna följa upp resultat och lära sig av dem, och förbättra olika processer. BASINFORMATION Alla certifierade företag ligger med basinformation utan kostnad på Certifiering.nu, dels information som erhålls från respektive certifieringsorgan dels kompletterande in-

formation som man hämtar från Bisnode. Certifiering.nu har även andra tjänster att tillgå, som t.ex. sökning på konsulter. Det kan vara företag eller organisationer som står i startgroparna för att certifiera sin verksamhet och behöver hjälp i den initiala och fortlöpande processen.   Många organisationer ser fördelarna med att ta stöd av externa konsulter som har spetskunskap för att bygga ledningssystem istället för att förlita sig på egen personal. SAMARBETSAVTAL – Vi erbjuder även en hel del andra tjänster som t.ex. det samarbetsavtal vi har med Stockholms Läns Landsting. Information om vilka vårdgivare som är certifierade hämtas från Certifiering.nu och uppdateras regelbundet på 1177 Vårdguiden, tillägger Jens Norring.   Upplägget på Certifiering.nu är enkelt att söka i. Informationen ligger ute utan kostnad. Vill man få hjälp går det bra att kontakta Jens Norring på Certifiering.nu eller antingen Jessica Paulin eller Heléne Schultz på branschorganisationen SWETIC.

15


16

PHYSICAL ASSET MANAGEMENT

Utvecklingen inom Physical Asset Management AV JAN FRÅNLUND

Ordförande i SAMS AB

Utvecklingsförloppet mot en perfekt tillämpning inom Physical Asset Management går normalt genom de sex steg som omnämndes i föregående nummer av denna tidning (Undrande – Medveten – Utvecklas – Kompetent – Effektiv – Förträfflig).

H

är ska vi nu fördjupa oss mer inom de av Global Forum on Maintenance and Asset Management framtagna 39 kunskapsområdena som vi omnämnde i förra numret. De sex huvudområdena och de 39 underområdena är följande. Asset Management, Strategi och Planering • Asset Management Policy • Asset Management Strategi • Kravanalys • Strategisk planering • Asset Management planer Asset Management Beslutsprocess • Beslut om kapitalinvestering • Beslut om Drift & Underhåll • LCC och värdeoptimering • Resursstrategisk optimering • Optimerad produktionsstoppsstrategi • Strategi för åldrande tillgångar Möjliggöra kunskap om tillgångarna • Asset Informationsstrategi • Asset-beroende standarder • Asset Informationssystem • Data & Kunskaper om aktuella tillgångar Genomförandeaktiviteter under livstiden • Tekniska Standarder & Lagar • Utveckling & Anskaffning av tillgångar • Teknisk Systemutveckling • Produktionsflödesutformning • Underhåll av tillgångar • Driftsäkerhets- och Orsaksanalyser • Drift av tillgångar • Resursstyrning • Ledning av produktionsstopp • Incidentberedskap • Rationalisering & Avveckling av tillgångar

Organisation av personella resurser Styrning av Avtal & Leveranser Ledning av Asset Management Organisationens Struktur & Kultur Kompetens & Förmåga Hälsa, Säkerhet, Miljö och Risk samt uppföljning och analys • Ledning av analys av Kritikalitet och Risker • Planering och analys av Oförutsedda Händelser • Hållbar Utveckling • Beredskap för ändringar av Väder & Klimat • Kontroll av tillgångarnas Prestation & Tillstånd • Ledning av Ändringar i tillgångarna • Ledning av Uppföljning, Revision och Säkerhet • Ekonomisk redovisning • Relationer med intressenter Med rätt kompetens inom ovanstående områden finns alla förutsättningar att bli framgångsrik inom Physical Asset Management. Det betyder att man kommer att kunna genomföra följande aktiviteter på rätt sätt inom en fysisk tillgångs livstid: Kravprecisering Behovsanalys • Kravanalys • Behovslösning Systemutveckling Utveckla lösning • Validera lösning Utforma specifikation Anskaffning Avtalsformulering • Konstruktion Försörjningsanalys Verksamhetsutformning Installera • Integrera • Modifiera Kassera/Återvinna Bedriva verksamhet Drift • Underhåll Ständig förbättring Kontroll • Analys • Ändrad verksamhet Ändrad teknik • Ändrade behov

© Hela eller delar av denna artikel får inte återges i någon form utan författarens tillåtelse.

Inom European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS, har man en kommitté som behandlar Underhåll inom Asset Management. Där har man konstaterat att förvaltningen av fysiska tillgångar kan i generella termer ske på fyra olika sätt: FÖRBRUKARE Försämrar grundläggande möjligheter och förstör ansträngningar för att uppnå verksamhetsmål BRUKARE Skapar gemensamma tillgängliga möjligheter och bidrar till de kortsiktiga verksamhetsmålen UTVECKLARE Utvecklar unika möjligheter och bidrar till de långsiktiga verksamhetsmålen FÖRVALTARE Underhåller unika möjligheter, överträffar målen och skapar nya möjligheter Man får väl hoppas att de flesta väljer det fjärde sättet.   Vi kommer att återkomma i nästa nummer med ytterligare utvecklingsbeskrivningar.   Redan nu kan ni genom att kontakta SAMS kansli (kansli@sams.se) beställa ISO-standarderna 55000 ”Ledningssystem för tillgångar”, ISO 55001 ”Kravspecifikation för skapande, införande, underhåll och förbättring av ledningssystem för tillgångar” samt ISO 55002 ”Handledning för tillämpning av ISO 55001”. Vi har utverkat möjligheten att tillhandahålla dessa till rabatterat pris till våra medlemmar. Samtliga standarderna är än så länge på engelska.


PRODUKTIONSSTÖD

Fråga inte: hur gör du - utan hur tänker du

En del av uppdragen på DynaMate Industrial Services är att hjälpa företag att se riskerna med att ha en alltför låg verkningsgrad i sina processer. På bilden syns en monteringslinje.

AV BJÖRN ASPLIND När du ska förbättra dina processer är det viktiga att hitta de rätta frågorna. Då kommer du att upptäcka vilka som är de rätta svaren för din bransch, ditt företag och där du befinner dig just nu.   Anpassningen till dina egna förhållanden måste du alltid göra själv. Det här hävdar Per-Erik Johansson, seniorkonsult vid DynaMate Industrial Services.

Däremot finns det ett grundtänkande och – Frågan är inte: hur gör du, utan hur en förståelse som man måste omvandla till tänker du? Hur gör du för att det du ser ska den bransch, det företag och den kultur påverka omgivningen för att rätt saker ska man verkar i. bli gjorda? Det finns Det finns tusen bra naturligtvis ett LeanDet gäller att veta varför man verktyg och metotänkande i det här, ska göra en förändring och der. Är man klok en del säger att de tar man reda på var är Lean-företag och vilket resultat det skall leda man befinner sig att de använder hela till om man skall styra sitt och identifierar sitt Lean-verktygslådan, förbättringsarbete. nuläge. Sedan kan men kan ändå ha Per-Erik Johansson man välja metod och låg verkningsgrad på verktyg. Det gäller helheten. att veta varför man ska göra en förändring och vilket resultat – Men i min värld finns det ingen specifik det skall leda till om man skall styra sitt ”Lean-verktygslåda”.

17


18

PRODUKTIONSSTÖD

förbättringsarbete, säger Per-Erik Johansson. VERKNINGSGRAD En del av uppdragen vid DynaMate Industrial Services är att hjälpa företag att se riskerna med att ha en alltför låg verkningsgrad i sina processer. De allra flesta företag mäter åtminstone sin prestanda inom dessa områden: * Säkerhet * Kvalitet * Leveransförmåga * Ekonomi * Medarbetarskap och ledarskap; allt förkortat SKLEM. – Mäter man de här parametrarna vet man ganska väl hur pass bra man presterar. För de allra flesta företag är det inte stabilt, utan det varierar ganska mycket. Ibland berör det inte alla parametrarna, men en del. Det kan också vara så att alla parametrar gungar väldigt mycket fram och tillbaka. Det resultat som kan mätas har sin grund i företagets processer. Man får inte sitt resultat, utan skapar själv resultatet utifrån de processer man har.

Ibland är företagen medvetna om processerna, ibland är de mindre medvetna om att de finns där. Ibland är företagen medvetna om processerna, ibland är de mindre medvetna om att de finns där. Men de finns alltid där. VÄRDESKAPANDE Målet är att varje medarbetare under sin arbetstid i största möjliga utsträckning ska arbeta med något värdeskapande, sådant man kan ta betalt av kunden för. – Ett antal av arbetstimmarna tvingas medarbetarna arbeta med slöseri i form av icke-värdeskapande åtgärder. Vad beror då detta på? Jo, att vi inte har koll på våra processer, att vi kanske inte heller känner till dem eller att de är dåligt synkroniserade. Det här påverkar både medarbetarna och maskinerna och ger en låg utnyttjandegrad. Hela systemet får en dålig verkningsgrad när resultatet varierar så mycket. Det ger en stor affärsrisk att leva med så låg verkningsgrad i redan gjorda investeringar som vi många gånger har. För att kunna överleva

måste vi vara bättre än alla andra, betonar Per-Erik Johansson. – Kan man bena ut det här och ta reda på hur saker och ting hänger ihop kommer man inse att det är bättre öka verkningsgraden på de investeringar man redan har gjort och arbeta med de problem vi redan känner till. Först när investeringen ger vad den ska, men ändå inte räcker till, gör vi nya investeringar. Det spelar ingen större roll om man till exempel sätter in en väldigt duktig underhållstekniker eller en ny maskin i ett ineffektivt system, verkningsgraden fortsätter att vara låg eftersom systemet sätter gränsen för deras prestation. – I värsta fall är företaget omedvetet om att de lever med en låg verkningsgrad på de investeringar de gjort i människor, maskiner, processer, stödsystem och förbättringsarbeten. VARIATIONER All variation påverkar processerna negativt. Självklart går det inte helt att eliminera variationerna i verksamheten, men det är nödvändigt att först minimera dem och sedan hantera dem som är kvar. – Målet är ett effektivt resursutnyttjande med hög flödeseffektivitet. Med mindre variationer kan du öka resurseffektiviteten utan att det ger för långa ledtider.

Per-Erik Johansson är seniorkonsult vid DynaMate Industrial Services.

För att kunna klara av svängningar och variationer så krävs mer resurser för att klara kundbehovet. Den extra resursanvändningen tär på livscykelvinsten. Antingen ser du det och förstår det, eller också lever du med det och funderar på varför du har så dåliga marginaler, vilket i värsta fall leder till att du inte överlever. Lean handlar om långsiktig överlevnad, avslutar Per-Erik Johansson.

FAKTA DYNAMATE INDUSTRIAL SERVICES DynaMate Industrial Services AB utför service- och underhållstjänster och är ett av de största industriföretagen i Sverige med cirka 350 anställda. Omsättningen är cirka 400 miljoner kronor och verksamhet finns på flera orter i Sverige. DynaMate Industrial Services bildades under hösten 2009 av bolagen Svenska Mektek AB, Stockholms Industriassistans AB och DynaMate ABs verksamhet utanför Scania. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Scania CV AB. ▪


NYHETER

MIKAEL DAMBERG ny närings- och innovationsminister

Stefan Löfvens nya ministär presenterades den 3 oktober. Den nya regeringen består av tolv män och tolv kvinnor. Mikael Damberg (S) blir ny näringsoch innovationsminister. Mikael Damberg (S) blir ny närings- och innovations-minister. Foto: Linda Håkansson

19

Vi kan hjälpa Er att utveckla underhållet till världsklass! r

nste Konsulttjä Utbildning d

Beslutsstö

Litteratur Här är hela ministerlistan: ○ Stefan Löfven (S) – statsminister ○ Åsa Romson (MP) – klimat- och miljöminister samt   vice statsminister ○ Margot Wallström (S) – utrikes- och EU-minister ○ Morgan Johansson (S) – justitie- och migrationsminister ○ Magdalena Andersson (S) – finansminister ○ Mikael Damberg (S) – närings- och innovationsminister ○ Ibarahim Baylan (S) – energiminister ○ Gustav Fridolin (MP) – utbildningsminister ○ Aida Hadzialic (S) – gymnasie- och kunskapslyftsminister ○ Helene Hellmark Knutsson (S) – högre utbildning- och  forskningsminister ○ Mehmet Kaplan (MP) – bostads- och stadsutvecklingsminister ○ Anna Johansson (S) – infrastrukturminister ○ Ylva Johansson (S) – arbetsmarknadsminister ○ Anders Ygeman (S) – inrikesminister ○ Isabella Lövin (MP) – biståndsminister ○ Peter Hultqvist (S) – försvarsminister ○ Annika Strandhäll (S)– socialförsäkringsminister ○ Gabriel Wikström (S) – folkhälso-, sjukvårds  och idrottsminister ○ Åsa Regnér (S)– barn, äldre- och jämställdhetsminister ○ Kristina Persson (S) – strategi och framtidsfrågor samt   nordiskt samarbete ○ Per Bolund (MP) – finansmarknads- och konsumentminister ○ Ardalan Shekarabi (S) – civilminister ○ Sven-Erik Bucht (S) – landsbygdsminister ○ Alice Bah Kuhnke (MP) – kultur- och demokratiminister. KÄLLA: Aftonbladet.se och Regeringens presskonferens

!

NYHET

OEE Consultants AB Ideon Science Park SE-223 70 Lund www.oee.se Phone +46 46 286 22 25


20

ÄMNE TILL VINJETT

Öresundsbron utmanar dagens strategier och metoder AV KIM HALL För många betraktas Öresundsbron som enbart motorväg och järnvägsförbindelse mellan Sverige och Danmark. Faktum är att drift och underhåll utgör en stor och viktig del i upprätthållandet av brons värde över tid. Här används underhållssystemet Maximo där hela förbindelsen är uppdelad i olika delar och där man arbetar efter ronder med förebyggande underhåll och inspektioner med dess funktionskrav.

Ö

resundsförbindelsen består av motorväg med två filer i vardera riktningen och två spår för tåg. Den totala längden är drygt 16 km. Hälften utgörs av Öresundsbron mellan Lernacken sydväst om Malmö och den konstgjorda ön Peberholm söder om Saltholm, som delvis är uppbyggd av ca 7 500 000 kubikmeter muddermassor.   Planerna för att bygga en broförbindelse över Öresund började redan under 1940-talet. Problemet i brodiskussionerna under 1950-talet var det faktum att Sverige hade vänstertrafik och Danmark högertrafik.   1991 kom de svenska och danska regeringarna överens om en bro- och tunnelförbindelse. Fyra år senare påbörjades muddringsarbetet i Öresund och i december 1997 lades den första brosektionen på plats. SÄNKTUNNEL Tunneln i Öresundsförbindelsen är världens till volym största sänktunnel. Den består av fyra tunnelrör, två för tåg och två för bilar, en i vardera riktningen, samt en servicegång. Tunnlarna är alltid upplysta.   Öresundsbron räknas som världens längsta snedkabelbro i sitt slag med både

Øresundsbrokonsortiet är en beställarorganisation och har därför upphandlat leverantörer som utför underhållsarbetet och rapporterar tillbaka vad de har gjort. I det systemet ingår även hantering av avhjälpande och akuta underhållsarbeten, som t ex när skada uppstår på anläggningen vid fordonskrock. Foto: Øresundsbrokonsortiet

järnväg och motorväg. Brons högsta höjd är ca 70 m. Den segelfria höjden under bron är 57 m. De fyra pylonerna som bär upp högbrodelen är 204 m höga. Avståndet mellan pylonparen är 490 m. Pylonerna är Sveriges högsta byggnadsverk i betong. Fundamenten till pylonerna består av betongkassuner som är nedsänkta i kalksten 13-17 m under vatten.   Projektet Öresundsförbindelsen har gett arbetstillfällen motsvarande 24 000 årsarbeten för själva produktionen av bron. Inklusive underleverantörer har sysselsättningseffekten blivit 42 000 årsarbeten.   Sedan Öresundsbron öppnades år 2000 korsar i snitt 20 000 fordon och 72 000 människor bron dagligen. 
Kostnaden för hela länken, inklusive tunnel, uppgick till 18,6 miljarder kr. Förbindelsens livslängd beräknas till 100 år. Öresundskonsortiet som driver och underhåller bron samägs av Sverige och Danmark.   – Bron är upplånad och den svenska och danska staten har gått in som säkerhet medan vi säkerställer att lånen betalas tillbaka.   Vår uppgift är att tillhandahålla öp-

pen och säker förbindelse och se till att förbindelsen behåller sitt värde över tid så att nästa generations broägare har minst samma goda förutsättningar som idag. Det innebär att bron skall vara säker och tillgänglig, säger Niclas Malmström, chef för teknisk drift på Öresundsbron. SÄKERSTÄLLA SÄKERHETEN Kollegan Nils Blom Salmonsen ansvarar för drift och underhåll när det gäller järnväg. Bengt Hergart, Anläggningsdirektör, är både Niclas och Nils chef. Underhåll, eller asset management, är en stor och viktig del i att säkerställa säkerheten och driften på bron.   – Vi använder ett underhållsverktyg som kallas Maximo där förbindelsen är uppdelad i olika placeringar med dess inventarier och där vi hanterar allt underhållsarbete. Maximo beskriver vad som måste göras i bl.a. förebyggande arbete och sedan genererar systemet automatiskt ut arbetsorder med en förinställd frekvens, förklarar Niclas Malmström. Øresundsbrokonsortiet är en beställarorganisation och har därför upphandlat


DRIFT OCH UNDERHÅLL

leverantörer som utför underhållsarbetet och rapporterar tillbaka vad de har gjort. I det systemet ingår även hantering av avhjälpande och akuta underhållsarbeten, som t ex när skada uppstår på anläggningen vid fordonskrock.   – Larm och händelser som vi får in via drift och övervakningssystem gör att vi kan analysera anläggningen. Rapportering som sker in i Maximo ger oss grunddata så vi kan följa olika nyckeltal och målstyra underhållsarbetet samt analysera felen systematiskt. Systemen ger oss en spårbarhet om exempelvis hur frekvent saker ting inträffar, hur mycket avhjälpande kontra förebyggande arbete som krävs. Då kan vi se trender och analysera dessa som kan innebära att man gör korrigeringar åt det ena eller andra hållet. Då kan vi i tätt samarbete med leverantörerna se vad som är den mest långsiktigt kostnadseffektiva åtgärd och underhållsinsats, säger Niclas Malmström. STRATEGIER Øresundsbrokonsortiet ser en stor potential i att utveckla underhållsverksamheten på förbindelsen, allt från rent operativt till strategiskt. Man försöker utmana dagens

Öresundsförbindelsen består av motorväg med två filer i vardera riktningen och två spår för tåg. Den totala längden är drygt 16 km. Bron är upplånad och den svenska och danska staten har gått in som säkerhet.

strategier och metoder och söker därför aktivt samverkan med andra aktörer inom underhåll.   Istället för att utföra traditionella resurskrävande inspektioner med personal som undersöker på plats, eftersträvar Øresundsbrokonsortiet tillståndsbaserat underhåll där teknik själv kan indikera och påkalla underhåll samt att teknik hjälper till med att kontrollera i förebyggande syfte. Idag använder vi t.ex. kamerateknik för nästintill all betonginspektion.   – Vi hade mycket folk som inspekterade betongkonstruktionen hängande utmed samtliga bropelare och pyloner där de inspekterade och förde protokoll. Idag foto-

Øresundsbrokonsortiets underhåll och driftenhet har till uppgift är att tillhandahålla öppen och säker förbindelse. Istället för att utföra traditionella resurskrävande inspektioner med personal som undersöker på plats, använder man idag kamerateknik för nästintill all betonginspektion. Foto: Øresundsbrokonsortiet

graferar, enligt ett program, vi betongytorna och kan se om det förekommer sprickor och hur de förändras över tid. Kameran är inställd med koordinator för att få exakt position, säger Niclas Malmström.   Eftersom arbete på motorväg och järnväg är en riskabel arbetsplats läggs stor vikt vid säkerhet. Alla som arbetar på Öresundsbron ingår i arbetsmiljöplan där samtliga leverantörer samordnas och säkerställer också att ingen leverantör blir en risk för varandra när arbeten skall utföras. Ingen skall behöva klättra över kanten på 200 m höjd utan att det gjorts en riskbedömning först.   – Bron mår bra och kvaliteten är generellt mycket bra. När Skanska byggde bron blev det väldigt gediget. Betong och stålkonstruktion var av hög kvalitet. Det var högt ställda krav genom hela byggprocessen, säger Niclas Malmström. ÖVERVAKNING Trafikledningen sköter övervakningen av fordon medan teknik- och driftavdelningen ser till att systemen för trafikstyrning, brandskydd, ventilation, dränering, drift & övervakning med mera fungerar.   – Kan vi inte upprätthålla vissa system kan vi inte hålla förbindelsen öppen, tunneln är väldigt dimensionerande i detta avseende. Direktiven ställer kraven på att konstruktion, teknik och service fungerar. Internt har tolv, varav fem är teknikansvariga, som arbetar med drift och underhåll. Sedan har vi tekniker som hjälper till Infasning av nya samarbetspartner, entreprenader och följer upp leveranser så att vi säkerställer att sagt har blivit gjort. Våra leverantörer planerar och levererar under-

hållsarbetet medan vi tar en sista kontroll på tåg- och vägavspärrningar för att säkerställa hög tillgänglighet för kunderna, berättar Niclas Malmström. INSTALLATIONER Leverantören Dalkia står för närmare 80 procent av underhållet exklusive järnvägstekniska installationer. De har i sin tur underleverantörer som de ansvarar för. Omkring 15-20 personer arbetar full tid med underhållsarbete på förbindelsen.   Eftersom förbindelsen omfattar en stor bredd av teknikdiscipliner allt från högspänning, reservkraftsystem, olika typer av brandskyddssystem, trafikstyrning, drift & övervakningssystem, transmissionssystem, mobiltelefoni, radiosystem, ventilationssystem, dräneringssystem, navigationssystem m m krävs det många olika kompetenser, allt från generalisttekniker till specialister. På järnvägssidan utförs drift- och underhållsarbeten, av Infra Nord, på nattetid då tågtrafiken är som minst.   Investeringsplanen för återanskaffning av tekniska installationer och konstruktionsmaterial som skall göra att Öresundsbron håller samma höga kvalitet under hela sin livslängd (mer än 100 år) fram till år 2055 bedöms idag till ca 3,3 miljarder danska kr.   – De riktigt stora utmaningarna har inte kommit än med mer omfattande underhållsarbeten. Vårt långsiktiga mål är att hålla samma kostnadsnivå trots att anläggningen blir äldre och kostnadsökningar, säger Niclas Malmström och tillägger att det sker en del erfarenhetsutbyten med andra aktörer för att alltid höja nivån på drift och underhåll.

21


22

SVENSKT UNDERHÅLL

”UNDERHÅLL – EN FRAMGÅNGSFAKTOR”

Årsmötet för Svenskt Underhåll och konferensen samlade ett 40-tal deltagare på Taxinge slott. Foto: Björn Asplind

AV BJÖRN ASPLIND Staffan Garås, VD för DynaMate AB, är ny ordförande i Riksorganisationen Svenskt Underhåll. – Förväntningarna på Svenskt Underhåll är att vara en kraft som får beslutsfattare, politiker, företagsledare, myndigheter, skolor et cetera att förstå nyttan med underhåll men också, i en vidare mening, Asset Management som en förutsättning för hållbarhet, lönsamhet och effektivitet, säger Staffan Garås.

mar kan mötas för öka kunskapen men också stötta varandra inom olika områden som t ex: utbildning/rekrytering, underhållets betydelse, certifiering/validering av kompetens samt sist men inte minst Asset Management.

UNDERHÅLLSDAGARNA – Under hösten har vi ett antal studiebesök planerade, men framförallt ”Underhållsdagarna” den 27 och 28 november. Staffan Garås bakgrund är inom produktion på Scania.   Han började 1983 som elevingenjör och har under drygt 30 år haft de flesta typer av jobb, allt från produktionstekniker till platschef.

S

venskt Underhåll ska vara en organisation för alla som vill öka konkurrenskraften och som ser underhåll som en framgångsfaktor. – Vi ska genom EFNMS ta del av, och förmedla, utvecklingen inom våra intresseområden. Vilka är de första åtgärderna som du har gjort sedan du blev ordförande? * Att ihop med en ny styrelse bli överens om föreningens mål och att skapa en slagkraftig organisation. * Att få igång arbetsgrupper där medlem-

Vilka mål finns för Svenskt Underhåll? *Att skapa bra aktiviteter där medlemmarna kan få ta del av, men också delta i, utvecklingen inom vårat område. * Att växa med fler medlemmar så vi kan bli en ännu starkare opinionsbildare som bidrar till att våra medlemmars konkurrenskraft ökar.

Svenskt Underhåll ska vara en organisation för alla som vill öka konkurrenskraften och som ser underhåll som en framgångsfaktor, anser Staffan Garås, ny ordförande i Svenskt Underhåll. Foto: Sören Söderqvist

– Jag har under alla dessa år alltid jobbat med underhåll på det ena eller det andra sättet men sedan två år är jag ansvarig för Scanias underhållsbolag ”DynaMate” som sköter allt underhåll för de svenska produktionsanläggningarna. Utmaningen för DynaMate är att tillsammans med Scania vässa underhållet för att bidra till effektiva och kapabla processer, avslutar Staffan Garås.


UTBILDNING

Hur skall Sverige utbilda morgondagens praktiker? AV INGEMAR ANDRÉASON Vi har en snabb teknikutveckling. Dagens unga är mycket dåligt informerade om näringslivets krav på vad som krävs i framtiden. Även om man är bra på spel, plattor och telefoner är man inte bra på teknik. Frågar man ungdomar om de till exempel reparerar sin cykel blir svaret nej.

D

e unga som går i något av yrkesprogrammen måste få många övningar på praktiska moment. Att hantera verktyg är viktigt oavsett om man går i programmen för industriteknik, el & energi, fordon och VVS & fastighet. Redan första terminen i den treåriga utbildningen skall man börja verktygsträna. De flesta av dessa 15 till 17 åriga eleverna

tycker att det är roligt och skärper upp de teoretiska studierna.   Skolhuvudmännen oavsett om det är kommunala eller friskolor försöker att minska all denna praktiska tid. Det är dubbelt så dyrt att ha verkstäder som att ha teorilokaler. Alltså skall det sparas.   Här ger man de unga ett allvarligt och helt onödigt handikapp. Den träning som fanns i grundskolan tog man bort och resultatet har blivit att behovet är större i gymnasiet. Många lärare i grundskolan är också negativa till industrin på grund av egna brister. TEKNIKPROGRAMMET Ett annat problem är Teknikprogrammet inom gymnasiet. Eftersom detta är studieförberedande är det bara fyra teoretiska timmar per dag. Eleven går halvtid i skolan och saknar därmed det praktiska, som

Artikelförfattaren Ingemar Andréason sitter i EFNMS utbildningskommitté, i Skolverkets nationella programråd för IN-programmet, föreläser i underhållsteknik inom Yrkeshögskolan och satt med i UTEKs styrelse.

denne senare möter i näringslivet. Från början var Teknikprogrammet tänkt som en utbildning att klara ersättningen för alla dessa praktiska institutingenjörer och gymnasieingenjörer. Tyvärr blev det inte så. Högskolans treåriga ingenjörsutbildning saknar det praktiska så de är heller ingen ersättning.   Kortsiktiga ekonomiska beslut både i kommuner och friskolor har förstört den viktiga praktiska utbildningen. Näringslivet kan inte ta över denna grundutbildning. Inriktningen bör vara att samhället tar hand om grundutbildningen och industrin den specifika arbetsplatsorienterade vidareutbildningen.

EN GOD INVESTERING: UPP TILL 31% HÖGRE PRODUKTION MED GENERATION DELTA.

Med större rotorer och en högre märkeffekt i varje vindklass, kan N117/3000 och N100/3300 ge upp till 31% högre produktion från IEC-2 och IEC-1 platser. Generation Delta. Beprövad teknik i en ny utvecklingsfas. www.nordex-online.com/delta-generation

B_130313_AZ_NOR_Delta_FU_MNP_SE_190x132_quer.indd 1

23

14.03.13 09:36


24

NYHETER

SSAB mot branschledande lönsamhet Den 1 oktober höll SSAB kapitalmarknadsdag i Stockholm. SSABs ambition är att vara ett av de mest lönsamma stålföretagen globalt genom att utveckla sina unika produkt- och serviceerbjudanden inom höghållfasta stål och genom att förbättra verksamheten avseende tillverkning, distribution och försäljning av högkvalitativt stål på hemmamarknaderna i Norden och USA. Genom kombinationen med det finska stålbolaget Rautaruukki ska SSAB inom en treårsperiod realisera synergier som årligen minskar kostnadsbasen med 1,4 miljarder kronor. I tillägg till kostnadssynergierna räknar SSAB med att minska rörelsekapitalet med cirka 500 miljoner kronor och att investeringar motsvarande 1,4 miljarder kronor kan undvikas. − Vi har goda möjligheter att återta vår position som ett av de mest lönsamma stålbolagen jämfört med relevanta konkurrenter.Vi har en unik global position inom höghållfasta stål, ett område där det finns goda framtida tillväxtmöjligheter.Vi är marknadsledande inom grovplåt i Nordamerika, en attraktiv och

Martin Lindqvist,VD och koncernchef SSAB.

växande marknad och vi har en tydlig plan för att stärka lönsamheten i vår europeiska verksamhet. Genom samgåendet med Rautaruukki kommer vi att strukturellt minska kostnadsbasen med 1,4 miljarder kronor årligen. Det nya SSAB får ytterligare kraft att växa inom höghållfasta stål globalt och att stärka erbjudandet på hemmamarknaderna, säger Martin Lindqvist,VD och koncernchef. Den 29 juli 2014 slutfördes samgåendet med Rautaruukki och sedan den 1 september är den nya organisationen med fem nya divisioner på plats: SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas, Tibnor samt Ruukki Construction. I appendix finns kvartalsvisa proformasiffror för koncernen och respektive division från 2013 och framåt. Förutom kostnadssynergier kan SSAB undvika ett antal investeringar kommande år, både underhållsinvesteringar och strategiska investeringar. Totalt motsvarar detta ett värde på 1,4 miljarder kronor. Genom kombinationen räknar SSAB också med att binda mindre rörelsekapital, främst genom lägre lagernivåer.

Totalt beräknas minskningen i rörelsekapital leda till att kassaflödet stärks med 500 miljoner kronor, varav cirka hälften kommer att frigöras under 2015. ▪

Driftsäkerhet i världsklass

Läs mer om våra tjänster, hämta våra produktblad på

www.northmaint.se info@northmaint.se

EN NY KRAFT I VERKET. STÖDSYSTEM ENERGI & DRIFTTEKNIK UNDERHÅLL & MONTAGE BEMANNING & ENTREPRENAD UTBILDNING & DOKUMENTATION WWW.DEKON.SE


NYHETER

Nod - uppmärksammat innovationscentrum invigs Foto: Åke E:son Lindman

I början av oktober invigdes Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Nod kommer att fungera som en öppen publik arena och attraktiv plats för små och stora företag, liksom undervisningslokaler för Stockholms universitet, Institutionen för data- och systemvetenskap och School of Science and Innovation. Nod är Triple-Helix i fysisk gestaltning. Kista Science City är en av Sveriges mest dynamiska och expansiva platser. Här finns ett världsledande kluster inom informations- och kommunikationsteknik med över 1100 IT-företag, 6300 studerande och många internationellt framstående forskare. ▪

Vattenfall outsourcar alla FM-tjänster ISS får förtroendet som enda leverantör när Vattenfall väljer att outsourca FM-tjänsterna vid samtliga 250 kontor och anläggningar i Sverige. Det nya nordiska avtalet är tecknat på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. ISS har varit FM-leverantör till Vattenfall sedan 2006, ett samarbete som successivt utökats till att omfatta kärnkraftverken i Forsmark, Barsebäck och Ringhals. I och med det nytecknade avtalet utökas samarbetet ytterligare till att även inkludera Vattenfalls samtliga kontor samt vattenkraft- och värmekraftanläggningar. – Vi är otroligt stolta och glada över vårt fördjupade samarbete.Vi har kunnat erbjuda Vattenfall en flexibel lösning som passar deras komplexa verksamhet, mycket baserat på vår erfarenhet inom kärnkraftindustrin. Genom att vi precis som Vattenfall finns rikstäckande, så kan vi dra nytta av vår infrastruktur och erbjuda en enhetlig service över hela landet, utförd av våra egna medarbetare. Just det faktum att leveransen sker i vår egen regi skapar också en trygghet för kunden, då vi tar ett helhetsansvar för leveransen i alla led, säger Lars Nygaard, vd ISS Sverige. Genom avtalet samlar Vattenfall alla sina affärsenheter inom ramen för ett enda avtal, med ISS som enda leverantör, något som skapar besparingar genom stora samordnings- och driftsfördelar. ▪

service Fyra serviceblock som täcker alla behov. ABUS AVTALSSERVICE – maximal tillgänglighet och minimala reparationskostnader.

check

service Förebyggande underhåll och reparationer. Välj mellan tre modeller: Basservice, Standardservice och Plusservice.

Konditionskontroll av kranen för säker överblick. Opartisk bedömning via DEKRA Industrial AB.

life Vi genomför generalrenoveringar på telfrar och kranar, både ABUS-produkter och andra fabrikat.

utbildningar I ABUS servicekurs utbildar vi din personal i basservice på våra krantyper. Vi genomför även kranförarutbildning.

FAG SmartCheck sätter en ny standard och tillsammans med komplett service avseende maskindiagonostik och rullningslager är vår ”väktare” ett viktigt steg mot sänkt Total Cost of Ownership (TCO). Nyfiken? www.FAG-SmartCheck.com Schaeffler Sverige AB · Telefon 08-595 109 00 info.se@schaeffler.com · www.schaeffler.se

Läs mer i vår broschyr Service och utbildning. Maila info@abus-kransystem.se så skickar vi ett ex!

Tel. 054-55 56 50 www.abus-kransystem.se

Vaksamhet ger säkerhet!

Kransystem

25


26

UNDERHÅLLSSYSTEM

Tillståndsbaserat underhåll med AMS Suite AV BJÖRN ASPLIND Reparations- och stilleståndskostnader förorsakade av slitage eller tekniska fel orsakar årligen stora kostnader för industrin. Med bra kontroll på anläggningens processutrustning kan man i tid förutse problemen och planera underhållet. Askalon AB jobbar med tillståndsbaserat underhåll och hjälper till att bygga upp system och rutiner för att analysera eller diagnostisera statusen på instrumentering, ventiler och roterande utrustning och att förebygga onödiga driftstopp eller produktionsproblem.

A

skalon använder AMS Suite®, en programvara med flera moduler från Emerson Process Management, för att utföra både vibrationsövervakning och vibrationsanalys på roterande maskiner samt ventildiagnostik för övervakning av ventiler.   AMS Suite är en helhetslösning för det tillståndsbaserade underhållet vid en anläggning och innehåller följande mjukvarumoduler: AMS Device Manager, ett komplett underhållssystem för fältinstrument. Systemet körs i Windowsmiljö och tillhandahåller funktioner för konfigurering, kalibrering, övervakning, diagnostik och händelsehistorik. Kan kommunicera med de flesta gränssnitt HART, Foundation fieldbus Wireless HART, Profibus et cetera.   AMS Machinery Health Manager, som håller reda på all mekanisk utrustning. Plattformen har flera teknologier som samlas i samma mjukvara. AMS Machinery Health Manager hanterar onlinesystem för både skydds- och diagnostikutrustning till viktiga maskiner och för ronderande system.   AMS Asset Graphics, ett visualiseringsprogram för onlinesystem där man grafiskt kan se vad som händer i anläggningen. Processbilder skapas och olika mätvärden hämtas in från vibrationsgivare, processsignaler och transmittrar. Normalt används så kallad trafikljusvisning av mätvärdena i bilderna som ändrar färg beroende på mätvärden, för att på ett enkelt sätt visualisera maskiners status. Är väldigt överskådligt för operatören och kan idag även följas via mobilen. Nödlarm kan skickas ut med SMS.

AMS Machinery Health Manager hanterar många teknologier.

AMS Asset Performance Management, som samlar information ur de underliggande programmen Device Manager och Machinery Health Manager och ger en sammanställning av den diagnos och underhållsinformation som kommer in från all processutrustning. För att kunna samla in all tillståndsbaserad underhållsinformation finns även modul för inspektörs- eller operatörsrondering. Programmet analyserar och jämför informationen med kundens egna mättal och kan duplexkommunicera med de flesta affärssystemen. DISTANSSUPPORT Fjärrdiagnostiken är ett bra hjälpmedel för industriuns derhållsavdelningar när det implementeras ny teknologi för stöd och i uppbyggnad av egna rutiner för tillståndsbaserat och förebyggande underhåll. Förbindelsen sker genom säker VPN-koppling med kryptering genom brandväggar. Ofta används kundernas egna lösningar för fjärruppkoppling.   – Alla vill öka tillförlitligheten och tillgängligheten och få ner de totala driftskostnaderna. Kan man öka det planerade underhållet jämfört med akut underhåll uppnår man enorma skillnader i kostnader. Dessutom får man ut mer av anläggningen. Allt fler vill gå mot tillståndsbaserat underhåll i stället för avhjälpande underhåll. AMS Suite är ett viktigt verktyg för att klara av detta, säger Thomas Thor, försäljningschef vid Askalon AB.   – En stor fördel med AMS Suite är att en teknologi kan indikera ett problem och en annan teknologi kan verifiera det. Processindustrin vill ha ett verktyg som larmar om till exempel reglerventilerna inte fungerar optimalt, innan det händer något

med processen. Det finns idag många system som tar upp den här informationen, men det är ännu många som inte utnyttjar system online och implementerat det. Vi erbjuder den möjligheten och är ganska kompletta med allt från instrument till stora mekaniska utrustningar, betonar Thomas Thor. REFERENSER Askalon har idag ett 100-tal kunder som använder hela systemet eller delar av AMS Suite.   – Kunderna är allt från små kraftverk till kärnkraftverk, pappers- och massaindustrin samt kemisk industri och raffinaderier där många använder vårt system. Viktiga referenser är Bolidens Aitik-gruva, Preems raffinaderi och kärnkraftsverk. På Värtaverket i Stockholm sköter Askalon på distans övervakningen av systemet, avslutar Thomas Thor.

FAKTA ASKALON: Askalon AB har sedan 1973 förbättrat processindustrins applikationer med reglerventiler, ventilservice och vibrationsanalyser. Företaget har idag ett 50-tal ingenjörer och tekniker inom fyra affärsområden: ventiler, engineeering, Asset Management och service. Kunderna finns inom processindustrin samt energi och kärnkraft i Sverige, Danmark och Finland. Omsättningen 2013 uppgick till 15 miljoner Euro. Askalons program av reglerventiler är brett och har sin grund i Fisher Controls, en division av Emerson Process Management.


DRIFT OCH UNDERHÅLL

Succébyte av 6-tons svängkranslager under pressat tidschema AV PETER HEDLUND SKF fick fyra dagar mot normala sju på sig att byta ut det 6 ton tunga svängkranslagret på LKABs gigantiska lastanordning, som lastar fartygen med järnmalm i Narviks hamn. Vid kajen låg flera fraktfartyg på kö och kostade betydande belopp medan de väntade på att lagerbytet skulle bli klart och lastningen kunde påbörjas.   - Redan efter två och en halv dag hade vi både tagit bort det gamla lagret och satt dit det nya, vilket innebär stora besparingar för kunden, säger Max Andersson från SKF Solution Factory.

D

en 2 500 ton tunga lastanordningen transporterar malmen som kommer från gruvor i Kiruna, Svappavaara och Malmberget, från kajen ut till fraktfartygen som ligger i Narviks utskeppningshamn.   - Fartygen som fraktar malmen ligger på kö och väntar för att bli lastade. Varje timme de får vänta utöver de avtalade lastningstiderna kostar betydande belopp. Lastanordningen i Narvik är försedd med två stora svängkranslager som gör att anordningen kan röra på sig.   - Det finns ett främre och ett bakre lager. Lagren byttes senast för närmare 20 år sedan och nu var det dags att byta dem igen innan det inträffade något haveri. Vi fick uppdraget att byta det bakre som väger 6 000 kg. GOD PLANERING Tack vare mycket god planering och väl genomfört förberedelsearbete lyckades teamet från SKF Solution Factory byta lagret på nästan halva den tiden som beställaren LKAB hade gett dem.   - Allt var otroligt noga förberett, säger Max. Vi planerade och förberedde oss i flera veckor innan själva bytet genomfördes. Men all den tid vi använde för att förbereda oss var väl använd tid när vi sedan satte igång med att byta ut lagret. Både att lossa och ta bort det gamla och montera det nya gick utan några större problem.

Att byta svängkranslagret på den enorma lastanordningen är ett komplicerat arbete. För att kunna byta det krävdes det att hela lastanordningen med transportbandet lyftes upp.

Inledningsvis fick SKF-teamet uppdraget att byta ut lagret på 10 dagar.   - Sedan minskade det till sju dagar. Sedan kortades det ner till fyra dagar, vilket är en mycket snäv tidsram för det här bytet. Men vi klarade det på bara två och en halv dag. Den korta tiden lagerbytet tog innebar stora besparingar för kunden LKAB.   - Tack vare att vi gjorde bytet så snabbt så slapp LKAB betala för att fraktfartygen behövde vänta på att lasta malmen. STARKA LYFT Att byta svängkranslagret på den enorma lastanordningen är ett komplicerat arbete. För att kunna byta det krävdes det att hela lastanordningen med transportbandet lyftes upp.   - Vi var tvungna att gjuta nya lyftplintar och skaffa mycket kraftfulla domkrafter för att lyfta upp den. Sedan använde vi bärgningsbil för att kunna dra ut det gamla lagret när vi hade demonterat loss det. Även när vi skulle montera det nya var vi tvungna att använda bärgningsbil för att få det på plats. Vädret i norra Norge i mars, då lagerbytet skedde, hade också kunnat ställa till problem.   - Vi hade otrolig tur med vädret. Lastanordningen är ett mycket stort vindfång och det går inte att byta lager om det blåser över 12 m/s. Dagen efter att vi var klara med bytet blev det storm och då hade vi

varit tvungna att avbryta lagerbytet. Temperaturen var också ett problem.   - Det var minus 10 grader när vi bytte lagret och fettet som vi skulle fylla lagret med stelnade. Men vi hämtade nytt och sedan höll det varmt med hjälp av byggfläktar. YTTERLIGARE FÖRTROENDE Tack vare det lyckade bytet av det bakre svängkranslagret har SKF Solution Factory fått ytterligare förtroende från LKAB. - Senare fick vi ytterligare ett uppdrag, att byta det främre svängkranslagret på lastanordningen. Det lagerbytet genomfördes också med lyckat resultat.

FAKTA SKF SOLUTION FACTORY – EN KUNSKAPSRESURS : Det globala nätverket kring SKF Solution Factory består av lokala anläggningar, där SKF-ingenjörer tillsammans med kunden tar fram lösningar för svåra tekniska utmaningar.Varje SKF Solution Factory har specialister som kombinerar praktisk erfarenhet, relevant teknik och SKFs globala resurser för att tillhandahålla lösningar som är anpassade just för den enskilda kundens behov.

27


28

FoU

Nu ska roboten få människans fingerfärdighet Genom ett forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse på 18,5 miljoner har professor Danica Kragic Jensfelt och hennes kollegor vid KTH möjlighet att förverkliga deras mål: Att se till att robotar i framtiden ska kunna utföra lika komplicerade uppgifter som människor.

E

n viktig fråga som vi kommer att studera i det här forskningsprojektet är hur robotar kan lära sig nya uppgifter med hjälp av den kunskap de redan har från början. Om en robot till exempel vet hur man plockar upp ett glas från bordet, kan den också plocka upp en kopp? Eller en tallrik?   Danica Kragic Jensfelts frågeställning är ett av de spörsmål som hon kommer att jobba med tillsammans med bland andra forskarkollegorna Dimos Dimarogonas och Aaron Bobick (gästprofessor från Georgia Institute if Technology) vid KTH. BAKGRUND Forskning inom robotik har genomgått en snabb utveckling det senaste årtiondet. Robottekniken har gjort sitt intåg inom flera områden och tillämpningar, men det är än så länge främst i form av enkla hjälpredor som klipper gräs eller dammsuger. Traditionellt har dessa robotar haft en låg nivå av autonomitet och interaktionen med objekt i omgivningen var i bästa fall enkel.   I dagens samhälle har robotar samtidigt tagit över en mängd arbetsuppgifter inom bland annat industri och sjukvård vilket lett till ökad effektivitet och kvalitet samt förbättrat arbetsmiljön för många människor. Nyttan med robotar är alltså mycket tydlig. Den förändrade demografin i Sverige, bland annat genom fler människor som behöver mer sjukvård, kommer att kräva att denna utveckling accelererar vilket i sin tur kräver betydande framsteg inom robotikområdet.   – Precis som hos människor sker i stort sett all fysisk interaktion mellan en robot och omgivningen med armar och händer. Om man tittar på de uppgifter som en människa utför och hur de genomförs noterar man att människan mycket ofta använder båda armarna och händerna och att samarbetet mellan just armar och händer är något vi uppnår utan att tänka, berättar Danica Kragic Jensfelt.   Hon fortsätter med att berätta att forskningsprojektet har som mål att ta fram nya teorier och algoritmer för att möjliggöra att

robotar i framtiden ska kunna utföra lika komplicerade uppgifter som människor gör. Vilka mer specifika problem inom forskningsområdet står då forskarna inför just nu? Big data-perspektivet är förstås en utmaning.   – Vi vill alltså att robotar ska lära sig som människor gör det, genom erfarenhet. Det vill säga, vi människor lär oss av våra egna misstag och framsteg och genom att studera andra människor. För att kunna göra det har vi våra fem sinnen, och de använder vi oss av utan att tänka. Vi är också bra på att sortera bort information som vi inte behöver, och vi glömmer ibland bort den kunskap vi frekvent inte använder oss av, säger Danica Kragic Jensfelt.   Hon fortsätter med att berätta om robotars och autonoma systems framtida vardag.   – Vi förväntar ju oss att robotar aldrig glömmer. När robotar via sensorer samlar in information blir det mycket data. Dessutom kan de samla in information som vi människor inte kan, till exempel göra korrekta avståndbedömningar, säger Danica Kragic Jensfelt.   Hon summerar de utmaningar som finns. Som att en robot ska kunna fatta beslut hela tiden - i realtid - och kunna avgöra vad som är viktigt och var som inte är det. Till det tillkommer snudd på orimliga förväntningar på robotar, att de ska minnas exakt allt som hänt. Och så den enorma mängden data då, som roboten samlar in från sin omvärld.   – Det här innebär att vi måste hitta nya sätt att jobba med robotars sätt att inhämta och agera på information. Vi måste hitta nya sätt att representera data. Vi vill jobba med matematiker för att titta på hur representationen av informationen ska se ut. Helt enkelt ett nytt sätt att organisera data. Det här projektet går ut på att tänka annorlunda. Vi vill hitta likheter mellan data, göra problem mindre komplexa, säger Danica Kragic Jensfelt.   Hon illustrerar det hela med ett exempel. Säg att en robot lagar mat och behöver röra om i en gryta på spisen. Roboten

Professor Danica Kragic Jensfelt KTH.

hittar ingen slev, hur ska den då förstå att det går lika bra med en sked men inte en penna?!   – Vi människor förstår ju mycket via vilken kontext saker och och ting befinner sig i. Robotar kan å sin sida mäta färg och form, men har svårare för just kontext. Objekt kan se väldigt lika ut, men ha olika funktioner. De kan ha samma funktion, men se mycket olika ut. Så det är en utmaning, säger säger Danica Kragic Jensfelt. Vad hoppas du att det här forskningsanslaget ska leda fram till under kommande femårsperiod?   – Vi hoppas att vi har byggt upp en omfattande kunskapsdatabas om fem år. På världsnivå pratar forskarna just nu om det nya sättet att arbeta med representation av information. På till exempel Stanford och Berkeley finns det tankar om att gå i samma riktning. Så jag hoppas att KTH:s robotlab är ett av de fem främsta inom den här typen av robotforskning, och känt för att gått i denna forskningsriktning, säger Danica Kragic Jensfelt.   Hon tillägger att detta forskningsprojekt kräver utveckling och integration av metoder inom flera olika discipliner: robotik, matematik, reglerteknik, datorseende och maskininlärning.   Robotar sensorer består bland annat av kameror, taktila sensorer samt kraft- och momentsensorer. Det exakta forskningsanslaget är på 18 558 000 kronor fördelat över fem år. Forskningsprojektet ska involvera tre doktorander, tre postdoktorer och/eller juniora forskare och tre professorer.


NYHETER

SKF levererar övervakningssystem till kraftvärmeverket i Västerås SKF har fått en order av Mälarenergi att leverera vibrationsövervakningssystem IMX-S on line till kraftvärmeverket i Västerås. Systemet syftar till att upptäcka avvikelser i tid i anläggningen. SKFs onlinemätsystem IMX-S kommer att övervaka kritiska processfläktar och kylvattenpumpar i den nya samförbränningsanläggningen, Block 6, som förser Västeråsregionen med el och värme. Den energieffektiva anläggningen förbränner biobränsle och avfall från både Sverige och Europa. Underhållsavdelningen använder SKF Microlog för att inspektera alla lager på hela anläggningen. Dessutom används SKF Microlog Inspector av operatörsunderhållet i syfte att hämta upp tillståndsdata som temperatur, oljetryck och vibrationer i anläggningen. SKF har dessutom hjälpt till att bygga upp mät- och inspektionsrundor i hela Block 6. Alla verktyg för Online-övervakning, portabel tillståndskontroll och specialistunderhåll är kopplat till en och samma avancerade programmjukvara SKF Aptitude Analyst. ▪

DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering. DEKRA finns på 32 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med 31 000 medarbetare i 50 länder. www.dekra.se

Vi erbjuder tjänster inom följande: • • • • • • • • • • • •

Montering och demontering av olika typer maskiner och utrustning Plåtbearbetning, skärning, bockning och klippning Underhållsarbeten, revisionsstopp och ombyggnationer Rivningsarbete av stålbyggnader Flyttning av maskinanläggningar Tillverkning, ytbehandling och montage av stålkonstruktioner Byggnationer av exempelvis lagerhallar och verkstadslokaler Nytänkande projektarbeten Konstruktionsarbeten till utomhus reklamskärmar – stativ och påbyggnader Svetsning Centralsmörjning, montering och installation Hydraulik

Vår personal är mångkunnig och allsidig. Vi är aldrig främmande för olika typer av arbeten.

30

Tel 0340-333 44 www.industriunderhall.se

www.kgmek.se

29


30

MEDLEMSSIDA

VIKTIGA SAMARBETEN I EUROPA European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS, består för närvarande av 20 europeiska länders riksorganisationer som medlemmar.

E

FNMS bildades år 1970 av de fem riksorganisationerna inom underhåll från Frankrike, Storbritannien, Holland, Norge och Sverige. EFNMS har som målsättning att förbättra underhållet till nytta för Europas befolkning. EFNMS anser att underhåll är av största vikt för produktion och handel, för miljö och för hälsa och säkerhet. EFNMS utgör en paraplyorganisation för de ideella riksorganisationerna i Europa. EFNMS verksamhet genomsyras av: • Neutralitet; genom att finnas till för underhållsverksamheten i Europa och i varje land och inte för personliga eller företags intressen • Oberoende; genom att vara oberoende av all politisk och finansiell koppling • Bidra; genom att aktivt bidra för att de gemensamma målen för EFNMS medlemmar ska nås • Öppenhet; genom att vara villig att samarbeta med organisationer över hela världen HÖGSTA BESLUTANDE EFNMS’ General Assembly (Generalförsamling) är det högsta beslutande organet i EFNMS och består av en representant från var och en av medlemsorganisationerna. (Sverige representeras av Christer Olsson.) Det operativa arbetet leds av en ordförande (Chairman), som har hjälp av fem direktörer i en styrelse (Board of Directors). För närvarande är Herman Baets från Belgien ordförande. Bland direktörerna ingår Jan Frånlund från Sverige. FEM KOMMITTÉER EFNMS’ Generalförsamling har utsett fem kommittéer som arbetar med följande ämnen: • Verksamhetsanalys (Svensk representant och ledare för kommittén är Christer Olsson. Svensk representant är också Aditya Pareda från Luleå Tekniska Universitet). Denna kommitté har bland annat tagit fram 29 nyckeltal som man blivit överens om med EFNMS

motsvarighet i USA, SMRP. Detta har resulterat i en publikation GMARI – Global Maintenance and Reliability Indicators, som finns att köpa på kansliet. Kommittén arrangerar också Workshops i Benchmarking baserad på GMARI i de medlemsländer som så önskar. • Certifiering (Svensk representant och ledare för kommittén är Jan Frånlund). Denna kommitté leder sedan 1991 EFNMS’ certifiering av underhållspersonal i Europa. För närvarande bedrivs certifiering av European Experts in Maintenance Management och European Maintenance Technician Specialists. Under 2015 planeras att utöka detta med certifiering av European Maintenance Supervisors and Engineers. I Sverige har vi nu 244 certifierade i Maintenance Management och 202 som Maintenance Technician Specialists. Certifieringstentamen anordnas två gånger per år i Sverige. • Utbildning (Svensk representant är Ingemar Andréason). Kommittén utformar kunskapskrav inom underhåll för olika nivåer i utbildningsverksamheten i Europa. Kommittén har bland annat medverkat i ett EU-projekt, EuroMaint – European Maintenance Management – Competencies, education and best practicies in European perspective, som avslutades 2008. Arbetet i kommittén har också resulterat i ett flertal andra EU-projekt. För närvandde pågår en enkät i Europa där man önskar få reda på vilka e-learning-kurser som finns. • Underhåll inom Asset Management

(Svensk representant är Bo-Anders Persson). Denna kommitté har bland annat medverkat i framtagandet av den kommande Europeiska CEN-standarden om Underhåll inom Asset Management (Maintenance within Asset Management). Kommittén har också genomfört ett första steg i en kartläggning av hur tillämpningen av Asset Management bedrivs i Europa. Resultatet har publicerats i Asset Management Survey Report 2011. Man planerar nu för steg två i denna kartläggning. * Hälsa, Säkerhet och Miljö (Svensk representant är Olof Hellberg). Denna kommitté har ett nära samarbete med Europeiska arbetsmiljöbyrån, som arbetar för säkrare, hälsosammare och produktivare arbetsplatser i Europa. För något år sedan resulterade detta samarbete i ett speciellt fokus på underhåll, som bland annat ledde till att den svenska riksorganisationen för underhåll medverkade i arbetsmiljöriksdagen i Stockholm. Varje medlemsorganisation har rätt att ha deltagare i dessa kommittéer. Mer information om dessa kommittéer fås genom www.efnms.org/committees INTERNATIONELL KONGRESS Vartannat år arrangerar EFNMS den internationella kongressen EUROMAINTENANCE. Nästa gång äger den rum i Aten år 2016. Det internationella nätverket omspänner hela världen genom att EFNMS är medlem i GFMAM – Global Forum on Maintenance and Asset Management, där motsvarigheter till EFNMS från de andra världsdelarna är medlemmar.


MEDLEMSSIDA

ÅRETS TRÄFF FÖR UNDERHÅLLSUTVECKLING!

De traditionella UNDERHÅLLSDAGARNA som samlar svensk underhållselit för framtida utveckling inom området äger rum denna gång på Sheraton Stockholm Hotel på torsdag eftermiddag den 27 november och på fredag förmiddag den 28 november med middag på torsdagen. Jan Frånlund är den som arrangerat dessa lyckade dagar under tidigare år och som är inblandad i programutvecklingen även i år. Jan berättar att mycket av det som kommer att presenteras är ”rykande färskt”. T o m om sådant som beslutats inom EFNMS – European Federation of National Maintenance Societies under möten i Bryssel veckan före Underhållsdagarna. Här följer det hyperintressanta innehållet under dessa dagar. NYA CERTIFIERINGSMÖJLIGHETER Torsdagen innehåller beskrivningar av de nya möjligheterna för certifiering av Supervisors och Ingenjörer inom underhåll, samt nya regler för EFNMS certifiering för Underhållsledare och Underhållstekniker.

Den 20-22 november kommer dessa EFNMS-möten att äga rum i Bryssel; General Assembly, Board of Directors mote och Kommittémöten. Svensk representation kommer att bli i enlighet med de ansvarsområden som angivits här ovan. SÄKERSTÄLL KOMPETENSEN Nu finns en möjlighet att säkerställa varje underhållsteknikers teoretiska kunskaper. Detta görs genom att undersöka inom vilka områden kunskapsluckor finns hos en viss individ, så att man kan ge en personlig utveckling för dessa områden. Det är sex europeiska riksorganisationer inom underhåll, som under ledning av UTEK (föregångaren till SAMS), har utvecklat datahjälpmedlet ValidMaint. Genom ValidMaint kartläggs kunskaperna hos underhållstekniker. Detta för att kunna ge dessa en målstyrd vidareutveckling inom de områden där de inte har tillräckliga kunskaper. Kunskapskraven i ValidMaint baseras på den kravspecifikation som fastställts av EFNMS, samarbetsorganisationen för 22 riksorganisationer för underhåll i Europa.   ValidMaint har fått stor nationell och internationell uppmärksamhet. Utbildningsdepartementet, Skolverket och Yrkeshögskolan har ständiga kontakter med SAMS. EU har medverkat med ekonomiskt stöd i utvecklingen av ValidMaint och Internationella Programkontoret har sett till att ValidMaint presenterats i en stor konferens i Rom och under Almedalsveckan. ValidMaint ingår som en central del vid EFNMS tester för certifiering av European Maintenance Technician Specialists. Om du är intresserad av att prova denna möjlighet kontakta SAMS kansli (kansli@sams.se)

RAMVERK FÖR UNDERHÅLL Världsorganisationen ”Global Forum on Maintenance and Asset Management, GFMAM” har tagit fram ett ramverk för vad som ingår i underhåll. Detta har nu behandlats inom EFNMS och kommer att presenteras på Underhållsdagarna. NY EUROPASTANDARD Lagom till Underhållsdagarna har en ny Europastandard fastställts. Den behandlar ”Underhåll inom Asset Management” och är ett mycket viktigt dokument, där det tydligt framgår hur olika funktioner inom företagen/organisationerna skall samverka för att möjliggöra ett optimalt underhåll för företagets bästa. ÅRETS VINNANDE EXAMENSARBETE De högskolor och universitet som bedriver utbildning inom driftsäkerhet, underhåll och livscykelekonomi tävlar varje år om vilken elev som gjort det bästa examensarbetet inom dessa ämnesområden.Vinnaren kommer att koras på Underhållsdagarna och även presentera sitt vinnande arbete. REKRYTERING AV PERSONAL Den kommitté inom Svenskt Underhåll som arbetar med denna angelägna uppgift kommer att redovisa vad som hitintills uppnåtts och vad som närmast är på gång. KOMPETENSUTVECKLING Här har pågått och pågår mycket intressanta utvecklingar inom underhållsområdet på det internationella planet, och som stöttas av EU. Nationellt pågår också en rad aktiviteter för att säkerställa rätt kompetens bland de verksamma inom underhåll. Bl a pågår ett samarbete med gymnasie- och högskolorna. Redan uppnådda resultat och pågående aktiviteter kommer att presenteras. UNDERHÅLLETS BETYDELSE Vår omgivning som verkar i andra processer än underhåll, företagsledningen, samhälle, politiker och massmedia måste få en mycket bättre förståelse för rätt underhålls enorma betydelse för lönsamhet, konkurrenskraft, hälsa, säkerhet och miljö. Underhåll får inte längre betraktas som en kostnad, utan som en investering för att uppnå dessa fördelar. Den kommitté inom Svenskt Underhåll som arbetar med detta kommer att redovisa sina resultat och planer. INTERNATIONELLT TBU Dr. Thomas Lagö, just hemkommen från en mångårig vistelse i USA, kommer att presentera intressanta möjligheter inom Tillståndsbaserat Underhåll. Främst kommer han att ta upp avancerade akustiska- och vibrationsapplikationer. OCH HÄRNÄST? Svenskt Underhålls ordförande, Staffan Garås, kommer att berätta om de aktuella framtidsplanerna. CERTIFIKATUTDELNING På torsdag kväll – under middagen – kommer de som klarat EFNMS tentamen att få motta sina certifikat som ”European Expert in Maintenance Management” och som ”European Technician Maintenance Specialist”. KONFERENSEN SOM TRADITIONELLT GER MYCKET GOTT UTBYTE – Vi är medvetna om att det finns fler som arrangerar konferenser inom underhåll. Det är givetvis glädjande att intresset är stort för detta område. Men, vi vet av erfarenhet att just Underhållsdagarna som vi arrangerar har blivit ”ett måste” för dem som vill ha ett mycket gott utbyte av en underhållskonferens. En konferens som alltid ger många impulser till utveckling, säger Jan Frånlund.

31


32

UTBILDNING

Med LCP-utbildning slipper företagen onödiga driftstopp som kan kosta oerhörda pengar AV KIM HALL Underhåll är en form av kapitalvård. Vårdas det investerade kapitalet med rätt underhållsinsatser kan företaget få ut bästa möjliga livslängd på sina anläggningar och hålla löpande underhåll i balans så att man slipper långa driftstopp.

F

ler borde inse potentialen i att tjäna pengar på att använda underhåll för att utveckla produktionsförmågan. Det går att tjäna mycket pengar om företaget utvecklar sin underhållsverksamhet, säger Leo Hagberg, delägare av OEE Consultants AB.   Sedan 1991 har Leo Hagberg och Tomas Henriksson utbildat hundratals underhållsledare på företag som ABB, Stora Enso, Volvo, Södra Cell och Holmen. LCP-programmet är ett utbildningsprogram ämnat för underhållschefer och andra ledare. Utbildningen pågår från september till maj. PROCESSER Utbildningen innehåller sex kurser där kursdeltagarna lär sig förstå helheten för att sedan kunna beskriva vad underhåll kan åstadkomma. Utbildningen går igenom alla de viktiga processerna och innehåller dessutom ett större industriprojekt.   – Man måste kunna beskriva och kommunicera för att förankra det man vill få genomfört. Vi utvecklar därför underhållsledarnas förmåga att lyfta fram arbetet de gör idag och vad de skulle vilja göra ännu mer av i framtiden.

Leo Hagberg och Tomas Henriksson på OEE Consultants har sedan 1991 utbildat underhållsledare och andra ledare i LCPprogrammet på flertalet av Sveriges större företag. I en del företag har de även utbildat interna auditörer så att företaget själv kan utföra en del av detta arbete.

Då kommer vi in på hur man bör utveckla teknik, administration och organisation, säger Leo Hagberg.   Underhåll är till för att vidmakthålla produktionsförmågan, genom att ta hand om störningar och att förebygga störningar. Inte minst i samband med nya projekt gäller det att tänka på att skapa riktigt bra förutsättningar för bra produktionssäkerhet och ett effektivt underhåll. Utformning av det förebyggande underhållet, beredning av reservdelar och säkerställande av kompetens och dokumentation är praktiska delar i ett sådant arbete.   – Vi jobbar mycket med industrikunder där vi bland annat kan se hur pappersbruk förlorar tid och täckningsbidrag på underhållsrelaterade problem. Det är mycket tidsförluster men även förluster i form av

Identifierade processer Strategi Ledarskap Organisa0onsutveckling Kompetenssäkring Informa0onshantering

Produk0onsförmåga och ekonomi Anläggningsstatus, miljö och säkerhet

Nyanskaffning och modifiering Planering och administra0on

Samverkan och uJästelser

Förebyggande underhåll Avhjälpande underhåll Reservdelsstyrning FörbäHringsarbete © OEE Consultants AB

Modell över identifierade processer. Illustration: OEE Consultants AB

sänkt produktionshastighet och förlorad kvalitet, säger Leo Hagberg. UNDERHÅLLSRELATERADE Redan under 1990-talet införde därför Leo Hagberg och Tomas Henriksson begreppet TAK. OEE är den internationella termen på samma sak och som beskriver hur mycket av anläggningens potential som bland annat går förlorad av underhållsrelaterade störningar.   – Vi har skrivit flera böcker om vår synsätt på bra underhållsverksamhet. För några år sedan tog vi fram ”Underhåll i världsklass” som beskriver hur en riktigt bra underhållsverksamhet skall utformas. Den har redan sålts i närmare 2000 exemplar och används numera även på ett antal högskolor, säger Leo Hagberg. AUDITERINGSMODELL För att vägleda företag att följa sin egen väg mot ”världsklass” har OEE Consultants en auditeringsmodell, som beskriver underhållsprocessernas status i form av ”angreppssätt”, ”tillämpning” och ”resultat”. Man har genomfört mer än 50 utvärderingar av underhållsverksamheter, inom stora såväl som små företag i flera olika branscher. Många företag gör regelbundna avstämningar för att se att utvecklingen går enligt plan. Och i en del företag har OEE Consultants även utbildat interna auditörer så att företaget själv kan utföra en del av detta arbete.


KALENDARIUM

KALENDARIUM OKTOBER Persontrafik STOCKHOLMSMÄSSAN 28-30 OKTOBER Nordens viktigaste mötesplats för kollektivtrafikbranschen. Läs mer på www.persontrafik.se NOVEMBER Elmia Subcontractor ELMIA 11-14 NOVEMBER Norra Europas ledande mässa för underleverantörer inom den tillverkande industrin och deras kunder - en specialistmässa för produktutveckling och inköp. Läs mer på www.elmia.se/subcontractor

Kunskap & Framtid SVENSKA MÄSSAN 13 NOVEMBER - 15 NOVEMBER En mässa om eftergymnasial utbildning och arbete. Här visas alla möjligheter som finns till eftergymnasial utbildning samt kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Kunskap & Framtid vänder sig till alla från gymnasieåldern och uppåt. Läs mer på www.kunskapframtid.se Gymnasiemässan STOCKHOLMSMÄSSAN 20-22 NOVEMBER Gymnasiemässan i Stockholm är Sveriges största gymnasiemässa som riktar sig till elever i åk 9 i Stockholms län. Här ges föräldrar och elever chansen att tillsammans träffa representanter från skolor och olika informationskällor/ stödfunktioner för att diskutera gymnasievalet. Läs mer på: www.gymnasiemassan.nu

Underhållsdagarna i Stockholm SHERATON STOCKHOLM 27-28 NOVEMBER Underhållskonferens arrangerad av SAMS. Underhållsdagarna samlar svensk underhållselit för framtida utveckling inom området. Läs mer på www.sams.se

JANUARI 2015 Upphandlingsdagarna STOCKHOLM 28-29 JANUARI 2015 Upphandlingsdagarna är Sveriges största årliga konferens och mötesplats för dig som berörs av och vill utvecklas inom svensk och europeisk offentlig upphandling. Läs mer på www.upphandlingsdagarna.se

Den extra kraften, en motor i projektet. Som ökar farten, hittar lösningarna och får fler att jobba bättre tillsammans. Rejlers erbjuder tjänster inom alla led av energiförsörjningskedjan. Vi medverkar i moderniseringen av kärnkraft- och vattenkraftverk. Vi är också involverade i projekt inom vindkraft, kraftvärme och vågkraft. Ett annat växande område är olika typer av miljötjänster. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat! Vi kallar det Energized Engineering – det finns hos Rejlers. rejlers.se

33


34

INDUSTRISTOPP

Industristopp-appen testas i skarpt läge i samarbete med Södra Cell i Mönsterås Industristopp är ett system som ökar säkerheten och effektiviteten under industrins underhållsstopp genom smarta rutiner. Det är ett webb-baserat informationssystem som presenteras via en app och som förenklar kommunikationen mellan parterna i ett underhållsarbete: industriföretaget och entreprenörerna.

E

n ny fas i utvecklingen har inletts tillsammans med Södra Cell i Mönsterås. Det första skarpa testet äger rum under Södra Cells underhållsstopp vecka 39-40, med upp emot 1000 möjliga användare av tjänsten. Testet började med utbildning av administratörer i vecka 38. Industristopp-appen, som utvecklas i samarbete med Sogeti, är tillgänglig för både iPhone- och Androidtelefoner. Inom kort släpps även en version för Windows Phone 8.

Jag tycker att tjänsten ligger rätt i tiden och det ska bli spännande att följa arbetet under stoppet och se dess utfall

Thomas Håkansson

– Jag tycker att tjänsten ligger rätt i tiden och det ska bli spännande att följa arbetet under stoppet och se dess utfall, säger Thomas Håkansson, underhållschef på Södra Cell i Mönsterås.   – Redan under inledningen av testet laddades det ner 100-tals appar och nedladdningarna fortsätter vilket visar att det finns ett stort intresse och behov av Industristopp-appen vilket är mycket roligt, säger Pernilla Nilsson och Johan Lindqvist som står bakom tjänsten.

För mer info: Mer info om Industristopp hittar du på www.industristopp.se

FAKTA INDUSTRISTOPP-SYSTEMET Industristopp-systemet består av en app för smarta telefoner, ett webbgränssnitt för datorer samt ett bakomliggande serverbaserat nav. Exempel på områden som hanteras av systemet är: • Säkerhet med larmnummer och skyddsinformation • Förenklad rapportering av riskanalyser, tillbud och olyckor med kamerafunktion för dokumentation samt koppling till arbetsskadesystem • Nyheter och allmän information • Arbetsrutiner och regler för arbete på industrin • Stoppinformation med tidplaner och arbetsorderlistor • Kartor över arbetsområdet • Telefonlistor och kontaktinformation • SMS-utskick till grupper, allt från skyddsmeddelanden till lunchmatsedeln Industristopp-systemet är utformad för enkel hantering av ordinarie personal och sparar tid och resurser genom att samla all viktig information i ett enda lättillgängligt system som möjliggör tvåvägskommunikation mellan företaget och entreprenörerna. Arbetet minimeras genom rapportering direkt i systemet och viktig information kan spridas snabbt och träffsäkert till den eller de som berörs. Industristopp-systemets mångsidighet ersätter ett flertal arbetsmoment och integrerar äldre rutiner i ett modernt, lättöverskådligt och mycket säkert arbetssätt. ▪


Erfarna problemlösare som tar fram det som kunderna behöver. SOM KUND möter du dem nästan dagligen. Vårt starka lag av

Askalon tar ett samlat grepp kring hela processkedjan. Vi tar

skickliga specialister. Erfarna problemlösare som vet att varje

totalansvar för kompletta ventilleveranser, utvecklar komplexa,

applikation är unik och som ur vårt breda program av ventiler

kundanpassade applikationer och finner genomtänkta rutiner

och övervakningssystem skräddarsyr lösningar för varje behov.

för förebyggande underhåll och service.

VENTILER

ENGINEERING

För många av våra kunder är Joachim Nyqvist

Har du en idé eller ett påbörjat processchema?

problemlösaren. Den erfarne fixaren som ur vårt

Räkna då lugnt med att Gert Andrée eller någon av

breda sortiment av regler-, avstängnings- och

hans kollegor lotsar dig fram till ett färdigt process-

säkerhetsventiler skräddarsyr lösningar som

avsnitt eller en modul.

verkligen fungerar.

SERVICE

ÖVERVAKNING

Per Locke symboliserar den nya generationens

Kjell Bollman och hans erfarna kollegor hjälper dig

tekniker som med traditionella

att analysera maskinernas status och förebygga

verktyg och högmodern diag-

problem orsakade av vibrationer.

nostik levererar fullständig

Analys och regelbunden rondering med CSIs

ventilservice. Diagnostikresultat från

bärbara maskinanalysatorer eller kontinuerlig online övervakning dygnet runt? Valet är ditt.

driftstoppets inledning styr serviceinsatserna och sätter prestandan för säker och effektiv drift.

SVERIGE Nolgårdsvägen 11, SE-663 41 Hammarö • Phone +46 54-57 92 00 • www.askalon.se DANMARK Generatorvej 8A, DK-2730 Herlev • Phone +45 70701275 • www.askalon.dk FINLAND Hakamäenkuja 5, 01510 Vantaa • Phone +358 207 416 200 • www.askalon.fi


Avsändare Ljungåfors Media Box 451 30 104 30 Stockholm

Med Prevas webbaserade underhållssystem Infor EAM på Himmerfjärdsverket, har vi fått bättre kontroll av underhållet och kan numera visa vad saker egentligen kostar och dessutom lägga fram det på ett helt nytt sätt. - Ulrich Brauer, produktionschef på Syvab

BILD: SYVAB

PREVAS UNDERHÅLLSSYSTEM För att behålla och stärka konkurrenskraften måste alla produktionsresurser optimeras genom hela livscykeln. Effektiva verksamhetsprocesser och användarvänliga IT-lösningar för underhåll är en grundförutsättning för produktionseffektivitet.

För mer information om underhåll, kontakta: Lothar Dröschmeister, 073-33 11 955, lothar.droschmeister@prevas.se www.prevas.se/underhåll

Prevas erbjuder marknadsledande lösningar för Asset Management och Underhåll som är utvecklade i nära samarbete med 100 kunder i Norden. Lösningarna bygger på den världsledande plattformen Infor EAM, Prevas asset intelligence portal via Qlik och egna produkter inom mobilitet, lager- och logistik.

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med drygt 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm. För mer information, se www.prevas.se.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.