Handleiding B-Photonics Cup 22-23

Page 1

B-PHOTONICS CHALLENGER CUP HANDLEIDING‘22-’23

2 INHOUDSTAFEL VOORWOORD: CHALLENGE ACCEPTED 5 TIJDLIJN 6 TOPIC: ‘GADGET VAN DE TOEKOMST’ 8 LICHT ALS COMMUNICATOR 12 LICHT ALS SENSOR 14 LICHT ALS ENERGIEBRON 16 WAT WORDT VAN JOU VERWACHT? 18 CATEGORIEËN 21 TERUGBETALING 22 BRAINSTORMTECHNIEKEN 24 PROTOTYPETECHNIEKEN 28 HOE MAAK JE EEN VIDEO? 30 CONTACT Heb je een vraag? Zit je even vast? Hulp nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zijn er om jullie te b-photonics@b-phot.orghelpen!

4

jullie niet helemaal aan jullie lot over. Naast de kick-off sessie, komen de experts ook langs bij jullie op school om eventuele vragen te beantwoorden. En staan deze experts ook ter jullie beschikking via email. Aarzel dus niet om contact op te nemen zodra jullie een vraag hebben.

We wensen jullie heel erg veel succes met de fotonica uitdaging!

Je kan hier onder andere meer informatie terugvinden over wat van jullie verwacht wordt en wat wij jullie aanbieden.

5

Uiteraardbeoordeeld?latenwe

CHALLENGE ACCEPTED!

WELKOM!Leukdatjullie deze interessante en veelzijdige wetenschappe lijk en technologische fotonica uitdaging aangaan. Fotonica is immers een sleutel technologie met heel wat potentieel! Het ideale onderwerp voor jullie STEM project of GIP onderwerp.

De bedoeling is dat jullie een oplossing bedenken voor een realistisch probleem. Met een flinke portie creativiteit en wat inzicht in fotonica, de weten schap van het licht, bouw je de meest creatieve oplossing!

Wat is de vooropgestelde tijds lijn? Hoe moeten we prototypen? Hoe maken we een video? En pitchen, wat is dat?Naast deze praktische informa tie lezen jullie ook hoe de verde

B-photonics Cup is een wetenschappelijk en educatief initiatief van B-PHOT Brussels Photonics, in samenwerking met ColruytGroup, Technics. Leerlingen van de derde graad secundair onderwijs worden uitgedaagd om een ‘gadget van de toekomst’ te ontwikkelen met een klemtoon op de sleutelrol van fotonica in diverse toepassingen. De deelnemende teams aan de B-photonics Cup krijgen een interessante inleiding over fotonica door experten en kunnen elk beschikken over een budget van €100 voor aankoop van materialen om hun systeem te bouwen. Een unieke oppor tuniteit om in teamverband de wereld van fotonica & technologie te ontdekken. Steek in groep de handen uit de mouwen en ontwikkel een oplossing voor een realistisch probleem. Met een flinke portie creativiteit en wat inzicht in fotonica, de wetenschap van licht, bouw je het meest creatieve gadget van de toekomst.

In deze handleiding lezen jullie alle informatie die nodig is om deze uitdaging tot een goed einde te brengen.

ling van het budget ineen zit en hoe je je geld kan terug krijgen. Op basis van welke criteria worden jullie projecten door de jury

18 oktober oktober - maart

Een Fotonica expert en een technologie expert komen minstens 1 keer langs bij jullie op school om alle vragen over de wetenschap van het licht te beantwoorden en om jullie verder te helpen bij het bouwen van hun creatieve oplossing. Deze datum wordt in samenspraak met de leerkracht vastgelegd.

6

Tijdens de kick-off van het project ontvangen we jullie op de VUB campus in Etterbeek. Hier krijgen jullie een presentatie en video’s te zien waarin alle basis informatie meegegeven wordt die jullie nodig hebben om het project aan te vatten. Tijdens deze kick-off is er ook de moge lijkheid om met de organisatoren online in gesprek te gaan.

Maak een videopresentatie van de “Challenger” oplossing waarin duidelijk wordt hoe het prototype eruit ziet en hoe het werkt. Deze videopresentatie moet worden doorge stuurd naar de organisatoren ten laatste 1 mei.

7 >

01 mei 08 mei

Toon je prototype aan de andere deelne mende groepen en maak kennis met de jury. Leg hun in maximum 2 minuten uit hoe jullie oplossing werkt. De winnaar van de B-Photonics Challenger Cup gaat naar huis met een fantastische prijs!

Je merkt het, een heel breed aanbod. En elke dag weer gaat de retail sector (waar onder voedings-, speelgoed-, kleding- en fiets winkels) op zoek naar hoe ze hun klanten op de best mogelijke manier kunnen dienen. Door eenvoud te brengen, door efficiënter te werken en zo weer een lagere prijs te kunnen aanbie den enz...

‘GADGET VAN DE TOEKOMST’

CHALLENGE: Ontwerp het gadget van de toekomst met behulp van lichttechnologie.

“ ”

Brussels Photonics B-PHOT is een onder zoeks- en innovatie instituut van de facul teit Ingenieurswetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel met 35 jaar ervaring in fotoni ca-onderwijs, onderzoek en innovatie. Fotonica is de belangrijkste digitale technologie die de unieke eigenschappen van licht gebruikt om te innoveren. Graag helpen wij jullie fotonica in te zetten om tot vernieuwende ideeën te komen!

8

Colruytgroup is een Belgisch familiebedrijf dat over 3 generaties is uitgegroeid tot een retailgroep met ruim 30.000 medewerkers en 601 eigen winkels. Van voedingswinkels (Colruyt, Okay, Bioplanet...) tot het aanbieden van speelgoed (Dreamland, Dreambaby). Van kledij (Zeb) tot fietsen (fiets!), en nog zo veel meer...

9

Wij dagen jullie uit om één van de volgende functies van licht te integreren in jullie gadget. “ ” Licht communicatorals Licht sensorals Licht energiebronals

We bieden jullie een heel erg brede uitdaging aan, zodat je met jouw groepje een onderwerp kan kiezen dat jullie het meest ligt. De klemtoon in deze uitdaging ligt op de sleutelrol die fotonica, de wetenschap van het licht heeft in diverse vernieuwende toepassingen.

10

Ben je je fietssleuteltje weer kwijt? Verbrand je steeds en wil je graag weten wanneer je je opnieuw moet insmeren? Wanneer is die aardbei rijp genoeg om te plukken? Is het internet nu weer zo traag? Hoe kan ik het verkeer milieuvriendelijker maken? Nood aan een personal shop per in zakformaat? Ligt je hart bij gezonde voeding en de milieuvriendelijke productie ervan?

Bedenk een oplossing voor jouw realistisch probleem met behulp van fotonica, één van de sleu teltechnologieën van de 21ste eeuw. Hieronder vinden jullie alvast een meer uitgebreide uitleg over verschillende fotonica-technologiën die jullie kunnen gebruiken. Wil je meer over deze tech nologieën te weten komen? Bekijk dan zeker de video’s op de B-Photonics Cup website of vraag ernaar bij de Fotonica expert.

11

Optische datacommunicatie

Wist je dat glasvezel wordt gebruikt als optische vezel in telecommunicatie? Er liggen snelwegen van licht op de bodem van de oceaan.

Als je op het Internet een website opzoekt, is het heeld goed mogelijk dat de informatie die je kunt zien in de vorm van korte lichtflitsen via glasvezels over duizenden kilometres naar je toe is gestuurd. De moderne systemen kunnen tegelijkertijd zeer korte lichtflitsen met 80 verschillende kleuren versturen en ontvangen.

LiFi

12

LICHT ALS COMMUNICATOR

Je kan gebruik maken van bestaande lichtarmaturen om een LiFi-communicatie systeem op te bouwen die in staat is om minstens twee verschillende boodschappen door te sturen. Dit kan je doen door een LED-lamp te laten knipperen op zo’n frequentie waarbij het niet door het menselijk oog te herkennen valt.

Licht kan op verschillende manieren ingezet worden als communicatie middel. Hier enkele voorbeelden:

Zulke kabels verbinden alle continenten op aarde met elkaar (behalve de Zuidpool). Zonder dit internationale netwerk lichtsignalen zou het Internet gewoon niet bestaan.

LiFi is een technologie waarbij LED lampen worden gebruikt voor het verzenden van data via licht. LiFi is een afkorting voor Light Fidelity en is net als WiFi in staat om data bilateraal en met hoge snelheid te versturen en kan elektronische apparaten zoals computers, tablets en smartphones draadloos met het internet verbinden.

Door verschillende vezels samen in een glasvezelskabel te stoppen, kunnen dergelijke systemen extreem snel enorme hoeveelheden informatie over de hele wereld versturen. Een enkele kabel op de bodem van de Middellandse Zee tussen Egypte en Frankrijk kan 10 TB (10^12 byte) aan gegevens per seconde versturen. Dit is evenveel informatie als op 16.000 CD-ROMs, of wanneer iedereen in Frankrijk twee telefoongesprekken tegelijkertijd voert!

Virtual Reality

13

Met fotonica zijn we ook in staat om een virtuele wereld te creëren. Vliegen als een vogel, bun geejumpen in de Grand Canyon, een wandeling maken op de maan; het kan allemaal dank zij Virutal Reality. Een virtual reality bril toont voor elk oog computerbeelden die net van elkaar verschillen. Aan de binnenzijde van de VR-bril worden deze 3 dimensionale ontwerpen geprojec teerd op twee kleine schermen. Voor ieder oog een apart scherm zodat er diepte gesuggereerd kan worden.

Smart Lighting

Slimme lampen bieden een manier om energie te besparen, door te herkennen wanneer, waar, hoeveel en welk soort licht nodig is. Ze hebben daarom een of meerdere sensoren en een kleine microcontroller die licht emitterende diodes (LED) besturen volgens data uit het milieu en de voor keuren van de gebruiker.

Laserscannen

LICHT ALS SENSOR

Ook in de voedselproductie wordt fotonica ingezet. Laserstralen kunnen net als sensoren ook detecteren. Ze helpen ons om voedsel te sorteren. De groene laser scant hier bijvoorbeeld frietjes. Frietjes met een rotte plek worden door het al dan niet gereflecteerde laserlicht gedetecteerd en weggeblazen.

Misschien kunnen slimme lampen helpen om jouw probleem op te lossen. Je hebt dan sensoren nodig (licht, temperatuur, warmtestraling, wind, menselijke gebaren) en een microcontroller om autonome beslissingen te nemen met betrekking tot de lichtkleur en -intesitieit.

Welke boodschap zend jouw slimme lamp uit?

Hierdoor kunnen met lidar veel kleinere objecten worden gedetecteerd dan met radar. De golf lengte van radiogolven ligt rond de 1 cm, die van laserlicht tussen de 10 µm en 250 nm. Bij deze golflengte zullen de golven beter door kleine objecten worden gereflecteerd.

15

We kunnen ook optische vezels inzetten als sensoren. Ze kunnen gebruikt worden voor diverse toepassingen waaronder druk, kracht- en spanningsmetingen. In deze optische vezels zijn micro structuren aangebracht die licht met een bepaalde golflengte reflecteren en licht met andere golflengtes doorlaten. Bij een minimaal drukverschil, vervormt de microstructuur waardoor licht met een andere golflengte zal gereflecteerd worden.

Optische vezels als sensoren

Lidar staat voor ‘light detection and ranging’ of ‘laser imaging, detection, and ranging’. Het is een technologie dat de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door middel van het gebruik van laserpulsen.

Lidar

Een signaal wordt uitgezonden en zal enige tijd later door erflectie weer worden opgevangen. De afstand tot het object of oppervlak wordt bepaald door de tijd te meten die verstrijkt tussen het uitzenden van een puls en het opvangen van een reflectie van die puls. Het werkt dus volgens hetzelfde principe als radar. Het verschil tussen lidar en radar is dat lidar gebruikmaakt van laser licht terwijl radar gebruikmaakt van radiogolven.

Zonne-energie

Planten gebruiken zonne-energie voor fotosynthese.

De energie van de zon komt in de vorm van warmte en licht. De energie die de zon uitstraalt ont staat door kernfusie. De energie bereikt de aarde (de hoeveelheid energie die de aarde bereikt is ca. 9000x groter dan de energiebehoefte van alle 7 miljard aardbewoners samen, in de vorm van licht en warmtestraling.

De mensen gebruiken de zonne-energie om energie op te wekken, dit gebeurt met zonne-pane len en zonneboilers.

Licht kan heel veel energie bevatten. We kunnen licht dus zien als een energiebron.

16

LICHT ALS ENERGIEBRON

Op vrij grote afstand neemt het hele vermogen van de laser niet af en kan je dus zo schade toe richten. Terwijl de intensiteit van het licht van andere bronnen snel afneemt met de afstand.

17

Een laserstraal is een nauwe, compacte bundel licht. Hierdoor kan ze ook gevaarlijk zijn.

Lasersnijden

Dit heeft wel voordelen in bepaalde industriële bewerkingstechnieken, zoals bijvoorbeeld het lasersnijden. Om met een laserstraal te kunnen snijden, moet die worden gefocusseerd tot een lichtcirkel waarvan de diameter slechts fracties van een millimeter bedraagt. Hierdoor wordt de intensiteit van de straal zo groot, dat door smelten en verdampen van het materiaal zeer smalle en nauwkeurige gleuven kunnen worden gemaakt. Met de scherpe laserstraal kan men een groot aantal metalen en niet-metalen zoals kunststoffen, glas, hout en textiel snijden. Lasersnijden van metaal kan vanaf een vermogen van 100 watt. Voor het snijden van niet-metalen is 12 watt al Lasersvoldoende.zijnheel gevaarlijk voor het menselijk oog. Maar kunnen ook ingezet worden bij zeer hoge precisie chirurgie. De vorm van het hoornvlies kan door middel van laserchirurgie aan gepast worden zodat je geen bril of lenzen meer hoeft te dragen.

Werkend prototype

18

Als je alle materialen hebt verzameld, begin dan met het bouwen van het prototype.

Tip: Begin met de elektronica en program meren van de microcontroller. Als dit alle maal werkt, kan je beginnen bouwen aan de Nietbehuizing.vertrouwd met het bouwen van een pro totype? Ontdek wat verder in deze brochure enkele tips.

Lees deze pagina’s eerst eens door aan het begin van het project. Hier vind je wat precies van jou ver wacht wordt. We vragen een werkend prototype, een video waarin je product wordt gepresenteerd en een groepsfoto waarop ook het ontwerp te zien is. Op het slotevent krijgen jullie ook nog de kans om het project te pitchen. Neem al eens een kijkje op de webform waar je al deze info moet indienen. Zo kom je bij het naderen van de deadline niet voor verrassingen te staan. Vorm een groepje van maximum 4 personen.

WAT WORDT VAN JOU VERWACHT?

Verzin een oplossing voor de otonicaf uitda ging. Bedenk hoe je een werkend prototype van deze oplossing kan bouwen. Welke materialen heb je nodig? Indien je deze materialen moet bestellen, hou je best reke ning met de levertijd. Hou er ook rekening mee dat je van elke aankoop een factuur nodig hebt, zodat je hiervoor een terugbetaling krijgt. (Meer info op pagina 18)

• Toon jullie ontwerp/prototype en zorg ervoor dat uit jullie video duidelijk is hoe je ontwerp werkt. (> Dit is het belangrijkste deeltje van de video!)

• Plaats ook het logo van Colruyt Group Technics, EYESTvzw en VUB B-PHOT op het einde van de video. Ook het logo van de school mag vermeld worden.

Maak een creatieve groepsfoto waarop ook het ontwerp te zien is. Deze foto zullen we in de pre sentatie en voor communicatie doeleinden gebruiken.

Video

• Creativiteit wordt beloond!

• Toon hoe jullie tot dit idee/deze uitwerking zijn gekomen: Hiervoor is het belangrijk om tijdens het hele proces voldoende foto’s en filmpjes te maken, ook van ideeën die uiteindelijk toch niet blijken te werken.

• Dien jouw videobestand (.mp4) in, géén youtube link. Wij maken een youtube lijst aan zodat jouw video online verschijnt.

DEADLINE voor zowel video als groepsfoto: 1 mei 2023 via deze link: com/forms/d/e/1FAIpQLSd6jONryZUQphz0hUhFaB2CqzLERpAGUjEJnr37G01R_nl-iQ/https://docs.google.viewform?usp=sf_link

Groepsfoto

• Maximum 3 minuten

• Begin met de titel van je project en het topic dat jullie kozen.

Ontdek de inzendingen van de vorige edities online op http://b-photonics.eu/b-photonics-cup

Presenteer je bedachte oplossing in een video met de volgende vereisten. Zorg ervoor dat je vol doet aan deze vereisten, dan zijn de eerste punten reeds verdiend.

• Vermeld ook de namen van alle teamleden.

• Maak duidelijk welke toepassingen jullie ontwerp heeft.

19

5 handige tips om met jouw pitch het gewenste effect te bereiken:

Pitch

Pitch jullie project in maximum 2 minuten live aan de jury! Toon het werkend prototype en overtuig ze waarom jullie project het beste is! Na de pitch zijn er nog 2 minuten voor vragen van de jury!

• Grijp de aandacht in de eerste secondes! Wist je dat de aandacht van een luisteraar al na gemiddeld 8 seconden minder wordt?

• Gebruik ook non-verbale communicatie als een krachtige tool. Zorg voor een open houding.

• Een onvergetelijke afsluiting. De afsluiting van de pitch is het laatste wat de luisteraars horen en daardoor ook het laatste wat zij van de pitch onthouden. Een krachtige afsluiting vat in enkele zinnen de inhoud van de pitch samen.

20

• Zoek interactie op met de luisteraar. Het werkt goed om meerdere open vragen te verwerken in je pitch.

DEADLINE pitch: 08 mei 2023

• Een goede voorbereiding is het halve werk.

In welke mate hebben jullie de jury live kunnen overtuigen? Heeft de jury het prototype zien werken? Duurde de pitch maximum 2 minuten?

Werd aan de basisvereisten voldaan? Is de uitleg klaar en duidelijk. Begrijp je uit het film pje hoe de oplossing werkt? Komt in de video duidelijk naar voor hoe tot het idee is gekomen? Hoe origineel is de bedachte oplossing? Hoe creatief is de video?

welke mate is het idee duur zaam (de sociale, economi sche en ecologische peilers zijn in evenwicht)?

21

In welke mate is het een idee dat Colruyt als retailer kan gebruiken om de klant beter

Colruyt Innovatie Prijs

Beste (hoofdwinnaar)totaalpakket

van dienst te zijn? In welke mate is het idee innovatief/ vernieuwend? In welke mate zien we eenvoud en efficiëntie, 2 waarden van Colruyt Group, terugkomen in het idee? In

Elke subcategorie telt mee voor 20% van de punten. (De basisvereisten die op pagina 15 staan tellen mee voor nog eens 20%) Wie dus goed scoort op alle categorieën, maakt kans op de hoofdprijs.

Is de verzonnen eronderzoekerseengebruiksvriendelijk?oplossingInwelkematewerdfotonicainnovatiefingezet?InwelkemateisditideewaarVUBB-PHOTalsverderwillenopinzetten?Inwelkematewordtgoedgebruikgemaaktvanfotonica?

CATEGORIEËN

Fotonica VUB prijs

Er zijn prijzen te winnen in de vol gende categorieën. Lees ze eens goed door, dan kom je ook al te weten waaraan de jury belang hecht.

Meest creatieve & duidelijke video

Beste pitch aan de jury

22

• Elke kost moet gestaafd worden met een bewijs. Dit bewijs moet een factuur zijn of een bonnetje dat je in de winkel kreeg. Opgelet! Bij een online aankoop, ga je best op voorhand na of je een factuur krijgt. Een bestelbevestiging of een print-screen van de bestelling is niet voldoende! Er moet ‘factuur’ op staan. Bij Amazon of AliExpress is het bijzonder moeilijk om een factuur te krijgen. Vul het online terugbetalingsformulier cor rect in en voeg daarbij de bijlagen.

TERUGBETALING

• De maximum som voor alle kosten bedraagt €110 per groepje.

Elk groepje kan beschikken over een budget van €110 voor aankoop van materialen om hun sys teem te bouwen.

De bedoeling is dat jullie zelf het nodige materiaal aankopen. Na de aankoop kunnen jullie een aanvraag doen voor terugbetaling van de gemaakte kosten. Wij betalen u de onkosten terug op voorwaarde dat aan alle voorwaarden zijn voldaan:

BEZOEK EXPERT VOORBEREIDEN

Op basis van dit stappenplan kunnen de experts jullie het best helpen bij eventuele vragen.

Een expert Fotonica en een expert Technologie komen minstens één keer langs bij jullie op school om te helpen waar nodig. Bereid dit bezoek goed voor, zodat je zeker alle vragen hebt kunnen stellen.

Tijdens het bezoek start je met het tonen wat je tot nu toe reeds bereikt hebt.

• Van welke fotonica technologie maken jullie gebruik? Begrijp je deze technologie volledig?

• Wat is jullie idee?

• Hoe gaan jullie de microcontroller programmeren? Bereid een stappenplan voor die de micro controller uiteindelijk moet uitvoeren.

• Welke materialen gaan jullie gebruiken voor het bouwen van het prototype? Laat schetsen van het prototype zien of tekeningen in een computer programma.

23

Maak een mindmap. Zet de uitdaging in het midden van de mindmap. Bedenk toepassingsge bieden en problemen binnen die toepassingsgebieden. Het is niet nodig om direct in oplossingen te denken. Hoe zotter de ideeën, hoe beter. metingen op moeilijk bereikbare plaatsen

LiFi Retail Waar vind ik kruiden?de Verkeer WaterOnderwater

Bepaal eerst met de groep welke uitdaging jullie willen aangaan. Indien je bij het bedenken van een oplos sing een beetje vastloopt, kunnen de onderstaande brainstormtechnieken jullie misschien helpen. Deze vier-stappen-methode maakt het design proces veel makkelijker. Gebruik de volgende vier stappen: Definieer het probleem, creëer ideeën, selecteer het beste idee en communiceer je idee.

1. Definieer het probleem dat je zou willen oplossen. Denk aan het probleem dat je moet oplossen. Zoek informatie over de uitdaging in je omgeving, in literatuur of op het internet. Stel jezelf verschillende vragen: Wat is de uitdaging precies? Bestaan er al oplossingen voor deze uitdaging? Kan ik een goedkopere oplossing bedenken? Word een specialist in het domein van de uitdaging die jullie kozen. Herdefinieer begrippen in een uitdagende manier. Haal eens diep adem voor je begint.

Fietssleuteltje kwijt Files

24

BRAINSTORMTECHNIEKEN

• Een vriend kan je fiets ook gebruiken.

• De cijfercode mag niet te gemakkelijk zijn. (Velen nemen vb. postcode.)

Opportuniteiten:Sterkten:

• Slot is geen onderdeel van de fiets zelf.

• Geen geklungel met je sleutelbos.

• De code kan je zelf af en toe wijzigen.

• Je kan de code vergeten.

Bedreigingen:Zwakten:

Zoek zoveel mogelijk ideeën, ga voor kwantiteit. Improviseer, werk snel, verander eens van standpunt, zoom eens in en uit.

Slot in fietsenstalling.

Schrijf of schets je eerste ideeën spontaan neer. Haal je inspiratie uit de informa tie die je hebt opgezocht in de eerste fase van dit proces. Schets bijvoorbeeld, telkens een oplossing bekeken door de ogen van een dokter/ je ouders/ een arbeider...

Probleem: Fietssleuteltje verliezen. Bestaande oplossing 1: Cijferslot

Digitaal fietsslot te openen met OntvangerLiFi

Schrijf enkele bestaande oplossingen voor het probleem neer en maak een SWOT ana lyse van deze oplossing. SWOT = Strenghts (Sterkte) / Weaknesses (Zwakten) / Opportunities (Opportuniteiten) / Threats (Bedreigingen).

zit aan het stuur, dat maakt het overbodig.bukkenDenkookaandeergonomie:)

In het onderstaande voorbeeld wordt slechts één bestaande oplossing voor het probleem geanalyseerd. Je kan dit uiteraard doen voor meerdere bestaande oplossingen.

2. Creëer ideeën

25

Blauwe hoed – Proces

De blauwe hoed gaat over procesbeheersing. Het wordt gebruikt voor het denken over denken. De blauwe hoed vraagt samenvattingen, con clusies en beslissingen.

3. Selecteer een idee Schrijf enkele voorwaarden op waaraan je oplossing moet voldoen. Dit is nodig om een goed resultaat te verkrijgen. Toets elk idee af aan deze voorwaarden en kies dan het beste idee om mee verder te werken. Welke materialen heb je nodig om een prototype te maken? Wat zal de kost zijn? Wees zeer kritisch. Is de oplossing mogelijk? Waarom wel /niet? Kan je nog iets aanpassen? Combineer, verrijk en ontwikkel nieuwe oplossingen. Discussieer over pro’s en contra’s, selec teer de gepaste oplossingen en rangschik ze.

Voorwaarden:

26

Spel om kritisch na te denken en de juiste oplossing te selecteren: Zes denkende hoeden Elke persoon in de groep zal een kleur van hoed moeten kiezen. (Fictieve hoeden.) De ver schillende kleuren van de hoeden staan voor een bepaald karakter. Deze techniek hanteert verschillende denkwijzen gelinkt aan de kleuren van de hoeden. Dit parallel denken stimuleert de deelnemers aan een meeting om anders te gaan denken. Door elke hoed te gaan concep tualiseren, zal elke persoon focussen op zijn stijl van denken geassocieerd met de kleur van de hoed. Bijvoorbeeld, bij het dragen van de rode hoed, zal de persoon zeggen wat hij voelt bij een bepaald idee. Het dragen van gele hoed dwingt mensen om na te denken over de positieve aspecten van een onderwerp of situatie, terwijl de groene hoed de persoon aanmoedigd op het creatieve te focussen. De zes denkende hoeden moedigen zelfs de meest pessimistische of nega tieve mensen aan te denken aan de positieve uitkomst van een bepaald situatie.

De groene hoed is voor creatief denken en het genereren van nieuwe ideeën. Dit is uw creatief denken hoed.

4. Communiceer je idee Visualiseer je uiteindelijke idee. Maak een prototype. Zoek de jusite materialen. Presenteer je idee op een duidelijke manier naar de andere groepen. Bouw een verhaal, maak het realistisch en verspreid jouw visie. Verras je collega’s.

Witte hoed – Feiten

De witte hoed gaat over gegevens en informatie. Het wordt gebruikt om informatie die momenteel beschikbaar op te tekenen en om aanvul lende informatie, die nodig kan zijn, te identificeren.

Groene hoed – Creativiteit

De rode hoe wordt in verband gebracht met gevoelens, intuïtie en emo ties. De rode hoed stelt mensen in staat om gevoelens te uiten, zonder rechtvaardiging of vooroordelen.

Zwarte hoed – Waarschuwen

Rode hoed – Gevoelens

Blader door al je ideeën die je hebt bedacht. Elk lid van de groep draagt een verschillend kleur van hoed en test de ideeën af aan de eisen die eerder werden gesteld. Voor elk idee kan je de hoeden ruilen met je buur. Kies dan het idee dat het dichtst aanleunt bij de voorwaarden die je voorop hebt gesteld.

Gele hoed – Voordelen

De gele hoed is voor een positieve kijk op de dingen. Je zoekt de voor delen in een bepaald idee. Deze hoed moedigt het positief denken aan, zelfs bij de meest kritische mensen.

27

De zwarte hoed heft bertrekking op voorzichtigheid? Hij wordt gebruikt om kritisch te oordelen. Soms is het gemakkelijk om de zwarte hoed te veel te gebruiken.

ArduinoArduinoblockly4arduino.html(https://ingegno.be/realisations/)Hierprogrammeerjedoorgebruiktemakenvaneenvoudigeblokken.IdeaalomtestartenmetArduinoalsjenognietgoedweetwatprogrammerenis!Neemdetijdomdebasisteleren,enveeltypischeprogrammeerfouteneigenaanprogrammeren,zijnonmogelijk.Jekanviadiezelfdesiteookverschillendeboekjesmetuitlegenopdrachtenterugvinden,omdebasisaanteleren.Sluitdeelektronicaaanentestjeopstellinguitgebreid.Nuhebjeookeenideehoegrootdebehuizingvandeelektronicamoetzijn.

PROTOTYPE TECHNIEKEN

In de volgende stap zorg je ervoor dat de microcontroller (vb. Arduino) geprogrammeerd is en de elektronica werkt. Bestel dus eerst alle elektronische componenten en microcontroller,

2. Programmeren en elektronica

Wat voor oplossing je ook hebt bedacht, het is altijd een goed idee om een prototype te maken. Dit pro totype kan dienen als sterk communicatiemiddel met de juryleden en andere stakeholders, je kan immers direct het gesprek aangaan over jouw product. Maar maak je geen zorgen, het maken van een prototype hoeft echt niet ingewikkeld te zijn of veel tijd en geld te kosten. Met gerecycleerd materiaal en de €100 die jullie mogen besteden aan materiaal, komen jullie al heel erg ver! Hier vind je wat tips om op eenvoudige manieren in korte tijd een prototype te maken.

28

1. Voorbereiden: Start met een tekening

Begin steeds met een 2D prototype. Het maken van een simpele tekening is een goede eerste stap in het tastbaar maken van je idee. Plaatjes brengen een idee tot leven en scheppen helderheid. Je kunt iets aanwijzen en details benoemen. Ook kun je er natuurlijk altijd nog zaken bijtekenen. Het is prima als je tekening rommelig, incompleet of ronduit lelijk is. Sterker nog, soms werkt dit zelfs in jouw voordeel, dat laat immers nog ruimte voor verbetering. Heb je een idee voor een smartphone app, webapplicatie of andere digitale tool? Print dan een lijntekening van een smartphone op een vel papier en teken hierin direct de ver schillende ‘app schermen’ van je product. Getekende schermen zijn ook erg handig om de werking van het systeem uit te denken. (Hoe werkt de applicatie? Welke functionaliteiten zijn er allemaal? Wat krijgen de gebruikers te zien en wat kunnen ze ermee doen?)

zodat je hiermee aan de slag kan. (Let erop dat je voor alle aankopen een factuur kan voorleggen.)Programmeer de micrcontroller met een geschikt programma. Vb: Het computer pro gramma ‘Arduino’ kan je gratis downloaden. Hiermee kan je reeds verschillende micro controllers programmeren. Ben je vertrouwd met deze programmeeromgeving, dan kan je rechtstreeks in het programma aan de slag. Is het programmeren helemaal nieuw voor jou? Neem dan eens een kijkje op Blockly voor Arduino

Indien je een vraag hebt ivm prototypen, kan je ons altijd contacteren op: b-photonics@b-phot.org

29

•Gebruikbouwen:gerustje

Of gebruik LEGO blokken die je thuis hebt liggen. Daarmee kan je heel snel een behuizing

creativiteit bij het bouwen van een prototype. Alles kun je gebruiken als bouwmateriaal. Denk aan dingen zoals tape, paperclips, lijm, papier, hout, elastiek, rietjes, koffiebekers, kartonnen dozen etc. Misschien heb je wel ergens een kapot huishoudtoestel dat je kan ontmantelen en onderdelen recupe ren. Het gebruik van gerecycleerd materiaal is helemaal niet verboden!

•3D-printersmaken.

(vb: In Inkscape). Elke bruikbare tekening moet opgebouwd zijn uit vectoren om deze later te kunnen exporteren naar het programma van de lasercutter. Met een lasercutter kan je het prototype bouwen uit hout of plexiglas. Ook over het gebruik van lasercutters zijn er heel wat tutorials online terug te vinden.

•Bouw een app. Er bestaan handige tools waar mee je met heel weinig moeite een prototype voor een app kunt maken. Met POP (Prototype in Paper) maak je afbeeldingen gemakke lijk interactief. Maak een design in Sketch, Photoshop of gewoon met pen en papier. Upload ze in POP en voeg transities, interacties en lagen toe. Je hebt geen code skills nodig!

Nu je jouw idee naar papier hebt vertaald en de elektronica werkt zoals je wilt, is het tijd om een 3D versie van je idee te maken. Zorg dat je goed bent voorbereid. Zorg dat je de juiste materialen ter beschikking hebt. Bouw eerst eens jouw prototype met huis-, tuin- en keuken materiaal. Als dat goed zit, kan je beginnen met het uiteindelijk ontwerp. Er zijn verschillende manieren om zo een proto type te

Daar hebben ze 3D printers die je als bezoeker kan gebruiken. Hou er wel rekening mee dat

3. Een fysiek prototype

•Lasercutten gaat heel wat sneller en zijn geschikt om 3D puzzels te maken. Hiervoor moet je slechts een 2D tekening maken

3D printen wat tijd in beslag neemt. Je hebt een stl. bestand nodig om naar de 3D printer te sturen. Deze tekening maak je eerst in vb. SketchUp 3D, Tinkercad... Wanneer je een stuk dat je zelf hebt getekend of online gevonden hebt, wilt uitprinten, heb je een slicer-software nodig om je object om te zetten naar codetaal. Hiervoor kan je vb. Cura gebruiken, een eenvoudige slicer van Ultimaker. Je vindt heel wat tutorials online.

zijn een prima manier om snel en goedkoop een prototype te maken. Handig als je er eentje hebt op school. Of kijk eens of er een fab lab in jouw buurt is. (https://www. fablabs.io/labs Op deze webpagina vind je alle geregistreerde fab labs in de wereld.)

HOE MAAK JE EEN VIDEO?

30

We verwachten dat jullie een video maken om jullie bedachte product voor te stellen. Maar hoe doe je zoiets? Op deze pagina’s vind je wat inspiratie om heel eenvoudig een video te maken.

1. Verzamel materiaal

2. Eenvoudig: maak filmpjes in powerpoint Een programma dat jullie ongetwijfeld wel onder de knie hebben is powerpoint. Verrassend genoeg kan je met dit programma ook eenvoudige filmpjes maken. Maak verschil lende slide in het programma, voeg foto’s en tekst toe.

Om een video te maken heb je natuurlijk beel den nodig. Maak die beelden dus eerst. Film iemand die jullie prototype gebruikt (daarmee laten jullie ook zien, dat het prototype werkt). Maak foto’s en filmpjes tijdens het hele verloop van het project. Foto’s van schetsen, filmpjes van de werkende elektronica... Hoe meer beeldmateriaal je hebt, hoe beter. Daaruit kan je dan het beste beeldmateriaal selecteren.

31

3. Kies een programma waarin je video’s kan editen Met de volgende programma’s (gratis te downloaden) kan je al heel wat doen.

https://www.youtube.com/watch?v=-VLCg18VxfU

• Shotcut: Van dit programma vind je heel wat tutorials https://shotcut.org/tutorials/https://www.youtube.com/watch?v=ibr5DfSDjAoonline.

In de tab ‘Transitions’ kan je aangeven hoe je van de ene naar de andere slide wil gaan. Kies ook de duurtijd van elke slide. Slides met tekst kan je dan iets langer laten staan, zodat je de tekst kan lezen. Als je tevreden over het resultaat, kan je de powerpoint opslaan als een MP4 file.

• Windows Movie Maker: Hieronder vinden jullie simpele commandao’s in Movie Maker om de video’s te bewerken.

Importeer bijvoorbeeld alle beelden (video’s en foto’s) die je wil gebruiken in Windows Movie Maker. Met de commando’s ‘split’ en ‘trim’ kan je videobe standen splitsen en inkorten. Je kan beelden ook ver sneld of vertraagd laten afspelen, door de snelheid aan te passen.

• Lightworks: Ook interessant en heel makkelijk om mee te https://www.lwks.com/werken.

QuickStartcontent&view=article&id=162&Itemid=246&start=https://www.lwks.com/index.php?option=com_

Kies een muziekje en zet het onder de beelden. En bewerk ten slotte de overgangen.