Page 1

‫تحصن اعتراضی مردم و تشکلهای غیردولتی در شهر سنندج‬ ‫در اعتراض به قتل شوانه قادری شهروند مهابادی و درحمایت از اعتراضات شهرهای پیرانشهر مهاباد‬ ‫سردشت مریوان ودیگر شهرها روز شنبه ‪ 88/5/8‬مردم ‪ ،‬شخصیتها ؛ فعالین ان جی اوها و نمایندگان‬ ‫تشکلهای مردمی در شهر سنندج تحصن کردند ‪.‬‬ ‫این تحصن ساعت ‪ 8‬صبح در محل خانه تشکلها شروع و تا ساعت ‪ 11‬ادامه داشت ‪ .‬تحصن کنندگان از‬ ‫ساعت ‪ 11‬به بعد به جنب استانداری رفتند ودر آنجا تجمع و تحصن کردند‪ .‬تحصن کننده گان صدها‬ ‫تراکت و چندین پال کارد که اعم مطالبات آنها بود در محل تحصن با خود داشتند ‪ .‬بسیاری از مضامین این‬ ‫شعارها در محکومیت جنایت و به رسمیت شناختن حقوق ابتدایی مردم زحمتکش در کردستان ونفی‬ ‫خشونت بودند‪ .‬هیئت منتخب و سخنگویان متحصنین درمورد مطالبات و خواست متحصنین با مسولین‬ ‫استانداری به مذاکره پرداختند وپس از چند ساعت کشمکش بر سر این خواستها و ادامه اعتراض تحصن‬ ‫به طور موقت به پایان رسید‪ .‬مفاد خواستها ی این اعتراض در بیانیه صادره از طرف این تجمع بطور‬ ‫مشخص آمده است‪.‬‬ ‫مسولین استانداری قول داده اند که در اسرع وقت خواستهای مطرح شده را به مراجع باال تر و وزارت‬ ‫کشور منعکس و آن را پیگیری کنند و نماینده گان استانداری گفته اند که دستگیر شده گان آزاد می شوند‬ ‫و مدعی هستند هم اکنون در شهر مریوان در رابطه با اعتراضات اخیر زندانی وجود ندارد ‪ .‬نمایندگان‬ ‫متحصنین پایان دادن تحصن را بصورت موقت اعالم کردند و گفتند اگر زندانیان آزاد نشوند وعاملین قتل‬


‫محاکمه نشوند تحصن در روزهای آینده ادامه خواهد داشت‪ .‬کمیته متحصنین از ‪ 02‬نفر تشکیل و یک‬ ‫نفر بعنوان سنخنگوی متحصنین انتخاب شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیته‪ :‬آزاد زمانی‬ ‫اعضای کمیته ‪:‬‬ ‫‪ -1‬آزاد زمانی‬ ‫‪ -0‬خسرو الهی‬ ‫‪ -3‬هیوا یوسفی‬ ‫‪ -8‬رویا طلوعی‬ ‫‪ -5‬آزاد لطفی پور‬ ‫‪ -6‬آرش صالحی‬ ‫‪ -7‬عابدین گویلی‬ ‫‪ -9‬کیا پرندان‬ ‫‪ -12‬فرید صفاری‬ ‫‪ -11‬مجید آقامیری‬ ‫‪ -10‬امیر شیخی‬ ‫‪ -13‬پیمان نودینیان‬ ‫‪ -18‬وریا مروتی‬ ‫‪ -15‬محمد قربانیان‬ ‫‪ -15‬خبات حسینی‬


‫‪ -16‬امجد رستمی‬ ‫‪ -17‬علی سهرابی‬ ‫‪ -18‬فرهاد عربزاده‬ ‫‪-19‬صالح زمانی‬ ‫‪ - 02‬شاهو رحمانی‬ ‫خبر‪ :‬از فاطمه زمانی کانون دفاع از حقوق کودکان‬ ‫‪..................‬‬

‫بیانیه متحصنین شهر سنندج‬

‫مردم شریف‪ ،‬تشکل های مردمى ‪ ،‬سازمانهاو نهادهای مدافع حقوق بشر!‬ ‫"شوانه قادری" شهروند مهابادی در یک اقدام غیر قانونى و جنا یتکارانه به قتل رسید ‪.‬در چند روز‬ ‫گذشته مردم شهرهای مهاباد‪ ،‬سردشت ‪ ،‬مریوان ودیگر شهرها علیه این جنایات اعتراض کردند‬ ‫اعتراض بر حق این مردم سر کوب شد وتعدادی از شهروندان دستگیر وروانه زندان شدندقتل شهروندان‬ ‫‪ ،‬زندانى کردن وسرکوب مردم نقض اشکار حقوق مدنى و حقوق بشر است ‪.‬‬ ‫رسانه های جمعى ورسمى در برابر این وضعیت هولناک ‪ ،‬چشم فرو بستند وسکوت کردند اما وجدان‬ ‫بیدار جمعى قادر به تحمل این جنایات نیست ‪ .‬سرکوب وسر پوش نهادن بر این قبیل جنایات غیر انسانى‬ ‫وغیر قان ونى است باید ماشین سرکوب وجنایات متوقف گردد ‪ .‬داشتن اسایش ‪ ،‬رفاه ‪ ،‬امنیت و زندگى‬ ‫کردن حق همه ی شهروندان جامعه است ‪ .‬حقوق ابتدایى و طبیعى مردم ستمدیده کردستان باید به‬ ‫رسمیت شناخته شود واز نقض ان با هر توجیهى ممانعت شود ‪ .‬ما حمایت خود را از اعتراضات بر حق‬ ‫مردم دیگر شهرها اعالم مى داریم وتحصن خود را تا تامین خواستهایمان به صورت مدنى ادامه مى‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫‪ . 1‬خواهان تشکیل دادگاهى علنى ومجازات برای عاملین وامرین قتل شوانه قادری و دیگر کشته شدگان‬ ‫اعتراضات اخیر بدون هیچ عذر وبهانه ای هستیم ‪.‬‬ ‫‪ .0‬خواهان ازادی فوری و بدون قیدو شرط همه زندانیان ودستگیر شده گان اعتراضات شهرهای مریوان‬ ‫‪ ،‬سردشت‪ ،‬مهاباد ‪ ،‬اشنویه و دیگر شهرها هستیم ‪.‬‬


‫‪ . 3‬خواهان پایان دادن به فضای سرکوب ‪ ،‬ایجاد رعب و وحشت ‪ ،‬شکنجه و تحقیر در همه شهرها‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫‪ .8‬اعدام کودکان زیر ‪ 18‬سال در شهر مشهد را نقض اشکار کنوانسیون حقوق کودک مى دانیم و اعدام‬ ‫کودکان را محکوم مى کنیم ‪.‬‬ ‫از تشکلها ‪ ،‬شخصیتها ‪ ،‬فعالین اجتماعى ‪ ،‬فرهنگى وسیاسى نهادهای بین المللى وسازمانهای مدافع‬ ‫حقوق بشر برای تحقق این خواستها تقاضای حمایت جدی مى کنیم ‪.‬‬ ‫متحصنین شهر سنندج ‪ ،‬جمعى از فعالین و نمایندگان نهادهای مدنى‬

8 mordad 1384 Kurdstan Iran Sanandaj  
8 mordad 1384 Kurdstan Iran Sanandaj  

یکی از اسناد تاریخی تحصن و اعتصاب عمومی در شهر سنندج ودیگر شهرهای کردستان علیه خشونت ، ترور ،قتل عمدی و نقص حقوق شهروندان انتشار : آزاد زم...

Advertisement