Page 1

‫فراخوان‬ ‫علیه کشتار زندانیان برخیزیم!‬ ‫مردم آزادیخواه‬ ‫جوانان‬

‫تنها اعتراضات و اعتصابات عمومی میتواند مانع خشونت‪ ،‬اعدام و کشتار شهروندان و زندانیان‬ ‫درجامعه شود‪ .‬جمهوری اسالمی با اعدام حبیب گلپری پور‪ ،‬شیرکوه معارفی و سایر زندانیان میخواهد‬ ‫جامعه را مرعوب کند‪ .‬رژیم اسالمی از نارضایتهای عمومی علیه وضع موجود در هراس است‪ .‬از‬ ‫مردم بستوه آمده ازستم‪ ،‬تبعیض‪ ،‬نابرابری‪ ،‬فقر و گرانی می ترسد‪ .‬از این رو‪ ،‬رژیم برای‬ ‫مهاراعتراضات توده ای بساط کشتار فرزندان مردم را در جامعه گسترده است‪ .‬باید این بساط را بهم‬ ‫ریخت‪.‬‬ ‫درمقابل درنده خویی رژیم اسالمی علیه شهروندان و زندانیان باید ایستاد‪ .‬اگر مخالف اعدام هستید و‬ ‫نمی خواهید هر روز شاهد اعدام فردی و دسته جمعی در جامعه باشید‪ .‬اگر نمی خواهید شاهد داغدار‬ ‫شدن شهروندان و همنوعانتان برای از دست دادن عزیزان شان باشید‪ .‬به جمهوری اسالمی اعتراض‬ ‫کنید!‬ ‫جمهوری اسالمی را باید افسار کرد! تنها نیروی میلیونی شما مردم می تواند بساط اعدام و خشونت‬ ‫رژیم اسالمی را متوقف کند‪ .‬بیاید همه باهم در کنار خانواده های اعدام شده گان به جنایت کاران اعالم‬ ‫کنیم که ما نمی خواهیم شاهد قتل عمد دولتی علیه شهروندان باشیم‪ .‬به حمایت از خانواده اعدام شده گان‬ ‫بشتابید و مراسم های بزرگ اعتراضی را برپا کنید‪ .‬در محل کار‪ ،‬دانشگاه و مدرسه دست به اعتراض‬ ‫بزنید‪ .‬نباید به جنایتکاران فرصت داد که زندانیان در بند را یکی پس از دیگری اعدام کنند‪ .‬به طرف‬ ‫میدانهای اصلی شهر و هرجا که ممکن است حرکت کنید‪.‬‬ ‫بیاید متحد و هماهنگ برای اعالم انزجار از بانیان شکنجه و اعدام اعتراضات عمومی برپاکنیم‪،‬‬ ‫"کمیته های اعتصاب و اعتراضات عمومی در شهرها" را دایر کنیم‪ .‬مردم را علیه خشونت و اعدام‬ ‫سازمان دهیم‪ .‬مردم را متحد کنیم و در حد امکان به اعتصاب در محل کار وزیست خود دست بزنیم‪.‬‬ ‫بدون شک‪ ،‬نیروی عظیم اجتماعی مردم کار ساز است‪.‬‬ ‫آزاد زمانی‬ ‫‪ 15‬آبانماه ‪2931‬‬

Frakhan alia edam  

فراخوان علیه کشتار زندانیان برخیزیم تظاهرات ، تحصن ، اعتصاب ، تجمعات و اعتراضات عمومی می تواند ماشین خشونت و اعدام رژیم اسلامی رامتوقف کن...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you