Sötlupin – den nordiska sojan?

Page 30

30

Lupin som foder till nöt

Odlings- och foderfakta: Böja Stommen

Böja Stommen Lantbruks AB Verksamhet: Böja Stommen i Västra Götalands län är en mjölkgård med en besättning på 130 mjölkkor. Gården drivs av familjen Lindström. Om gården:  370 nötkreatur totalt (130 mjölkkor, 120 rekryteringsdjur (kalvar och kvigor), 110 stutar samt 10 dikor av Wagyu, Väenko och korsningar).  530 hektar brukad åkermark och ca 45 hektar naturbeten på Billingen. Lupin: Odlat lupin en säsong i samodling med vårvete. Lupinen har använts till gårdens foder.

Fördelar med lupin

Nackdelar med lupin

Potential humankonsumtion: Spännande som potentiell gröda för humankonsumtion och inte bara för foder.

Utsädespriset: Förhållandevis högt pris jämfört med t.ex. ärta.

Växtföljden: Lupin fungerar bra som en tredje proteingröda, utöver åkerböna och ärter. Storlek: Lupinens frö är en bättre storlek för såmaskinen än åkerböna (fastnar inte lika lätt).

Mognadstid: Förhållandevis lång mognadstid med sen skörd vilket kan påverkan höstsådden.