Кращі аграрні практики

Page 1

Регіональний клуб

Кращі Аграрні Практики

КРАЩІ АГРАРНІ ПРАКТИКИ


I

ПОТОЧНИЙ СТАН РИНКУ

99

Аграрні ВИЩі

Регіональні об’єднання

99

99

99

99 ОТГ

99

Установи НААН

Політсили, національні об’єднання

99 АГРОПОРТ

99

Кращі Аграрні Практики |

2


II

Аграрні ВИЩІ

РІШЕННЯ / МЕТА «КАП»

Установи НААН

тощо

ОТГ Виробник

АГРО ПОРТ

Створення регіональної бізнес-екосистеми:
 Клуб «Кращі Аграрні Практики» (КАП)

Регіональні об’єднання

Бізнес-екосистема – це мережа організацій, що включає постачальників, дистриб'юторів, замовників, конкурентів, державних установ тощо. Учасники екосистеми беруть участь у постачанні конкретного товару чи послуги шляхом конкуренції та співпраці. Ідея полягає в тому, що кожен учасник впливає і піддається впливу з боку інших, створюючи відносини, що постійно розвиваються, в яких кожен учасник повинен бути гнучким і пристосованим, щоб «вижити», як у біологічній екосистемі.

Кращі Аграрні Практики |

3


III

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ «КАП»

1

Валідація (лише перевірені учасники) та детінізація агробізнесу

2

Ефективна комунікація на регіональному, національному та міжнародному рівні

3

Децентралізація та розвиток професійних міжрегіональних 
 зв’язків

4

Вільний доступ до новітніх агротехнологій (вітчизняних / іноземних) та Agritech

5

Конкурентний внутрішній ринок товарів та послуг, підтримка експорту

Кращі Аграрні Практики |

4


IV

СТРУКТУРА «КАП» Регіональні оператори Сервіс провайдер

Сервіс провайдер

Статус: засновники, почесні члени
 Повноваження: правління, загальні збори

ОТГ

Сервіс провайдер

Сервіс провайдер

Кращі Аграрні Практики Регіональні об’єднання

АГРОПОРТ Політсили, національні об’єднання

Сервіс провайдер

Регіональні виробники

Установи НААН

Аграрні ВИЩі

Сервіс провайдер

Статус: повні члени
 Повноваження: загальні збори

Сервіс-провайдери Статус: асоційовані бізнеспартнери клубу
 Повноваження: загальні збори 
 (з обмеженнями)

Кращі Аграрні Практики |

5


УМОВИ УЧАСТІ (ПРОЕКТ)

V

Проект умов для обговорення

Вид членства

Для кого

Умови членства

Повноваження

Безкоштовне

• 3 голоси - Загальні збори

• 1 голос - Засідання правління

• 3 голоси - Ревізійна комісія

Засновники клубу та регіональні оператори (Ін-ти НААН, ВИЩі, ГО, ГС, ОТГ тощо) Почесне ТОП-10 виробників за результатами щорічного репутаційного рейтингу та терміном на 1 рік

Повне

Агровиробники регіону
 (з юридичною адресою у відповідній області)

600 грн/міс

• 2 голоси - Загальні збори

• 1 голос - Засідання правління

Асоційоване бізнеспартнерство

Компанії із супроводу агробізнесу та інші оператори з інших регіонів

3000 грн/міс

• 1 голос - Загальні збори

(дорадчий голос)

• 2 голоси - Ревізійна комісія

Кращі Аграрні Практики |

6


VI

ЦІННІСТЬ «КАП» Для виробників

• •

єдине інформаційне вікно

спільна регіональна координація

кооперація для спільних закупівель товарів та послуг

конкурентний ринок покупців

спільний маркетинг для подальших продажів (в т.ч. спільних)

лобіювання власних інтересів на всіх рівнях

участь у формуванні регіональної аграрної політики та стратегії розвитку

Для операторів

Для влади

єдине інформаційне вікно для роботи з виробниками

інструмент комунікації з виробниками та регіоном в цілому

конкурентний внутрішній ринок операторів по супроводу агробізнесу

• • •

інформаційний канал

децентралізація «у дії»

розвиток регіонального саморегулювання

спільна законодавча ініціатива

налагодження міжрегіональних зв’язків

• •

детінізація агробізнесу

розробка спільних регіональних програм

проведення спільних заходів

деполітизація та сталий розвиток профільних об’єднань

реалізація програми «Країна у смартфоні»

Кращі Аграрні Практики |

7


VII

ЗОВНІШНІ ЗВ’ЯЗКИ

Органи місцевої влади (в т.ч. деп. АПР) Органи центральної влади

Національні об’єднання

КАП Бізнес партнери регіону

Регіональні Клуби «КАП»

Принцип «єдиного вікна» для співпраці з регіоном, налагодження внутрішніх та зовнішніх зв’язків для самого регіону

Донори, проекти підтримки

Кращі Аграрні Практики |

8


VII Єдиний маркетинговий канал
 (спільний інформаційний 
 портал)

Єдина законодавча ініціатива
 (для лобіювання та вирішення спільних питань)

Єдиний календар заходів та подій
 (спільних та індивідуальних)

СПІЛЬНА КООРДИНАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ «КАП»

Єдиний регіональний стандарт зі спільним знаком якості (для агровиробництва та бізнесетики)

Єдиний інформаційний канал (для обміну та розповсюдження новин)

Електронні загальні збори
 (Бот для швидкого прийняття спільних рішень)

Кращі Аграрні Практики |

9


МЕРЕЖА РЕГІОНАЛЬНИХ КЛУБІВ

Кращі Аграрні Практики |

10Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.