Page 1

EEN ALIMENTATIE­ KWESTIE. Beau Benjamins

Paralegal | Advocatenkantoor Van Wessel


Beau Benjamins heeft in 2016 haar Bachelor of Laws behaald en zij biedt voornamelijk ondersteuning op het juridische vlak. Met haar praktische blik zorgt zij ervoor dat zaken op een positieve en daadkrachtige, maar bovenal pragmatische manier worden aangepakt.

“JURIDISCH MOET VOORAL OOK PRAKTISCH ZIJN”

M

ijn naam is Beau Benjamins en ik werk inmiddels twee jaar als Paralegal c.q. (familierecht) juriste voor Advocatenkantoor Van Wessel. Het werken op een advocatenkantoor brengt onder meer met zich mee dat je de meest uiteenlopende verhalen van cliënten krijgt te horen. Enige tijd geleden kwam een man bij ons op kantoor in verband met een alimentatiekwestie. Hij was voor zijn werk naar Thailand gereisd en aldaar – ondanks zijn relatie in Nederland – gevallen voor de charmes van een Thaise schone. Uit dit kortstondig affectief samenzijn is de Thaise dame in kwestie zwanger geraakt. Onze cliënt was van mening dat hij zijn verantwoordelijkheid diende te nemen. Hij erkende het kind en zorgde ervoor dat moeder een goed bestaan kon opbouwen in Thailand. Kort nadat onze cliënt weer terug was in Nederland, ontving hij een bericht vanuit Thailand dat moeder voornemens was een zaak te starten jegens cliënt in verband met het vaststellen van de kinderalimentatie. Onze cliënt was uiteraard bereid een bijdrage te leveren in de kosten van levensonderhoud van de minderjarige, maar schrok van het exorbitant hoge bedrag dat moeder eiste. Er werd namelijk aan de rechtbank verzocht om een bedrag van € 960,00 per maand vast te stellen.

Derhalve hebben wij namens onze cliënt gemotiveerd verweer gevoerd dat het gevraagde bedrag aan kinderalimentatie veel te hoog is. Hierbij werd gerefereerd aan het woonlandbeginsel. Het woonlandbeginsel houdt in dat de hoogte van de uitkeringen worden aangepast aan het kostenniveau van het land waar iemand woont. De woonlandfactor in Thailand is op 40% vastgesteld, terwijl in Nederland een woonlandfactor van 100% wordt gehanteerd. De regeling betreffende het woonlandbeginsel is onder meer terug te vinden in een publicatie van de Staatscourant d.d. 09 juni 2017. Aangezien de kosten voor het levensonderhoud in Thailand veel lager liggen dan in Nederland, heeft de rechtbank in casu rekening gehouden met de verschillen in kosten van levensonderhoud c.q. de woonlandfactoren tussen de voornoemde landen en de bijdrage in het levensonderhoud van de minderjarige op € 227,00 per maand vastgesteld. Onze cliënt was erg tevreden met de uitkomst van zijn zaak. Wij vinden het als kantoor fijn en belangrijk om te horen dat onze cliënten tevreden zijn met de door ons behaalde resultaten; dat is uiteindelijk waar we het allemaal voor doen.


C THIS IS MAGNA CHARTA

Een alimentatiekwestie  
Een alimentatiekwestie