Vragen aan | Legal Women

Page 1

Legal Women

VRAGEN

NO FEAR NO EQUAL NO LIMITS

Vragen

Deze vragen zijn een must.

1. Wat is je top 5 aller tijden qua muziek en wat is je guilty pleasure?* * Deze nummers worden niet bekend gemaakt maar komen in de Spotify lijst.

2. Wat is je top 3 van belangrijkste arresten?

1. Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit?

2. Heb je bewust voor een carrière in advocatuur gekozen?

3. Wat zou je in de toekomst nog graag willen doen?

4. Lig je s ‘nachts wel eens wakker en waar pieker je dan over?

5. Je hebt een gezin. Hoe is het gesteld met jouw work/life balance?

6. Zijn er in deze digitale wereld nog items (anders dan je mobiele telefoon) die je altijd bij je hebt en waarmee je niet zonder kunt? Zijn er ook momenten waarop je er bewust voor kiest om offline te zijn?

7. Welk moment uit je carrière heeft de meeste indruk op je gemaakt?

8. Staat er nog iets op je carrière bucketlist?

9. Welk aspect van je functie spreekt je het meeste aan?

10. Wat is je grootste uitdaging op dit moment?

11. Wat voor eigenschappen zijn belangrijk om succesvol te zijn binnen jouw rechtsgebied?

12. Welk artikel uit het BW zou je willen aanpassen en waarom?

13. Welke arrest heeft bij jou het meeste impact (juridisch) gehad?

14. Wat zijn volgens jou in de afgelopen jaren de belangrijkste ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving die van invloed zijn geweest op jouw praktijk.

15. Kan jij iets vertellen over de leukste case/dossier die jij in het laatste jaar hebt gedaan?

16. Welke trends zijn waarneembaar in jouw hedendaagse praktijk?

17. Wat zou jij als partner meegeven aan de advocaten wat zij heel goed doen en wat zij beter zouden kunnen doen?

18. Heb je nog een leuke legal anekdote?

19. Hoe ziet jouw team/jullie afdeling eruit?

20. In het geval van een internationale dossiers; wat merk je van culturele verschillen?

21. Heb je nog één gouden advies voor je opvolger in de toekomst?

22. Hoe ziet uw praktijk er over 10 jaar uit?

23. Wat zijn de grootste uitdagingen voor jouw sectie in het bijzonder voor de komende 5 jaar?

24. Vieren jullie successen binnen het team met elkaar?

25. Wat was de belangrijkste les die je hebt meegerkregen van je patroon?

26. Welke vraag ben ik je vergeten te stellen, maar zou je wel graag willen beantwoorden?

27. Welke vraag moeten wij aan de volgende advocaat stellen?

28. Met welke sport zou je de advocatuur willen vergelijken en waarom?

29. 1. Wie is G.O.A.T op het terrein van de advocatuur?

2. Wie is G.O.A.T in de sport?

Aanleveren:

1. Logo in EPS formaat

2. Kort CV uitgeschreven max. 10 regels

3. Optioneel zouden we het leuk vinden als je een column zou willen schrijven van min. 300 tot max. 500 woorden over een eigen uitgekozen onderwerp. Wij nemen dit dan op in het volledige magazine.

6 | WWZ TOEN EN NU 2 JAAR NA DATO Who dares wins. WWW.AVDR.NL

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.