Page 1

W W W . A V D R . N L

VERDIEPING AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT EN ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 11 oktober 2012 en 21 maart 2013 Waardenburg


W W W . A V D R . N L

Tijdens deze Verdiepingscursus wordt op deze twee nauw verweven terreinen een aantal wezenlijke (en in de praktijk steeds terugkerende) elementen uit het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht besproken. Vanzelfsprekend steeds zoveel mogelijk aan de hand van recente jurisprudentie. De cursus brengt theorie en praktijk van zowel het aansprakelijkheidsrecht als de aansprakelijkheidsverzekering bij elkaar.

Module Aansprakelijkheidsrecht Aan de hand van recente jurisprudentie en discussiepunten in de literatuur en/of rechtspraktijk wordt een aantal leerstukken uit het aansprakelijkheidsrecht behandeld. Centraal staan de ontwikkelingen zoals die op dit moment actueel zijn

Onderwerpen 11 oktober 2012 Aansprakelijkheidsrecht • Samenloop tussen verschillende soorten aansprakelijkheid te bespreken (eigen aansprakelijkheid, kwalitatieve aansprakelijkheid, contractuele en buitencontractuele) • Verschillende soorten schade - en hoe aansprakelijkheid daarvoor uit te sluiten (wat is nu eigenlijk 'gevolgschade'?). • Bekende theorieën en aannames zullen tegen de praktijk worden aanhouden (daarbij laten zien dat het niet altijd past?) • Werkgeversaansprakelijkheid, (inclusief aansprakelijkheid op grond van art. 7:611 BW); bewijs en deskundigheid, smartengeld • Leerstuk onrechtmatige daad, vestiging aansprakelijkheid; vorderingsrechten.

Sprekers Aansprakelijkheidsrecht • mr. N. Vloemans, advocaat Ploum Lodder Princen Advocaten • mr. J. Sap, vice-president rechtbank Utrecht

Programma Aansprakelijkheidsrecht 09:30 - 10:00 Ontvangst 10:00 - 11:00 mr. N. Vloemans Actualiteiten en recente jurisprudentie Bekende theorieën en aannames zullen tegen de praktijk worden aanhouden (daarbij laten zien dat het niet altijd past?) 11:00 – 11:15 Koffie 11:15 – 12:15 mr. N. Vloemans 12:15 – 13.00 Lunch 13:00 – 14:00 mr. N. Vloemans 14:00 – 14:15 Pauze 14:15 – 15:15 mr. J. Sap Werkgeversaansprakelijkheid, inclusief aansprakelijkheid op grond van art. 7:611 BW; bewijs en deskundigenbericht; smartengeld; actualiteiten wetgeving 15:15 – 15:30 Koffie 15:30 – 17:30 mr. J. Sap 17:30 uur Einde

Klik hier voor meer informatie


W W W . A V D R . N L

De voordelen van een cursus volgen bij de AvdR Lawschool te Waardenburg: • Inspirerende en rustgevende omgeving • Centraal gelegen in Nederland, dus makkelijk bereikbaar • Reizen tegen de files in! • Gelegen op 1 km vanaf de A2 (tussen Culemborg en Zaltbommel) • Parkeren geheel gratis • Kasteel met historische waarde

Inlichtingen: Jeroen van Tol, 030-2201070 of info@avdr.nl


W W W . A V D R . N L

Module Algemene Aansprakelijkheidsverzekering Centraal staat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB-polis). Behandeld wordt – mede aan de hand van casusposities wat in juridische zin het eigen karakter van een aansprakelijkheidsverzekering is en binnen welke (verzekeringstechnische) grenzen een AVB-polis dekking biedt. Daarbij komt voorts aan de orde de op de aansprakelijkheidsverzekering toegesneden invulling van onderwerpen zoals de verplichtingen bij schade voor de verzekerde, product-recall, eigen schuld, de rechtsbijstandsfunctie van de verzekeraar bij schade en de directe actie.

Onderwerpen 21 maart 2013 • Inleiding Juridisch karakter, plaatsbepaling titel 7.17 BW, schadesoorten, ondernemersrisico • Basiselementen van de dekking Begrip aansprakelijkheid, schadebegrip, begrenzing naar tijd en bedrag, met • Eigen schuld en opzet • Verplichtingen bij schade Meldingsplicht, Obliegenheit, bereddingsplicht, product-recall, verbod tot erkenning van aansprakelijkheid, casuspositie • Rechtsbijstandsfunctie bij schadeafwikkeling Bevoegdheid verzekeraar tot het voeren van verweer (in rechte) en/of het aangaan van schikkingen • Directe actie Inclusief gecombineerde casuspositie

Sprekers • prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en verbonden aan het Verzekeringsinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam • prof. mr. J.H. Wansink, prof. mr. J.H. Wansink, hoogleraar Verzekeringsrecht en directeur van het Verzekeringsinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam tevens raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof te Den Haag en rechter-plaatsvervanger arrondissementsrechtbank te Rotterdam

Programma Algemene Aansprakelijkheidsverzekering 09:30 - 10:00 Ontvangst 10:00 - 11:00 prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde en prof. mr. J.H. Wansink 11:00 – 11:15 Koffie 11:15 – 12:15 prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde en prof. mr. J.H. Wansink 12:15 – 13.00 Lunch 13:00 – 14:00 prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde en prof. mr. J.H. Wansink 14:00 – 14:15 Pauze 14:15 – 15:15 prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde en prof. mr. J.H. Wansink 15:15 – 15:30 Pauze 15:30 – 17:30 prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde en prof. mr. J.H. Wansink 17:30 uur Einde

Kosten PO Locatie

Extra informatie

EURO 995,00 voor beide cursus dagen, excl. btw EURO 525,00 voor een losse module, excl. btw 12 Kasteel Waardenburg in Waardenburg. Waardenburg dat aan de A2 ligt tussen Culemborg en Zaltbommel, is vanuit Amsterdam, tegen de files in binnen 1 uur te bereiken. Daarnaast is de parkeergelegenheid totaal gratis. U kunt zich inschrijven voor beide modules (12 PO) of voor 1 losse module (6 PO)

Klik hier voor meer informatie

Klik hier om in te schrijven


W W W . A V D R . N L

Postbus 13346 3507 LH Utrecht

Tel.: 030 - 220 10 70 Fax: 030 - 220 53 27

info@avdr.nl www.avdr.nl

AvdR  
AvdR  

VERDIEPING AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT EN ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING