Page 1

LEERGANG PROCEDEREN IN EERSTE AANLEG, KORT GEDING EN IN HOGER BEROEP 23 SEPTEMBER 2014

|

14 OKTOBER 2014 | 20 NOVEMBER 20134 | 11 DECEMBER 2014

24 PO VOOR SLECHTS € 1200,00

KASTEEL WAARDENBURG


ALGEMENE INLEIDING

Algemene inleiding Deze leergang burgerlijk procesrecht is gericht op de versterking en uitbouw van de kennis en procedeer-vaardigheid van advocaten met enkele jaren ervaring. Tijdens de cursus wordt theoretische kennis aangereikt die praktisch kan worden toegepast. De leergang biedt een intensieve training voor de advocaat die scherper en meer doelgericht wil procederen. De betrokken docenten hebben daarom niet alleen hun sporen op theoretisch (wetenschappelijk) terrein verdient maar beschikken ook over uitgebreide praktische procedeer ervaring.

De docenten: •

Mr. dr. G. van Rijssen raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden

Mr. drs. P.J.J. Vonk rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Mr. J.F.M. Strijbos raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam, raadsheer plaatsvervanger Rechtbank Oost Brabant

Mr. T.R. Hidma vice-president Rechtbank Overijssel

Mr. drs. F.J.P. Lock raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden

03


DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014

Dinsdag 23 september 2014 Mr. dr. G. van Rijssen 10.00 uur - 11.00 uur Algemene beginselen van Procesrecht (inleiding) 11.00 uur - 11.15 uur Pauze 11.15 uur - 12.15 uur Dagvaarding 12.15 uur - 12.45 uur Lunch 12.45 uur - 13.45 uur Vervolg Dagvaarding 13.45 uur - 14.00 uur Pauze Mr. J.F.M. Strijbos 14.00 uur - 15.00 uur Kort geding 15.00 uur - 15.15 uur Pauze 15.15 uur - 17.15 uur Vervolg Kort geding

Mr. dr. G. van Rijssen “De eerste dag staat in het teken van de feiten die het fundament van een procedure vormen. De deelnemer krijgt kennis aangereikt om met een hernieuwde en kritische blik naar de feiten, kwalificaties en waarnemingen te kijken om daaruit een goede selectie te maken bij de aanvang van een procedure. Het verschil tussen feiten en feitelijke grondslag, maar ook onder meer de afgrenzing van de feitelijke grondslag komt daarbij aan de orde. Als vanzelfsprekend mondt dit uit in het maken van de dagvaarding�. Sub onderwerpen: - beginselen procedure - voortgang procedure - dagvaarding Mr. J.F.M. Strijbos Do`s and dont`s in het Kort geding (betaling geldsom in kort geding, kort geding in het licht van art. 6 EVRM)

04


DINSDAG 14 OKTOBER 2014

Dinsdag 14 oktober 2014 Mr. J.F.M. Strijbos 10.00 uur – 11.00 uur Grenzen feitelijke grondslag 11.00 uur – 11.15 uur Pauze 11.15 uur – 12.15 uur Vervolg 12.15 uur – 12.45 uur Lunch 12.45 uur - 13.45 uur Vervolg 13.45 uur – 14.00 uur Pauze Mr. drs. F.J.P. Lock 14.00 uur - 15.00 uur Bewijsverdeling 15.00 uur – 15.15 uur Pauze 15.15 uur – 17.15 uur Vervolg Mr. H. Strijbos Opstellen stukken en proceshouding. Voorkom dat de rechter door u aangevoerde - belangrijke - stellingen wegredeneert! Mr. drs. F.J.P. Lock "Het ping-pong spel tussen de procespartijen, met de rechter als arbiter, stelt hoge eisen. Wat is voldoende onderbouwd, wat is voldoende gemotiveerd betwist, welke maatstaf wordt daarbij gehanteerd? Vragen over de bewijslastverdeling zijn niet academisch van aard, maar in hoge mate van praktische betekenis. Zij bepalen immers de uitkomst van de procedure: iedere advocaat dient zich daarvan bewust te zijn en zijn/haar 'strategie' daarop af te stemmen" Sub onderwerpen: - verlichte en verzwaarde stelplicht - het bewijsrecht als venster op het materiële recht

05


DONDERDAG 20 NOVEMBER 2014

Donderdag 20 november 2014

Mr. drs. F.J.P. Lock 10.00 uur – 11.00 uur Bewijslevering 11.00 uur – 11.15 uur Pauze 11.15 uur – 12.15 uur Vervolg 12.15 uur – 12.45 uur Lunch 12.45 uur - 13.45 uur Vervolg 13.45 uur – 14.00 uur Pauze Mr. T.R. Hidma 14.00 uur - 15.00 uur Comparitie (Hoe overtuig ik de rechter?) 15.00 uur – 15.15 uur Pauze 15.15 uur – 17.15 uur Vervolg

Mr. drs. F.J.P. Lock "Het zijn de bewijsmiddelen die de rechter tot het oordeel moeten brengen of een bepaald feit wel of niet bewezen is. Welke middelen staan partijen daarbij ter beschikking? Aan welke eisen moeten die middelen voldoen en hoe kunnen die in de procedure worden ingebracht? En hoe moet de rechter deze middelen waarderen? Subonderwerpen: - schriftelijk bewijs - getuigenbewijs - deskundigenbewijs - bewijswaardering"

Mr. T.R. Hidma "De comparitie heeft zich ontwikkeld tot een cruciaal 'rechtmoment' in het civiel geding. Primair in het leven geroepen voor het inwinnen van inlichtingen en het beproeven van een schikking, is de comparitie thans ingebed in een verander(eren)d krachtenveld: een tweede schriftelijke ronde zal doorgaans niet meer aan de orde zijn (artikel 132 Rv) en een pleidooi (artikel 134 Rv) evenmin, terwijl e.e.a. zich afspeelt tegen de achtergrond van de inlichtigenplicht en de waarheidsplicht van artikel 21 Rv., de substantieringsplicht en de bewijsaandrachtplicht van artikel 111 lid 3 Rv. Met welke taakopvatting gaat de rechter anno nu een comparitie in en welke sturing kunt u daar als raadsman aan geven? Hoe ziet de zitting eruit na invoering van de voor medio 2015 voorziene fundamentele wijziging van het civiele geding na invoering van de KEI (Kwaliteit en Innovatie)-wetgeving? Kortom: sleutelbeheeer rond een effectieve comparitie! Aandachtspunten: * hoe denkt de civiele rechter anno 2014 en 2015? * hoe kunt u als aadvocaat de zitting naar uw hand zetten? * do's en dont's in het kader van een effectieve comparitie (zittingsgedrag) * conflictoplossing en procedurele rechtvaardigheid."

06


DONDERDAG 11 DECEMBER 2014

Donderdag 11 december 2014

Mr. dr. G. van Rijssen 10.00 uur – 11.00 uur Hoger Beroep 11.00 uur – 11.15 uur Pauze 11.15 uur – 12.15 uur Vervolg 12.15 uur – 12.45 uur Lunch 12.45 uur - 13.45 uur Vervolg 13.45 uur – 14.00 uur Pauze Mr. drs. P.J.J. Vonk 15.00 uur - 15.00 uur Tips en trics 15.00 uur – 15.15 uur Pauze 15.15 uur – 17.15 uur Vervolg

Mr. dr. G. van Rijssen Hoger beroep (het grievenstelsel, de devolutieve werking, ontvankelijkheid en tussentijds appel)

Mr. P.J.J. Vonk “Deze cursus geeft inzicht in de werkwijzen en gedachtegangen van rechters. Door de cursus kan de advocaat zijn strategie daarop afstemmen en met zijn procestactiek daarmee rekening houden”.

08


INFORMATIE

Informatie Kasteel Waardenburg: Waardenburg ligt centraal in Nederland aan de A2 ligt tussen Culemborg en Zaltbommel en is vanuit Amsterdam en Den Haag, tegen de files in binnen een uur te bereiken. De parkeergelegenheid is totaal gratis. Vanaf heden worden al onze cursussen in Kasteel Waardenburg gehouden: de eigen opleidingsaccommodatie van de AvdR met toegespitste faciliteiten.

24 PO punten Kosten: EURO 1200,00 incl. studiemateriaal, excl. BTW. De mogelijkheid bestaat om de factuur in 2 gelijke delen te voldoen. Noteer dan bij uw aanmelding onder het kopje opmerkingen dat u het factuurbedrag graag in twee gelijken delen wenst te voldoen. De colleges zijn NIET los te volgen. U kunt zich als volgt aanmelden: - Via de web site www.avdr.nl -

Of klik hier: Direct aanmelden

Klik hier voor meer informatie

Annulering: Vanaf de datum waarop De Academie voor de Rechtspraktijk de cursus definitief maakt, brengt de Academie bij annulering tot 20 dagen voor aanvang van de cursus een bedrag van Euro 75,- (excl. BTW) aan administratiekosten in reke-ning. Ingeval een deelnemer niet in staat is een opleiding bij te wonen, is het toegestaan om een vervanger te laten deelnemen.

11


De Academie voor de Rechtspraktijk T 030 220 10 70 E info@avdr.nl

|

F 030 220 53 27 |

I www.avdr.nl

Leergang Procederen  
Leergang Procederen