Page 1

O P E R AT I O N

M A R K E T

G A R D E N


art. 39 MAGNA CARTA: No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled . nor will we proceed with force against him . except by the lawful judgement of his equals or by the law of the land. art. 40 MAGNA CARTA: To no one will we sell, to no one deny or delay right or justice.


Operation Market Garden | 10 en 11 september 2013

Ontslagrecht: The Battlefield Tour Het ontslagrecht is het arbeidsrechtelijke "battlefield" bij uitstek. In geen ander deel van het arbeidsrecht staan werkgever en werknemer zo lijnrecht tegenover elkaar als in het ontslagrecht. Aan de ene kant de werkgever die graag van een werknemer afscheid wil nemen met als doel de (verbetering van) continuĂŻteit van zijn bedrijf en aan de andere kant de werknemer die vecht voor zijn baan. Het Nederlandse duale ontslagstelsel met een preventieve ontslagtoets is vrijwel uniek in de wereld. Het Nederlands ontslagrecht kent zijn oorsprong in de Tweede Wereldoorlog met het BBA uit 1945, waarvan de oerversie reeds op 27 mei 1940 voor bezet Nederland in werking is getreden. Het ontslagrecht als "battlefield" ontsproten uit het groter en omvattender "battlefield" van de Tweede Wereldoorlog. Na het ontstaan van het huidige ontslagrecht is zulks de laatste decennia vrijwel onafgebroken onderwerp van discussie geweest. Ook het Kabinet Rutte II heeft weer plannen om het ontslagrecht fundamenteel te herzien. Deze plannen zullen grote gevolgen hebben voor de dagelijkse arbeidsrechtpraktijk. In deze cursus zal worden stilgestaan bij zowel het verleden, het heden, als de toekomst van het Nederlandse ontslagrecht. In deze cursus zullen alle facetten van het huidige ontslagrecht de revue passeren, waaronder de ontbindingsprocedure ex artikel 7:685 BW, de opzeggingsprocedure en het kennelijk onredelijk ontslag, het ontslag op staande voet en de beĂŤindiging van rechtswege, waaronder ketenregeling van artikel 7:668a BW. Van deze facetten zal de actuele stand van zaken met u worden doorgenomen aan de hand van literatuur en jurisprudentie, alsmede de praktische do's en don'ts. U krijgt derhalve een totaalbeeld van het ontslagrecht voorgeschoteld in een battlefield-omgeving die Nederland even uniek maakt als het ontslagrecht.


Operation Market Garden | 10 en 11 september 2013

Ontslagrecht: The Battlefield Tour De paden van "Het ontslagrecht: The Battefield Tour" voeren niet alleen langs het verleden, heden en toekomst van het ontslagrecht, maar ook door een daadwerkelijk slagveld, de omgeving van Arnhem/Oosterbeek. In de septemberdagen van 1944 is in de directe omgeving van het Bilderberghotel - de locatie waar de cursus wordt gegeven - hevige strijd geleverd. Aan het einde van de eerste cursusdag zal een korte historische introductie worden gegeven aan de hand van een aantal foto- en filmfragmenten. De cursus vindt de tweede dag plaats op een historische plek, het Airborne Museum, dat gevestigd is in het voormalige hotel Hartenstein, het toenmalige hoofdkwartier van de eerste Britse Luchtlandingsdivisie. Na een bezoek aan het museum zal per Solex een aantal markante plekken van het slagveld worden bezocht. Voor de degenen die liever per "staff car" rijden, is een Daf 33 beschikbaar. De route voert onder andere langs de kerk in Oosterbeek laag en volgt vervolgens de opmarsroute van de troepen van de luitenant-kolonel Frost die als enige de brug hebben bereikt. In tegenstelling tot een grote meerderheid van de Britse militairen die in de omgeving van Arnhem zijn geland, zullen wij de brug wel aanschouwen. De route voert terug langs "het museum", het St. Elisabeth Gasthuis en Zwarte Weg 14, het huisje waar de Britse divisiecommandant, degeneraal-majoor Roy E. Urquart zich een etmaal lang schuil heeft moeten houden voor de Duitsers. De route voert terug naar Oosterbeek en eindigt op de Airborne Cemetry. "Het Ontslagrecht: The Battefield Tour" wordt besloten met een borrel. Deelnemers aan "Het Ontslagrecht: The Battlefield Tour" zullen voorafgaande aan der cursus een "slagveldpakket"ontvangen. Uw "gidsen" bij deze veelzijdige Battlefield Tour zijn mr. dr. Pascal Kruit, (arbeidsrecht)advocaat bij Ten Holter Noordam te Rotterdam en mr. drs. J.C.A. Ettema, advocaat bij SørensenWeijers&Ko Arbeidsrechtadvocaten te Rotterdam en historicus.

Mr. dr. Pascal Kruit

<< Airborne Museum

Mr. drs. Tjeppe Ettema


Operation Market Garden

Algemene informatie Dag 1: Dinsdag 10 september 2013 09.00 uur ontvangst Hotel Bilderberg 09.30 uur college 1 De oorspong van het Duale Ontslagstelsel spreker: mr. drs. J.C.A. Ettema 11.00 uur pauze 11.30 uur college 2 Ontbindingsprocedure ex artikel 7:685 spreker: mr. dr. P. Kruit 13.00 uur lunch 13.45 uur college 3 UWV procedure spreker: mr. drs. J.C.A. Ettema 15.45 uur pauze 16.00 uur college 4 Ontslag op staande voet spreker: mr. dr. P. Kruit 17.00 uur pauze 17.15 uur college 5 Kennelijk onredelijk opzegging spreker: mr. drs. J.C.A. Ettema 18.15 uur diner 19.30 uur Operation Market Garden: Een brug te ver, of meer dan dat? spreker: mr. drs. J.C.A. Ettema 20.30 uur borrel

Dag 2: Woensdag 11 september 2013 07.00 - 08.30 uur ontbijt 09.00 uur college 6 in het Airborne Museum Einde van rechtswege spreker: mr. dr. P. Kruit 10.30 uur pauze 10.45 uur college 7 Het nieuwe ontslagrecht spreker: mr. dr. P. Kruit 12.15 uur lunch 13.00 uur vertrek met solex en dafjes 33 voor de Battefieldtour Market Garden. 17.00 uur borrel Hotel Bilderberg Kosten Euro 975,-- excl. BTW inclusief: 10 PO punten, Market Garden welkomspakket, overnachting, maaltijden, tour met solex en dafjes en documentatiemateriaal Doelgroep Advocaten en bedrijfsjuristen Aantal PO punten 10 PO Inschrijven www.magnacharta.nl of het bijgevoegde antwoordformulier


O P E R AT I O N

M A R K E T

G A R D E N

Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346 | 3507 LH Utrecht | T 030 - 220 10 70 | F 030 - 220 53 27 E info@magnacharta.nl

Operation Market Garden  

Ontslagrecht: The Battlefield Tour 10 en 11 september 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you