Page 1

ONTSLAGVERGOEDINGEN

DE NIEUWE CRVB-FORMULE

VOLG DEZE UITZENDING GRATIS! HIE R INSCHRIJVE N

Op 11 maart 2013 14:30 uur kunt u LIVE een gratis webinar volgen in Magna Charta News Room. Tijdens de uitzending worden aan de orde gesteld de ontslagvergoedingen in het ambtenarenrecht en de juridische grondslagen daarvoor. Stelselmatig heeft de Centrale Raad van Beroep in de afgelopen jaren geweigerd toepassing te geven aan de zogenaamde kantonrechtersformule. Op 28 februari jl. is het standpunt van de Raad, blijkens een tweetal uitspraken van die datum, in zoverre gewijzigd dat een eigen CRvB-formule is geïntroduceerd. Daarmee is sprake van een revolutionaire ontwikkeling in het ambtenarenontslagrecht. Daar komt nog bij dat er twee recente uitspraken van de Raad zijn over de vaststelling van een zogenaamde ‘passende regeling’ ten behoeve van gemeenteambtenaren in geval van ontslag wegens, kort gezegd, verstoorde arbeidsverhoudingen. Tijdens de uitzending zullen mr. J.J. (Jan) Blanken en mevrouw mr. P.R.M. (Paula) Berends-Schellens, beiden verbonden aan Capra Advocaten te ’s-Gravenhage, aandacht besteden aan de recente jurisprudentie over dit onderwerp. U kunt deze uitzending gratis LIVE volgen.

Voor meer updates zie: www.magnachartalaw.tv NEWS ROOM

Magna Charta News Room  

Ontslagvergoedingen – de nieuwe CRvB-formule

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you