Page 1

T H E

B A R O N S

W W W. M A G N A C A R T A J G . N L


‘the barons shall choose any twenty-five barons of the realm as they wish, who with all their might are to observe, maintain and cause to be observed the peace and liberties which we have granted’


The first Baron, Eustace de Vesci (1169/70-1216) Eustace de Vesti was one of the group referred to by contemporaries as ‘the Northerners’, the original hard-line leaders of the baronial resistance to King John. The son of William de Vesci and Burga, daughter of Robert de Stuteville, lord of Cottingham (Yorks.), he was lord of Alnwick in Northumberland and an extensive landowner in northern England. In 1215 he was deeply involved in the military operations that led up to the making of Magna Carta, associating himself closely with a Yorkshire rebel, his kinsman Robert de Ros of Helmsley. In September he was one of a group of nine malcontent barons singled out for excommunication by the pope. He met his death in late August 1216 at Barnard Castle in County Durham, where he was shot in the head by an arrow while conducting siege operations*.

De baronnen van King John hebben gezamenlijk de Magna Carta opgesteld en voorgelegd aan de koning. Wanneer zij dit niet hadden gedaan, had dit document waarschijnlijk nooit bestaan en had de rechtspraak er toen, en nu, heel anders uitgezien. De baronnen hebben de justitiële geschiedenis veranderd en dit is waarom wij voor deze naam hebben gekozen.

http://magnacarta800th.com/schools/eustace-de-vesci/


Magna Charta

The Barons Lezingen

Nieuw binnen het Magna Carta Juridisch Genootschap zijn de Magna Carta The Barons lezingen. Deze lezingen worden verzorgd door promovendi of onlangs gepromoveerden. Zij zullen hun onderwerp door middel van vier stellingen bespreken. Hierdoor kan er een levendige discussie ontstaan met de leden hetgeen de bespreking en overdacht van kennis ten aanzien van het onderwerp ten goede komt. Per lezing zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar. Wanneer u deelneemt aan deze lezingen kunt u ook 2 PO punten per lezing vergaren. Aan deze lezingen zijn voor leden geen kosten verbonden. De eerste lezing van The Barons zal plaatsvinden op 3 oktober 2013. wordt gegeven door mr. M. Ph. M. Wiggers, advocaat Loyens Loeff N.V. en zal gaan over “Marktwerking in de zorg met een focus op de bevoegdheden van de ACM en de NZa”. De locatie wordt nader bekend gemaakt. De tweede lezing zal dit najaar plaatsvinden en wordt gegeven door mr. K.J. Krzeminski LL.M, advocaat NautaDutilh. Het onderwerp dat hij zal gaan bespreken is ‘Herverpanding’. De datum wordt nader bekend gemaakt. De derde lezing staat gepland in het voorjaar van 2014. Mr. drs. R. Robroek, Wetenschappelijk medewerker, Rijksuniversiteit Groningen. Stafjurist, gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Rechterplaatsvervanger, rechtbank Limburg , bespreekt ‘De gevolgen van de rechterlijke organisatie op het domein van de strafrechter’. De datum wordt nader bekend gemaakt. Mr. drs. R. Robroek: ‘In deze lezing staat het domein van de strafrechter centraal en de invloed van de rechterlijke organisatie daarop. Daartoe zullen onder meer de volgende vragen aan de orde komen: Wat is het domein van de strafrechter? Staat dat domein daadwerkelijk onder druk van bestuurders en managers? Is die druk aanvaardbaar en te rechtvaardigen?’ De vierde lezing zal plaatsvinden op 26 februari 2014 en wordt gegeven door mr. dr. A. Roosendaal, advocaat Fennell Roosendaal Legal. Hij zal u meenemen in het Privacy recht en de lezing heeft als titel ‘Digital Personae’. De locatie wordt nader bekend gemaakt.

INSCHRIJVEN


Magna Charta

De lezingen

De eerst volgende lezingen van het Magna Charta Juridisch Genootschap zijn: De Haviltexmaatstaf, 19 september 2013 Mr. K.J.O. Jansen, advocaat Pels Rijcken INSCHRIJVEN

‘’Het tekort van de wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen. Is het een vierde tranche noodzakelijk’’, 31 oktober 2013 Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder Personen- en Familierecht, Radboud universiteit Nijmegen INSCHRIJVEN

‘’Gerechtelijke dwalingen: De rechtstaat in het geding’’, 6 november 2013 Prof. dr. mr. G.G.J. Knoops INSCHRIJVEN

INSCHRIJVEN


T H E

B A R O N S

Magna Carta Juridisch Genootschap is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346 | 3507 LH Utrecht | T 030 - 220 10 70 | F 030 - 220 53 27 E info@magnacartajg.nl

The Barons Lezingen  
The Barons Lezingen  

Onderdeel van het Magna Carta Juridisch Genootschap