Page 1

“ N O

F E A R .

N O

L I M I T S .

N O

E Q U A L . �

Magna Charta Webinars

Updates

W E B I N A R S


C A M B R I D G E

C O L L E G E S

2 0 1 3

Do’s en Dont’s in Procederen Do’s en Dont’s in Procederen Kings College | 20 PO/VSO punten 7 augustus - 12 augustus

Sprekers - Mr. B. Punt, voormalig kort geding-rechter, arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en bij NAI - Prof. mr. W.D.H. Asser, raadsheer Hoge Raad - Prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann, hoogleraar Rechtspleging in Civiel bewijsrecht en de Rechtspraak bij de Universiteit Leiden - Jhr. Mr. J.L.R.A. Huydecoper, oud-advocaat-generaal Hoge Raad - Mr. D.J. Oranje, raadsheer Hof Amsterdam

Algemene informatie Voor vragen kunt u contact opnemen met Etienne van Bladel: 030 - 220 10 70 of kijk op onze website: www.magnacharta.nl


N

O

F

E

A

R

.

N

O

L

I

M

I

T

S

.

N

O

E

Q

U

Magna Charta Webinars

Updates -

Indrukwekkende lijst van sprekers 9 webinars Live en On demand

De Academie voor de Rechtspraktijk heeft onder de naam Magna Charta Webinars een reeks updates voorbereid op verschillende rechtsgebieden. Voor een zeer voordelige prijs kunt u negen updates aanschaffen. Elk webinar is 1 of 2 PO-punten waard. U haalt uw jaarlijks benodigde PO-punten zonder reistijd en –kosten. Dit is een perfecte aanvulling op uw jaarlijkse opleiding. Geen gemiste kansen bij de Academie. U kunt de webinars van deze leergang on demand terugkijken op elk moment van de dag en op de locatie die u zelf bepaalt.

WAT HOUDT DIT ABONNEMENT IN? - Volledig vrije keuze uit 9 webinars Live en On demand in 2013 - Per 1 uur ontvangt u 1 PO-punt - Elektronische beschikbaarheid van uw certificaat - Naast de live mogelijkheid kunt u een webinar ook “on demand” op elk moment van de dag volgen met behoud van de PO-punten* - U kunt de uitzending zo vaak u maar wenst bekijken of laten bekijken door uw collega’s - De colleges worden door ervaren docenten gegeven - Alle Magna Charta webinars worden opgenomen in onze professionele studio - Elk live webinar alsook het “on demand” college is voorzien van een digitale reader en/of een PowerPoint presentatie; ook al volgt u een college niet, blijft de documentatie voor u beschikbaar

*

De webinars on demand van 2013 blijven beschikbaar tot 1 januari 2014 inclusief de PO-punten.

W E B I N A R S

A

L

.


N

O

F

E

A

R

.

N

O

L

I

M

I

T

S

.

N

O

E

Q

Magna Charta (Webinars) Updates

Sprekers Mr. E.R. Roelofs universitair docent Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht, medewerker Loyens & Loeff N.V. Mr. R.L. van Heusden advocaat NautaDutilh N.V. Mr. W. Bosse notaris BNCL Bosse Notaris Corporate Law Mr. dr. G.T. de Jong universitair hoofddocent Privaatrecht en Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen Mr. C. van Dijk advocaat Kennedy Van der Laan Mr. dr. M.M. Koevoets advocaat Kneppelhout & Korthals N.V. Mr. M. Rus-van der Velde advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Mr. M.C. van der Werf advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Mr. K.P. Hoogenboezem advocaat Boekel De NerĂŠe N.V. Mr. B.J. Schoordijk advocaat Akzo Nobel N.V.

W E B I N A R S

U

A

L

.


N

O

F

E

A

R

.

N

O

L

I

M

I

T

S

.

N

O

E

Q

Magna Charta (Webinars) Updates

Programma De Trust | 22 mei 2013 | 12:00 – 14:15 uur Mr. E.R. Roelofs universitair docent Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht, medewerker Loyens & Loeff N.V. • Wat is een trust? • Verschillende soorten trusts • Instelling en functioneren van een trust • Erkenning van trusts en toepasselijk recht op trusts • Toepassing van trusts • De Curaçaose trust • Nederlandse trustwetgeving • Fiscale behandeling van de trust in Nederland, met name de regeling omtrent het 'APV' (Afgezonderd Particulier Vermogen) in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956.

Vakantie en Verlof | 23 mei 2013 | 09:00 – 11:15 uur Mr. R.L. van Heusden advocaat NautaDutilh N.V. • Opbouw van vakantiedagen • Zeggenschap over het opnemen van vakantiedagen • Verjarings- en vervaltermijnen • Terugdringen van vakantiestuwmeren • De vakantieadministratie • Het tijdens vakantie te betalen loon • De afkoop van vakantiedagen tijdens het dienstverband en na afloop daarvan • Vakantie en ziekte • Toelaatbaarheid van regelingen die oudere werknemers extra vakantiedagen toekennen • ATV / ADV-dagen en 'tijd-voor-tijd'-regelingen • Verlofvormen uit de Wet arbeid en zorg • Actuele ontwikkelingen en relevante wetsvoorstellen Bij de behandeling van bovengenoemde onderwerpen zal de spreker stilstaan bij relevante rechtspraak van de nationale rechter en het HvJ EG.

W E B I N A R S

U

A

L

.


N

O

F

E

A

R

.

N

O

L

I

M

I

T

S

.

Magna Charta (Webinars) Updates

Programma De Flex BV | 25 juni 2013 | 12:00 – 14:15 uur Mr. W. Bosse BNCL Bosse Notaris Corporate Law De onderwerpen worden t.z.t. bekendgemaakt.

Het vereiste van de ingebrekestelling | 26 juni 2013 | 12:30 – 13:30 uur Mr. dr. G.T. de Jong universitair hoofddocent Privaatrecht en Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen • Verschillende vereisten voor verschillende soorten schade • De tegenstelling verzuim - onmogelijkheid • Wettelijke uitzonderingen op de ingebrekestelling als voorwaarde voor verzuim • De rol van de redelijkheid en billijkheid • Wettelijke rente

Proportionele aansprakelijkheid | 2 september 2013 | 16:00 – 17:00 uur Mr. C. van Dijk advocaat Kennedy Van der Laan • Medisch • Letsel • (Financiële) dienstverleners e.d.

Aansprakelijkheidsrecht | 4 september 2013 | 12:00 – 14:15 uur Mr. dr. M.M. Koevoets advocaat Kneppelhout & Korthals N.V. • Zorgplicht ex art. 7:658 BW • Reikwijdte zorgplicht t.o.v. derde niet-werknemers • Ongevallen in privé-sfeer • Psychische schade • Werknemer in het verkeer • Verzekeringsplicht wg • Bedrijfsuitjes • Zorgplicht & Arboregelgeving • Zorgplicht & RSI • Verhouding vergoeding met ontslagvergoedingen

W E B I N A R S

N

O

E

Q

U

A

L

.


N

O

F

E

A

R

.

N

O

L

I

M

I

T

S

.

N

O

E

Q

Magna Charta (Webinars) Updates

Programma Kroniek Onteigeningsrecht | 1 oktober 2013 | 12:00 – 14:15 uur Mr. M. Rus-van der Velde advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Mr. M.C. van der Werf advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. In de kroniek zal de meest recente jurisprudentie van de Kroon, de Hoge Raad en de lagere rechters besproken worden. Onderwerpen die in ieder geval aan de orde zullen komen zijn: Minnelijk overleg, eliminatie (ook) van waardeverhogende bestemmingen, beroep op zelfrealisatie, benoeming deskundigen, hoor en wederhoor, complexwaarde.

Procederen in een faillissement | 10 oktober 2013 | 12:30 – 13:30 uur Mr. K.P. Hoogenboezem advocaat Boekel De Nerée N.V. De onderwerpen worden t.z.t. bekendgemaakt.

Corporate Governance | 17 oktober 2013 | 09:00 – 11:15 uur Mr. B.J. Schoordijk advocaat Akzo Nobel N.V. De onderwerpen worden t.z.t. bekendgemaakt.

W E B I N A R S

U

A

L

.


N

O

F

E

A

R

.

N

O

L

I

M

I

T

S

.

N

O

E

Q

Magna Charta (Webinars) Updates

Informatie Kosten Abonnement Magna Charta (Webinars) Updates 9 webinars ( in totaal 15 PO-punten): Euro 500,-- excl. BTW Speciale prijs voor de houders van AVDR Webinar Abonnement 2013 met korting 300,--: Euro 200,-- excl. BTW

Inschrijven abonnement Magna Charta (Webinars) Updates Inschrijven doet u in twee stappen: - Registreren (account aanmaken) op onze website www.magnacharta.avdrwebinars.nl (indien u nog geen account heeft aangemaakt) - Inschrijven door in te loggen met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord die u gekozen Heeft tijdens het aanmaken van uw account → Klikken op "Abonnementen" en daarna op "Abonnementen Updates” → Klikken op “Aanmelden”

Hoe zie ik of ik goed ingeschreven ben? Na het inloggen op de website kunt u onder “Uw account” zien voor welke webinars u ingeschreven staat. Als u op “Agenda” klikt ziet u ook al melding “U bent reeds ingeschreven voor dit webinar” bij de webinars die onder uw abonnement vallen. Een dag voor de start van elk webinar, dat onder uw abonnement valt, krijgt u een e-mail met een herinnering dat het webinar plaatsvindt. Krijgt u geen herinnering dan betekent het dat u nog niet of niet goed ingeschreven bent.

W E B I N A R S

U

A

L

.


N

O

F

E

A

R

.

N

O

L

I

M

I

T

S

.

N

O

E

Q

U

Magna Charta (Webinars) Updates

Informatie Hoe volg ik een webinar? Na aanmelding voor het abonnement kunt u de webinars volgen door in te loggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord die u zelf eenmalig aanmaakt tijdens het registreren op onze website. U kunt ook klikken op de link die u vindt in een herinneringsmail dat u een dag voor de aanvang van de cursus ontvangt.

Hoe ontvang ik een certificaat? Als u een webinar volledig heeft gevolgd en drie van de vijf vragen na afloop van het webinar goed heeft beantwoord, wordt er automatisch een certificaat voor u aangemaakt op onze website. Uw certificaten zijn te vinden op www.avdrwebinars.nl. Na het inloggen ziet u op onze homepage een kopje met “Certificaten�. Daar kunt u uw certificaten downloaden en printen.

Meer info Arien Pons of Justyna Knuta 030-2201070 www.magnacharta.avdrwebinars.nl

W E B I N A R S

A

L

.


N

O

F

E

A

R

.

N

O

L

I

M

I

T

S

.

N

O

Magna Charta (Webinars) Updates

Testimonials Wat zeggen de deelnemers van AvdR Webinars over de webinars? ’’Helemaal van deze tijd!’’ mr. M.A.D. Bol, advocaat BvV Bol & Van Voskuilen; ’’PO-punten verdienen vanachter je bureau. Geen verloren reistijd’’ mr. J.E.M. Oude Kempers, advocaat DAAN Advocatuur ’’Mee in de tijd’’ mr. A.J. van Ommeren, advocaat De Baarsjes ’’Online bijblijven’’ mr. A.T. Slofstra, advocaat Schuurmans Advocaten en Adviseurs voor Ondernemers ’’Zeer praktisch en tijdbesparend’’ mr. M.P.H. van Maanen winters, advocaat Hanzeland Advocatuur ’’Direct learning in your own office’’ mr. H.H.C.TH. Mulders, advocaat Mulders Advocatenkantoor ’’Meer rendement halen uit een cursus is niet mogelijk’’ mr. A.G.M. Lieshout, advocaat Van Diepen Van der Kroef Advocaten ’’Fast en smart’’ mr. S.S.L. Haim, advocaat Kalff Katz Advocaten ’’Simpelweg zeer nuttig en tijdbesparend’’ mr. A.J. Rijsterborgh, advoaat Rijsterborgh Bedrijven Advocaat | Business Lawyer ’’Het Webinar biedt alleen maar winst en voordelen waarvoor geen afdracht hoeft plaats te vinden!’’ mr. I. van Rooij, advocaat Van Rappard / Van Rooij ’’Vanuit de stoel met grote schwung door de rechtsontwikkelingen’’ mr. P.F. Mijnlief, advocaat Advocatenkantoor Mr. P.F. Mijnlieff

W E B I N A R S

E

Q

U

A

L

.


N

O

F

E

A

R

.

N

O

L

I

M

I

T

S

.

Magna Charta (Webinars) Updates

Testimonials

’’Koffiedrinkend en rokend genoten van highlights’’ mr. E.J.A.A. van Dal, advocaat Van Dal Advocatenkantoor ’’Op niveau efficiënt cursus volgen!’’ mr. I.C.K. Mol, advocaat VMBS Advocaten BV ’’Heldere en uitermate prettige wijze van kennisoverdracht!’’ mr. I.R.M. Goedings, advocaat Van LOtringen & Goedings Advocaten ’’Web zo door!’’ mr. J.P. van Stempvoort, advocaat Plas | Bossinade ’’Geweldig idee’’ mr. J.J. Dekker, advocaat Dekker ’’Leerzaam en prettig’’ mr. H.P. den Hollander, advocaat Advocatenkantoor den Hollander ’’Zeer efficiënt cursus volgen!’’ mr. M.M.S. ter Beek-ehren, advocaat VMBS Advocaten ’’Alsof je in de zaal zit maar dan zonder de afleiding van anderen om je heen’’ mr. G.J. Pijpers, advocaat van Doorne ’’Vernieuwend ontspannend en leerzaam’’ mr. A.P.W. Korevaar, advocaat Nysingh Advocaten Notarissen ’’Aanradertje!’’ mr. D. Duijvelshoff, advocaat Froon Helmonds Advocaten ’’De rechtspraak draait doorrr’’ mr. G.W.B. Meijer, advocaat Advocatenkantoor Meijer

W E B I N A R S

N

O

E

Q

U

A

L

.


N

O

F

E

A

R

.

N

O

L

I

M

I

T

S

.

N

O

E

Magna Charta (Webinars) Updates

Testimonials Wat zeggen de deelnemers van AvdR Webinars over de webinars? ’’Effectief en efficiënt’’ mr. E.G.M. Smit, advocaat Advocatenkantoor Smit ’’Deze manier van cursus volgen is m a s t e r l i j k !’’ mr. A.D. Stellingwerf, advocaat Stellingwerf Van Beek & Drosten ’’Praktisch en comfortabel’’ mr. J. de Bois, advocaat Korver & van Essen ’’Leuk, leerzaam en tijdsefficiënt!’’ mr. M. Hafkamp, advocaat Gravendeel Advocaten ’’Pragmatische kennisverbreding’’ mr. M. M. van den Boomen, advocaat HBS advocaten ’’WWweten waar je je PO-punten moet halen.nl’’ mr. D. J. Mensink, advocaat Micta BV ’’Nooit meer anders doen’’ mr. P.G.M. Vlaar, advocaat Vlaar Zillikens Bosch Advocaten Mediators ’’Verdiep je kennis "thuis bij de buis".’’ mr. J.G. Besling, advocaat Bierens en van Boven Advocaten en Mediators ’’Webinars: eenvoudig studeren!’’ mr. W.J.G. Schroder, advocaat VANDIJK Advocaten ’’Met een webinar zit je kant-en-klaar voor een snelle deskundige cursus’’ mr. A.H.J. Bartman, advocaat Bartman Advocatuur ’’Een cursus van deze tijd: praktisch efficiënt snel en zonder overbodige ballast verkrijgen van actuele kennis’’ mr. M.M. Strengers, advocaat Van der Goen Advocaten

W E B I N A R S

Q

U

A

L

.


N

O

F

E

A

R

.

N

O

L

I

M

I

T

S

.

N

O

E

Q

U

Magna Charta (Webinars) Updates

Testimonials

’’Zelden liggend zoveel opgestoken’’ mr. M.W. Verhoeven, advocaat Liesveld Advocaten ’’Zonder reistijdverlies en voor een aantrekkelijke prijs wordt uw kennis op een aangename deskundige en interactieve wijze op peil gebracht en aangevuld’’ ’’Snelle en klantvriendelijke wijze van kennisoverdracht’’ mr. R. Everwijn, advocaat Advocatenkantoor Everwijn ’’Webinars: to the point en makkelijk’’ mr. J.A.E. Takx, advocaat Legalmaster Advocaten ’’Praktische en goede manier om je kennis op niveau te houden’’ mr. C. Zeri, advocaat Hoyng Monegier LLP ’’Het webinar is een effectief gebruik van de beschikbare elektronische middelen om effectief en efficiënt vakinformatie te delen en te ontvangen’’ mr. M. Straus, advocaat Legal Experience Advocaten ’’Een hele efficiënte en doeltreffende manier van permanente educatie’’ mr. T.J.C.M. Broekman, advocaat Broekman & Feijen Advocaten ’’Helder snel en praktijkgericht!’’ ’’Webinars van AVDR: helder snel en actueel!’’ ’’Na een webinar van AVDR weer helemaal up-to-date!’’ mr. L.G. Bosma, Rechtsgevoel adviesbureau voor werk en uitkering ’’Meer dan ideaal’’ mr. A. Zwart, advocaat Jansen cs Advocaten ’’Met Webinars van de AvdR haalt u (bijna) CO2 neutraal uw opleidingspunten’’ mr. R.J. Lindeboom, advocaat Daniels Huisman Advocaten

W E B I N A R S

A

L

.


N

O

F

E

A

R

.

N

O

L

I

M

I

T

S

.

N

O

E

Q

U

Magna Charta (Webinars) Updates

Testimonials Wat zeggen de deelnemers van AvdR Webinars over de webinars? ’’Buitengewoon ontspanned en leerzaam!’’ ’’Minimale inspanning maximale kennisvergaring!’’ mr. M.J. Veenhuijzen, advocaat Veenhuijzen Advocatuur ’’Meer kennis minder snelweg’’ mr. E.F.E. van Essen, advocaat LExman advocaten ’’Geef mij maar een webinar’’ ’’Een webinar is gevoelsmatig een op een en daardoor zeer efficiënt’’ ’’Een webinar combineert kennis met efficiency’’ mr. L. Gordeau, advocaat Sorko & Swane Advocaten en Notarissen ’’Goed om te zien dat advocaten nu ook gebruik kunnen maken van technologie in het kader van hun doorlopende opleiding’’ mr. G. Kneppers, Advocaat DLA Piper Nederland N.V. ’’De belangrijkste "alarmbellen" op een rijtje zonder reistijd en weinig kosten’’ mr. A.D.B. Bolscher, advocaat Louwers Advocaten ’’Optimale kennisvergroting op tijdbesparende en ontspannen manier’’ mr. M. van der Linden, advocaat Van der Linden Advocatuur ’’Van een webinar wordt je wijzer’’ mr. A.N. Stoop, advocaat Bergh Stoop & Sanders ’’The new way for doing it’’ mr. H.B. van Kranenburg, advocaat PMA ’’Het is een effectieve en zeer efficiënte manier om kennis op te doen en je PO-punten te halen’’ mr. L.P.C. van der Laan, advocaat Van der Laan Legal Consultancy ’’Bang voor blaadjes op de rails: volg een webinar! Gisteren laat geworden? Volg een webinar!’’ mr. M.D. de Wit, advocaat De Groen & Van Lint advocaten

W E B I N A R S

A

L

.


N

O

F

E

A

R

.

N

O

L

I

M

I

T

S

.

N

O

E

Magna Charta (Webinars) Updates

Testimonials

’’Webinars zijn gewoonweg ideaal! Studiepunten halen zonder reistijd’’ ’’Webinars zijn tijd en kostenbesparend vergeleken met gewone cursussen’’ ’’Webinars zijn zeer praktisch! Eindelijk niet meer vier uur in de auto voor een paar uur cursus in Utrecht’’ mr. A.A.J. Immink, advocaat Advocatenkantoor Immink ’’Maximale efficiëntie: geen reistijd hoge kwaliteit en effectiviteit’’ mr. E.D. Elias, advocaat CMS Derks Star Busmann N.V. ’’Webinars? PO-punten halen zonder een cent voor OV of benzine te betalen!’’ mr. E. Tuzkapan, advocaat Witlox Tuzkapan advocaten ’’Cursus volgen met gebruik van moderne media’’ mr. T.K. Dik, advocaat Janssen Ohlenroth & Partners ’’Zeer praktisch en voldoende interactief’’ mr. E.M. Richel, advocaat van swaaij advocaten b.v. ’’Praktisch en efficiënt met "normale" interactie dus goede mogelijkheid om vragen te stellen’’ mr. A.P. Krans, advocaat Krans Advocaat & Mediator ’’Webinars: snel en vaardig!’’ mr. J.TH. van Oostrum, advocaat Rensen Advocaten ’’Heldere praktische benadering!’’ mr. D.I.J. Snijders, advocaat Snijders Van den Boom Advocaten ’’Uitstekende manier om bij te blijven’’ mr. A.M.J. Driessens, advocaat Advocatenkantoor Driessens ’’Een webinar: kost je relatief weinig tijd en geld!’’ mr. P.A. den Hollander, advocaat Advocatenpraktijk Den Hollander

W E B I N A R S

Q

U

A

L

.


DUBAI 17 - 24 november 2013 Actualiteiten Aanbestedingsrecht, bouwrecht en bestuursrecht Sprekers: Mr. E. Minderhout, advocaat NautaDutilh NV Rotterdam Mr. T.H.L.M. Kuypers, advocaat AKD Mr. H.W.R.A.M. Janssen, advocaat Koninklijke Volker Wessels Stevin N.V.


W E B I N A R S

Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346 | 3507 LH Utrecht | T 030 - 220 10 70 | F 030 - 220 53 27 E info@magnacharta.nl

Magna Charta Webinars  

Updates met 15 PO-punten