Page 1

W E B I N A R S

L E E R G A N G

B E S T U U R S R E C H T


art. 39 MAGNA CARTA: No free man shall be seized or imprisoned, or stripped of his rights or possessions, or outlawed or exiled . nor will we proceed with force against him . except by the lawful judgement of his equals or by the law of the land. art. 40 MAGNA CARTA: To no one will we sell, to no one deny or delay right or justice.


Magna Charta Webinars

Leergang bestuursrecht

De Academie voor de Rechtspraktijk heeft onder de naam Magna Charta Webinars een leergang bestuursrecht ontwikkeld. Dit is de eerste leergang die men volledig kan volgen via het internet. Top sprekers vanuit de praktijk behandelen met u de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van het bestuursrecht.

Welke voordelen heeft het volgen van een webinar van de Magna Charta: - Geen reistijd - Geen reiskosten - Interactief - Top docenten - Het college volgen waar u dat wenst - Te bekijken vanaf een tablet - Het college op een later tijdstip nogmaals volgen - Bibliotheek met alle digitale documentatie inclusief de PowerPoints van de webinars - Het samen volgen van de webinars met uw collega’s


Magna Charta Leergang Bestuursrecht

De webinars Handhavingsrecht | 4 maart 2013 | 09:00 - 11:15 uur Mr. C.M.M. van Mil, advocaat Boekel de NerĂŠe N.V. Overheidsaansprakelijkheid | 3 april 2013 | 09:00 - 11:15 uur Mr. J.H.A. Van der Grinten, advocaat Kennedy Van Der Laan Actualiteiten Wro | 11 april 2013 | 09:00 - 11:15 uur Mr. J.C. Ellerman, advocaat Houthoff Buruma Mr. C. Burgemeestre, advocaat Houthoff Buruma Procederen bij de rechter | 15 april 2013 | 15:00 - 17:15 uur Mr. M.F.A. Dankbaar, advocaat Pot Jonker Seunke Advocaten N.V. Actualiteiten Omgevingsrecht | 22 mei 2013 | 09:00 - 11:15 uur Mr. T.E.P.A. Lam, advocaat Hekkelman Advocaten N.V. Subsidierecht | 4 juni 2013 | 09:00 - 11:15 uur Mr. H. Pennarts, advocaat Ploum Lodder Princen Bezwaarschriftprocedure | 26 juni 2013 | 15:00 - 17:15 uur Mr. W.J.E. van der Werf, advocaat Van der Feltz Advocaten Wet openbaarheid bestuur | 5 september 2013 | 09:00 - 11:15 uur Mr. M.G.J. Maas - Cooymans, advocaat Ploum Lodder Princen

<< Kasteel Waardenburg: locatie van waaruit de webinars worden uitgezonden.

(on demand beschikbaar)


Magna Charta Leergang Bestuursrecht

De webinars Bestuursprocesrecht; een overview | 29 oktober 2013 | 09:00 - 11:15 uur Mr. C.M. Saris, advocaat Stibbe N.V. Bestuurlijke boete en toezicht | 14 november 2013 | 09:00 - 11:15 uur Mr. S. Nuyten, advocaat NautaDutilh N.V. Planschade en nadeelcompensatie | 26 november 2013 | 09:00 - 11:15 uur Mr. J.R. Vermeulen, advocaat Lawton Advocaten Milieustrafrecht | 17 december 2013 | 09:00 - 11:15 uur Mr. L.E.M. Hendriks, advocaat Advocatenkantoor Wyck

<< King John signing the Magna Charta


Magna Charta Leergang Bestuursrecht

Kosten 12 webinars Onbeperkt aantal medewerkers Drie mogelijkheden 1. Euro 150,-- excl. Btw per webinar 2. Abonnement: Euro 1.400,-- excl. Btw per persoon 3. Abonnement per kantoor of gemeente: Euro 2.500,-- excl. Btw. Alle medewerkers van het kantoor of gemeente kunnen de webinars volgen met behoud van alle faciliteiten (certificaten en bibliotheek met alle documentatie van de sprekers)

Inschrijven U kunt zich alleen inschrijven via de website www.magnacharta.avdrwebinars.nl. Daar maakt u een account aan, logt u in en vervolgens gaat u naar Magna Charta Leergang Bestuursrecht onder het kopje Abonnementen. Hier kunt u zich inschrijven. Voor vragen kunt u terecht bij Arien Pons of Justyna Knuta, tel.: 030 - 220 10 70.

<< Magna Charta studio


Magna Charta

Algemeen De Magna Carta De UNESCO heeft de Magna Carta in 2009 opgenomen op de Werelderfgoedlijst voor documenten omdat het een mijlpaal is van vrijheid en democratie met een wereldwijde invloed. De Magna Carta is een uniek document omdat voor het eerst gedetailleerd is vastgelegd op welke wijze de absolute macht van de koning beperkt wordt bij belastingheffing, feodale rechten en rechtspraak. Ook wordt het gewoonterecht in ere hersteld om koninklijke willekeur tegen te gaan. Regelmatig wordt dan ook gesteld dat het document de hoeksteen is van Engelse vrijheid, recht en democratie. De Magna Carta is een van de beroemdste documenten uit de Engelse geschiedenis. Bepalingen In het charter werd de macht van de koning ingeperkt en het garandeerde grotere politieke vrijheden. De Kerk werd gevrijwaard van overheersing door de vorsten en was vrij in de invulling van vacatures. Wetgeving en rechtspraak werden hervormd en het gedrag van de koninklijke ambtenaren werd onder controle gebracht. Andere bepalingen in de Magna Carta: de koning kon alleen na overleg met zijn raad financiĂŤle lasten opleggen. De vorst was dus niet gerechtigd om eigenmachtig roerende goederen of inkomsten te belasten. Een commissie van 25 leenmannen moest toezien op de naleving van de regels. Gerechtelijke boetes werden wettelijk vastgelegd. Wat de rechtspraak betrof: vrije mannen konden niet gevangengenomen worden of vervolgd zonder een vonnis volgens de wet. Kooplieden mochten vrij en onbeperkt door het land trekken.

Het negeren of overtreden van de bepalingen door de koning zou leiden tot gewapende interventie. Het grootste gedeelte van de Magna Carta was praktisch woord voor woord overgenomen uit The Charter of Liberties van koning Hendrik I dat de Engelse adel burgerlijke vrijheden verleende. Exemplaren De Magna Carta werd in 1216 en 1217 opnieuw, in aangepaste vorm, uitgevaardigd. In 1225 kwam de definitieve formulering tot stand. Van de oorspronkelijke versie uit 1215 zijn vier exemplaren bewaard gebleven. Er bevindt zich een exemplaar, samen met the Charter of the Forest, in Lincoln Castle Lincoln en een in de kathedraal van Salisbury; twee exemplaren zijn te zien in de British Library. Exemplaren van de latere versies worden onder andere bewaard in de Kathedraal van Durham. In december 2007 werd bij Sotheby's in New York een exemplaar geveild uit 1297 voor 21,3 miljoen dollar, een van de slechts twee exemplaren die zich volgens het veilinghuis buiten Groot-BrittanniĂŤ bevinden. Het behoorde toe aan de The Perot Foundation, een door de voormalige Amerikaanse presidentskandidaat en Texaanse miljardair Ross Perot opgerichte instelling die projecten voor goede doelen ondersteunt. De instelling verwierf het document in 1984 voor 1,5 miljoen dollar van een Britse familie. De Perot Stichting leende het uit aan de Amerikaanse National Archives and Records Administration waar het enkele passen van de


Magna Charta

Algemeen Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring lag. De nieuwe eigenaar is de miljardair David Rubenstein van The Carlyle Group, die het exemplaar onderbracht bij de National Archives and Records Administration. Het andere exemplaar dat zich buiten Groot-Brittannië bevindt, dateert eveneens van 1297 en is in het bezit van de Australische overheid. Rechtskracht en navolging Paus Innocentius III verklaarde al in 1215 dat de Magna Carta geen rechtskracht had. Gedurende de latere Middeleeuwen nam de macht van de kroon aanhoudend toe en werd de Magna Carta niet erg belangrijk geacht. In andere delen van Europa is een vergelijkbare ontwikkeling op te merken. Zo bedongen bijvoorbeeld in Brabant de steden het Charter van Kortenberg in 1312 en in 1477 verkregen de adel en de steden van Maria van Bourgondië het Groot Privilege, ook een Blijde Inkomst. Terwijl de Engelse gemeenschap zich ontwikkelde en groeide, werd de Magna Carta herhaaldelijk herzien, waarbij meer en meer rechten aan een steeds groter aantal burgers werd verleend. Op deze wijze creëerde het de omstandigheden voor de invoering van de Britse constitutionele monarchie. De Magna Carta maakt nog steeds deel uit van de Engelse wetgeving. Het enige deel dat echter niet is herroepen is de introductie, zodat het geen praktische betekenis meer heeft. Het wordt alleen gehandhaafd omdat het zo'n belangrijk historisch document is.


W E B I N A R S

L E E R G A N G

B E S T U U R S R E C H T

Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346 | 3507 LH Utrecht | T 030 - 220 10 70 | F 030 - 220 53 27 E info@magnacharta.nl

Magna Charta Webinars  

Leergang Bestuursrecht

Magna Charta Webinars  

Leergang Bestuursrecht