MC magazine | Leading Lawyers

Page 1

magazine JAAR 5 | juni 2019 | no.106 | www.avdr.nl

In deze uitgave interviews met:

Elmira Baghery, Rogier Schellaars, Eelco Anink, Priska Voskuil, Katja van Kranenburg, Laura de Jong, Danielle du Bois-BunĂŠ, Willem Jan Ausma, Pascal Besselink, Dies Siegers en Gerjanne te Winkel

# LEADING LAWYERS Academiegebouw Utrecht | Koninklijke Schouwburg Den Haag | Kasteel Waardenburg MC magazine ~ Leading Law yers

|

1


2 | MC magazine ~ Leading Law yers


MC magazine ~ Leading Law yers

|

3


LEADING LAWYERS

Academiegebouw Utrecht | Koninklijke Schouwburg Den Haag | Kasteel Waardenburg

4 | MC magazine ~ Leading Law yers Er frecht


MC magazine ~ Leading Law yers Er frecht

|

5


Volg ons ook op social media

@etiennevanbladel

@avdr

@avdr_nl

Inhoudsopgave 08 Eelco Anink

Is buitenlandse nalatenschap in Nederlandse huwelijksgemeenschap gevallen?

Volgens rechtbank was de letterlijke tekst van testament niet doorslaggevend

24 Curriculum vitae Katja van Kranenburg

26 Willem Jan Ausma Crime passionel... De lijn tussen

zelfverdediging en een veroordeling is flinterdun

10 Curriculum vitae

Verdachten met een stoornis kunnen strafbare feiten plegen die ze eigenlijk niet wilden plegen

12 Elmira Baghery Nieuw standaardarrest Hoge Raad

28 Dies Siegers

over ontbinding van wederkerige overeenkomsten

14 Gerjanne te Winkel Ruime uitleg van ‘asset freeze’

Deliveroo bezorgers tóch werknemers?

Eelco Anink Elmira Baghery

onder VN-sancties

The Netherlands Commercial Court; een aantrekkelijk forum voor geschillenbeslechting

16 Curriculum vitae Gerjanne te Winkel

Priska Voskuil

18 Priska Voskuil Vernietiging van de akte huwelijksvoorwaarden

22 Katja van Kranenburg

De impact van nieuwe technologieën op de werkvloer

Subsidieregeling voor loopbaanadvies 45-plussers

Afgebroken onderhandelingen

Uitleg van overeenkomsten

Willem Jan Ausma

40 Laura de Jong

42 Curriculum vitae

Laura de Jong

Vervallen vakantiedagen? Vergaande verplichting werkgever om verlof te laten opnemen

30 Curriculum vitae Dies Siegers

Rogier Schellaars

32 Rogier Schellaars

Arbitrage: Snelheid

Arbitrage: Kosten

34 Danielle du Bois-Buné

Adviesrecht OR bij M&A Transacties

36 Curriculum vitae Daniëlle du Bois-Buné

Pascal Besselink

38 Pascal Besselink

Slapende dienstverbanden wakker geschud?

Deliveroo maaltijdbezorger, werknemer of niet?

MAGNA CHARTA MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN: Academie voor de Rechtspraktijk Jaargang 5 Citeerwijze: MagnaCM, 2019-??

ONTWERP EN REALISATIE: Melanie Hament Eline van Roosmalen Sander Roeling Kristel Versteegh

REDACTIE: Etienne van Bladel Sharon Olivier van Genderen

CONTACTGEGEVENS: Academie voor de Rechtspraktijk Interne cursuslocatie Kasteel Waardenburg G.E.H. Tutein Noltheniuslaan 7 (navigatie: nr 1), 4181 AS WAARDENBURG

T: 030-220 10 70 Traditionele cursussen T: 030-303 10 70 Webinar cursussen F: 030-220 53 27 E-mail: info@avdr.nl

ADVERTENTIES:

Etienne van Bladel ISBN: 9789462286375 Behoudens door de auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Koninklijke Schouwburg Den Haag


Is buitenlandse nalatenschap in Nederlandse huwelijksgemeenschap gevallen? De Hoge Raad geeft duidelijkheid over de vraag op grond van welke argumenten kan worden betoogd dat een buitenlandse erfenis niet behoeft te worden meegenomen bij de verdeling van een (ontbonden) gemeenschap van goederen, maar privĂŠ is van de erfgenaam.

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

Volgens rechtbank was de letterlijke tekst van testament niet doorslaggevend De letterlijke tekst van een testament is niet altijd per definitie doorslaggevend.

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

8 | MC magazine ~ Leading Law yers


EELCO ANINK

PARTNER | DE BOORDER ADVOCATEN

MC magazine ~ Leading Law yers

|

9


EELCO ANINK PARTNER | DE BOORDER ADVOCATEN

Eelco Anink studeerde notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam na een commerciële loopbaan in de financiële sector. Tijdens zijn studie raakte hij geboeid door het familie(vermogens)recht. Naast zijn studie was hij werkzaam bij een internationaal advocaten- en notarissenkantoor. Bovendien deed hij als student-assistent wetenschappelijk werk op het gebied van het huwelijksvermogens- en erfrecht. Voor zijn scriptie over samenwoners ontving hij een eervolle vermelding. Na zijn studie is hij onder andere Personen-, Familieen Erfrecht gaan doceren aan de Universiteit van Amsterdam en was hij korte tijd kandidaat-notaris. Hij is een gepassioneerd, resultaat- en oplossingsgericht jurist. Hij combineert daadkracht met een groot inlevingsvermogen in het persoonlijk verhaal van zijn

10 | MC magazine ~ Leading Law yers

cliënten. Hij overziet snel het grotere geheel en gaat tactvol en diplomatiek te werk. Naast vloeiend Engels spreekt hij goed Portugees omdat hij langere tijd in Brazilië verbleef. Met ingang van 1 april 2019 is Eelco benoemd tot partner van De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten & Mediators. Hij behandelt complexe echtscheidingsen erfrechtzaken en procedeert regelmatig. Eelco maakt deel uit van de erfrechtsectie. Hij is lid van de specialisten Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN). Tevens is hij aspirant-lid van de vFAS.


ELMIRA BAGHERY ADVOCAAT | AKD ADVOCATEN

Elmira Baghery is sinds 2007 als advocaat werkzaam. Zij maakt deel uit van de vakgroep geschillenbeslechting van AKD. Elmira adviseert to-the-point, eerlijk, begrijpelijk en praktisch. Door haar jarenlange ervaring met het voeren van juridische procedures, weet zij een zaak met een onafhankelijke en scherpe blik te analyseren en de goede en kwade kansen haarfijn in kaart te brengen. De (proces) strategie die zij uitstippelt is creatief en effectief evenals de wijze waarop zij de betrokken partijen in voorkomend geval naar een schikking begeleidt. Een constructieve benadering van het geschil en de betrokkenen combineert zij met een doortastende aanpak buiten en in rechte. Elmira is toegankelijk en geeft de voorkeur aan een informele wijze van omgang met haar cliënten. Tot het expertisegebied van Elmira behoren: • Geschillen uit overeenkomsten in nationaal of internationaal verband gesloten, zoals samenwerkingsovereenkomsten, koopovereenkomsten, distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten • Beslaglegging, geschillen over de executie van rechterlijke uitspraken • Geschillen voortvloeiend uit overnames, schending garanties

• Geschillen tussen de organen van een vennootschap of tussen de individuele aandeelhouders/bestuurders/ commissarissen • Wanbeleid, enquêteprocedures • Bestuurdersaansprakelijkheid • Alle aspecten van personenvennootschappen (vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap) Elmira studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg met als afstudeerrichting privaatrecht. In 2011 en 2012 rondde zij de Grotius postacademische specialisatieopleiding Vennootschapsrecht en Ondernemingsrecht en de Grotius postacademische vervolgcursus corporate litigation af. Zij doorloopt momenteel een specialisatieopleiding op het gebied van het contractenrecht. Elmira publiceert regelmatig. Zij is vaste annotator voor het tijdschrift Jurisprudentie in Nederland, rubriek ondernemingsrecht en gast annotator voor het rubriek civiel recht. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht, de Vereniging Corporate Litigation, de Vereniging voor Burgerlijk Recht en de Vereniging voor Incasso en procesadvocaten.

MC magazine ~ Leading Law yers

|

11


ELMIRA BAGHERY

ADVOCAAT | AKD ADVOCATEN

12 | MC magazine ~ Leading Law yers


PRESS PLAY TO WATCH 67 SECONDS

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

Nieuw standaardarrest Hoge Raad over ontbinding van wederkerige overeenkomsten Hoge Raad wijkt niet af van de wettelijke ontbindingsregeling voor wederkerige overeenkomsten

MC magazine ~ Leading Law yers

|

13


Ruime uitleg van ‘asset freeze’ onder VN-sancties Gerjanne te Winkel, Partner Litigation bij Jones Day, over de Hoge Raad uitspraak tussen de Amsterdam vermogensbeheerder Pallydyne en beleggingsfonds Upper Brook afkomstig uit Libie.

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

The Netherlands Commercial Court; een aantrekkelijk forum voor geschillenbeslechting Gerjanne te Winkel, Partner Litigation bij Jones Day, over de recente oprichting van de Netherlands Commercial Court die gespecialiseerd is in internationale handelsgeschillen

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

14 | MC magazine ~ Leading Law yers


GERJANNE TE WINKEL PARTNER | JONES DAY

MC magazine ~ Leading Law yers

|

15


GERJANNE TE WINKEL PARTNER | JONES DAY

Gerjanne te Winkel has more than 25 years of experience in corporate and commercial litigation with a focus on shareholders disputes, takeover battles, securities litigation, director & professional liability, and tort litigation. She has specific experience in corporate disputes cases involving mismanagement in proceedings before the Enterprise Division of the Amsterdam Court of Appeal. Gerjanne has been involved in many landmark cases including representing Europe’s largest cord blood bank, Cryo-Save, against one of its major shareholders, and she represents an investment management firm and a number of related investment funds in a dispute before the Enterprise Division of the Amsterdam Court of Appeal concerning a dilutive rights offering by Delta Lloyd N.V. Gerjanne represented Arch Industries in the groundbreaking matter, Novero, before the Enterprise Division and is currently representing a group of expropriated bondholders in a SNS matter.

16 | MC magazine ~ Leading Law yers

Prior to joining Jones Day in 2013, Gerjanne worked at an international law firm for more than 20 years. In milestone cases before the Enterprise Division, she was involved in representing ABN AMRO in its takeover battle with RBS, Fortis, and Santander and in representing Westfield in its takeover battle with RNA and a group of bondholders in their dispute with Getronics. She was lead counsel in a major international arbitration case before the LCIA between the Dutch company JSI and O’Neill Inc. and represented a consortium of banks in an accounts’ liability matter concerning Landis, one of the largest IT companies in the Netherlands. Gerjanne publishes and lectures frequently at law institutes and is a frequent speaker at conferences on civil law and corporate governance topics.


PRISKA VOSKUIL PARTNER | DE BOORDER ADVOCATEN

Priska Voskuil – van Dijk: Echtscheidingsadvocaat en erfrechtadvocaat voor ondernemers / DGA’s (en hun echtgenoten). Advocaat die u echt bijstaat.

Mediators) en de VvCP (Vereniging van Collaborative Professionals (Overlegscheiding). Sinds november 2016 is zij bestuurslid van de VvCP.

Familierecht heeft altijd deel uitgemaakt van de praktijk van Priska Voskuil. Daarnaast heeft zij ruime ervaring opgedaan in de ondernemingsrecht- en arbeidsrechtpraktijk op een advocatenkantoor in nauwe samenwerking met registeraccountants en belastingadviseurs. Priska Voskuil heeft affiniteit met cliënten met een eigen onderneming/dga’s. Haar ondernemingsrechtelijke ervaring komt daarbij goed van pas. Zij is advocaat- en vFAS scheidingsmediator. Zij investeert in een constructieve samenwerking met haar cliënten om tot een optimaal resultaat te komen. Door haar degelijke voorbereiding, haar inzicht in menselijke verhoudingen en haar bevlogenheid zijn cliënten bij haar in goede handen. U kunt bij Priska Voskuil tevens terecht met vragen over erfrecht. Zij is lid van de vFAS (Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators), de MfN / SKM (Mediatorsfederatie Nederland/Stichting Kwaliteit

“Voor zowel ondernemers als particulieren is het zaak de emotionele aspecten te erkennen, maar niet bepalend te laten zijn in de aanpak. Ik ben resultaaten oplossingsgericht en kan goed samenwerken. Daarom spreekt mediation en collaborative divorce / overlegscheiden mij zo aan, omdat je toewerkt naar een voor beide partijen aanvaardbare toekomstregeling. Soms is dat niet mogelijk en dan weet ik de weg naar de rechter goed te vinden. Iedere cliënt is weer anders en iedere zaak vraagt zijn eigen aanpak. Het is juist die diversiteit aan mensen en inhoud van het werk, die het vak zo aantrekkelijk maakt.”

MC magazine ~ Leading Law yers

|

17


PRISKA VOSKUIL

PARTNER | DE BOORDER ADVOCATEN

18 | MC magazine ~ Leading Law yers


Vernietiging van de akte huwelijksvoorwaarden Priska Voskuil spreekt ondermeer over het opstellen van huwelijksvoorwaarden tijdens het huwelijk en de vernietiging van huwelijksvoorwaarden.

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

MC magazine ~ Leading Law yers

|

19Academiegebouw Utrecht


KATJA VAN KRANENBURG PARTNER | CMS

22 | MC magazine ~ Leading Law yers


PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

De impact van nieuwe technologieën op de werkvloer

Subsidieregeling voor loopbaanadvies 45-plussers

Katja van Kranenburg, arbeidsrechtadvocaat en partner bij CMS, legt zich toe op de impact van nieuwe technologieën zoals blockchain en artificial intelligence op mens en bedrijf. Van Kranenburg pleit in dit licht voor duidelijkere wetgeving omtrent de scholingsplicht van werkgevers. Veel werkgevers zijn opzoek naar medewerkers met technologische vaardigheden. Soms leidt dat zelfs tot reorganisaties waarbij onnodig ontslagen vallen. Van Kranenburg vindt dat werkgevers daarom meer moeten investeren in de scholing van hun huidige medewerkers om hen duurzaam inzetbaar te houden. Dat is noodzakelijk in deze tijd waarin technologie steeds vaker de drijfveer is voor verandering van businessmodellen.

Nieuwe technologieën zoals blockchain en artificial intelligence zijn steeds vaker de drijfveer voor bedrijven om hun businessmodel aan te passen. Die verandering maakt de positie van oudere werknemers soms kwetsbaar. Katja van Kranenburg, arbeidsrechtadvocaat en partner bij CMS, vertelt hoe de subsidieregeling voor loopbaanadvies een uitkomst kan bieden. Sinds een jaar hebben werkende 45-plussers namelijk recht op advies van een loopbaanadviseur waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Het advies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden. De subsidie is een tijdelijke regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.

PRESS PLAY TO WATCH 67 SECONDS

MC magazine ~ Leading Law yers

|

23


KATJA VAN KRANENBURG-HANSPIANS PARTNER | CMS

Katja van Kranenburg-Hanspians leidt de Praktijkgroep Employment & Pensions. Zij adviseert (internationale) ondernemingen onder meer over (collectieve en individuele) ontslagzaken, medezeggenschap en geschillen met vakbonden, arbeidsvoorwaarden, Expats, beloningsvormen en overgang van onderneming. Daarnaast procedeert zij over uiteenlopende arbeidsrechtelijke geschillen, waaronder onrechtmatige concurrentie. Binnen het corporate arbeidsrecht adviseert zij ondernemingen over onderwerpen die een rol spelen bij transacties.

24 | MC magazine ~ Leading Law yers


WILLEM JAN AUSMA ADVOCAAT | AUSMA DE JONG ADVOCATEN

Rechters geloven niet in sprookjes maar luisteren wel naar een verhaal met een boodschap. Pleiten is zijn passie. Om die reden werd hij ooit uitverkoren tot ‘strafpleiter’ van het jaar. In de zittingszaal moet het gebeuren. Net even anders dan anderen. Door krachtige en gloedvolle betogen brengt hij op geheel eigen wijze de zaak onder de aandacht van de rechters. Zo zorgt hij dat er een luisterend oor is voor de andere kant van de zaak. Het gaat in het strafrecht om de mens achter de feiten. Ernstige zaken met vaak veel verdriet maar als jezelf of één van je naasten als verdachte wordt gezien, is een goede verdediging van groot belang. Willem Jan is meer dan 20 jaar werkzaam bij Ausma De Jong Advocaten te Utrecht en als docent verbonden aan diverse opleidingsinstituten, de politieacademie. Hij geeft gastcolleges/lezingen en treedt geregeld op in de media als gast bij Vandaag de Dag van WNL en RTV Utrecht. Verder is hij auteur van diverse juridische uitgaven, redacteur van het Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht en blogger bij het blad Mr..

Zijn specialisatie zijn (complexe) moordzaken en andere levensdelicten en heeft al veel cliënten terzijde gestaan in spraakmakende zaken: de Chaamse maïsmoord (vrijspraak); de Tsjechische skimoord; de Somalische kapers; de moord op de miljonairsdochter Hazeleger; de Zeister brandmoord; de ex-directeur van het Gelredomestadion; de moeder uit IJsselstein (3 jaar); de verdwijning van Milly Boele door Sander V.; de overval op slager Pott te Zeist. Alsmede vele andere zaken, waaronder de Hofstadzaak (Jason W.) en samen met Onno de Jong het Passageproces (Fred R.), het grootste liquidatieproces in de Nederlandse strafrechtgeschiedenis. Willem Jan is juridisch sterk, sociaal bewogen en praktisch ingesteld. Hij weet op creatieve wijze de zaken naar zijn hand te zetten.

MC magazine ~ Leading Law yers

|

25


WILLEM JAN AUSMA

ADVOCAAT | AUSMA DE JONG ADVOCATEN

26 | MC magazine ~ Leading Law yers


PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

Crime passionel... De lijn tussen zelfverdediging en een veroordeling is flinterdun In beide interviews worden zaken besproken die uit het leven zijn gegrepen en iedereen kan overkomen. Achteraf is het altijd makkelijk oordelen hoe er gehandeld had moeten worden maar in het heetst van de strijd gaat het vaak anders. Zelfverdediging cq noodweer blijft een lastige kwestie in strafzaken.

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

Verdachten met een stoornis kunnen strafbare feiten plegen die ze eigenlijk niet wilden plegen Verdachten die een feit plegen doordat ze een stoornis hebben, plegen veelal feiten die ze bij hun volle verstand helemaal niet hadden willen plegen. In deze zaken is het van belang dat er zo snel mogelijk een behandeling in een kliniek wordt gestart. Ernstige stoornissen leiden in de regel tot een lagere straf en een eerdere start van de behandeling. Voor de advocaat geldt er ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het voeren van de verdediging en het advies aan de verdachte.

PRESS PLAY TO WATCH 67 SECONDS

MC magazine ~ Leading Law yers

|

27


Vervallen vakantiedagen? Vergaande verplichting werkgever om verlof te laten opnemen In dit interview bespreekt Dies Siegers een belangrijk arrest van het Hof van Justitie van de EU (ECLI:EU:C:2018:874). Het gaat in dat arrest over het verval van verlofuren: onder welke omstandigheden komt een verlofrecht daadwerkelijk te vervallen? Het hof oordeelt dat een werkgever het opnemen van verlofuren daadwerkelijk dient te faciliteren. Kern van het arrest is dat werkgevers moeten sturen op het opnemen van verlofuren en dit zonodig moeten bewijzen. Slaagt dat bewijs niet dan vervallen verlofrechten in beginsel niet, ook niet als er in het nationale recht wettelijke vervaltermijnen zijn opgenomen.

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

Deliveroo bezorgers tรณch werknemers? Het duiden van nieuwe arbeidsrelaties blijft lastig. De rechtbank Amsterdam heeft zich in juli 2018 (ECLI:NL:RBAMS:2018:51838) en in januari 2019 (ECLI:NL:RBAMS:2019:198) gebogen over de juridische status van platformarbeid zoals daaraan invulling wordt gegeven bij Deliveroo. Opmerkelijk genoeg komt de rechtbank in deze twee vrijwel vergelijkbare zaken tot twee verschillende conclusies: in juli 2018 meent de rechtbank dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en januari 2019 komt de rechtbank tot het oordeel dat wel sprake is van een arbeidsovereenkomst.

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

28 | MC magazine ~ Leading Law yers


DIES SIEGERS

ADVOCAAT | VAN BLADEL ADVOCATEN

PRESS PLAY TO WATCH 67 SECONDS

MC magazine ~ Leading Law yers

|

29


DIES SIEGERS ADVOCAAT | VAN BLADEL ADVOCATEN

Dies Siegers, advocaat arbeidsrecht en partner, adviseert op hoog juridisch niveau en met een praktische aanpak. Dies heeft ruime ervaring met alle aspecten van het arbeidsrecht, zoals (collectief) ontslag, reorganisaties en de begeleiding van trajecten met de ondernemingsraad. Zij begon als wetenschapper aan de Universiteit Utrecht, maar vanuit het verlangen naar meer praktisch nut, koos zij voor de advocatuur. Eerst bij twee grote kantoren in Amsterdam (Ekelmans den Hollander / Lovells en Boekel de NerĂŠe) en sinds 2006 als partner bij Van Bladel Advocaten. Dies staat met name grote en middelgrote werkgevers bij (o.m. ICT, auto-industrie, bank- en

30 | MC magazine ~ Leading Law yers

verzekeringen en levensmiddelen). Zij behaalde in 2015 cum laude het certificaat van de postacademische Leergang Arbeidsrecht bij de Academie voor de Rechtspraktijk en is lid van de specialisatieverenigingen VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en VAAMN (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland).


ROGIER SCHELLAARS PARTNER | VAN DOORNE

Rogier is specialist op arbitrage en internationaal procesrecht en procedeert en adviseert met name over post-overname, joint-venture en investeringsgeschillen. Hij wisselde van Simmons & Simmons naar Van Doorne om zijn praktijk met twee gespecialiseerde partners te kunnen voeren. Rogier is lid van de ICC Court of International Arbitration en levert een actieve bijdrage aan het NAI, de Law Firm School en de Dutch Arbitration Association. Hij publiceert voorts in vakbladen en voor de International Bar Association en het Max Planck Instituut. Rogier is opgeleid in Engels en Nederlands recht.

MC magazine ~ Leading Law yers

|

31


ROGIER SCHELLAARS PARTNER | VAN DOORNE

32 | MC magazine ~ Leading Law yers


Arbitrage: Snelheid Procederen in arbitrage is een bijzonder leuk vak. In dit interview spreken we over snelheid van arbitrale procedures en het effectief kunnen aanspreken van buitenlandse partijen.

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

Arbitrage: Kosten Hoe verhouden kosten voor procederen bij de gewone rechter zich tot arbitrage? Is procesfinanciering aanvaardbaar en moet de verliezer betalen?

MC magazine ~ Leading Law yers

|

33


DANIELLE DU BOIS-BUNÉ COUNSEL | ALLEN & OVERY

34 | MC magazine ~ Leading Law yers


PRESS PLAY TO WATCH 67 SECONDS

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

Adviesrecht OR bij M&A Transacties Danielle du Bois-Buné en Wouter Kurpershoek (Academie voor de Rechtspraktijk) spreken elkaar over het adviesrecht van de ondernemingsraad bij M&A transacties naar aanleiding van de Uniface uitspraak van de Ondernemingskamer. Aan de hand van deze uitspraak bespreekt du Bois-Buné wat er allemaal in de praktijk mis kan gaan in het adviestraject met de OR, maar vooral hoe je dit op de juiste wijze moet aanpakken.

MC magazine ~ Leading Law yers

|

35


DANIELLE DU BOIS-BUNÉ COUNSEL | ALLEN & OVERY

Danielle du Bois-Buné is Counsel bij Allen & Overy op de afdeling Corporate en sinds 2006 als advocaat verbonden aan Allen & Overy. Danielle is gespecialiseerd in private M&A transacties en kapitaalmarkttransacties. Danielle staat een breed scala cliënten bij, variërend van zowel nationale als internationale private equity cliënten en (beursgenoteerde) ondernemingen, alsmede de Nederlandse Staat en financiële instellingen. Danielle adviseert pro-actief, to-the-point, praktisch, gedreven en cliënt-gericht. Daarnaast is project management een van haar sterke kwaliteiten en is zij altijd bereikbaar voor haar cliënten. Door haar jarenlange ervaring met M&A transacties en kapitaalmarkttransacties, weet zij ingewikkelde transacties snel te analyseren en deze vervolgens voortvarend aan te sturen, cliënten op praktische wijze te assisteren bij alle elementen van deze transacties en deze tot een goed einde te brengen.

36 | MC magazine ~ Leading Law yers

Tot het expertisegebied van Danielle behoren: overnameen verkooptransacties, activa-passiva transacties, private equity transacties, kapitaalmarkttransacties (zoals beursgangen, claimemissies en accelerated bookbuilding offerings) en joint ventures. In dergelijke trajecten adviseert Danielle over alle ondernemingsrechtelijke aspecten die hierbij om de hoek komen kijken. Danielle heeft in 2011/2012 een half jaar gewerkt bij Allen & Overy Shanghai, waar zij ervaring heeft opgedaan in internationale in- en outbound M&A transacties met China.


PASCAL BESSELINK SENIOR JURIST | DAS

Pascal Besselink is vanaf 1997 werkzaam in het arbeidsrecht. Tot 2003 bij twee vakorganisaties en sinds 2003 bij juridisch dienstverlener DAS. Pascal treedt zowel voor werknemers als werkgevers op. In 2009 rondde hij de Grotius Specialisatie Opleiding Arbeidsrecht cum laude af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Naast het verlenen van (proces)rechtsbijstand verzorgt Pascal interne opleidingen, geeft hij lezingen en presentaties. Ook publiceert hij in het vaktijdschrift Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk (TAP) en schrijft hij blogs en columns. Pascal wordt regelmatig door de landelijke media (tijdschriften, kranten, radio en tv) benaderd om zijn visie te geven over actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen. Op Twitter (@PascalBesselink) deelt hij dagelijks interessante ontwikkelingen op het brede terrein van het arbeids- en pensioenrecht. Pascal is mede auteur van de boeken “Help, mijn baas wil me kwijt!” en “Recht voor Dummies”. In 2016 en 2018 nam Pascal deel aan Rondetafelgesprekken/hoorzittingen in de Tweede Kamer over de Wet werk en zekerheid en de Wet arbeidsmarkt in balans en als lid van de VAAN – VvA Werkgroep Internetconsultatie Wet arbeidsmarkt in balans schreef hij enkele notities met commentaar op het concept wetsvoorstel Wab.

‘Ik vind het belangrijk om voor mijn cliënten het best mogelijke resultaat te behalen. Persoonlijk contact is daarbij voor mij essentieel’.

MC magazine ~ Leading Law yers

|

37


Slapende dienstverbanden wakker geschud? In dit interview wordt de problematiek rondom de slapende dienstverbanden in het algemeen en de uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg van 27 december 2018 in het bijzonder besproken.

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

Deliveroo maaltijdbezorger, werknemer of niet? In dit interview wordt de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 15 januari 2019 over de Deliveroo maaltijdbezorgers geanalyseerd en vergeleken met de uitspraak van dezelfde rechtbank van 23 juli 2018. Welke uitspraak is juist en hoe zit het met de platformeconomie?

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

38 | MC magazine ~ Leading Law yers


PRESS PLAY TO WATCH 67 SECONDS

PASCAL besselink SENIOR JURIST | DAS

MC magazine ~ Leading Law yers

|

39


LAURA DE JONG

ADVOCAAT | AKD ADVOCATEN

PRESS PLAY TO WATCH 67 SECONDS

40 | MC magazine ~ Leading Law yers


Afgebroken onderhandelingen Dit interview gaat over het afbreken van contractonderhandelingen naar aanleiding van een recent arrest van het Hof Den Bosch over dit leerstuk.

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

PRESS PLAY TO WATCH THE INTERVIEW

Uitleg van overeenkomsten Dit interview gaat over uitleg van een koopprijsbepaling in een Engelstalige aandelenkoopovereenkomst op basis van een recent arrest van de Hoge Raad over deze materie.

MC magazine ~ Leading Law yers

|

41


LAURA DE JONG PARTNER | AKD ADVOCATEN

Laura is vanaf haar afstuderen aan de Universiteit Utrecht in 2008 verbonden aan AKD waar zij als advocaat werkzaam is binnen de vakgroep Corporate Law | M&A. Laura staat een uiteenlopende groep cliënten bij, variërend van Nederlandse upper mid-market en Nederlandse familiebedrijven tot multinationals en buitenlandse (beursgenoteerde) cliënten, alsmede private equity en venture capital fondsen op het gebied van nationale en internationale fusies, overnames, activa-passiva transacties, due diligence, management buy-in en buy-out’s, het opzetten van joint ventures en andere samenwerkingsvormen en daarbij behorende documentatie (leningen, service- en managementovereenkomsten, etc.), alsmede het opstellen van joint venture en/of aandeelhoudersovereenkomsten. Daarnaast adviseert zij op het gebied van algemeen vennootschaps- en ondernemingsrecht.

42 | MC magazine ~ Leading Law yers

Laura’s expertise heeft tevens raakvlakken met andere rechtsgebieden en toezichtsregelgeving in vennootschapsrechtelijke context en/of algemeen gerelateerd aan de fusie- en overnamepraktijk (medezeggenschap, overgang van onderneming, financiering en zekerheden, nevenrestricties). Laura spreekt behalve Nederlands ook Engels, Spaans en Frans.


W W W. AV D R . N L

Academiegebouw Utrecht MC magazine ~ Leading Law yers

|

43


SUCCESS IS NOT FINAL, FAILURE IS NOT FATAL: IT IS THE COURAGE TO CONTINUE THAT COUNTS.

WWW.AVDR.NL 44 | MC magazine ~ Leading Law yers