Page 1

W W W . A V D R . N L

Leergang Burgerlijk Recht. Speciaal voor oud-cursisten

Euro 1.495,00 (voor het volgen van losse dagen zullen wij € 275,00 doorbelasten) incl. studiemateriaal, excl. BTW • Procesrecht • Contractenrecht • Civiel bewijsrecht • De Flex BV • Arbeidsrecht • Aansprakelijkheidsrecht


A D V E R T O R I A L

C O L L E G E

E N

B O E K

Magna Charta

Arbeidsovereenkomst en Insolventierecht

Mr. P.R.W. Schaink, partner Blix advocaten Datum: 10 april – 10:00 tot 17.15 Locatie: Kasteel Waardenburg

Testimonial: Het snijvlak tussen het insolventierecht en het arbeidsrecht is groter dan men vaak beseft. Faillissementen leiden niet zelden tot een 'doorstart'. Daarin manifesteert zich op het scherp van de snede de tegenstelling tussen de belangen van de werknemers en die van de in afgeslankte vorm voortgezette onderneming. De rechtspraak geeft de contouren aan van wat in deze kan en niet kan. Dat geldt ook ten aanzien van concurrentiebedingen èn voor wat men een lakmoesproef van het insolventierecht zou kunnen noemen: de vraag of een faillissement wegens omzeiling van werknemersbescherming vernietigbaar is, alsmede of verhaal van schade op derden mogelijk is.

MEER INFORMATIE


W W W . A V D R . N L

LEERGANG BURGERLIJK RECHT

Om u te bedanken voor het vertrouwen in onze organisatie en het volgen van onze cursussen in het verleden, organiseert de Academie voor de Rechtspraktijk een Leergang Burgerlijk Recht, speciaal voor u als oud-deelnemer. Dit betekent dat u in een relatief korte periode 24 PO punten kunt halen voor een zeer speciaal ouddeelnemerstarief. De zes cursussen worden gegeven op onze vaste cursuslocatie Kasteel Waardenburg in Waardenburg. Goed bereikbaar en gratis parkeren. Topdocenten die al jaren werkzaam zijn voor ons, zullen u weer helemaal op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van:

• Procesrecht • Contractenrecht • Civiel bewijsrecht • De Flex BV • Arbeidsrecht • Aansprakelijkheidsrecht

Sprekers • mr. A.V.T. de Bie, raadsheer Hof Amsterdam • mr. E.J. Zippro, advocaat De Brauw Blackstone Westbroek N.V. • mr. T.R. Hidma vice-president Rechtbank Zwolle-Lelystad • mr. W. Bosse, BNCL Bosse Notaris Corporate Law • mr. M. Slagt, senior corporate counsel Legadex • mr. M. Briedé, advocaat Höcker Advocaten • mr. H.V. Hess, advocaat Höcker Advocaten • prof. mr. F.T. Oldenhuis, universitair hoofddocent aan de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de RuG, tevens bijzonder hoogleraar Religie en recht aan de RuG


W W W . A V D R . N L

PROCESRECHT MR. A.V.T DE BIE 12 april 2013 10:00 uur - 15:15 uur • Dagvaarding (rechtsmacht en bevoegdheid, betekening, substantieringsplicht) • Verzoekschriftprocedure

CONTRACTENRECHT MR. E.J. ZIPPRO 14 mei 2013 10:00 uur - 15:15 uur • Totstandkoming • Algemene voorwaarden • Ontbinding • Nakoming • Schade • Actualiteiten

CIVIEL BEWIJSRECHT MR. T.R. HIDMA 30 mei 2013 16:00 uur - 20:45 uur • Verlichte en verzwaarde stelplicht • Bewijslastverdeling • De zogenaamde "omkeringsregel" en het rechterlijk vermoeden • Bewijswaardering in civilibus • Uitwendige, formele en materiële bewijskracht • Tegenbewijs tegen aktebewijs


W W W . A V D R . N L

DE FLEX BV MR. W. BOSSE & MR. M. SLAGT 4 juni 2013 10:00 uur - 15:15 uur • De meest actuele jurisprudentie en wijzigingen

ARBEIDSRECHT MR. M. BRIEDÉ & MR. H.V. HESS 17 juni 2013 10:00 uur - 15:15 uur • De meest recente jurisprudentie en actualiteiten

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT PROF. MR. F.T OLDENHUIS 25 juni 2013 10:00 uur - 15:15 uur Aansprakelijkheidsrecht • Schadevergoeding • Kwalitatieve aansprakelijkheid • Onrechtmatige Daad • Werkgeversaansprakelijkheid (7:658/611)


W W W . A V D R . N L

ALGEMENE INFORMATIE

PO punten PO: 24 Kosten EURO 1495,00 incl. studiemateriaal, excl. BTW Voor de losse dagen zullen wij € 275,00 berekenen. Wel is het zo dat cursisten die zich voor alle dagen inschrijven, voorrang hebben. Bij 26 personen is de cursus vol! Wij geven de mogelijkheid aan niet oud-deelnemers om ook de cursussen te volgen. Per cursus zullen wij € 345,00 berekenen voor 4 PO.

INSCHRIJVEN

POSTBUS 13346

|

3507 LH UTRECHT

MEER INFORMATIE

|

TEL.: 030 - 220 10 70

|

FAX: 030 - 220 53 27

|

INFO@AVDR.NL

Speciaal aanbod oud-cursisten  
Speciaal aanbod oud-cursisten  

Leergang Burgerlijk Recht voor oud-cursisten