Page 1

Flex BV 5 oktober 2012, Kasteel Waardenburg Aanleiding voor deze cursus is de invoering van de wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht per 1 oktober 2012.

www.avdr.nl | Tel: 030 - 220 10 70


Flex BV Aanleiding voor deze cursus is de invoering van de wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht per 1 oktober 2012. Wat gaat er verdwijnen? Het overgangsrecht zal worden toegelicht en er wordt ingegaan op de nieuwe regels inzake uitkeringen aan aandeelhouders, de rol van de bestuurder in dat verband en zijn disculpatiemogelijkheden. Mw. mr. E.C. Timmer Wat zijn de fiscale gevolgen van de invoering van de regelgeving omtrent de Flex BV. Wat betekent de nieuwe regelgeving voor bestaande fiscale structuren? Wat zijn de fiscale consequenties van de mogelijkheden die het nieuwe BV-recht biedt? Mr. P.A. Visser De komst van de Flex BV vergroot de mogelijkheden om de samenwerking in vennootschapsverband toe te snijden op de gewenste situatie. In dit deel van de cursus wordt aandacht besteed aan besluitvorming door de algemene vergadering en aan mogelijkheden om interne verhoudingen statutair vorm te geven. Ook de nieuwe geschillenregeling komt aan bod. Mr. B. Verkerk In de Flex BV verandert er veel op het gebied van aandelen. In de cursus wordt onder meer aandacht besteed aan soorten aandelen, de nieuwe regels met betrekking tot certificering, (flexibel) stemrecht en blokkeringsregelingen (inclusief lock-ups, prijsbepalingen en bijzondere regelingen zoals drag along en tag along). De nieuwe regelingen zullen worden verduidelijkt aan de hand van een aantal casus. Mr. HJ.M.M. van Boxel Onderwerpen: • Uitkeringen aan aandeelhouders • Uitkeringstest • Rol van de bestuurder • Aansprakelijkheden/disculpatie mogelijkheden • Overgangsrecht • Fiscaliteit • Geschillenregeling • Instructiebevoegdheid • Algemene vergadering van aandeelhouders (besluitvorming) • Ontstentenis en belet • Extra verplichtingen aandeelhouders • Soorten aandelen (stemrechtloos/winstrechtloos) • Kapitaal (valuta) • Certificering • Blokkeringsregelingen (inclusief lock up, prijsbepaling drag en tag along) • Flexibel stemrecht • Benoeming bestuurders en commissarissen door aandeelhouder soort of aanduiding Sprekers • Mw.mr. E.C. Timmer, advocaat Ondernemingsrecht Pellicaan Advocaten • Mr. P.A. Visser, partner-aandeelhouder Mazars • Mr.B. Verkerk, advocaat ondernemingsrecht bij AKD te Rotterdam en docent ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden • Mr.HJ.M.M. van Boxel, notaris en partner ondernemingsrecht verbonden aan AKD advocaten & notarissen, lid van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht.


Programma 09.30 – 09.45 09.45 – 11.15

Ontvangst Mw. mr. E.C. Timmer

11.15 – 11.30 11.30 – 13.00 13.00 – 13.45 13.45 – 15.15

Pauze Mr. P.A. Visser Lunch Mr. B. Verkerk

15.15 – 15.30 15.30 – 17.00

Pauze Mr. HJ.M.M. van Boxel

Prijs € 575,- exclusief btw

Algemene inleiding (incl. ‘wat verdwijnt er’) Uitkeringen aan aandeelhouders Uitkeringstest Rol van de bestuurder Aansprakelijkheden/disculpatie mogelijkheden Overgangsrecht Fiscaliteit Geschillenregeling Instructiebevoegdheid Algemene vergadering van aandeelhouders (besluitvorming) Ontstentenis en belet Extra verplichtingen aandeelhouders Soorten aandelen (stemrechtloos/winstrechtloos) Kapitaal (valuta) Certificering Blokkeringsregelingen (incl. lock up, prijsbepaling drag en tag along) Flexibel stemrecht Benoeming bestuurders en commissarissen door aandeelhouder soort of aanduiding


W W W . A V D R . N L

Postbus 13346 3507 LH Utrecht

Tel.: 030 - 220 10 70 Fax: 030 - 220 53 27

info@avdr.nl www.avdrwebinars.nl

Heeft u vragen? Tel: 030 - 220 10 70

AvdR  

Flex BV 5 oktober 2012 Kasteel Waardenburg

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you