Page 1

INCOMPANY DBJ ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT SPREKER MR. J. VAN BARNEVELD27 MEI 2013 16:00 – 20:30 UUR WWW.AVDR.NL


AvdR, voorloper en trendsetter in webinars voor de advocatuur!


AvdR Incompany DBJ Act. Ondernemingsrecht  

Incompany DBJ Act. Ondernemingsrecht 27 mei 2013

AvdR Incompany DBJ Act. Ondernemingsrecht  

Incompany DBJ Act. Ondernemingsrecht 27 mei 2013