Page 1

CURACAO 2013 Maandag 7 oktober – vrijdag 11 oktober

Tips & tricks & do's & dont's in het contractenrecht Mr. E. J. Zippro, advocaat De Brauw Blackstone Westbroek Mr. G.J. Rijken, senior Raadsheer gerechtshof Arnhem/leeuwarden

Verdieping Personen- en familierecht Mr. R. van Coolwijk, advocaat AKD mr. Dr. B. Breederveld, advocaat Rensen Advocaten mr. T. van Baaren, adviseur Accon AVM

www.avdr.nl


www.avdr.nl


Tips & tricks & do's & dont's in het contractenrecht Het Burgerlijk Wetboek geldt voor ons allen. Indien echter een contract wordt opgesteld, denken de contractspartijen dat 'het recht' in 'hun' contract staat. Dat blijkt vaak niet geheel het geval, als gevolg waarvan deze contractspartijen snel in een gerechtelijke procedure verzeild raken. Dit laatste moet de contractenmaker proberen te voorkomen. Dit vraagt om meer aandacht voor het redigeren van contractsteksten. Daar gaat deze cursus over. Aan de orde komen diverse leerstukken uit het vermogensrecht, zoals Haviltex, wilsgebreken en imprévision, met daaraan gekoppeld de vraag hoe je een contract kunt inrichten op een manier dat je met die leerstukken niet direct in de problemen komt. Ook uit de rechtspraak zullen voorbeelden worden gegeven ter onderstreping van de verzuchting "was het maar beter in het contract geregeld". Daarnaast zal specifiek worden stilgestaan bij het spanningsveld tussen de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden en de wens "zoveel mogelijk in de algemene voorwaarden te regelen". Geleerd wordt dat, anders dan we vaak in de praktijk zien, diverse onderwerpen in het geheel niet in algemene voorwaarden behoren te worden geregeld, en dat veel bedingen in die voorwaarden, gegeven het Burgerlijk Wetboek, vernietigd zullen worden. Ook dat moet en kan beter. Aan de orde komen, steeds vanuit de vraag wat de contractenmaker daarmee moet, leerstukken als de aanvaarding van algemene voorwaarden, de battle of forms, de informatieplicht en de inhoudstoetsing (waaronder prijsverhoging, levertijden, conversie, exoneraties en garanties). Tijdens de cursus komen tevens een aantal centrale thema's uit boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan bod die voor elke praktijkjurist (advocaat of bedrijfsjurist) van groot belang zijn. Onderwerpen • Totstandkoming van overeenkomsten en wilsgebreken; • Uitleg van overeenkomsten (*); • Exoneratie van aansprakelijkheid (*); • Onvoorziene omstandigheden (*); • Samenhangende overeenkomsten • Beëindiging van duurovereenkomsten; • Redelijkheid en billijkheid; • Niet-nakoming • Dwingend en regelend recht; • Derdenbedingen en –werking; Tevens zal aandacht worden besteed aan enkele voor de praktijk relevante onderwerpen uit het aansprakelijkheidsrecht als proportionele aansprakelijkheid; verlies van een kans; de omkeringsregel en schadeberekening.

CURAÇAO 2013 TEL: 030 – 220 10 70 3


www.avdr.nl


CURSUSDATA EN DE TIJDEN Maandag 7 oktober – vrijdag 11 oktober van 08.00 uur – 12.15 uur

PROGRAMMA Maandag 7 oktober Mr. G.J. Rijken: Totstandkoming van overeenkomsten en wilsgebreken; Uitleg van overeenkomsten. Precontractuele aansprakelijkheid Dinsdag 8 oktober mr. G.J. Rijken: Exoneratie van aansprakelijkheid: Derdenbedingen en –werking; Woensdag 9 oktober mr. G.J. Rijken en mr. E.J. Zippro Redelijkheid en billijkheid; Dwingend en regelend recht; Beëindiging van duurovereenkomsten; Niet-nakoming. Donderdag 10 oktober mr. E.J. Zippro Onvoorziene omstandigheden. Aansprakelijkheidsrecht Vrijdag 11 oktober mr. E.J. Zippro: Omkeringsregel schadeberekening 20.00 uur slotdiner

CURAÇAO 2013 TEL: 030 – 220 10 70 5


www.avdr.nl


Verdieping Personen- en familierecht Het scheidingsrecht wordt steeds complexer. Goede kennis van enerzijds het (huwelijks)vermogensrecht, kinder- en partneralimentatie en anderzijds de fiscale aspecten is onontbeerlijk. Voor de (echt)scheidingspraktijk heeft de economische crisis grote gevolgen. Veel meer dan voorheen moet rekening gehouden worden met de negatieve gevolgen ervan. Schulden die zijn toegenomen, huizen die niet verkocht kunnen worden en de bedrijven of ondernemers die failliet gaan. In deze cursus staan centraal de schulden en de vermogensrechtelijke gevolgen van het verbreken van de relatie/echtscheiding van de samenwoners/ echtgenoten met aandacht voor de daarop betrekking hebbende (actuele) rechtspraak. Tijdens de cursus zal ook stil worden gestaan bij de (nieuwe) richtlijn kinderalimentatie en de actuele jurisprudentie die er tot dat moment is zowel met betrekking tot de (richtlijn) kinderalimentatie als partneralimentatie. Ook onderwerpen als limitering van partneralimentatie als vaststelling van behoefte en de verdiencapaciteit krijgen uitgebreide aandacht. Ook komen de fiscale aspecten van scheiden aan de orde. Deze aspecten beperken zich daarbij niet tot de echtscheiding. Ook de scheiding van samenlevers komt aan bod. De nadruk zal worden gelegd op onderwerpen die op dat moment actueel zijn. Natuurlijk wordt in dat verband aandacht geschonken aan het fiscaal partnerschap en de problematiek rond de eigen woning. Daarnaast krijgt u een praktisch overzicht van wat nu fiscaal als het betalen of ontvangen van alimentatie wordt beschouwd en de fiscale aspecten van de aanpassingen in het huwelijksvermogensrecht. De cursus zal worden afgesloten met het leggen van dwarsverbanden tussen de verschillende onderwerpen, zodat u bij terugkeer naar Nederland volledig op de hoogte bent. Onderwerpen • Hoe zit het met de aansprakelijkheid en het verhaal van de schulden voor en na de echtscheiding/ de beëindigde relatie? • Wat zijn de gevolgen van hoofdelijk schuldenaarschap en wat als de bank na de echtscheiding een echtgenoot niet uit die hoofdelijkheid wenst te ontslaan? • Welke verschillen gelden tussen samenlevers en gehuwden. • Wat zijn de gevolgen van het faillissement van / toepassing van de schuldsanering op een van de echtgenoten? • Hoe moet verrekening plaatsvinden indien het vermogen in waarde is gedaald en hoe zit dat bij de vergoedingsvorderingen ? • Richtlijn kinderalimentatie per 1 april 2013 en de jurisprudentie tot dan toe, incl. rekenvoorbeelden • Vaststelling van de huwelijksgerelateerde behoefte • Verdiencapaciteit en hoe om te gaan met (on)herstelbaar, (niet) verwijtbaar inkomensverlies • Hoe om te gaan met de eigen woning in echtscheidingssituaties? Hoe werken de nieuwe hypotheekregels per 2013 uit? Wat als de woning niet verkocht kan worden of als er geen ontslag uit hoofdelijkheid kan plaatsvinden? • Wanneer wordt het fiscaal partnerschap aangegaan en beëindigd? Wat zijn daarvan de fiscale gevolgen? • Welke fiscale aspecten zijn in het kader van het opstellen van een echtscheidingsconvenant van belang? • Wanneer is alimentatie fiscaal belast en aftrekbaar? • Hoe zit het met schenking (bedoeld en onbedoeld) tijdens en na huwelijk?

CURAÇAO 2013 TEL: 030 – 220 10 70 7


www.avdr.nl


CURSUSDATA EN DE TIJDEN Maandag 7 oktober – vrijdag 11 oktober van 08.00 uur – 12.15 uur

PROGRAMMA Maandag 7 oktober mr. dr. B. Breederveld, advocaat Rensen Advocaten Huwelijksvermogensrecht deel 1 Dinsdag 8 oktober mr. R. van Coolwijk, advocaat AKD mr. dr. B. Breederveld, advocaat Rensen Advocaten Huwelijksvermogensrecht deel 2 Alimentatie deel 1 Woensdag 9 oktober Mr. R. van Coolwijk, advocaat AKD Alimentatie deel 2 Donderdag 10 oktober mr. T. van Baaren, adviseur Accon AVM Fiscaliteit deel 1 Vrijdag 11 oktober mr. R. van Coolwijk, advocaat AKD mr. dr. B. Breederveld, advocaat Rensen Advocaten mr. T. van Baaren, adviseur Accon AVM Fiscaliteit deel 2 Capita Huwelijksvermogensrecht, alimentatie en fiscaliteit 20.00 uur slotdiner

CURAÇAO 2013 TEL: 030 – 220 10 70 5


www.avdr.nl


ALGEMENE INFORMATIE Tijdens de studieweek zal er ook een lezing plaatsvinden in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Datum wordt in juni bekend gemaakt.

Locatie Kura Hulanda Spa & Hotel: Het vijfsterrenhotel Sandton Kurá Hulanda Hotel en Spa staat voor een dorpsachtige vakantiebeleving in het centrum van Curacao’s hoofdstad, Willemstad, op 20 auto minuten van de luchthaven en op loopafstand van onder meer een uitstekend winkelaanbod, een gevarieerde restaurantkeuze en een geanimeerd nachtleven. Het complex, dat zich over acht huizenblokken uitstrekt, omvat een museum van wereldklasse. Binnen het hoteldorp bevinden zich, behalve twee zwembaden, ook diverse restaurants en terrassen, winkels, een spa, binnenplaatsen, tuinen en meer, dit alles binnen direct handbereik. Het hotel bestaat uit in totaal 80 kamers en suites, waarvan er geen twee hetzelfde zijn. Iedere kamer of suite is uniek en bevat ambachtelijk vervaardigde meubels, antiek en kunst tegen de achtergrond van een handgeschilderde muur. Het luxueuze meubilair en het verfijnde linnengoed ademen een sfeer van cosmopoliete luxe, waarbinnen ook moderne gemakken zoals een breedbeeldtelevisie en een snelle, draadloze Internetverbinding niet ontbreken. www.kurahulanda.com Punten: 20 PO Prijs: Euro 2.150,00 excl. BTW inclusief documentatiemap en slotdiner Slotdiner partner Euro 75,00 Speciale aanbieding Euro 2.150, 00 (excl. BTW) incl. cursus, cursusmateriaal en slotdiner. Excl. Reis en verblijfkosten. Prijs slotdiner voor meereizende partners Euro 95,00 (excl. Btw). Advocaten uit Curacao, Aruba of Bonaire betalen ANG 2250,00 of ANG 450,00 per dag.

Direct aanmelden Contractenrecht Direct aanmelden Personen en familierecht

CURAÇAO 2013 TEL: 030 – 220 10 70 5


Postbus 13346 | 3507 LH Utrecht Tel.: 030 - 220 10 70 | Fax: 030 - 220 53 27 | info@avdr.nl

www.avdr.nl

Contractenrecht & Personen- en Familierecht  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you