Page 1

CONTRACTENRECHT EN BURGERLIJK PROCESRECHT 18 & 19 SEPTEMBER 2013

DEZE CURSUS (CONTRACTENRECHT EN BURGERLIJK PROCESRECHT) HEEFT EEN VERDIEPEND KARAKTER EN IS BEDOELD VOOR ADVOCATEN MET MINIMAAL 3 JAAR WERKERVARING.


CONTRACTENRECHT EN BURGERLIJK PROCESRECHT

ALGEMENE INLEIDING Deze cursus (Contractenrecht en Burgerlijk Procesrecht) heeft een verdiepend karakter en is bedoeld voor advocaten met minimaal 3 jaar werkervaring. In 2 intensieve dagen heeft u direct uw benodigde punten (20 PO) voor dit jaar behaald en 20 uur kennis van beide rechtsgebieden. De kennis zal u worden gedoceerd door ervaren sprekers, afkomstig uit de praktijk.

DOCENTEN • Mr. D. Vergunst, rechter Rechtbank Oost-Nederland • Mr. T.R. Hidma, vice-president Rechtbank Overijssel • Mr. J.F.M. Strijbos, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam, raadsheer plaatsvervanger Rechtbank Oost-Brabant • Mr. W.L. Valk, vice-president Hof Arnhem, redacteur Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek en Vermogensrecht, bestuurslid Vereniging Burgerlijk Recht • Mr. dr. H. Wammes, raadsheer Hof Arnhem • Prof. mr. G.J. Rijken, senior raadsheer Hof Arnhem - Leeuwarden

PROGRAMMA EN DATA 18 september 2013 08.00 uur /11.15 uur 11.30 uur /15.15 uur 15.45 uur / 20.15 uur 19 september 2013 08.00 uur / 12.15 uur 13.15 uur / 16.30 uur 17.00 uur / 20.15 uur

Dagvaarding Bewijsrecht Kort geding

Mr. D. Vergunst Mr. T.R. Hidma Mr. J.F.M. Strijbos

Remedies Van gewenst contractueel beding naar valkuil! Algemene voorwaarden

Mr. W.L. Valk Mr. dr. H. Wammes Prof. mr. G.J. Rijken

Pauze, lunch en diner zullen in overleg met de docenten op gezette tijden plaatsvinden.

MR. D. VERGUNST Dagvaarding. De dagvaarding, De eerste stap in het proces. De wet geeft een aantal 'technische' eisen waaraan een dagvaarding moet voldoen, al dan niet op straffe van nietigheid. Niet onbelangrijk, maar het gaat natuurlijk vooral om de inhoud. Hoe beschrijf ik het geschil, wat moet ik stellen, welke stukken dien ik in, wat mag ik van de rechter verwachten. Vragen, waar iedere advocaat mee wordt geconfronteerd en ook mee kan worstelen. Dit cursusonderdeel beoogt enig houvast te geven. Onderwerpen: • de eerste stap in het proces, 'technische' eisen waaraan een dagvaarding moet voldoen, wat mag ik van de rechter verwachten?

MR. T.R. HIDMA Een andere kijk op het civiele bewijsrecht. Op het terrein van het bewijsrecht gaat er veel 'mis': een niet aflatende stroom jurisprudentie bewijst dat iedere week. Aan de hand van interactief te bespreken rechtsvragen wordt aandacht besteed aan de diverse voetangels en klemmen, waarbij het A B C van het bewijsrecht wordt 'ingeslepen'. Onderwerpen: • Bewijsrecht de (verzwaarde) stelplicht, bewijslastverdelingsperikelen, bewijswaardering

02


CONTRACTENRECHT EN BURGERLIJK PROCESRECHT

MR. J.F.M. STRIJBOS Kort geding. Tijdens deze sessie wordt u op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen met betrekking tot het procederen tijdens een kort geding. Met name de do's en don'ts komen ruimschoots aan bod. Onderwerpen: • Do`s and dont`s in het Kort geding (betaling geldsom in kort geding, kort geding in het licht van art. 6 EVRM)

MR. W.L. VALK Remedies voor teleurstellende overeenkomsten. Procestactiek bij de keuze tussen vernietiging, wijziging, ontbinding en schadevergoeding Op grond van welke overwegingen bepalen we de juiste remedie? Vaak gaan we intuïtief en associatief te werk. Dat leidt echter lang niet altijd tot de meest effectieve aanpak. In deze cursus wordt zeer praktijkgericht ingegaan op de voor- en nadelen van een keuze voor vernietiging op grond van dwaling, ontbinding op grond van tekortkoming, wijziging op grond van art. 6:230 BW, schadevergoeding, gedeeltelijke ontbinding enzovoort. Daarbij gaat het onder meer om de verdeling van stelplicht en bewijslast, die het verschil tussen winnen of verliezen kan uitmaken. Onderwerpen: • Vernietiging, ontbinding, schadevergoeding, wijziging op grond van art. 6:230 BW, procestactiek, bewijslastverdeling

MR. DR. H. WAMMES Van gewenst contractueel beding naar valkuil! Het overeenkomstenrecht is introvert: de overeenkomst doet alleen rechten en verplichtingen ontstaan voor partijen. In hoeverre kunnen partijen bereiken dat de overeenkomst ook voor derden rechten/verplichtingen doet ontstaan? Anderzijds kunnen partijen de wens hebben om eventuele -onbedoelde- derdenwerking te voorkomen. De rechter kan een beding in de overeenkomst uitleggen als een derdenbeding of als een kwalitatief recht! In dit kader komen o.a. aan de orde: derdenbeding, kwalitatieve rechten, kwalitatieve verplichtingen en contractoverneming. Verder komt in dit onderdeel aan de orde het gevaar van ontbindende- en opschortende voorwaarden. Uit de rechtspraak volgt dat de praktijk dit gevaar onvoldoende onderkent. Voorts komen het boetebeding en het boemerang effect van een slordig geformuleerd boetebeding aan de orde. Onderwerpen: • Derdenbeding, kwalitatieve rechten, kwalitatieve verplichtingen en contractoverneming, ontbindende- en opschortende voorwaarde, het boetebeding

PROF. MR. G.J. RIJKEN Algemene voorwaarden. De wettelijke regeling van de algemene voorwaarden staat op gespannen voet met onze wens zoveel mogelijk in de algemene voorwaarden te regelen. Bekeken wordt wat de contractenmaker met de wettelijke regeling van de algemene voorwaarden moet of juist niet meer kan, en, in het laatste geval, wat dan wel te doen. Onderwerpen: • Aanvaarding en battle of form, Informatieplicht, prijsverhoging en levertijdbedingen, welke bedingen niet meer in algemene voorwaarden maar in het (hoofd)contract?, hoe maak je een niet onredelijk bezwarend exoneratiebeding?

03


CONTRACTENRECHT EN BURGERLIJK PROCESRECHT

LOCATIE Kasteel Waardenburg: Waardenburg dat aan de A2 ligt tussen Culemborg en Zaltbommel, is vanuit Amsterdam, tegen de files in binnen 1 uur te bereiken. Daarnaast is de parkeergelegenheid totaal gratis. Vanaf heden zullen al onze cursussen in Kasteel Waardenburg worden gehouden aangezien dit onze eigen opleidingsaccommodatie is.

OVERNACHTINGSMOGELIJKHEID Op slechts 9 minuten rijden van Kasteel Waardenburg ligt Apollo Hotel 's - Hertogenbosch - Zaltbommel. Speciaal voor cursisten van de Academie voor de Rechtspraktijk bieden zij in dit 4 sterren hotel met haar 109 kamers, gezellige brasserie en bar een korting aan van 8% op de best beschikbare prijs. Als u een reservering wenst te maken kunt u dit doen via +31 (0)418 - 575025 of via reservations.zaltbommel@apollohotelsresorts.com Wanneer u bij uw reservering meldt dat u een cursist bent van de Academie voor de Rechtspraktijk dan verwerken zij automatisch de 8% korting.

PUNTEN: 20

KOSTEN: EURO 1850,00 incl. studiemateriaal, excl. BTW. De mogelijkheid bestaat om de factuur in twee gelijke delen te voldoen (twee keer € 925,00). Wanneer u ervoor kiest om slechts één dag te volgen dan zullen we € 1025,00 excl. BTW berekenen.

U KUNT ZICH ALS VOLGT AANMELDEN - Via de web site www.avdr.nl - Per fax 030 2205327 - Per telefoon 030 2201070

OF KLIK HIER: DIRECT AANMELDEN KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

ANNULERING Vanaf de datum waarop De Academie voor de Rechtspraktijk de cursus definitief maakt, brengt de Academie bij annulering tot 20 dagen voor aanvang van de cursus een bedrag van Euro 75,- (excl. BTW) aan administratiekosten in rekening. Wanneer u binnen 20 dagen voor aanvang van de cursus annuleert, zullen wij 100% van het inschrijfbedrag doorbelasten. Ingeval een deelnemer niet in staat is een opleiding bij te wonen, is het toegestaan om een vervanger te laten deelnemen.

De Academie voor de Rechtspraktijk Zeelandhaven 4

|

3433 PL Nieuwegein E info@avdr.nl

|

T 030 220 10 70 |

I www.avdr.nl

|

F 030 220 53 27

Traditionele 2 daagse AvdR cursus 20 PO  

Contractenrecht en Burgerlijk Procesrecht

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you