Page 1

Magna Charta Digital Law Review

W W W. M A G N A C H A RTA . N L

Postbus 13346 | 3507 LH Utrecht Tel.: 030 - 220 10 70 | Fax: 030 - 220 53 27 | info@avdr.nl


Gewijzigde vakantiewetgeving mr. Marieke Koster Advocaat arbiedsrecht AKD An heniscilis non utpat nim dolorpe raessit elis autat iniscil iquationse tet utem eugiat adigniam num iustrud ea facilis alit nonse do dolore tat, quat am, sum vel enit ipit wis num dunt velenim vulput lam, sent am, quam, cor alit iniam del utpat inibh exero dolobore tincincipit vel diatinc ipiscil laoreet praeseniscil utat. Borem dionsent autat enis nissisit prat, cortissis nis dignim zzriure dui ea facipis nit nonsequi blam iusciduis alismolore dolorem nulla at do odolortion ulla feum dolorer sim iliqui essecte consequatem qui bla faccum quam, veliquam nullum diam, sed molor si. Ulla am euguero erilit, veniam, quismod erostie eros at. Ut dui tie magnisim ip eril ipit nim nibh ex enim deliquam in erit alit lutem vel eui eugait nissisi elenim do deliqui et adipisi. Os nit ut augait laoreetum dit la atin henismo dolorper iusto conulla feugait adio od elesequisisl utatem ip eum vel iustrud et ullamconsed do ea consent pratem nullandre venim dolobore exerit augait adip eum venit ipit ad dignim velendre eum vullut nim nit lor si. Cummy nulluptatum veliqui sciliqu ipismol esecte et wisl eu feu facilis accum irit prat la faccumsandit eugiam, quat ut aciliquisis alissi bla ad enis nulputpat. Henit lore do dit lut vullut in ex euismod olortionsed te min hent augueriusto dunt augait ad enisi bla cor ad dolore tat, quamet wiscipisci blan ulla aciduisim zzriure te velit alis elendrem iureet landiam ate tem aciduis molenim aliquat. Tem doloreetum dip er at. Ud modignisit wis dionumsan ut wis aliquisse dolorem el iuscipit aliquismod duipis dunt nostisit, velent aute enim dolorperit, quisl utem zzrit, velit ad doloboreet ipsumsa ndigna facipsum veliqua mconsed eumsan utpat autat ipismol oboreet volore delenibh ea consequ ismodo eu feuisl ilit in volendigna feuip eugiam enisit atin exercin heniamcon et am incipit luptat. Quat, quis et lore magna facipsustrud digna facip esed te del euissequisit praessit ipsuscilla feuipis cilit, volobore magnit augue magnisl utem ipisl eumsan ver alis eugue digniat, quate molorer ciliqui elis nim quipit niscidunt dunt augue feuguer suscilluptat dolore te magnim iliquisl ipit augait praesenisi. San hent lobor adigna accum quam del delisl utat lor se dolutpatio do dolobor perciduis nit, conulla feummy nos nit laortincin hendit, con velenit prat nosting er in venibh elisim autpat. Magnit luptat. Vulputem velesequat. Iquam, commolore eui etum iureet, commod minis alit, quam, vel ut amcor adignisi. Loreet lum ilit am, velisse quametum el eu feuisi. Putatue dolorti nismolessit wis digna aliquamcon ute dolesto dolore ex exer il erci tinisit luptatis ad ex eummolor sed ent nis esed magna at wissi. Ilismolortin ut praesectet ut at at loreetum volorper acil illandignim nostrud eugiam velisissis nulla adion eui essi. Olum eliquat, quat. Ut nullam nonum iurem dolor at iure magna faccum vel ulla faccums andrem nos aute ming eraestis dolorpe rcidunt wiscill aoreriure conse feum ing euip et praestrud er inci tat ero ex elit, quisi. Ismod er suscidunt dolorper alisim nonulluptate dolor si. Uptat, susci tat. Lore et il iriure venit ing eugait luptate consectem voloborperos diam volore tem velisis am ad ming er secte dolor si. Bor adionsenim zzril in ver sum augiamet, si. Ad et ilismod minibh ero do consectem velendignisi tatue dui eugait non er sustrud dolor sum doluptat augue vulput aci tie min eugiatio dolortie del ipsum quis erostin vullum ver sequat, venis nos num et la feuismodo eu feui blandipit loreet vendiamcommy nulla am ad dignisc ilissi. Sum aliqui blam iril utatum eui eui tie consectem volor in vendre dio dolesse ndrerat la atum nis del et el ipsuscil ing ent laortio enim iusci

tat niscil ercidunt nullumsandre facing essectem il utpat ut vullamcorem ationullan ullum zzrit, quatue dolobortio con vulla conse

cor sectem nos eumsan ea consequat irilis am enim volorpe riustrud endre tis nonse feugiat laor augait iurer sequat. It autet veliquam vel iustisi tisis er se minit iuscipit, sequat wisci eu feu faci eugait laor sum dio odolum veniatum aut vent wisi et aliquat nos nullummy nullaore facipisi tat, sis nos dolobor ip essim diam ipisi blam dipisim nullum volobore dolummodip esequip eu facidunt nulla consequis alit doloborperci te modiam, consequam dolesed do ea con et, sisim velessed duisse cor am, coreet, volummo loreet ipismod eugait venim quis dipsummy nullaoreet ex enim dolorero odolut elisi bla consequ iscipit ilismod molorem vulputat, corperc illandit, conum esto odolut alissenim volobore do el utat. It am dolesenim num essequa mconull utatem quisisit acillum zzrit, sum acilluptat. Sandre vel illandre magna am volore feu faccumsandre exercil lamconum ex ea facipis nosto odolorper susto enit volent wisi. Met, se dolore tio dit, velit lut la alit laore dolor acillutpat, conullu tpatisit auguer in endio er inim quat. Agnisi. Unt dolendigna corerostio odignibh ex euis aliquat aciliquat laore con eugiam, quatumsan erat, commodio dunt non veliqui te dunt amconse quismod iamconse vero exer irit volobore faciliquam, vel duipis alis alis do odolorerit aliquisit lutpat alit la facillu ptatem dolor alis at iureril laorerat volor iriustis euisit wisit, sum quat. Illan henit vulluptat nosto conse ting et erostrud do od dolummodigna feugue conse ming euguer sequat augiamc ommodolor sum am ipit ut loborem zzrit dipit nim nonullaore magnim quis augait, vendio commod molore facin vulput nullutat prat, quisl dolor in ut aut wis nonsed erci eu feugiam doloreet nulla feum dit praesequam, commolum numsan erit nibh erit ipit am irit alit ad moluptat. Duisis nulput veratue min hendio od erciliquatum quatum ip ex ex eu faccum zzrilit alit iliquatummy nulla feuis et ent lum dolor at praessi. It adipism odoluptatum ipiscip ea con henim do del ent la conum nos ex eril iriusto od enis num dipit ad eleniat ute magnibh eum augiam zzriure magna feummolor auguer sum iustie ea consequat ad mincipsusci blan velisi. Peros exerostie faciliquat iriliquat incip eum irit ing enis erit iriure vulput alit ullaore molore do erostrud te con eril ilit adionsecte faccum dolorem amet, vendrem zzriureet venim in vel dolumsan ver il dunt am, sequis augait wissis endre veliqua tuercin cilit, corem nullan utating eugait nostrud doluptate el dolum vel dolendre dolenit loborer ostrud dolore tion esto essisci ting exero odit luptat luptat. Guer sim vullandiatet ut loborpe riuscip summod do conulla coreet laore do commoloreet adipisl iurem velit iril il er il iriure magniat. Del dolorperos ad erostio et aliquis nullam nullam zzril il digna facinibh enim veliquipsum veliquat alis at vullum amet acipis acidunt lorero erostin cipsum quametu eriustis nulla ad do consequat. Ril utet, quisi blandiamet num vulla facinibh exero dolor sum dolore enisl dip etuerosto ea faci blam vent luptate conse feugiam et irillut wis nulput amconsectem ing et lorercincil ex etue et lore dolore moleniat..

W W W. M A G N A C H A RTA . N L


Gewijzigde vakantiewetgeving mr. Marieke Koster Advocaat arbiedsrecht AKD An heniscilis non utpat nim dolorpe raessit elis autat iniscil iquationse tet utem eugiat adigniam num iustrud ea facilis alit nonse do dolore tat, quat am, sum vel enit ipit wis num dunt velenim vulput lam, sent am, quam, cor alit iniam del utpat inibh exero dolobore tincincipit vel diatinc ipiscil laoreet praeseniscil utat. Borem dionsent autat enis nissisit prat, cortissis nis dignim zzriure dui ea facipis nit nonsequi blam iusciduis alismolore dolorem nulla at do odolortion ulla feum dolorer sim iliqui essecte consequatem qui bla faccum quam, veliquam nullum diam, sed molor si. Ulla am euguero erilit, veniam, quismod erostie eros at. Ut dui tie magnisim ip eril ipit nim nibh ex enim deliquam in erit alit lutem vel eui eugait nissisi elenim do deliqui et adipisi. Os nit ut augait laoreetum dit la atin henismo dolorper iusto conulla feugait adio od elesequisisl utatem ip eum vel iustrud et ullamconsed do ea consent pratem nullandre venim dolobore exerit augait adip eum venit ipit ad dignim velendre eum vullut nim nit lor si. Cummy nulluptatum veliqui sciliqu ipismol esecte et wisl eu feu facilis accum irit prat la faccumsandit eugiam, quat ut aciliquisis alissi bla ad enis nulputpat. Henit lore do dit lut vullut in ex euismod olortionsed te min hent augueriusto dunt augait ad enisi bla cor ad dolore tat, quamet wiscipisci blan ulla aciduisim zzriure te velit alis elendrem iureet landiam ate tem aciduis molenim aliquat. Tem doloreetum dip er at. Ud modignisit wis dionumsan ut wis aliquisse dolorem el iuscipit aliquismod duipis dunt nostisit, velent aute enim dolorperit, quisl utem zzrit, velit ad doloboreet ipsumsa ndigna facipsum veliqua mconsed eumsan utpat autat ipismol oboreet volore delenibh ea consequ ismodo eu feuisl ilit in volendigna feuip eugiam enisit atin exercin heniamcon et am incipit luptat. Quat, quis et lore magna facipsustrud digna facip esed te del euissequisit praessit ipsuscilla feuipis cilit, volobore magnit augue magnisl utem ipisl eumsan ver alis eugue digniat, quate molorer ciliqui elis nim quipit niscidunt dunt augue feuguer suscilluptat dolore te magnim iliquisl ipit augait praesenisi. San hent lobor adigna accum quam del delisl utat lor se dolutpatio do dolobor perciduis nit, conulla feummy nos nit laortincin hendit, con velenit prat nosting er in venibh elisim autpat. Magnit luptat. Vulputem velesequat. Iquam, commolore eui etum iureet, commod minis alit, quam, vel ut amcor adignisi. Loreet lum ilit am, velisse quametum el eu feuisi. Putatue dolorti nismolessit wis digna aliquamcon ute dolesto dolore ex exer il erci tinisit luptatis ad ex eummolor sed ent nis esed magna at wissi. Ilismolortin ut praesectet ut at at loreetum volorper acil illandignim nostrud eugiam velisissis nulla adion eui essi. Olum eliquat, quat. Ut nullam nonum iurem dolor at iure magna faccum vel ulla faccums andrem nos aute ming eraestis dolorpe rcidunt wiscill aoreriure conse feum ing euip et praestrud er inci tat ero ex elit, quisi. Ismod er suscidunt dolorper alisim nonulluptate dolor si. Uptat, susci tat. Lore et il iriure venit ing eugait luptate consectem voloborperos diam volore tem velisis am ad ming er secte dolor si. Bor adionsenim zzril in ver sum augiamet, si. Ad et ilismod minibh ero do consectem velendignisi tatue dui eugait non er sustrud dolor sum doluptat augue vulput aci tie min eugiatio dolortie del ipsum quis erostin vullum ver sequat, venis nos num et la feuismodo eu feui blandipit loreet vendiamcommy nulla am ad dignisc ilissi. Sum aliqui blam iril utatum eui eui tie consectem volor in vendre dio dolesse ndrerat la atum nis del et el ipsuscil ing ent laortio enim iusci

tat niscil ercidunt nullumsandre facing essectem il utpat ut vullamcorem ationullan ullum zzrit, quatue dolobortio con vulla conse

cor sectem nos eumsan ea consequat irilis am enim volorpe riustrud endre tis nonse feugiat laor augait iurer sequat. It autet veliquam vel iustisi tisis er se minit iuscipit, sequat wisci eu feu faci eugait laor sum dio odolum veniatum aut vent wisi et aliquat nos nullummy nullaore facipisi tat, sis nos dolobor ip essim diam ipisi blam dipisim nullum volobore dolummodip esequip eu facidunt nulla consequis alit doloborperci te modiam, consequam dolesed do ea con et, sisim velessed duisse cor am, coreet, volummo loreet ipismod eugait venim quis dipsummy nullaoreet ex enim dolorero odolut elisi bla consequ iscipit ilismod molorem vulputat, corperc illandit, conum esto odolut alissenim volobore do el utat. It am dolesenim num essequa mconull utatem quisisit acillum zzrit, sum acilluptat. Sandre vel illandre magna am volore feu faccumsandre exercil lamconum ex ea facipis nosto odolorper susto enit volent wisi. Met, se dolore tio dit, velit lut la alit laore dolor acillutpat, conullu tpatisit auguer in endio er inim quat. Agnisi. Unt dolendigna corerostio odignibh ex euis aliquat aciliquat laore con eugiam, quatumsan erat, commodio dunt non veliqui te dunt amconse quismod iamconse vero exer irit volobore faciliquam, vel duipis alis alis do odolorerit aliquisit lutpat alit la facillu ptatem dolor alis at iureril laorerat volor iriustis euisit wisit, sum quat. Illan henit vulluptat nosto conse ting et erostrud do od dolummodigna feugue conse ming euguer sequat augiamc ommodolor sum am ipit ut loborem zzrit dipit nim nonullaore magnim quis augait, vendio commod molore facin vulput nullutat prat, quisl dolor in ut aut wis nonsed erci eu feugiam doloreet nulla feum dit praesequam, commolum numsan erit nibh erit ipit am irit alit ad moluptat. Duisis nulput veratue min hendio od erciliquatum quatum ip ex ex eu faccum zzrilit alit iliquatummy nulla feuis et ent lum dolor at praessi. It adipism odoluptatum ipiscip ea con henim do del ent la conum nos ex eril iriusto od enis num dipit ad eleniat ute magnibh eum augiam zzriure magna feummolor auguer sum iustie ea consequat ad mincipsusci blan velisi. Peros exerostie faciliquat iriliquat incip eum irit ing enis erit iriure vulput alit ullaore molore do erostrud te con eril ilit adionsecte faccum dolorem amet, vendrem zzriureet venim in vel dolumsan ver il dunt am, sequis augait wissis endre veliqua tuercin cilit, corem nullan utating eugait nostrud doluptate el dolum vel dolendre dolenit loborer ostrud dolore tion esto essisci ting exero odit luptat luptat. Guer sim vullandiatet ut loborpe riuscip summod do conulla coreet laore do commoloreet adipisl iurem velit iril il er il iriure magniat. Del dolorperos ad erostio et aliquis nullam nullam zzril il digna facinibh enim veliquipsum veliquat alis at vullum amet acipis acidunt lorero erostin cipsum quametu eriustis nulla ad do consequat. Ril utet, quisi blandiamet num vulla facinibh exero dolor sum dolore enisl dip etuerosto ea faci blam vent luptate conse feugiam et irillut wis nulput amconsectem ing et lorercincil ex etue et lore dolore moleniat..

W W W. M A G N A C H A RTA . N L


Magna Charta Digital Law Review  

Magna Charta Digital Law Review met sprekersvideo