Page 1

BURGERLIJK PROCESRECHT OXFORD


Mr. drs. P.J.J. Vonk, senior raadsheer Hof Den Haag, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland Mr. dr. R.H. de Bock, senior raadsheer Hof Amsterdam Mr. F.J.P. Lock, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden Prof. mr. A.I.M. van Mierlo, hoogleraar Privaatrecht Erasmus School of Law Rotterdam, advocaat NautaDutilh N.V.


BURGERLIJK PROCESRECHT OXFORD


BURGERLIJK PROCESRECHT OXFORD

Bewijsrecht door mr. dr. R.H. de Bock

Hoger Beroep door mr. F.J.P. Lock

“Het bewijsrecht is in de civiele procespraktijk van groot belang. Daarbij is natuurlijk te denken aan bekende onderwerpen als bewijslastverdeling en de regels van bewijskracht van documenten of verklaringen. Maar het bewijsrecht beslaat in feite het gehele domein van feitenvaststelling door de rechter. Daarmee is ook aan de orde wat de taakverdeling tussen rechter en partijen bij de waarheidsvinding is; welk bewijsmateriaal een partij moet aandragen; wanneer een partij erop kan rekenen dat de rechter een bewijsopdracht geeft; hoe de rechter een bewijsbeslissing neemt; welke maatstaf voor de bewezenverklaring geldt. Deze onderwerpen zullen zoveel mogelijk vanuit een praktisch perspectief – met een theoretische ondergrond -worden behandeld. Verder zal aandacht worden besteed aan de vraag wat een advocaat kan doen om in de processtukken de feiten zo goed mogelijk te presenteren. Hieraan wordt niet altijd evenveel aandacht besteed, maar de feiten kunnen een zaak maken en breken. Een goed feitenrelaas is daarom van een niet te onderschatten belang.”

“Een van de uitgangspunten van het Nederlandse burgerlijk procesrecht is rechtspraak in twee feitelijke instanties. Ten opzichte van de procedure in eerste aanleg heeft het hoger beroep zijn eigen aardigheden. Uit de rechtspraak over de rechtsstrijd in hoger beroep, de positieve en negatieve zijde van de devolutieve werking en de vraag of incidenteel appel noodzakelijk is, blijkt het appelprocesrecht vol lastig te ontwijken valkuilen te zitten. Het is de taak van de advocaat om ook die valkuilen zoveel mogelijk te ontwijken. Goede kennis van het appelprocesrecht is dus onontbeerlijk. * grievenstelsel * incidenteel appel * devolutieve werking


Beslag- en Executierecht prof. mr. A.I.M. van Mierlo We worden allemaal in onze dagelijkse praktijk wel eens geconfronteerd met talloze vragen omtrent beslagrecht. Willekeurig valt te noemen: Wat doe ik wel en niet in mijn verzoekschrift verlof conservatoir beslag? Welke regelgeving moet ik daarbij allemaal in de gaten houden? Wat doe ik met eerdere - afgewezen - verzoeken? Kan ik forumshoppen? Waartoe leidt een beslag? Hoe zit het met een beslag op basis van een voorlopig verlof gevolgd door een afwijzing van het verzoek? Wat is de positie van de derde-beslagene? Wat geldt als eis in de hoofdzaak? Wanneer kan opheffing worden verkregen? Wat moet ik in dat kader vorderen? Wat geldt als het opheffingsvonnis in hoger beroep wordt vernietigd? Wat is de verhouding tussen beslag op een vordering (i.e. een derdenbeslag) en een zekerheidsrecht op dezelfde vordering? Wat geldt bij beslag op een vordering die versterkt is met een zekerheidsrecht? Wat is de stand van zaken bij beslag en Vormerkung? Hoe zit het met bewijsbeslag?

Kort geding door mr. drs. P.J.J. Vonk Met name tips and trics bij de comparitie worden besproken.


Agenda 3 september 2014 19:00 uur - 00:00 uur Ontvangst in Oxford, aansluitend diner Locatie: Balliol College, Oxford, Groot Brittannië 4 september 2014 08:00 uur - 14:00 uur College Kort Geding door mr. drs. P.J.J. Vonk Locatie: Balliol College, Oxford, Groot Brittannië 4 september 2014 20:00 uur - 23:59 uur Diner Locatie: Balliol College, Oxford, Groot Brittannië 5 september 2014 08:00 uur - 14:00 uur College Bewijsrecht door mr. dr. R.H. de Bock Locatie: Balliol College, Oxford, Groot Brittannië 6 september 2014 08:00 uur - 14:00 uur College Hoger Beroep door mr. F.J.P. Lock Locatie: Balliol College, Oxford, Groot Brittannië 6 september 2014 20:00 uur - 23:59 uur Feestelijk afsluitingsdiner Locatie: Balliol College, Oxford, Groot Brittannië 7 september 2014 08:00 uur - 14:00 uur College Beslag- en Executierecht door prof. mr. A.I.M. van Mierlo

Overige informatie Locatie: PE punten: Aantal dagen: Kosten: Bijkomende kosten: Niveau: Maximum aantal deelnemers:

Balliol College, Oxford, Groot Brittannië 20 4 EURO 1800,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW Reiskosten Nederland - Oxford - Nederland. € 20,- voor papieren cursusdocumentatie per collegedag Verdieping & Specialisatie 20

BURGERLIJK PROCESRECHT OXFORD


LEERGANG BURGERLIJK PROCESRECHT SESSIE IV Start 12 september

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mr. M. Zilinsky, universitair docent Internationaal Privaatrecht Vrije Universiteit Amsterdam, professional support lawyer Houthoff Buruma, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem Mr. drs. P.J.J. Vonk, senior raadsheer Hof Den Haag, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland Mr. J.S.W. Holtrop, vice-president Hof Den Haag, voorzitter Regionaal Tuchtrecht voor de Gezondheidszorg Amsterdam, lid van het Hof van Discipline Den Bosch Mr. A.E. Schluep, advocaat Schutte, Schluep & Heide-Jørgensen Advocaten Prof. dr. F.J.M. De Ly. hoogleraar Internationaal Privaatrecht en Rechtsvergelijking Erasmus Universiteit Rotterdam Mr. J.F.M. Strijbos, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Oost-Brabant, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam Mr. B.C. Punt, voormalig kort geding rechter en arbiter o.m. in bouwzaken Mr. A.V.T. de Bie, raadsheer Hof Amsterdam Mr. D.J. van der Kwaak, vice-president Gerechtshof Amsterdam Mr. T.R. Hidma, vice-president Rechtbank Overijssel Mr. P.E. Ernste, universitair Docent bij Radboud University Nijmegen Mr. dr. G. van Rijssen, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden Mr. F.E. Vermeulen, advocaat NautaDutilh N.V. Mr. J. Spierdijk, advocaat en mediator Spierdijk Mediation Prof. mr. A.I.M. van Mierlo, hoogleraar Privaatrecht Erasmus School of Law Rotterdam, advocaat NautaDutilh N.V. Mr. J.W.H. van Wijk, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. Mr. R.S. Meijer, advocaat Houthoff Buruma Mr. L. Reurich, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag Mr. M.W. Knigge, PhD-fellow Civiel Recht Universiteit Leiden, redacteur BW-krant jaarboek


Burgerlijk Procesrecht in Oxford  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you