Page 1

EXPERTISE

LEERGANG ERFRECHT 2014


A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty. Sir Winston Churchill


Expertise

Leergang Erfrecht Advocatuur

De dood, en derhalve ook het erfrecht, leeft. De advocatuur heeft terecht steeds meer belangstelling voor het erfrecht. Dit blijkt onder meer uit de aandacht van de Vfas voor het erfrecht en het oprichten van een vereniging voor erfrechtadvocaten (VEAN). De belangen zijn groot. Ruzieboedels en discussies tussen ‘erven’ en schuldeisers zijn aan de orde van de dag. ‘Vergeten’ echtgenoten, onterfde kinderen, te oude testamenten, berooide erfgenamen, ontaarde executeurs, amateurexecuteurs, bewindvoerders die op de eieren blijven zitten, teleurgestelde verwachters en onwillige (via de echtscheiding geparachuteerde) deelgenoten, zijn geen zeldzaamheid meer. Maar er is meer: de familierechtadvocaat (maar ook de ondernemingsrechtadvocaat) adviseert bij het maken van erfrechtelijke keuzes en kan de vertrouwenspersoon zijn bij de afwikkeling van de nalatenschap. Bovendien zijn familierechtadvocaten al sinds jaar en dag kundig in de spannende verdelingsfase. Boek 4 BW is een vak apart, Boek 4 BW kent geheimen, maar staat niet los van het algemene vermogensrecht en het fiscale recht. Wilt u ook ingewijd worden in de wereld van het erfrecht en de dienstverlening van uw kantoor uitbreiden, uw vakbekwaamheid bevorderen en specialist worden? Dan is deze leergang voor de advocatuur iets voor u. Na het volgen van de opleiding mag u zich met recht specialist noemen in het erfrecht. Vervolgens moet u zelf aan de slag… OPZET De cursus kent 20 dagdelen en bestaat uit een mix van webinars en bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats op het centraal gelegen kasteel Waardenburg en in Cambridge, UK. De eerste bijeenkomst wordt afgesloten met een diner. Door een beperkte groepsgrootte wordt bereikt dat zowel de 'colleges' als webinars zeer interactief zullen zijn en sprake zal zijn van 'huiskamersfeer'. Het cursusmateriaal bestaat uit: Een syllabus met relevante literatuur, modellen en sheets Het Handboek Erfrecht(Van Mourik, Schols, Schols, Verstappen, Waaijer), Kluwer Deventer 2011 Examen en opdrachten (optioneel) Het mondelinge examen is optioneel. Na het behalen van het examen wordt een certificaat uitgereikt. Om examen te kunnen afleggen moet de deelnemer opdrachten die per bijeenkomst verstrekt worden voor de betreffende bijeenkomst hebben ingeleverd en een voldoende scoren. Het examen wordt afgenomen door de docenten van de leergang. Mocht de deelnemer niet slagen dan heeft men recht op een herkansing.


Leergang Erfrecht Advocatuur

Docenten

prof. mr. dr. W. (Wouter) Burgerhart hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, vennoot ScholsBurgerhartSchols estate planners Nijmegen

mr. J.Th.M. (Joost) Diks advocaat, Advocaten Familie- & Erfrecht, Eindhoven

mr. M.J.P. (Mathieu) Schipper advocaat, Schipper en Lof advocaten, Heerhugowaard

prof. mr. dr. B.M.E.M. (Bernard) Schols hoogleraar Centrum voor Notarieel Recht, Radboud Universiteit, vennoot ScholsBurgerhartSchols estate planners Nijmegen

prof. mr. F.W.J.M. (Freek) Schols hoogleraar Centrum voor Notarieel Recht, Radboud Universiteit, vennoot ScholsBurgerhartSchols estate planners Nijmegen

prof. mr. A.L.G.A. (Guus) Stille vicepresident gerechtshof te ’s-Gravenhage, oud-directeur Stichting Internationaal Juridisch Instituut te ’s-Gravenhage, emeritus bijzonder hoogleraar huwelijksvermogens- en erfrecht Universiteit van Amsterdam

Het docententeam bestaat uit doorgewinterde erfrechtspecialisten met veel praktijkervaring.


Leergang Erfrecht Advocatuur

AdvoTip

Erfrecht voor de advocaat De tweewekelijkse nieuwsbrief Advotip-Erfrecht behandelt de thema’s advocatuur en erfrecht, waarbij eveneens onderdelen personen- en familierecht en relatievermogensrecht regelmatig de revue passeren. Ook de relevante fiscaliteiten zullen niet ontbreken. De Advotip signaleert, reageert, doceert en enthousiasmeert en is onmisbaar voor u als erfrecht advocaat. U kunt - ook indien u nog niet deelneemt aan de leergang gratis abonnee worden via www.advotipeducation.nl. De Leergang is een samenwerking tussen de Academie voor de rechtspraktijk en Advotip.nl.


Leergang Erfrecht Advocatuur

Hoofdthema’s

Advocaat en erfrecht Erfopvolging, opvolging onder algemene titel Versterferfrecht, inclusief wettelijke verdeling Dwingend erfrecht Testeren, testeervrijheid, wilsvorming en (achtergronden van) testamentvarianten en clausules Afwikkeling: executele en bewind Afwikkeling: vereffening Afwikkeling: verdeling en gemeenschap Schenking Procesrecht en procederen Internationaal erfrecht Fiscaal Erfrecht Sociaal zekerheidsrecht Overgangsrecht


Leergang Erfrecht Advocatuur

Eindtermen

Na het volgen van de leergang beheerst de cursist de theoretische aspecten van het erfrecht en de aanpalende rechtsgebieden. De cursist is geconfronteerd met in de recente literatuur bestaande verschillende opvattingen met betrekking tot erfrechtelijke thema’s en problemen in de praktijk. De cursisten zijn bovendien in staat op niveau erfrechtelijke vraagstukken te analyseren, te beantwoorden en in erfrechtelijke zaken te procederen.


Leergang Erfrecht Advocatuur

Programma

College 1 7 januari 2014 Kasteel Waardenburg 15.00 - 20.30 incl. diner Inleiding Algemene beginselen van het erfrecht Saisine Algemene bepalingen Wettelijke verdeling

College 2 16 januari 2014 15.00 uur -17.30 uur Webinar - Het versterferfrecht - Inleiding overgangsrecht

College 3 28 januari 2014 15.00 uur -17.30 uur Webinar - Testeervrijheid en beperkingen in de testeervrijheid - Inleiding Legitieme

College 4 18 februari 2014 Kasteel Waardenburg 10.00 uur -17.30 uur Testeervrijheid en beperkingen in de testeervrijheid - Legitieme - Andere wettelijke rechten

College 5 25 februari 2014 Kasteel Waardenburg 10.00 uur - 17.30 uur Testeervrijheid en beperkingen in de testeervrijheid - Legitieme - Andere wettelijke rechten

College 6 4 maart 2014 15.00 uur - 17.30 uur Webinar De schenking in alle facetten

College 7 11 maart 2014 Kasteel Waardenburg 10.00 uur - 17.30 uur - De diverse uiterste wilsbeschikkingen - Testamentenpraktijk


Leergang Erfrecht Advocatuur

Programma

College 8 28 maart 2014 Magdalene College te Cambridge 08.00 uur - 14.00 uur - De diverse uiterste wilsbeschikkingen - Testamentenpraktijk

College 12 27 mei 2014 Kasteel Waardenburg 10.00 uur -17.30 uur Het erfrechtelijke procesrecht en procederen

College 9 29 maart 2014 Magdalene College te Cambridge 08.00 uur - 14.00 uur Executele en bewind

College 13 3 juni 2014 15.00 uur -17.30 uur Webinar - Overgangsrechtelijke aspecten terugblik - Inleiding IPR

College 10 1 mei 2014 Kasteel Waardenburg 10.00 uur - 17.30 uur Vereffening

College 14 19 juni 2014 15.00 uur -17.30 uur Webinar - Inleiding fiscale aspecten erfrecht

College 11 13 mei 2014 Kasteel Waardenburg 10.00 uur - 17.30 uur Gemeenschap en verdeling algemeen Waardering Gemeenschap en verdeling en rechterlijke macht

College 15 Kasteel Waardenburg 24 juni 2014 10.00 - 17.15 uur Fiscaal erfrecht Sociaal zekerheidsrecht Uitleiding en Borrel


Programma Magdalene College: 27 maart 2014 Welkomstborrel en Diner in Magdalene College 28 maart 2014 College 29 maart 2014 College en afscheidsdiner in Magdalene College 30 maart 2014 Terugvlucht naar Nederland


Leergang Erfrecht Advocatuur

Algemeen

Doelgroep: Advocaten en leden rechterlijke macht Kosten: Euro 3.350,00 excl Btw. Leden van de vereniging Erfrechtadvocaten Nederland betalen Euro 2.750,00 excl. Btw. In deze introductieprijs zijn inbegrepen: - Het Handboek Erfrecht, Kluwer Deventer 2011 - Vliegticket en transfer naar Cambridge - Drie overnachtingen, drie keer ontbijt, twee keer lunch en twee keer diner in Magdalene College. Van 27 maart t/m 30 maart 2014. Wanneer u zelf de vlucht wenst te regelen dan ontvangt u Euro 120,00 korting. Aantal punten: 75 PO


Magna Charta en AvdR Webinars zijn onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346 | 3507 LH Utrecht | T 030 - 220 10 70 | F 030 - 220 53 27 E info@magnacharta.nl

Brochure erfrecht  

Leergang Erfrecht 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you