Page 1

BIBLIOTHEEK


Magna Charta

Bibliotheek Vanaf mei 2013 zal de Academie voor de Rechtspraktijk elke maand vier boeken aanschaffen voor deze nieuwe op te starten bibliotheek op kasteel Waardenburg. De rechtsgebieden van deze vier boeken hebben een nauwe link met de vier Magna Charta leergangen, te weten: arbeidsrecht, contractenrecht, verzekeringsrecht en burgerlijk procesrecht. De reden dat we een eigen bibliotheek willen opzetten is dat we de deelnemers van de Magna Charta van juridische informatie voorzien dat ze kan helpen bij het maken van de opdrachten. Uiteraard kunnen de deelnemers van onze andere cursussen ook gebruik maken de reeds beschikbare boeken. Tevens kunt u gebruik maken van onze draadloze printers.


Magna Charta bibliotheek

De nieuwe aanwinsten

prof.mr. L.G.Verburg, prof.mr. W.A. Zondag Deel 31: in dit boek worden de verschillende arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie geanalyseerd en becommentarieerd. Literatuur en jurisprudentie worden uitputtend besproken vanuit een praktijkgerichte benadering. • Arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie • Monografieën Sociaal Recht

prof.dr. W.M.A. Kalkman Deel VR3: dit boek behandelt vele aspecten van de overeenkomst van levensverzekering die voor de praktijk van belang zijn. • Levensverzekering • Recht en Praktijk - Verzekeringsrecht deel VR3


Magna Charta bibliotheek

De nieuwe aanwinsten

mr. F.B. Bakels, mr. A. Hammerstein Asser-serie, deel 4: dit deel van de serie Asser Procesrecht is gewijd aan het hoger beroep. • Asser Procesrecht Deel 4, Hoger beroep • Procesrecht

mr. P.S. Bakker Recht en praktijk - Contracten-en aanprakelijkheidsrecht, deel CA6 Over de vraag hoe de in art. 6:2 BW weergegeven redelijkheids- en billijkheidsnorm moet worden begrepen wordt verschillend gedacht. In de oudere literatuur over de (objectieve) goede trouw - de voorloper van de redelijkheid en billijkheid - wordt deze norm door veel auteurs primair als gedragsnorm voor de justitiabelen opgevat... • Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm


B I B L I O T H E E K

Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk Postbus 13346 | 3507 LH Utrecht | T 030 - 220 10 70 | F 030 - 220 53 27 E info@magnacharta.nl

Magna Charta  
Magna Charta  

Bibliotheek