Page 1

W W W . A V D R . N L

Basisopleiding Personen- en Familierecht (goedgekeurd door de Raad voor de Rechtsbijstand)

19 september, 3 november, 11 december 2014 20 januari, 12 februari, 10 maart 2015

28 punten | totaal 6 dagen | Kasteel Waardenburg Goedgekeurd door de Raad voor de Rechtsbijstand. Door het volgen van deze opleiding voldoet u aan de inschrijvingsvoorwaarden die de Raad voor de Rechtsbijstand per 1 juli 2012 stelt. Kosten: 1700,-- excl. BTW


“Laws are never as effective as habits.” Speech in New York City (28 August 1952)

Adlai Ewing Stevenson II


W W W . A V D R . N L

ONDERWERPEN

Dag 1: Personen- en familierecht (in enge zin) 19 september 2014 Spreker: prof. mr. A.J.M. Nuytinck Onderwerpen: Scheidingsrecht - echtscheiding - (ontbinding van het huwelijk na) scheiding van tafel en bed - beĂŤindiging geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden - ontbinding geregistreerd partnerschap - feitelijke scheiding ongehuwd en ongeregistreerd samenwonenden - Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Afstammings- en adoptierecht - familierechtelijke betrekking - bloed- en aanverwantschap - ontkenning door huwelijk ontstaan vaderschap - erkenning bij notariĂŤle akte of bij akte burgerlijke stand - gerechtelijke vaststelling vaderschap adoptie Gezags- en omgangsrecht -ouderlijk gezag - voogdij - ouderlijk bewind ouderlijk vruchtgenot - voogdijbewind - testamentaire voogdij - omgang en contact informatie en consultatie Dag 2: Huwelijksvermogensrecht (incl. partnerschapsvermogensrecht en samenlevingsvermogensrecht 3 november 2014 Spreker: prof. mr. A.J.M. Nuytinck Onderwerpen: Algemene inleiding tot huwelijksvermogensrecht - kosten van de huishouding -gewone gang van de huishouding - economische deelgerechtigdheid (inclusief enkele fiscale aspecten en de echtelijke woning) - toestemming - bestuur Omvang wettelijke gemeenschap van goederen -goederen en schulden - gerechtigdheid en bestuur - ontbinding van de gemeenschap Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap verschil met eenvoudige gemeenschap (zoals bij ongehuwd en ongeregistreerd samenwonenden) wat gerechtigdheid en bestuur betreft - algemeen vermogensrecht, in het bijzonder titel 3.7 BW - verdeling echtelijke woning (waardering en peildatumproblematiek) Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden (inclusief verschillen met samenlevingscontract) - huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden in het algemeen - beperkte gemeenschappen van vruchten en inkomsten en van winst en verlies - periodieke en finale verrekenbedingen - verschil tussen verdeling en verrekening Dag 3: Alimentatie 11 december 2014 Spreker: mr. C.M.C.J. van der Sprong Onderwerpen: Onderhoudsverplichtingen van ouders t.o.v. hun kinderen onderhoudsverplichtingen van de ex-echtgenoten - rangorde samenloop van onderhoudsverplichtingen - behoeftigheid, behoefte en draagkracht - het Tremarapport - casus netto berekening kinderalimentatie - casus bruto berekening met eigen huis


W W W . A V D R . N L

Dag 4: Procesrecht 20 januari 2015 Spreker: mr. A.V.T. de Bie Onderwerpen: Verzoekschriftenprocedure - bijzonder familieprocesrecht - voorlopige voorzieningen -hoger beroep - bewijsrecht in de familierechtelijke procedure. - alles vanuit een praktische invalshoek, met aandacht voor do’s en don’ts Dag 5: Convenanten 12 februari 2015 Spreker: mr. C.M.C.J. van der Sprong Onderwerpen: De overeenkomst- de aard, de vorm en het doel van het echtscheidingsconvenant - De overeenkomst versus de vaststellingsovereenkomst; wanneer is er sprake van een vaststelling en wordt dit als zodanig opgenomen? - De considerans; hoe uitgebreid moet deze zijn en wat is het belang daarvan? - De inhoudelijke onderdelen: kinderen, alimentatie, vermogen, pensioenaanspraken; - De slotbepalingen - Status concepten - De uitleg van de inhoud van een echtscheidingsconvenant Dag 6: Mediation en psychologie 10 maart 2015 Spreker: drs. I.G.R. Henar Onderwerpen: Verschillende familie-/gezinssystemen - gevolgen van scheiding voor individuele partner, gezin –familiesysteem - communicatie tussen partners in de crisis van de scheiding - positie van kind in scheidingssituatie van ouders mediation als een hulpmiddel tot oplossen van conflict -wel/niet gesprekken met kinderen in mediation - het ouderschapsplan: uitvoerbaarheid en duurzaamheid positie advocaat - GZ en kinder- en jeugdpsycholoog en familiemediator


W W W . A V D R . N L

PRAKTISCHE INFORMATIE

Locatie: Kasteel Waardenburg Waardenburg dat aan de A2 ligt tussen Culemborg en Zaltbommel, is vanuit Amsterdam, tegen de files in binnen 1 uur te bereiken. Daarnaast is de parkeergelegenheid totaal gratis. Vanaf heden zullen al onze cursussen in Kasteel Waardenburg worden gehouden aangezien dit onze eigen opleidingsac-commodatie is. Cursusdata: Dag 1: Personen- en Familierecht (in enge zin) 19 september 2014 10:00 uur - 17:30 uur Dag 2: Huwelijkvermogensrecht 3 november 2013 10:00 uur - 17:30 uur Dag 3: Alimentatie 11 december 2014 13:00 uur - 17:15 uur Dag 4: Procesrecht 20 januari 2015 13:00 uur - 17:15 uur Dag 5: Convenanten 12 februari 2015 13:00 uur - 17:15 uur Dag 6: Mediation en psychologie 10 maart 2015 13:00 uur - 17:15 uur


W W W . A V D R . N L

EXTRA INFORMATIE

Kosten: € 1700,00 incl. studiemateriaal, excl. BTW. De mogelijkheid bestaat om de factuur in twee gelijke delen te voldoen (twee keer € 850,00). Het is ook mogelijk om de losse dagen te volgen. U ontvangt dan niet het certificaat voor de Basisopleiding maar wel de certificaten voor de losse dagen. Voor de dagen 1 en 2 (6PO) berekenen wij € 450,00 en voor de dagen 3, 4, 5, en 6 (4PO) berekenen wij € 350,00. U kunt zich als volgt aanmelden: - Via de web site www.avdr.nl

Of klik hier:

AANMELDEN

M E E R I N F O R M AT I E Annulering Vanaf de datum waarop De Academie voor de Rechtspraktijk de cursus definitief maakt, brengt de Academie bij annulering tot 20 dagen voor aanvang van de cursus een bedrag van Euro 75,- (excl. BTW) aan administratiekosten in rekening. Wanneer u binnen 20 dagen voor aanvang van de cursus annuleert, zullen wij 100% van het inschrijfbedrag doorbelasten. Ingeval een deelnemer niet in staat is een opleiding bij te wonen, is het toegestaan om een vervanger te laten deelnemen.


W W W . A V D R . N L

WAT ANDEREN ZEGGEN OVER DE OPLEIDING: mr. M.E.P. Somers, advocaat Bol & van Voskuilen advocaten "Veel in weinig tijd, sneller dan snel maar je leert het wel" mr. S. Rook, Jure Advocaten "Zo snel als alimentatierecht is veranderd, zo snel is de cursus" mr. D.C.A. van Wessel, advocaat Apistola advocaten "Goede cursus en prima locatie" mr. E. Sprenkeling, advocaat Loos & Boukema advocaten "Zeer informatief" mr. B. Heeren, advocaat RMV advocaten Basisopleiding PFR en AVDR: een gelukkig huwelijk mr. R. Eilers, advocaat van der Kooij Besters Advocaten Wees trots op jezelf, want als je jezelf niet kietelt dan lach je nooit! mr. I.M.F. Obers, advocaat De Mulzegger Advocaten “Nooit a-contranio redenen, tenzij je een advocaat bent , want vloeit voort uit je opdracht”!

DOCENTEN: prof. mr. A.J.M. Nuytinck hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder Personen- en Familierecht, Radboud Universiteit Nijmegen mr. C.M.C.J. van der Sprong advocaat en vFAS scheidingsmediator Küppers & CO familiemediators en advocaten mr. A.V.T. de Bie raadsheer Hof Amsterdam drs. I.G.R. Henar GZ en kinder- en jeugdpsycholoog en familiemediator


W W W . A V D R . N L

POSTBUS 13346

|

3507 LH UTRECHT

|

TEL.: 030 - 220 10 70

|

FAX: 030 - 220 53 27

|

INFO@AVDR.NL

Basisopleiding personen en familierecht  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you