Page 1

AvdR leergang

IndustriĂŤle Eigendom


AvdR leergang Industriële Eigendom Het industriële eigendomsrecht (IE) wordt voor veel ondernemingen steeds belangrijker. In tijden van crisis is innovatie voor veel bedrijven de stuwende kracht om tot economisch herstel te komen. Ook binnen de advocatuur komt steeds meer aandacht voor het specialisme IE. De grote Zuidas-kantoren beoefenen dit rechtsgebied al vele jaren. En sinds het laatste decennia zijn er ook vele niche kantoren opgekomen die zich specialiseren in het IE. Echter, ook middelgrote en kleine kantoren krijgen steeds meer met IE te maken. Ondanks deze toegenomen focus op IE ontbreekt er een leergang waarin alle facetten van het IE worden gedoceerd. Met deze leergang wordt aan die behoefte tegemoet gekomen. Alle advocaten met drie jaar of meer ervaring kunnen zich voor deze leergang inschrijven. De docenten zijn allen erkende experts op het gebied van IE. Ook de internationale aspecten van IE zullen worden belicht door gerenommeerde buitenlandse topdocenten. Het zwaartepunt van de leergang ligt op het merkenrecht (2 dagen) en het octrooirecht (2 dagen). Daarnaast komen ook alle andere industriële eigendomsrechten uitgebreid aan bod. De leergang is bewust Industriële Eigendom genoemd, juist omdat de focus ligt op die IE-rechten waar vooral ondernemingen mee te maken hebben.


Programma 1.Octrooirecht dag I: mr. J.E. Bremer , advocaat Barents Krans Advocaten en Notarissen & mr. C. Shannon , advocaat Deterink Advocaten en Notarissen Kasteel Waardenburg, 22 oktober 2013, van 10.00 uur tot 17.15 uur • • • •

Inleiding Octrooierbaarheid en uitzonderingen Toegevoegde materie Nawerkbaarheid

• Nieuwheid • Inventiviteit • Processueel kader

2 Octrooirecht dag II: mr. W. Maas, advocaat Deterink Advocaten & András Kupecz, advocaat Simmons & Simmons Kasteel Waardenburg, 13 november 2013, van 10.00 uur tot 17.15 uur • • • • •

Inbreuk Uitleg van conclusies Letterlijke inbreuk Indirecte inbreuk Equivalentie

• Processueel kader • Aanspraken • Opeisingen • Licenties • Goederenrechtelijke perikelen

3 Kwekersrecht: mr. P.A.C.E. van der Kooij, docent Universiteit Leiden & mr. H. Koenraad, advocaat Simmons & Simmons LLP Kasteel Waardenburg, 20 november 2013, van 10.00 uur tot 17.15 uur 'In dit onderdeel van de cursus komt het kwekersrecht aan de orde, het speciale beschermingsregime voor plantenrassen. Er bestaan op dit terrein nationale, Europese en wereldwijd geldende regelingen. Aandacht zal onder andere worden besteed aan de volgende onderwerpen: de voorwaarden voor bescherming, de inhoud van de bescherming, enkele uitzonderingen op de bescherming, aspecten verband houdende met octrooirecht en biotechnologie, plantgerelateerde octrooien, de verhouding rasnaam/merk en de handhaving van het kwekersrecht.'


4 Merkenrecht dag I: mr. N.A.D. Noesen, advocaat Deterink Advocaten en Notarissen & mr. J. Hofhuis , oprichter/advocaat Hofhuis Alkema Groen Kasteel Waardenburg, 10 December 2013, van 10.00 uur tot 17.15 uur - exceptions (invalidity / dissolution) • inadmissable trademarks • non usus • bad faith • generic name (soortnaam) - other related subjects • trade name law • domain names • Google Adwords - trademarks • different kinds of trademarks • requirements for obtaining a trademark • classification system • priority • refusal • opposition • prior use (voorgebruik) - trademark enforcement • scope of protection • infringement • exhaustion, parallel import • comparative advertisements


5 Merkenrecht dag II: mr. K. Stöpetie, advocaat Brinkhof Advocaten & Dr. Olaf Gillert advocaat Taylor Wessing Düsseldorf Kasteel Waardenburg, 10 januari 2014, van 10.00 uur tot 17.15 uur Mr. K. Stöpetie • Plaats van het merk binnen de industriële eigendom • Systematiek van het merkenrecht • Classificatie en specialiteitsbeginsel • Merken: verkrijging en verlies • Toetsing op absolute gronden • Toetsing op relatieve gronden Dr. O. Gillert -EU trademarks • EU Regulation • relation to national trademarks • new developments - International trademarks • Madrid system


6 Bescherming productvormgeving: mr. P.G.F.A. Geerts, docent Rijksuniversiteit Groningen & mr. M.F.J. Haak, advocaat Hoogenraad en Haak, advertising + IP advocaten & mr. K. Stöpetie, advocaat Brinkhof Advocaten Kasteel Waardenburg, 28 januari 2014, van 10.00 uur tot 17.15 uur M.F.J. Haak & mr. K. Stöpetie • Modellenrecht • Merkenrecht • Productintroductie: bescherming van verpakkingen in de praktijk P.G.F.A. Geerts & mr. K. Stöpetie • Auteursrecht • Slaafse nabootsing • Bescherming tegen verwarring krachtens de Wet Oneerlijke Handelspraktijken

7 Software en databankenrecht: mr. C. Alberdingk Thijm, advocaat SOLV & mr. A.C.M. Alkema, oprichter/advocaat Hofhuis Alkema Groen Kasteel Waardenburg, 6 februari 2014, van 10.00 uur tot 17.15 uur “Mr. Alberdingk Thijm zal het databankenrecht behandelen. Daarbij zal hij stilstaan bij de vraag wat een beschermde databank nu precies is. Daarnaast zal ruim aandacht worden gegeven aan de inbreukcriteria. In dit onderdeel zal de nadruk liggen op de toepassing van het databankenrecht in het digitale domein, bijvoorbeeld ten aanzien van zoekmachines. De Gaspedaal-procedure zal in dit verband ruim aan bod komen.” Mr. A.C.M. Alkema zal het beschermingsregime ten aanzien van software behandelen. Daarbij zal onder meer aandacht worden besteed aan de beschermingsvoorwaarden, de reikwijdte van de bescherming en de middelen tot handhaving bij inbreuk. In dit verband wordt ook ingegaan op de gevolgen van het Usedsoft arrest van het Europese Hof van Justitie voor de uitputting van rechten op software. Daarnaast wordt besproken welke implicaties het huidige regime heeft voor afnemers en gebruikers van software. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn: de minimumrechten van rechtmatige gebruikers, aandachtspunten bij het afsluiten van softwarelicenties, gevolgen van faillissement van de softwarelicentiegever en de mogelijkheden tot opeising van de broncode.


8 CAPITA: prof. Sir R. Jacob, BA, MA (Cantab), LLB (LSE). Hon. Fellow LSE; Hon. Fellow St. Peter’s College Oxford; Hon. LLD University of Wolverhampton; QC (NSW); President of the Intellectual Property Institute; Governor of the LSE; Hon. President of the Association of Law Teachers; President of the UK Branch of the Licensing Executives Society; Member of the Advisory Board of the European Law Centre of King’s College London; and a Governor of the Expert Witness Institute & prof. dr. P. Ruess, co-founding partner of Arnold Ruess, professor of law at the International School of Management Düsseldorf Kasteel Waardenburg, 17 februari 2014, van 10.00 uur tot 17.15 uur prof. dr. P. Ruess: • Global protection of IP: A few basics • Considerations when registering a trademark internationally • How to deal with clients which like descriptive marks • Inconsistencies with international filing (Apple Brazil case) • Reflections on internationalization within PTOs • Discussion prof. Sir R. Jacob: "A bit of all sides of IP"


Algemene informatie De kosten voor deze leergang bedragen € 3800,00 excl. BTW en incl. cursusmateriaal. Alle cursusdagen zullen plaatsvinden op onze vaste cursuslocatie Kasteel Waardenburg. Voor het kasteel ligt een parkeerplaats waar u gratis uw auto kunt parkeren. Tijdens deze leergang ontvangt u geen huiswerkopdrachten en u hoeft ook geen examen te doen om de leergang af te ronden. Op alle cursusdagen verzorgen wij een lunch. Indien u allergieën heeft, vegetarisch bent of andere dieetwensen heeft dan kunt u dat aangeven tijdens uw inschrijving bij het veld ‘Opmerkingen’.

INSCHRIJVEN

Mr. W. Maas, hoofddocent leergang Industriële Eigendom >>


W W W . M A G N A

LEERGA V E R Z E K E R I N G S R E C H T

E-BROCHURE MET EXTRA CONTENT

LEERGANG BURGERLIJK PROCESRECHT


A C H A R T A . N L

ANGEN LEERGANG CONTRACTENRECHT

L E E R G A N G

S T A R T

A R B E I D S R E C H T

O K T O B E R

2 0 1 3

KLIK HIER OM DE LEERGANGEN TE BEKIJKEN OF OM U IN TE SCHRIJVEN


Postbus 13346 | 3507 LH Utrecht Tel.: 030 - 220 10 70 | Fax: 030 - 220 53 27 | webinars@avdr.nl | www.avdrwebinars.nl

Postbus 13346 | 3507 LH Utrecht Tel.: 030 - 220 10 70 | Fax: 030 - 220 53 27 | info@avdr.nl

www.avdr.nl

Start 22 oktober 2013