Page 1

DE ZAAK MAAT VERSUS DE MINISTER VAN DEFENSIE

VOLG DEZE UITZENDING GRATIS! HIE R INSCHRIJVE N

Op 25 maart jl. heeft de Centrale Raad van Beroep als hoogste ambtenarenrechter opnieuw een uitspraak gedaan die enige stof heeft doen opwaaien. Het betreft hier de zaak Maat versus de Minister van Defensie, waarin de Raad zijn oordeel heeft gegeven over een schadeclaim naar aanleiding van een bij betrokkene vastgesteld posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) na zijn uitzending als ‘Dutchbatter’ naar het voormalige Joegoslavië. Weliswaar is de kwestie nog niet definitief afgewikkeld door de Centrale Raad van Beroep, maar dat neemt niet weg dat de uitspraak onder meer interessant is vanwege de eisen die door de Raad worden gesteld aan de zorgplicht van werkgevers. De uitspraak past in een serie uitspraken die door de Raad zijn gewezen na 22 juni 2000, zijnde de eerste uitspraak van de Raad, waarbij aansluiting is gezocht bij de in het civiele arbeidsrecht gehanteerde aansprakelijkheidsnorm voor dienstongevallen en beroepsziekten. Opmerkelijk aan de uitspraak is dat betrokkene op een aantal essentiële punten in het ongelijk is gesteld, maar dat desondanks de afwijzing van aansprakelijkheid geen stand kon houden, vanwege gebreken in de nazorg door de Minister. Tijdens de live uitzending op 18 april 10:00 uur zullen Paula Berends en Jan Blanken, beiden als advocaat verbonden aan de Haagse vestiging van Capra Advocaten, aandacht besteden aan deze uitspraak en de context respectievelijk de voorgeschiedenis nader belichten. Eventuele vragen kunnen ter plekke door hen worden beantwoord.

Voor meer updates zie: www.magnachartalaw.tv

NEWS ROOM

Magna Charta News Room  

De zaak Maat versus de Minister van Defensie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you