Page 1

19/9/2012

5:53

1

Επαγγελματικά

exof_07_12:EXOF.qxd


LIPANTIKA_Erevna:touring_pilio.qxd

20/9/2012

2:11

26

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Τα πάντα για τα λιπαντικά

Λιπαντικό

Ο ρυθμιστής της εύρυθμης λειτουργίας του κινητήρα

Το σύστημα λίπανσης του κινητήρα αλλά και των άλλων μηχανικών μερών ενός οχήματος, όπου απαιτείται, αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία τους καθώς επίσης και τη… μακροημέρευσή τους. Στις σελίδες που ακολουθούν, συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε πολλές σημαντικές πληροφορίες που οφείλετε να γνωρίζετε σχετικά. 26

Η

αρχή λειτουργίας των κινητήρων εσωτερικής καύσης βασίζεται στην καύση ενός μείγματος αέρα- καυσίμου που επιφέρει την κίνηση διάφορων μηχανικών μερών του κινητήρα, η οποία, μέσω του συστήματος μετάδοσης της κίνησης, θα μετατραπεί σε κινητική ενέργεια για τους τροχούς. Από την στιγμή που διάφορα μέταλλα που εφάπτονται μεταξύ τους κινούνται συνεχώς στο εσωτερικό του κινητήρα, είναι αυτονόητο πως μεταξύ τους δημιουργούνται τριβές που είναι σε θέση (μέσο- μακροπρόθεσμα) να τα καταστρέψουν. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, ο

κινητήρας εφοδιάζεται με σύστημα λίπανσης που αναλαμβάνει να μειώσει αυτές τις τριβές. Πως γίνεται αυτό; Απλούστατα, στο εσωτερικό του κινητήρα κυκλοφορεί λάδι που καλύπτει όλες τις επιφάνειες με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα «φιλμ» λαδιού πάνω σε κάθε μια από αυτές. Η εν λόγω επίστρωση συμβάλλει στην μείωση του συντελεστή τριβής μεταξύ των επιφανειών, απορροφά διάφορες ακαθαρσίες που δημιουργούνται, τόσο από την καύση του καυσίμου, όσο και από τη φθορά των υλικών του κινητήρα και προλαμβάνει την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κινητήρα.

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα ο κινητήρας να λειτουργεί σαν μια… καλολαδωμένη μηχανή. Αυτό συμβάλλει, τόσο στην καλύτερη απόδοση του, όσο και –κυρίως- στη διατήρηση του σε καλή κατάσταση. Έτσι επιτυγχάνεται και η μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής του. Είναι σίγουρο πως, για τον κινητήρα σας δεν θα επιλέγατε ένα καύσιμο «αμφιβόλου ποιότητας». Πιστεύετε πως, είναι λιγότερο σημαντικό να φροντίζετε για τη διατήρηση του σε καλή κατάσταση. Απλώς σκεφτείτε το κόστος επισκευής του κινητήρα, σε περίπτωση βλάβης, σε σχέση με το κόστος που απαιτείται για την περιοδική αλλαγή του λιπαντικού του.


Ads_07:touring_pilio.qxd

20/9/2012

3:09

27


LIPANTIKA_Erevna:touring_pilio.qxd

20/9/2012

2:12

28

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Τα πάντα για τα λιπαντικά Η σημασία του λιπαντικού για τον κινητήρα

Τ

όσο ο κινητήρας ενός οχήματος, όσο και τα διάφορα άλλα μηχανικά μέρη που απαιτούν λίπανση (σύστημα μετάδοσης της κίνησης, άξονες κ.ά.), αποτελούνται από πολλαπλά μεταλλικά εξαρτήματα. Όταν αναφερόμαστε στον κινητήρα, θα μπορούσαμε επιγραμματικά να αναφέρουμε στοιχεία όπως οι κύλινδροι, τα έμβολα, οι βαλβίδες, ο στρόφαλος, ο εκκεντροφόρος κ.ά. Βάσει της αρχής λειτουργίας όλων των κινητήρων εσωτερικής καύσης, ένα μείγμα καυσίμου και αέρα εκρήγνυται προκειμένου να προσφέρει την απαιτούμενη ενέρ-

Τι προσφέρει το λιπαντικό στον κινητήρα

Τ

ο λιπαντικό είναι απαραίτητο σε έναν κινητήρα προκειμένου αυτός να διατηρείται σε καλή κατάσταση. Πέραν όμως της λίπανσης που προσφέρει στα μηχανικά του μέρη με αποτέλεσμα να μειώνονται οι τριβές και κατ’ επέκταση η φθορά του, το λιπαντικό είναι υπεύθυνο και για αρκετές ακόμα λειτουργίες όπως: O Στεγανοποίηση: Στεγανοποιεί διάφορα κενά και

O

O

O

προλαμβάνει την διαφυγή καυσαερίων. Ψύξη: Απορροφάει θερμότητα προλαμβάνοντας την υπερθέρμανση και καταστροφή των εξαρτημάτων. Πρόληψη οξείδωσης: Βοηθά στην πρόληψη της οξείδωσης και της διάβρωσης. Καθαρισμός: Συλλέγει και διαλύει στοιχεία όπως η αιθάλη, η λάσπη κλπ., καθαρίζοντας τον κινητήρα.

Τα διάφορα είδη των λιπαντικών

Σ

την παρούσα φάση υπάρχουν διαθέσιμα τρία διαφορετικά είδη λιπαντικών. Υπάρχουν τα προϊόντα που είναι ειδικά κατασκευασμένα για χρήση σε βενζινοκινητήρες, προϊόντα για πετρελαιοκινητήρες και προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στους δύο τύπους κινητήρων. Ανάλογα με τον τύπο του κινητήρα, αλλάζουν και οι απαιτήσεις από το λιπαντικό καθώς: O Τα λιπαντικά για βενζινοκινητήρες επιβάλλεται να αντέχουν στις αρκετά υψηλές στροφές λειτουργίας του κινητήρα. O Τα λιπαντικά για πετρελαιοκινητήρες χρειάζεται να φέρουν ειδικά πρόσθετα που εξουδετερώνουν το θείο που εμπεριέχεται στο πετρέλαιο κίνησης, να έχουν υψηλότερο ιξώδες για να αντέχουν στις υψηλότερες σχέ28

σεις συμπίεσης και να αφαιρούν την αιθάλη που παράγεται για την καύση του πετρελαίου κίνησης. Όταν ένα λιπαντικό για πετρελαιοκινητήρες χρησιμοποιηθεί σε κάποιον βενζινοκινητήρα, τα προβλήματα που θα προκύψουν είναι τα ακόλουθα: O Σχηματισμός καταλοίπων μετάλλου στο εσωτερικό του κινητήρα (π.χ. θάλαμος καύσης). O Σχηματισμός καταλοίπων μετάλλου στον καταλύτη. Όταν ένα λιπαντικό για βενζινοκινητήρες χρησιμοποιηθεί σε κάποιον πετρελαιοκινητήρα, τα προβλήματα που θα προκύψουν είναι τα ακόλουθα: O Διάβρωση του μετάλλου λόγω του σχηματισμού θειικού οξέος. O Αύξηση του ιξώδους του λιπαντικού λόγω σχηματισμού αιθάλης.

γεια που, μέσω των εμβόλων και των υπόλοιπων κινούμενων τμημάτων του κινητήρα, κάνει το όχημα να κινηθεί. Κατά την κίνηση τους, τα προαναφερθέντα τμήματα του κινητήρα έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται υψηλές θερμοκρασίες καθώς και φθορές. Προκειμένου λοιπόν ο κινητήρας να παραμένει… σε φόρμα, επιβάλλεται να υπάρχει ένα υλικό που θα μειώνει τις τριβές αυτές. Αυτός ακριβώς είναι και ο ρόλος που αναλαμβάνει το λιπαντικό. Ωστόσο, δεν είναι μόνον αυτός.


Ads_07:touring_pilio.qxd

20/9/2012

3:10

29


LIPANTIKA_Erevna:touring_pilio.qxd

20/9/2012

2:14

30

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Τα πάντα για τα λιπαντικά Οι βασικές κατηγορίες λιπαντικών Ορυκτέλαια Στα συγκεκριμένα λιπαντικά, τα μόρια διαφέρουν σε μέγεθος και σύνθεση με αποτέλεσμα να καταπονούνται περισσότερο και να αλλοιώνονται πιο γρήγορα. Η κατεργασία που δέχονται τα λιπαντικά δεν αφαιρεί όλα τα ανεπιθύμητα χημικά τα οποία μπορεί να επηρεάζουν το μέγεθος και τη δομική διάταξη των μορίων τους. Έτσι υπάρχει κίνδυνος οι μοριακές αλυσίδες να «σπάσουν», υποβαθμίζοντας το ιξώδες του λιπαντικού με αποτέλεσμα να μην λιπαίνονται σωστά όλα τα μηχανικά μέρη του κινητήρα. O Συνθετικά Τα εν λόγω λιπαντικά κατασκευάζονται μέσα από ειδικές εργαστηριακές επεξεργασίες για την προσθήκη ειδικών χημικών. Οι διαδικασίες αυτές είναι δαπανηρές όπως αντίστοιχα και οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται με αποτέλεσμα, το κόστος των συνθετικών λιπαντικών να είναι αυξημένο σε σχέση με τα O

O

O

ορυκτέλαια. Βασικότερο χαρακτηριστικό των συνθετικών λιπαντικών είναι πως διατηρούν σταθερές τις μοριακές αλυσίδες τους, τόσο στις υψηλές, όσο και τις χαμηλές θερμοκρασίες και το ιξώδες τους παραμένει σταθερό. Τέλος, τα συνθετικά λιπαντικά περιέχουν ειδικά καθαριστικά πρόσθετα που τους επιτρέπουν να «απορροφούν» τα υπολείμματα από το εσωτερικό του κινητήρα (ακαθαρσίες) και να τα κατευθύνουν προς το φίλτρο λαδιού. Ημισυνθετικά Είναι μείγματα συνθετικών λιπαντικών και ορυκτελαίων και οι επιδόσεις τους είναι υψηλότερες από εκείνες των ορυκτελαίων. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται ώστε να μην αναμειγνύονται ποτέ ορυκτέλαια και συνθετικά λιπαντικά. Ανακυκλωμένα Ο «βαθμός απόδοσης» τους ανέρχεται στο 70% των μη ανακυκλωμένων λιπαντικών.

EΡΕΥΝΑ

του www.autotritipro.gr για τα λιπαντικά

Τ

ο Auto Τρίτη Επαγγελματικά, μέσω της ιστοσελίδας www.autotritipro.gr πραγματοποίησε μια μεγάλη έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουμε τι ζητάτε από το λιπαντικό που χρησιμοποιείτε για το επαγγελματικό όχημα σας καθώς

και ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική απόφαση σας. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέσαμε στους αναγνώστες μας είναι αναμφίβολα ενδιαφέρουσες και αποδεικνύουν πως, ακόμα και εν καιρώ κρίσης, η αξιοπιστία του εξουσιο-

Πόσο τακτικά αλλάζετε το λιπαντικό του κινητήρα στο επαγγελματικό σας όχημα;

δοτημένου συνεργείου και η πιστοποιημένη ποιότητα ενός επώνυμου προϊόντος, εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντες που σαφέστατα κερδίζουν την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών, σε ό,τι αφορά στη συντήρηση του «συνεργάτη τους.

Γνωρίζετε τις διαφορές μεταξύ των τεχνικών χαρακτηριστικών των λιπαντικών που προσφέρονται στο εμπόριο καθώς και τον ρόλο του λιπαντικού (π.χ. σύνθεση, ιξώδες κτλ.); Ναι, είμαι ενήμερος για όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ναι, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό.

Στα διαστήματα που προβλέπει ο κατασκευαστής, καθώς από το όχημα μου εξαρτάται η δουλειά μου. Συμπληρώνω όποτε χρειαστεί και ξεπερνώ τα προβλεπόμενα διαστήματα. 30

Όχι, δεν γνωρίζω στοιχεία που αφορούν στις προδιαγραφές των λιπαντικών.


LIPANTIKA_Erevna:touring_pilio.qxd

20/9/2012

2:21

31

Για τι αλλοιώνεται το λιπαντικό και ποιες είναι οι επιπτώσεις Η λειτουργία του κινητήρα έχει ως αποτέλεσμα την σταδιακή φθορά του λιπαντικού μέσου και οι κυριότερες αιτίες γι’ αυτό είναι οι εξής: O Συσσώρευση ακαθαρσιών O Μόλυνση από μόρια νερού O Θερμική οξείδωση του λιπαντικού O Κατανάλωση (καύση) των πρόσθετων που διαθέτει.

Ως γνωστόν, το λιπαντικό πρέπει να αντικαθίσταται σε περιοδική βάση προκειμένου ο κινητήρας να διατηρεί την εύρυθμη λειτουργία του. Σε αντίθετη περίπτωση συσσωρεύονται ακαθαρσίες στο εσωτερικό του με αποτέλεσμα την αύξηση της μέσης κατανάλωσης καυσίμου, τη μείωση της απόδοσης του και φυσικά τη μείωση της διάρκειας ζωής του.

Mέρη λίπανσης κινητήρα

Ωστήριο Κύλινδρος

Εκκεντροφόρος

Φίλτρο λαδιού Ελαιολεκάνη (κάρτερ)

Ποια είναι τα βασικά σας κριτήρια όταν επιλέγετε λιπαντικά;

Γιατί έχετε επιλέξει τη συγκεκριμένη εταιρεία;

Φροντίζω να πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και παράλληλα να έχουν χαμηλό κόστος. Αγοράζω ότι προβλέπει η εταιρεία ανεξάρτητα με το κόστος. Το κόστος, αγοράζω τα πιο οικονομικά. Λόγω προδιαγραφών.

Αλλάζετε λιπαντικά στο αυτοκίνητο σας:

Αποκλειστικά σε συνεργείο

Οπουδήποτε ώστε να γλιτώνω χρήματα (πχ. Σε πρατήρια υγρών καυσίμων).

Μόνος μου.

Λόγω επωνυμίαςφήμης.

Λόγω χαμηλής τιμής.

Τι θα θέλατε από τις εταιρείες λιπαντικών;

Περισσότερη ενημέρωση ώστε να καταλήξετε στον τύπο που ταιριάζει στον κινητήρα σας.

Περισσότερες προσφορές και ειδικά λιπαντικά για επαγγελματικά οχήματα.

Όλα τα παραπάνω. 31


LIPANTIKA_Proionta:touring_pilio.qxd

20/9/2012

2:41

32

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Τα πάντα για τα λιπαντικά AVIN

τηλ. 210 8093500

ΒP

τηλ. 210 6887111 VANELLUS MAX DRAIN ECO 10W-40

AVIN FORCE 1 SAE 10W-40

 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων τεχνολογίας Low SAPS Ειδικά για πετρελαιοκινητήρες Euro 4 Euro 5 ACEA E6, MB-Approval 228.51, MAN M3477

 Για πετρελαιοκινητήρες νέας γενιάς ACEA: E6/E4, API: CF, MERCEDES-BENZ 228.51/228.5, MAN 3277/3477, VOLVO VDS-3, MTU TYPE 3, SCANIA LDF, RVI RXD

VANELLUS MAX DRAIN 10W-40

AVIN FORCE 2 SAE 15W-40 | FORCE 2 SAE 20W-50 Αξεπέραστης απόδοσης και προστασίας για πετρελαιοκινητήρες τελευταίας τεχνολογίας TURBO, INTERCOOLED. ACEA: E7/E5/E3/A3/B4, API: CI-4/CF/SL, MERCEDESBENZ 228.3/229.1, MAN 3275, VOLVO VDS-3, MTU TYPE 2, RVI RLD2, MACK EO-M PLUS, CUMMINS CES 20, 072/1/6/7/8, CATERPILLAR ECF1, GLOBAL DHD-1

 Εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία στους Ευρωπαϊκούς κινητήρες πετρελαίου βαρέων οχημάτων ACEA E4, E5, E7, API CF, MB-Approval 228.5, MAN M3277, Volvo VDS-3, RVI RXD, RLD-2, DAF εκτενή διαστήματα αλλαγής για Euro 3 κινητήρες

VANELLUS MULTIFLEET 10W-40 Λιπαντικό κινητήρων πολλαπλών εφαρμογών Κατάλληλο για χρήση σε μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών οχημάτων ACEA E3, E5, E7, B2, B3, B4, A2, A3, API CI-4/SL, MBApproval 228.3…

FORCE 3 SAE 15W-40, 20W-50 Κατάλληλο για βαριές συνθήκες λειτουργίας. Ιδανικό για πετρελαιοκινητήρες και βενζινοκινητήρες ACEA: E2/B3/A3, API: CH-4/CG-4/CF4/CF/SJ,MERCEDES BENZ 228.1/229.1, MAN 271, VOLVO VDS, ZF TE-ML 07C. CUMMINS CES 20,071/6, MTU OIL CATEGORY 1, ALLISON C4, MACK E0-M PLUS

CASTROL

τηλ .210 6887111

VANELLUS MULTIFLEET 15W-40 Λιπαντικό κινητήρων για χρήση σε μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών οχημάτων ACEA E3, E5, E7, A3, API CI-4/SL, MB-Approval 228.3

ELIXION LOW SAPS 5W-30 Πλήρως 100% συνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων βαρέως τύπου Προσφέρει τη δυνατότητα εκτεταμένων διαστημάτων αλλαγής Προσφέρει κορυφαία προστασία από φθορά κι επικαθίσεις. ΑCEA E6, E7, MB-Approval 228.51, MAN M3477…

VANELLUS MULTIGRADE 20W-50 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων για χρήση σε παλαιότερης τεχνολογίας επαγγελματικά οχήματα Είναι επίσης κατάλληλο και για κινητήρες βενζίνης Κατάλληλο για κανονικά διαστήματα αλλαγών λιπαντικού API CG-4 / CF-4 / SG, ΑCEA E2

ENDURON LOW SAPS 10W-40 Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων τεχνολογίας Low SAPS Σχεδιάστηκε ειδικά για πετρελαιοκινητήρες Euro 4 Euro 5 ΑCEA E6, E7, API CI-4, Deutz DQC IV-10LA

COMMA

τηλ. 210 3485000

ENDURON 10W-40 Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό Εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία στους Ευρωπαϊκούς κινητήρες πετρελαίου βαρέων οχημάτων ACEA E4, E5, E7, API CF, MAN M 3277

ADVANCES DIESEL 10W-40 ULTRA DIESEL 10W-40 SUPER DIESEL 15W-40 TECTION 15W-40 & 20W-50 Λιπαντικό κινητήρων diesel σχεδιασμένο Παρέχει άριστη προστασία σε οχήματα ή στόλους οχημάτων διαφόρων κατασκευαστών Σχεδιάστηκε ειδικά για κινητήρες Euro 4 και Euro 3 ACEA E3, E5, E7, API CH-4, Cummins CES 20.076, 20.077… 32

 Ημισυνθετικό λάδι Κατάλληλο για κινητήρες ντίζελ υψηλής απόδοσης Ιδανικό για μεικτό στόλο Φορτηγά, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα. ACEA A3/B4 Ε7 API SL CI-4

 Πλήρως συνθετικό λάδι Κατάλληλο για κινητήρες ντίζελ υψηλής απόδοσης Μειωμένο saps ACEA E7 Ε4 Ε6 API CI-4

 Ορυκτό λάδι Κατάλληλο για κινητήρες ντίζελ υψηλής απόδοσης Ιδανικό για μεικτό στόλο ACEA A3/B4/E7 API SL CF CI-4


nea agora_03:touring_pilio.qxd

22/3/2012

2:39 ìì

Page 1


LIPANTIKA_Proionta:touring_pilio.qxd

20/9/2012

2:43

34

τηλ. 210 8093900

EKO

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Τα πάντα για τα λιπαντικά CYCLON

τηλ. 210 7705401 EKO FORZA PREMIUM SYNTHETIC LOW SAPS SAE 10W-40

D1 EURO 10W-40

 Λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας Κορυφαίας απόδοσης, με μειωμένη περιεκτικότητα στη

 Κατάλληλο για τα μέγιστα συνιστώμενα διαστήματα αλλαγής σε όλους τους σύγχρονους οικολογικούς πετρελαιοκινητήρες Διαθέτει συστήματα επεξεργασίας ρύπων αιθαλοπαγίδας (DPF) ACEA E6/E7/E9, API CI-4, MAN 3477(M3271-1), Daimler MB-Approval 228.51, MTU Type 3.1, Volvo VDS-3 (CNG), Renault VI RXD/RGD, Caterpillar ECF1a, DQC III-05, DAF Extended Drain

θειική τέφρα, στο φωσφόρο και στο θείο. Κατάλληλο για τη λίπανση πετρελαιοκινητήρων Euro 4 και Euro 5 API CI-4, ACEA E4-99≠3/E604/E7-04

EKO FORZA SYNTHETIC SAE 10W-40

D SUPER 15W-40

 Yψηλής απόδοσης λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων Euro-4 Εξασφαλίζει οικονομία καυσίμου και παρατεταμένα διαστήματα αλλαγών ACEA E7/Ε4, API CF

 Κατάλληλο για κινητήρες χαμηλών ρύπων Euro I, II, III και τους περισσότερους Euro IV/V φορτηγών Είναι κατάλληλο για χρήση σε μια μεγάλη ποικιλία από εμπορικά οχήματα ACEA E7/E5/B3/B4,API CI-4/CH-4/CG-4/SH

ELIN

τηλ. 210 6241500 DIESELTECSYNTHETIC(LOW SAPS)10W-40

D1 SHPD 15W-40

 Συνθετικό Low SAPS πολύτυπο λιπαντικό Ιδανικό για τελευταίας γενιάς πετρελαιοκινητήρες Euro4

 Κατάλληλα για κινητήρες χαμηλών ρύπων Euro I, II, III και τους περισσότερους Euro IV Είναι κατάλληλο για χρήση σε μια μεγάλη ποικιλία από εμπορικά οχήματα ACEA E7/E5/E3/B3/B4, API CI-4/CH-4/CG-4/SH, Daimler MB-Approval 228.3 (SAE 10W-40)

τηλ. 210 7662855

& Euro5

 Σχεδιασμένο για εξοικονόμηση καυσίμου και μέγιστη προστασία.

 API CI-4, ACEA E7/E6/E4

DIESELTECSYNTHETICBASED10W-40

 Συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό Για σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες EURO 2, EURO 3, EURO 4 & EURO 5-API Cl-4, ACEA E7/E4

/ PCG – ΓΡΆΣΟ ΥΨΗΛΏΝ ΑΝΤΟΧΏΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΏΝ

 Γράσο υψηλών θερμοκρασιών και εξαιρετικών αντοχών Εμπλουτισμένο με το διαστημικής τεχνολογίας πρόσθετο μετάλλου . Ιδανικό για κλειστά συστήματα ρουλεμάν, μπιλιοφόρους, έδρανα, αντλίες και κάθε είδους βιομηχανικό εξοπλισμό.

/ THE COMPLETE FUEL SYSTEM CLEANER Καθαρισμός και συντήρηση του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου. Βοηθά στο σταμάτημα του κροταλίσματος των βαλβίδων

/ PSL – PENETRATING SPRAY LUBE Χαλαρώνει σκουριασμένες βίδες και παξιμάδια Καθαρίζει κατάλοιπα και απομακρύνει υλικά που προξενούν φθορά Έχει εξαιρετική αντοχή στην πίεση

/ OCTANE BOOSTER – ΕΝΙΣΧΥΤΉς ΟΚΤΑΝΊΩΝ (STREET FORMULA) Άμεση αύξηση οκτανίων της βενζίνης Εξαλείφει το κροτάλισμα των βαλβίδων Περιέχει ΜΜΤ, ένα πραγματικό ενισχυτή οκτανίων, Nitromethane για αυξημένη ιπποδύναμη και την πατενταρισμένη φόρμουλα Powr-XΤΜ Εξοικονομεί καύσιμα.

DIESELTECULTRA PLUS15W-40

 Υπερσύγχρονο LOW SAPS πολύτυπο λιπαντικό Προσφέρει κορυφαία προστασία API CJ4/Cl-4+/Cl-4, ACEA E9/E7

ELTRAK

τηλ. 210 5704650

G-MAX 20W50 1

 Πολύτυπο ενισχυμένο λιπαντικό Κατάλληλο για τη λίπανση όλων των τύπων κινητήρων πετρελαίου

 API: SG/SF/CF

HD SAE 10W

 Μονότυπο ενισχυμένο λιπαντικό, Για κινητήρες που λειτουργούν με μεγάλα φορτία API: CF/SF ACEA: E2 Mercedes-Benz: 228.0 MAN: 270 MTU: TYPE I Caterpillar: TO-2 Allicon: C-3

PREMIUM 10W40

 Συνθετικό λιπαντικό κορυφαίας απόδοσης (UHPD). Για χρήση σε κινητήρες Euro-ΙΙ/ΙΙΙ Εξασφαλίζει την άριστη προστασία των πετρελαιοκινητήρων βαρέων οχημάτων

 API: CF-4/CF ACEA: E7/E4 MB: 228.5, MAN: 3277 VOLVO: VDS-3 MTU: Type 3 RENAULT: RXD 34


Ads_07:touring_pilio.qxd

20/9/2012

3:11

35


LIPANTIKA_Proionta:touring_pilio.qxd

20/9/2012

2:45

36

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Τα πάντα για τα λιπαντικά ENEOS

τηλ. 210 9484300

LIQUI-MOLY

τηλ. 2310 779606

HGV-LONGLIFE ENGINE OIL 10W-40 ENEOS SUPER PLUS 15W40 Ειδικό λιπαντικό κατάλληλο για χρήση σε μεικτούς στόλους αυτοκινήτων, όπως βενζινοκινητήρες, κινητήρες LPG και ελαφρούς πετρελαιοκινητήρες API: CG-4/CF-4/CF/SJ, ACEA: A2/B3/E2/A3

 Κορυφαίο, συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό Διαθέτει Hydro Crack Κατάλληλο για χρήση σε όλους τους ευρωπαϊκής τεχνολογίας πετρελαιοκινητήρες ACEA E7-08E4-08 API CI-4

TOP TEC TRUCK 10W-40 Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό Κατάλληλο για κινητήρες Euro IV&V, ACEA:E4-99 Issue 3E6-04E7-04

ENEOS PREMIUM 20W50 Ανθεκτικό συνθετικό λιπαντικό για τον κινητήρα Κατάλληλο για χρήση σε μεικτούς στόλους αυτοκινήτων API: CG-4/SJ ACEA: A2/B3/E2

MOBIL 1

TRUCK LONGLIFE MOTOROIL FE 10W-40  

Λιπαντικό πλήρως συνθετικό Εξασφαλίζει τη μέγιστη προστασία του κινητήρα ACEA E4-08E7-08 API CF

τηλ. 210 4814860

HGV LOW FRICTION ENGINE OIL 10W-40 Λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για υπερτροφοδοτούμενους πετρελαιοκινητήρες Κατάλληλο σε ατμοσφαιρικούς και Turbo κινητήρες επιβατικών ACEA:E7-07B4-07A3-07 API:SL/CI-4

MOBIL DELVAC 1 LE 5W-30 Πλήρως συνθετικό λιπαντικό υψηλής απόδοσης βαρέων πετρελαιοκινητήρων Επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα ACEA E7/E6/E4

TOURING HIGH TECH SHPD 15W-40

 Λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για πετρελαιοκινητήρες Σχεδιασμένο για κινητήρες Turbo & non Turbo-charged επιβατικών αυτοκινήτων ACEA:E7-04/B4-04A3-04 API:CH-4/SL

MOBIL DELVAC 1 5W-40 Πλήρως συνθετικό, εξαιρετικής απόδοσης λάδι κινητήρων ντίζελ Παρέχει εξαιρετική απόδοση σε μοντέρνους κινητήρες API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL/SJ, ACEA E7/E5/E4/E3

MOBIL DELVAC XHP LE 10W-40 Συνθετικής τεχνολογίας, υπέρ-υψηλής απόδοσης λιπαντικό για κινητήρες ντίζελ Έχει σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθά στην παράταση της διάρκειας ζωής και στη διατήρηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων ACEA E6/E4,MB 228.51 ,MB 228.5

TOURING HIGH TECH SUPER SHPD 15W-40  

Λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για πετρελαιοκινητήρες Παρέχει μεγάλα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού ACEA:E7-04/B4-04A3-04 API:CH-4/SL

MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40   

Υψηλής απόδοσης λιπαντικό Επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής των πετρελαιοκινητήρων Προσφέρει εξαιρετική απόδοση στους σύγχρονους κινητήρες API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4, SM, SL ACEA E7, E9,MB-Approval 228.31

TOURING HIGH TECH SUPER SHPD 20W-50  

Λιπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για πετρελαιοκινητήρες Παρέχει μεγάλα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού ACEA:E2-04 API:SG/CF

MOBIL DELVAC MX 15W-40 Υπέρ-υψηλής απόδοσης λιπαντικό σύγχρονων κινητήρων ντίζελ Παρέχει εξαιρετική λίπανση API CI-4/CH-4/SL/SJ, ACEA E7, A3/B3, A3/B4, MB-Approval 228.3, Volvo VDS-3/VDS-2, MAN M3275-1, Caterpillar ECF-2, Mack EO-M PLUS

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ | BIO DIESEL ADDITIVE  

Ειδικό πρόσθετο βιοκαυσίμων Προστατεύει από την οξείδωση. Σταθεροποιεί τα βιοκαύσιμα. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.

MAG1 ALL FLEET SAE 15W40 Πολύτυπο ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων Μεγάλα διαστήματα αλλαγών και αξιόπιστη απόδοση σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών CJ-4/SM, CI-4/Plus, CI-4, CH-4, CG4, ACEA E7-04

36

τηλ. 2310 345663 MAG1 ALL FLEET SAE 20W50

FULL SYNTHETIC FLEET 5W40

 Πολύτυπο ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων Καθαριστικές ιδιότητες που κρατούν καθαρό τον κινητήρα API CG-4

 100% συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων Μεγάλα διαστήματα αλλαγών API CJ4/SN, CI-4 PLUS, ACEA E908,E7-04


Ads_07:touring_pilio.qxd

20/9/2012

3:11

37


LIPANTIKA_Proionta:touring_pilio.qxd

20/9/2012

2:48

38

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Τα πάντα για τα λιπαντικά MOBITECH

τηλ. 23820 21195

MOTUL

τηλ. 2310 779122

SUPER D 20W50

TEKMA OPTIMA 5W-30

 Πολύτυπο ενισχυμένο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων Κατάλληλο για χρήση σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος API CF-4/CG-4/SG/SJ ACEA:A2/B3/E2, MB

 100% συνθετικό εστερικό λιπαντικό Συνιστάται για στόλους καινούργιων φορτηγών / λεωφορείων με κινητήρες υψηλής απόδοσης ACEA E4 / E7

TEKMA ULTIMA

SUPER D 10W, 30W, 40W

 100% συνθετικό λιπαντικό Εύκολο ξεκίνημα σε χαμηλές θερμοκρασίες. Μείωση τριβών και φθορών, μεγαλύτερη μακροζωία του κινητήρα. ACEA E4 / E7 API CI-4 / CH-4

 Μονότυπα ενισχυμένα λιπαντικά Κατάλληλα και για τη λίπανση αξόνων μετάδοσης, κιβωτίων ταχυτήτων και υδραυλικών συστημάτων API CF/SF ACEA E2 MB 228.0 MAN 270

τηλ. 23310 22727

τηλ. 23820 21195

WAVE POWER LE 5W-40

FAVORIT LSAP 10W40

 Ημισυνθετικό λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων Έχει σχεδιαστεί για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα ACEA A3/B4 & C3, API SM/CF

 Υψηλής απόδοσης ημισυνθετικό λιπαντικό Παρέχει προστασία κατά των φθορών Μείωση των τριβών στους κινητήρες νέας τεχνολογίας EURO V. ACEA E6/E7/E9-08, MB 228.51 API CI-4

WAVE POWER SL DW-30 100% συνθετικό λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων Συνιστάται για όλα τα σύγχρονα οχήματα ACEA A3/A4, API SJ/CF, VW 502.00/505.00/503.01, MB 229.3

WAVE POWER SL 10W-40 Ημισυνθετικό λιπαντικό κινητήρων αυτοκινήτων Σχεδιάστηκε ειδικά για όλους τους κινητήρες βενζίνης, diesel, υγραερίου LPG επιβατικών αυτοκινήτων. ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 505.00

FAVORIT LMF 10W40 Μέγιστης απόδοσης μεικτού στόλου λιπαντικό Για όλους τους μοντέρνους turbo πετρελαιοκινητήρες και βενζινοκινητήρες. ACEA E7/B4/A3 API CI-4/CF/SL

KOMPAROL MF 15W40 Υψηλής απόδοσης λιπαντικό Για μοντέρνους πετρελαιοκινητήρες με χαρακτήρα SHPD Καλύπτει τα υψηλότερα αιτήματα των ιδιαίτερα απαιτητικών μηχανών diesel. API CI-4/CF/SL, Volvo VDS-3 ACEA E7/B4/A3, MAN

τηλ. 27910 25030 POLYTRON (MTC) Το POLYTRON (MTC) είναι ένα λιπαντικό πρόσθετο που περιέχει μια μοναδική με βάση το πετρέλαιο φόρμουλα, και είναι συμβατό με όλα τα λάδια κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων και μηχανολογικών εξοπλισμών.

POLYTRON GDFC Το προϊόν Polytron GDFC είναι επιστημονικά σχεδιασμένο για μια πολύ καθαρότερη και αποδοτικότερη καύση του καυσίμου. Επίσης καθαρίζει και λιπαίνει τα κινούμενα μέρη του συστήματος έγχυσης και το θάλαμο καύσης. Διαλύει και απομακρύνει τα κατάλοιπα άνθρακα και εμποδίζει τον μελλοντικό σχηματισμό τους.

KOMPAROL MF 20W50 Υψηλής απόδοσης λιπαντικό Για μοντέρνους πετρελαιοκινητήρες με χαρακτήρα SHPD API CI-4/CF/SL, Volvo VDS-3 ACEA E7/B4/A3, MAN

SYNKROL 4TS 75W90 Ημισυνθετική βαλβολίνη για λίπανση κιβωτίων ταχυτήτων Για συγχρονιζέ διαφορικά, συστήματα διεύθυνσης οχημάτων API GL-4, MAN 341 Z-1

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ POLYTRON Tα λιπαντικά κινητήρων POLYTRON είναι κατασκευασμένα αποκλειστικά από αποκηρωμένα / υδρογονοπυρολυμένα ορυκτά λιπαντικά (Group II) τα οποία είναι εφάμιλλα των συνθετικών στις μετρήσεις δοκιμών.

38

SYNKROL 5 80W90 Υπερενισχυμένη βαλβολίνη Για υποειδή διαφορικά φορτηγών οχημάτων και μηχανημάτων API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342M-2


Ads_07:touring_pilio.qxd

20/9/2012

3:12

39


LIPANTIKA_Proionta:touring_pilio.qxd

20/9/2012

2:49

40

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Τα πάντα για τα λιπαντικά

τηλ. 2310 681408 TURBO DIESEL

MOTOR OIL EXTRA

 Άριστη λίπανση και καθαρότητα όλων των σύγχρονων οικολογικών κινητήρων EURO I , II , III & IV. Μεγιστοποίηση των διαστημάτων αλλαγής. API : CΗ-4/CG-4/CF-4/ ACEA: A3-04/B4-04/E7-04, Mercedes Benz 228.3, MAN M 3275, VOLVO VDS-2 & 3, SCANIA LDF, RVI RXD, Cummins CES20076/20077, MTU Type 2, Mack EO-M Plus

 Πολύτυπο λιπαντικό για σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες Εγκεκριμένο για μεγάλα διαστήματα αλλαγών API CG-4/CF-4/ SJ, ACEA E3-96 Issue 2/B3-96/B4-04/A3-96, MB 228.3/ 229.1, VW 501.01/505.00, MAN 3275, VOLVO VDS2, MACK EO-L, MTU Type 2, RVI RLD-99.

HIGH MILEAGE SAE 15W40  

Συνθετικής τεχνολογίας Υπερυψηλής απόδοσης λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων(UHPD). Είναι σχεδιασμένο να παρέχει τη βέλτιστη προστασία API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4//CF,SL/SJ, ACEA: E7-04,B4-04, MB 228.3, VOLVOVDS-3-2 (CNG), MAN 3275, MTU Type 2, CUMMINS CES20076/20077, MACK EO-M Plus, Caterpillar ECG-1a

SIGMA LUBRICANTS

τηλ. 210 3483300

 Διαθέτουν λάδι κινητήρα τύπου 15W 40 Diesel σε δύο τύπους CF-4 7 CI-4, ενώ σε 2η φάση, η εταιρεία θα εισάγει και λιπαντικά για τις υπόλοιπες κατηγορίες (σασμάν, διαφορικού, υδραυλικού, γράσο, κλπ). Το λιπαντικό CF-4 καλύπτει τις προδιαγραφές API: CF4, ACEA: E3–96 / B3–96, ASTM D 1298, MB 228.1, MAN 270 / 271, VOLVO VDS 2 και Το λιπαντικό CI-4 καλύπτει τις προδιαγραφές API: CI - 4, ACEA: E7, ASTM D 1298, MB 228.31, MAN 3275, VOLVO VDS 3

VALVOLINE

τηλ. 2310 783954 ZIC XQ 5W/40 Full συνθετικό λιπαντικό παραγωγής Yubase -Group III Μοναδικό πρόσθετο, για να παρέχει τη σταθερότητα στην αντοχή της δύναμης των μηχανών, υπό τις πιο ακραίες συνθήκες.

ZIC XQ 5000 15W40 Λιπαντικό για επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα που εφοδιάζονται με πετρελαιοκινητήρες API CJ-4/SL, ACEA E9/E7

τηλ. 210 9650900

PROFLEET SAE 5W-30 Κορυφαίο πλήρως συνθετικό UHPD λιπαντικό Παρέχει επιπλέον εκτεταμένα διαστήματα αλλαγών για φορτηγά, λεωφορεία και βιομηχανικούς κινητήρες. ACEA E4-08, E7-08, Voith Class B, (Retarder oil), Cummins CES 20077, 20076/72/71, DAF HP1/HP2, Deutz DQC-IV-05, Mack EO-M Plus, MAN 3277, Mercedes-Benz 228.5/235.28, MTU Type 3, Renault RVI RXD, Scania LDF, Volvo VDS-3

PREMIUM BLUE SAE 15W-40 Σχεδιασμένο να παρέχει προηγμένη απόδοση λίπανσης σε σύγχρονους χαμηλών εκπομπών κινητήρες diesel, συμπεριλαμβανομένων αυτών με EGR. Σχεδιασμένο για τις τελευταίες προδιαγραφές κινητήρων πετρελαίου ACEA E7-08, E5-02, E3-96, B4-07, B3-04, A3-07, Volvo VDS-3, MTU Type 2, Cat ECF-2/1a, MB 228.3, MACK EO-M plus, Renault RVI RLD, RLD2, MAN 3275, Global DHD-1, ZF TE-ML 07C

ALL FLEET EXTRA SAE 15W-40 Υπερ υψηλής απόδοσης SHPD λιπαντικό Είναι ειδικά σχεδιασμένο να ικανοποιεί τις απαιτήσεις εκτεταμένων αλλαγών των κορυφαίων κατασκευαστών φορτηγών ACEA E7-08, E5-02, E3-96/4, API CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 Cummins 20.076/77/78, Mercedes-Benz 228.3, Volvo VDS-3, MAN 3275, Mack EO-M plus, Global DHD-1, Renault RVI, RLD-2, MTU Type 2 40

SHELL

τηλ. 210 9476000

SHELL RIMULA R6 LME 5W-30 (E7/228.51) Συνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων Βαρέων Εφαρμογών Τα λιπαντικά Shell Rimula R6 LME με Δυναμική Προστασία κατασκευάζονται με πρόσθετα αποκλειστικής τεχνολογίας Shell "Low-SAPS" ενισχυμένα με ένα καινοτόμο και μοναδικό σύστημα προστασίας από τη φθορά. Η προστατευτική δύναμη ενεργοποιείται περαιτέρω με τη χρήση συνθετικών βασικών λαδιών που βελτιώνει τη δράση των προσθέτων με αποτέλεσμα την παροχή οικονομίας στην κατανάλωση του καυσίμου λόγω του χαμηλού ιξώδους χωρίς συμβιβασμούς στη διάρκεια ζωής του λιπαντικού και του κινητήρα. Βασικά οφέλη είναι η συμβατότητα με τα συστήματα φίλτρων σωματιδίων, η δυνατότητα για μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης και η επίτευξη οικονομίας στην κατανάλωση καυσίμου έως και 2% σε σχέση με ένα τυπικό λιπαντικό ρευστότητας 10W-40. Κατάλληλο για κινητήρες Euro 4, 5.

FAQ Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζω το λιπαντικό του κινητήρα; Αυτό εξαρτάται από το πρόγραμμα συντήρησης του αυτοκινήτου σας. Εντός του manual αναγράφονται όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε και να πράττετε, αναλόγως βεβαίως του τρόπου αλλά και των συνθηκών οδήγησης σας. Αν τα περισσότερα χλμ του αυτοκινήτου γίνονται εντός της πόλης, με συχνά σταμάτα – ξεκίνα, κολλημένοι στην κίνηση για πολλή ώρα ή οδήγηση σε ακραίες συνθήκες (υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες), τότε συνίσταται η συχνότερη αλλαγή του λιπαντικού.

AutoΤρίτη Επαγγελματικα Ερευνα λιπαντικα 2012  

AutoΤρίτη Επαγγελματικα Ερευνα λιπαντικα 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you