Page 1

HENGELSPORT ROND DE DOMSTAD M A G A Z I N E V A N D E A L G E M E N E U T R E C H T S E H E N G E L A A R S V E R E N I G I N G € 2,95

DE WRAAK VAN DE SNOEK HARDER: HERRIE IN DE HAVEN AUHV WEDSTRIJDGROEP IN 2017 LEDENVERGADERING: MAANDAG 24 APRIL

HENGELSPORT ROND DE DOMSTAD IS EEN GEZAMENLIJKE UITGAVE VAN DE ALGEMENE UTRECHTSE HENGELAARS VERENIGING IN SAMENWERKING MET UITGEVERIJ VIPMEDIA TE BREDA.

NUMMER 190 • MAART 2017 • 38e JAARGANG


houten . . . n e k a m s i n n G Kom nu ke n krijg 10% KORTIN

! t r o p s l henge

entie mee e rt e v d a portafdeling! ze ls e e d g m n e e e h ze ...n n o p o oop op uw eerste aank A27 AFSLAG 29

l n . e t t i w fransde DEWITTE.NL |

| POST@FRANS 91 CE HOUTEN OOT 22B | 39 TE BV | DUWB WIT DE NS FRA


Inhoud

VAN HET BESTUUR 4 AUHV NIEUWS 6 COLUMN7 AUHV ROOFVISGROEP 8 STILSTAAND WATER 14 HENNEPVISSEN OP VOORN 18 LEVEN OP MARS 24 MONSTERWEEK30 FEEDERPRECISIE34 AUHV VLIEGVISGROEP 38 AUHV WEDSTRIJDGROEP 41 VISSEN OP HARDER 42 WELKOM BIJ DE AUHV 46

COLOFON

De Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging werd 5 april 1925 opgericht en bij Koninklijk Besluit goedgekeurd op 8 mei 1940. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. V ‑ 40476822. De AUHV is aangesloten bij Federatie MidWest Nederland van ‘Sportvisserij Nederland’. 38e jaargang: Oplage: Omslagfoto:

nummer 190, maart 2017 Hengelsport rond de Domstad verschijnt in maart, juni en oktober. 10.500. Thomas Boelaars

Adreswijzigingen, opzeggingen etc. Uitsluitend schriftelijk, onder vermelding van uw lidnummer (zie adreswikkel of www.auhv.nl) doorgeven via: e-mail auhv@vispas.nl, of schriftelijk naar AUHV ledenadministratie, Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede. Bestuur Voorzitter: S. Dekker (Simon) Secretaris: C.J. van de Burgt (Jim), Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede, e-mail: info@auhv.nl Penningmeester: H.G. Ederveen (Henny) Bestuursleden: E. Broekhuizen (Edward), L. Harmsen (Leo), G. Raaphorst (Gerard), F. van Schaik (Fred), W.F. Huisen (Wim), R. Blokhuijzen (Robin). Internet: www.auhv.nl Info Vliegvisgroep ‘The Leader’: www.vliegvisgroeptheleader.nl Info AUHV Roofvisgroep: roofvisgroep@auhv.nl Info Karpergroep: auhvkarper@hotmail.com Uitgever:

AUHV, in samenwerking met: Vipmedia Publishing & Services, Takkebijsters 57a, 4817 BL Breda, tel. 076-530 1729 Directie: Ed Bruijns Hoofdredacteur: Sjoerd Beljaars Redactie: Fred van Schaik, redactie@auhv.nl Advertenties: John Huussen, Alex Boom, 076-530 1725 Druk: Corelio Printing

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van AUHV/uitgever. Opname in een leesportefeuille is niet toegestaan. De redactie werkt onafhankelijk van welke organisatie dan ook. De redactie en de uitgever zijn tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud van geplaatste advertenties. Onge‑ vraagd aan ons toegezonden redactionele tekst en/of foto’s worden niet geretour‑ neerd. Plaatsing van die informatie is voorbehouden aan de redactie.

Van de voorzitter

H

et zal eenieder die de AUHV een warm hart toedraagt niet ontgaan zijn, wat komen we soms veel in het nieuws. Ik schreef in dit voorwoord al eerder over moeizame onderhandelingen met betrekking tot contractverlenging met de gemeente Utrecht. Het is duidelijk geworden dat veel van onze leden erg teleurgesteld waren over de afloop. Het water aan de Rubenslaan in Leidsche Rijn werd ons ontnomen, en het vissen in de Haarrijnseplas sterk gereduceerd. Na ondertekening en bekendmaking lieten onze leden van zich horen. Een karpervisser aan die plas werd geïnterviewd door RTV Utrecht op radio en tv. Een ander door Hart van Nederland. Er verscheen een column in de Telegraaf en een artikel in het AD. Ook enkele lokale media reageerden, en de sociale media ontploften zo wat. Toch hadden wij als bestuur het gevoel dat we er alles aan hadden gedaan om deze beperkingen tegen te houden. We hadden zelfs de hulp ingeroepen van een jurist die gespecialiseerd is in visrecht die voor ons aan de onderhandelingstafel plaats nam. Op Facebook werd een speciale site in het leven geroepen en er startte een petitie. Binnen enkele dagen werden er ruim 1000 handtekeningen verzameld welke op een ludieke manier aan de desbetreffende wethouder werden overhandigd. Door al deze aandacht bood de wethouder aan om nog eens naar de regelgeving van deze plas te kijken. Er volgde een goed gesprek met hem en een aantal ambtenaren en ik heb goede hoop op een oplossing waarmee we toch nog naar wens op deze unieke locatie kunnen vissen. Dit is bij het schrijven van dit voorwoord nog niet bekend. In ieder geval ben ik trots op de leden die op gepaste wijze van zich hebben laten horen in deze kwestie, zonder jullie was het zeker niet gelukt… Veel visplezier!Simon Dekker Hengelsport rond de Domstad - 3 2017

3


VAN HET BESTUUR

JAARVERSLAG 2016 AUHV Bestuur Het bestuur bestond aan het begin van 2016 uit voorzitter S. (Simon) Dekker, secretaris C.J. (Jim) van de Burgt, penningmeester H.G. (Henny) Ederveen en de bestuursleden E. (Edward) Broekhuizen, L.J. (Leo) Harmsen, G. (Gerard) Raaphorst, F.J.P. (Fred) van Schaik, W.F. (Wim) Huisen, D.W.A. (Danny) Bok en R. (Robin) Blokhuijzen. Leden Het ledenaantal van de vereniging is in 2016 uitgekomen op 9.940 leden, dat is 264 minder dan in 2016, maar volgt wel de landelijk neergaande aantallen leden.

Blauwe Vogel ‘74 Ook voor 2016 hebben veel leden met een vast bedrag bovenop de (incasso) contributie een duit in het AUHV-fonds Blauwe Vogels gedaan. Hieruit wordt de Stichting Blauwe Vogel ’74 gesponsord bij allerlei activiteiten. Het totaalbedrag was dit jaar € 6.097,10. Via de ledenadministratie (ledenadministratie@auhv.nl) kunt u opgeven hoeveel u jaarlijks per incasso wilt doneren. Visserijland De Gemeente Utrecht gaf ultimo 2015

Foto: Thomas Boelaars

aan dat zij de (3) contracten met de AUHV wilde herzien. Deze contracten waren verouderd, soms nog met oude eigenaren. Met ondersteuning van de juridische afdeling van Sportvisserij Nederland is er na intensief onderhandelen uiteindelijk eind 2016 een voor alle partijen aanvaardbaar contract afgesloten. Waterschap HDSR heeft n.a.v. de karperuitzettingen eind 2015 met de AUHV gesprekken gevoerd hoe hiermee in de toekomst om te gaan. Door het waterschap is in samenwerking met Sportvisserij Nederland een landelijke richtlijn gemaakt die gebruikt gaat worden bij de waterschappen bij verzoeken om visuitzettingen.

Met het federatiebestuur zijn gesprekken gevoerd over het wederzijdse beleid en verwachtingen.

Viswaterbeheer December 2015 werd een visserijkundig onderzoek gedaan in de grachten van fort Blauwkapel.

De conclusie is dat de visstand gemiddeld is, de gezondheid goed en het doorzicht in het water goed.

In februari werd een visserijkundig onderzoek gedaan in Plas Strijkviertel, het rapport hierover is nog niet definitief. De AUHV Viswatercommissie is uitgebreid met Martin Hoorweg, die ook beroepshalve in viswaterbeheer werkzaam is. Het jaar stond in het teken van inventarisatie van het resterende AUHV viswater, zodat er binnenkort factsheets zijn van de watergangen. In Houten is veel tijd en geld uitgegeven aan het Hydroventuri project in het water van het Rondeel waar overdadige (water) plantengroei is. Helaas was het resultaat dat de planten weer terugkeren. De AUHV heeft bij waterschap en gemeente Houten aangegeven dat uitzet van graskarper in andere gemeenten hiervoor succesvol was/ is. Helaas waren er ook weer de onvermijdelijke vissterftes, o.a. in Houten (ook als gevolg van maaien bij hoge temperatuur) en Utrecht. Het maaibeleid en graskarper zijn onderwerp die met het waterschap besproken worden.

Waterkwaliteitbemonstering De groep van 7 watermonsternemers onder leiding van Fred van Esseveld heeft ook afgelopen jaar weer de viswaterkwaliteit van 26 belangrijke viswateren gemonitord in water waar het waterschap niet controleert. Controle Na veel overleg met de Politie/ Justitie zijn uiteindelijk in het voorjaar vier Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) voor de AUHV beëdigd. Zij hebben ruim 1.400 controles gedaan waarbij er 57 waarschuwingen zijn gegeven en 51 processen verbaal geschreven. In juli is samen met Politie en Boa’s van het Recreatieschap door de AUHV een grote

4

Hengelsport rond de Domstad - 03 2017


Tekst & foto’s Redactie

Het clubmagazine “Hengelsport rond de Domstad”, dat in samenwerking met VIPmedia wordt gemaakt, werd drie keer gratis bij meer dan 10.000 leden en relaties bezorgd.

Wegens het vertrek van onze webmaster zoekt de AUHV geïnteresseerden voor het plaatsen van nieuwsberichten op de website, nieuwsbrief en sociale media. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de secretaris.

Foto: Thomas Boelaars

nachtelijke controle gehouden.

Helaas ontvingen we weer klachten van omwonenden van de vijver aan de Rubenslaan. Controleurs en Boa’s zijn hier regelmatig naartoe geweest maar constateerden geen onregelmatigheden door leden.

AUHV groepen De AUHV Roofvisgroep had maandelijks wisselende roofvisactiviteiten, die goed bezocht werden.

De AUHV vliegvisgroep The Leader houdt hun maandelijkse bindavonden bij forellenvijver Ruigenhoek.

De AUHV Karpergroep organiseerde voor alle AUHV leden een lezing over karpervissen in Marokko. De wedstrijden werden dit jaar gehouden in Plas Veldhuizen, Haarrijnse plassen en Plas Strijkviertel.

Ultimo 2016 werd er door het bestuur groen licht gegeven voor het nieuwe handhavingsbeleid wat helaas het vertrek van controleurs tot gevolg had.

De AUHV wedstrijdgroep had een slechte start van de competitie. Daarentegen waren de AUHV afgevaardigden succesvol hij de selectiewedstrijden voor het open NK.

In Utrecht werd door NOC-NSF met AH een proef gedaan waarbij klanten konden sparen voor ‘proefsporten’ bij een sportvereniging. De AUHV deed hier ook aan mee. In september gaf de vereniging acte de presence op het slotfeest in het Griftpark.

Op 1 november werd voor de tweede keer een streetfishing wedstrijd in Utrecht georganiseerd door Dutch Streetfishing Association. De AUHV heeft hieraan haar medewerking verleend door vergunningen beschikbaar te stellen en een aantal scheidsrechters.

Promotie Ook afgelopen jaar was de AUHV present op de hengelsportbeurs in Utrecht. Hier sprak de standbemanning van diverse groepen en bestuur met veel leden en belangstellenden

Utrecht was te zien in een aflevering van Vis TV. Bij de werfkelders aan de Oudegracht gooiden Marco en Ed hun hengeltje uit.

garageboxen van 6x3 meter en recent geschilderd te koop. De vraagprijs is € 19.000 per box. Weet u iemand die een garagebox zoekt meld deze dan aan bij de penningmeester. Vrijwilligers bedankt! Op 3 september werd de jaarlijkse AUHV vrijwilligersdag georganiseerd. Deze vond dit jaar plaats bij visvijver ’t Mun in Appeltern. Maandagavond 27 november werd voor alle AUHV-vrijwilligers een gezellige avond georganiseerd met een uitgebreide borrel met aansluitend een diner.

Veel van de zaken die in dit jaarverslag staan kunt u ook uitgebreider nalezen in de nieuwsberichten op onze website en op Facebook. Jim van de Burgt, secretaris

Foto: Thomas Boelaars

Streetfishing Op 6 maart werd door de federatie een Streetfishing wedstrijd in Utrecht voor de jeugd georganiseerd als onderdeel van een competitie. De AUHV leverde een bijdrage met enkele scheidsrechters.

Garages te koop De AUHV heeft aan de Peltlaan 159 en 161 in Utrecht goed onderhouden (recent voorzien van nieuwe kanteldeuren)

Hengelsport rond de Domstad - 03 2017

5


NIEUWS

LEDENVERGADERING OP MAANDAG 24 APRIL 2017 IN HOUTEN Het bestuur van de AUHV - Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging - nodigt u uit voor de ledenvergadering, die op maandag 24 april aanstaande zal worden gehouden in Restaurant “De Engel”, Burgemeester Wallerweg 2 in Houten (routebeschrijving zie www.auhv.nl). De zaal is open vanaf 19.30 uur. De vergadering begint om 20.00 uur. Toegang uitsluitend op vertoon van uw AUHV-bewijs van lidmaatschap (VISpas) 2017.

❱ AGENDA

Welkom en opening Ingekomen stukken Verzoeken waarover een besluit moet worden genomen in de ledenvergadering moeten uiterlijk 4 weken voor de ledenvergadering ontvangen zijn bij de secretaris. Mededelingen: Viswaterbeheer en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Visrechten Utrecht Visrechten Houten BOA’s en controles Verslag vorige ledenvergadering Het verslag van de ledenvergadering van 25 april 2016 is gepubliceerd in Hengelsport rond de Domstad nr. 2016-2.

Jaarverslag 2016 Zie elders in dit blad. Financiële zaken Financiële verantwoording over 2016. Verslag kascontrolecommissie. Décharge door kascontrolecommissie van het bestuur voor het gevoerde beleid. Begroting 2017; vaststelling contributie 2018. De financiële verantwoording en de begroting zijn vanaf 4 weken voor de vergadering opvraagbaar via de penningmeester en zullen op de vergadering ter inzage liggen. Verkiezing leden kascontrolecommissie Verkiezing bestuursleden

Leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie, kunnen zich schriftelijk aanmelden - voorzien van motivatie, ervaring en kennis - bij het secretariaat. Volgens het rooster zijn aftredend: Voorzitter Simon Dekker en bestuurslid Leo Harmsen; beiden zijn herkiesbaar. Aftredend en niet herkiesbaar is Wim Huisen. Tussentijds aftredend is Danny Bok. Benoeming Martin Hoorweg. Wat verder ter tafel komt Behandeling van schriftelijk ingediende vragen. Rondvraag Sluiting

AUHV ZOEKT COMMUNICATIEHULP De AUHV is op zoek naar iemand die onze vereniging op vrijwillige basis verder kan helpen bij het ­vormgeven van onze (met name digitale) communicatie. De werkzaamheden bestaan vooral uit het ­beheren van de website en social media, maar denk ook aan het helpen tijdens evenementen zoals ­beurzen, visdagen en jeugdevenementen.

We zoeken hiervoor iemand die: • Communicatief vaardig is en zich in kan leven in de lezers: leden, sportvissers, pers, overheden, etc. • Tekst(jes) kan schrijven/ redigeren voor digitaal gebruik • Bekend is met en actief is op social media: met name Facebook en in mindere mate YouTube en Twitter • Houdt van netwerken (content verzamelen, perscontacten e.d.) • Een actieve instelling heeft en zelf initiatieven neemt In praktijk kost het je maximaal enkele uren per week, vaak minder. Er is op dit vlak echter genoeg te doen, dus uitbouwen is altijd mogelijk, bijvoorbeeld naar een bestuursfunctie. Reacties met motivatie naar info@auhv.nl

6

Hengelsport rond de Domstad - 03 2017


Foto: Thomas Boelaars

COLUMN

HANDEN AF VAN ONZE VRIJWILLIGERS!

E

en vrijwilliger is iemand die hart voor de zaak heeft en zich belangeloos en niet betaald inzet. Dit wil niet zeggen dat het vrijblijvend is, ook van hen wordt (net als in een betaalde baan) verwacht dat ze hun taken goed uitvoeren, zich aan de onderlinge afspraken houden en op tijd bij afspraken verschijnen. En geloof mij, ik maak het van dichtbij mee, er zijn maanden dat voor dit vrijwillige werk meerdere keren de familie-agenda wijkt. Dit is zeker niet om te klagen, we doen het met liefde en erg graag. Maar één van de gevleugelde uitdrukkingen bij ons thuis op de vraag ‘waar is papa?’ is, ‘ooh weer iets met vissen’, en daar bedoelen we niet het vissen met een hengel mee…

Toch is maar goed dat ze er zijn; half Nederland drijft op vrijwilligers. Nu heb ik zo de indruk dat de vrijwilligers van de AUHV toch wel iets goed doen; er hebben zich in de regio Utrecht niet voor niets circa 10.000 mensen bij deze visclub aangesloten. Maar die leden verwachten wel dat de boel blijft draaien, dus het vrijwilligerswerk is ook bij de AUHV niet vrijblijvend. Het is een geweldige club leuke, hardwerkende mensen. Toch komt het voor dat ook een vrijwilliger niet lekker in zijn/

haar vel zit of om een andere reden blijkt de taken niet uit te voeren zoals afgesproken was. Er volgen gesprekken (ja, het lijkt net op het betaalde werkzame leven) en het kan voorkomen dat het voor iedereen beter is om uit elkaar te gaan. In zo’n gesprek wordt meestal wel duidelijk dat de situatie niet bijdraagt aan het behartigen van de belangen van 10.000 leden die op je rekenen.

Nu leven we in een beschaving, de tijd dat we als Neanderthalers met een knuppel achter elkaar aan renden als we het niet met elkaar eens waren ligt ver achter ons. In de maatschappij en ook binnen de AUHV hebben we respect voor elkaar en je niet agressief uiten hoog in het vaandel staan. Laat ik het zo zeggen; we knuppelen niet meer. Nu is enige tijd geleden één van de vrijwilligers bedreigd, met de dood bedreigd… En met dit voorval moeten we helaas ook de vrijwilligers van onze club scharen onder de goedbedoelende mensen die in de uitoefening van hun werk gehinderd en bedreigd worden. Of het gaat om ambulancebroeders, andere hulpverleners, politie of vrijwilligers, het maakt niet uit… blijkbaar zijn er mensen die vinden dat ze op

deze mensen los moeten gaan. Het is te bizar voor woorden.

Even voor mijn begrip; dus omdat je het niet eens bent met een mening of actie van de vereniging, bedreig je een persoon/vrijwilliger van die vereniging? Je dreigt iemand met jouw knuppel de dood in te jagen? Die vrijwilliger die zich belangeloos en niet betaald inzet namens 10.000 anderen die de vereniging een warm hart toedragen. Ik denk dat diegene niet lekker in zijn vel zat en intussen spijt heeft van deze actie. Ik denk dat je je realiseert dat je niet goed bezig bent geweest en best wel even sorry kan zeggen. Een sorry voor de vrijwilliger die je de dood in wilde jagen en een sorry aan de leden die bij deze club horen.

En dan nog een laatste tip voor degene die de neiging hebben niet lekker in hun vel te zitten en de behoefte krijgen met hun knuppel te gaan zwaaien; neem een abonnement op de sportschool. Die agressie kun je er daar lekker op een gezonde manier uit trainen en van de endorfine die je aanmaakt ga je een stuk lekkerder in je vel zitten.

De vrouw van…

Hengelsport rond de Domstad - 10 2016

7


ROOFVISGROEP

DE WRAAK VAN DE SNOEK Het is zaterdag 24 september rond kwart over zeven als Erwin me komt ophalen voor de visdag Hoge Vaart. We laden snel de boot en overige spullen in en gaan op pad. Het is een flinke tijd geleden dat Erwin voor het laatst mee ging, maar het is meteen weer als vanouds.

B

ij aankomst zien we Walter en Michael al langs varen. Beide heren uit de ‘internationale’ boot moeten van ver komen (België en Duitsland) en zijn gisteren al samen op pad geweest waarbij Michael zijn PR snoek weer scherper stelde met

Ondertussen druppelen ook de overige deelnemers binnen. Als de laatste boot weg vaart zijn we met 16 deelnemers in 7 boten op het water.

❱ SCHADE

Op advies van Erwin stuur ik de boot strak langs de kant terwijl we met kleine plugjes slepen. Blijkbaar is er gemaaid want er staan beduidend minder waterplanten dan een aantal weken geleden. Al snel meldt zich de eerste baars bij mij. Niet veel later krijg ik vervolgens een aanbeet van een

1,06. Na een overnachting in een b&b zijn ze vroeg begonnen, ze vertrekken ook weer vroeg richting huis. Erwin en ik zijn aan de vroege kant en beginnen de boot klaar te maken.

De snoek die wraak nam.

Eigenlijk was een hechting op zijn plaats geweest.

8

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017


Tekst & foto’s Louis Veldhuizen

Ed ving vooral ’s ochtends goed.

Michael stelde zijn PR snoek weer scherper.

mooie snoek. Terwijl ik hem met de kieuwgreep uit het water til begint de vis heftig te spartelen. Ik heb mijn hand vrij diep in de kieuw en voel de tanden in mijn rechterhand snijden. De eerste aandacht is echter voor de snoek. Na onthaken, een foto een weer netjes terug zetten is er eindelijk tijd om de schade bij mezelf op te nemen. Die blijkt groter als ik had verwacht. Er zit een flink diepe snee dwars over de vingertop van mijn middelvinger. Het bloed gutst eruit en is bijna niet te stoppen. Een hechting was waarschijnlijk niet verkeerd geweest maar ik heb geen zin om de visdag af te breken. Na een paar papieren zakdoeken te hebben volgebloed pak ik mijn vingertop strak in met een pleister en wat tape. Dit lijkt het bloeden te stoppen. Ook een paar andere wondjes

worden voorzien van een pleister en het is tijd om verder te gaan.

❱ KLEINE SHADS

De vis is goed los en ook Erwin vangt het nodige. Aan het einde van de och-

tend valt het wat stil, maar we genieten met volle teugen van de omgeving en het prachtige weer. Werpend met kleine shads weten we onder de bruggen nog wat vissen te vangen. Ook de andere boten laten zich niet onbetuigd. In de boot van Nico

Vooral Rob en Ed ­hebben trollend goede zaken gedaan.

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017

9


ROOFVISGROEP

Arnoud tikt een mooie snoekbaars onder een brug vandaan.

wordt meestentijds geworpen, daar weet Arnoud een hele mooie 70’er snoekbaars onder een brug vandaan te tikken en Elian’s prachtige 47’er baars mag er ook zijn. Uiteindelijk gaan we slepend terug richting de trailerhelling. Onderweg weet Erwin nog een paar mooie snoeken erbij te vangen en we komen als laatste binnen. Bij de helling horen we ook de verhalen van de andere boten. Overal is redelijk goed gevangen. Vooral Rob en Ed hebben trollend goede zaken gedaan. Opvallend is dat Ed – met 8 snoeken en 20 baarzen(!) - vooral ’s ochtends goed ving en Rob ’s middags.

❱ DE WRAAK VAN DE SNOEK

Eenmaal thuis gaan de pleister en het tape van mijn vingertop. Het bloeden is inderdaad gestopt en de snee is flink. Ik blijf de vingertop een dag of vijf inpakken om te voorkomen dat er vuil in komt of de wond weer opengaat. Na een aantal dagen begint een van de kleinere wonden op mijn duim wat dik

10

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017

te worden. Ik peuter hem met een steriele naald open en zet er druk op in de verwachting dat er pus uit zal komen. Tot mijn verbazing komt er echter geen pus uit maar een kleine tand van de snoek. Dat is me in twintig jaar roofvis-

Elian’s prachtige baars mag er ook zijn.

sen nog nooit overkomen! De wond is overigens niet ontstoken. Ook daar heb ik met de talloze snoekenbeten in de loop der jaren nog nooit last van gehad. Al met al was het een mooie dag met leuke vangsten - er zijn toch weer een


ROOFVISGROEP

De vis is goed los en ook Erwin vangt het nodige.

Een doublet baarzen.

paar PR’s scherper gesteld - en prachtig weer! Met een eervolle vermelding voor Leon die ondanks een opkomende keelontsteking toch kwam opdagen

zodat we niet op het laatste moment mensen teleur hoefden te stellen.

Louis Veldhuizen

Vooral Rob en Ed ­hebben trollend goede zaken gedaan.

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017

11


Advertorial

Foto: Emile Holba

De beste forel van Noorwegen Vang forel in nationaal park Hardangervidda. Uvdal en Geilo in Hol zijn uitstekende uitvalsbasissen voor visavonturen in het grootste nationale park van Noorwegen.

Een groot aantal meren, rivieren en beken maken nationaal park Hardangervidda een perfecte bestemming voor een visvakantie in Noorwegen. Naast forel is er ook bronforel en grote marene te vinden. UVDAL EN GEILO Uvdal, gelegen aan de oostelijke kant van het park, is de

grootste binnenlandse visbestemming in Noorwegen met talloze rivieren, meren en vijvers. Vissen in dit gebied is onderdeel van de geschiedenis en tradities. De ongerepte natuur, frisse berglucht, heldere meren en wilde dieren maken het compleet. Een andere plek om te vissen in Hardangervidda is Geilo in de gemeente Hol, waar

je omringd bent door prachtige natuur en wilde dieren. VERGUNNING EN SEIZOEN Je kunt online een visvergunning kopen of bij de lokale vvv-kantoren en winkels. De vergunning is geldig voor bepaalde gebieden en meren, dus zorg ervoor dat je de juiste licentie koopt. In de regio valt veel sneeuw, het seizoen duurt meestal van begin juni tot eind september. DE NATIONALE PARKEN IN NOORWEGEN In Noorwegen zijn de nationale parken altijd geopend - er is geen hek en ze zijn gratis

toegankelijk. Van de natuur genieten wordt sinds 1957 beschouwd als een recht, toen het ‘allemansrecht’ (Allemansretten) deel ging uitmaken van de Noorse grondwet. Hardangervidda is sinds 1981 een nationaal park en het grootste nationale park van het land. Tip: Wist je dat je in deze regio fietsen en vissen kunt combineren? Met de fiets over de hoogvlakte, op zoek naar de beste visplekken.

Voor meer informatie over vissen in Noorwegen ga je naar visitnorway.com/vissen


- Twee forelvijvers - dobber-/vliegvissen - natuurlijk helder water - regenboogforellen - meerval en steur vanaf april - lekker eten en drinken - relaxen - diverse cursussen - bedrijven-/groepsuitje - BBQ voor groepen st. Anthoniedijk 120 - gratis parkeren op eigen terrein 3566 ME Utrecht - het hele jaar open Twee forelvijvers - natuu rlijk helder water - regenboogforellen - cla resse in de zomer - lekker eten en drinken - relaxen - diverse cursussen - bedrijven-/ groepsuitje - overnachti ngen mogelijk op de camping verderop - gevestigd in het hartje van het land - gratis parkeren op eigen terrein. Email: info@forelvijverde

ruigenhoek.nl | Tel: 030

www.forelvijverderuig

Of je nou de polder in trekt of het snelstromende water opzoekt, bij ons vind je alles wat je nodig hebt! Bij Rich Fly Fishing krijg je de persoonlijke aandacht die je verdient en dat altijd in een prettige en ontspannen sfeer. Kom ook eens langs op onze donderdag(inloop)avond. Tot ziens!

www.richflyfishing.com

Showroom: Staatsspoor 51 (op afspraak) 3994 VE Houten Tel: 06-517 00 907

290 14 93

enMEhoUtrecht ek.nl st. Anthoniedijk 120, 3566 Email: info@forelvijverderuigenhoek.nl | Tel: 030 290 14 93

www.forelvijverderuigenhoek.nl

ividueel rd en ind unstaas a a d n ta gelijk s met SALMO k . r ogst mo ns de ho maar ĂŠĂŠn kee speciaal ze zijn e lg o v ft ld e e e o o k h h ik n e e Ontw tig getest. J hter te kom handma vissen om er ac te

Salmo_Fishing Salmo Branding Advert_185mm x 126mm_Dutch.indd 1

SalmoLures

www.salmo.com.pl 31/01/2017 10:24:12


SNOEKBAARS

Snoekbaars van helder water is oogverblindend mooi!

14

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017


Tekst & foto’s Chris Chew

Natuurlijk behoort snoek dan tot de ­ mogelijkheden.

STILSTAAND WATER

ode aan werpend vissen Vissen op snoekbaars roept al snel de associatie op met troebel en stromend water. Kunnen we daarom heldere rivierplassen links laten liggen? Als je op aantallen uit bent misschien wel, wil je echter een echte oogverblindende knoeperd vangen…

D

e herfst was in volle gang, de bladeren vielen van de bomen en de watertemperatuur was al flink gedaald. Oorspronkelijk waren mijn pijlen gericht op dikke snoeken door deze vanuit de bellyboot met groot kunstaas te bestoken. Echter, lieten de groenjassen het vrijwel volledig afweten. Daarentegen vergiste wel een snoekbaars zich in het rubber van vismaat Mick. Niet zomaar een, prachtig getekend en behoorlijk aan de maat. Onze interesse was gewekt en na deze sessie besloten we terug te keren naar het water in kwestie om ons volledig op de glasogen te richten!

❱ ZWEEFMOMENTEN

De plas in kwestie is een grote, diepe en vooral heldere rivierplas met een open doch lange en ondiepe verbinding met de rivier. Een grote intrek van riviervissen voor de wintermaanden zal er hierdoor niet zijn, maar de exemplaren die er gedurende het hele jaar huizen hebben vaak prachtige kleuren die je minder vaak bij riviervissen aantreft. We besloten om het verticaal te proberen om zo de zanders in de diepere zones van het water op te zoeken, ook al ben ik nu niet de meest fanatieke verticaalvisser.... Na twee uurtjes hield ik het voor

gezien en wierp ik mijn shad richting de oever, naar de bovenkant van het talud, om hem met lange zweefmomenten richting dieper water te sturen. Al in de eerste meters van mijn worp resulteerde dit in een harde tik op de top en een kromme hengel in mijn handen. Hangen! Waar we in de ochtend verticaal op zoek waren in de diepere zones van het water, werd mijn shad nu op slechts twee á drie meter diepte spijkerhard te grazen genomen. Een moment later lag vadertje glasoog bij mij op schoot met kleuren over zijn flanken zoals ik ze het liefste zie. De rest van deze sessie kwamen er werpend zowel mooie snoekbaarzen als

Op die taluds hangt een ­mengelmoes aan rovers rond...

De Zander Pro, een klassieker waar ik het volste vertrouwen in heb.

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017

15


SNOEKBAARS

Minder voedselconcurrentie, dus over het algemeen grotere vis.

ook enkele snoeken en baarzen boven water, terwijl verticaal maar weinig actie te beleven viel. Het verbaasde ons vooral hoeveel snoek we op deze manier konden vangen, terwijl deze tijdens de vorige sessie ons grote kunstaas aan zich voorbij liet gaan!

❱ ONDIEP

Veel zand- en grindafgravingen langs de Nederlandse rivieren hebben het perfecte karakter voor deze manier van vissen en toch zie ik veel roofvissers er enkel verticaal vissen. Dit is natuurlijk ook een zeer effectieve manier van vissen, maar er zijn dagen waarop het zeker loont om je shad eens werpend aan te bieden. De ideale stekken voor deze visserij zijn langzaam aflopende taluds waardoor je je kunstaas tot soms zelfs vijf seconden over de bodem richting dieper water kunt laten zweven, in afwachting van die ene droge tik op je hengeltop. Het voordeel van het werpend vissen is dat je op deze manier in één worp verschillende dieptes kunt afvissen en zo actief op zoek kunt gaan naar de vissen als deze minder geconcentreerd liggen. Vaak liggen de vissen in het late najaar en het voorjaar net wat ondieper dan je zou verwachten en op deze manier bereik je ook de vissen die wat hoger op het talud liggen. Wat ik misschien wel het allermooiste vind aan deze werpende visserij op de rivierplassen, is dat je er werkelijk alles mee kunt vangen. Zowel snoekbaars

16

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017

alsook snoek en baars hangen maar al te graag rond op deze taluds!

❱ SOFTBAITS

Softbaits zijn the weapons of choice. Vis vooral met een stuk rubber waarin je echt vertrouwen hebt! Twijfels over je kunstaas moet je niet hebben als je al een uur zit te werpen zonder aanbeet. Dit soort wateren stikken zeker niet van de vis maar de kans op een specimen is hierdoor groter. Kies daarom voor een softbait die zich voor jezelf reeds bewezen heeft en die je vol vertrouwen aan je speld kunt hangen. Als ik voor één allround shad moet kiezen, dan is het de Zander Pro 12 cm in een natuurlijke kleur. Deze slanke shads zijn voorzien van een schoepstaart en

Geen aantallen, maar stuk voor stuk beauties!

hebben een actie waarvan feitelijk alle rovers wel houden. Dit formaat is een gepaste hap voor een dikke zander, een mondvol voor een kneiterbaars en forse snoekdame wil er ook wel voor uithalen. De shad monteer ik op een loodkop met een stevige haak en in gewichten variërend van 7 tot 15 gram, afhankelijk van de omstandigheden. Bij deze visserij kies ik voor een loodkop met een wat grotere haak, zodat ik mij geen zorgen hoef te maken als er een dikke metersnoek aan de andere kant van de lijn hangt. Eventueel kan er een stinger op de shad gemonteerd worden. Zeker op dagen wanneer de vissen iets minder gretig zijn, kan dit het verschil maken tussen missen of hangen. Verder is staaldraad een must voor deze visserij, omdat je grote kans maakt op snoek. Kies voor een dunne en flexibele stalen onderlijn die de actie van je shad niet belemmert. Bij deze visserij is het essentieel dat je steeds goed contact houdt met je kunstaas om deze zo precies over het talud heen te kunnen sturen. Een strakke shadhengel die je genoeg gevoel geeft om je shad gecontroleerd te vissen, maar ook over genoeg ruggengraat beschikt voor een goede haakzetting en power om een grote vis te bedwingen is een vereiste. Zelf vis ik met een Terminator Pro Finesse Jigger 7-28 g met een lengte van 2,40 meter. In com-


Zorg voor een lekker strakke shad­hengel met ook genoeg ruggengraat.

20 meter verder in plaats van recht onder de top...

binatie met een molen in de 2500 maat volgespoeld met 12/00 braid, is dit de ideale setup voor deze techniek.

❱ FOCUS

Ik probeer steeds zoveel mogelijk water af te vissen op zoek naar hongerige rovers. Hiervoor positioneer ik mij boven dieper water zodat ik lange worpen kan maken richting ondiep water. Tijdens het binnenvissen komt je shad door verschillende waterlagen en bereik je zowel de vissen die boven als onderaan het talud liggen. Het is zeker niet verkeerd om je shad op slechts een meter water neer te laten komen, schrik niet als hij hier al onmiddellijk gegrepen wordt! Dit kan evengoed in de laatste meters van je worp, wanneer je kunstaas zich vlak onder je hengeltop bevindt, gebeuren. Dus blijf steeds geconcentreerd doorvissen tot op het einde van je worp. Net zoals bij het kantvissen op snoekbaars zal de aanbeet in 99% van de gevallen komen tijdens het zweefmoment. Doordat je het talud af vist kun je het maximale uit dit moment halen en hebben de rovers tijd zat om de

shad naar binnen te werken. De aanbeten die je op deze manier krijgt zijn dan ook vaak keihard! Door met het gewicht van je loodkop te variëren kun je zelf bepalen hoe snel je shad van het talud afzwemt. Vaak trigger je de rovers met een wat sneller geviste kop van 15 gram, terwijl er natuurlijk ook dagen zijn waar de vis passief is en een traag geviste 7 grams kop het beste werkt. Over het algemeen begin ik de visdag met een loodkop van 10 gram en dit werkt perfect in de meeste situaties.

❱ RUIMSCHOOTS

Wateren waar deze visserij succesvol toegepast kan worden zijn ruimschoots aanwezig in Nederland. Ga maar eens op zoek met Google Maps. Het is geen visserij van grote aantallen, maar de kans om een echte kanjer tegen het lijf te lopen is er immer op deze rivierplassen. Dus laat de volgende keer als je op het water zit die shad eens 20 meter verder in het water terecht komen, in plaats van direct onder je hengeltop!

Chris Chew

uitrusting

De Zander Pro is voor de big three een prima kunstaas, zeker voor het afzoeken van meer water in je zoektocht naar roofvi s. Afhankelijk van de omstand igheden kun je variëren met loodkoppen; als je dat zweefmom ent maar weet te verwezenlijke n, erg belangerijk! Hengelsport rond de Domstad - 3 2017

17


WITVISSEN

HENNEPVISSEN OP VOORN

Met hennepzaad vang je grotere voorns dan op welk aas dan ook. Aan de buitenkant ziet hennepzaad er echter niet schokkend uit, zo leeft en beweegt het niet. Toch kleeft er een duistere kant aan deze donkere zaadjes. Wat dan? ze zijn bijna te goed!

I

k heb het geluk gehad om de laatste jaren met een paar erg goede ‘hennepvissers’ om te gaan. Doorgewinterde wedstrijdvissers waar ik enorm veel van heb geleerd. De twee belangrijkste aspecten van het hennepvissen zijn het voeren en de presentatie. Als je die twee op de rit weet te krijgen, dan ben je al een heel eind op weg! De stekkeuze is het eerste waar je jezelf over moet buigen. De grootste voorns zijn schuw en blijven wat verder uit de kant, dus probeer ik het zover als mogelijk met mijn vaste hengel; 16 meter carbon wordt gereed gemaakt.

❱ DE BESTE MONTAGE

Hennepzaad, het topaas voor grote blankvoorn!

18

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017

Al jarenlang zijn de meningen sterk verdeeld over wat de beste hennepmontage is. Grofweg zijn de kampen te verdelen in een zwaar en licht kamp. De eerstgenoemde opteert 4x10 en 4x12 montages. Deze getallen verwijzen naar het dobberformaat en dragen respectievelijk 0,15 en 0,20 gram; erg licht dus! Ik behoor tot de zware jongens en zet een 4x16 dobber in, oftewel 0,5 gram loodhagels.


Tekst & foto’s Lee Wright

Met elastiek nummer 6 kan ik de meeste voorns tillen in plaats van scheppen.

De boven- en onderantenne heb ik ingekort, zodoende gaat de dobber sneller staan en kun je ook sneller vissen. Het is echter de loodzetting die de montage effectief maakt. Wat betreft de loodzetting val ik binnen de zware jongens op door de

Zoals je het wilt: perfect in de bovenlip gehaakt.

Beazen

De beste methode om hennepzaad op de haak te prikken is door de haakpunt in de onderzijde te prikken en deze door de korrel te laten ‘rollen’. Eigenlijk op dezelfde wijze hoe jee een zachte pellet op de haa k zet. De maat 16 haak zit verscholen in het zaadje, de prikkende haakpunt steekt echter uit..

verfijnde en delicate plaatsing van de loodhagels. Maar liefst 21 nummer 11 loodhagels worden met tussenruimte van ongeveer 3,5 cm tot tegen de lus voor de onderlijn op de hoofdlijn gezet! Zodoende komen de voordelen van licht en zwaar samen. Het aas zakt gecontroleerd en natuurlijk naar beneden, eigenlijk op dezelfde manier als een lichte montage. Echter, door het grotere totaalgewicht aan loodhagels geeft het mij meer controle, een aspect waar ik later nog op terug kom. Mijn hoofdlijn bestaat

uit 10/00 matrix Power Micron, van dezelfde nylon maak ik een 08/00 onderlijn waarop een haak 16 wordt geknoopt.

❱ VOEREN

Bij hennepvissen is voorbereiding de sleutel tot succes. Het is als schaken, waarbij je telkens 10 zetten vooruit moet denken. Tijdens een wedstrijd laat ik de


WITVISSEN

Door de ingekorte bovenantenne gaat de dobber sneller staan.

De loodzetting met 21 nummer 11 loodhagels werkt perfect.

Lichter en dunner dan dit hoef je niet te gaan. hennepplek minimaal tot halverwege met rust. Dat houdt in dat ik 2 tot 3 uur lang de plek van hennep voorzie zonder er te vissen! Een henneplek moet altijd even op gang komen en vertrouwen is erg belangrijk. Schakel je over naar de hennepstek dan is het de bedoeling dat het bij de eerste inzet gelijk raak is. Bij aanvang voer ik ongeveer 150 ml hennepzaad geconcentreerd met een pole cup. De voorns kunnen wennen aan dit bedje zaad, dat later de plek wordt

20

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017

waar ik mijn haakaas laat zakken. Ik gebruik het ingeblikte hennepzaad van Dynamite Baits; in mijn ogen is er geen betere wat betreft de hoeveelheid olie en andere lokstoffen. Voor op de haak wil ik de zaadjes precies goed hebben, die bereid ik dus zelf thuis. Ondertussen vis ik op een andere stek met ander aas zoals brood, worm, casters of muggenlarven. Het is belangrijk om te beginnen op een ander plekje, want de meest gemaakte fout is om te snel op de hennepstek te gaan vissen. Het is bovendien essentieel om de komende 2 tot 3 uur de stek te onderhouden, dus regelmatig van hennepzaad te voorzien. Je legt zo het funda-

ment voor een spetterend tweede deel van je wedstrijd, althans, dat is de achterliggende gedachte. In het eerste uur heb ik ongeveer heel de tijd de katapult in mijn hand. Ik denk dat het berust op hetzelfde principe als het vissen met pellets; het is het geluid dat de voorn aantrekt. Daarbij hanteer ik de dubbele voermethode: ik schiet 8 tot 12 hennepkorrels en direct daarna weer dezelfde hoeveelheid. Voorns hebben een zwak voor twee keer kort achter elkaar het geluid van roffelend zaad. In die eerste paar uur probeer je zoveel mogelijk voorn op de stek te krijgen door heel regelmatig te voeren. Met deze voermethode creëer je zo ook een probleem; de voorns schieten roekeloos door het water. Ga je er nu vissen, dan krijg je te maken met lijners. Daarom is het erg belangrijk om 10 tot 15 minuten voordat je op de hennepplek gaat vissen de voerhoeveelheid en frequentie terug te brengen. Zo schiet ik niet meer

〉〉 Ga je er nu vissen, dan krijg je lijners. 〈〈

twee ladingen kort achter elkaar in het water. De voorns blijven azen, maar worden minder wild. Wanneer ik de rig op de stek plaats, hoef ik nauwelijks 2 seconden te wach-


WITVISSEN

ten en de dobber zeilt rustig onder. Daarna krijg ik wel tikjes maar geen fatsoenlijke aanbeet. De kans is dat de vis er nog niet klaar voor is, dan is de beste oplossing om de stek nog 20 tot 30 minuten rust te gunnen.

❱ ONDIEPER

Wanneer je uiteindelijk wel goede aanbeten krijgt, dan is het belangrijk om de voorn op de juiste diepte te vangen. De meest gemaakte fout wanneer je veel beten mist, is dat er te diep wordt gevist. Als ik aanbeten mis, dan schuif ik de dobber iedere keer 7 tot 10 cm ondieper, net zolang totdat de aanbeten wel resulteren in gehaakte voorns. Wanneer je met dit ‘verondiepen’ doorgaat zul je op een gegeven moment geen beet meer krijgen, dan vis je te ondiep. Waar ik op uit ben is een school voorn die net boven de bodem aast. Mijn haakaas bevindt zich net boven de school; daar waar de voorns met vertrouwen naar boven zwemmen om mijn hennepkorrel te onderscheppen en weer richting de school duiken. Dit levert enorm duidelijke beten en de haak-ratio is erg hoog. Al met al klinkt dit erg simpel, maar vaak is het simpel houden van dingen het lastigst. De twee grootste struikelblokken zijn het voerpatroon en de presentatie van het haakaas. Wanneer je deze twee onder de knie krijgt weet ik zeker dat je meer uit de hennepvisserij haalt. Lee Wright

De grootste voorns zwemmen vaak wat verder uit de kant. Als de tactiek goed werkt kan het helemaal los gaan.

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017

21


N E M A G N A V S T A A L P N I N E T I U B R A A ›N

S I T A R G E D T E M N E S S I V SAMEN T E E B J I B T E S S I V T I W A ARC

De televisie, smartphones, tablets, videogames‌ onze kinderen worden er mee om de oren gegooid en de vraag is of wij (groot) ouders daar nou zo blij mee moeten zijn. Hoe mooi zou het zijn om onze kinderen actief buiten te hebben. De hengelsport is wat dat betreft ideaal en geloof maar dat kinderen vissen leuk vinden. Speciaal hiervoor heeft Beet een sportvis-starters-pakket samengesteld. Word abonnee, ga er op avontuur met je kind(eren) en ontvang maandelijks het fantastische magazine Beet!

ARCA WITVISSET, DAAR KAN GEEN VIDEOGAME TEGENOP!


DE ARCA WITVISSET BESTAAT UIT:

NU GRATIS

NNEMENT BIJ EEN JAARABO

› FAMILIE VISTIP:

Verras je (klein)kind met een jaarabonnement op Beet voor € 59,90: hij of zij ontvangt dan 12 nummers van het dubbeldikke Beet-Rovers magazine. Natuurlijk kun je ook zelf het abonnement met de witvisset bestellen.

Rovers

NUMMER 4 ∙ APRIL 2017

MAIL & WIN! 1 VAN DE 4 WATER WOLF ONDERWATER CAMERA’S APRIL 2017

|

Nr. 04 april 2017 € 5,95

|

h e t

u l t i e m e

r o o f v i s m a g a z i n e

OP ’T THUISWATER VAN...

EXPERIMENT WetenschapROVERS DROPSHOT VS JIGKOP

ZEELT OP Z’N KARPERS

MEGAWIJTING KASTEELKARPERS BAKSTEENVOORNS IN DE EBRO VOORJAARSRIGGEN

METHOD Specalist met tips & tricks KARPER Vissen in de middenlaag

Horror bij watercentrales

100 % NL meerval

MEGAVANGST OP DE ENDLESS RIVER

+ 130 CM SNOEK

T N E M E N N O B A N E E E J F set E v E h G u DO’S DON’TS KANTSNOEK a / F t O e .n t f M i r ZO NEE e regelen: beet.mijntijdsch - 0996606 &

WAAR OF ONZIN? MYTHES

jk t nel en makkeli SAVONTUUR

Gillende reels

01704

BP 8 7 1 1 2 7 3 9 9 2 2 9 0

KICK BACK RIG

DROOMROVER

00 of bel gratis 08

Het jaarabonnement kost € 59,50 en je ontvangt gratis een cadeau naar keuze. Je betaalt eenmalig € 3,65 voor bijdrage in verzendkosten van de set. Abonnementen zijn tot wederopzegging na genoemde periode (maandelijks opzegbaar). Indien je het abonnement cadeau geeft, stopt het automatisch.

• Vaste hengel 4 meter • Grote voeremmer • Viskoffer • Tuig & dobber • Madendoos • Lokvoer


KARPER MEGAVANGST

LEVEN OP MARS! De Canarische eilanden zijn een populaire vakantiebestemming. Haar vulkanisch landschap, lange zandstranden en veel zonneschijn maken dit tot de ideale relaxplek. Wat weinigen weten: in de bergmeren zwemt een prachtig karper bestand met echte parels!

D

e thermometer geeft 38 graden aan, in de schaduw… De boten van zeevissers keren terug in de haven van Las Palmas. De Canarische eilanden zijn bekend om het big-game vissen: tonijn, marlijn, haaien en noem het maar op. Minder bekend zijn haar karpers. Met name op Gran Canaria, maar ook op La Gomera en Tenerife liggen grote stuwmeren met karpers tot over de 20 kg. Nu zijn er een hoop wateren waar veel zwaardere karpers zwemmen en die bovendien veel dichterbij huis liggen, dus waarom zo ver reizen? Wel, er zijn bijna geen meren in Europa waar zo’n fraai bestand aan zwaar beschubde spiegelkarpers zwemt, de één nog mooier dan de andere! Een 10-daags avontuur op 1.600 meter hoogte, in een Marslandschap. Het stuwmeer Embalse de Chira is bij een eerste karpertrip aan Gran Canaria zeker aan te bevelen. Er zwemt een goed karperbestand, vissen van gemiddeld 20 pond, maar met kans op een vis tot rond de 20 kilo grens. Tijdens onze trip hebben we ons beperkt tot het vissen met maïs en boilies. Deze kun je per vliegtuig meenemen of als pakket via UPS laten verschepen. Particles als maïs en kikkererwten zijn daar overigens ook lokaal te verkrijgen! Als je ervoor kiest om een gids te nemen, hoef je jezelf niet druk te maken over vergunningen. Als je zelf je slag wil gaan slaan dan is het best omslachtig om aan een vergunning te komen. Voordeel: de vergunning kost minder dan een tientje voor een week. Nadeel: je wordt wel van hot naar her

24

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017

gestuurd bij het halen ervan. Dus poets je Spaans maar vast op.

❱ INKORTEN

Drie dikke vliegen cirkelen om mijn kop; daardoor word ik wakker en staar ik recht in een fel schijnend zonnetje. Vandaag gaat het avontuur, wat later dan gepland, van start. Als we de boot opblazen merken we dat hij lek is. Door de schroeiende hitte pakt geen enkele lijm. We zullen dus moeten wachten tot vanavond laat met het plakken van de boot. Dat betekent nog meer vertraging! Een achterstand van zo’n 36 uur ten opzichte van de ingeschatte planning. Beter laat dan nooit, denk ik maar. Later die avond is de boot uiteindelijk geplakt en kunnen de montages ingelegd worden voor de eerste uurtjes vissen… Spannend!

Vroeg in de volgende morgen smijt ik mijn hengel voor me in het water. Woedend draai ik me om en een woedende kreet verlaat mijn mond. Dit is al de vijfde karper die we verspelen! Ongelooflijk, wat doen we in hemelsnaam fout? Een half uurtje later vangt Jörg de kleinste, maar misschien wel belangrijkste vis van deze trip. Een klein schubje, hij zit zo krap gehaakt dat we haast niet kunnen geloven dat deze vis in het schepnet is beland. Hierdoor wordt ons wel onmiddellijk duidelijk dat we alle vissen te krap haakten. De onderlijnen worden compromisloos ingekort naar

Monumenten van spiegelkarpers zijn hier geen zeldzaamheid!


Tekst & foto’s Robin Ilner

geveer om te Dus zo is het on mars. karpervissen op


MEGAVANGST

Laat je lood maar thuis! Stenen genoeg hier. 8, hooguit 10 centimeter. Sinds deze aanpassing volgen de Canarische beauty’s elkaar in rap tempo op.

❱ SLAAPGEBREK

Die eerste drie dagen zijn cruciaal geweest. Hoewel we weinig hebben gevangen, is er wel veel geleerd! Overdag krijgen we weinig actie, we moeten het voornamelijk van de nachten hebben. We vangen alle vissen tussen de 8 en 11 meter diep. Dieper is het water waarschijnlijk zuurstofarm, en ondieper vindt de karper het te warm en is het licht te fel, vermoed ik. Overdag gebeurt er tijdens de vierde dag zoals verwacht weinig. Maar rond

26

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017

Maïspap en boilies zijn ideaal om een voerstek mee op te starten. vijf uur gaat er plots een klein briesje waaien. Een uurtje later is dat briesje al aangesterkt en staat er een flinke kabbel op het water. Moeder natuur viert feest en laat het flink waaien. Gelukkig vieren de karpers het feest mee en vreten ze de door ons aangeboden borrelnootjes als ware het zoete koek. We zijn duidelijk back in business! Tot 7 uur de volgende morgen slaapt niemand van ons. De hele nacht lang moeten onze molens werken. Enkele vissen worden verspeeld, maar het merendeel belandt keurig op de mat! In totaal vangen we ongeveer 15 karpers

die nacht. We zijn gebroken! Nog een keer breng ik voer op de stekken. Dan laat ik de hengels tegen mijn tent rusten en pak de nodige uurtjes slaap.

❱ AFGEKOELD

Vijf over een in de middag, tijd om te ontbijten. De lichamelijke toestand is boven verwachting, ik voel me toch best uitgeslapen. We begrijpen inmiddels een beetje hoe de visserij hier werkt. Korte onderlijnen op grote voerplekken in de middelste waterlagen. Dat lijkt het beste te werken. Ondertussen leg ik de hengels in, bakt Jörg een lekker eitje en frummelt Peter wat aan zijn camera. Een half uur later

Geen giganten, maar kijk eens naar dat schubbenpatroon! Daar krijg je toch een glimlach van?


MEGAVANGST

Korte eenvoudige onderlijnen klaren uiteindelijk de klus. beginnen we aan de eitjes. Op krijgen we ze niet, er loopt namelijk een hengel af! Peter maakt prachtige opnames van de karper en gaat verder aan zijn inmiddels afgekoelde ei. Hoewel, afgekoeld. Niets koelt hier overdag af met temperaturen van minder dan 35 graden overdag. Tot zes uur in de avond vangen we nog een extra karper.

〉〉 Het vuurwerk houdt aan tot in het ochtendgloren. 〈〈

Na die laatste dag wisselen we al het aas voor formaat XXL. Als haakaas gebruiken we nu een 24 mm boilie met een 20 mm pop up, of een 30 mm bodemboilie. Ik denk echter niet dat de grootte van de boilies ervoor zorgen dat het overdag stil blijft. Wat mij betreft is de zon daar de schuldige van. Het is niet te geloven; om half 7 beginnen de aanbeten weer te komen. Ditmaal duurt het vuurwerk tot in het ochtendgloren. Slechts twee van de vier stekken produceren, maar daar treuren we niet om. We zijn in een euforische stemming. Alle vissen van deze nacht wegen tussen de 12 en 18 kilo. En de een is nog mooier gekleurd en geschubd dan de andere. Om kwart over vijf leggen we de hengels niet meer in, om half 7 vangen we de laatste vis die nacht. Uiteindelijk hebben alle hengels vis opgeleverd!

Vol in de hengels hangen in een marslandschap! Canarische karpers geven niet snel op.


MEGAVANGST

De volgende trip is al geboekt! We krijgen maar geen genoeg van karpers van deze schoonheid.

â?ą IMMIGRANTEN

Ik waag me aan een klein experimentje en voorzie een stekje van een grote hoeveelheid boilies en pellets. Het is een stek die tot nu toe nog maar weinig vis heeft opgeleverd. We zijn benieuwd of we de vis naar de stek kunnen trekken door te voeren. Nou‌ Dat lukt! Rond de klok van 7 loopt de eerste hengel al af, en een minuut later de tweede. Dubbel dril! Cameraman Peter heeft er zijn handen vol aan, maar schiet onwijze beelden! Twee snaarstrakke vissen belanden in het schepnet. Peter grijnst van oor tot oor, net als de rest van ons trouwens. Dit wordt weer een druk nachtje! De volgende dag raak ik aan de praat met een local, al snel gaat het gesprek over de herkomst van de vissen hier. Niemand weet het zeker, maar er

Even uitrusten van al het geweld van afgelopen nacht!

28

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017

wordt gedacht dat de vissen hun oorsprong in Marokko vinden. De meren doen dienst als irrigatiebron voor boeren. De karpers zijn uitgezet om het sediment en het water op de bodem te filteren. De blackbass met hetzelfde doel, maar dan voor de hoger gelegen waterlagen. Zij vreten muggenlarven en dergelijke. We maken ons op voor een laatste korte nacht. Morgen zit het avontuur er helaas al weer op en moeten we terug richting het vliegveld. Die nacht vliegt voorbij, en voor we het beseffen zijn alle spullen weer ingepakt. De laatste dag spen-

deren we met een biertje in de hand op het strand, even bijkomen van alle vangsten! Die avond vliegen we terug. We zijn het erover eens dat het een geweldige trip is geweest, we zullen die Canarische karpers nooit vergeten. Als ze geluk hebben komen we niet meer terug, maar ik vrees dat de volgende trip al geboekt is dus; tot snel! Robin Ilner


E I T C A R E SUP E V A H T S U M E Z E D G ONTVAN A R E M A C R E T A W R E D ON 1 . 1 F L O W R E WAT

bij een 0 5 € s t h c le s • voor nnement o b a ig r ja e e w t eetnaar keuze: B per Rovers of Kar korting e k n li f n e g e t • of op. in onze websh Kijk wat er onderwater gebeurt op je stek: zijn er karpers aanwezig (geweest), wordt je voer daadwerkelijk opgegeten, hoe gedraagt je rig zich, hoe ziet de bodem eruit? Allemaal vragen die door de Waterwolf beantwoord kunnen worden! Maar je kunt de Waterwolf natuurlijk ook als action cam gebruiken om ‘live’ runs te registreren, vette drilbeelden mee te filmen en nog veel meer!

PRIJS: € 149,95


? J I J S E I WAT K

Live aanbeet van heilbot tijdens een reportage in Noorwegen.

› SUPERACTIE 1

12x Karper + de Waterwolf 1.1 samen voor € 148,50

Je betaalt € 98,50 voor 2 jaar lang Karper + € 50 voor de Waterwolf action cam.

Ga naar Karper.MijnTijdschrift.net/AUHVcam en kies voor eigen abonnement of cadeau-abonnement

› SUPERACTIE 2

24x Beet-Rovers + de Waterwolf 1.1 samen voor € 149,Je betaalt € 99 voor 2 jaar lang Beet-Rovers + € 50 voor de Waterwolf action cam.

Ga naar Beet.MijnTijdschrift.net/AUHVcam en kies voor eigen abonnement of cadeau-abonnement

› SUPERACTIE 3

Karper op de method feeder.

€ 25 directe korting op de Waterwolf 1.1 in Beetshop met actiecode AUHVWATER

Ga naar Beetshop.nl en bestel vóór 1 mei 2017!

Rovers

NUMMER 4 ∙ APRIL 2017

MAIL & WIN! 1 VAN DE 4 WATER WOLF ONDERWATER CAMERA’S APRIL 2017

|

Nr. 04 april 2017 € 5,95

|

h e t

OP ’T THUISWATER VAN...

Wetenschap

ZEELT OP Z’N KARPERS

MEGAWIJTING KASTEELKARPERS BAKSTEENVOORNS IN DE EBRO VOORJAARSRIGGEN

METHOD Specalist met tips & tricks KARPER Vissen in de middenlaag

Horror bij watercentrales

WAAR OF ONZIN?

r o o f v i s m a g a z i n e

100 % NL meerval

DROPSHOT VS JIGKOP

MEGAVANGST OP DE ENDLESS RIVER

DO’S & DON’TS KANTSNOEK

MYTHES

+

AVONTUUR

u l t i e m e

ROVERS EXPERIMENT

KICK BACK RIG

DROOMROVER

Abonnementen zijn tot wederopzegging na genoemde periode (maandelijks opzegbaar). Je kunt ook ons gratis bellen voor deze aanbiedingen op 0800 - 0996606

Je betaalt slechts € 124,95 i.p.v. de winkelprijs € 149,95

Meerval tijdens een reportage op de Grensmaas.

Grote baars, azend op worm.


MEERVAL

Pure euforie als de puzzelstukjes dan eindelijk samenvallen!

MONSTERWEEK

zenuwslopende meervaldans De meerval is wijdverspreid in Nederland, vooral op de grote rivieren doen ze het erg goed. Het zijn wel lastige klanten om te verleiden. Als je denkt dat de puzzel is opgelost, valt deze als snel weer uit elkaar. Het belangrijkste is het lokaliseren, daarna begint de meervaldans. Een dans die lang kan duren omdat je totaal bent over geleverd aan de grillen van deze wispelturige rover. Echter, soms beleef je een week waarin alles samen valt...

30

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017


Tekst & foto’s Mick Rijnhout

H

Even snuffelen, terugzakken en toch weer even komen kijk en. Typisch meerval­gedrag!

et hele voorjaar heb ik gevist, ook met hoogwater trek ik er toch op uit omdat de drang te groot is. Tijdens de hoogwaterperiode maak ik veelal korte sessies, waarvan er slechts enkele goed zijn en veruit de meeste uitdraaien op een dikke blank. De visloze sessies leverde mij echter een schat aan informatie op; ik kreeg grove signalen op mijn dieptemeter te zien. De spots waar dat gebeurde werden opgeslagen in de bovenkamer, om er later hopelijk voordeel uit te kunnen halen. Er is één zone die er gigantisch uitspringt, wat een signalen krijg ik daar te zien op mijn scherm! Over die zone droom ik, ik sta ermee op en ga er mee naar bed. In slaap komen duurt langer dan anders, ik ben totaal gegrepen door wat ik heb gezien op mijn schermpje! Ze gaan een keer los en dan ben ik er bij, zoveel is zeker. Op het thuisfront wordt al voorzichtig overleg gepleegd of ik de ruimte kan krijgen als het moment daar is, ze stemt hoofdschuddend in.

❱ LAAT HET ZAKKEN

Voor de waterstijging de uiterwaarden bereikt vis ik er nog enkele keren. Steeds in dezelfde zone komen die grove signalen tot vlakbij mijn aas. Ik probeer van alles, maar ze zijn niet te verleiden! Het water stijgt en ik moet uitwijken naar andere, nog wel te bereiken zones. De vis is niet heel gretig, maar ik krijg zo nu en dan wat gevangen. Weliswaar geen monsters, maar ik geniet optimaal van het clonkspelletje. Eindelijk zie ik op de grafieken via de website van Rijkswaterstaat dat de waterstand langzaam

gaat dalen. Nog een klein beetje dalen en ik kan mijn ding doen in die zone. Hoeveel blanks heb ik daar inmiddels al gemaakt? Ik weet het niet meer, maar bij elke drift bleek dat de grote vissen er nog steeds lagen. De laatste sessie is alweer enkele weken terug, zouden ze er nog liggen? Ik rijd met een aangename buikpijn richting het water. Daar aangekomen blijkt ten eerste dat ik kan instappen op het beoogde punt en ten tweede zie ik dat de rivier werkelijk kookt van de vis. Zelf begin ik er ook van te koken, vorig jaar was er ook één week waarin ik dit verschijnsel zag. Het werd toen een bizarre week qua meervalvangsten met een avond van 10 vissen erbij; iets wat ik tot dan toe voor onmogelijk had gehouden in Nederland. Die week gingen alle remmen los, nu ik dit zie krijg ik een voorgevoel dat het wel eens een gek weekje kan gaan worden…

❱ DE ZONE

Eenmaal op het water moet ik eerst een vrij saai, monotoon stuk rivier van ruim 2 km overbruggen. Met uitzondering van 1 kribvak, waar ik wel enkele driften maak. Hoewel ik hier nog nooit meerval heb gevangen. Wel krijg ik ze steevast omhoog geclonkt. Na enkele clonks zie ik op mijn scherm een duidelijk signaal loskomen van de bodem, mijn aas hangt op dat moment te hoog en ik maak een tweede drift.

Woest als een stier slaat ze het water tot schuim!

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017

31


MEERVAL

Wat een zwaargebouwde beer! En die aanbeet... Zo subtiel!

Na ettelijk vaak over dezelfde stek heen driften is dit de montage die toch aanbeten uitlokt. subtiele tikken op de top, geef enkele seconden mee en zet dan krachtig de haak. Na een mooie dril weet ik een meerval van circa 130 cm te landen. Dat belooft alvast veel goeds! De vis steeg niet bijzonder hard maar was duidelijk gecharmeerd van de grote tros dauwwormen onder de teaser! Ik maak nog enkele driften omdat ik nog een andere meerval heb zien stijgen, maar na enkele tevergeefse pogingen houd ik het voor gezien en peddel richting de zone die me al weken uit mijn slaap houdt.

❱ SCHERP VISSEN Weer komt de vis op dezelfde plek een meter los van de bodem. Vaak is het een bekeken zaak wanneer je het aas direct op de kop van de vis laat zakken, ze zakken dan meestal vlot terug naar de bodem. Een derde drift wordt ingezet, met mijn teaser en wormen nu een meter boven de bodem. Ik lig boven op de plek en geef 2 clonks. De vis zie ik stijgen tot het aas. Ik voel enkele

32

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017

Ik drift zonder te vissen over het ‘saaie stuk’ naar de hotspot. Het is eigenlijk nooit saai op de rivier. Er wordt deze avond gejaagd dat het een lieve lust is: roofblei, baars, snoekbaars, snoek: ze zijn allemaal helemaal los! Op de spot aangekomen besluit ik direct om mijn aas diep aan te bieden, gebaseerd op het stijggedrag van de vissen op het eerste kribvak. De spanning is killing me, ik zet de drift in en pas op de

instromende kant van de krib komt er een vis naar het aas. Erg subtiel stijgt ze en volgt het aas enkele meters om vervolgens weer terug te zakken naar de bodem. Ik onthoud de plek en maak meerdere driften, veel clonken is niet nodig want ik weet immers waar ze ongeveer ligt. Bij elke drift zie ik haar komen en zo duurt de dans voort, pas na 8 driften neemt ze het aas! Een subtiele aanbeet, even wachten terwijl ze al nibbelend aan de wormen de top omlaag trekt. Ik hengst aan, en wel op een zeer massief blok. De vis komt kopschuddend iets mee omhoog om vervolgens helemaal los te gaan, na een kwartier vol in de hengel hangen wordt er een gigantische kolk geslagen in het oppervlak. Ik voer de druk op en het water wordt tot schuim geslagen door de megastaart, wat een duivel is dit! De brede karakteristieke kop komt uit het schuim tevoorschijn; na 25 minuten is ze uitgeraasd en kan ik de vis landen. Wat een brute kop zit erop! Ik schiet met de zelfontspanner enkele platen en laat haar weer de diepte in gaan. Zo, dat


Het gaat volledig los die week. Op deze vangsten kan ik ­maandenlang teren.

Mijn toetje, een Nederlandse tweemetervis!

was even een heftig potje powerplay. In het uur erna vang ik nog enkele kleinere meervallen, in de schemer ga ik weer richting het uitstappunt. In een kribvak met zeer harde keerstroom zie ik na enkele clonks een vis stijgen. Het duurt tot diep in het donker voor ik haar kan verleiden tot een aanbeet. Wederom volgt een woeste dril in snelstromend water. Ik doe mijn hoofdlamp aan en even denk ik dezelfde brute vis te hebben gevangen. De meerval heeft exact dezelfde bouw, maar deze is nog een tikje langer. Het zullen wel zusjes zijn. Na de release ga ik snel het water uit, ik verstop mijn uitrusting in het hoge gras en begin aan de wandeling van 5 kilometer om mijn auto te halen. Het is na zo’n geweldige sessie een gemakkelijk loopje, met de auto pik ik de spullen op en rijd huiswaarts.

❱ ROLLERCOASTER

De volgende morgen volgt uiteraard even overleg op het thuisfront, de uitkomst is dat ik bijna alle avonden mijn gang kan gaan, ofwel kan gaan vissen om het maximale eruit te halen. Normaal gezien zou ik de zone rust

geven om er zo lang mogelijk van te kunnen genieten en vooral ook om de hengeldruk laag te houden. Ik heb zo echter mijn redenen om er nu maximaal voor te gaan! Het wordt een bizarre week met een serie vissen waar ik stil van word! Makkelijk? Nee, absoluut niet! De vis aast wel maar de aanbeten zijn zeer subtiel en er zijn steevast tussen de 5 en 10 driften nodig om de vis in kwestie te verleiden tot een aanbeet. Zo is er geen enkele vis die hard stijgt naar half water. Ze komen deze week maximaal een meter los van de bodem, het is dus een kwestie van erg scherp vissen. Uiteindelijk kwamen er tijdens deze sessies ruim 25 vissen uit, waaronder meerdere 170 plus vissen met een supervette 2 meterplus als kers op de taart. Gedurende de week werd de activiteit steeds minder, het water kookte niet meer van de andere rovers en zo ging het langzaam als een nachtkaars uit. Na deze week ben ik totaal gesloopt; ik heb spierpijn van onder tot boven en van voor naar achter! Ik probeer de week te bevatten, wat een beleving en supervet avontuur was dit! Hier kan ik maanden op teren… Gelukkig maar, want wat volgde was een zeer slechte periode van blanks, misslaan en lossers.

Hoog water

Tijdens het voorjaar van 20 16 worden de riviervissers getei sterd door hoogwater, zeker vanu it de bellyboat is de visserij dan zeer lastig. Na een periode wat waterdaling stijgt het rivierwater weer, zelfs tot ver in de uiterwaa rden: stekken worden onbereikb aar. Stijgend water is zo erg no g niet, ware het niet dat het een gro ve temperatuurdaling met zic h meebracht. Meerval is hier voora l in het voorjaar erg gevoelig vo or, dat is gebleken uit de afgelo pen jaren. Een stijging van bijvo orbeeld 1,5 graad kan in posit ieve zin heel wat teweeg brengen qua aasgedrag. Een kleine dalin g van de watertemperatuur breng t ook heel wat teweeg, maar dan in minder positieve zin.

Mick Rijnhout

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017

33


WITVISSEN

FEEDERPRECISIE

Het sleutelwoord tijdens de winterse feedertactiek van Alan Scotthorne is precisie. Het belangrijkste aspect is hierbij de gevlochten hoofdlijn. Oftewel uiterst doelgericht voeren en de best denkbare beetindicatie.

T

erug naar ‘memory lane’ noemen ze dit; ik ben op Worsborough Reservoir, het water waar ik voor het eerst de voordelen van een gevlochten hoofdlijn ondervond. Op dat moment viste geen

enkele feedervisser met deze nieuwste generatie vislijnen. Ik sloeg aan het experimenteren en al tijdens de eerste ‘gevlochten’ wedstrijd ving ik 20 kg brasem, goed voor de overwinning! Je kunt je voorstellen dat dit een boost geeft voor het vertrouwen.

❱ PRECISIE

Voorheen gebruikte ik tijdens het feedervissen in de winter een dunne nylon hoofdlijn met een dikkere, sterkere voorslag. Toen ik voor het eerst met gevlochten lijn aan de slag ging, merkte ik pas hoeveel rek en demping nylon heeft! Door de afwezigheid van rek kun je met een gevlochten lijn extreem nauwkeurig werpen. Met de lijn achter de clip, durf ik te stellen dat ik op 50 meter afstand een voerplek van

één vierkante meter kan maken, bijna net zo precies als bij het vaste stok vissen. Na een tijdje kon ik er niet meer om heen: met een gevlochten hoofdlijn ving ik meer vis dan met nylon. Dit is toe te schrijven aan een combinatie van factoren, maar de belangrijkste schrijf ik toe aan het zeer precies voeren. Daarnaast krijg ik met gevlochten lijn veel meer indicaties op de feedertop. Aanbeten, maar ook lijnzwemmers door scharrelende vis. Zo kan ik inschatten of er wel of geen vis op mijn voerplek ligt. Tegenwoordig gebruik ik bij het feedervissen altijd een gevlochten hoofdlijn wanneer ik verder dan 30 meter uit de kant vis.

's Winters brasem vangen is gewoon lastiger, maar met de tips van vijfvoudig wereldkampioen Alan Scotthorne zal daar ongetwijfeld verandering in komen.

34

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017


Tekst & foto’s Alan Scotthorne

Speciaal glijmiddel voor de hoofdlijn. Het moet toch niet gekker worden.

❱ BUFFER

Ik voer vaak op twee verschillende afstanden: bijvoorbeeld 45 en 60 meter. Voor het voeren gebruik ik een zware feederhengel, waarmee ik zware korven kan werpen. Zodoende kan ik binnen een korte tijd veel voer brengen. Een tweede, lichtere feederhengel gebruik ik om op de voerplekken te vissen. Mijn voerplek op 60 meter bevis ik met een 3,60 meter lange feederhengel, op de 45 meter stek kan ik met een 3,30 meter lange feederhengel uit de voeten. Als ik een wedstrijd vis, waarbij precisie vaak van doorslaggevend belang is, gebruik ik altijd zogenaamde ‘distance sticks’ om de exacte visafstand vast te stellen. Onder mijn hengels hangen vrijloopmolens, die met 10/00 Drennan sinking braid zijn opgespoeld. De spoel

besproei ik vlak voor het vissen met een 50:50 mix van water en glijmiddel voor topelastiek. Op deze wijze zinkt de gevlochten lijn nog beter, is de spoelafwikkeling optimaal en is de kans op pruiken minimaal. Ik gebruik altijd een ongeveer 5 meter lange voorslag van 20/00 nylon. Bij de worp moeten er altijd enkele omwentelingen voorslag op de molenspoel liggen. Deze kan de druk en kracht van het werpen beter opvangen dan de gevlochten lijn. Dit stuk nylon fungeert in de laatste fase van de dril

voorslag. Beide knopen zijn klein en glijden probleemloos door de ogen.

❱ COMBI ONDERLIJN

Vervolgens bevestig ik mijn montage aan de voorslag. Mijn voerkorf hangt aan een zelfgebouwde zijlijn, die is opgebouwd uit een dik stuk mono of fluorocarbon, een harde kraal en 2 sleeves. Deze zijlijn glijdt vrij over de voorslag en wordt gestopt door een rubber stuitje. Vervolgens twist ik de laatste 10 cm en leg een dubbele overhandse knoop zodat er een stijver,

〉〉 Het nylon fungeert feitelijk als buffer... 〈〈

ook als een buffer, om te voorkomen dat de kleine haak losschiet. De verbinding tussen voorslag en hoofdlijn maak ik door aan het uiteinde van de gevlochten lijn een 2 cm lang lusje te knopen. Aan de lus bevestig ik met een halve bloedknoop de nylon

Wormenstukjes

Wormstukjes zijn een klassi ek brasemingrediënt voor door het voer. Knip grote me of dendrobena’s in 1,5 tot 2 stpieren cm lange stukken en leg de ze op een handdoek (➊). Vo samen en pers de sappen er uw de doek uit (➋). Het resultaat zijn dro ge stukjes worm (➌) die de van het grondvoer niet beïnv consistentie loeden. Vanuit een aasbak pakt Alan een toefje wormen in de voerkorf stopt en afd (➍) die hij ekt met grondvoer.

35


WITVISSEN

➊ De rubber stopper als bescherming voor de knoop. ➋ Een schuivend systeem dat je zelden in de war zult gooien. ➌ Pinkies en maden blijven voor mij het favoriete haakaas.

➌ ➊ getwist deel ontstaat dat fungeert als een afhouder. De rubber stopper schuif ik tegen de knoop. Je hebt nu de basis voor een schuivende montage die je zelden in de war werpt. De onderlijn verbind je middels een lus aan de getwiste lus. De onderlijn is 60 cm lang en bestaat uit twee delen. Een 50 cm lang stuk van 20/00 met aan het uiteinde een 10 cm lang stuk 12/00 Drennan Supplex. Het stijvere

Een voerplek van één vierkante meter opafstand? Jawel, dat is met de nodige precisie zeker mogelijk.

deel voorkomt in de war raken en het korte zeer soepele deel zorgt voor meer aanbeten. Als haak gebruik ik een Kamasan B560 in maat 20.

❱ FORCEREN

Mijn voer is een mix van Sensas Magic en Brown Crumb. Na bevochtiging ontstaat een bruin gekleurd voer; prima te gebruiken op troebel water. Op helder water maak ik het voer donkerder middels de zwarte kleurstof Tracix, die ook uit het


WITVISSEN

Sensas gamma afkomstig is. Wegens de winterse omstandigheden houd ik het bij drie losse ingrediënten: maden, pinkies en geknipte wormen. Wat betreft haakaas neem ik graag mestpieren mee, maar het haakaas waar ik mee begin en het meeste vertrouwen in heb zijn pinkies of maden. Wanneer de visserij echt extreem lastig is gebruik ik ook wel eens muggenlarven; deze mix ik door het voer en gebruik ik ook op de haak. Op mijn ‘60 meter plek’ voer ik 5 grote

Veel aas in het voer voor maximale attractie.

Korven

〉〉 Ik begin het vissen op 45 meter... 〈〈

korven met voer. In de warmere maanden voer ik nog veel meer. Iedere korf zit behoorlijk vol met maden, pinkies en wormenstukjes. Op de 45 meter stek voer ik slechts 2 korven, omdat ik hier ook begin met vissen. Het eerste uur kan de andere stek in de tussentijd tot rust komen. Wanneer ik de korf heb ingeworpen zet ik de lijn onder spanning om deze te laten zinken. Hierbij probeer ik te allen tijde de korf niet te verschuiven. Na ongeveer 3 minuten draai ik 60 cm lijn binnen. Op deze wijze ligt mijn haakaas bovenop de voerplek. Ongeveer 10 minuten later schuif ik de montage ongeveer 20 cm binnen, om te proberen een aanbeet te forceren. Als er na enkele minuten niets gebeurt haal ik opnieuw in. Precies werpen vind ik heel belangrijk. Wanneer de korf afzwaait of deze niet naar mijn tevredenheid op de plek komt, dan haal ik direct weer binnen en werp opnieuw. Ik begin met een 30 grams zware Drennan voerkorf. Bij sterke wind gebruik ik een speedkorf, waarbij het loodgewicht aan de voorzijde zit. Door het aerodynamische ontwerp kun je deze preciezer werpen.

❱ SWITCHEN

Wanneer ik na een uur vissen op de stek dichtbij nog geen stootje gezien, pak ik mijn andere hengel en ga de verre stek aftasten. Al na 5 minuten krijg ik de eerste aanbeet. Vanwege de

Voor grote afstanden gebruik je het best een korf waarbij het gewicht zich aan de onderkant van de korf bevindt. Dit soort speedkorven laten zich makkelijk, precies en ver werpen.

dunne onderlijn en klein haak moet je bij het drillen heel erg voorzichtig zijn. Gelukkig kan ik even later de eerste brasem scheppen. Op deze plek lijkt vis te liggen en ik besluit hier verder te vissen, maar niet voordat ik op de plek dichterbij een vijftal ladingen voer heb gebracht. In de tussentijd kan ook deze plek tot rust komen. Op mijn verre stek weet ik nog 1 brasem te vangen, maar daarna blijft het stil. Als ik weer terug ga naar de korte plek, vang ik nog een paar brasems erbij. Ik ben tevreden, want onder koude omstandigheden een paar brasems vangen is beslist een goed resultaat. Om dit in perspectief te plaatsen; die paar vissen staan voor mij gelijk aan een leefnet vol vis tijdens de zomer. Het is gewoon een feit dat je in de winter minder vis vangt tijdens het feedervissen. Maar wie oefent op precies werpen en zijn geduld onder controle heeft, kan nu met een paar mooie vissen toch tevreden huiswaarts keren.

Plastic gaaskorven legen erg snel. Alan gebruikt een groot model om snel een voerplek aan te kunnen leggen.

Bij een plastic korf komt het voer geleidelijk vrij; deze zijn in de winter het meest geschikt om te gebruiken. Ook het gevaar dat je de vis te snel overvoert, ga je met deze korf niet hebben.

Alan Scotthorne

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017

37


VLIEGVISGROEP

Schilderachtige tafereeltjes met prachtig gekleurde poelen.

EEN MOOIE OCHTEND IN SLOVENIË Afgelopen juli was het weer zo ver, met het hele gezin op weg naar Slovenië waar we onze zomervakantie op de camping doorbrengen. Man, wat had ik er een zin in nadat ik er twee jaar niet geweest was. Omdat onze twee kinderen nog klein zijn werd het camping Sobec. Deze camping is wat groter met veel speelgelegenheid en vermaak voor kinderen, mooi gelegen in een buitenbocht van de Sava Dolinka.

D

oordat we vlakbij het stadje Bled en vlakbij de snelweg zitten, liggen er allerlei interessante wateren binnen bereik. Wie eens de prachtige Vintgar kloof heeft bewandeld, is bekend met het riviertje de Radovna. Hier wilde ik al heel lang graag eens vissen. Internet belooft flinke vis, bruine forel, regenbogen, brook trout en charr. In de winkel

38

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017

wordt aangegeven dat er al heel lang geen vis meer uitgezet wordt en de andere soorten dan beekforel en regenbogen zich niet standhouden. Het huidige bestand is natuurlijk en bestaat uit nazaten van ooit uitgezette vis.

❱ SCHILDERACHTIG

Om zes uur de wekker gezet en om

zeven uur stond deze jongen aan de waterkant gewapend met een aftma 3 hengel. Bij mijn eerste stek worden de eerste beekforelletjes al snel gevangen. Verderop kom ik schilderachtige tafereeltjes tegen met prachtige azuurgroene en turquoise gekleurde poelen. Je ziet de vis daar mooi staan maar het zijn vaak niet de beste stekken. Juist waar dekking is en op de vlot


Tekst & foto’s Carlo Rutjes

stromende stukken, waar dikke stenen uit het water steken, kan je met korte driftjes op veel aanbeten rekenen. Daar is het de uitdaging om de vlieg mooi langs de stroomnaadjes te manoeuvreren zonder de drift verstoren. Als je niet direct aantikt heeft de vis de vlieg ook al weer uitgespuugd. Zoals gezegd zijn de vissen wild, dus erg schuchter en een beekforel van een pond is al een mooie. Ik vond wel grotere, maar die bleken stukken voorzichtiger, lijnschuw en duidelijk bang voor goudkoppen. Ik zie ze dus vooral wegzwemmen. De vangst bestond uit ongeveer evenveel beek- als regenboogforel, mooie gave vissen met grote vinnen. Het meeste succes had ik met een grijs parachute vliegje op maat 16 op puntje 0.12, dunner kan ook nog wel.

❱ DOLINKA

Rond drieën rij ik weer richting camping om te zien dat de Dolinka nog steeds troebel is en met flink wat geweld onder de brug bij de camping door raast. Het weer is al een tijdje goed, maar blijkbaar regent het veel in Oostenrijk waar de rivier zijn oorsprong heeft. Pas in de tweede week zakt het peil en wordt het helderder. Ik kan de drang niet langer weerstaan en bemachtig bij de balie van de camping een vergunning. Als ik de volgende ochtend vroeg aan de waterkant sta met een paar 4 mm tungsten nymfen en een Czech nymf opstelling, zie ik tot mijn vreugde dat het water zomaar nóg een halve meter lager staat met een heel mooi doorzicht. Ik laat mij voorzichtig het water inglijden onder een dammetje gemaakt van rotsblokken. Ik heb nog nooit ge-czech-nimft (hoe schrijf je dat eigenlijk?) dus de eerste worp met zo een lang stuk lijn en zware nymf is wat onwennig. De vlieg landt niet waar ik wil maar tijd om hem te herplaatsen krijg ik niet. Ik voel meteen een flinke bonk en mijn hengel wordt helemaal kromgetrokken, te geeek! Na een flink potje touwtrekken land ik een mooie

Gewapend met een aftma 3 hengel.

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017

39


VLIEGVISGROEP

regenboogforel. Dat is een mooi staaltje beginnersgeluk denk ik met een brede glimlach. Maar de tweede worp is het weer raak en de derde weer. Ik vang zo in drie kwartier een stuk of twaalf vissen en heb voor een wat grotere jongen zelfs de slip nog even nodig.

❱ FLUITEND

Dan valt het een beetje stil. Blijkbaar heb ik ze er allemaal aan gehad of hebben ze geleerd. Na nog wat pielen vang ik zowaar nog een leuke vlagzalm en dan houdt het op. Verderop vind ik een snel stromend buitenbochtje en gaat het feestje door, zij het niet in het tempo van daarnet. Dan valt mij op dat het water ineens troebeler is geworden. En stroomt het ook niet ineens gek

hard? Ik kijk om mij heen en zie dat het water ineens zo’n 25 cm gestegen is. Dat lijkt niet veel maar de weg terug gaat wadend door een ruig stuk wat nu veel moeilijker wordt. Ik besluit eerst maar eens de kant op te lopen voordat ik in de problemen kom. Een goede beslissing blijkt, want het water stijgt in een paar minuten tot wel een halve meter

en het stroomt nu veel te hard waar ik net stond. Door de harde stroming is het vangen gedaan. Het is pas tegen negen uur en met een vers broodje van de bakker en een bakkie koffie in het vooruitzicht loop ik fluitend naar de tent. Leuk begin van de dag!

Carlo Rutjes

De vissen zijn wild, erg schuchter en een beekforel van een pond is al een mooie.

Ik zie tot mijn vreugde dat het water zomaar nóg een halve meter lager staat.

40

Hengelsport rond de Domstad - 3 2017


AUHV WEDSTRIJDGROEP

UITSLAG AUHV SENIOREN-COMPETITIE 2016 De competitie van 2016 is al weer even voorbij, we kunnen de hengels in het vet zetten voor het nieuwe seizoen. Al zijn er altijd diehards die de winter doorvissen. Het is ook wel lekker om even wat anders te doen en de accu weer op te laden voor het nieuwe seizoen. Ondanks de mindere vangsten dit jaar (want vroeger was alles beter) bleef het tot het einde spannend. Er werd vaker de wat kleinere vis gevangen, waardoor de verschillen klein bleven. Het is opvallend dat Bertus Pouw zich toch steeds handhaaft bovenin, door twee eerste en een tweede plaats in drie jaar tijd. Proficiat, en we vragen ons af: wat voor

COMPETITIE 2016

Het was ditmaal een uiterst spannende competitie die pas op het einde werd beslecht. Lange tijd zag het ernaar uit dat Nico Westphal het niet zou lukken om zijn titel te prolongeren. Maar na zestien wedstrijden wist hij toch met één punt (!) verschil Michel Sefcik voor te blijven en met drie punten Ton Schalkwijk. In ieder geval was ook 2016 weer een gezellige en spannende competitie! Einduitslag eerste acht 1. Nico Westphal, 18 pnt, 2. Michel Sefcik, 19 pnt, 3. Ton Schalkwijk, 21 pnt, 4. Rob Kluvers, 24 pnt, 5. Hans Kramer, 26 pnt, 6. Hans Bosch, 26 pnt, 7. Loek Schalkwijk, 26 pnt, 8. Donald Janssen, 31 pnt, Rob Kluvers

42.700 kg; 27.960 kg; 31.610 kg; 22.310 kg; 30.370 kg; 24.940 kg; 20.140 kg; 27.680 kg.

aas zou hij toch gebruiken? Hij moest alleen zijn meerdere erkennen in nieuwkomer Wim Vink, die door wat meer de vaste stok te gebruiken wat secuurder kon vissen. Hij ving hierdoor regelmatig een visje meer wat hem de eindoverwinning opleverde. De competitie werd afgesloten met een koppelwedstrijd waarvan de vangsten zeer teleurstellend waren… Maar ook dat is vissen.  Donald Janssen Einduitslag 2016 Wim Vink, Bertus Pouw, Riny Venus, Hans Kramer,

73 pnt, 96 pnt, 105 pnt, 108 pnt,

38.060 kg; 50.280 kg; 36.410 kg; 42.270 kg.

Koppeluitslag Donald Janssen & Michel Sefcik, 1.480 kg; Hans Kramer & Wil vd Mark, 0.260 kg.

In het midden winnaar Wim Vink, rechts Riny Venus en links Bertus Pouw.

CONCEPT WEDSTRIJDPROGRAMMA 2017

Gelet op het aantal aanvragen om mee te kunnen vissen en het beperkte aantal plekken op sommige wateren, graag z.s.m. aan mij doorgeven of je wel/niet dit jaar mee gaat vissen. Datum Water Plaats srt. Opmerking 08 april Merwedekanaal Utrecht Gepu vrij uitloten waterkant 22 april AR-kanaal Utrecht Pouw vrij uitloten waterkant   06 mei Merwedekanaal Utrecht Gepu vast uitloten waterkant   20 mei Bongenaar ond. Nieuwegein vrij uitloten waterkant 03 juni Oude Rijn Woerden vrij uitloten waterkant 17 juni Hilversums kanaal Invalidesteiger vast uitloten waterkant 08 juli Merwedekanaal Vianen vast uitloten waterkant   22 juli AR-kanaal Utrecht Pouw vrij uitloten waterkant 05 aug Merwedekanaal Vianen vrij uitloten waterkant 19 aug Hilversums kanaal Invalidesteiger vast uitloten waterkant 02 sept Bongenaar ond. Nieuwegein vast uitloten waterkant 09 sept Oude Rijn Woerden vast uitloten waterkant Competitie 2017: 6 wedstrijden vast + 6 wedstrijden vrije hengel Verzamelen en uitloten om 07.30 uur, vissen van 08.30 tot 13.45 uur met 15 min. Pauze.

Extra wedstrijden 24 juni - 8-uurs wedstrijd (geloot koppel), Lage Vaart, hengelkeuze vrij. 23 september - slotwedstrijd, koppel, plaats nog niet bekend, met aansluitend de prijsuitreiking van de competitie onder het genot van het bekende hapje en drankje. 16 september open wedstrijd met de Vaart-Poscar (Bongenaar/AR-kanaal) Namens de AUHV wedstrijdgroep, Rob Kluvers: 030-6038088 of 06 509 36 357 - utkluvers@ziggo.nl

De wedstrijdgroep in actie.

Hengelsport rond de Domstad - 03 2016

41


ZEEVISSEN

HERRIE IN DE HAVEN De AUHV heeft een heleboel water in de vergunning staan. In de ruime omgeving van Utrecht is er altijd wel een water te vinden waar je je eigen favoriete visserij kan uitoefenen. Op karper, op roofvis, op witvis. Maar af en toe, een paar keer per jaar in de warmere maanden, zoekt Fred van Schaik het zoute water op. Dan richt hij zich op de harder.

Harder: een ­machtige sportvis.

42

Hengelsport rond de Domstad - 10 2016


Tekst Fred van Schaik foto’s Victor van Schaik

D

e omgeving van Pernis maakt indruk. We zijn in alle vroegte op weg naar de Europoort en hebben nog zo’n 20 kilometer te gaan als we de science fiction raffinaderijen passeren. Het gas nog maar wat dieper ingedrukt. De Botlektunnel is dicht en we worden omgeleid. Op dit vroege uur betekent dat gelukkig weinig vertraging. We hebben namelijk haast. Haast om bij het water te komen. Die haast heeft een reden. Het doel van vandaag: harder. Chelon labrosus oftewel de diklipharder is een spectaculaire sportvis die we - mijn broer en ik - nu al een aantal jaren bevissen. Niet vaak, maar een paar keer per jaar in de zomermaanden. Vanwege de uitdaging en door de vechtcapaciteiten van de vis. En voor de afwisseling, naast het vissen op het zoete water. Old skool genieten!

❱ AFGAAND TIJ

Een echte harderstek.

Safety first rondzwemmen. Als je geluk hebt, kan je scholen zien van wel vijftig of honderd stuks. Die vissen vangen is overigens zeer lastig. We spreken uit ervaring…

❱ PENHENGEL

Een haven dus. Groot voordeel is dat Maar zover is het nog niet. Eerst maar je daar minder last hebt van de stroming. We tuigen de hengels op in de eens de stekken bepaald. We weten dat woestenij boven aan de dijk. Het is het afgaand tij en de uren rond laag hier een vreemde mix tussen ruige water de beste tijden zijn om hier in de natuur en een industrieel landschap Europoort op harder te vissen. Je kunt met bijpassende geluiden van schuide vis dan beter aanwerpen en je hebt vende kranen en knarsende contaiminder last van de stenen en het wier. ners. Ik vis met mijn ruim 4 meter Online is die informatie over de getijden overigens eenvoudig te vinden, bij- lange penhengel, een karperstok van voorbeeld op www.wateralmanak.nl Co Sielhorst. Op de molen 24/00, een De keus vandaag valt op een van de niet te lichte crystal waggler en een havens. Vaak rijden we een aantal voorgeknoopt onderlijntje van zo’n gekende plekken langs – een navigatie50 centimeter 22/00 met een haakje systeem in de auto is geen overbodige 8 met bait band. Ik gebruik graag die luxe – en bepalen dan ter plekke waar onderlijntjes, want ze zijn snel te we beginnen. Harder is redelijk eenvervangen en dat moet nogal eens voudig te spotten met de Polaroid op Je ziet ze regelmatig zwemmen. en een paar vissen langs de kant zien flanken doet het vertrouwen goed. Er moeten er overigens enorme aantallen

Het havengebied is lastig om te betreden. De steile kanten en de gladde en met wier begroeide stenen maken het je niet makkelijk. Een paar tips: draag stevige schoenen met profiel, neem zo nodig een stevige stok ter ondersteuning, ga altijd vissen met een vismaat, wees lichtbepakt en neem een kussen of matje mee om op te zitten. Een stoeltje is niet bruikbaar tussen de stenen. Een EHBO-setje mag eigenlijk niet in je uitrusting (of auto) ontbreken.

Even laten bijkomen. bij deze visserij.

❱ SCHUW

Harder is een schuwe vis die dicht langs de steenkanten zijn kostje bij elkaar scharrelt. Vanwege het heldere water gebruik ik die doorzichtige Hengelsport rond de Domstad - 10 2016

43


ZEEVISSEN

Spectaculaire dril.

Combi-vissen Was dat een tik?

en rond Harder is goed te vang water. Vaak afgaand tij en bij laag goed over de wordt het lastiger om n zodra het steenstort heen te visse alternatief is water hoger staat. Een el te pakken dan om je kunstaasheng makreel of fint en achter de zeebaars, aan te gaan.

dobber en zet ik geen loodjes op de onderlijn. Het aas moet langzaam door het water zweven en dwarrelen op de stroming. Voorzichtig strompel ik over de gladde stenen naar de waterkant en kies een lage positie om te zitten. Om te beginnen voer ik met wit broodmeel met wat stukjes witbrood, lekker natgemaakt zodat het zich wolkachtig door het trekkende water verspreid. Om water voor mijn voertje te pakken heb ik trouwens zo’n opvouwbare emmer bij me aan een lang stuk touw. Heel handig in deze omgeving!

❱ VLOKVISSEN

Harder is prima te vangen aan de witte broodvlok. Ik gebruik daarvoor een baitband en knijp de vlok zachtjes

44

Hengelsport rond de Domstad - 10 2016

om het bovenste deel van de haaksteel. De punt van de haak laat ik vrij. Even dippen in ’t water, lichtjes uitknijpen en we zijn klaar voor de eerste worp. We hebben onze plekken uitgezocht op zo’n 30 meter uit elkaar. Da’s ver genoeg om je eigen stek te bevissen maar we kunnen elkaar zien en eventueel assisteren. Ik zet de dobber op een kleine meter diepte, ik schat in op half water. Na een tijdje zie ik een paartje harders aan komen zwemmen in het heldere water. Ze snoepen wat van de drijvende korstjes, er zijn wat kolken. Daarna verdwijnen ze uit beeld. Ik houd me stil en laag en wacht de gebeurtenissen af. Plots een tik tegen de dobber. Ik sta gelijk op scherp want dit is kenmerkend voor de harder. Vaak test de vis het aas door even te proeven of er vlak

langs te zwemmen. Zoveel als mogelijk draai ik de slack uit de lijn. Overbodig nylon in het water kost je vissen! Dan schiet de pen snel de diepte in. En hoewel misslaan bij het hardervissen hoort, is dat nu niet het geval. Gelijk raak!

❱ HERRIE

De gehaakte vis schiet er vandoor en de slip moet flink z’n best doen. De gespierde harder vecht spectaculair, bonkend als een graskarper, maar met de snelle runs van een wilde schub. Herrie in de haven! De vis vecht zich leeg en na het onthaken op de onthaakmat – standaard uitrusting – en de foto’s ondersteun ik de vis in het water om bij te komen. Die zwemt kort daarna weer de diepte in. Super! Tijd om samen met Victor te verkassen naar


ZEEVISSEN

Met broodmeel en broodvlok.

een stukje verderop. Onze ervaring is dat na de vangst van een harder het voorlopig stil blijft op je stek.

❱ MIS, MIS, MIS

Een stukje verder. Het blijft aanvankelijk rustig. Ik voer regelmatig kleine

Alle aandacht voor de pen.

balletjes voer en blijf de vlok verversen. Plotseling wat zilveren flanken langs de kant. Er zijn weer harders in de buurt. Snel krijgt de pen weer die karakteristieke tik en schiet weg! Mis… Snel een nieuwe vlok en weer ingeworpen, balletje voer erbij en weg is de dobber weer… weer mis! Dat is typisch har-

dervissen. Nog een aantal keer sla ik een gat in de lucht. Gelukkig weet ik de volgende aanbeet te verzilveren en kan ik na een zo mogelijk nog mooiere dril een tweede zestiger landen. Hardervissen? Topvissen!

Fred van Schaik

Hier had ik de ­handen vol aan.

Hengelsport rond de Domstad - 10 2016

45


DE VERENIGING

WELKOM BIJ DE AUHV! Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging

Verkooppunten

De AUHV werd op 5 april 1925 in de stad Utrecht opgericht door enkele tientallen sportvissers en is nu uitgegroeid tot een regionale vereniging met ruim 10.000 leden met pachtcontracten voor méér dan 3.000 hectare viswater in de regio Groot Utrecht. Al dit viswater is beschikbaar voor AUHV-leden, tegen één van de laagste contributies in Nederland.

❱ AAN HET AUHV LIDMAATSCHAP ZIJN VEEL VOORDELEN VERBONDEN:

• AUHV-vergunning met meer dan 125 aantrekkelijke ­wateren in de regio Utrecht, waaronder de Loosdrechtse en Breukeleveense Plassen. • Landelijke viswaterlijst voor nog meer viswater! • Drie maal per jaar het AUHV-magazine ‘Hengelsport rond de Domstad’. • Nachtvissen (alleen voor AUHV-leden) in 3000 hectare viswater. • Vissen met drie hengels (alleen voor AUHV-leden) in meerdere wateren. • Deelnemen aan de activiteiten van AUHV Vliegvisgroep ‘The Leader’, de AUHV Roofvisgroep, Wedstrijdgroep en Karpergroep.

❱ KOSTEN AUHV-LIDMAATSCHAP? VISpas met lidmaatschap 2017 Nieuw lidmaatschap 2017, incl. inschrijfkosten Lidmaatschap (continuering) Lidmaatschap zonder afdrachten Nieuw jeugdlidmaatschap 2017 incl. inschrijfkosten (tot 14 jaar) Jeugdlidmaatschap (tot 14 jaar, continuering)

46

U kunt lid worden via de website: WWW.AUHV.NL Ook kunt u terecht bij onze verkooppunten. Hengelsport rond de Domstad - 3 2017

€ 37,50 € 32,50 € 20,50

€ 12,25 € 8,75

Utrecht • Lahr Hengelsport Smaragdplein 241-243, 3523 EJ Tel. +31 (0)30-2148001 • Traditional Hengelsport Temming, Royaards van den Hamkade 95, 3552 CL. Tel. +31 (0)30-2433 696 • Hengelsport Utrecht, Oregond ­ reef 31, 3565 BE Tel. +31 (0)30-2612532 • De Ster, Weerdsingel W.Z. (tegenover 51), 3513 BE Tel. +31 (0)6 - 29897877 IJsselstein • De Witte Parkiet, Koningshof 3, 3401 DW Tel. +31 (0)30-6882243

❱ WIJZIGINGEN:

Zeist • Hengelsport Zeist, Dijnselburgerlaan 1-2, 3705 LP Tel. +31 (0)30-6919457 Maarssen • Sander’s Hengelsport, Tuinbouwweg 23, 3602 AT Tel. +31 (0)346-287500 Doorn • Hengelsport Doorn, Kampweg 78, 3941 HK Tel. +31 (0)343 - 413819 Houten • Dierenspeciaalzaak. Speelberg, Het Wed 8, 3995 DV Tel. +31 (0)30-6375 655 • Welkoop, Standerdmolen 16, 3995 AA Tel. +31 (0)30-6371 271 • Laurens Visvrienden, Hoofdveste 26, 3992 DG Tel. +31 (0)6-45 75 88 80

Geef wijzigingen zoals adreswijzigingen of foutieve persoonlijke gegevens voor 1 oktober door aan de ledenadministratie bij Sportvisserij Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of via telefoon 0900-2025358 (€0,35/min, tijdens werkdagen tussen 09:00 – 17:00), zodat ze correct op de VISpas voor het volgende jaar komen.

❱ BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

U kunt uw lidmaatschap opzeggen tot 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar door dit schriftelijk of per e-mail door te geven aan de AUHV-ledenadministratie, Beerze 20, 3961 HC Wijk bij Duurstede, e-mail: ledenadministratie@vispas.nl. Zegt u pas na 1 oktober uw lidmaatschap op, dan ontvangt u voor het nieuwe jaar toch een acceptgiro en bent u alsnog contributie verschuldigd.


Open Open Deur Deur Dag Dag 2017 2017 Zaterdag Zaterdag 25 25 Maart Maart Kevin Kevin Nash Nash Alan Alan Blair, Blair, Team Team PB PB Products, Products, Dreambaits Dreambaits Mario Mario Gijbels, Gijbels, Korda Korda Kevin Kevin Diederen Diederen & Arjen & Arjen Braad Braad Ccmoore, Ccmoore, Ashima, Ashima, Gardner Gardner Tackle, Tackle, Pallatrax Pallatrax Sticky Sticky Baits, Baits, Proline, Proline, Vortex, Vortex, RigSolutions RigSolutions Carping Carping Adventures, Adventures, FoxFox International International

15%15% korting korting op het op gehele het gehele assortiment assortiment uitgezonderd uitgezonderd akties akties Eat & Eat Drink & Drink lounge lounge areaarea Doorlopende Doorlopende demonstraties demonstraties van van de diverse de diverse bedrijven. bedrijven. Maak Maak kanskans op een op een reis reis voorvoor 2 personen 2 personen i.s.m. i.s.m. Carping Carping Adventures Adventures Check Check onzeonze Facebookpagina Facebookpagina voorvoor de laatste de laatste updates updates Hengelsport Hengelsport Utrecht, Utrecht, Oregondreef Oregondreef 31, 3565BE, 31, 3565BE, Utrecht Utrecht


Lahr Lahr

Hhengelsport Hhengelsport

Smaragdplein Smaragdplein 241-243 241-243 3523 3523 EJ EJ Utrecht Utrecht

Tel: Tel: 030-2148001 030-2148001

“Kick-off” “Kick-off”visseizoen visseizoen 88april april2017 2017 Waarom Waarom naar naar Lahr Lahr hengelsport hengelsport ? ? * Grainbaits * Grainbaits is aanwezig, is aanwezig, infoinfo m.b.t. m.b.t. Boilies, Boilies, mixen, mixen, etc.etc. * Maak * Maak kans kans op op 15 15 kg kg boilies boilies bij aankoop bij aankoop 1kg1kg Grainbaits Grainbaits (Golden (Golden ticket). ticket). * Bekijken * Bekijken vanvan onze onze nieuwe nieuwe collecties. collecties. * Uitbreiding * Uitbreiding Strategy Strategy pakket. pakket. * 10% * 10% korting korting op op alles, alles, m.u.v. m.u.v. lopende lopende aanbiedingen aanbiedingen en en piepersets. piepersets. Nieuwe Nieuwe produkten produkten - Spro - Spro Overload Overload pole pole (carbon, (carbon, oversteek) oversteek) 5, 65, en6 7en mtr 7 mtr vanaf vanaf € 49,95 € 49,95 - Cresta - Cresta Carp Carp controller controller (carbon, (carbon, oversteek) oversteek) 4 54 en5 6en mtr 6 mtr vanaf vanaf € 29,95 € 29,95 - Cresta - Cresta Solith Solith feeders feeders 3,303,30 en 3,60 en 3,60 mtrmtr vanaf vanaf € 64,95 € 64,95 - BB - BB signature signature method method 3,303,30 en 3,60 en 3,60 mtrmtr vanaf vanaf € 89,95 € 89,95 - Tactical - Tactical Trout Trout teletele 3,603,60 mtrmtr no. no. 1, 21, en2 3en vanaf 3 vanaf € 49,95 € 49,95 - Trout - Trout Explorer Explorer Sbiro Sbiro teletele 2,702,70 en 3,00 en 3,00 mtrmtr voor voor € 31,95 € 31,95 - Mitchell - Mitchell molens molens vanaf vanaf € 14,95 € 14,95 - ABU - ABU Garcia Garcia spinhengels spinhengels vanaf vanaf € 34,95 € 34,95 - Berkley - Berkley Cherrywood Cherrywood spinhengels spinhengels vanaf vanaf € 22,95 € 22,95 - PENN - PENN molens, molens, Pursuit, Pursuit, Fierce, Fierce, Sargus Sargus en Battle en Battle vanaf vanaf €59,95 €59,95

Aanbiedingen Aanbiedingen -

Shimano - Shimano Alivio Alivio 2,752,75 lbs lbs nu voor nu voor € 49,95 € 49,95 Shimano - Shimano Velocity Velocity 2,752,75 lbs lbs nu voor nu voor € 69,95 € 69,95 FOX - FOX warrior warrior S 2,75 S 2,75 lbs lbs nu voor nu voor € 84,95 € 84,95 Energizer - Energizer 7 mtr 7 mtr nu voor nu voor €39,95 €39,95 Energizer - Energizer 8 mtr 8 mtr nu voor nu voor € 49,95 € 49,95 Ivm - Ivm nieuwe nieuwe collectie collectie diverse diverse Shimano Shimano molens molens 20%20% korting korting Uitverkoop - Uitverkoop diverse diverse molens molens vanaf vanaf € 10,€ 10,-

OP =OP OP= OP

GeenGeen punten punten op pas opof pas inleveren of inleveren

Molens Molens

Bezoek Bezoek ook ook onze onze website website / facebook / facebook

- Albatros - Albatros Predox Predox 2000 2000

Hengelsport rond de Domstad - maart 2017  

Hengelsport rond de Domstad - maart 2017

Hengelsport rond de Domstad - maart 2017  

Hengelsport rond de Domstad - maart 2017

Advertisement