СРПСКИ ЈЕЗИК 3 ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Page 1

за трећи разред основне школе

3Марина Вићентијевић Зора Милошевић Весна Ерић

3SADR@AJ ИМЕНИЦЕ Заједничке именице ............................................... 5 Властите именице .................................................. 6 Род именица ............................................................ 7 Број именица .......................................................... 8 Именице .................................................................. 9 ГЛАГОЛИ Глаголи ................................................................... 10 Глаголска времена ................................................ 11 Лице и број глагола .............................................. 12 Потврдни и одрични облик глагола .................. 13 ПРИДЕВИ Описни придеви ................................................... 14 Присвојни придеви .............................................. 15 Род и број придева ................................................ 16 Придеви ................................................................. 17 РЕЧЕНИЦA Реченицa ................................................................ 18 Реченице по облику ............................................. 19 Предикат и субјекат ............................................. 20 Реченицe ................................................................ 21 Место, време и начин вршења радње ............... 22 ЗНАЧЕЊА РЕЧИ Умањено и увећано значење речи ..................... 23 Речи супротног значења ..................................... 24 Речи истог облика, а различитог значења ........ 25 Речи различитог облика, а истог или сличног значења .................................................................. 26 Лесксичке и семантичке вежбе ........................... 27


ПРАВОПИС Велико слово у писању имена народа .................. 28 Велико слово у писању вишечланих географских имена ......................................................................... 29 Велико слово у писању назива улица ................... 30 Велико слово у писању наслова књига, часописа и листова ................................................................... 31 Велико слово у писању празника ......................... 32 Писање датума и бројева ....................................... 33 Упитна речца ЛИ ..................................................... 34 Одрична речца НЕ .................................................. 35 Писање сугласника Ј .............................................. 36 Скраћенице .............................................................. 37 Управни говор ......................................................... 38 ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ Препричавање ......................................................... 39 Причање ................................................................... 40 Причање према слици ............................................ 41 Прича подстакнута датим почетком ................... 42 Прича по задатим речима ..................................... 43 Описивање природе ............................................... 44 Описивање људи ..................................................... 45 Извештавање ........................................................... 46 Аутобиографија ....................................................... 47


ZAJEDNI^KE IMENICE 1. Спој линијом. означавају имена бића, предмета и појава ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ име једног бића

2. Заокружи заједничке именице. оловка

Мића

река

кућа

Гружа

Павловић

гром

снег

Сава

лала

3. Подвуци у реченици именице које означавају имена бића. Бака у кавезима гаји пилиће, пачиће и ћуриће. Унука сипа у хранилице пшеницу, кукуруз и детелину.

4. Напиши шест именица које означавају називе предмета.

5. Допуни реченице именицама које означавају природне појаве: Данас је дувао јак

.

Не престаје да пада ледена Севају

и ударају

.

.

5


VLASTITE IMENICE 1. Напиши:

своје име:

;

имена својих другарица: .

2. Заокружи властите именице. Соња

сова

Лука

лук

Дунав

чоколада

Златибор

бор

Краљево

Србија

3. Допуни реченице властитим именицама: Моји другови су Живим у

и

.

.

Најближа планина ми је Најближе језеро је

, а река

.

.

4. Дај имена љубимцима са слика.

5. Препиши правилно реченице водећи рачуна о властитим именицама.

МАЈА И МИША СУ ПРВИ ПУТ У БЕОГРАДУ. ЗАДИВЉЕНО ГЛЕДАЈУ РЕКУ САВУ КОЈА СЕ УЛИВА У ДУНАВ. ОБИЋИ ЋЕ КАЛЕМЕГДАН, А КАСНИЈЕ ИДУ НА АВАЛУ.

6


IMENICE 1. Разврстај именице ИМЕНА БИЋА

ИМЕНА ПРЕДМЕТА

коњ нож олуја ружа флаша сова магла оловка Јуца роса

ПОЈАВЕ

2. Подвуци властите и заокружи заједничке именице. Сестра Јела седи испод јеле.

Лале расту у Лалиној башти.

Наш златар је на Златару отворио златару.

3. Одреди род именица: ливада, цветови, пчеле, трава, небо, деца, птице, јагње. мушки род

женски род

средњи род

4. Напиши множину, односно једнину датих именица. једнина

множина

једнина

множина

писмо

ветрови

човек

очеви

пас

лептири

5. Препиши реченице тако што ћеш именице у једнини заменити именицама у множини. На столу је јабука, крушка и шљива.

У руци држим цвет и књигу. 9


LICE I BROJ GLAGOLA 1. Допуни реченице глаголским лицима у једнини и множини. пишем писмо.

идемо у пошту.

лепиш марку.

шаљете писмо.

диктира адресу.

примају поруку.

2. Дата је реченицa: Ви играте фудбал. Напиши је тако да употребиш: а) прво лице множине; б) друго лице једнине.

3. Глагол ТРЧАТИ промени по лицима у садашњем времену: једнина

множина

4. Допуни реченице глаголским облицима. (носити) Он понекад Ви умете да Ми често

(цртати) (ићи)

кишобран.

. у шетњу.

5. Препиши текст у трећем лицу множине. Ја волим фудбал. Тренирам у првој екипи. Играм на свакој утакмици и постижем голове. Захваљујући мени мој тим увек побеђује.

12


PRISVOJNI PRIDEVI 1. Подвуци присвојне придеве. Ово је ујаков дрес. Идеш ли у школску библиотеку? Донеси ми Петрову капу!

2. Спој присвојне придеве са одговарајућим именицама: рибљи

кућица

јежева

сир

крављи

мед

ливадски

деца

комшијска

сајам

београдски

специјалитети

3. Допуни реченице присвојним придевима. Ја сам

и

Ово је

син, а

и

унук.

прибор.

Ускоро ће

распуст.

4. Прошири реченице присвојним придевима. Кућа је на крају села. Тата вози мотор.

5. Напиши три реченице о својим пријатељима у којима ћеш употребити присвојне придеве:

кућни, Милошев, дедин, крагујевачки, аутомобилска, шумски.

15


RE^ENICE PO OBLIKU 1. Одреди облик реченица. Јутрос је пао снег.

Нисам излазио из куће.

2. Напиши реченице у одричном облику. Били смо на брегу. Зашто сте довукли санке? Хеј, каснимо!

3. Напиши реченице у потврдном облику. Нисам се скијао. Ниси понео капу? Не прави грудве!

4. Напиши реченице супротног облика. Знам да скијам. Снег не пада? Имамо клизаљке! Не спуштај се низ брег!

5. Попуни табелу: врста реченице обавештајна

потврдни облик

одрични облик Не славим празник.

Идеш ли на зимовање? Нисам се уплашио. заповедна 19


SUBJEKAT I PREDIKAT 1. Подвуци субјекат једном, а предикат двема линијама. Људи певају.

Цвркућу птице.

Ја журим у школу.

Гледам филм.

Мама и тата седе.

Ана пева и свира.

Милош глуми.

Он је цртао.

Веома добро имитира.

2. Допуни реченице предикатима. Ружа

. Сунце

зраке. Ветар

,

и

своје

и

лишће.

3. Допуни реченице речима које означавају субјекат. плива у води. и и

праве кулу од песка. иду у шетњу.

4. Сваком субјекту пронађи одговарајући предикат и напиши реченице. кројач

лечи

ловац

скаче

жаба

пузи

пуж

лови

зец

кроји

лекар

бежи

рода

лети

5. Напиши пет реченица о догађају са великог одмора и у свакој подвуци субјекат и предикат.

20


UMAWENO I UVE]ANO ZNA^EWE RE^I 1. Напиши како се зове: мали лист;

мало дете;

мало перо;

малa слика.

2. Напиши увећано значење речи: капа

птица

соба

глава

кућа

шешир

вук

момак

тањир

3. Попуни табелу: умањено ташница

именица

увећано

коњ овнина ципелица рука

4. У следећим реченицама замени именице речима које означавају: а) нешто умањено. Он носи капу на глави. Имам хаљину на туфне. б) нешто увећано. Трава је порасла око куће. У бари крекеће жаба.

5. Допуни: радити

радуцкати

жут

гристи

плав

певати

црн

смејати се

ружан

жућкаст

23


RE^I ISTOG OBLIKA, A RAZLI^ITOG ZNA^EWA 1. Шта значе подвучене речи? На град пада град. Је ли Јела јела? У врту баба Руже цветају руже.

2. Напиши речи истог облика, а различитог значења.

3. Допуни реченице понуђеним речима истог облика, а различитог значења. ан Милов Зора малине

коса

Јагода

устаје кад сване Лепа ти је

.

, рече тетка

.

пије сок од Ено

.

бере

Увек је нежно

. наш мали

.

4. Напиши реченице користећи речи истог облика, а различитог значења.

Вук, вук Дуња, дуња пеца, Пеца

5. Објасни реченице. Јела стоји испод јела. Купити књигу је лакше него купити сено. 25


VELIKO SLOVO U PISAWU IMENA NARODA 1. Допуни реченице: У Србији живе

.

У Бугарској живе

.

У Грчкој живе

.

У Кини живе

.

У Немачкој живе

.

2. Прецртај нетачно написане речи: Македонац

роми

Аргентинац

јапанка

Словенка

Италијан

3. Попуни табелу именима држава и народа. држава

народ

жена

мушкарац

Америка Чеси Српкиња Румун

4. Препиши правилно текст. мој тата је црногорац, а мама рускиња. упознали су се у грчкој где су летовали са словацима и енглезима.

5. Напиши три реченице у којима ћеш употребити имена народа.

28


VELIKO SLOVO U PISAWU NAZIVA ULICA 1. Допуни реченицу: Станујем у

(улица)

.

2. Напиши називе улица на два начина: Босанска улица или Улица илинденска или или или

3. Напиши правилно називе улица и тргова.

УЛИЦАЈОВАНАЈОВАНОВИЋАЗМАЈА ТАКОВСКАУЛИЦА ТРГЖРТАВАОТПОРА ЦВЕТНИТРГ

4. Допуни реченице називима улица или тргова. Пролазим

улицом.

Поплочали су

.

Мој брат станује у

.

5. Исправи грешке у реченицама. 30

Препешачио сам целу улицу Милоша обилића. да ли сам прошао поред скерлићеве Улице? Хеј, па ја сам стигао до трга Слободе!


UPITNA RE^CA LI 1. Допуни реченице: Хоћеш

сладолед?

Волиш

цвеће?

Имаш

пса?

Да

идеш у школу?

2. Напиши правилно реченице: Јели стигла учитељица? Дали да устанем? Хоћели киша? Дали си у праву?

3. Постави питања на дате одговоре користећи речцу ЛИ. Бака воли цвеће. Зоран вози тротинет. Руже су процветале. Корњача има оклоп. Јежу бодље служе за одбрану. Делфини могу да говоре.

4. Допуни реченице. Мама упита баку: „

чај?“

чај од нане?“, упита бака.

скували чај?“, питао је деда.

5. Напиши пет реченица у којима ћеш употребити упитну речцу ЛИ.

34


SKRA]ENICE 1. Напиши скраћенице за мере. метар

грам

литар

тона

центиметар

минут

2. Допуни: реч страна

скраћеница разр.

ученик мн. род год.

3. Напиши скраћенице за: доктор

магистар

број

професор

4. Скрати следеће скупове речи. Војномедицинска академија Радио Телевизија Србије Фудбалски клуб Основна школа

5. Препиши реченицу тако да подвучене речи напишеш у облику скраћеница:

Госпођа и господин Илић су пре три године смршали по седам килограма.

37


UPRAVNI GOVOR 1. Подвуци реченицу написану у управном говору. Учитељица рече: „Добио си петицу“. Учитељица је рекла да сам добио петицу.

2. Спој линијом. Јоца рече: „Стиже јесен“.

II модел

„Зар тако рано?“, упита Мина.

III модел

„Наравно“, одговори тата, „она увек рано долази“.

I модел

3. Напиши реченице у I и II моделу управног говора. Меда је рекао да се најео крушака. I модел:

.

II модел:

.

4. Напиши реченицу у III моделу управног говора. Саша рече: „Није свануло, а треба да устанем“.

5. Напиши зекине речи у сва три модела управног говора. Волим шаргарепу, али је ретко једем.

38

I

.

II

.

III

.


PRI^AWE Напиши састав о неком свом доживљају. Подсетник: -одабери један свој доживљај о коме ћеш писати; -пиши јасно; -пази да не прескочиш нешто важно; -повежи све догађаје у једну целину.

40


PRI^A PREMA SLICI Напиши састав према датој слици. Подсетник: -посматрај пажљиво слику у целини и поједине детаље; -састави план писања; -одреди наслов приче.

41


OPISIVAWE PRIRODE Опиши свој крај у пролеће. Могуће теме:

Пролеће у мом месту Прича зеленог листа Весници пролећа Пролеће на ливади

Подсетник: -посматрај промене у природи које су карактеристичне за пролеће; -уoчи боје, мирисе, звуке; -користи што више описних придева.

44


OPISIVAWE QUDI Опиши неку личност из твог окружења: брата, сестру, мајку, оца, бабу, деду, друга, другарицу... Подсетник: Приликом описивања обрати пажњу на спољашњи (физички) изглед и карактеристичне особине личности коју описујеш. Пре свега: -одабери личност; -сазнај податке о њој (старост, позив, интересовања); -запази како изгледа; -уочи њене особине, поступке и понашања у појединим ситуацијама; -какав је твој однос према личности коју описујеш?

45


AUTOBIOGRAFIJA Напиши кратку аутобиографију. Подсетник: -Аутобиографија садржи најосновније информације о теби: -Како се зовеш? Где живиш? Колико имаш година? -Која су твоја интересовања? и сл.

47
9 788683 427956


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.