СРПСКИ ЈЕЗИК 2 РАДНА СВЕСКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Page 1

SADR@AJ Слово, реч, реченица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Обавештајна реченица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Упитна реченица .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Узвична и заповедна реченица .............................. 11 Писање упитне речце ЛИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Потврдна и одрична реченица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Писање одричне речце НЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Именице .................................................................. 18 Род именица ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Број именица ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Глаголи ..................................................................... 21 Садашње, прошло и будуће време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Описни придеви ..................................................... 23 Бројеви ..................................................................... 24 Глас, самогласници, сугласници, слог . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Велико слово .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Скраћенице ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Употреба тачке, упитника, узвичника, запете и две тачке при набрајању .................................... 29 ШТАМПАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ А, Е, О, Ј, К .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 M, T ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 I, N, Nј ...................................................................... 33 S, Š ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 L, Lј ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Z, Ž ........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 U, V, B ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 P, R, G ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 C, Č, Ć ...................................................................... 39 D, Đ, Dž ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 F, H ........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Čitam i pišem štampana slova latinice .................... 42 PISANA SLOVA LATINICE А, Е, О, Ј, К .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 M, T ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44


I, N, Nј .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 S, Š ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 L, Lј ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Z, Ž ........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 U, V, B .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 P, R, G ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 C, Č, Ć ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 D, Đ, Dž ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 F, H ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Čitam i pišem pisana slova latinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Писање поруке, писма, разгледнице, честитке и позивнице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Ортоепске и ортографске вежбе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Лексичке и семантичке вежбе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Синтаксичке вежбе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Загонетке и одгонетке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Ребуси ....................................................................... 61 Укрштенице ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Рeшeњa зaгонетки, ребусa и укрштеницa . . . . . . . . . . . 66


SLOVO, RE^, RE^ENICA 1. Повежи линијама слова по азбучном реду. Обој слику коју си добио.

2. Упиши редни број слова по азбучном реду. В

Т

Е

М

Ж

3. Пoдвуци имена животиња која се крију у датим именима. Јована

Борис

Спасоје

Ивoна

Мишко

Славомир

Вукица

Танкосава

4. Напиши речи супротног значења. дан

јак

имати

љубав

чист

хоћу

радост

тежак

устати

5. Напиши речи које значе нешто умањено. зуб

рука

чамац

дугме

нога

овца

чоколада

дрво

5


OBAVE[TAJNA RE^ENICA 1. На крају обавештајних реченица стави тачку. Данас је сунчан дан Хоћемо ли у шетњу Упознали смо нове другове Понеси лопту Јеси ли уморан Ура, победили смо Јова је одбранио пенал

2. Напиши како се зовеш, где станујеш, који спорт волиш, шта желиш да будеш кад одрастеш.

3. Напиши одговоре на следећа питања: Где си био на екскурзији?

Чиме си путовао?

Шта ти се највише допало?

Чега ћеш се увек сећати?

7


UPITNA RE^ENICA 1. Шта би питао: друга, деду, маму?

2. Напиши правилно реченице: а) плачеш због чега б) ће шта те развеселити в) ли чоколаду волиш

3. Допуни речи које недостају и добићеш упитне реченице. воће највише једеш? си купио јабуке? се продаје на пијаци? бере шљиве?

4. Напиши питања на дате одговоре. Веверица сакупља орахе. Меда се најео зрелих крушака. У шуми се сакрио зека. Лисица је спретна и лукава. Славуј весело пева. 9


UZVI^NA I ZAPOVEDNA RE^ENICA 1. Повежи реченице са одговарајућом сликом. Ура, победили смо!

Ух, како си ме уплашио!

Ух, плашим се мрака!

Јао, какав бол!

Јао, боли ме зуб!

Ура, стигли смо!

2. Стави одговарајући знак на крају узвичних и заповедних реченица. Колико имаш балона Да нисте устали Лука игра одбојку Јао, нисам дошао на време Пази, огребаће те мачка Баш ми је жао што нисмо заједно

3. Замисли да угледаш опасног пса. Шта би узвикнуо? 4. Обавештајне реченице претвори у узвичне. У кавезу је страшан лав. Меда се пробудио из зимског сна. Птице су одлетеле на југ. Корњача је победила зеца. 11


PISAWE UPITNE RE^CE LI 1. Доврши питања.

2. Допуни реченице.

Волиш ли

ли кошарку?

Да ли

ли лопту?

Хоћеш ли

ли био на такмичењу?

Јеси ли

ли си победио?

3. Напиши питања за дате одговоре. (Користи упитну речцу ЛИ.) Дошао је у школу. Час је почео. Решио је све задатке.

4. Твоји другови се играју. Постави им неколико питања користећи упитну речцу ЛИ.

5. Подвуци речи које су погрешно написане и правилно напиши реченице.

Хоћешли слане кифлице? Дали сте да ли баки чај? Је су ли је ли? Нијели то твој сок?

6. Препиши правилно реченице. ималидовољновремена јесулисесмејали далисудонелипоклон јесиливидеодалидолази нисамтепитаојесилиту

13


POTVRDNA I ODRI^NA RE^ENICA 1. Повежи линијом реченице са њиховим обликом. Зашто немаш оловку? Научио сам песмицу!

ПОТВРДНЕ РЕЧЕНИЦЕ

Данас ћу ићи у школу.

ОДРИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ

Нисам написао задатак.

Нећу да се играм! Где је моја књига?

2. Поред реченице у потврдном облику стави знак *, а поред реченице у одричном облику знак

Δ.

Снег неће падати! Ух, што је хладно! То је непотребно. Ко је најбољи скијаш? Јао, заборавили смо санке!

3. Потврдне реченице претвори у одрични облик. Пао је снег. Волим скијање! Ко се санка?

4. Одричне реченице претвори у потврдни облик. Нисам правио грудве! Он нема капу. Зашто се не клизаш?

5. Напиши шта умеш, а шта не умеш да радиш. цртање пецање свирање скијање 14


PISAWE ODRI^NE RE^CE NE 1. Допуни забране.

2. Заокружи тачно написане рече-

отварај врата!

нице.

гази траву!

а) Нисам дошао у школу.

нагињи се!

б) Ни сам дошао у школу.

бери цвеће!

в) Не ћу ићи на излет.

бацај папир!

г) Нећу ићи на излет.

дирај пса!

д) Немам лопту.

улази!

ђ) Не мам лопту.

галами!

3. Препиши правилно реченице. Ако нећеш, немораш да трчиш. Ја незнам и не умем да пливам. Нежелим и несмем да скијам. Немогу и не ћу да спавам.

4. Препиши правилно реченице. можданемамхрабрости јатонисамурадио оннепазиначасу нисамвидеокојенеуредан 16


IMENICE 1. Играј „На слово, на слово” и попуни табелу. Слово Имена људи

Биљке

Животиње

Предмети

В С Р Ј

2. Прецртај речи које не припадају датом скупу. Дуња

оловка

лешник

пас

дуња

ђак

висибаба

јелен

Вук

креда

ваза

коњ

Јела

звоно

јабука

бреза

3. Oд називa занимања напиши имена предмета.

зидар лекар тракториста косач лимар трубач

4. Напиши занимање човека који: игра фудбал учи ђаке пише песме гаји пчеле свира бубњеве прави столове штампа књиге

5. Разврстај речи:

Златар, лука, Фића, Коса, златар, Зора, фића, Лука, коса, зора. властите именице

18

заједничке именице


BROJ IMENICA 1. Напиши облике множине

2. Напиши облике једнине

датих именица.

датих именица.

облак

ораси

кућа

људи

пут

клупе

брод

петлови

прст

паркови

3. Упиши речи које недостају.

4. Разврстај речи: снегови, руке,

ЈЕДНИНА МНОЖИНА миш очи

писмо, чизма, гнездо, сатови, авиони, пуж. ЈЕДНИНА

јаје ливаде

МНОЖИНА

чамац

5. Напиши следеће реченице у множини: Медвед спава у пећини. Лисица се крије у шуми.

6. Напиши следеће реченице у једнини: Цветови и птице најављују пролећa. Ветрови дувају, а шуме шуморе.

7. Јежеве речи напиши у множини. „Суву траву, маховину и лист ћу саставити, па од тога меку и топлу постељу себи направити.” 20


GLAGOLI 1. Шта све радиш у току дана? Напиши глаголе на основу слика.

2. Подвуци глаголе у песми

„Чудо” Будимира Нешића. Узмем креду - она пише,

3. Допуни реченице одговарајућим глаголима. Змија

по земљи.

такнем цветић - замирише,

Лептир

ја зажмурим - ноћ се створи,

Скакавац

приђем води - зажубори,

Брод

ја запевам - цврчак цврчи,

Рибице у води

ја потрчим - сунце трчи.

Ронилац је

с цвета на цвет. по пољу. морем. . у језеро.

4. Допуни пословице датим глаголима. реци

отвара

граби

Ко другоме јаму Испеци, па

рани

сам у њу пада. .

Лепа реч гвоздена врата Ко рано

копа

. , две среће

.

5. Допуни песму „Игра” Пере Зупца одговарајућим глаголима. Игра је кад се лепо Игра је кадa Игра је кадa се па ти се онда

. по трави. ко чигра, у глави.

21


OPISNI PRIDEVI 1. Заокружи описне придеве. висока

декина

школски

татин

бело

хитра

шарена занимљив

2. Какав све може бити цвет и пас? Напиши описне придеве.

3. Допуни реченице описним придевима. Јана је убрала у

, крушке и ,

јабуке,

,

дуње. Све их је ставила корпу и дала баки.

4. Прошири реченице описним придевима. Мачка јури миша. . Дечаци се играју на ливади. . Девојчице беру цвеће. . Пчеле сакупљају мед. .

5. Напиши пет реченица о животињама у којима ћеш употребити

описне придеве: вредна, хитра, гладан, уморан, мудар, лукава, шарено, весело, мали, упоран.

23


VELIKO SLOVO 1. Напиши своје име, презиме и надимак. 2. Исправи грешке црвеном

3. Каква имена би дао кућним

оловком. Маркови другови су: Петар ристић Пеца

љубимцима?

псу

Јован Лекић јоца александар аца Мићић

мачки

драгана Којић гага

зецу

папагају

4. Напиши правилно. мађарска

јадранско море

дрина

република србија

панчево

горња црнућа

царска бара

нови београд

коштунићи

гружанско језеро

златибор

стара планина

мали мокри луг

5. Где ко живи? Грци живе у

Гружани живе у

. Нишлије живе у . Немци живе у

Новосађани живе у

. .

.

6. Препиши правилно дати текст. марко филиповић фића живи у шапцу поред реке саве. Ускоро му у посету долази брат јоца из банатског новог села. Заједно ће да посете торањ на авали и крстаре дунавом до сребрног језера.

27


UPOTREBA TA^KE, UPITNIKA, UZVI^NIKA, ZAPETE I DVE TA^KE PRI NABRAJAWU 1. Напиши одговарајући знак на крају датих реченица. Весна, донеси лопту Милан не пеца на Дунаву То је предивно Хоћеш ли чај Аца је мој пријатељ Какве је боје моја мајица

2. Напиши одговарајуће реченице. . . ? ? ! !

3. Повежи речи са знаком. УХ ЗАШТО КО ХЕЈ КАДА

4. Наброј шта се све налази у твом ранцу.

29


[TAMPANA SLOVA LATINICE A, E, O, J, K

1. Напиши штампаним словима латинице називе испод слика.

2. Попуни водоравно штампаним словима латинице. реч за дозивање јаук шеталиште поред воде снажна носе јаја

3. Препиши реченице штампаним словима латинице. Еј, Јеко! Ко је Јока? Којa je јак. Како је Каја?

4. Напиши лична имена или надимке користећи штампана слова латинице: А, Е, J, О, К.

31


[TAMPANA SLOVA LATINICE I, N, Nj

1. Решења ребуса напиши штампаним словима латинице.

2. Замени слово t различитим словима и добићеш нове речи. М М М М

i i i i

t

t

a a a a

a a a a

m m m m

a a a a

3. Напиши штампаним словима латинице речи супротног значења. дебље

јесте

веће

светло

има

тврди

4. Препиши текст штампаним словима латинице. ЈАЊЕ Моја нана Мина има јање. Нико није као оно. Мекано, танано и јако.

5. Препиши штампаним словима латинице реченице у одричном облику. Мајина нана је Анка. Немања има тенк. Јања кити коња. 33


[TAMPANA SLOVA LATINICE L, Lj

1. Напиши штампаним словима латинице имена људи и биљака која почињу словима Л и Љ.

2. Користећи научена штампана слова латинице напиши више речи које означавају радњу, као што је започето. seliti,

3. Напиши штампаним словима латинице одговоре на постављена питања потпуном реченицом. Leti li lasta?

Jesi li našao školjke?

4.

Imaš li šnit? Од датих речи састави реченице и напиши их штампаним словима латинице. šal Sanela mali nosi je

mašne

našla

Miljana

Smiljana

Mileta

smelo

šiša

5. Препиши текст штампаним словима латинице. ЛАСТА Ласта је слетела на тло. Кљуном маше и носи лист. Сања лето и смеши се. Са њом је и Оља. Она је њише и клати на коленима. 35


[TAMPANA SLOVA LATINICE U, V, B

1. Решења ребуса напиши штампаним словима латинице.

2. Напиши штампаним словима латинице називе цвећа од датих слова. V A Z E K

N E N E V

B U L Z U M

B I

S A V I B A

3. Какве је боје? (Допуни реченице штампаним словима латинице.) Mleko je Nebo je

. .

Listovi su

.

Neven je

.

4. Напиши штампаним словима латинице три реченице од датих речи. кo se boji majmuna vuk živi u šumi ulovi lava

5. Препиши дати текст штампаним словима латинице. ВУК ВУЛЕ Вук Вуле не зна шта је сан, а шта јава. Снива и увек завија у сну. Боји се јежева и жаба. Бубе зује у близини и сметају му. Више воли тишину но шалу. Вуле, баш си смешан!

37


[TAMPANA SLOVA LATINICE C, ^, ]

1. Напиши штампаним словима 2. Попуни табелу као што је започето. латинице имена и презимена која почињу словима C, Č, Ć.

Umanjeno REČ Uvećano kamenčić kamen kamenčina kuća kapa rep

3. Препиши текст штампаним словима латинице. ЋИРА И МАЧЕ Ћира бућка,

Ћира пече,

маче мућка.

маче сече.

Ћира брчка,

Ћира ћути,

маче ручка.

маче чучи.

4. Напиши правилно реченицу штампаним словима латинице. Kača čisti svoje čizme, a čistać na ulici ćisti obuču.

5. Доврши започету причу. KUĆICA U ŠUMICI Zečić je imao kućicu u šumici. Bio je srećan i jeo kupusić. Vratanca su se otvorila i ušao je

39


[TAMPANA SLOVA LATINICE F, H

1. Састави речи од датих слова. Nj E

M I

R

E

F

N H A

F O R

E K

H E

L

P

2. Препиши правилно реченицу штампаним словима латинице. Aljina je u odniku, a leb u kuhinji.

3. Настави реченице са што више речи које почињу истим словом. Hranislav huče Fića fino

4. Замисли и напиши штампаним словима латинице телефонски разговор између Хелене и Стефана. Stefan: Helena: Stefan: Helena:

5. Напиши штампаним словима латинице краћи састав користећи дате речи: frula, harmonika, muzika, festival, hor, uspeh, aplauz.

41


^ITAM I PI[EM [TAMPANA SLOVA LATINICE 1. Poređaj nazive ptica po abecednom redu: ševa, sova, prepelica, vrabac, roda, čvorak, lasta, zeba, golub, detlić.

2. Reši rebuse.

3. Objasni šta znače sledeće poslovice: Ispeci, pa reci. Dva puta meri, jednom seci.

4. Dopuni štampanim slovima latinice sledeće izreke: Tiha voda

.

Bolje vrabac u ruci

.

Bolje išta

.

5. Koje igre igraš? Sportske: Dečje: Narodne:

6. Odgovori na sledeća pitanja: Šta je najbrže na svetu? Šta je najslađe na svetu? 42


PISANA SLOVA LATINICE A, E, O, J, K 1. Nastavi da pišeš pisana slova latinice kao što je započeto.

2. Prepiši reči pisanim slovima latinice, kao što je započeto. koka

oko

kakao

Joka

3. Prepiši rečenice pisanim slovima latinice. Ko je Koja? Kaja je jaka. Ej, Joko! Јао, Кајо!

43


PISANA SLOVA LATINICE I, N, Nj 1. Piši pisana slova latinice.

2. Od datih slova sastavi reči i napiši ih pisanim slovima latinice. A T O N

Nj O K I

K E N T

A

M A N

3. Prepiši rečenice pisanim slovima latinice. Inina nana nije kao Ninina nana.

Tanja ima koke i konja.

4. Prepiši rečenice u potvrdnom obliku pisanim slovima latinice. Matija nema antene. On nije konjanik. Inka ne menja tim.

45


PISANA SLOVA LATINICE S, [ 1. Piši pisana slova latinice.

2. Napiši pisanim slovima latinice nekoliko imena ili nadimaka za ovog dečaka i devojčicu.

3. Napiši pravilno rečenice pisanim slovima latinice. Soma Sima ima. Maša na šije mašini. Naša Stanka je seka.

4. Proširi rečenice. Saša šiša. Nana mesi. Miško maše.

5. Napiši tri rečenice koristeći naučena pisana slova latinice.

46


PISANA SLOVA LATINICE Z, @ 1. Piši pisana slova latinice.

2. Rešenja rebusa napiši pisanim slovima latinice.

3. Pisanim slovima latinice napiši imena od datih reči. zlato

želja

sneg

4. Sastavi nove reči i napiši ih pisanim slovima latinice. sni + ženje

znati + želja

knji + ženje

5. Napiši pisanim slovima latinice odgovore na postavljena pitanja potpunom rečenicom. Žanje li Željko žito? Znaš li množenje? Želiš li zlato? Imaš li zmaja? 48


PISANA SLOVA LATINICE P, R, G 1. Piši pisana slova latinice.

2. Popuni pisanim slovima latinice tabelu igrom „Na slovo, na slovo”. Na slovo G P R

PREDMET

BILJKA

ŽIVOTINJA

3. Prepiši rečenice pisanim slovima latinice. Rista sreo Gorana.

.

Gusan se gega i šišti .

.

4. Od datih reči sastavi rečenice i napiši ih pisanim slovima latinice. Resnik

je

Petar

u

išao

na

letuje

Rtnju

Goga

uvek

pozvao 50

u

Ranko

Grke

goste

je


PISANA SLOVA LATINICE D, \, D` 1. Piši pisana slova latinice.

2. Prepiši pisanim slovima latinice pravilno napisane reči. džigerica - đigerica

đevrek

svađa

kolovođa - kolovdža

- svadža

sajdžija - sajđija

- dževrek

đemper - džemper

3. Prepiši sledeće rečenice pisanim slovima latinice: Divovi žive u džungli. Džinovi žive u divljini. Patuljci dremuljci žive u džepu.

4. Napiši šest rečenica o đaku koristeći naučena pisana slova latinice. . . ? ? ! ! 52


^ITAM I PI[EM PISANA SLOVA LATINICE 1. Napiši nazive dana u nedelji pisanim slovima latinice.

2. Napiši pisanim slovima latinice nazive cvetova koji su na slikama.

3. Sastavi rečenice od datih reči i napiši ih pisanim slovima latinice. sam

naučio

slova

baki

napisaću

deki

sva

i

pismo

4. Koristeći date reči napiši pisanim slovima latinice nekoliko rečenica o proleću na livadi. proleće livada leptiri šareno

sunce mirisno

5. Napiši pisanim slovima latinice: zagonetku, brojalicu, poslovicu. 54

cveće pčele


PISAWE PORUKE, PISMA, RAZGLEDNICE, ^ESTITKE I POZIVNICE 1. Напиши неколико порука за твог друга (другарицу).

2. Напиши честитку мами за Осми март (Дан жена).

3. Напиши разгледницу баби и деди са екскурзије.

4. Добио си позивницу за рођендан. Шта на њој пише?

55


ZAGONETKE I ODGONETKE 1. Линијом повежи загонетку са одгонетком на слици. Бела њива, црно семе, мудра глава која сеје. Гураво прасе све поље попасе. Преде, а ништа не испреде.

2. Одгонетни загонетке тако што ћеш пронаћи речи у понуђеним словима иза питања.

Шта у гори без мозга лаје? Е

Р С И А К

Шта без ногу бежи, а без руку граби? Б А Р И Шта воду пије, а у небо гледа? А К О Ш К О К

3. Одгонетни следеће загонетке. Кућица у горици, на једној ножици. Без коже уђе, а с’ кожом изађе. Цео дан иде, а никуд не стиже. Пуна школа ђака, ниоткуда врата. Беле коке испод стрехе вире.

4. Допуни следеће загонетке и одгонетни их. Једна глава, а стотину Бацим га горе бело, бацим га доле Оца нема, мајке нема а свако се јутро 60

.

(

)

.

(

)

.

(

)


REBUSI 1. Реши ребусе.

100

+ја

п=б

61


UKR[TENICE 1. Попуни укрштеницу.

Ако је укрштеница правилно попуњена у осенченим квадратићима добио си највећу оцену.

2. Реши укрштеницу уписујући исте речи водоравно и усправно. 1. Птица певачица 2. Чуло вида (мн.) 3. Млечни производ

3. Упиши називе предмета и животиња са цртежа и добићеш у назначеним пољима име једне животиње.

63