СРПСКИ ЈЕЗИК 1 РАДНА СВЕСКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Page 1

Radna sveska

1 Марина Вићентијевић Зора Милошевић Весна Ерић

Припрема за писање ................................................ 5 Учимо слова ............................................................. 10 ШТАМПАНА СЛОВА А, М ........................................................................... 12 И, Т ............................................................................ 13 О, Н ........................................................................... 14 С ................................................................................ 15 Е, Р ............................................................................. 16 Ј, У ........................................................................... 18 Л, Љ .......................................................................... 20 Ш .............................................................................. 22 Г, П ............................................................................. 23 З, В ............................................................................ 24 К, Д ........................................................................... 26 Б ................................................................................. 28 Ч, Ћ .......................................................................... 29 Х, Ж ........................................................................... 31 Ф ............................................................................... 32 Ц, Њ .......................................................................... 33 Ђ, Џ ........................................................................... 35 Научили смо сва штампана слова ....................... 37 ПИСАНА СЛОВА ........................................................................... 38 ............................................................................ 39 ............................................................................ 40 ................................................................................. 41 ............................................................................. 42 ............................................................................. 43 ........................................................................... 44 .............................................................................. 46 ............................................................................ 47 ............................................................................. 48 ........................................................................... 50 ................................................................................. 52 ............................................................................. 54 ........................................................................... 56 ................................................................................. 58 SADR@AJ

.......................................................................... 60 ............................................................................ 62 Научили смо сва слова ........................................... 64 Мој доживљај ........................................................... 66 Реченица ................................................................... 67 Писање великог слова ............................................ 68 Богатимо речник-1 ................................................ 69 Богатимо речник-2 ................................................ 70 Богатимо речник-3 ................................................. 71 Загонетке .................................................................. 72 Брзалице .................................................................. 73 Знамените личности .............................................. 74 Знамените личности из мог завичаја .................. 75

5 PRIPREMA ZA PISAWE 1. Овo је рам за твоју слику. Доврши рам, обој га и нацртаj себе.

7 3. Доврши шаре.

10 U^IMO SLOVA 1. Упиши у празна поља слова која знаш.

12 k [TAMPANA SLOVA A, M 1. Пиши слова као што је започето. 2. Попуни празна поља. 3. Настави писање речи.

14 [TAMPANA SLOVA O, N k` 1. Пиши слова као што је започето. 2. Која реч је скривена у цвету? 3. Препиши следеће реченице:

16 [TAMPANA SLOVA E, R 1. Пиши слова као што је започето. 2. Читај уназад, а затим напиши те речи у празна поља, као што је започето. 3. Препиши следећи текст.

18 [TAMPANA SLOVA J, U сајам сестре јаре ујна 1. Пиши слова као што је започето. 2. Састави нове речи и напиши их. 3. Допуни реченице датим речима. Марија има . Стоја и Јасмина су . Јоја је Мајина . У Руми није . 4. Препиши реченице.

1. Пиши слова као што је започето. 2. Од

Lalu ima Qiqana. Selu je u Mila.

слова пронађи и напиши

qanaQi lenaJe qanaSmi lenaMi 3. Напиши правилно реченице.

20 [TAMPANA SLOVA L, Q

Nosi metlu Miqana. U lete laste jatu.

Lila se mala quqa. датих имена.

22 М + Ш [TAMPANO SLOVO [ 1. Пиши слова као што је започето. 2. Реши ребусе. 3. Повежи стрелицом одговарајуће речи и напиши реченице. 4. Прошири реченице.

24 [TAMPANA SLOVA Z, V 1. Пиши слова као што је започето. 2. Напиши нове речи читајући уназад, као што је започето. 3. За сваку слику напиши реченицу.

26 [TAMPANA SLOVA K, D 1. Пиши слова као што је започето. 2. Реши ребусе. 3. Напиши правилно реченице. Medvedjedezrelekru{ke.Darkosadidrvo.Dedadajedar.Kosakosikosom.

29 [TAMPANA SLOVA ^, ] li i 1. Пиши слова као што је започето. 2. Упиши слова која недостају. 3.3 Од датих речи напиши нове, које значе нешто умањено. реп камен сто облак петао рам прст нос 4. Напиши речи супротног значења. дивљи ретко прљав кратко го причати немоћни стајати

31 [TAMPANA SLOVA H, @ 1. Пиши слова као што је започето. 2. Од датих слова напиши називе биљака. 3. Напиши одговоре на следећа питања: Ко своју кућу носи на леђима? Ко има много игала, а не зна да шије? Шта меси пекар? 4. Напиши три реченице о пужу. Где живи? Како се креће? Како изгледа?

35 kk [TAMPANA SLOVA \, X

2. Упиши слово које недостаје. k k k

3. Напиши правилно реченице.

\urxa ima xinxuve na emperu.

Xorxe jede em i pije xus od pomoran e.

Xak nosi bexeve u epu.

Пиши

1. слова као што је започето.

37 k k k k k k k k kk k NAU^ILI SMO SVA [TAMPANA SLOVA k \ k k @ k ` k K k k L l k Q q

38 PISANA SLOVA A, M 1. Пиши слова као што је започето. 2. Настави писање речи.

PISANA SLOVA O,

1. Пиши слова као што је започето.

Нино: Томо, имам омот.

2. Састави речи од датих слова и напиши их писаним словима.

Мама: Нино, то има и Тома.

40

Тата: Но, но, Томо!

3. Препиши реченице писаним словима.

N

Тома: Мама, он ми отима.

42 PISANA SLOVA E, R M T НО Е С НИС САР MА TО РНАР МО ТА ИНА Р 1. Пиши слова као што је започето. 2. Пронађи речи и напиши их писаним словима. 3. Од датих речи састави реченице и напиши их писаним словима. орe Риста ратар сено Роса носи мама је тенисер и Сима месар

3. Препиши реченице писаним словима тако да подвучене речи замениш речима супротног значења. Јоја има ујну. Уна нема ауто. Јасна и Марија нису сестре. Јасмина рано устаје.

1. Пиши слова као што је започето.

43 PISANA SLOVA J, U

2. Читај уназад и напиши речи писаним словима, као што је започето. анјат ајес артус нeсеј атсу отај

46 PISANO SLOVO [ 1. Пиши слова као што је започето. 2. Пронађи скривена имена и напиши их писаним словима. 3. Препиши правилно реченице писаним словима. 4. Напиши писаним словима три реченице о мишу.

52 PISANO SLOVO B 1. Пиши слова као што је започето. 2. Напиши писаним словима женска и мушка имена која почињу словом Б. 3. Доврши реченице и препиши их писаним словима. k k

54 PISANA SLOVA ^, ] 1. Пиши слова као што је започето. 2. Напиши писаним словима речи супротног значења. дан хоћу ћути отићи прљав ретко 3. Напиши писаним словима речи које значе нешто умањено. момак воз прут новац чамац лонац 4. Напиши писаним словима правилно реченице. а) Чуран Мича ћува чурке и чуриче. б) Ћетири чавћича на ћунчичу ћуће.

58 PISANO SLOVO F k k 1. Пиши писана слова као што је започето. 2. Од датих слова састави нове речи и напиши их писаним словима. 3. Напиши писаним словима одговоре на постављена питања. Шта ради фризер? Чиме се фотографише? На чему свира фрулаш? Ко игра фудбал? Ко ради на фарми?

60 PISANA SLOVA C, W 1. Пиши слова као што је започето. 2. Напиши писаним словима речи у којима су слова Ц и Њ: на почетку на крају у средини 3. Од датих речи напиши писаним словима нове које значе нешто умањено. школа њива звоно бања цвет крошња дугме ношња 4. Препиши писаним словима загонетку и одгонетни је. Бела њива - црно семе, мудра глава која сеје. ( )

64 NAU^ILI SMO SVA SLOVA 1. Напиши називе биљака испод слика. 2. Напиши називе животиња које почињу датим словима. М Ж К В 3. Напиши лична имена у којима се слово О налази: на почетку на крају у средини 4. Напиши по азбучном реду следеће предмете: табла, креда, сто, оловка, буквар, гумица, резач, лењир, шестар, читанка. 5. Пронађи речи и напиши их. 6. Спој линијом. Б реченица буба слово Бубамара мили по трави. реч

65 Напиши речи супротног значења. лећииматирадостноћмладчист мамаамаамаама ннаннаннанана сосососом 7. Мењај слова у речима. 8. Од датих речи напиши нове, које значе нешто умањено. облакносногарукањушкаглава 9. Састави реченице од датих речи и напиши их. весело цвркућу птице крушке једе медвед зреле и сакупља орахе веверица лешнике 10. Напиши три реченице о догађају на слици.

67 RE^ENICA 1. Састави три реченице на основу дате слике. ?.! 2. На крају сваке реченице стави одговарајући знак: ? ! . Хоћеш ли у школу Научила сам песму Хеј, добио сам петицу 3. Напиши три обавештајне реченице о твом другу/другарици. ... 4. Напиши три упитне реченице о животињама. ??? 5. Напиши три узвичне реченице које се могу чути на утакмици. !!!6. 6. Напиши правилно реченице. Пази на знаке: ! ? . осам мој година има брат у школу иде он ли жури ево

69 BOGATIMO RE^NIK-1 5. Напиши бројалице које знаш. 1. Како се ко оглашава? 2. Упиши у празна поља слово Ћ или Ч. Но има поно . П ела има са е. ирина ма ка ше е. 3. Упиши у празна поља слово Ђ или Џ. У унгли инови једу грож е. ак са емпером улази у ип. ор е у пи ами једе еврек. 4. Прочитај, препиши писаним словима и изговори брзалице. Миш уз брдо, миш низ брдо. Риба риби гризе реп. На врх брда врба мрда.

72 ZAGONETKE

Пола хлеба на планини стоји.

Зубе нема, руке нема, а опет уједа?

Читав дан иде, а из куће не излази.

Нит шушну, нит бушну, а у кућу уђе.

Четири брата се јуре, један другог не могу да стигну.

Иде поп планином огрнуо се сланином.

1. Одгонетни/реши загонетке.

Ни у соби, ни напољу?

На врх штапа Црвенкапа?

Оца нема, мајке нема, а свако се јутро рађа.

Пуна школа ђака ниоткуда врата.

73 BRZALICE 1. Играјући се учимо лепо говорити. Чучи чуча на чучи. На врх брда врба мрда. Риба риби гризе реп. Миш уз пушку, миш низ пушку. Четири чавчића на чунчићу чучећи цијучу. Јеси ли ти то ту, јеси ли то ту ти, јеси ли ту то Раскиселишети?ли ти се опанци? Црн јарац црном трну врх гризе, не гризи ме, црни јарче, црном трну црни врх. Пита Петар Павла: Пошто Павле пар патика? _ Пар патика пет петака. Птрптрковић птрптрче с птрптрковићима птрптрковици.

74 ZNAMENITE LI^NOSTI 1. Напиши писаним словима неколико реченица о животу и делу Светог Саве и Вука Стефановића Караџића.