Statistikk Krisesenteret S&Fj. 2005-2014

Page 1

STATISTIKK

Krisesenteret i Sogn og Fjordane

1. ANTALL TELEFONHENV.

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Kvinner Offentlege etatar på vegne av kvinner Menn Offentlege etatar på vegne av menn Barn Totalt

793 592 33 6 0 1424

2. ÅRSAK TIL TELEFONHENV.

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Fysisk mishandling Psykisk mishandling Voldtekt Incest / seksuelle overgrep Barnemishandling / Barnevernsak Truslar om vold Drapstruslar Sjølmordstankar Sjølmordforsøk Psykiske problem Samlivsproblem Tvangsekteskap Problem med barn/ungdom. Råd og veiledning Separasjon / skilsmisse Truslar om kidnapping / kidnapping Barnefordeling. Probl. med samværsordninger Økonomiske problem Problem på arbeidsplassen Alkohol / narkotika Probl. vedk. søknad om opphald i Norge Seksuelle problem / avvik Einsemd Anna Menneskehandel

4.

613 776 36 21 96 503 196 19 5 312 397 16 21 603 46 403 32 2 112 146 36 63 170 48

931 432 21 6 6 1396

490 679 21 27 53 430 141 27 8 173 260 22 18 624 29 290 51 12 89 78 19 41 98 37

955 588 9 2 2 1556

656 730 45 24 33 591 186 35 2 143 237 9 25 523 52 112 46 8 73 68 18 58 206 26

843 220 12 0 10 1085

706 190 43 0 0 939

640 145 78 0 9 872

302 290 42 28 44 162 108 26

288 276 15 31 28 154 124 20

246 238 36 37 18 138 88 10

90 176 18 22 132 39 218 61 9 64 72 17 47

164 210 26 36 65 8 163 47 4 49 38 12 32 123

112 198 7 46 45 6 97 57 10 22 36 14 28 112

441 103 57

601

145 217 25 63 10 37 16 8 2 166 77 40 45 6 84 35 5 43 21 7 37 136

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

3. ANTALL DAGBESØK 97 % kvinner og 3 menn

589 863 39 27 112 623 228 25 3 436 342 21 19 623 39 482 18 0 96 165 48 44 152 53

878 549 46 9 5 1487

(barn ikke reg.)

BEBUARAR

Kvinner Menn Barn Totalt

Antall døgn: Kvinner Menn Barn Totalt

Gj.snitt butid kvinner Gj.snitt butid menn Gj.snitt butid barn Utanlandske vaksne bebuarar: Norske vaksne bebuarar:

296

302

398

292

197

238

501

160

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 47 1 39 87

63 2 66 131

59 1 48 108

62 2 37 101

39

35

36

38

35 74

32 67

23 59

41 79

1802 284 1414 3500

1958 15 1887

2128 4 1377

1458 88 1278

1453

1480

1464

666

38 dg

3860

3509

31 dg 36 dg 7, 5 dg 4 dg 36 dg 31 dg 28,6 dg 64, 4 % 65, 2 % 65 % 35, 5 % 34, 8% 35 %

2824

942

2395

1294

2774

1255

2719

671

1337

23,5 dg 37 dagar 42 dager 40 dager 17 dager 44 dg 34,5 dg 27 dagar 40 dager 54 dager 16 dager 51, 3% 80 % 69, 4% 55, 3% 48, 4% 48, 7% 20 % 30, 6% 44, 7% 51, 6%